Příspěvky se štítkem ‚změna’

Linkou 3 a 11 na Rakovec jinak

10. 12. 2017 v 22.40 • Témata: , , , ,
Neděle 10. prosince 2017 je celostátním termínem změn jízdních řádů drážních i silničních dopravců. Od uvedeného data budou realizovány mimo jiné následující změny v provozu městské hromadné dopravy v Brně. Na vybraných linkách dojde k dílčím změnám jízdních řádů spočívajícím ve změně časových poloh spojů nebo úpravy garance „nízkopodlažnosti“. Současně bude rozšířen počet zastávek v režimu „na znamení“. Dojde ke snížení počtu pracovních dnů s prázdninovým omezením dopravy. Omezení se nově bude týkat jen letních a vánočních prázdnin a izolovaných dnů před nebo po státním svátku, které v roce 2018 připadají na 30. dubna a 7. května. V ostatní prázdninové dny dojde pouze k omezení speciálních školních spojů.
 

Upraven bude režim provozu linek 3 a 11 v oblasti Komína a Bystrce. Linka 3 bude jezdit déle na Rakoveckou – v pracovních dnech od 5 do 21:30 hod., v nepracovních dnech od 7:30 do 21:30 hod. Nutnost přestupu u Vozovny Komín mezi linkami 1 a 3 tak zůstane pouze v okrajových denních dobách. Současně dojde k záměně dopoledního provozu v pracovních dnech, tj. linka 3 bude jezdit na Rakoveckou i v dopoledních hodinách, linka 11 bude v dopoledním sedle ukončena ve smyčce Komín.

Dojde k posílení linek 50 a 58 v dopoledním sedle pracovních dnů (zkrácení intervalu z 20 na 15 minut). Do trasy expresních linek E50 a E75 bude vložena ve směru do Slatiny zastávka Olomoucká-u školy. Bude zavedena nová linka 51. Po trase Zoologická zahrada – Ečerova – Křivánkovo náměstí – Troubsko, Veselka – Popůvky – Troubsko – Bosonohy – Nemocnice Bohunice. Ve zkušebním provozu bude v pracovních dnech od 6 do 19 hodin v intervalu 60 minut. Expresní linka E56 nově pojede i v dopoledním sedle pracovních dnů ve zkrácené trase Královo Pole, nádraží – Nemocnice Bohunice v intervalu 30 minut především s vazbou na vlaky linky S3 na nádraží Královo Pole. Do trasy této linky se současně v obou směrech vkládá zastávka Tylova.

Kráceno, další informace na dpmb.cz
Foto bmhd.cz, manil
 
Související
Jízdní řády platné od 10. 12. 2017 linkové a zastávkové
 

Informace o změně adresy odtahové služby

4. 3. 2012 v 12.39 • Témata: , , ,

Městská policie Brno informuje veřejnost o tom, že od 1. března 2012 bude nově přemístěno pracoviště odtahové služby (Bkom a.s.) zajišťující odstraňování vozidel z pozemních komunikací na základě rozhodnutí strážníků Městské policie Brno, z původní adresy v ulici Hybešova 1 na nové místo v ulici Porážka 2 (odbočka z ulice Masná).

Proč se mění jízdní řád?

28. 11. 2011 v 15.17 • Témata: , , , , , ,

Chtěla bych se zeptat, proč se stále mění jízdní řády?? Třeba autobus č. 52 v obou směrech, mění se po pár měsících a vždy o 1-2 min. hlavně v ranních spojích. Připadá mi, že se někdo na dpmb nudí a tak si vymýšlí práci?? Ale pro cestující je to jak v blázinci, jdete na spoj a ten Vám ujede, tak se nestačí divit, že je zase změněný jízdní řád?? Měli byste se nad tím zamyslet, že děláte z lidí blázny, když si takhle hrajete.

Logickou snahou DPMB, a.s. je, aby se jízdní řády měnily co nejméně. Ideálem by byla změna pouze jednou za rok a to k celostátnímu změnovému termínu jízdních řádů v prosinci nebo případně v termínech na začátku nebo konci letních školních prázdnin.

Život je však o něco barevnější než by si někteří možná představovali a proto dochází k lokálním úpravám jízdních řádů i v jiných termínech. Ten konkrétní a poslední v úterý 1. listopadu byl primárně vyvolán ukončením dlouhodobé výluky v oblasti Žabovřesk, která souvisela s výstavbou mimoúrovňového křížení ulic Hradecká x Královopolská, jako součást souboru staveb vážících se k tunelům Dobrovského. K tomuto termínu, který měnil jízdní řády významné skupiny linek v dotčené oblasti, jsme navíc s předstihem vyhověli požadavkům z Bystrce na zařazení posilových spojů do linky 52 před začátkem odpolední špičky v relaci Zoologická zahrada – Kamechy (přejezdový autobus z linky 52 na linku 54), dále byl doplněn další spoj na konci ranní špičky v celé trase z Bystrce až na Mendlovo náměstí a v ranní špičce byl také snížen počet spojů zajíždějících závlekem k Myslivně ve směru na Mendlovo náměstí se záměrem zkrátit jízdní dobu na vybraných spojích. Tedy všechny tři změny, respektive drobné korekce, byly realizovány ku prospěchu cestujících.

I když tento výše uvedený názor bereme na vědomí, tak jsme přesvědčeni, že realizace změny ve snaze co nejrychleji a nejefektivněji vyhovět cestujícím byla správná. Pouze si dovolujeme upozornit, že k další a zásadní změně jízdního řádu linky 52 dojde ke zmíněnému celostátnímu změnovému termínu 11. prosince tohoto roku. Primárním důvodem změny bude prodloužení posilové linky 54 až do zastávky Kubíčkova, pro obsluhu spádové základní školy u zastávky Ondrouškova a umožnění komfortnějšího přístupu k lince 50 v zastávce Kubíčkova s přestupem tzv. hrana – hrana. Věříme, že i tato změna přinese určité zlepšení v obsluze Bystrce veřejnou dopravou.

www.e-salina.cz

Vláda chce zatrhnout zneužívání radničních novin, mění tiskový zákon

18. 11. 2011 v 14.13 • Témata: , , , , ,

Významnou změnu tiskového zákona, která by pomohla opozičním politikům na místní úrovni, chystá vláda. Ministerstvo kultury navrhuje úpravu, podle níž by už noviny územní samosprávy nesměly být „hlásnou troubou“ starosty a radnice, ale musely dávat prostor všem zastupitelům, i těm opozičním.

Navrhovaná změna, kterou do vlády přinese ministr kultury Jiří Besser, vychází z vládou schválené protikorupční strategie. Jedním z jejích bodů je zabránit zneužívání radničních periodik v politickém boji proti opozici.

„Vyskytují se časté případy, kdy tato periodika obsahují i prosazují pouze názory rady obce, respektive politických sil v ní zasedajících a tvrdě zamezují přístupu jiných stanovisek než vládnoucích zastupitelů. Veřejnost zpravidla není informována o tom, že na jednáních volených i poradních orgánů zaznívají také názory jiných členů či návrhy jiných řešení,“ napsalo ministerstvo kultury do důvodové zprávy k chystaně změně tiskového zákona.

(…)

Celý článek Josefa Kopeckého si přečtěte na zpravy.idnes.cz

Související

Žebětín žije ve svých vůdcích. I v listopadu
Kohoutovická radnice zneužívá místní zpravodaj dlouhodobě
Servilní šéfredaktorka Kohoutovického kurýra sklízí krutý výsměch
Kodex dobrého radničního periodika

Luboš Raus: Nová obchodní centra v Bystrci?

1. 9. 2011 v 13.34 • Témata: , , , , , , , , ,
Zastupitelstvo Bystrce bude ve středu 7. září od 16 hodin projednávat změnu územního plánu, nutnou pro stavbu supermarketu u Kuršovy ulice. Projedná i územní řešení výstavby nákupního centra na Kamechách. Jestliže se vás stavby v těchto lokalitách týkají, přijďte! Je nutné, abyste svůj názor řekli zastupitelům. Jednání se koná ve Společenském centru v Bystrci (Odbojářská).

Není žádným tajemstvím, že se v horním Bystrci uvažuje o výstavbě nových obchodních center. Jaká je současná situace a co se vlastně plánuje, ptají se mnozí. Jedná se o dvě lokality, a to o území pod ulicí Kuršovou poblíž Horního náměstí a o oblast Kamech. Každá z těchto lokalit má svá specifika, pojednejme tedy o nich odděleně.

1. Kamechy

Zdá se, a rozhovory s lidmi i anketa na Bystrčníku tomu nasvědčují, že obchodní centrum na Kamechách citelně chybí. Jak již bylo na Bystrčníku uvedeno, mělo by toto obchodní centrum stát na křižovatce ulic Vejrostova a Říčanská, tedy na okraji sídliště při hlavní silnici na Žebětín. Objektivně viděno je to vhodné umístění minimalizující zatažení dopravy do sídliště. Realizaci výstavby plánuje firma Reko, zájem projevuje v současné době jediný řetězec, a to Kaufland. Diskutuje se samozřejmě o podobě a architektonickém ztvárnění obchodního centra a jako vždy v takových případech (a je to pochopitelné), stojí proti sobě úsporné snahy řetězce a výtvarné představy architektů. Mám ovšem za to, že v případě Kamech se daří nalézt dobrý kompromis, pro investora ekonomicky přijatelný a přitom pro obyvatele Kamech přívětivý. Nakolik se to skutečně daří nechť posoudí obyvatelé Kamech.

Nyní konkrétněji. Dne 27. července 2011 na jednání Výboru pro rozvoj Kamech byly Odborem územního plánování města Brna představeny dvě varianty řešení, vypracované atelierem ERA, nazvané A a B. Během jednání se ukázalo, že jedna z variant (A) je představou architektů – o té bylo řečeno, že je z ekonomického hlediska nerealizovatelná (tj. za současných podmínek pro ni nelze nalézt investora), druhá z variant (B) byla pracovně nazvána „investorská“ – pro obchodní řetězec nejsnadnější, nicméně podle architekta pana ing. arch. Zbyňka Pecha z atelieru ERA obsahuje řadu chyb a nedostatků a proto se s ní nemůže ztotožnit. Třetí varianta vypracovaná architekty Občanského sdružení Horní náměstí ve spolupráci s ateliérem RAW nebyla na tomto setkání diskutována (omlouvám se při této příležitosti, že v mém minulém příspěvku „Co bude stát na Kamechách“ pro Bystrčník ze dne 27.7.2011 byl k variantě (A) uveden nesprávný obrázek).

Na úrovni městské části Brno – Bystrc bylo po uvedeném jednání rozhodnuto nechat vypracovat další variantu, pracovně nazvanou variantou (C), na které pracovali a pracují renomovaní architekti z ateliéru RAW. Tato varianta byla představena na jednání Výboru pro rozvoj Kamech dne 24.8.2011 panem ing. Pavlem Knapcem z firmy Reko. Jak je z připojeného obrázku patrné, řeší i tato varianta nejen umístění jednopodlažní budovy Kauflandu, ale i tzv. přilehlé retaily obsahující menší obchůdky. Pro „retail A“ již existuje zájemce a je tedy možno předpokládat jeho realizaci v horizontu cca dvou let, „retail B“ a „retail C“ jsou zatím ve výhledu, tedy územní rezervou. Dále je možno vidět řešení dopravy a parkoviště pokud možno minimálně obtěžující obyvatele sídliště a také řešení náměstí, příjemného prostoru pro obyvatele Kamech přímo napojeného na přilehlý park. Zbývá podotknout, že předložený materiál je podkladem, který řeší především využití ploch v dané lokalitě, nicméně je snahou najít mechanismus zajišťující, že to, co bude skutečně na Kamechách postaveno, bude se co nejvíce přibližovat představenému řešení.

2. Kuršova

Situace pod ulicí Kuršovou (za konečnou tramvaje č. 1) je poněkud odlišná. Ačkoli je varianta představená firmou Fuertes Development hodnocena architekty jako poměrně zdařilá, občané dané lokality (a to nejen přímí sousedé) tuto stavbu, jakož i jakoukoli jinou stavbu v tomto místě,  několikrát důrazně odmítli. Toto odmítnutí promítli občané do několika petic (např. 328 podpisů), viz články „2007/2008: Supermarket před Kuršovou 3“ ze dne 29.11.2008 nebo „Kuršova: Petici proti stavbě podepsalo 140 lidí“ ze dne 26.10.2010 a další na Bystrčníku. Jaké byly či mohly být důvody pro toto velmi razantní a rozhodné odmítnutí?

Objemová studie supermarketu u Kuršovy ulice. Pozor! Nejedná se o navrhovanou podobu prodejny! Obrázek pouze zachycuje objekt podobného objemu, jako má zamýšlená stavba a slouží výhradně pro ilustraci proporčních poměrů v lokalitě. Konečná podoba prodejny může být a také patrně bude podstatně jiná.

a) Jako jeden z důvodů zaznívá, že další obchod v lokalitě Horního náměstí prostě není potřeba. A proč vnucovat lidem něco, co nechtějí a nevnímají ani jako potřebné, ani jako přínosné.

b) Dalším důvodem se ukazují obavy, že výsledná stavba se bude diametrálně odlišovat od nyní presentovaného řešení. Jedná se totiž v tuto chvíli o prosazení změny územního plánu. Pokud k tomu ovšem dojde, změní se patrně parametry území takovým způsobem, že umožní – kulantně řečeno – stavbu i podstatně odlišného a méně přijatelného objektu. A že tyto obavy nejsou zcela bezdůvodné není třeba na Horním náměstí zdůrazňovat.

c) Nezřídka zaznívají i obavy, že stavba vyvolá v budoucnu výstavbu mostu vedoucího přímo k domu Kuršova 2, který by podstatně zhoršil podmínky v této lokalitě.

d) Důvěryhodnosti nepřidává ani to, co mj. zaznělo na veřejném představení této varianty dne 14. 6. 2011 ve Společenském centru. Že totiž zachování stávajícího počtu veřejných parkovacích míst umístěním parkoviště na střechu soukromého objektu nelze doložit ničím podobně fungujícím v České republice (zaznělo v diskusním příspěvku bystrckého stavebního úřadu).

A co je v tuto chvíli důležité?

Obě lokality budou projednávány na bystrckém zastupitelstvu ve středu 7. září 2011 v 16 hodin ve Společenském centru. Vhodná doba k vyjádření názoru je právě teď, vždyť zastupitelé jsou tu od toho, aby lid zastupovali. Aby mohli zastupovat, musí naslouchat. Ale musí mít čemu naslouchat. Neváhejte tedy a své zastupitele zavčas kontaktujte, telefony a e-mailové adresy těch, kteří o vaše názory stojí, najdete na stránkách bystrcké radnice www.bystrc.cz pod záložkami Samospráva, Zastupitelstvo MČ Brno-Bystrc. Informace z bystrcké Rady pod záložkami Samospráva, Rada MČ Brno-Bystrc, Zápisy z jednání RMČ. Také prosím informujte ty z vašich sousedů, kteří nemají přístup na internet, aby nebyli v presentování svých názorů znevýhodněni. A samozřejmě jste zváni na vlastní jednání zastupitelstva, které je veřejné a kde také můžete vyslovit své názory.

Pokud jsem v tomto článku uvedl nějaké zkreslené či chybné údaje, nebylo to úmyslné. V takovém případě mě o tom prosím informujte, rád učiním opravu.

Luboš Raus, zastupitel za Zelenou pro Bystrc

*

Související

Supermarket u Kuršovy je znovu tady. Rada chce změnit územní plán
Supemarket u Kuršovy 3: Nová studie
Supermarket u Kuršovy: Tři otázky Milana Kuchaře
Kuršova, Kamechy: Veřejné projednání s občany
Fuertes se chce sejít
Kuršova: Petici proti stavbě podepsalo 140 lidí
2007/2008: Supermarket před Kuršovou 3

Supermarket u Kuršovy je znovu tady. Rada chce změnit územní plán

31. 8. 2011 v 20.45 • Témata: , , , , , , , , ,

Rada městské části podporuje záměr investora, společnosti Fuertes Development, postavit mezi ulicemi Kuršova a Vejrostova prodejnu. Na své schůzi 17. srpna doporučila zastupitelstvu Bystrce, aby schválilo usnesení, umožňující pro stavbu nezbytnou změnu územního plánu. Supermarket by měl stát přibližně před domy Kuršova 1 a 3, na ploše stávajícího parkoviště.

6.2.02 Studie obchodní jednotky Kuršova – podklad pro změnu ÚPmB

Schváleno usnesení (Návrh 1):

Rada MČ Brno-Bystrc doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Bystrc následující usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno-Bystrc schvaluje doplněnou studii lokality mezi ulicí Kuršova a Vejrostova, s navrženou dopravní obsluhou odbočením z ulice Kamechy, cca severně od stávající tramvajové smyčky Ečerova.

Zastupitelstvo městské části Brno-Bystrc požaduje, aby investor na svoje náklady provedl rozšíření části ulice Kamechy v úseku mezi křižovatkami Vejrostova – Kuršova vč. úpravy těchto křižovatek tak, aby vyhovovaly zvýšené dopravní zátěži.

Zastupitelstvo městské části Brno-Bystrc požaduje zajistit bezkolizní řešení navrhované stavby s vedením tramvajové trasy dle návrhu Vrabel 2007.

Zastupitelstvo městské části Brno-Bystrc požaduje zachování nebo navýšení počtu parkovacích stání s veřejnou přístupností těchto parkovacích stání po 24 hodin denně.

Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 2  Nehlasoval: 0               Celkem při hlasování přítomno: 8

Zápis z jednání Rady

Záměr postavit v lokalitě mezi ulicí Kuršovou a Vejrostovou prodejnu existuje již několik let. Snaha o jeho prosazení pravidelně vyvolala mezi místními lidmi vlnu protestů. Proti záměru vznikly dvě již petiční akce, v nichž se pokaždé proti stavbě vyjádřilo několik stovek lidí. Novější petice byla na úřad odevzdána počátkem tohoto roku. Dá se očekávat, že návrh vyvolá mezi obyvateli Kuršovy ulice nové protesty.

Zastupitelstvo projedná návrh rady na svém nejbližším zasedání ve středu 7. září v 16 hodin ve Společenském centru na Odbojářské ulici v Bystrci.

Podrobnosti k tématu připravujeme.

Související

Supemarket u Kuršovy 3: Nová studie
Supermarket u Kuršovy: Tři otázky Milana Kuchaře
Kuršova, Kamechy: Veřejné projednání s občany
Fuertes se chce sejít
Kuršova: Petici proti stavbě podepsalo 140 lidí

 

Bystrčník na novém serveru. Změňte si RSS

29. 8. 2011 v 11.58 • Témata: , , , , , , , ,

Během neděle se Bystrčník přestěhoval na nový server. Doufáme, že změna přinese stabilizaci, odstraní výpadky a snad i zrychlí načítání stránek.

Ze strany uživatele – tedy kromě očekávaného zlepšení – zůstává vše při starém. Adresy www.bystrcnik.cz i www.bystrcnik.cz fungují beze změny. Původní adresa prvního webu občanského sdružení Horní náměstí horni-namesti.webpark.cz vás automaticky přesměruje na www.bystrcnik.cz.

Pouze ti z vás, kteří používají čtečku RSS a odebírají zprávy z původní adresy na webpark.cz, budou muset svůj odběr přesměrovat na adresu novou. RSS kanál pro články najdete na adrese www.bystrcnik.cz/?feed=rss2RSS kanál pro komentáře na www.bystrcnik.cz/?feed=comments-rss2. Za drobnou nepříjemnost se omlouváme.

V případě, že zjistíte jakékoli potíže, neváhejte si postěžovat buď v komentářích nebo mailem na admin@bystrcnik.cz.

-vl-

Rada prodloužila prodej, bude to stačit?

25. 3. 2011 v 11.44 • Témata: , , , , , , , , ,

Jak jsme informovali, zaslal provozovatel restaurace Tee Pee v přístavní ulici pan Miroslav Vala zastupitelstvu dopis, v němž požadoval prodloužení nočního prodeje na zahrádkách. Platná podoba tržního řádu přikazuje všem provozovatelům restaurací zavřít zahrádky v deset hodin večer. Poté je možno obsluhovat hosty pouze v uzavřenách vnitřních prostorách.

V odpověď na dopis pana Valy Rada MČ Brno-Bystrc schválila 2. března aktualizaci Tržního řádu a požádala o jeho aktualizaci magistrát. Jak uvedl místostarosta Tomáš Přibislavský (TOP 09), rada chce tímto krokem podpořit brněnskou přehradu jako rekreační oblast města Brna.

Aktualizace se týká restauračních zahrádek na ulici Přístavní a v lokalitách Rakovecká–Rybářská bašta, Rakovecká–Kozí Horka a Rakovecká–Kozí Horka–Na Dorazu. Po změně bude možné provozovat zahrádky a další prodej vně podniků od neděle do čtvrtka od 10.00 do 23.00 hodin, v pátek a sobotu až do půlnoci. Do půlnoci se také prodlužuje doba prodeje po celou dobu konání festivalu Brno-město uprostřed Evropy.

Pan Miroslav Vala, majitel Tee Pee, pro Bystrčník sdělil, že je spokojen s novým přístupem Rady, který je diametrálně odlišný od způsobu, jakým s jeho žádostmi zacházela rada bývalá, vedená Svatoplukem Benešem (ODS). Cení si rychlé reakce, komunikace, vstřícnosti a snahy věc skutečně řešit. Na druhou stranu nepovažuje prodloužení prodeje tak, jak jej Rada schválila, za dostatečné.

„Náš problém to neřeší,“ prohlásil Miroslav Vala. Jeho snahou bude nyní změna statutu zahrádky Tee Pee tak, aby se na ni nevztahoval tržní řád a tedy ani časové omezení prodeje. Zároveň bude pan Vala, pravděpodobně v součinnosti s majiteli dalších podniků kolem přehrady, dál usilovat o uvolnění prodejních omezení.

V textu jsme původně zaměnili místostarosty Jiřího Altmana a Tomáše Přibislavského. Za upozornění děkujeme a oběma pánům se omlouváme.

Ke stažení

Dopis pana Valy zastupitelstvu (PDF)

Související

Tee Pee chce zahrádku i po desáté
Stránky restaurace Tee Pee
Tee Pee na Facebooku
Názor z Přístavní: Tee Pee není problém
Zastupitelstvo vyhovělo petici z Přístavní
Daniel Bárta: Má hudba po půlnoci větší kouzlo?
Svatopluk Beneš k petici z Přístavní: Pletete si pojmy s dojmy
Pavel Březa: Rada, která dokáže předložit takový návrh, není kompetentní
Přístavní a Petr Laštůvka: Radnice by měla zjistit fakta
Přístavní: Ignorujte je! Jsou to jenom lidi

Stanovy potvrzeny, sdružení je otevřeno i cizincům

4. 6. 2010 v 21.32 • Témata: , , ,

Jak už jsme informovali, na minulé schůzce sdružení členové odhlasovali změnu stanov. Nové stanovy ruší omezení členství v občanském sdružení Horní náměstí na občany České republiky – popravdě nikdo dnes netuší, proč se takové zbytečné omezení do stanov vůbec dostalo.

Nyní přišla z ministerstva vnitra potvrzená změna stanov. Členem sdružení se tedy už může stát kdokoli.