Bystrčník » výstavba

Příspěvky se štítkem ‚výstavba’

Školka na Kamechách se začne stavět příští rok

23. 11. 2015 v 13.23 • Témata: , , , , ,

Šestitřídní mateřská škola na Kamechách se začne stavět příští rok, otevřít by měla v roce 2017. Celkové náklady na stavbu budou 81 milionů, z toho většinu zaplatí dotace Evropské unie. Od nové budovy se očekává, že vyřeší kritický nedostatek míst v mateřských školách v Bystrci související s demografickým vývojem obyvatelstva a s masivní developerskou aktivitou v rámci obytných celků Kamechy i Panorama v městských částech Bystrc a Žebětín.

Pozemek pro stavbu se nachází mezi ulicemi Říčanská a Teyschlova, v sousedství nového obchodu Albert. V současné době nejsou pozemky využity, jsou zde zanedbané prostory porostlé travinami a nízkými náletovými dřevinami. Školka bude dvoupodlažní a má umožnit budoucí přestavbu na základní školu pro první stupeň. Součástí stavby bude i školní kuchyně, hřiště a sadové úpravy okolí.

Oproti původním předpokladům, které počítaly s padesátimilionovými náklady, se cena zvýšila. Příspěvek z rozpočtu Brna je však nižší, jen dvanáct milionů. Zbytek bude uhrazen z dotačního programu Evropské unie.

„Vyvíjíme tlak, aby zbývající peníze, s nimiž se v rozpočtu Brna počítalo, byly použity na jiné investice v Bystrci,“ informoval starosta městské části Tomáš Kratochvíl (ČSSD).

Stavbě mateřské školy na Kamechách předcházely roky snah městské části o řešení nedostatku míst pro předškolní vzdělávání. Ještě na podzim minulého roku zastupitelé Bystrce hlasitě požadovali co nejrychlejší stavbu na jednání městského zastupitelstva.

„Nová mateřská škola je jedno z témat, na němž se shodne bystrcká opozice i koalice. Brno dlouhodobě odstrkuje okrajové městské části od peněz na investice, kulturu i další účely. Sice jsme se zatím nepřiblížili systémovému řešení, jak je ale vidět v případě kamešské školky, alespoň některé věci se daří posouvat správným směrem,“ dodala Hana Jindrová, vůdkyně opozičních Bystrčáků.

-vl-

Šemberova: Město zlevnilo a prodává znovu

24. 7. 2012 v 08.58 • Témata: , , , , , ,

Magistrát znovu prodává pozemky na Šemberově ulici v Bystrci. Když se do první dražby, konané v květnu, nepřihlásil žádný zájemce, město snížilo cenu a zkouší prodat pozemky podruhé.

Za 3 768 čtverečních metrů chtělo před prázdninami Brno nejméně 9 850 000 korun (2 614 korun za m2). Podle vyjádření odborníků šlo o značně přemrštěný požadavek, což se nakonec potvrdilo. Magistrát nenašel za tuto cenu jediného kupce. Nyní město pořádá druhou dražbu, v níž snížilo minimální cenu na 7 160 000 korun, to je 1 900 za čtvereční metr.

Brno prodává pozemky přes nesouhlas městské části. Bystrc se proti prodeji pozemků vyjádřila dokonce dvakrát, v lednu 2011 a podruhé počátkem tohoto roku. Jedním z důvodů nesouhlasu je nevyřešená dopravní obslužnost případné budoucí stavby.

Situace v lokalitě je celkově komplikovaná. Index podlažních ploch, omezující celkovou zastavěnou ploch v oblasti, je už vyčerpán okolními budovami. Bez úpravy územního plánu tak zřejmě nebude moci budoucí majitel na pozemcích nic stavět, přitom zvýšení indexu znamená totéž co zahuštění zástavby. Dalším problémem je skutečnost, že nabízené pozemky netvoří ucelenou plochu. Uprostřed nich je další pozemek ve vlastnictví soukromé osoby. Ten by budoucí majitel musel zřejmě také odkoupit, pokud by chtěl v lokalitě stavět. Protože jde však o strategicky výhodné místo, cena by patrně byla vysoká.

„Pozemky jsou podle platného Územního plánu města Brna součástí plochy s navrhovanou funkcí bydlení. To znamená, že tady může být jakákoliv stavba pro bydlení, rodinný domek nebo bytový dům, pokud bude splňovat požadavky, vyplývající z vyhlášek ke stavebnímu zákonu,“ uvedl Ing. Josef Vaverka z bystrckého úřadu.

Nabídky mohou zájemci podávat do 7. září.

-vl-

Ke stažení

Snímek mapy s vyznačením předmětu prodeje
Letecký snímek-zákres přístupů k nabízeným pozemkům

Související

Prodej pozemků o celkové výměře 3.768 m2 v k.ú. Bystrc (nabídka na webu magistrátu)
Pozemky u Šemberovy se neprodaly
Co vyroste u Šemberovy ulice?
Magistrát chce prodat pozemky, městská část nesouhlasí, občanské sdružení se bouří
Šemberova: Bystrc nesouhlasí, město i tak pozemky prodá

Pozemky u Šemberovy se neprodaly

29. 5. 2012 v 07.49 • Témata: , , , , , ,

Magistrátu se nepodařilo prodat pozemky u Šemberovy ulice v Bystrci. Město je nabízelo v dražbě, žádný zájemce se však ve stanoveném termínu nepřihlásil.

„V daném termínu do 18. 5. 2012 nebyla doručena žádná nabídka zájemce o koupi pozemků v lokalitě Šemberova v k. ú. Bystrc,“ odpověděl na dotaz Bystrčníku Pavel Žára, mluvčí magistrátu. „Do orgánů města budeme tedy předkládat návrh na zrušení nabídkového řízení, které bylo neúspěšné.“

Výsledek nabídkového řízení není překvapivý; podle vyjádření odborníků byla minimální požadovaná cena výrazně přemrštěná. S prodejem pozemků nesouhlasila ani městská část.

-vl-

Ke stažení

Nabídkové řízení na prodej pozemků (PDF)

Související

Co vyroste u Šemberovy ulice?
Magistrát chce prodat pozemky, městská část nesouhlasí, občanské sdružení se bouří
Šemberova: Bystrc nesouhlasí, město i tak pozemky prodá

Co vyroste u Šemberovy ulice?

6. 4. 2012 v 21.23 • Témata: , , , , ,

Navzdory nesouhlasu městské části magistrát prodává pozemky v Bystrci na Šemberově ulici. Nevím, jestli na stránkách Magistrátu (vyhledávač neprozradí), ale na stránkách chrlice.brno.cz můžeme nalézt panem Ing. Pavlem Sršněm, PhD., vedoucím Majetkového odboru MMB podepsané nabídkové řízení na prodej pozemků v k.ú. Bystrc při ulici Šemberova.

S tímto způsobem prodeje nejvyšší nabídce bez jasnějšího záměru, jak má být plocha využita, nesouhlasí bystrcká radnice. Navíc se proslýchá, že byl tento postup zvolen navzdory nedoporučení Odboru územního plánování a rozvoje, který by měl být jakýmsi odborným garantem nakládání s pozemky.

Je na to možné nahlížet dvojím způsobem. Buď se město chová jako dobrý hospodář a snaží se co nejvíce vydělat (někdo by ovšem naopak použil ošklivé české úsloví „prožrat grunt“), nebo se jedná o způsob, jak omezit nabízející na velké, zavedené a obvyklé developery (kteří se ovšem povětšinou chovají méně ohleduplně, protože si to mohou dovolit). Anebo je důvod ještě nějaký jiný, který mě v tuto chvíli nenapadá.

Co by takto nastavené podmínky prodeje mohly způsobit, uvádím v přiloženém obrázku. Zdá se vám představa několika poměrně vysokých nových bytových domů malováním čerta na zeď? Uvažujte tedy se mnou. Počítal-li pan MK na Bystrčníku dobře, je součinitel podlahové plochy v dané oblasti v současné době v podstatě vyčerpán. Přeloženo do srozumitelné mluvy to znamená, že v dané oblasti již není možné postavit ani králíkárnu. Přesto jdou pozemky do dražby a mají být prodány tomu, kdo nabídne nejvíc peněz. Dále pak, jak lze vidět v mnoha postupech města, navýšení součinitele podlahové plochy oproti stávajícímu Územnímu plánu není pro město žádným velkým problémem. Z toho vyvozuji – a sami posuďte, zda správně, že:

  • Není žádného důvodu domnívati se, že by někdo draze předmětné pozemky koupil, aniž by měl jistotu, že budoucím navýšením součinitele podlahové plochy získá možnost výstavby na tomto pozemku. Na golfové hřiště je to pozemek příliš svažitý a za účelem výstavby dětského hřiště koupí takový pozemek jen lidumil. A ti vymřeli.
  • Má-li někdo jistotu (nebo skorojistotu) že IPP bude navýšen, jistě ví, že bude navýšen dostatečně.
  • Bude-li navýšen dostatečně, budou i bytové domy dostatečně vysoké na to, aby se vrátila vysoká cena vložená do pozemků.

Nic bych si nepřál víc, než abych se ve svých úvahách mýlil.

Luboš Raus

Autorem fotomontáže je fotograf JR.

*

Index, koeficient nebo součinitel podlažních ploch (IPP) je veličina definovaná pro účely územního plánování. Vypočte se jako podíl plochy všech nadzemních podlaží budov na nějakém území k ploše tohoto území. Územní plán jím omezuje celkovou hustotu zástavby v lokalitě.

Protože plochy, definované územním plánem, mohou zahrnovat více parcel, je možné že výstavba na jedné z nich vyčerpá koeficient podlažních ploch i na parcelách sousedních. Právě k této situaci došlo na Šemberově ulici.

*

Ke stažení

Nabídkové řízení na prodej pozemků

Související

Šemberova: Bystrc nesouhlasí, město i tak pozemky prodá
Magistrát chce prodat pozemky, městská část nesouhlasí, občanské sdružení se bouří
Bytovka na Šemberově – nové zprávy
Spustí nová bytovka na Šemberově lavinu protestů?

Ostrovačice se rozrostou o komerční zónu

13. 3. 2012 v 18.00 • Témata: , , , ,

Společnost 67 s.r.o. chce v Ostrovačicích vystavět novou komerční zónu. Devět nových objektů má rozšířit na stávající areál firmy.

Záměrem investora je výstavba Komerční zóny Ostrovačice, která umožní rozvoj a rozšíření činnosti stávajícího areálu v oblasti poskytování skladových a servisních služeb motoristické veřejnosti, případně drobnou výrobu. Záměr předpokládá výstavbu čtyř samostatně stojících budov, čtyř logistických hal a jednoho navigačního a informačního objektu. Budovy budou mít podle konkrétních požadavků svých uživatelů různé využití.

Nová výstavba je navržena v těsné blízkosti dálniční komunikace D1 s přímou návazností na exit 178 Ostrovačice na odvrácené straně dálnice od obce Ostrovačice, tedy mimo zástavbu obce. Protože území areálu leží v koridoru plánované rychlostní železnice, budou všechny stavby koncipovány jako dočasné.

Investor tvrdí, že v souvislosti s provozem záměru vznikne cca 359 nových pracovních míst a že stavba nemá žádné citelné negativní dopady na okolní obyvatele. Záměr je ve stadiu posuzování vlivů stavby na životní prostředí, předpokládá se postupná výstavba v několika etapách.

Ke stažení

Komerční zóna Ostrovačice – oznámení záměru (PDF)

 

 

Obrazem: Územní studie Kamechy

23. 6. 2011 v 19.10 • Témata: , , ,

Fotografie pocházejí z prezentace, předvedené na veřejném jednání s občany o výstavbě na Kamechách 21. června ve Společenském centru.

/koh/

Starosto, nemám na školku. Co mi poradíš?

20. 5. 2011 v 16.43 • Témata: , , , , , , , , , , ,

Na otázku paní Veroniky Zachovalové odpovídá starosta Bystrce Vladimír Vetchý. Otázku i odpověď jsme převzali z otazky.umc-bystrc.cz.

*

Dobrý den,

dcera je narozená 5. 12. 2008 a 5. 12. 2011 musím nastoupit znovu do práce, kde mi drží místo. Nedostala se v Bystrci do školky a v jiné městské části nemáme už vůbec žádnou šanci. Nikdy jsem nebyla na úřadu práce nezaměstnaná a pokud se tam dostanu tak už mě s malým dítětem nikdo nezaměstná.

Když jsem se rozhodla dítě mít bylo běžné, že se děti do školky normálně dostali a teď už toto rozhodnutí zpět nevrátím. Myslela jsem, že tento stát chce zvýšit porodnost pracujících lidí, ale to by jim měl také zajistit možnost se do práce vrátit. Proto chodíme volit a očekáváme, že lidi které naše hlasy dostaly do funkce se o tyto věci budou starat. A to neřeší jen školka na Kamechách o kapacitě 54 dětí, když se u nás do školky před námi nedostalo 110 dětí (a ty budou mít přednost i v dalším řízení).

Proto se ptám: co mi jako naši zastupitelé poradíte, když chci pracovat a nenechat se živit státem, ale nemám 10 000 Kč na soukromou školku někde v Brně? Děkuji za odpověď.

Veronika Zachovalová

*

Dnešní problém nedostatku míst v MŠ má kořeny také v tzv. „optimalizaci školských zařízení v letech 2003-2005“. V roce 2002, kdy jsem se stal neuvolněným místostarostou odpovědným za oblast školství, jsem řešil problém snížení neinvestičních prostředků přidělených městem Brnem naší městské části. Bylo spojeno s poklesem počtu žáků mateřských i základních škol, což byl důsledek prudkého snížení porodnosti. Nenaplněné třídy mateřských škol, dokonce volná třída v MŠ Štouračova vedly k velkému tlaku na zrušení této mateřské školy. Objekt měl být předán policii.

S takovým postupem jsem zásadně nesouhlasil a na podporu svého přesvědčení o nesmyslnosti takového kroku jsem prosadil vypracování demografické studie. Zpracovali ji demografové z Karlovy univerzity (dnes již máme její pokračování do roku 2014 s výhledem do roku 2020). Předpokládala podstatný růst porodnosti po roce 2007. Vývoj její závěry jasně prokázal. Pomohlo nám to zachránit 84 míst v mateřských školách. Přesto závěry ukazovaly na nedostatečnou budoucí kapacitu MŠ v Bystrci. Proto jsme požádali město Brno o zahájení prací na investičním záměru výstavby MŠ v bystrcké části nově budovaného sídliště Kamechy.

Nedůvěra k závěrům demografické studie (viz „optimalizace počtů školských zařízení v letech 2003-2005“) však měla za následek zpoždění zadání přípravy investičního záměru až do roku 2008. Ekonomická krize a s ní spojené problémy s financováním investičních záměrů způsobily, že se v prvním návrhu rozpočtu města Brna na rok 2010 výstavba nové mateřské školy v Bystrci neobjevila. Obrátil jsem se proto znovu na Radu města Brna a osobně na primátora Romana Onderku a na základě předložené analýzy podepřené demografickou studií se mi podařilo výstavbu nové MŠ v části Kamechy prosadit.

Je jasné, že ani tato MŠ s maximální kapacitou 56 dětí nevyřeší problém 233 (z toho 19 z cizích MČ a 72 s maminkami na mateřské dovolené), resp. minimálně 142 neumístěných dětí. A to dnes. Podle posledních předpokladů mají mít Kamechy po dokončení 3. etapy 7 000 obyvatel. Jistě velká část bude bydlet v katastru Žebětín. Ale na to se maminky jako Vy ptát nebudou.

Proto jsem vyvolal společně se starostou Žebětína ing. Beranem jednání na úrovni náměstka primátora. Na společném zasedání u náměstka primátora Ing. Pospíšila za účasti obou starostů, vedoucí Hospodářského úseku Ing. Řepové, vedoucí OÚPRu Ing. Leopoldové, vedoucí Odboru bytového Mgr. Lahody byl domluvený postup při přípravě návrhu řešení centrální oblasti Kamech. Tento návrh má reagovat na společný zásadní požadavek Bystrce a Žebětína týkající se prodloužení tramvaje a výstavbě další 6-ti třídní mateřské školy (kapacita 150 dětí) i na řešení občanské vybavenosti (nákupní středisko, zdravotnictví,…). Uvažovaná mateřská škola by měla být variabilní, aby část mohla být upravena na 1. třídy ZŠ v případě předpokládaného poklesu porodnosti.

Společně se starostou Žebětína Ing. Beranem jsme slíbili aktivní účast městských částí při přípravě a projednávání změny územního plánu, která s tím bude spojena. Samozřejmě jsem při jednání upozornil na nutnost projednat příslušné návrhy v komisích RMČ a s občany na veřejném shromáždění. Toto shromáždění je svolané na 21.6. od 17:00 ve Společenském centru za účasti zástupců Odboru územního rozvoje, investora, MMB, MČ Brno-Bystrc a MČ Brno-Žebětín. Věřím, že občané nejen ze sídliště Kamechy podpoří svou aktivní účastí nutnost řešení problému občanské vybavenosti této lokality.

RNDr. Vladimír Vetchý, CSc., starosta

*

Související

Kuršova, Kamechy: Veřejné projednání s občany
Radnice projedná budoucí výstavbu s občany
Roman Onderka: Druhá školka na Kamechách bude mít šest tříd

Kuršova, Kamechy: Veřejné projednání s občany

19. 5. 2011 v 14.19 • Témata: , , , , , , , , , , , ,

Dne 14. 6. od 17:00 proběhne ve Společenském centru (Odbojářská 2, Brno-Bystrc) projednání záměru firmy Fuertes Development, s.r.o. vybudovat prodejnu v blízkosti Kuršovy ulice; 21. 6. od 17:00 se bude ve Společenském centru konat projednání návrhu na řešení dopravy v sídlišti Kamechy a občanské vybavenosti v centrální části v rámci 3. etapy výstavby.

Zve Rada městské části Brno–Bystrc

Vladimír Vetchý, starosta

Související

Radnice projedná budoucí výstavbu s občany
Fuertes se chce sejít
Kuršova: Petici proti stavbě podepsalo 140 lidí

Zelená pro Kohoutovice spustila web

31. 1. 2011 v 14.15 • Témata: , , , , , , , , , , ,

Občanské sdružení Zelená pro Kohoutovice spustilo své stránky. Přestože web na adrese kohoutovice.org prozatím informacemi nepřetéká, i tak najde návštěvník základní zprávy o cílech sdružení, diskuzní fórum, informace o probíhajícím připomínkování územního plánu nebo stručný nástin chystaných projektů.

Sdružení bylo založeno místními občany (Jana Konečná, Jakub Kořínek, Lucie Kořínková, Jaromír Franc a Dana Kalčíková), kteří si přejí pořádání trhů, a mají silný názor na projekt lyžařského svahu, který by měl v Kohoutovicích vzniknout. Zakladatelé očekávají, že sdružení bude diskutovat nebo aktivně řešit i další kohoutovická témata., a chtějí vytvořit prostor pro obyvatele Kohoutovic, kteří by se formování místního života chtěli také účastnit.

Související

V Kohoutovicích vzniká nové sdružení. Chce lyžařský svah a trhy
Stránky sdružení Zelená pro Kohoutovice

V Kohoutovicích vzniká nové sdružení. Chce lyžařský svah a trhy

18. 1. 2011 v 13.46 • Témata: , , , , , , , , , , ,

Lyžařský svah, místní trhy, výstavba v lokalitě Na Jurance. To jsou témata nově vznikajícího občanského sdružení Zelená pro Kohoutovice. Ustavující schůze sdružení se bude konat 27. ledna.

Podle přípravného výboru sdružení, který tvoří Jana Konečná, Jakub Kořínek, Petr Ledvina a Dana Kalčíková, má být organizace „platformou pro ty, kdo se chtějí více podílet na životě v Kohoutovicích, uskutečňovat svoje představy o tom, co by se dalo vylepšit, a také mít vliv na to, jaké stavby nám zde vznikají“. Sdružení hledá dobrovolníky, kteří by chtěli vytvářet web, a chce oslovit ty, kterým vadí výstavba v areálu Na Jurance nebo je zajímá příprava lyžařského svahu.

Zájemci o členství ve sdružení mohou přijít na ustavující schůzi. Ta se koná  27. ledna 2011 v 17:30 v nekuřáckém salonku Restaurace na trati (konečná trolejbusu 37).

-jb-

Související

Stránky sdružení Zelená pro Kohoutovice

Výstavba u Kachlíkovy má v budoucnu pokračovat

16. 9. 2010 v 15.42 • Témata: , , , , , , , ,


K ulicím Síčky a Markůvky, které má vytvořit právě nyní budovaný obytný areál Panorama nad přehradou, v budoucnu přibudou další. Pod Kachlíkovou ulicí se podle navrhovaných změn územního plánu bude intezivně stavět dál, a to zejména objekty pro bydlení.

Ke stažení

Navrhovaná změna územního plánu (PDF)

Související

Obrazem: Bagry u Kachlíkovy potřetí
Obrazem: Bagří výběh – Panorama nad přehradou
Kachlíkova: Bagry likvidují louku?
Síčky a Markůvky

Vladimír Vetchý: Líbil by se mi potůček

14. 6. 2010 v 17.33 • Témata: , , , , , , , ,

RNDr. Vladimír Vetchý, od roku 2006 místostarosta Bystrce

RNDr. Vladimír Vetchý (* 9. května 1949, Třebíč) je český matematik a politik. V roce 1972 vystudoval Přírodovědeckou fakultu Purkyněho university. V roce 1991 vstoupil do ČSSD. Od 22. července 1998 do 4. května 2001 byl ministrem obrany ve vládě Miloše Zemana. Od 1. 11. 2006 je neuvolněným (= při zaměstnání) místostarostou Bystrce. V rozhovoru pro Horní náměstí odpovídá na otázky, týkající se zejména výstavby objektů občanské vybavenosti na Kamechách a budoucnosti Horního náměstí.

*

Viktor Lošťák: Dobrý den, pane Vetchý.

RNDr. Vladimír Vetchý: Dobrý den.

Když dovolíte, rozhovor s vámi stručně uvedu.

Dovolím, stručně uvádějte.

Nuže. Vladimír Vetchý je neuvolněný bystrcký místostarosta, člen sociální demokracie. V případě, že jeho strana v podzimních volbách uspěje, bude tím, kdo se stane příštím bystrckým starostou.

Uvidíme.

Jistě. Pan Vetchý učí na Univerzitě obrany a také někdy v Bystrci oddává.

To snad není až tak podstatné.

Ano, to snad není až tak podstatné, ledaže bychom se chtěli bránit nebo oddat. My však dnes chceme hlavně stavět, a to školku.

Mateřská škola v nové čtvrti Kamechy je jedno z důležitých bystrckých témat. Lidé z Kamech jsou mladí, bujní, mají mnoho dětí – leč míst ve školkách je málo. Proto je enormně zajímá, jak to se školkou bude, kdy se začne stavět, jak bude velká a tak. A vy, pane místostarosto, jste ten pravý člověk, který na takové otázky umí odpovědět.

Školka bude přízemní. Dvě třídy, celková kapacita 56 míst.

Jsem ve výrobním výboru celé akce. Tlačím na termíny…

K termínům se dostaneme za chvíli. Zkusme do začátku. Na Kamechách tedy nová školka bude. Jak bude vypadat, jak bude velká, kolik pojme dětí?

Školka bude přízemní. To je změna oproti původně uvažovanému projektu, kterou jsme provedli po poradě s ředitelkami stávajících školek. Bude mít dvě třídy, celková kapacita bude 56 míst.

Stát ale bude v původně vyčleněném prostoru, nepřesouvá se?

Nepřesouvá.

Dobře. Jak jste řekl, snažíte se termín realizace co nejvíce urychlit. V jaké fázi je projekt nyní?

V současné době ateliér Habina, vítěz soutěže, dokončuje projekt. Usiluji o maximální možné zkrácení termínů, vyžádal jsem si upřesněný harmonogram dalšího postupu. Ten sestává z výběrového řízení na dodavatele stavby, schvalování v orgánech RMB a potom konečně z realizace stavby. Příští týden bych ho měl dostat.

Přesněji tedy až za týden, zatím ale alespoň rámcově. Kdy by se mělo začít stavět, letos?

Předpokládá se zahájení stavby na podzim 2010, školka by měla být dokončena v příštím roce.

Tedy 2011. Stihne se zahájit provoz ve školním roce 2011/2012?

Je to tak naplánováno, tehdy by první děti by měly do školky přijít.

Stavbu školky financuje městská část?

Ne, investorem je magistrát města Brna. Jsem rád, že se mi výstavbu mateřské školy podařilo prosadit.

Nechal jsem si vypracovat dvě demografické studie, které podrobně mapují vývoj v Bystrci.

Rodiče z Kamech a okolí budou jistě taky rádi.

Ale přece jen, pane Vetchý, šestapadesát dětí… když tak z hlavy počítám… to asi nebude pro celé Kamechy stačit?

Nemusíte počítat z hlavy, máme k dispozici přesnější čísla. Nechal jsem si vypracovat dvě demografické studie, které podrobně mapují vývoj v Bystrci. Právě na nich zakládáme rozhodování o investičních projektech.

Můžete mi ty studie dát?

Dám vám k dispozici výňatek z nich. Kompletní studie jsou na městské části, můžete si je odtamtud vyžádat.

Aha, 106/1999.

Přesně tak, vyžádat na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Nicméně i výtah, který vám dávám, je poměrně obsažný a mohl by vám stačit.

Zdá se, že ano. (Hledí do textu) Zkusím ocitovat jen závěr, který jste zvýraznil, zbytek přiložíme k rozhovoru jako přílohu.

MČ Brno-Bystrc je se svými 23 432 obyvateli jednou z nejlidnatějších městských částí. Do těchto dimenzí Bystrc posunula masová bytová výstavba 70. a 80. let a následný příliv nového obyvatelstva. Kromě desetinásobného zvětšení počtu obyvatel byly na dlouhou dobu výrazně ovlivněny i další charakteristiky, např. věková struktura obyvatelstva, které je stále poměrně mladé.

Do budoucna bude nutné odpovídajícím způsobem přizpůsobit kapacity příslušných zařízení zvýšení počtu seniorů v souvislosti se stárnutím dnešní produktivní složky obyvatel a také s růstem počtu malých dětí v souvislosti s bytovou výstavbou v lokalitě Kamechy. Obyvatelstvo Bystrce se vyznačuje příznivou strukturou vzdělanosti, což je do velké míry dáno přítomností řady vzdělávacích institucí ve městě Brně.

Jak vidíte, není to jen o dětech. Po připravovaném sčítání lidu je nutná další upřesňující studie, která se stane průkazným materiálem pro další aktivity, také zejména směrem k seniorům.

Staří lidé jistě taky potřebují svoje, ale děti…

Výstavba domu pro seniory, volnočasové aktivity…

Vizualizace staršího projektu MŠ Kamechy pro Atelier Habina s.r.o., autor LOSKLONOS. Obrázky aktuální podoby projektu nemáme zatím k dispozici, pokusíme se je zajistit do pokračování článku.

Zůstaňme, pane místostarosto, ještě chvíli u dětí. Jestli správně chápu (zírá zmateně do textu studie jak husa do flašky), školka, o níž jsme mluvili, potřeby kamešských obyvatel zcela nepokryje.

Tak, vyplývá to ze studie.

Plánujete tedy výstavbu další, větší školky?

Další školka by se skutečně vybudovat měla. Její kapacita by měla být čtyři třídy, což představuje zhruba sto míst.

Kdy se začne stavět a kde?

Ta již nebude na katastrálním území Bystrce. Zde musí činit Žebětín. Já jsem slíbil všestrannou podporu a spolupráci.

To se mi zdá dost diskutabilní, ostatně jako celé dělení Kamech na žebětínskou a bystrckou část. Dostali bychom se ale od škol a školek příliš daleko, to teď nechme stranou.

Děti zestárnou, z mateřské školky půjdou do školy. Co potom s budovou, jejíž kapacita nebude už třeba využita? Počítáte s rekonfigurovatelností stavby v projektu (studii, úvaze)?

Samozřejmě musí být tato školka projektovaná i s možným výhledem na její další využití.

Postačí stávající kapacity škol v Bystrci přijmout děti z Kamech nebo ne? Pokud ne, jak to budete řešit? Výstavbou nové základní školy na Kamechách nebo rozšířením dnešních škol nebo kombinací obojího?

Vyjdu-li ze studií, jsem přesvědčen, že současné školy mají kapacitu zvýšenou poptávku zvládnout. A tak jsem na podobný dotaz také odpověděl Odboru školství MMB.

Budu si muset ty studie vážně prostudovat. Tedy stavět nové školy ne, současné postačí.

Samozřejmě to nebude o dvaceti žácích ve třídách. Bylo by ale nezodpovědné stavět novou školu na nějakých 10, možná 15 let.

Moje neměnné přesvědčení je, že by členění Horního náměstí mělo zůstat.

Snad máte pravdu. Podobně nerozumné je také neúnosně natahovat článek, takže protentokrát už vynecháme i domov pro seniory, přestože jeho důležitost nikdo nepopírá, a přesuneme se na téma, které mne, jako aktivistu občanského sdružení, osobně zajímá.

Horní náměstí. Jakou budoucnost chystáte tomuto spornému prostoru, který vzbudil v Bystrci tak nevídanou kontroverzi?

Ve volebním programu bude jako jedna z priorit řešení Horního náměstí. Jak víte, moje neměnné přesvědčení je, že by členění mělo zůstat. Na část určenou pro parkovou úpravu by měla být zpracovaná studie, projednaná v komisích a s občany.

Dále musí být vyřešeno financování, včetně žádosti o dotaci z příslušných fondů. Pro financování použijeme stejný postup, jakým jsme řešili všechny větší akce.

Jako příklad uvedu regeneraci náměstí u Maxu. Tam jsme získali z dotačního titulu MMR 5,7 miliónu…

MMR?

Ministerstvo pro místní rozvoj.

Zajistili jsme dofinancování z magistrátu a dokázal jsem zapojit i majitele Maxu, který přispěl jedním miliónem a majitele supermarketu. Ten dal na regeneraci pět set tisíc.

V získávání peněz jste tedy poměrně úspěšný?

Snažím se. Pro regeneraci hřiště u základní školy na Vejrostově ulici jsme z ISPROFINu…

Co to je?

Dotační program ministerstva financí. Odtamtud jsme získali pro hřiště u školy deset miliónů a na zateplení školy dalších jednadvacet.

Z fondů EU jsem získal zhruba sedm miliónů pro obnovu hřiště u školy na Heyrovského, která se právě realizuje.

Abych popřel názory některých, že jsem úplná dylina, vypočetl jsem bryskně, že jste do Bystrce přivedl celkem čtyřicet pět miliónů.

Šlo jen o příklady, o výběr.

Mně osobně by se líbil park s takovým tím potůčkem, co se vrací.

Všechny akce byly velmi náročné na přípravu, projekty, realizaci i vyúčtování. U všech jsme (=městská část) byli investory. Znamenaly pro mne nejen několikanásobné projednávání na ministerstvech místního rozvoje a financí, ale i obrovskou osobní zodpovědnost. Pokud by Finanční úřad zjistil sebemenší pochybení, museli bychom vrátit dotaci a zaplatit ve stejné výši odvod. Vše proběhlo bez závad, dnes máme akce prověřené FÚ.

Dobře, jsem tedy celkem náchylný vám věřit, že peníze na těch pár laviček a stromů pro Horní náměstí byste obstarat dokázal.

Mně osobně by se líbil park s takovým tím potůčkem, co se vrací, jak byl v jedné ze studií.

Potůček? Skvělé. Ovšem to je pořád jen ona část Horního náměstí, o kterou se spory nevedou. Neuralgickým místem je prostor, na němž mělo nebo snad stále má stát Polyfunkční centrum. Jak vy, možný budoucí starosta, plánujete s tímto prostorem naložit?

Mým neměnným názorem je zachovat zbývající prostor Horního náměstí pro občanskou vybavenost.

Áha. Sedmipatrový hypermarket s luxusními byty, rozumím.

Nerozumíte. Jak jsem již několikrát řekl, každá taková akce musí být projednána jak v komisích, tak s občany. Nemluvíme už o starém projektu polyfunkčního centra. Bavme se o projektech nových.

Mně by se líbil nápad, který mi navrhl jeden podnikatel, vybudovat menší jednoposchoďové volnočasové sportovní centrum – skvoš, sál pro aerobik, malý bazén pro plavání rodičů s dětmi.

Škoda.

Škoda? Bazénu?

Ne. Škoda je, že právě teď, kdy se dostáváme k tomu, co je alespoň pro mne a lidi ze sdružení nejzajímavější, budeme muset rozhovor ukončit. Pět stran textu už je na hranici únosnosti a ani jeden z nás dnes už déle nemá čas.

Přitom mám na vás ještě hodně otázek. Mohli bychom se domluvit na pokračování?

Ale proč byste měl otázky pokládat jen vy?

Jistě, nejsem proti. Ale proč byste měl otázky pokládat jen vy?

Jak to myslíte?

Ať se ptají lidé, co je zajímá. Vyzvěte čtenáře, sesbírejte otázky a budeme pokračovat.

Hm! To je dobrá myšlenka. Tak já to tak udělám.

Udělejte. Nashledanou.

Nashledanou a děkuji.

*

Chcete-li se místostarosty Vladimíra Vetchého na něco zeptat, napište otázku buď do komentářů k tomuto článku nebo ji pošlete na posta@bystrcnik.cz. Pan Vetchý odpoví zřejmě koncem tohoto týdne, tj. zhruba do 20. června 2010.

Ke stažení

Plný text rozhovoru (PDF)
Bystrc: Demografická situace (výňatek studie)

Související

Brno chce řešit přeplněné školky změnou systému
Ke školce na Kamechách
Školka na Kamechách: 2011, 50 dětí
I v Bystrci mají školky plno
Budoucí starostové Bystrce: Vladimír Vetchý a Svatopluk Beneš