Bystrčník » zmocněnec veřejnosti

Příspěvky se štítkem ‚zmocněnec veřejnosti’

Luboš Raus k námitkám proti územnímu plánu

22. 3. 2011 v 12.20 • Témata: , , , , , , , , ,

V minulých týdnech sbírali členové občanského sdružení Horní náměstí podpisy pod tzv. zmocnění veřejnosti. To, je-li pod ním alespoň 200 podpisů občanů Brna, opravňuje jménem veřejnosti vznést námitku či připomínku proti chystanému novému územnímu plánu.

*

Vážení sousedé,

rád bych vám poděkoval i touto cestou za podporu při podávání námitky k Územnímu plánu města Brna ve věci Horního náměstí. Námitky jsme podali dvě, jedním zástupcem veřejnosti je pan architekt Martin Král, podpořen 420 občany, druhým zástupcem veřejnosti jsem já s podporou 324 občanů. Obě námitky jsou tedy podloženy mnohem větším počtem podpisů občanů, než je požadovaných 200. Podpisy se podařilo získat během několika málo dnů, za což vám patří velký dík!

Obě námitky shodně požadují změnu Územního plánu města Brna v oblasti Horního náměstí v Bystrci v  tom smyslu,  že pás podél ulice Kamechy (tedy ten prostor, který měl být zastavěn polyfunkčním domem jehož výstavbě se podařilo zabránit) bude ve svých horních dvou třetinách určen územním plánem jako plocha pro park (funkce ZP, zeleň parková řečeno jazykem územního plánu), dolní třetina, tedy tam, kde je současná samoobsluha a drobné obchůdky, bude k disposici pro občanskou vybavenost tj. obchody a služby (funkce SO) s maximálně dvěma nadzemními podlažími.

Máme za to, že námitky jsou poměrně dobře vyargumentovány, odvolávají se na petici z roku 2002, na petici z roku 2008, na anketu Občanského sdružení Horní náměstí z konce roku 2008, na sociologický průzkum bystrcké radnice z r. 2009 a také na prověřovací urbanistickou studii doc. ing. arch. Tomáše Rusína a ing. arch. Ivana Wahly vypracovanou na žádost městské části Brno – Bystrc.

Zbývá jen doufat, že se autoři územního plánu s podanými námitkami řádně vypořádají. V každém případě mají podané námitky i z právního hlediska mnohem větší váhu než připomínky, podávané jednotlivými občany.

Luboš Raus
Občanské sdružení Horní náměstí

Ke stažení

Námitka Martin Král (PDF)
Námitka Luboš Raus (PDF)

Související

Audio + video: Beseda s občany ke konceptu územního plánu
Námitka pro kohoutovickou sjezdovku odevzdána. Bude ještě rušno
Podpisy pro zmocněnce veřejnosti získány
Komunisté o územním plánu. Smyčku na Ečerově zrušit

Námitka pro kohoutovickou sjezdovku odevzdána. Bude ještě rušno

9. 3. 2011 v 12.23 • Témata: , , , , , , , , , , , , , ,

Svou námitku k územnímu plánu dnes odevzdal na brněnském magistrátu zmocněnec veřejnosti Jaromír Blatný z Bystrce. Podařilo se mu shromáždit 241 podpisů, tedy o 41 více, než je nutné, aby námitka byla projednána.

Pan Blatný a občané, kteří se pod zmocnění podepsali, si přejí, aby do nového územního plánu Brno začlenilo lyžařský svah v katastru Kohoutovic. Naprosto se tak rozchází s míněním občanského sdružení Zelená pro Kohoutovice, jež se chystá podat námitku právě opačnou. Stojí také proti Martinu Anderovi (Strana Zelených), v minulém období náměstku primátora, dnes opozičnímu zastupiteli Brna, který projekt kohoutovické sjezdovky označil za „šílený“.

Argumenty proti sjezdovce se točí zejména kolem chráněného území soustavy Natura 2000, které by dráha proťala. Jaromír Blatný však tvrdí, že ve skutečnosti o žádný podstatný problém nejde, protože populace brouka roháče, o jejíž ochranu v kohoutovické lokalitě jde, s lyžaři žádné konflikty mít nebude. V zimě, kdy se jezdí, jsou brouci zalezlí a jejich ostré zuby tak žádné nebezpečí pro lyžaře nepředstavují; naopak v létě, kdy je na stráních brouků plno, jsou zalezlí lyžaři. Zelená pro Kohoutovice se však také obává, že lampy u sjezdovky budou svítit na daňky v oboře.

Existují i ekonomické argumenty proti sjezdovce. Ty říkají, že v Brně je tak málo mrazivých dnů, že se její provoz nemůže vyplatit. Zelená pro Kohoutovice mluví o „energetické zátěži“, ačkoli zřejmě víc půjde o zátěž finanční peněženky daňového poplatníka. Pan Blatný uvádí, že Kohoutovice jsou z brněnských městských částí výjimečné svými výrazně nižšími průměrnými teplotami, nedokládá však pro srovnání rentabilitu žádné ze sjezdovek v okolí.

Od sjezdovky si Jaromír Blatný slibuje nejen lyžování, ale i krásné pohledy na Brno v zapadajícím slunci. Co mají proti západům slunce zelená uskupení se neví.

Související

Připomínky OS Zelená pro Kohoutovice k územnímu plánu
Kohoutovická sjezdovka – ne všichni jsou proti
Jana Konečná: Místo přírody území za plotem
Stránky občanského sdružení Zelená pro Kohoutovice
Ne tak docela fotosoutěž
Zelená pro Kohoutovice spustila web
V Kohoutovicích vzniká nové sdružení. Chce lyžařský svah a trhy