Bystrčník » Vladimír Vetchý: Líbil by se mi potůček

Sdílet
Vladimír Vetchý: Líbil by se mi potůček

Bystrčník 14. 6. 2010 v 17.33 Témata: , , , , , , , ,

RNDr. Vladimír Vetchý, od roku 2006 místostarosta Bystrce

RNDr. Vladimír Vetchý (* 9. května 1949, Třebíč) je český matematik a politik. V roce 1972 vystudoval Přírodovědeckou fakultu Purkyněho university. V roce 1991 vstoupil do ČSSD. Od 22. července 1998 do 4. května 2001 byl ministrem obrany ve vládě Miloše Zemana. Od 1. 11. 2006 je neuvolněným (= při zaměstnání) místostarostou Bystrce. V rozhovoru pro Horní náměstí odpovídá na otázky, týkající se zejména výstavby objektů občanské vybavenosti na Kamechách a budoucnosti Horního náměstí.

*

Viktor Lošťák: Dobrý den, pane Vetchý.

RNDr. Vladimír Vetchý: Dobrý den.

Když dovolíte, rozhovor s vámi stručně uvedu.

Dovolím, stručně uvádějte.

Nuže. Vladimír Vetchý je neuvolněný bystrcký místostarosta, člen sociální demokracie. V případě, že jeho strana v podzimních volbách uspěje, bude tím, kdo se stane příštím bystrckým starostou.

Uvidíme.

Jistě. Pan Vetchý učí na Univerzitě obrany a také někdy v Bystrci oddává.

To snad není až tak podstatné.

Ano, to snad není až tak podstatné, ledaže bychom se chtěli bránit nebo oddat. My však dnes chceme hlavně stavět, a to školku.

Mateřská škola v nové čtvrti Kamechy je jedno z důležitých bystrckých témat. Lidé z Kamech jsou mladí, bujní, mají mnoho dětí – leč míst ve školkách je málo. Proto je enormně zajímá, jak to se školkou bude, kdy se začne stavět, jak bude velká a tak. A vy, pane místostarosto, jste ten pravý člověk, který na takové otázky umí odpovědět.

Školka bude přízemní. Dvě třídy, celková kapacita 56 míst.

Jsem ve výrobním výboru celé akce. Tlačím na termíny…

K termínům se dostaneme za chvíli. Zkusme do začátku. Na Kamechách tedy nová školka bude. Jak bude vypadat, jak bude velká, kolik pojme dětí?

Školka bude přízemní. To je změna oproti původně uvažovanému projektu, kterou jsme provedli po poradě s ředitelkami stávajících školek. Bude mít dvě třídy, celková kapacita bude 56 míst.

Stát ale bude v původně vyčleněném prostoru, nepřesouvá se?

Nepřesouvá.

Dobře. Jak jste řekl, snažíte se termín realizace co nejvíce urychlit. V jaké fázi je projekt nyní?

V současné době ateliér Habina, vítěz soutěže, dokončuje projekt. Usiluji o maximální možné zkrácení termínů, vyžádal jsem si upřesněný harmonogram dalšího postupu. Ten sestává z výběrového řízení na dodavatele stavby, schvalování v orgánech RMB a potom konečně z realizace stavby. Příští týden bych ho měl dostat.

Přesněji tedy až za týden, zatím ale alespoň rámcově. Kdy by se mělo začít stavět, letos?

Předpokládá se zahájení stavby na podzim 2010, školka by měla být dokončena v příštím roce.

Tedy 2011. Stihne se zahájit provoz ve školním roce 2011/2012?

Je to tak naplánováno, tehdy by první děti by měly do školky přijít.

Stavbu školky financuje městská část?

Ne, investorem je magistrát města Brna. Jsem rád, že se mi výstavbu mateřské školy podařilo prosadit.

Nechal jsem si vypracovat dvě demografické studie, které podrobně mapují vývoj v Bystrci.

Rodiče z Kamech a okolí budou jistě taky rádi.

Ale přece jen, pane Vetchý, šestapadesát dětí… když tak z hlavy počítám… to asi nebude pro celé Kamechy stačit?

Nemusíte počítat z hlavy, máme k dispozici přesnější čísla. Nechal jsem si vypracovat dvě demografické studie, které podrobně mapují vývoj v Bystrci. Právě na nich zakládáme rozhodování o investičních projektech.

Můžete mi ty studie dát?

Dám vám k dispozici výňatek z nich. Kompletní studie jsou na městské části, můžete si je odtamtud vyžádat.

Aha, 106/1999.

Přesně tak, vyžádat na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Nicméně i výtah, který vám dávám, je poměrně obsažný a mohl by vám stačit.

Zdá se, že ano. (Hledí do textu) Zkusím ocitovat jen závěr, který jste zvýraznil, zbytek přiložíme k rozhovoru jako přílohu.

MČ Brno-Bystrc je se svými 23 432 obyvateli jednou z nejlidnatějších městských částí. Do těchto dimenzí Bystrc posunula masová bytová výstavba 70. a 80. let a následný příliv nového obyvatelstva. Kromě desetinásobného zvětšení počtu obyvatel byly na dlouhou dobu výrazně ovlivněny i další charakteristiky, např. věková struktura obyvatelstva, které je stále poměrně mladé.

Do budoucna bude nutné odpovídajícím způsobem přizpůsobit kapacity příslušných zařízení zvýšení počtu seniorů v souvislosti se stárnutím dnešní produktivní složky obyvatel a také s růstem počtu malých dětí v souvislosti s bytovou výstavbou v lokalitě Kamechy. Obyvatelstvo Bystrce se vyznačuje příznivou strukturou vzdělanosti, což je do velké míry dáno přítomností řady vzdělávacích institucí ve městě Brně.

Jak vidíte, není to jen o dětech. Po připravovaném sčítání lidu je nutná další upřesňující studie, která se stane průkazným materiálem pro další aktivity, také zejména směrem k seniorům.

Staří lidé jistě taky potřebují svoje, ale děti…

Výstavba domu pro seniory, volnočasové aktivity…

Vizualizace staršího projektu MŠ Kamechy pro Atelier Habina s.r.o., autor LOSKLONOS. Obrázky aktuální podoby projektu nemáme zatím k dispozici, pokusíme se je zajistit do pokračování článku.

Zůstaňme, pane místostarosto, ještě chvíli u dětí. Jestli správně chápu (zírá zmateně do textu studie jak husa do flašky), školka, o níž jsme mluvili, potřeby kamešských obyvatel zcela nepokryje.

Tak, vyplývá to ze studie.

Plánujete tedy výstavbu další, větší školky?

Další školka by se skutečně vybudovat měla. Její kapacita by měla být čtyři třídy, což představuje zhruba sto míst.

Kdy se začne stavět a kde?

Ta již nebude na katastrálním území Bystrce. Zde musí činit Žebětín. Já jsem slíbil všestrannou podporu a spolupráci.

To se mi zdá dost diskutabilní, ostatně jako celé dělení Kamech na žebětínskou a bystrckou část. Dostali bychom se ale od škol a školek příliš daleko, to teď nechme stranou.

Děti zestárnou, z mateřské školky půjdou do školy. Co potom s budovou, jejíž kapacita nebude už třeba využita? Počítáte s rekonfigurovatelností stavby v projektu (studii, úvaze)?

Samozřejmě musí být tato školka projektovaná i s možným výhledem na její další využití.

Postačí stávající kapacity škol v Bystrci přijmout děti z Kamech nebo ne? Pokud ne, jak to budete řešit? Výstavbou nové základní školy na Kamechách nebo rozšířením dnešních škol nebo kombinací obojího?

Vyjdu-li ze studií, jsem přesvědčen, že současné školy mají kapacitu zvýšenou poptávku zvládnout. A tak jsem na podobný dotaz také odpověděl Odboru školství MMB.

Budu si muset ty studie vážně prostudovat. Tedy stavět nové školy ne, současné postačí.

Samozřejmě to nebude o dvaceti žácích ve třídách. Bylo by ale nezodpovědné stavět novou školu na nějakých 10, možná 15 let.

Moje neměnné přesvědčení je, že by členění Horního náměstí mělo zůstat.

Snad máte pravdu. Podobně nerozumné je také neúnosně natahovat článek, takže protentokrát už vynecháme i domov pro seniory, přestože jeho důležitost nikdo nepopírá, a přesuneme se na téma, které mne, jako aktivistu občanského sdružení, osobně zajímá.

Horní náměstí. Jakou budoucnost chystáte tomuto spornému prostoru, který vzbudil v Bystrci tak nevídanou kontroverzi?

Ve volebním programu bude jako jedna z priorit řešení Horního náměstí. Jak víte, moje neměnné přesvědčení je, že by členění mělo zůstat. Na část určenou pro parkovou úpravu by měla být zpracovaná studie, projednaná v komisích a s občany.

Dále musí být vyřešeno financování, včetně žádosti o dotaci z příslušných fondů. Pro financování použijeme stejný postup, jakým jsme řešili všechny větší akce.

Jako příklad uvedu regeneraci náměstí u Maxu. Tam jsme získali z dotačního titulu MMR 5,7 miliónu…

MMR?

Ministerstvo pro místní rozvoj.

Zajistili jsme dofinancování z magistrátu a dokázal jsem zapojit i majitele Maxu, který přispěl jedním miliónem a majitele supermarketu. Ten dal na regeneraci pět set tisíc.

V získávání peněz jste tedy poměrně úspěšný?

Snažím se. Pro regeneraci hřiště u základní školy na Vejrostově ulici jsme z ISPROFINu…

Co to je?

Dotační program ministerstva financí. Odtamtud jsme získali pro hřiště u školy deset miliónů a na zateplení školy dalších jednadvacet.

Z fondů EU jsem získal zhruba sedm miliónů pro obnovu hřiště u školy na Heyrovského, která se právě realizuje.

Abych popřel názory některých, že jsem úplná dylina, vypočetl jsem bryskně, že jste do Bystrce přivedl celkem čtyřicet pět miliónů.

Šlo jen o příklady, o výběr.

Mně osobně by se líbil park s takovým tím potůčkem, co se vrací.

Všechny akce byly velmi náročné na přípravu, projekty, realizaci i vyúčtování. U všech jsme (=městská část) byli investory. Znamenaly pro mne nejen několikanásobné projednávání na ministerstvech místního rozvoje a financí, ale i obrovskou osobní zodpovědnost. Pokud by Finanční úřad zjistil sebemenší pochybení, museli bychom vrátit dotaci a zaplatit ve stejné výši odvod. Vše proběhlo bez závad, dnes máme akce prověřené FÚ.

Dobře, jsem tedy celkem náchylný vám věřit, že peníze na těch pár laviček a stromů pro Horní náměstí byste obstarat dokázal.

Mně osobně by se líbil park s takovým tím potůčkem, co se vrací, jak byl v jedné ze studií.

Potůček? Skvělé. Ovšem to je pořád jen ona část Horního náměstí, o kterou se spory nevedou. Neuralgickým místem je prostor, na němž mělo nebo snad stále má stát Polyfunkční centrum. Jak vy, možný budoucí starosta, plánujete s tímto prostorem naložit?

Mým neměnným názorem je zachovat zbývající prostor Horního náměstí pro občanskou vybavenost.

Áha. Sedmipatrový hypermarket s luxusními byty, rozumím.

Nerozumíte. Jak jsem již několikrát řekl, každá taková akce musí být projednána jak v komisích, tak s občany. Nemluvíme už o starém projektu polyfunkčního centra. Bavme se o projektech nových.

Mně by se líbil nápad, který mi navrhl jeden podnikatel, vybudovat menší jednoposchoďové volnočasové sportovní centrum – skvoš, sál pro aerobik, malý bazén pro plavání rodičů s dětmi.

Škoda.

Škoda? Bazénu?

Ne. Škoda je, že právě teď, kdy se dostáváme k tomu, co je alespoň pro mne a lidi ze sdružení nejzajímavější, budeme muset rozhovor ukončit. Pět stran textu už je na hranici únosnosti a ani jeden z nás dnes už déle nemá čas.

Přitom mám na vás ještě hodně otázek. Mohli bychom se domluvit na pokračování?

Ale proč byste měl otázky pokládat jen vy?

Jistě, nejsem proti. Ale proč byste měl otázky pokládat jen vy?

Jak to myslíte?

Ať se ptají lidé, co je zajímá. Vyzvěte čtenáře, sesbírejte otázky a budeme pokračovat.

Hm! To je dobrá myšlenka. Tak já to tak udělám.

Udělejte. Nashledanou.

Nashledanou a děkuji.

*

Chcete-li se místostarosty Vladimíra Vetchého na něco zeptat, napište otázku buď do komentářů k tomuto článku nebo ji pošlete na posta@bystrcnik.cz. Pan Vetchý odpoví zřejmě koncem tohoto týdne, tj. zhruba do 20. června 2010.

Ke stažení

Plný text rozhovoru (PDF)
Bystrc: Demografická situace (výňatek studie)

Související

Brno chce řešit přeplněné školky změnou systému
Ke školce na Kamechách
Školka na Kamechách: 2011, 50 dětí
I v Bystrci mají školky plno
Budoucí starostové Bystrce: Vladimír Vetchý a Svatopluk Beneš

3 komentáře k příspěvku „Vladimír Vetchý: Líbil by se mi potůček”

 1. Libezna Bystrcanka říká:

  tak to je moc hezky co pan vetchy rika ale proc tomu verit?

  proc najednou budou lidi predem informovat kdyz to az doted nedelali? proc neni studie a projekt skolky na strankach uradu? proc neni neco v bn? a jak to s tou informovanosti bude – co kdyz lidi budou proti? stejne si udelaji co chteji jako doted

  a jestli se zas po volbach zcuchnou s odesakama jako doted tak se nezmeni uz vubec nic a oni se zcuchnou protoze to je nejpohodlnejsi

 2. Pavel T. říká:

  Má-li školka být přízemní, proč tu máme patrovou vizualizaci?

 3. admin říká:

  Jiná v téhle chvíli není k dispozici, takže hloupý administrátor webu použil alespoň to, co měl. Mea culpa. Do příštího týdne se pokusím sehnat podobu aktuálního projektu a popisek obrázku rozšířím aby to nemátlo. Díky za upozornění.

Zanechte komentář

3 + 3 = ?