Sdílet
Vyčistit gaigr, velí radnice

Bystrčník 29. 4. 2011 v 09.22 Témata: , , , , ,

V posledních letech byla v Bystrci zrekonstruována řada ulic. Jedná se například o náměstí 28. dubna, Krajní, K dálnici, Nad kašnou a část ulice Výhon.

Došlo k obnově či vybudování kanalizace a položení nových povrchů komunikací, chodníků. Byly také odvodněny střechy a dvory domů dešťovými svody napojenými na dešťovou kanalizaci.

Na základě našich zkušeností upozorňujeme vlastníky domů připojených k dešťové kanalizaci, že stavební zákon 183/2006 Sb. ukládá vlastníku stavby povinnost, udržovat ji po celou dobu existence. To znamená – udržovat její dobrý stavební stav tak, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby, aby se co nejvíce prodloužila její uživatelnost.

K těmto udržovacím pracím patří i pravidelné čištění dutiny dešťového svodu v místě svislého napojení na dešťovou přípojku, tzv. „GAIGRU“. Pokud dojde k zanesení gaigru nečistotami, ucpe se dešťová přípojka.

To vede ke vtékání dešťové vody do konstrukčních vrstev chodníku a k jeho propadání. Vlhkost způsobuje rovněž podmáčení základů stavby. Žádáme tímto vlastníky staveb, aby ve svém vlastním i v obecním zájmu, prováděli pravidelné čištění gaigrů, a to především v jarním a podzimním období.

Ing. Bičanová, odbor životního prostředí a dopravy (na snímku)
www.bystrc.cz

Zanechte komentář

3 + 3 = ?