Bystrčník » Vadné účetnictví Bytasenu: Jde o selhání místostarosty Altmana, tvrdí Milan Kuchař

Sdílet
Vadné účetnictví Bytasenu: Jde o selhání místostarosty Altmana, tvrdí Milan Kuchař

Bystrčník 12. 9. 2010 v 15.44 Témata: , , ,

V článku Jak to bylo s Bytasenem? popsal Milan Kuchař, trvalý oponent bystrcké radnice, případ z přelomu let 2004/2005. Tehdy firma Bytasen, která pro městskou část spravuje městské byty, vykazovala vážné a prokazatelné závady v účetnictví. Chyby dosáhly částky 7,6 miliónů ve prospěch Bytasenu. Milan Kuchař dále dovozuje, že neuplatňováním smluvní pokuty, na kterou měla podle jeho interpretace mandátní smlouvy městská část nárok, vznikla Bystrci škoda ve výši jednoho miliónu korun. Jako viníka označil současného i tehdejšího starostu Svatopluka Beneše a jeho čtyři místostarosty, mezi nimi PhDr. Jiřího Altmana.

Celá věc nemá jen ekonomický rozměr, ale případně také trestně právní. Na viníky by se teoreticky mohl vztahovat i § 255 zákona č. 140/1961 Sb. „porušování povinnosti při správě cizího majetku“ s maximální trestní sazbou osm let.

Pan Altman odpověděl na tvrzení Milana Kuchaře v článku Vše způsobila jediná účetní. Milan Kuchař nyní reaguje.

*

Argumentace pana místostarosty Jiřího Altmana je účelově neobjektivní, za VHČ-bytové hospodářství měl přímou odpovědnost právě on.

V dubnových Bystrckých novinách 3/2003 pan Altman na straně 6 ještě občanům právo na informace o hospodaření s veřejnými prostředky u VHČ-bytové hospodářství přiznal, včetně práva na možnost posouzení rozsahu a účelnosti finančního plánu oprav bytového fondu. V závěru svého článku pan Altman zdůraznil, že správce obecních bytů, společnost Bytasen, byl upozorněn na nutnost důsledného dodržování celkového objemu stanovených finančních prostředků na rok 2003 u VHČ, tedy objemu nákladů, výnosů a zisku.

Jako místostarosta, přímo zodpovědný za hospodaření VHČ jistě pan Altman postupoval stejně zodpovědně i v roce 2004, jistě opět Bytasen upozornil na nutnost důsledného dodržování celkového objemu stanovených finančních prostředků tak, aby plánovaný zisk u VHČ za rok 2004 ve výši cca 16 miliónů korun byl dosažen. Zisk, dosažený u VHČ, je totiž jedním z přímých zdrojů finančních prostředků pro městskou část, která má v následujícím roce k dispozici na financování oprav bytového fondu.

Propad zisku o 8 miliónů za rok 2004 způsobil, že se v Bystrci 8 miliónů v roce 2005 na opravy bytů chybělo. Nikdo raději věcně nezkoumal, jak se to údajné jedné účetní za měsíce listopad a prosinec 2004 mohlo podařit. Přitom plán nákladů, výnosů a zisku z bytového hospodářství je a byl součástí rozpočtu na předmětný rok, schváleného zastupitelstvem Bystrce vždy v prosinci.

Hospodaření Bytasenu v průběhu roku není kontrolováno ani radou městské části, ani zastupitelstvem.

Jde o selhání pana Altmana.

Ing. Milan Kuchař
předseda místního klubu VV

Ke stažení

Bystrcké noviny č.   3/2003

Související

Jiří Altman: Vše způsobila jediná účetní
Milan Kuchař: Jak to bylo s Bytasenem?

Jeden komentář k příspěvku „Vadné účetnictví Bytasenu: Jde o selhání místostarosty Altmana, tvrdí Milan Kuchař”

  1. admin říká:

    Pane Kuchaři!!! Ano, radil jsem vám, abyste vyhodil psací stroj z okna, tím jsem ale nemyslel, že potom budete psát rukou! Chcete mě zabít?! Co bude příště? Morseovka?

Zanechte komentář

3 + 3 = ?