Příspěvky se štítkem ‚zastupitelstvo’

Píškova se prodá, rozhodli zastupitelé. Ne všichni byli pro

20. 2. 2017 v 16.18 • Témata: , , ,

Bytový dům na Píškově ulici v Brně-Bystrci se přece jen prodá. Na téměř jednomyslné rozhodnutí zastupitelů si na jednání ve středu 15. února počkaly téměř dvě desítky lidí.

V diskuzi občanů přitom zazněl jen jediný názor, a ten byl proti prodeji. Jedna z obyvatele bytů v domě žádala, aby městská část dům k odprodeji nedoporučila. Protože je takový názor neobvyklý, vzbudil otázky u zastupitelů, jímž nebyla jasná motivace žadatelky.

I za pomocí úředníků městské části vyšlo najevo, že v domě jsou nejméně tři čtvrtiny nájemníků pro privatizaci, což potvrdili písemným prohlášením. Názor v diskuzi je názorem poměrně ojedinělým, a zřejmě vychází z obavy, že nový majitel domu, který se privatizuje jako celek, zvýší dotyčné nájem. Což se opravdu může stát, připustili úředníci, reálný nárůst může být kolem třiceti procent.

Záznam z jednání zastupitelstva

Zastupitelé nakonec vyhověli většině. Dům tak bude uvolněn do privatizace zřejmě v polovině roku.

-vl-

Zastupitelstvo projedná finance i pro seniory, občané jako vždy vítáni

3. 2. 2017 v 19.23 • Témata: , , ,

Svolání_ZMČ[1]

Zastupitelstvo městské části Brno-Bystrc se poprvé v tomto roce sejde ve středu 15. února. Na jednání, které začíná v 17 hodin v hlavním sále Společenského centra (Odbojářská 2), se bude projednávat finanční podpora spolkům a organizacím, prodej bytů a další místní záležitosti. Občané jsou jako vždy vítáni.

Zdroj: www.bystrc.cz

Luboš Raus: Co zaznělo na zářijovém zastupitelstvu

4. 10. 2016 v 16.20 • Témata: , ,

Tak máme za sebou první poprázdninové zastupitelstvo. O čem se jednalo, můžeme se dočíst jako vždy na stránkách Bystrcké radnice www.bystrc.cz, kde v rubrice Samospráva/Zastupitelstvo MČ/Zápisy ze zasedání ZMČ nalezneme Zápis z 7/12. zasedání ZMČ Brno-Bystrc dne 7.9.2016. Jednání bylo poměrně rychlé a povětšinou nekonfliktní, většina bodů byla schválena bez rozpravy.

Menší rozruch vzbudila pouze Aktualizace Seznamu oprav a investic pro rok 2016, kde se opoziční zastupitelce za Bystrčáky Haně Jindrové zdála částka 330 tis. vyčleněná na výměnu 4 sloupů veřejného osvětlení nadsazená a vysílající potenciálním dodavatelům signál o ochotě zaplatit za práce vyšší částku. Koaliční zastupitelé argumentovali tím, že se jedná pouze o vyčleněnou částku bezpečně postačující na zamýšlené práce a vysoutěžená cena cena bude bezpochyby nižší.

Poněkud kontroverznější byly diskuze v bodech „Návrhy, připomínky a podněty občanů“ na začátku jednání a „Dotazy, připomínky, podněty členů zastupitelstva“ na konci jednání.
V prvně jmenovaném bodě hovořil občan Pavel Veselý, správce domu Rerychova 2 a 4 k zamýšlené stavbě supermarketu deset metrů před tímto domem. Vyslovil jménem občanů, bydlících ve jmenovaných domech, nesouhlas s plánovanou realizací projektu Horního náměstí tak, jak byla popsána v Bystrckých novinách, a to právě s ohledem na zmíněný supermarket. Zazněla slova jako např. další supermarket který nikdo nepotřebuje, nesouhlas se zamýšlenou výstavbou vyjadřovali občané již před třemi roky a nyní nechápou, proč se k tomu musí znovu vracet, nechápou, proč 200 m od stávajícího obchodu Albert má vyrůst nový supermarket Billa, když to stejně není žádná konkurence, zvláště, když jedna Billa již funguje na Kubíčkové. Občané se bojí hlukové zátěže a zvýšené prašnosti. Tolik vyjádření pana Veselého, zazněla i slova o připravované petici.

Z řad zastupitelů na konci jednání zazněl dotaz, kde vznikla myšlenka postavit na Horním náměstí kromě Bystroušky, volnočasového centra pro děti a mládež, také tělocvičnu (svým rozpočtem představující dvojnásobek plánované Nové Bystroušky, která je proti stávající Bystroušce více než dvojnásobná, celkem tedy šestinásobek stávající Bystroušky). Odpovídající pan starosta Kratochvíl, místostarosta Petr, místostarosta Klimeš a další se shodli v názoru na potřebnost tělocvičny i dostatečně velké Bystroušky. Shoda nepanovala v názoru, kdo s nápadem přišel, zda současné vedení radnice nebo pan architekt Kaněk, autor příslušné studie. Od pana zastupitele Bárty zazněla podnětná myšlenka, že se sice těžko najde nějaká jiná lokalita pro umístění tělocvičny, nicméně bude dobře, když z iniciativy občanů přijdou návrhy na jiná umístění. Opoziční zastupitel Lošťák zmínil kdysi panem místostarostou Petrem navrhovanou lokalitu pod Maxem a zastupitel Krátký pozemek v blízkosti Chovánku v horním Bystrci.

Tolik tedy k bodům, které nejsou v zápise podrobněji popsány, protože nejsou součástí hlavního jednání.

Luboš Raus, zastupitel za Bystrčáky

Nový obchodní dům? V Bystrci zastupitelé řekli ne

14. 4. 2016 v 08.07 • Témata: , , ,

Brno – Zamítnuto. Tak reagovali ve středu večer zastupitelé brněnské Bystrce při hlasování o schválení prodeje pozemků k výstavbě obchodního domu Kaufland. Pro i proti stavbě obyvatelé podepisovali petice a někteří z nich se přišli vyjádřit i na zastupitelstvo.

Jak již dříve Rovnost informovala, části tamních lidí plán postavit Kaufland mezi ulicemi Páteřní a Nad Dědinou vadil kvůli nárůstu dopravy. „Doprava je nesmírně obtěžující. Navíc máme v Bystrci dost jiných obchodů,“ řekla na jednání zastupitelů obyvatelka Marta Charousová.

Odpůrci obchodního domu sepsali kvůli tomu petici. „Obyvatelé mají z výstavby obavy. Vadí nám také, že kvůli Kauflandu zpustne nynější obchodní centrum Max,“ vysvětlila iniciátorka Jana Potůčková. Její petici podepsalo na webu téměř dvě stě padesát lidí, další se připojili podpisem fyzických archů.

Objevili se ale také lidé, kteří peticí naopak vybudování Kauflandu chtěli podpořit. „S výstavbou tohoto nákupního střediska se významně zlepší situace v Bystrci, zvláště rozšířením výběru cenově dostupného zboží,“ napsala za petiční výbor Dagmar Šimčíková. Pro Kaufland se podle ní vyslovilo přibližně šest set lidí.

(…)

Zkráceno, celý článek si přečtěte na stránkách Brněnského deníku Rovnost

Bystrc odmítla Kaufland i strategii sociálního začleňování

13. 4. 2016 v 21.10 • Témata: , , ,

Zastupitelstvo městské části Brno-Bystrc odmítlo jak stavbu nového nákupního centra u Kubíčkovy ulice, tak magistrátem navrhovanou strategii sociálního začleňování. Obě usnesení byla schválena velkou většinou napříč politickými stranami.

Tzv. strategii sociálního začleňování přišel zastupitelům městské části představit uvolněný zastupitel Brna Martin Freund (Žít Brno). Soustava projektů si klade cíl poskytnout bydlení během tří let zhruba 150 osobám z nejnižších sociálních vrstev. Záměr bude stát daňové poplatníky 800 milionů korun, čerpaných z převážné části z evropských fondů. Přistoupit k integračnímu plánu by pro Bystrc znamenalo vyčlenit několik obecních bytů, které by pak byly městem přiděleny těm sociálně nejpotřebnějším, například lidem bez domova.

Jedním z důvodů, proč zastupitelé strategii začleňování odmítli, byla její nejasná efektivita. Martin Freund nedokázal odpovědět na otázku, kolik z téměř miliardy se vynaloží na skutečnou pomoc potřebným a kolik půjde na platy, cestovné a další režijní náklady. Stejně jako jinde, i v Bystrci zazněla slova o tunelování veřejných rozpočtů neziskovými organizacemi, přímo personálně svázanými s hnutím Žít Brno.

V diskuzi ke stanovisku městské části ke stavbě obchodního centra Kaufland vystoupilo několik odpůrců stavby. Zastupitelé následně schválili usnesení, jímž projekt odmítli. Protože však o prodeji městských pozemků, jež investor potřebuje k realizaci stavby, rozhoduje brněnská radnice, není jisté nakolik je osud projektu definitivní.

Jednání zastupitelstva sledovalo několik desítek občanů, mezi nimiž byl i Miroslav Sládek, legendární zakladatel a bývalý předseda Republikánské strany.

-vl-
Foto: Wikipedie

Související

Jiří Brančík: Plán Žít Brno útočí na naše pokojné životy

Čeká se horké zastupitelstvo. Projedná Kaufland a přijde Martin Freund

8. 4. 2016 v 12.31 • Témata: , , , ,

Přinejmenším razantní diskuze se čeká od nejbližšího zasedání bystrckého zastupitelstva. Ve středu 13. dubna od 17 hodin se bude za účasti veřejnosti jednat mimo jiné o stavbě obchodního centra Kaufland či tzv. strategii sociálního začleňování.

Na veřejné projednání Kauflandu, který by měl dle představ investora stát pod stávajícím obchodem Max u Kubíčkovy ulice, přišly přes dvě stovku lidí, až na výjimky odpůrci stavby. Dá se očekávat, že řada z nich navštíví i jednání zastupitelstva, z něhož by mělo vzejít stanovisko městské části k záměru, aby zde znovu přednesla své argumenty.

Tzv. strategický plán začleňování přijde do Bystrce představit zastupitelům Martin Freund (Žít Brno). Uvolněný zastupitel Brna se pokusí vysvětlit půvaby svého plánu, podle něhož mají být kromě jiného poskytnuty obecní byty bezdomovcům a dalším tzv. sociálně vyloučeným osobám. Strategie začleňování byla již jednou městskou částí odmítnuta; hlasovala proti ní jak bytová komise, tak i rada městské části; starosta Tomáš Kratochvíl odmítl přidělovat byty mimo pravidla už v listopadu loňského roku. I tak však Martin Freund zřejmě věří, že svůj plán dokáže před zastupiteli obhájit. Uvidíme.

Zastupitelé si také vyslechnou informace od velitelů bystrckých oddělení Městské policie Brno a Policie ČR; dále budou zastupitelé jednat o účetní závěrce MČ za rok 2015 a přípravě rozpočtu na rok 2017. Úplný text svolání zastupitelstva najdete na stránkách bystrcké radnice.

Jednání zastupitelstva je ze zákona veřejné, občané zde mohou přednést své názory a připomínky jak k bodům programu, tak v části vyhrazené pro diskuzi.

-vl-

Související

Starostové: Kvůli uprchlíkům pořadníky na byty nezměníme
Byty pro imigranty žádal primátor, distancuje se náměstkyně Klára Liptáková
Byty v Bystrci imigrantům nedáme, odmítl starosta

Jiří Brančík: Jaké je to na zastupitelstvu

18. 2. 2016 v 11.18 • Témata: , , ,

Včera jsem byl jako občan přítomen jednání našeho bystrckého zastupitelstva. Poprvé v životě 🙂

V podstatě jsem si jen potvrdil ty dojmy, které jsem si o komunální politice vyvodil z dřívějších okolností. Některé věci mě však překvapily. Budu-li se vyjadřovat negativně, nemám tím na mysli zdejší bystrcké politiky, ale spíše obecný stav komunální politiky.

Prvním překvapením pro mně byl počet našich bystrckých zastupitelů, plných 27 lidí na jednu městskou čtvrť. Čekal jsem tak polovinu, inu 25 tisíc obyvatel + / – si asi žádá velký aparát. Další, spíše pozitivní překvapení bylo to, že jednání zastupitelstva se velmi blížilo jednání poslanecké sněmovny, co do procedur. Veškeré představení bodů jednání, samotné hlasování, hlášení se do diskuse probíhalo on-line a v podstatě bez jakýchkoli časových prodlev, prostě vše běželo jako na drátkách. I mimořádná hádka zastupitelů s jedním nejmenovaným, přítomným podnikatelem, probíhala naprosto podle jednacího řádu. Bez nadsázky, organizačně velké plus.

Nebudu vás zatěžovat popisem místních, bystrckých témat, nicméně zásadní věc, která mě upoutala a o které píšu často je fakt, že téměř žádného zastupitele netrápí, že slouží špatnému systému dělby moci. V říjnu jsme v Bystrci měli konferenci s názvem Demokracie jsme my, kde se řešily ideologické záležitosti týkající se komunální politiky. Z našich místních 27 zastupitelů zde byly zastoupeni dva, o kterých vím – starosta Bystrce Tomáš Kratochvíl a pan Lošťák. Možná zde bylo pár lidí navíc, ale drtivá většina zastupitelů nepřišla. To přesně vystihuje princip komunální politiky. Ten je ve zkratce asi takový:

Na účet přistane městské čtvrti nějaká částka xy, řekněme desítky milionů. Jenže ta částka zdaleka nestačí na potřeby čtvrtě, proto zastupitelé vyvíjejí bohulibou činnost získávání dotací na projekty a to A) od města B) z Evropské Unie. Získávání dotací můžeme směle nazvat škemráním, či žebráním. Když nějaká dotace na nějaký projekt přijde a někdo se nedej bože zeptá proč Bystrc nese zrovna takové procento spoluúčasti, tak se hned z koaličních lavic začnou ozývat hlasy:

„Zrovna Vy pane byste měl vědět, jak je těžké získat dotaci na cokoli a město to taky mohlo dát nějaké jiné čtvrti. Tak proč do toho šťourat? Vždyť bychom o tu dotaci ještě mohli přijít!“

Další velmi negativní věc, je děsivá neprůhlednost vynaložených nákladů. Investice do projektu stojí nějaké peníze a už se bere jako norma, že nějaké procento platí čtvrť, nějaké procento město a nějaké EU (pokaždé je to asi trošku jinak). Na program zastupitelstva v půlce realizace přistane navýšení nákladů na daný projekt např o 20%, protože projekt nepočítal s Evropskou směrnicí o tepelných úsporách. A město řekne čtvrti, že z daného navýšení zaplatí max 40%. A teď se řeší, zda město čtvrť náhodou nenatahuje a opět se vrací hrozba: „Ani to nevyslovujte, vždyť nám to seberou!“ Přijde vám tento princip financování smysluplný a průhledný?

Čili, máme zde 27 zastupitelů, kteří na základě (vlastně ani nevíme na základě čeho) rozdělují milion sem, deset milionů na bohulibý projekt tam. Z těch 27 zastupitelů jen málo koho napadne myšlenka – co kdybychom toto chtěli změnit?

Ve Švýcarsku to mají zařízené tak, že kantonům a obcím tradičně plynou příjmy z přímých daní (z příjmu, majetku, dědictví, z převodu vlastnictví…) a centru naopak převážně z daní nepřímých (cla, spotřební daně, poštovní daně, daně z loterie…)… u nás daně vybírá stát + EU a obcím pak nějaké peníze posílá zpět stát + EU. A každoročně se o tento podíl obce se státem hádají a Babiš na poslední takové debatě byl mimo mísu…opravdu SUPR systém dělení peněz. Obec, natož čtvrť nyní nemůže občanům říct:

„Buď vám naši občané snížíme obecní daně, peníze vám zůstanou v kapse – a poté budeme stavět méně bohulibých projektů, nebo zvýšíme daň a věnujeme je na více bohulibých projektů.“

Ne, takto to u nás prostě nefunguje. A běda tomu, kdyby se objevil nějaký jednotlivý buřič a chtěl tuto myšlenku změnit – 5% laťka zajistí, že naše lavice budou obsazeny zejména zaběhnutými stranami. Ba co víc, kdyby se objevil jeden samostatný buřič, který by nechtěl kandidovat za stranu, ale sám za sebe, a nenašel by pro svou stranu kandidátku o 30 lidech, ubereme takovému buřiči hlasy právě proto, že svou stranickou kandidátku nenaplnil o 29 volitelných míst. Takže komunál se plní zejména lidmi porcující státního medvěda a lidmi, kteří jsou natolik „dobří“, že všem podle nějakého klíče poskytnou blaho. A těm několika málo, kteří chtějí věci měnit se dostane kárání: „Chcete být ten, kdo způsobí, že nám vrchnost ty peníze nepřiklepne, chcete být za hajzla?“

Nevidím jediný důvod, proč by Bystrc nemohla vybírat svou část daní a nabídnout občanům jejich snížení, namísto rozdávání peněz podnikatelům na bůhvíjaké projekty. Projekt by byl hrazen pouze Bystrcí a město s EU by v tomto ohledu byly nepotřebné jednotky. Poté by komunální politika byla konečně politikou a financování by bylo průhledné bez vnějších tlaků ala „když nám na to ta EU dá, musíme to přeci vzít!“

A třešničkou na dortu by byl přímo volený a přímo odvolatelný starosta , který si sám určí svůj tým. Třeba místo 27 členného zastupitelstva? Co myslíte?

Jiří Brančík

Zastupitelstvo projedná tramvajovou zastávku i zateplení školy

7. 2. 2016 v 10.27 • Témata: , ,

Svolání_ZMČ_17Na programu prvního zasedání zastupitelstva městské části v roce 2016 je jednání o finanční podpoře, o odměnách členů komisí, o zateplení základní školy na Laštůvkově ulici i nová tramvajová zastávka. Jednání je jako vždy veřejné, přijít můžete ve středu 17. února od 17 hodin do hlavního sálu Společenského centra (Odbojářská 2, Brno-Bystrc). Občané mohou na jednání zastupitelstva vyjádřit svůj názor ke kterémukoli bodu, případně vznášet další připomínky a dotazy.

 

Zastupitelstvo projedná změny v rozpočtu

9. 6. 2015 v 05.22 • Témata: , , ,

Poslední předprázdninové jednání bystrckého zastupitelstva se uskuteční ve středu 10. června od 17 hodin. Zastupitelé městské části se sejdou jako obvykle ve Společenském centru na Odbojářské ulici. Na programu schůze je projednání zásad poskytování finanční podpory na veřejně prospěšné projekty, změny v seznamu oprav a investic, změny volebního řádu, vyjádření městské části k aktivitám na Brněnské přehradě a další body.

Veřejnost může své zastupitele sledovat nejen jako vždy přímo na místě, ale také už podruhé online internetovým přenosem, který je dostupný na stránkách městské části.

Zdroj: www.bystrc.cz

Bystrcké zastupitelstvo bude projednávat požadavky a limity na zastavěnost Horního náměstí

14. 4. 2015 v 09.57 • Témata: , ,

Zítřejší jednání bystrckého zastupitelstva (15. 4. 2015) bude mimo jiné projednávat také požadavky a limity na zastavěnost Horního náměstí, a to v rámci vyjádření k aktualizaci Územního plánu města Brna v souvislosti  se zamýšlenou stavbou Nové bystroušky na Horním náměstí (pod bodem 3.07 jednání).

Alarmující je, že se v návrhu usnesení zastupitelstva vytratil požadavek na snížení IPP z hodnoty 0,8 (umožňující kdysi stavbu Outulného Polyfunkčního centra) na hodnotu IPP = 0,25 se kterou bystrcké zastupitelstvo ještě v únoru r. 2014 souhlasilo. Připomeňme pro úplnost, že minulé zastupitelstvo v dubnu r. 2012 požadovalo nejvýše tři dvoupodlažní samostatně stojící objekty à 200 m², celkem 600 m² (což odpovídá IPP = 0,14) s plochými střechami max. 7 m nad terénem.

Současný návrh bystrcké koalice silně připomíná postup nazývaný salámová metoda, kdy se po bouřlivých událostech roku 2008 vedoucích k zásadní změně na bystrcké radnici, ale v konečném důsledku i v celém Brně, vracíme po nadějných dobách obloukem zase zpátky, kdy, zatím po formální stránce samozřejmě, by mohla být na Horním náměstí realizována de facto třípodlažní stavba rozměru např. 30 × 116 m.

Zasedání zastupitelstva jsou veřejná a občané tak mohou získat informace „z první ruky“. Mohou také, v souladu s jednacím řádem, vznášet dotazy a připomínky. Podle sdělení pana starosty JUDr. Tomáše Kratochvíla bude tentokrát zasedání zastupitelstva přímo přenášeno prostřednictvím internetových stránek městské části Brno-Bystrc www.bystrc.cz. Záznam se ovšem nepořizuje ani neuchovává.

Luboš Raus

Trávit či netrávit datly? Bystrcké zastupitelstvo štěpí spor

1. 4. 2015 v 02.03 • Témata: , , , , , , , , ,

birdstopperZastupitelé v Bystrci jsou znovu ve sporu. Nejnovější kontroverze rozštěpila zastupitelstvo městské části napříč stranami. Ani koalice ani opozice není jednotná v názoru na technologii, jíž mají být zatepleny zbývající obecní domy. Jedná se totiž o něco zcela nového – o materiál, slibující natrvalo skoncovat s datly a dalšími ptáky poškozujícími zateplení.

„Škody na zateplení způsobené ďobavými ptáky jsou výrazné,“ popisuje šéf odboru životního prostředí Radek Bárta. „Jen za poslední dva roky se jedná o více než půl milionu korun, vynaložených na opravy děr.“

S tím ale nyní může být konec. Britská společnost HC Rusty Ltd. uvedla na trh stavebních technologií nový materiál, speciálně navržený pro likvidaci datlů a podobných ptáků. Jedná se o jedovatou příměs, která se přidá do svrchních vrstev zateplení.

„Materiál BirdStopper™ je pro ptáky toxický. I malé množství, jaké při vyhlodávání děr ptáci zkonzumují, je spolehlivě během několika dnů zahubí,“ uvádějí zástupci britského konsorcia.

Ačkoli je nová technologie zatím poměrně drahá, část zastupitelů trvá na tom, aby na její nákup vyčlenila městská část v rozpočtu peníze.

„Měli bychom zabít co nejvíc datlů v co nejkratším čase,“ trvá na zavedení BirdStopperu Jana Pálková, zastupitelka za stranu Zelených. Právě ona je jednou z nejhlasitějších zastánkyní navýšení rozpočtu. „Nepřeji si nic méně než úplné vyhubení tohoto škodlivého druhu v katastru Bystrce. Smrt ptáků ocení i majitelé soukromých domů, i jim totiž v zateplení a poté i peněženkách dělají tito zcela zbyteční opeřenci díry. Konečné řešení problémů s datly je natolik veřejně prospěšné, že za zvýšené náklady bez sebemenších pochyb stojí.“

Zastupitelka Pálková argumentuje případem z nedávné doby, kdy ptáci vykousali na Vondrákově ulici v zateplení tak ohromné díry, že narušili i upevnění hromosvodu. Mezi obyvateli tehdy vznikly velké obavy, že případné zřícení by mohlo zabít mnoho dětí. „K tomu sice nakonec nedošlo, ale jen proto, že se mezitím hromosvod zřítil z přirozených příčin,“ zdůrazňuje Jana Pálková.

strakapoudi-dira-vondrakova-bystrcV roce 2013 strakapoudi na Vondrákově ulici v Bystrci poškodili ukotvení bleskosvodu. Kalamita ohrozila bezpečí dětí místních obyvatel. K neštěstí nedošlo jen proto, že se zařízení dříve zhroutilo z přirozených příčin.

Poněkud jiný názor má starosta městské části Tomáš Kratochvíl (ČSSD): „Látka je sice účinná, avšak dosti drahá. Protože z chcíplých datlů budou mít užitek nejen domy obecní, ale i soukromé, je třeba nejdříve jednat s jejich majiteli, aby na zakoupení přispěli.“

Nákup ptačího jedu odmítá zastupitel za Bystrčáky Milan Krátký. „Je nesmysl vyhazovat statisíce za neověřenou chemikálii, když stejnou službu udělá i pytlík otráveného zrní za dvacetikorunu. Otrávené obilí přitom zlikviduje nejen datly a strakapoudy, ale také holuby, krysy a jiná ohavná zvířata, s nimiž se chceme v Bystrci rovněž definitivně vypořádat,“ míní Krátký.

O navýšení rozpočtu a nákupu BirdStopperu™ bude zastupitelstvo rozhodovat už v dubnu. Návrh usnesení předpokládá, že všechny obecní budovy, u nichž je to technicky možné, budou od nynějška látkou ošetřeny. Pokud návrh projde hlasováním, první mrtví datli začnou v Bystrci padat z oblohy už zhruba v polovině roku.

Adam P. Ríl

Související

Strakapoudi ohlodávají Vondrákovu. Škody mohou jít do desítek tisíc

Nášlapné chodníky na zastupitelstvu

22. 2. 2015 v 22.27 • Témata: , ,

naslapny-chodnik-824Jak již bylo uvedeno ve stručné zprávě z jednání zastupitelstva, řeč byla také o nášlapných chodnících. Na jednání se dostavil občan A. T. a v čase vymezeném pro dotazy a připomínky občanů se tázal, zda by nebylo možné tzv. nášlapné chodníky z betonových prefabrikátů realizovat ve větší šířce, protože se na stávajících dva proti sobě jdoucí lidé nevejdou a tudíž oba ohleduplně ustoupí do bláta. Na uvedeném dotazu není nic až tak výjimečného a pozoruhodného, zaujala mne však odpověď úřadu.

Pan Ing. Bárta, vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy totiž ve své odpovědi občanu A. T. sdělil, že nášlapné chodníky z prefabrikovaných betonových dílců nejsou plnohodnotnými chodníky a nikdy se nedělají ve větších šířkách, protože se nepočítá s tím, že by se na nich permanentně pohybovaly dva proudy chodců proti sobě. A navíc, chodník dvojnásobné šíře by stál čtyřikrát tolik, tudíž by se postavilo čtyřikrát méně chodníků. Příliš jsem to nepochopil, leč by se pro dvojitou šířku nášlapného chodníku kladly prefabrikáty ve dvou vrstvách? Nechť, nemusím všemu rozumět a koneckonců je pan Bárta, na rozdíl ode mne, jistě stavař a věci rozumí.

Ještě ten den večer po skončení zasedání zastupitelstva jsem šel cosi vyřídit na ulici Fleischnerovu, a co nevidím, najednou kráčím po nášlapném chodníku dvojité šíře (k nalezení na 49.2176806N, 16.5121183E). Najednou pro mě odpovědi pana Bárty nebyly až tak přesvědčivé.

Proč o tom píšu. Jistě je mnoho jiných a důležitějších problémů v Bystrci než nášlapné chodníky. Nemohu se ale zbavit pocitu, že tady jde o něco mnohem závažnějšího. Totiž nakolik lze věřit tomu, co zazní na jednání zastupitelstva, a to nejen ze strany zastupitelů, ale i ze strany úředníků. Oni totiž i ti pracovníci úřadu jsou zde pro občany, jsouce placeni z jejich daní.

Luboš Raus

Zastupitelé schválili dotace i přenosy z jednání

19. 2. 2015 v 11.45 • Témata: , , ,

Ve středu 18. února v 17 hodin začalo ve Společenském centru v Bystrci první letošní jednání zastupitelstva městské části. Nejdůležitějšími body programu bylo schválení finanční podpory organizacím a spolkům a změna jednacího řádu.

V úvodu jednání vystoupili se svými podněty občané. První z nich kritizoval stav chodníků pro pěší a situaci s parkováním v Bystrci. Chodníky, kterými jsou legalizovány vyšlapané zkratky – takzvané šlapáky – jsou údajně příliš úzké, případně složené z dlaždic, mezi nimiž jsou nevhodně široké mezery. Situace s parkováním se zhoršuje, zvláště v okolí rozvojových lokalit, jako je sídelní celek Panorama. Občanovi bylo doporučeno navštívit úřad a tam zavést podrobnou diskuzi, na níž na jednání zastupitelstva není místo.

Druhá příchozí požadovala, aby se zastupitelstvo distancovalo od vystoupení starosty Tomáš Kratochvíla (ČSSD) a zastupitele Viktor Lošťáka (Bystrčáci) na víkendové demonstraci iniciativy Islám v České republice nechceme. To nebylo možné jednak z důvodů procedurálních (zastupitelstvo by muselo schválit usnesení, to však není v reakci na vystoupení občana prakticky realizovatelné), jednak z faktických – jak se v diskuzi s příchozí po jednání zastupitelstva ukázalo, zastupitelé názor občanky vesměs nesdílejí.

Delší diskuzi vyvolalo schvalování dotací pro organizace a spolky v Bystrci. Zastupitel Vladimír Tomsa (KSČM) poukázal na to, že kontrolní výbor dosud nezkontroloval dotace z minulého roku, není tak možné postihnout žadatele za případně zjištěné problémy, a žádal odložení bodu na příští jednání . Luboš Raus (Bystrčáci) kritizoval nejasný způsob rozdělování peněz; bodové hodnocení, jímž jsou žádosti podle platného systému oceňovány, totiž vůbec nekoreluje s nakonec přidělenými částkami.

„Chápu, že přidělování finančních darů bude vždy do jisté míry závislé na politickém rozhodování, nejen na formálně stanovených pravidlech. Rada však ve svém návrhu pravidla a z nich vycházející bodové ohodnocení žadatelů zcela opominula a vše podřídila jen vlastnímu názoru,“ nelíbí se Luboši Rausovi.

V hlasování zastupitelé návrh finančních darů přijali beze změn.

Návrh změn jednacího řádu zastupitelstva zahrnul kromě drobných úprav hlavně audiovizuální přenosy z jednání. Protože jej zastupitelé schválili a technika k přenosu je připravená, již dubnové jednání budou moci občané Bystrce sledovat na internetu.

-vl-

Ke stažení

Finanční podpora organizacím a spolkům (XLS)

 

 

Zastupitelstvo příští středu, zatím bez přenosu

9. 2. 2015 v 16.31 • Témata: , , , ,

Ve středu 18. února od 17 hodin bude v hlavním sále Společenského centra v Bystrci (Odbojářská 2) probíhat jednání zastupitelstva městské části. Jednání zastupitelstva je ze zákona veřejné, všichni občané jsou srdečně zváni. Na jednání mohou přednést své náměty a připomínky k jednotlivým projednávaným bodům, případně k jakýmkoli dalším tématům dle svého uvážení.

Program zasedání

1. Technický bod
1.1 Zahájení – prezence
1.2 Schválení sčitatele a ověřovatelů zápisu
1.3 Informace o ověření zápisu
1.4 Schválení programu

2. Návrhy, připomínky a podněty občanů dle čl. 7, odst. 5. a dle čl. 10 Jednacího řádu ZMČ Brno-Bystrc

3. Hlavní jednání
3.01 Finanční podpora z rozpočtu MČ Brno-Bystrc v roce 2015 na veřejně prospěšné projekty
3.02 Stanovení paušální částky náhrady výdělku ušlého při překážkách ve výdělečné činnosti z důvodu obecného zájmu
3.03 Rozpočet MČ Brno-Bystrc na rok 2015 – metodická úprava
3.04 Jednací řád Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc – změny a doplnění

4. Dotazy, připomínky, podněty členů zastupitelstva dle čl. 11 Jednacího řádu MČ Brno-Bystrc

Videopřenos z jednání tentokrát ještě nebude k dispozici. Podle místostarosty Tomáše Přibislavského (TOP 09) je technicky vše přichystáno, úřad však vyžaduje nejdříve schválit nový jednací řád, který s přenosem počítá. Protože se ale tentokrát neočekávají střety mezi koalicí a opozicí s intenzitou vyšší než obvyklou, o nic zásadního asi nepřijdete. Příští zasedání 15. dubna už  na stránkách městské části sledovat půjde.

-vl-

Videopřenos ze zastupitelstva snad už v únoru

12. 12. 2014 v 15.56 • Témata: , , ,

video-400Už příští, únorové jednání zastupitelstva městské části by mohli občané sledovat na internetu. Videopřenos z jednání by měl být v nejbližší době dostupný na stránkách městské části. Potvrdil to dnes místostarosta Tomáš Přibislavský (TOP 09).

„Technicky je to do února zcela reálné. Pro přenos videa ze zastupitelstva není nutné ani upravovat jednací řád, takže neočekávám žádné problémy,“ řekl dnes místostarosta Přibislavský. Náklady odhaduje na zhruba sedm tisíc korun.

Městská část zatím neví, zda bude záznamy z jednání ukládat, aby si je občané mohli prohlédnout později, nebo se spokojí jen s přenosem.

-vl-

Zastupitelstvo o hodinu později. Diskuze vedla ke kompromisu

10. 11. 2014 v 15.48 • Témata: , , , , , , , , , , , ,

hlasovani-ctenaru-zmena-jednaci-doby-zastupitelstvaBystrcké zastupitelstvo se bude napříště scházet o hodinu později. Jana Pálková (Zelená pro Bystrc) uspěla se svým návrhem na přesunutí doby jednání z dosavadních čtyř hodin odpoledne na pátou hodinu.

„Termíny od 16 hodin jsou pro zaměstnané občany těžko časově dostupné, znamenají odcházet z práce před ukončením pracovní doby; uvolnění z práce v tuto dobu je pro značnou část zaměstnanců problematické nebo téměř nemožné,“ zdůvodnila svůj návrh Jana Pálková. Jednání od 17 hodin považuje za vstřícnější vůči veřejnosti.

Jednání všech zastupitelstev, tedy i toho bystrckého, je ze zákona veřejné. Přestože občané toho za normálních okolností využívají jen velmi málo, není přesunutí jednací doby o hodinu samoúčelné. Zpravidla několikrát za volební období dojde k situaci, kdy kontroverzní téma přivede na zastupitelstvo větší skupinu lidí a tehdy lidé pozdější jednací hodinu ocení. Jednací řád bystrckého zastupitelstva také dává možnost občanům vystoupit na začátku jednání s příspěvkem na jakékoli téma, tedy i takové, které není na programu. I tehdy se jistě bude hodit, že si kvůli tomu nemusí brát volno z práce. Že o změnu lidé stojí, naznačují i výsledky ankety Bystrčníku – více než osmdesát procent se jich vyslovilo pro posunutí a dvě třetiny by chtěly dokonce zastupitelstvo až v šest.

Jana Pálková původně navrhovala i změnu jednacího dne. Tím je v Bystrci tradičně středa, podle paní Pálkové by byl vhodnější čtvrtek. Během debaty se však ukázalo, že přesun jednacího dne zastupitelé podporují ještě mnohem méně ochotně, a tak bylo přijato kompromisní řešení.

Následuje zestručněná diskuze, která o návrhu proběhla. Celou debatu si můžete vyslechnout z audiozáznamu, začíná v čase 1:26:30.

Jana Pálková (Zelená pro Bystrc): „Šestnáctou hodinu ve středu mohou občané je těžko stihnout. I pro mne je tato hodina těžko dostupná, mám docela problém ji stíhat. Navrhuji čtvrtek od sedmnácti hodin.“

Viktor Lošťák (Bystrčáci): „Návrh podporuji. Zjišťoval jsem si, jak je to v jiných městských částech. Někde se začíná ve čtyři, většinou však spíše v pět hodin, dokonce někde i v šest. Na zastupitelstvo chodím zhruba šest let, nevzpomínám si, že by se jednání nevešlo do termínu ukončení, což je 21:30 podle jednacího řádu. Dokonce i to dnešní, mimořádně dlouhé, by se tam vešlo. Byl by to krok, jak vyjít občanům vstříc.“

Petr Laštůvka (Zelená pro Bystrc): „Chtěl bych návrh podpořit. Asi pro všechny neuvolněné zastupitele je trochu problematické přijít na jednání ve čtyři hodiny. Jak říkal pan Lošťák, v posledním volebním období jednání byla svižnější a nikdy jsme se nedostali na hranici danou jednacím řádem. Podpořil bych i přesun ze středy na čtvrtek, vzhledem k tomu, že středa je jednací den na úřadech.“

Vladimír Vetchý (ČSSD): „Byl bych strašně rád, kdyby toto zastupitelstvo pracovalo stejně tak soudržně jako minulé, ale já bych to pro jistotu (nejdříve) zkusil. Navrhoval bych, abychom začínali v šestnáct hodin jako doteď, a pokud se ukáže, že toto zastupitelstvo je podobného typu jako minulé, nebude problém (čas jednání) přesunout na sedmnáctou hodinu. Na druhé straně středa je den, který už je tady obvyklý.“

Pavel Novotný (KSČM): „Jsem také pro středu, ale doporučoval bych jednání od sedmnácti hodin. Myslím, že  se do stanovené doby jednání vejdeme, pokud to nebude někdo záměrně prodlužovat.“

Petr Laštůvka: „K argumentu, že středa je zde zvyková – spousta věcí je tradičních, zvykových, a to neznamená, že to je nejlepší řešení. Spousta tradic a zvyklostí se dá změnit a může to být i k lepšímu.“

Tomáš Kratochvíl (ČSSD): „Máme výjimečné zastupitelstvo a přesto tady veřejnosti není tolik zastupitelů a nás, lidí z radnice. Kdyby ten zájem opravdu měli, můžou přijít v sedmnáct, osmnáct, i v těch osmnáct hodin je spousta zajímavých věcí na programu. Pan doktor Vetchý má pravdu. Pokud by bylo všechno hladké, nemusíme se bránit po nějaké době diskuzi o jednací době, pokud by byla přínosná.“

Miroslav Klimeš (KDU-ČSL): „Podpořil bych návrh Vladimíra Vetchého. V případě, že by zastupitelstva byla ve čtvrtek, přidali bychom vedoucím odborů, kteří tady musí sedět, další dlouhý den. Už tak musí sedět na úřadě v pondělí i ve středu do pěti.“

Hana Jindrová (Bystrčáci): „Chápu, že úředníci toho mají spoustu a další dlouhý den opravdu není příjemný, ale jsme tady přece jen kvůli veřejnosti. Především jí bychom měli dát možnost aby přišla. Pokud by to nevyhovovalo, můžeme se vrátit k šestnácté, ale proč bychom teď neměli zkusit sedmnáctou.“

Viktor Lošťák: „Znovu chci říct, že jsou městské části, kde se začíná dokonce v šest hodin a funguje to. Nepočítal jsem to zcela přesně, ale snad ve většině městských částí se začíná v pět a tak ty argumenty, že to nebude fungovat, jsou vyvráceny realitou. Funguje to jinde, bude to fungovat stejně tak dobře tady.“

Jaroslav Petr (ANO 2011): „Podporuji návrh pana doktora Vetchého, protože to, co je zavedeno a fungovalo, bych nerad rušil.“

Tomáš  Přibislavský (TOP 09): „Domnívám se, že by nebylo na škodu zvážit kompromisní řešení. Zanechat středu a vyjít vstříc kolegům, kteří to opravdu nestíhají. Apeloval bych na kolegy, jestli bychom nemohli zvážit tuto variantu a jsem si takřka jist, že tu nikdo nebude záměrně obstruovat, aby protáhl jednání. Že tu bude věcná diskuze, klidně delší, ale záměrné obstrukce asi nemusíme očekávat. Nebál bych se toho.“

Vladimír Vetchý: „Rychle jsem oběhl předsedy klubů a myslím, že bychom mohli přistoupit na středu na sedmnáct hodin. Uvidíme jak to půjde. Když to nepůjde, půjdeme zpátky na čtvrtou.“

Tomáš Kratochvíl: „Beru to jako kompromis. Přesto mi nedá, abych nezmínil – jsme tady všichni za občany, za voliče, a každý má jiné spektrum (voličů). Mnoho z našich voličů jsou i senioři a vždycky bude někdo nespokojen a mi se třeba osobně nelíbí, aby tady nějaký senior byl do devíti, desíti a potom cestoval v noci do místa svého bydliště. Kde ustoupíme někomu, tak zase uděláme obtíže někomu dalšímu. Je potřeba si to uvědomit a nemyslet jenom na své příznivce, ale na všechny a mít zvýšený ohled na ty, kteří to skutečně potřebují. Ale v rámci kompromisu nebo vstřícnosti podporuji návrh doktora Vetchého.“

Jana Pálková: „Kompromisní řešení přijímám.“

terminy-zasedani-zastupitelstva-hlsovani-824

V následném hlasování se pro změnu jednací doby vyslovilo 26 zastupitelů, jeden byl proti. Příští zasedání zastupitelstva už tedy začne o hodinu později, ve středu 10. prosince v 17 hodin.

-vl-

Ke stažení

Návrh na změnu termínů zasedání (DOC)

Související

Zastupitelstvo o hodinu později?

Novým starostou Bystrce je Tomáš Kratochvíl

7. 11. 2014 v 15.29 • Témata: , , , , , ,

Novým starostou městské části Brno-Bystrc se ve čtvrtek 6. listopadu stal Tomáš Kratochvíl. Šestačtyřicetiletého právníka a sociálního demokrata zvolilo devatenácti hlasy zastupitelstvo na svém prvním povolebním zasedání. Opoziční kandidátka Hana Jindrová, zvolená za Bystrčáky, dostala osm hlasů.

Prvním místostarostou byl zvolen Jaroslav Petr (ANO 2011), druhým Miroslav Klimeš (KDU-ČSL). Funkce neuvolněných místostarostů připadnou Vladimíru Vetchému (ČSSD) a Tomáši Přibislavskému (TOP 09).

Pro zájemce přinášíme čtyřhodinový audiozáznam z jednání. Je rozdělen na dvě části, před přestávkou a po ní.


-vl-, -lr-

Zastupitelstvo o hodinu později?

4. 11. 2014 v 12.28 • Témata: , , , ,

hodiny-824Změnit jednací dobu bystrckého zastupitelstva navrhuje Jana Pálková (Zelená pro Bystrc). Až dosud vždy zastupitelstvo jednalo od 16 hodin, zpravidla ve středu. Zastupitelka se domnívá, že posunutí o hodinu zpřístupní jednání více občanům.

„Navržené středeční termíny od 16 hodin jsou pro zaměstnané občany těžko časově dostupné, znamenají odcházet z práce před ukončením pracovní doby; uvolnění z práce v tuto dobu je pro značnou část zaměstnanců problematické nebo téměř nemožné,“ píše v důvodové zprávě Jana Pálková. „Aby bylo jednání zastupitelstva z časového hlediska vstřícné, navrhuji konání zasedání pravidelně buď v úterý nebo ve čtvrtek, a to od 17 hodin, tj. po pracovní době většiny zaměstnaných občanů.“

Stejně jako v Bystrci začíná jednání zastupitelstva na Brně-Středu. V 17 hodin zahajují jednání zastupitelstev například v Líšni, na Vinohradech, v Kohoutovicích, v Komíně či v Medlánkách. O půl šesté se scházejí zastupitelé v Kníničkách, a v Žebětíně a na Brně-Jihu jednají dokonce od 18 hodin.

O návrhu Jany Pálkové bude zastupitelstvo hlasovat už tento čtvrtek 6. listopadu. Hlasovat můžete i vy, ne sice na zastupitelstvu, ale v anketě. Najdete ji v pravém sloupci Bystrčníku. Jako obvykle připomínáme, že přestože anketa může poskytnout určitou základní povědomost o názorech, je spíše zábavou než vážným průzkumem veřejného mínění.

-vl-

Ke stažení

Návrh na změnu termínů zasedání (DOC)

První povolební zastupitelstvo se sejde tento čtvrtek

3. 11. 2014 v 13.33 • Témata: , , ,

Svolání_ustavujícího_ZMČ_Brno-Bystrc_6.11

První povolební jednání zastupitelstva začne ve Společenském centru v Bystrci (Odbojářská 2) ve čtvrtek 6. listopadu v 16 hodin. Na programu je především volba starosty, místostarostů a dalších členů rady městské části, ale také projednání vyhlášky o regulaci provozu loterií. Materiály k jednání zastupitelstva si můžete stáhnout z odkazu pod článkem. Stejně jako všechna ostatní jednání zastupitelstva je i toto ze zákona veřejné a občanů mohou k jednotlivým bodům programu vznášet připomínky.

Ke stažení

Svolání 7/1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc (ZIP)

Poslední zastupitelstvo s přípitkem a poděkováním

8. 10. 2014 v 18.27 • Témata: ,

???????????????????????????????????????????????????Poslední jednání zastupitelstva v tomto volebním období proběhlo ve smířlivé atmosféře. Na programu jednání bylo jen schválení změny rozpočtu na příští rok a pak už následovalo poděkování starostovi Vladimíru Vetchému, zastupitelům i úředníkům, přípitek a na závěr společná fotografie.

Zastupitelstvo o vyhláškách

9. 9. 2014 v 13.41 • Témata: , , ,

pozvanka-na-zastupitelstvoZastupitelstvo Bystrce se ve středu 10. září sejde ke svému předposlednímu zasedání v tomto volebním období. Na programu jednání je rozpočtový výhled do roku 2020, odměny členům komisí a připomínky k různým vyhláškám města Brna. Občané se jako vždy mohou zúčastnit a vyjádřit svá stanoviska. Jednání začne v 16 hodin ve Společenském centru, Odbojářská 2.