Bystrčník » Troubsko hledá knihovníka

Sdílet
Troubsko hledá knihovníka

Bystrčník 6. 9. 2013 v 08.39 Témata: , , ,

Obec Troubsko, zastoupená starostkou obce Irenou Kynclovou, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa – knihovník/knihovnice (vhodné pro studenty, důchodce i matky na mateřské dovolené). Místo výkonu práce: prostory knihovny v budově OÚ Troubsko. Práce bude vykonávána na základě uzavřené Dohody o provedení práce. Předpokládaný termín nástupu je 1. 10. 2013.

Charakteristika vykonávané práce správce:

 • samostatné vykonávání knihovnických a bibliografických, referenčních a
 • informačních služeb pro uživatele Knihovny obce Troubsko
 • registrace uživatelů, zajišťování výpůjček, vedení výpůjčního protokolu, vybírání
 • poplatků včetně odpovědnosti za pokladní hotovost
 • administrativní práce spojené s chodem knihovny
 • doplňování a aktualizace knihovního fondu, jeho ochrana a údržba
 • poskytování přístupu k informacím veřejných informačních sítí

Výběrového řízení se na základě veřejné výzvy mohou zúčastnit uchazeči, kteří splňují předpoklady pro vykonávání prací spojených s výkonem funkce – knihovník/knihovnice a splňují další podmínky, kterými jsou:

 • vzdělání v oboru knihovnictví a informační služby výhodou
 • práce s internetem, znalost programů MS Office
 • dobré komunikační a organizační schopnosti, příjemné vystupování
 • aktivní a tvůrčí přístup k práci, ochota se dále vzdělávat samostatnost, spolehlivost, pečlivost zodpovědnost za svěřený majetek
 • občanská a morální bezúhonnost

Uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 • a) jméno, příjmení, datum a místo narození uchazeče,
 • b) státní příslušnost uchazeče,
 • c) místo trvalého pobytu uchazeče,
 • d) datum a podpis uchazeče,
 • e) číslo telefonu, popř. e-mailová adresa ke spojení,

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

 • a) Číslo občanského průkazu,
 • b) strukturovaný životopis, ve kterém zájemce uvede údaje o dosavadních zaměstnáních,
 • c) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • d) kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • e) prohlášení o souhlasu s využitím poskytnutých osobních údajů výhradně pro potřeby výběrového řízení

Místo a způsob podání přihlášky: osobně nebo poštou na podatelnu obecního úřadu v zalepené obálce označené: „Výběrové řízení – knihovna/knihovnice“. Adresa pro zaslání přihlášky: Obec Troubsko, Zámecká 150/8, 664 41 Troubsko. Termín podání přihlášek: 20. září 2013 do 12 hod.

Obec Troubsko si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů.

V Troubsku 29. srpna 2013

Irena Kynclová
starostka obce

Zanechte komentář

3 + 3 = ?