Bystrčník » záznam

Příspěvky se štítkem ‚záznam’

Dobré ráno z brněnské zoo

25. 6. 2011 v 11.51 • Témata: , , , , , , , , , , ,

Pořad České televize Dobré ráno s jedničkou se v pátek 24. 6. vysílal z brněnské zoologické zahrady. Diváci mohli vidět, jak vypadá zázemí např. u tygrů, co se v zoo připravuje, jak se krmí medvědi nebo opice a spoustu dalších zajímavých věcí.

Celý tým Dobrého rána s jedničkou, v čele s Honzou Musilem a Monikou Brindzákovou, si nakonec adoptoval medvěda kamčatského. Na záznam celého pořadu se můžete podívat na www.ceskatelevize.cz.

Související

Stránky brněnské zoo

Audio + video: Beseda s občany ke konceptu územního plánu

12. 3. 2011 v 09.05 • Témata: , , , , , ,

Audiozáznam besedy s občany ke konceptu územního plánu 9. března 2011 si můžete stáhnout ve formátu MP3 (170 MB, 178 minut).

Související

Středa 9. března: Beseda k územnímu plánu
Podpisy pro zmocněnce veřejnosti získány
Územní plán: kritiku nahradilo město chválou
Posudek: územní plán má chyby
Veřejné projednávání ÚPmB – zástupce veřejnosti
Brno: Územní plán straší silnicemi i obchody
Jana Konečná: Místo přírody území za plotem
Územní plán a zástupce veřejnosti – Je potřeba vaší pomoci
Nový územní plán staví proti sobě Bystrc a Líšeň

Audio: Zastupitelstvo 12. února 2011

7. 3. 2011 v 15.52 • Témata: , , , , ,

Audiozáznam z jednání bystrckého zastupitelstva 12. února 2011 si můžete stáhnout ve formátu MP3 (38 minut, 36 MB).

Související

Video: Jednání zastupitelstva 16. února 2011
Zápis o průběhu jednání
Příloha k zápisu (obsahuje výhrady Svatopluka Beneše, publikujeme samostatně)

Zastupitelstvo 15. 12. – audiozáznam

27. 12. 2010 v 19.01 • Témata: , , , ,

Audiozáznam z jednání bystrckého zastupitelstva 15. prosince 2010 si můžete stáhnout ve formátu MP3. Záznam o délce 117 minut má 36 MB.

Ustavující jednání zastupitelstva – video

26. 11. 2010 v 13.19 • Témata: , ,

Ustavující jednání zastupitelstva – audiozáznam

24. 11. 2010 v 15.33 • Témata: , , ,

Audiozáznam celého šestihodinového jednání zastupitelstva z 22. listopadu 2010 si můžete stáhnout ve formátu MP3. 350 MB velký soubor obsahuje průběh volby starosty, místostarostů, členů rady i členů výborů.

Ke stažení

Audiozáznam (MP3, 350 MB)

Související

Novým starostou Bystrce je Vladimír Vetchý

Manipulativní nahrávky z jednání zastupitelstva

16. 9. 2010 v 04.53 • Témata: , , , , , ,

Jako obvykle vám Bystrčník přináší něco „manipulativních nahrávek vytržených z kontextu“ (jak to nazývá starosta Svatopluk Beneš) z jednání zastupitelstva 8. září 2010. Připomeňme, že zřejmě nejšířeji projednávaným bodem byla petice provozovatelů restauračních zařízení z Přístavní ulice, kteří se dožadovali zmírnění restrikcí, jimiž nová vyhláška omezila noční provozování hudby v uzavřených prostorách jejich podniků. Zastupitelstvo po bouřlivé a místu dosti emotivní diskuzi petici víceméně vyhovělo.

Dalším obšírně diskutovaným bodem bylo „Pořízení územní studie pro MČ Brno-Bystrc jako náhrady regulačního plánu“. Zastupitelka za Stranu zelených Jana Pálková se na základě květnového rozsudku Nejvyššího soudu dožadovala změn v usnesení, které by reflektovaly současnou právní neexistenci R43 v územním plánu.

Zpoždění několika dnů mezi jednáním a zveřejněním záznamu není způsobeno naším pracovním vytížením, ani technickými okolnostmi, ale výhradně nekalými manipulacemi s nahrávkou. Přece jen zabere nějaký čas, než dokreslíme do videa nenáviděným radním dlouhé nosy a směšné fousy, a také chvíli trvá, než jejich autentické, moudré výroky rozstříháme na jednotlivá slova, abychom z nich pak pracně slepili ty hovadiny, které v záznamech uslyšíte.

-MM-

Ke stažení

Soubory nespouštějte přímo z webu, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte „Uložit jako“. Teprve až se celé stáhnou, otevřete je z disku vašeho počítače.

Videozáznam (AVI, 1 h 20 m, 546 MB – pokrývá jen začátek a jednání o petici z Přístavní)
Audiozáznam (MP3, 2 h 45 m, 189 MB – celé jednání)

Související

Zastupitelstvo vyhovělo petici z Přístavní

Záznamy z jednání zastupitelstva 9. června 2010

29. 8. 2010 v 16.29 • Témata: , , ,

Se značným zpožděním vám přinášíme audio-  a videozáznamy z jednání zastupitelstva 9. června 2010. Audiozáznam pokrývá nepřetržitě prvních devadesát minut jednání, videozáznam s přestávkami jednání celé. Chybějící části ve videozáznamu nebyly vystřiženy záměrně, soubor obsahuje všechen nasnímaný materiál bez dodatečných úprav. Pauzy jsou způsobeny technickými příčinami (přenášení kamery, výměna baterií apod.).

Ke stažení

Audio (MP3, 110 MB)
Video (AVI, 550 MB)

Zpráva o jednání Rady

29. 8. 2010 v 16.10 • Témata: , , , , , , , ,

Zpráva o jednání bystrcké Rady na schůzi 18. srpna 2010 je k dispozici ke stažení na webu radnice včetně příloh.

0.1 Ověřovatel zápisu – schválení
0.2 Program jednání – schválení
1.1.01 Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích, připomínkování návrhu
1.1.02 Vyhláška města Brna o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních, včetně restauračních zahrádek, a hernách
1.1.02.01 Vyhláška města Brna o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních, včetně restauračních zahrádek, a hernách, doplnění
1.1.03 Zásady přípravy a realizování Seznamu oprav a investic, změna vysoutěžené a rozpočtované ceny
1.1.04 Novela „Nařízení statutárního města Brna č.2/2002, kterým se vymezují místní komunikace nebo její úseky, jež lze užít ke stání vozidel jen po zaplacení ceny“
– připomínkové řízení
1.2.01 Územní studie pro MČ Brno-Bystrc, regulační plán, území studie, rozsah řešeného území
1.3.01 Rozpočtové opatření mezi odd. § 4172 – Doplatek na bydlení a odd. § 4182 – Příspěvek na zvláštní pomůcky
1.3.02 Rozpočtové opatření mezi třídou 4 přijaté transfery a § 4324 zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
1.3.03 Rozpočtové opatření mezi třídou 8 financování a odd. § 4351 osobní asistence,
pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
1.3.04 Rozpočtové opatření v rámci odd. § 3319 – ostatní záležitosti kultury
1.3.05 Úhrada neinvestičních výdajů za „cizí“ žáky, odmítnutí plné platby za žáka ze Sentic
1.3.06 Rozpočtový výhled MČ Brno-Bystrc na období 2012 – 2019
1.3.07 Žádost mateřské školy Kachlíkova 21 o souhlas s investicí – hrací prvek na zahradu
1.3.08 Žádost mateřské školy Štouračova 23 o souhlas s převodem mezi fondy za účelem
nákupu herního prvku na zahradu mateřské školy
1.3.09 Smlouvy o poskytnutí příspěvku na vybudování technické infrastruktury v lokalitě Kamechy společnosti JET IMPERA, a.s., schválení dodatků ke smlouvám, smlouva o převodu vlastnického práva k technické infrastruktuře komplexu Kamechy – odročeno1.3.10 Darování neupotřebitelného hlavního movitého majetku svěřeného MČ Brno-Bystrc
– 3 ks panelových stojanů
2.2.01 Organizační řád ÚMČ Brno-Bystrc, změna (IAFK)
2.2.01.01 Organizační řád ÚMČ Brno-Bystrc, doplnění náplně činnosti OFIN
2.2.02 Zprávy o činnosti komisí Rady MČ Brno-Bystrc za 1. pololetí roku 2010
2.2.02.01 Zpráva o činnosti majetkové komise Rady MČ Brno-Bystrc za 1. pololetí r. 2010
2.2.02.02 Zpráva o činnosti komise redakční rada Rady MČ Brno-Bystrc za 1. pololetí r. 2010
2.2.03 Dodávky tepla z Jaderné elektrárny Dukovany u Brna, stanovisko k záměru
2.2.04 Propojovací vodovodní řad DN 400 z VOV, stanovisko městské části k vedení trasy, dopravní opatření ke stavbě
2.2.05 Komise Rady MČ Brno-Bystrc, poděkování a odvolání členů, zrušení komisí
2.2.06 Výbory Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc, poděkování a odvolání členů výborů a zrušení výborů
2.2.07 Organizační řád – změna organizační struktury (oprava chybně schváleného schématu) – zrušení usnesení 5/38.R – 2.2.01, část 2
2.2.08 Reakce Komise Redakční rady na „Otevřený dopis“ ing.Kuchaře č.j.: 10-13581/OVV
2.3.01 Žádost o kácení dřevin při ulici Vondrákova
2.4.01 Předběžný program 5/24. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc, které se bude konat dne 8.9. 2010
3.1.01 Žádost o vyjádření k prodeji pozemku p. č. 3127/3 k. ú. Bystrc – Markůvky
3.1.02 Žádost o vyjádření k výkupu pozemků p. č. 1509/2 a 1509/4 k. ú. Bystrc do majetku města – Pod Mniší horou
3.1.03 Žádost o vyjádření k převodu pozemků p. č. 1385/1 a 1386/11 k. ú. Bystrc z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví Statutárního města Brna – ul. Pod Horkou
3.1.04 Žádost o vyjádření k výkupu pozemku p. č. 7225/12 k. ú. Bystrc do majetku města a k případnému uzavření nájemní smlouvy na tento pozemek s jeho vlastníkem – ul. Štouračova
3.1.05 Schválení dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. OMI/SML/2008/F/552 EI – EUREA INVEST, s.r.o.
3.1.06 Žádost o pronájem pozemku p.č. 7824/1 v k. ú. Bystrc – Invest SJ, s.r.o.
Dohoda o ukončení nájemní smlouvy – p. Lánský
Zrušení usnesení 5/42. bod 3.1.07
3.1.07 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k pozemku p. č. 1930/45 k. ú. Bystrc – p. Latta
3.1.08 Prodej pozemků p.č. 5798/2 a 7449/2 pod bytovým domem Kubíčkova 1,3,5 vlastníkům bytových jednotek v tomto domě – staženo
3.2.01 Stanovení výše nájemného u obecních bytů v MČ Brno-Bystrc od l. l. 2011
3.2.02 Výběr nájemce na pronájem bytu:
– byt velikosti 3+1 – byt č. 5, Černého 50
– byt velikosti 3+1 – byt č. 5, Filipova 18
– byt velikosti 1+0 – byt č. 3, Opálkova 2
– byt velikosti 2+1 – byt č. 10, Černého 45
3.2.03 Pronájem bytu, na kterém je účetně vykázán dluh
– byt č. 1, Filipova 19
3.2.04 Pronájem bytu, na kterém je účetně vykázán dluh
– byt č. 13, Opálkova 12
3.3.01 Centrum volného času Bystrouška na ul. Fleischnerova 1a v Bystrci – prodloužení
nájemní smlouvy
3.3.02 Žádost Ing. Chudárka o prominutí nájemného z nebytového prostoru Brno, Kachlíkova 8
3.4.01 Bystrcké farmářské trhy, spolupořadatelství MČ Brno-Bystrc
3.4.02 Běžecký závod „Vokolo príglu“, stanovisko MČ Brno-Bystrc
3.4.03 Předsedající na 6/1. ustavujícím zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc, doporučení

Z vybraných bodů jednání: Rada doporučila zastupitelstvu ke schválení rozpočtový výhled městská části na období 2012-2019, schválila zakoupení „hracího prvku“ pro mateřskou školu Duha, záklandí a mateřské škole Pramínek darovala tři kusy panelových stojanů (zřejmě cosi jako nástěnka na nožkách) z majetku městské části, souhlasila s „jaderným teplovodem“ z Dukovan do Bystrce (součástí projektu je proražení tunelu pod kopcem Holedná) a Ing. Jiřímu Chudárkovi prominula nájemné za nebytové prostory na Kachlíkově 8 ve výši 7 500.-.

Rada se usnesla, že změnou textu inzerátu Ing. Milana Kuchaře, který si dotyčný zaplatil v Bystrckých novinách, nebyl Milan Kuchař poškozen.

Rada schválila spolupořadatelství spolupořadatelství Bystrckých farmářských trhů, které pořádá Hotel Santon. Tomuto i některým dalším usnesením se budeme věnovat v samostatných článcích.