Příspěvky se štítkem ‚výběrové řízení’

Chcete vést MOP?

19. 2. 2015 v 10.19 • Témata: , , , , ,

10978471_789102354476129_9184558657934298943_n

Společnost MOP BRNO, spol. s. r. o., je obchodní společností ve stoprocentním vlastnictví statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice. Byla založena za účelem zajišťování komunálních služeb, správy bytového fondu a dalších činností dle vydaných živnostenských oprávnění, zejména údržby komunikací, údržby městské zeleně a správy bytového fondu.

Předpokládaný nástup od 1. května 2015 (nebo podle dohody). Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Přihláška do výběrového řízení musí být podána v zalepené uzavřené obálce s nápisem: „NEOTVÍRAT: VŘ MOP BRNO, spol. s. r. o.“. Přihlášky podávejte osobně na podatelnu Úřadu městské části Brno-Kohoutovice, Bašného 36, Brno nejpozději do 6. března 2015 do 12 hodin nebo je zašlete poštou (do stanoveného termínu).

Bližší informace podá Bc. Zdenek Krůtek, tajemník ÚMČMB Brno-Kohoutovice, 547 130 510, 603 103 464, krutek@kohoutovice.brno.cz nebo na www.kohoutovice.cz.

Bystrcký útulek přijme technika

30. 12. 2012 v 11.54 • Témata: , , ,

Ředitel Městské policie Brno vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici veterinární technik/čka útulku pro opuštěná zvířata.

Charakteristika pracovní pozice

Samostatně provádí odborná veterinární vyšetření, např. parazitologických, zhotovování preparátů a odběr biologického materiálu, provádí asistenci při veterinární, dozorové, léčebné a poradenské činnosti veterinárního lékaře, zajišťuje a koordinuje odborné veterinárně technické práce při prohlídce zvířat, průběžně kontroluje zdravotní stav umístěných zvířat a dle pokynů veterinárního lékaře provádí  ošetřování zvířat, sestavuje a tvoří krmné dávky pro zvířata po konzultaci s veterinárním lékařem, vydává zvířata do opatrovnictví zájemcům a podává zájemcům  informace o zvířatech.

 • pracovní poměr
 • plný pracovní úvazek
 • jednosměnný provoz s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou od 7.00 – 19.00 hod
 • místo výkonu práce město Brno, pracoviště Útulek pro opuštěná zvířata MP Brno, Palcary 1186/50, Brno
 • zaměstnanci nemohou podnikat
 • práce není vhodná pro občany s alergiemi (srst, prach, roztoči, desinfekční prostředky apod.)
 • Předpokládaný nástup: 1. 4. 2013

Podmínky výběrového řízení

 • minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou, obor veterinární technik
 • minimálně 5 let praxe ve veterinární ambulanci pro malá zvířata
 • velmi dobrá znalost právních předpisů týkajících se veterinární péče a ochrany zvířat proti týrání
 • uživatelská znalost práce na PC (Word, Excell, Lotus Notes, Internet)
 • bezúhonnost
 • odpovídající zdravotní způsobilost, fyzická zdatnost
 • kladný vztah ke zvířatům
 • komunikační schopnosti
 • zručnost, přesnost, samostatnost

Dále výhodou

 • osvědčení o absolvování odborného kurzu pro odchyt toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi, včetně péče o ně v útulcích pro zvířata a pro sběr a neškodné odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chovu
 • znalost neslovanského jazyka (AJ, NJ)

Nabízíme

 • platové podmínky dle NV č. 564/2006 Sb., 8. platová třída (rozpětí od 13.130,- do 19.750,- Kč dle započitatelné praxe)
 • stabilní zaměstnání
 • finanční jistotu a garanci růstu platu dle NV

Další zaměstnanecké benefity

 • prohlubování a zvyšování kvalifikace
 • dovolená v délce 5 týdnů
 • pracovně lékařskou péči
 • příspěvek na dopravu, stravování, penzijní připojištění
 • celoroční využití rekreačního střediska

Písemné přihlášky včetně požadovaných příloh jsou uchazeči povinni zaslat nejpozději do 15. 1. 2013 na adresu: Městská policie Brno, Útulek pro opuštěná zvířata, k rukám vedoucího útulku, Palcary 1186/50,
635 00 Brno .

K přihlášce je nutné připojit

 • strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence rejstříků ne starší než 3 měsíce
 • ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání
 • doklady o požadované délce praxe

Obsah výběrového řízení

1. část výběrového řízení: posouzení a vyhodnocení předložených materiálů uchazečů
2. část výběrového řízení: pohovor s uchazečem, ověření požadovaných podmínek
3. část výběrového řízení: ověření zdravotní způsobilosti – vstupní lékařská prohlídka, psychologická diagnostika pro danou pracovní pozici

O výsledku výběrového řízení bude každý uchazeč písemně vyrozuměn.

V Brně dne 07. 12. 2012

JUDr. Ing. Jaroslav Přikryl, BA
ředitel Městské policie Brno

Související

Vyhlášení výběrového řízení na stránkách Městská policie Brno
Stránky útulku

Konkurz na ředitele mateřské školky v Popůvkách

25. 3. 2012 v 09.28 • Témata: , , , , ,

Starostka obce ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy, Popůvky, příspěvkové organizace, okr. Brno-venkov, Školní 44, 664 41 p. Troubsko.

 Požadavky

 1. předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy podle zákona č.563/2004 Sb.,o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění,
 2. znalost školské problematiky a předpisů,
 3. organizační a řídící schopnosti,
 4. dobrý zdravotní stav.

K přihlášce přiložte

 1. úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání/maturitní vysvědčení,
 2. doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.),
 3. strukturovaný profesní životopis,
 4. písemnou koncepci rozvoje školství v rozsahu max. 5 normostran,
 5. výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
 6. čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (nedokládají uchazeči narození po 1. prosinci 1971),
 7. originál, popřípadě ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele (ne starší 3 měsíců),
 8. písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona č.101/2000 Sb.,o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,v platném znění.

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky je 1. září 2012.

Přihlášky s uvedenými doklady doručte do 16. dubna 2012 na adresu Obec Popůvky, Náves 25, 664 41 p. Troubsko.  Obálku označte slovy „Konkurs – neotvírat“.

Související

Stránky obecního úřadu v Popůvkách

 

 

 

Konkurz na ředitele zoo? Nedozvíte se nic

5. 3. 2012 v 12.33 • Témata: , , , , , , , ,

Dosavadní ředitel brněnské zoo zůstává ve funkci. To je jediná informace o konkurzu na ředitele zoo, kterou má podle mínění magistrátu i zúčastněných osob občan právo se dozvědět.

Výběrové řízení na ředitele zoologické zahrady proběhlo v únoru. Od svého vypsání byly podmínky pro uchazeče kritizovány – našlo se dost lidí, včetně zaměstnanců zoo, kteří tvrdili, že jsou příliš restriktivní a bezdůvodně vylučují řadu myslitelných kandidátů, případně jsou sestaveny přímo na míru řediteli Hovorkovi. Magistrát ani samotný pan Hovorka se nijak nenamáhali podezření rozptýlit, cokoli vysvětlit a poskytnout rozsáhlejší informace o výběrovém řízení.

Jediné, co mluvčí magistrátu Pavel Žára oznámil, byl počet uchazečů – bylo jich prý pět. Kdo nevěří, ať tam běží. Jména kandidátů totiž prý zveřejnit nelze, údajně to zakazuje zákon. O jaký zákon jde a o jaký výklad se magistrát opírá, mluvčí nesdělil.

Jediným opravdu známým kandidátem tak byl ředitel zoo Martin Hovorka. Toho jsem počátkem února požádal, zda by byl ochoten poskytnout ke zveřejnění „heslovitý nástin koncepce řízení Zoologické zahrady města Brna, p.o. včetně perspektivy jejího rozvoje“. Tento materiál musel každý z uchazečů vypracovat a přiložit k přihlášce.

„Heslovitý nástin koncepce řízení vám poskytnu až po výběrovém řízení,“ odpověděl tehdy pan Hovorka a dalo se to pochopit. Ve chvíli, kdy by byl jediný, kdo takový materiál publikuje, by se vytvořila dosti nerovná situace. Lze očekávat, že kritikové pana Hovorky – a že jich je – by koncepci rozcupovali na cáry, aniž by zvážili, že nepublikované koncepce ostatních uchazečů nemusí být o nic lepší.

Zcela jiná situace ale nastala po oznámení výsledků. Martin Hovorka je znovu ředitelem.  Proč? Čím jeho koncepce výběrovou komisi tak zaujala? Co je vám do toho?!

„Heslovitý nástin koncepce řízení Zoologické zahrady města Brna, p. o., včetně perspektivy jejího rozvoje jsou podklady, které jsem vypracoval za účelem výběrového řízení na pozici ředitele Zoologické zahrady Brno a v tuto chvíli je nebudu poskytovat dalším stranám, včetně médií. Činím to z toho důvodu, protože v koncepci uvádím organizace s kterými hodláme vstoupit do jednání a nebylo by etické, aby byly tyto subjekty o mých záměrech informovány přes média,“ odpovídá počátkem března staronový ředitel Martin Hovorka.

Plať, občane, ale nechtěj vědět. Je to neetické!

Viktor Lošťák

Ke stažení

Podmínky výběrového řízení (DOC)

Související

Beze změn: Hovorka zůstává v čele zoo, Kasala bude šéfovat zeleni
Nový ředitel zoo bude znám v první polovině března
Na ředitele zoo je pět kandidátů
Roman Onderka k výběrovému řízení na ředitele zoo
Brněnské zoo se nedaří. S návštěvností skončila až na desátém místě
Návštěvnost zoo v roce 2011
Hledá se ředitel/ředitelka pro Zoologickou zahradu
Petr Fejk ředitelem Zoo Brno?

Beze změn: Hovorka zůstává v čele zoo, Kasala bude šéfovat zeleni

29. 2. 2012 v 12.20 • Témata: , , , , , , , , , ,

Ředitelé brněnské zoo i Veřejné zeleně města Brna obhájili své posty ve výběrovém řízení. Martina Hovorku ve vedení zoo však stále kritizují odbory.

Soud kvůli výpovědi pro jednu ze zaměstnankyní. Kritika za zrušení Stálé akvarijní výstavy v Radnické ulici, nebo nedávný spor kvůli zrušené odměně revírníkům. Někteří zaměstnanci brněnské zoo opakovaně brojí proti způsobu, jakým ji vede její šéf Martin Hovorka. Od výběrového řízení na jeho post si slibovali změnu. Nedočkají se. „Výběrová komise doporučila brněnským radním, aby na svém středečním zasedání do funkce zvolila znovu Hovorku. Ve funkci zůstane i ředitel Veřejné zeleně města Brna Jozef Kasala,“ potvrdil v úterý náměstek brněnského primátora Ladislav Macek.

Vedení města se zavázalo vypsat výběrové řízení na ředitele všech příspěvkových organizací a městských společností, kteří jsou ve funkci déle jak pět let. Má to být způsob, jak šéfy motivovat k další práci a novým vizím. „Při konkurzu se ale neobjevil nikdo, kdo oba muže předčil zkušenostmi i celkovým projevem. Proto jsme se znovu rozhodli pro současné šéfy,“ vysvětlil Macek, který byl i členem výběrové komise. Již dříve uvedl, že podle města Hovorka i Kasala pracují dobře.

Radikálnější odboráři ze zoo jsou přesto přesvědčení, že existovali vhodnější kandidáti. „Podmínky výběrového řízení byly ovšem nastavené tak, že je předem vyloučily. Konkurz například naprosto zbytečně upřednostňoval veterináře před zoology,“ uvedl předseda starších odborů v zoo Michal Jurčík.

(…)

Zkráceno, celý článek Kláry Židkové si přečtěte na brnensky.denik.cz

Ke stažení

Podmínky výběrového řízení (DOC)

Související

Nový ředitel zoo bude znám v první polovině března
Na ředitele zoo je pět kandidátů
Roman Onderka k výběrovému řízení na ředitele zoo
Brněnské zoo se nedaří. S návštěvností skončila až na desátém místě
Návštěvnost zoo v roce 2011
Hledá se ředitel/ředitelka pro Zoologickou zahradu
Petr Fejk ředitelem Zoo Brno?

Nový ředitel zoo bude znám v první polovině března

14. 2. 2012 v 10.33 • Témata: , , , , , , , ,

„Konečný výsledek výběrového řízení na ředitele Zoo Brno bude oznámen v první polovině března,“ odpověděl dnes na otázku Bystrčníku Pavel Žára, tiskový mluvčí magistrátu.

Výběrové řízení vypsala magistrátní koalice. Plní tak svůj slib, že všichni ředitelé příspěvkových organizací Brna, kteří jsou ve své funkci déle než pět let, budou muset znovu projít konkurzem.

„Výběrové řízení se uskuteční ve dvou kolech, z prvního z nich postoupí dva nejlepší uchazeči. Zveřejněno bude až jméno vítěze,“ dodal Pavel Žára.

O místo ředitele brněnské zoologické zahrady se spolu s nynějším ředitelem Martinem Hovorkou uchází další čtyři osoby. Jejich jména magistrát odmítl zveřejnit.

-vl-

Ke stažení

Podmínky výběrového řízení (DOC)

Související

Na ředitele zoo je pět kandidátů
Roman Onderka k výběrovému řízení na ředitele zoo
Brněnské zoo se nedaří. S návštěvností skončila až na desátém místě
Návštěvnost zoo v roce 2011
Hledá se ředitel/ředitelka pro Zoologickou zahradu
Petr Fejk ředitelem Zoo Brno?

 

Na ředitele zoo je pět kandidátů

2. 2. 2012 v 10.56 • Témata: , , , , , , , ,

Pět osob se přihlásilo do výběrového řízení na ředitele brněnské zoologické zahrady. Bystrčníku to dnes sdělil tiskový mluvčí magistrátu Pavel Žára. Uzávěrka přihlášek byla 31. ledna, nikdo další se už nepřihlásí.

Výběrové řízení proběhne ve dvou kolech. Jména uchazečů magistrát nezveřejní, občané se dozví pouze jméno vítěze, dodal Pavel Žára. Není však vyloučeno, že svou účast oznámí samotní kandidáti.

Konkurz na místo ředitele vypsal ke konci loňského roku magistrát. Splnil tak předsevzetí koalice, že vypíše výběrové řízení na místa všech ředitelů příspěvkových organizací, kteří jsou ve funkci déle než pět let. Nynější ředitel zoo Martin Hovorka vede zahradu již 14 let. Do konkurzu se také přihlásil, což potvrdila i mluvčí zahrady Lucie Kapounová.

-x-

Ke stažení

Podmínky výběrového řízení (DOC)

Související

Roman Onderka k výběrovému řízení na ředitele zoo
Brněnské zoo se nedaří. S návštěvností skončila až na desátém místě
Návštěvnost zoo v roce 2011
Hledá se ředitel/ředitelka pro Zoologickou zahradu
Petr Fejk ředitelem Zoo Brno?
Výběrové řízení na ředitele zoo vyhlášeno
Hovorkova „pětiletka“ v čele Zoo Brno končí. Jeho post míří do konkurzu
Z akvárií není vidět ani desetina. Potřebujeme peníze, říká ředitel
Zoo bez zvířat? Zpráva chovatele kritizuje poměry v zahradě

Roman Onderka k výběrovému řízení na ředitele zoo

1. 2. 2012 v 09.55 • Témata: , , , , , , , , ,

Na primátora Romana Onderku se obrátila paní Dagmar Janková. Nelíbí se jí podmínky výběrového řízení, které magistrát vypsal na místo ředitele brněnské zoo.

*

Otázka: Vážený pane primátore,

po přečtení podmínek ve vypsaném výběrovém řízení mě pojala hrůza tak přísné podmínky by svého času nesplnil ani doktor Veselovský. Po letech v oboru si sem naprosto jistá že v téhle republice je spousta erudovaných odborníků schopných řídit zoo. Už když jsem nastupovala do zdejší zoo byla jsem varována ovšem až tak jsem nevěřila svým kolegů ze různých zahrad české republiky.Ani nevíte jak moc jsem se spletla. Jak to říct abych nikoho neurazila prostě ještě ted jsem jak Alenka v říši divů.V Brněnské zoo platí víc než kde jinde že ryba smrdí od hlavy jen se mi zdá že to na magistrátě necítíte. Stačí jen se zamyslet na řečí čísel – z tohoto článku je jasné že je něco špatně a doporučuju přečíst si i reakce veřejnosti.

Zoo Brno má obrovský potenciál.Jste mladý člověk svou pracovitostí jste se dostal na pozici primátora proč tedy nedat šanci mládému perspektivnímu odborníkovi?

Děkuji za odpověď

Janková Dagmar

*

Odpověď: Vážená paní Janková,

ve svém dopise, který jste mi před několika málo dny poslala, se zabýváte aktuální situací v bystrcké zoo a je vidět, že vám její osud leží na srdci, ostatně stejně jako mně. Naposledy jsem zavítal do zoo na Mniší hoře 3. prosince loňského roku u příležitosti rozsvícení vánočního stromečku a byl jsem potěšen vysokou návštěvností. Nepopírám ale současně, že mi nedělají úplně radost informace zveřejňované v médiích, viz. například také vámi zmiňovaná nízká celoroční návštěvnost v podobě „až“ 10. místa dle celorepublikového pořadí.

Rada města Brna závěrem roku 2011 vyhlásila výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Zoologická zahrada města Brna. Je to krok, ke kterému se zavázala v rámci uzavřené koaliční dohody a základním principem jsou otevřená výběrová řízení na ředitele městských společností a příspěvkových organizací při nástupu do funkce a vždy po pěti letech ve funkci. Jsem přesvědčen o tom, že je to jen ku prospěchu věcí a každý schopný manažer v čele firmy by měl být schopen v průběhu pěti let ukázat své schopnosti a případně obstát v konkurenci jiných.

Od 1. 1. 2011 tak byla postupně vypsána celá řada výběrových řízení, a to jak na ředitele příspěvkových organizací, ředitele obchodních společností s majoritní majetkovou účastí města Brna, tak i na vedoucí odborů MMB. Od 16. 5. 2011 tak zastává např. nově funkci generálního ředitele DPMB Miloš Havránek, od 9. 6. 2011 je ve funkci ředitele Filharmonie Brno Zbyněk Matějů, od 1. 9. 2011 ve funkci ředitelky TIC Petra Kačírková. Celý seznam by byl dost dlouhý.

Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Zoologická zahrada Brno stanovuje požadované předpoklady jako např. vysokoškolské vzdělání magisterského studijního programu, nejlépe veterinárního, případně zemědělského, ekonomického, manažerského či technického směru a také praxi minimálně 5 let ve vrcholové manažerské pozici ve střední nebo větší organizaci. Termín podávání přihlášek byl počátkem ledna 2012 prodloužen až do 31. 1. 2012, a to zejména proto, aby skutečně všichni vážní uchazeči měli možnost a dostatek času nejen podat přihlášku, ale také zpracovat byť heslovitý nástin koncepce řízení Zoologické zahrady města Brna včetně perspektivy jejího rozvoje.

Vážená paní,

předpokládám, že se shodneme v tom, že ekonomická doba není příliš příznivá a je zapotřebí, aby v čele brněnské zoologické zahrady stál schopný manažer a zapálený pro věc člověk. Požadavky výběrového řízení, tak jak jsou nastavené, přitom umožňují přihlásit se i relativně mladému, ale výrazně šikovnému člověku a bude jen na výběrové komisi, aby zodpovědně posoudila všechny uchazeče a doporučila Radě města Brna toho nejlepšího. Brněnská zoologická zahrada na Mniší hoře, která v příštím roce oslaví 70 let od svého slavnostního otevření, si to jistě zaslouží.

Za váš dotaz vám děkuji. S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

*

Otázku i odpověď jsme převzali ze stránek Romana Onderky, kde se na cokoli můžete primátora zeptat i vy.

Související

Brněnské zoo se nedaří. S návštěvností skončila až na desátém místě
Návštěvnost zoo v roce 2011
Hledá se ředitel/ředitelka pro Zoologickou zahradu
Petr Fejk ředitelem Zoo Brno?
Výběrové řízení na ředitele zoo vyhlášeno
Hovorkova „pětiletka“ v čele Zoo Brno končí. Jeho post míří do konkurzu
Z akvárií není vidět ani desetina. Potřebujeme peníze, říká ředitel
Zoo bez zvířat? Zpráva chovatele kritizuje poměry v zahradě

Bystrčtí opraví značky. Levně

26. 1. 2012 v 10.16 • Témata: , , , , , ,

Hodně práce za málo peněz. Tímto heslem se řídí vedení brněnské Bystrce. Vypsalo proto veřejnou zakázku na opravu vodorovných dopravních značek. Hlavním kritériem je cena.

Podle starosty Bystrce Vladimíra Vetchého se tak povede udělat víc práce. „Řízení vyhraje ten, kdo nabídne nejnižší cenu za jednu opravu. Celkem na ně máme vyčleněných zhruba tři sta tisíc. Vítěz bude dostávat jednotlivé opravy, dokud se limit nevyčerpá. Za stejné peníze toho tak můžeme udělat víc,“ uvedl Vetchý.

Záměr vybrat podle ceny firmu, která značení opraví, se líbí také některým obyvatelům Bystrce. „Není to špatný nápad. Jen musejí úředníci ohlídat, aby vše bylo udělané pořádně. Bojím se, aby nechtěli pracovníci dohnat cenu tím, že ošidí materiál,“ upozornil třeba Jiří Dvořáček.

(…)

Zkráceno, celý článek Jana Němce si přečtěte na brnensky.denik.cz

Hledá se ředitel/ředitelka pro Zoologickou zahradu

27. 12. 2011 v 11.38 • Témata: , , , , , , , ,

Rada Brna splnila předsevzetí magistrátní koalice ODS-ČSSD a vypsala, stejně jako u všech příspěvkových organizací, jejichž ředitelé jsou ve funkci déle než pět let, výběrové řízení na ředitele brněnské zoologické zahrady.

Nynější ředitel MVDr. Martin Hovorka je ve své funkci dvanáct let. Za dobu svého působení kolem něj vznikla početná skupina hlasitých kritiků, převážně z řad chovatelů zahrady. Jedním z nich je i autor následujího textu Jindřich Jedlička. Nyní již bývalý – byl propuštěn v souvislosti se zrušením Stálé akvarijní výstavy letos v létě – zaměstnanec zoo a člen starší ze dvou odborových organizací Zoo Brno hodnotí vývoj v zoo během posledních let a podmínky výběrového řízení.

Text Jindřicha Jedličky jsme převzali ze stránek odborů Zoo Brno.

*

I.

Zoologická zahrada města Brna byla založena v roce 1953. Její odloučené pracoviště, Stálá akvarijní výstava („SAV“ nebo jen „Akvárium“) v centru města pak v roce 1969. Zoologická zahrada je příspěvkovou organizací statutárního města Brna, kde spadá pod řízení Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna. Zoo je na národní úrovni členem UCSZ (Unie českých a slovenských zoo), na mezinárodní úrovni WAZA, EAZA, i na východ orientované EARAZA. Nejvyšší návštěvnosti dosahovala zoo v letech 1974 až 1984, vždy přes tři sta tisíc návštěvníků samotné zoo, obvykle přes čtyři sta tisíc včetně Akvária. V roce 1981 to bylo 461 058 návštěvníků. Samotné Akvárium dosáhlo statisícových návštěvností v letech 1986 až 1988, v roce 1987 nevelkou expozici v centru města navštívilo cca 115 000 lidí.

Brněnská zoo po roce 1989 nejprve upadala, později stagnovala a stagnuje. Dna propadu návštěvnosti dosáhla samotná zoo v roce 1994 (141 819 návštěvníků), tedy tři roky před jmenováním současného ředitele. Obratu dosáhl pan architekt Petr Fritsch, dočasně pověřený řízením zoo, návštěvnost pak postupně (do roku 1998) rostla na přibližně dvě stě tisíc návštěvníků ročně, a na této hodnotě od roku 1999 stagnuje vyjma úspěšného roku 2008, s mláďaty ledního medvěda. Akvárium se na návštěvnické dno dostalo v letech 2002-2003, tedy v šestém a sedmém roce působení současného ředitele zoo, v obou letech poklesla pod deset tisíc návštěvníků. (Ač bez investic a zájmu ze strany vedení zoo, návštěvnost stálé akvarijní výstavy později rostla až na dvojnásobek těchto hodnot, než bylo v srpnu tohoto roku akvárium na Radnické zrušeno.)

Snahou o nápravu stavu brněnské ZOO  měla být Strategie rozvoje ZOO města Brna zpracovaná v letech 2001 až 2002 Regionální rozvojovou agenturou jižní Moravy. Ta stanovila na léta 2002 – 2012 následující měřitelné výstupy:

 1. ZOO Brno bude v pořadí návštěvnosti na druhém až třetím místě v rámci zoologických zahrad v ČR, přičemž roční návštěvnost dosáhne minimálně 500 000 osob
 2. V ZOO Brno budou zajištěny odpovídající kapacity služeb pro návštěvníky (počet občerstvovacích míst)
 3. V ZOO Brno bude v 9 pavilonech a 124 expozicích chováno minimálně 443 druhů zvířat v celkovém počtu minimálně 2338 jedinců (v souladu s Chovatelskou koncepcí ZOO města Brna)
 4. ZOO města Brna bude ekonomicky soběstačná minimálně z padesáti procent
 5. ZOO města Brna bude mít jednoho až dva odborné pracovníky odpovědné za realizaci mezinárodních záchranných programů (koordinátoři TAG – Skupiny pro záchranu ohrožených taxonů živočichů, EEP – Evropského záchovného programu nebo CBSG – Skupiny pro záchranu ohrožených živočišných druhů chovaných v zajetí), bude vést jednu až dvě plemenné knihy (jednu pro zahraniční a jednu pro domácí živočišný druh) nebo bude plnohodnotným členem řešitelského týmu mezinárodních záchranných projektů ohrožených živočichů
 6. Jeden až dva odborní pracovníci ZOO města Brna budou členy managementu mezinárodních asociací zoologických zahrad a akvárií
 7. ZOO města Brna se bude účastnit dvojnásobného počtu záchranných projektů EEP, CBSE, IUCN nebo CITES oproti roku 2003 (počet projektů v roce 2003: 22)
 8. Vzdělávací programy ZOO Brno pro veřejnost budou strukturované podle cílových skupin (mateřské školy, základní školy, střední školy, vysoké školy, střední věková skupina, senioři – univerzita třetího věku) a pro každou skupinu bude připraveno nejméně pět programů

Z osmi cílů snad můžeme v roce 2011 pokládat za částečně splněný jeden, ten nejméně náročný, osmý. Rozumí se tím, že existuje několik takzvaných výukových programů, ve skutečnosti ppt prezentací, a několik „pracovních listů“ s jednoduchými otázkami pro různé věkové skupiny dětí. K prvním sedmi cílům postupně:

Ad 1.  Návštěvnost instituce v roce 2010 poklesla na 238 036 návštěvníků, v roce 2009 dosáhla 250 184 návštěvníků. Asi desetinu z toho tvoří návštěvníci Stálé akvarijní výstavy, nikoliv návštěvníci samotné zoo. Obecně návštěvnost zoo stagnuje právě mezi dvěma sty tisíci a čtvrt milionem návštěvníků, tedy na úrovni regionálních zooparků v Chomutově či Jihlavě. Všechny významné zoologické zahrady (Praha, Dvůr Králové, Plzeň, Zlín, Liberec, Ostrava či Olomouc) brněnskou zoo výrazně předčí. Od splnění cíle, půlmilionové roční návštěvnosti a druhého až třetího místa mezi českými zoo jsme se od roku 2002 vzdálili, nikoliv přiblížili.

Ad 2.   Do stravovacích kapacit bylo investováno na dvacet milionů /!/ korun (restaurace u Tygra, stánek v otočce vláčku…), avšak bez výsledku. Restaurace je silně ekonomicky ztrátová a návštěvníky zoo krajně neoblíbená. V horní části zoo se v návštěvnických špičkách kapacity služeb občerstvení naopak nedostává. Neodpustíme si zde poznámku: Patří tento bod svým významem skutečně na druhé místo mezi vytčenými cíli?

Ad 3.  Investiční výdaje zoo byly v uplynulém období historicky rekordní, v přepočtu na hektar expoziční plochy jedny z nejvyšších mezi ostatními zahradami. Přesto prakticky nebyly vybudovány žádné návštěvníkům přístupné pavilony, jen venkovní expozice (bobři, vlci, dětská zoo /domácí zvířata/, medvěd hnědý, rys kanadský, rosomák, sovice sněžná, jeřáb, pekari …) Zoo tedy nadále disponuje dvěma pavilony opic z nichž jeden je přístupný návštěvníkům, pavilonem exotických ptáků, teráriem, návštěvníkům přístupná je i bývalá stáj kopytníků (nyní dětská zoo). Do vnitřních ubikací tygrů je možný průhled z návštěvnické cesty, stáje kopytníků včetně žiraf jsou nadále nepřístupné. Zrušeny byly expozice lvů, jaguárů, pum, gepardů, malých šelem, dikobrazů, hrabavých, vrubozobých a brodivých ptáků, prakticky všech antilop atd. K cíli devíti pavilonů a 124 expozic jsme se vůbec nepřiblížili.

Co se týká počtu druhů a jedinců zvířat, ty se ve výročních zprávách zvýšily především díky průhlednému triku: Jedinci i druhy chované na Stálé akvarijní výstavě na Radnické ulici v centru města začali být sčítáni se zvířaty chovanými v zoo, dříve byly uváděni v téže publikaci zvlášť. (Poznámka: Nyní, po zrušení akvária na Radnické ulici, navíc 90% těchto jedinců a druhů není vůbec vystaveno pro veřejnost.) Mají-li být nové a staré údaje porovnatelné, je třeba si v duchu odečíst asi tisíc akvarijních rybiček stovky druhů od nyní udávaných hodnot 1700 chovaných zvířat tří set druhů. K vytčeným cílovým číslům 2338 jedinců 443 druhů jsme se tedy vůbec nepřiblížili, uvážíme-li, že čísla ve Strategii jsou převzata z Expoziční koncepce (Král, B. 2000), a ta se Stálé akvarijní výstavě nevěnuje a její chovance nezahrnuje.

Ad 4.  Dosud nejvyšší soběstačnosti (42%) dosáhla zoo v roce 2008 díky náhodnému chovatelskému úspěchu, odchovu dvou mláďat medvěda ledního, tento úspěch byl komerčně důsledně využit. Ihned následujícího roku číslo kleslo zpět na tradičnějších 36%, přibližně třetinové soběstačnosti dosahuje naše zoo dlouhodobě. K padesátiprocentní soběstačnosti nyní nesměřujeme. Je ovšem třeba říci, že ředitel Martin Hovorka v ústních diskusích podmiňuje vysokou návštěvnost i soběstačnost zoo investičními dotacemi v každoroční výši padesáti milionů korun po deset let, tedy půl miliardou v investičních dotacích, a to s sebou přináší i podstatné navýšení provozních nákladů budoucích staveb. Je tedy možné, že dosažení padesátiprocentní soběstačnosti zoo takovýmto způsobem by bylo pro zřizovatele Pyrrhovým vítězstvím. Pokrytí padesáti procent nákladů provozu zoo by město poté stálo v absolutní částce mnohem více, než dnešní provozní dotace kryjící dvě třetiny neinvestičních výdajů zoo, nehledě na vynaložené investiční náklady a jejich odpisy.

Ad 5.  Vývoj v zoo směřuje směrem právě opačným; nejen, že naše zoo nemá koordinátory chovu či vedoucí plemenných knih, naše zoo opakovaně ztratila díky nesmyslné fluktuaci zaměstnanců chovatelského úseku i pouhé zastoupení v komisích a odborných skupinách (TAGs) v mezinárodních institucích (EAZA).

Ad 6.  Vzhledem k výše uvedenému je nám tento cíl, tedy účast zástupců brněnské zoo ve vedení mezinárodních asociací zoologických zahrad a akvárií, vzdálen zcela mimo obzor, naprosto mimo dohled.

Ad 7.  Účast zoo Brno v EEP nejen že neroste, nýbrž z 22 programů v roce 2002 poklesl na 20 programů v roce 2009. Navíc počet jedinců jednotlivých taxonů a aktivita (odchovy mláďat) těchto druhů jsou směšně nízké, naprosto nesouměřitelné s významnějšími zoologickými zahradami v zemi.

Protože osmý bod již byl zmíněn, nezbývá než konstatovat, že zoologická zahrada města Brna patrně do roku 2012 nejen, že nemůže splnit měřitelné výstupy vytčené ve Strategie rozvoje z roku 2002, ale v řadě bodů dojde ještě k regresi, výsledky budou horší než stav před deseti lety a před utracením stovek milionů korun z veřejných rozpočtů.

Současný management ZOO přesto každoročně vyhodnocuje plnění „akčního plánu“, podle něhož naprosto úspěšně naplňuje cíle Strategie a plní se jednotlivá opatření. Papír snese všechno.

Vyloučíme-li extrémní hodnoty (minimum v roce 2001 a maximum v r. 2008), pak návštěvnost brněnské zoo v uplynulé dekádě stagnuje, návštěvnost letos zrušeného akvária lehce stoupala. Z vrcholu návštěvnosti zoo v roce 2008 je znát, že Brňané jsou připraveni do své zoo opět chodit, bude-li zoo chovat a vystavovat zajímavá zvířata. V roce 2008 to byla dvě mláďata medvěda ledního.

Strategie, kterou za Regionální rozvojovou agenturu jižní Moravy připravoval zejména pan mgr. Libor Opluštil, zmapovala analýzou SWOT vnitřní situaci, silné a slabé stránky zoo, podobně jako vnější pozici, příležitosti a ohrožení. Strategie mohla, a měla, být podkladem pro rozhodování managementu  zoo, mohla, a měla, přispět k lepšímu využití příležitostí, k odstranění rizik, k zúročení silných a k potlačení slabých stránek organizace. Výsledek je ovšem po deseti letech tristní, jak bylo zdokumentováno porovnáním stanovených měřitelných výstupů se skutečností. V prostředí právní formy příspěvkové organizace, která nemá správní radu, nýbrž statutárním orgánem je sám ředitel organizace, leží zodpovědnost výlučně na něm. Není totiž v pravomoci rozhodování nikterak limitován vyjma obecně platných právních norem a nezbytnosti schválení rozpočtu organizace zřizovatelem.  Je tedy zřejmé, že Zoologická zahrada města Brna opět narazila především na limity schopností, erudice, kompetentnosti a psychosociálních charakteristik osobnosti svého ředitele.

II.

Rada města Brna vyhlásila dne 15. 12. 2011 výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Zoologická zahrada města Brna, příspěvková organizace. Byl jsem v této souvislosti tázán tiskem i přáteli a bývalými kolegy na názor, a dovolil jsem si dát mu pak i tuto písemnou podobu.

Podmínky výběrového řízení, jak byly zveřejněny, podle mého názoru umožňují, aby byl nalezen výborný ředitel pro brněnskou zoologickou zahradu. Nezaručují to, samozřejmě. Zaručit to nemohou žádné „požadované předpoklady“, šanci ovšem může zvýšit dobré složení výběrové komise. Ani vynikající komise ovšem není chráněna před omylem.

Zkusím rozebrat, ryze subjektivně, jednotlivé body požadavků, jak jdou po sobě:

1. Vysokoškolské vzdělání magisterského studijního programu, nejlépe veterinárního směru, případně zemědělského, ekonomického, manažerského či technického směru.

Rozumím podmínce magisterské úrovně akademického vzdělání. Nerozumím, proč je na první místo postaveno vzdělání veterinárního směru, ostatní nejsou v kategorii „nejlépe“. A úplně chybí vzdělání přírodovědné, zejména obor biologie; absolventi přírodovědeckých fakult se do výběru nevejdou, technický směr je naopak přípustný. Znamená to, že absolvent řekněme strojní fakulty VUT nebo Vysoké školy báňské by byl lepším ředitelem zoo, než povězme zesnulý Profesor RNDr. Zdeněk Veselovský, DrSc? (Volím tuto nežijící všemi respektovanou osobnost jako příklad, abych se vyhnul podezření, že protěžuji nějakého skutečného kandidáta). Preference veterinárního vzdělání před vzděláním v zoologii není šťastná. Mezi veterinárními lékaři jsou i vynikající chovatelé a zoologové, ale jen tehdy, pokud takovými byli již v osmnácti letech, když se po maturitě na veterinu hlásili. Samotné studium veterinárního lékařství je směrováno na patologii zvířete, převážně hospodářského zvířete. Choroby skotu, choroby prasat, choroby drůbeže, choroby koní, choroby ryb a včel, choroby malých zvířat… jenže nejde o výběrové řízení na šéfa veterinární kliniky. Zoo potřebuje větší zaměření na „fyziologii“, na zdravé zvíře, nežli na „patologii“. (Ostatně, což jsme již zapomněli na neblahé působení MVDr. Jany Brandstätterové nebo MVDr. Petera Guby v ředitelské funkci?) Dnes již lze studovat i obor „speciální chovy“ a skládat státnice přímo z „chovu exotických zvířat“, „chovu exotických savců“, „chovu exotických ptáků“ atd. Dal bych tedy přednost tomu, kdyby různé biologické směry, včetně environmentálních studií, byly rovnocenným kritériem. Naopak samotné manažerské vzdělání je, dle mého názoru, v současné situaci pro zoo Brno nedostatečné. Nejsme v situaci pražské zoo před nástupem PhDr. Fejka, není zde stabilizovaný odborný tým, který v Praze tehdy byl k dispozici. Pro „manažera“ bez odborného vhledu je nesmírně těžké sestavit de novo expertní tým, chybí mu kritéria, podle nichž si mezi odborníky vybere. V Brně právě to bude nutnou podmínkou budoucího úspěchu.

2. Praxe minimálně 5 let ve vrcholové manažerské pozici ve střední nebo větší organizaci či společnosti, z toho minimálně 3 roky praxe se samostatnou zodpovědností za celkové výsledky řízeného celku.

Zoo má řádově jedno sto zaměstnanců. V českých podmínkách snad „střední“, ve skutečnosti ale malá organizace. Žádné pobočky v zemi natož v Evropě a na světe, pouhé lokální působení. Rovněž cash flow: Nějakých sedmdesát milionů českých korun ročně, z toho dvě třetiny z dotace … to ještě není středně velká organizace, natož „větší“. Důležitější než samo pětileté působení v top managementu je úspěšnost takového působení. Současný ředitel zoo Brno předsedal zemědělskému družstvu v Šitbořicích. Výsledkem byla (nakonec neúspěšná) žaloba majitelů podniku (družstva) na manažera. Požadovat do příspěvkové organizace (tabulkový plat) jedině top manažera může znovu přivést do zoo manažera neúspěšného, v komerční sféře zkrachovalého.

Kéž by osvícená výběrová komise dala šanci lidem, kteří jsou na vzestupu sil a schopností, ne na sestupné trajektorii. Například lidem z neziskových organizací, nebo z chovatelských asociací. Lidem z oboru, byť dosud ze středního stupně řízení. Kéž je přirozená autorita cestou k funkci, ne jmenování do funkce jediným zdrojem autority.

3. Schopnost samostatného jednání, vyjednávací, prezentační a komunikační schopnosti ve směru k odborné veřejnosti na mezinárodní úrovni a k médiím.

Třetí podmínka, komunikační schopnosti, je v pořádku, chybí mi ovšem zmínka i o komunikaci směrem dovnitř organizace. Je pěkné postavit se před shromáždění laiků, třeba na setkání dárců a sponzorů zoo, a „komunikovat“. Obtížnější je komunikovat se zasvěcenými, s lidmi znalými faktů. Vyjednávat. A být při tom důvěryhodný. Ovšem schopnost samostatného jednání je poměrně obtížně prokazatelná a hodnotitelná, ač se jeví tak samozřejmá. Je-li uváděna jako samostatná podmínka, pak mi chybí zmínka o schopnosti kooperace, spolupráce (rovněž i na mezinárodní úrovni).

4. Výborné vyjadřovací schopnosti v mluveném i písemném projevu.

V pořádku, ale jak budou ověřeny? Zdá se, že budou-li kritéria u uchazečů bodována, je zde místo pro „přilití bodů“. A propos, písemný projev. Budou kandidáti psát před komisí slohové cvičení nebo esej? To je jen taková připomínka v dobách, kdy se i diplomové, rigorózní a disertační práce dají koupit hotové.

5. Znalost principů veřejné zprávy.

K bodu nemám připomínek.

6. Všeobecný přehled legislativy a znalost legislativy upravující činnost zoologických zahrad, příspěvkových organizací, včetně pravidel dotační politiky státu a EU.

K bodu nemám připomínek.

7. Schopnost navázat na Strategii ZOO Brno a prosadit její implementaci.

To je zajisté zajímavý bod. Nesvazuje budoucího ředitele/ředitelku příliš? Na jedné straně bych nerad viděl z deset let starého dokumentu Strategie „posvátnou krávu“, na druhé straně, pokud jde o zajištění jisté kontinuity, aby vývoj zoo Brno nešel ode zdi ke zdi, pak je to v pořádku. Snad výběrová komise přistoupí ke kritériu právě tak, a nebude penalizovat uchazeče, jejichž vize deset let starou Strategii překročí, překoná.

8. Časová flexibilita, řidičský průkaz sk. B, uživatelská znalost práce na PC (zejm. Word, Excel, PowerPoint).

K bodu nemám připomínek.

9. Vynikající znalost anglického jazyka slovem i písmem, znalost dalšího cizího jazyka výhodou.

Do you speak English, if you’re standing as a candidate again?

Pořadí uveřejněných předpokladů nepovažuji za vyjádření jejich závažnosti při rozhodování.

III.

Zbývá mi vypořádat se s otázkou: Je výběrové řízení poctivě, otevřeně a transparentně vypsáno, není spíše „napsané na míru“ někomu konkrétnímu?

Toužíme-li po změně k lepšímu, nesmíme se bát změny. Jsem zvyklý vždy připouštět dobrou vůli, jednání v dobré víře, a to včetně práva na omyl. (Za takový neúmyslný a napravitelný omyl chci považovat právě třeba neuvedení přírodovědeckého směru vzdělání mezi přípustnými, právě tak chybu v datu (roce) uzávěrky přihlášek do výběrového řízení.) Jak jsem napsal v úvodu této druhé části textu, podmínky umožňují, aby byl výborný ředitel nalezen, a to je nyní nejpodstatnější. Nepodléhejme představě, že někde čeká „předurčená“ osobnost, které místo ředitele z vyšší moci náleží. Nyní se otevírají pro zoo různé cesty, různé alternativy, z nichž více může být dobrých.

Připouštím ovšem i možnost, že výběrové řízení je opravdu přichystáno někomu „na míru“. Ale jsem a zůstávám optimistou, výběrové řízení vítám a vidím v něm naději pro zoo.

Přejme tedy naší zoologické zahradě, aby výběrová komise i radní našeho města měli tentokrát při výběru ředitele či ředitelky zoo šťastnou ruku.

Jindra Jedlička

Část I. byla vytvořena na základě tohoto díla:
Anonymous, 2011: Think-Tank manažerských koncepcí pro ZOO Brno od roku 2012 .
Dostupné on-line http://svobodneozoobrno.czechian.net

*

Související

Petr Fejk ředitelem Zoo Brno?
Výběrové řízení na ředitele zoo vyhlášeno
Hovorkova „pětiletka“ v čele Zoo Brno končí. Jeho post míří do konkurzu
Z akvárií není vidět ani desetina. Potřebujeme peníze, říká ředitel
Zoo bez zvířat? Zpráva chovatele kritizuje poměry v zahradě

Výběrové řízení na ředitele zoo vyhlášeno

16. 12. 2011 v 13.04 • Témata: , , , , , , , ,

Magistrát města Brna vyhlásil výběrové řízení na ředitele Zoo Brno. Splnil tím slib koalice, že všichni ředitelé příspěvkových organizací, kteří jsou ve funkci déle než pět let, budou muset o svou pozici znovu usilovat.

Nynější ředitel zoo Martin Hovorka se do konkurzu přihlásí. V zoologické zahradě proti němu existuje silná opozice, jejíž zástupci se již dříve vyjádřili, že do výběrového řízení postaví vlastního kandidáta. Podle informací, které se nám zatím podařilo zjistit, se výběrového řízení zúčastní přinejmenším dva kandidáti (včetně Martina Hovorky), alespoň dva další svou účast zatím zvažují.

Přihlášky do konkurzu je třeba odevzdat do 5. ledna.

-vl-

Aktualizace 23. 12. 2011: Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení byla prodloužena do 31. ledna 2012.

Ke stažení

Podmínky výběrového řízení (PDF)

Související

Hovorkova „pětiletka“ v čele Zoo Brno končí. Jeho post míří do konkurzu
Z akvárií není vidět ani desetina. Potřebujeme peníze, říká ředitel
Výměna ředitelů: na řadě je zoo
Ladislav Macek: Konkurz na ředitele zoo není v dnešní době aktuální

Bystrčník ví první: Radnice chystá na vánoce perpetuum mobile

24. 10. 2011 v 10.45 • Témata: , , , , ,

Patrně cosi jako perpetuum mobile chystá pro bystrčany na vánoce místní radnice. Hledá totiž ve výběrovém řízení firmu, která z šestnáctiampérové přípojky elektrického proudu o výkonu maximálně 3 680 wattů dokáže napájet ozvučení pódia o minimálním požadovaném výkonu 4 kilowatty.

Jak dopadne odvážný pokus místostarosty Petra Fedora o porušení druhé termodynamické věty zatím nevíme. Víme však, že Bystrcké Vánoce 2011 se budou odehrávat v sobotu 17. prosince na pódiu na vydlážděném venkovním prostoru u Bystrcké radnice na náměstí 28. dubna. V programu vystoupí děti z Bystrckých škol a dojde i na divadelní představení pohádky. Přesný začátek zatím nebyl určen, očekává se mezi 13 a 16 hodinou.

Firmy, které vlastní zařízení porušující fyzikální zákony (nebo jsou – méně romanticky – ochotny doplnit chybějící výkon ze svého), se mohou hlásit se svou nabídkou do 4. 11. 2011 do 12 hodin.

-vl-

Související

Výběrové řízení na ozvučení Bystrckých vánoc
Aktuální veřejné zakázky v Bystrci
Zakázky na internetu šetří peníze, tvrdí radní
Volná energie

Zelení vyzývají náměstka Kotziana: Zveřejněte hodnocení podezřelé zakázky

4. 9. 2011 v 12.48 • Témata: , , , , , , , , , ,

Tisková zpráva Strany zelených Brno, pátek 2. září 2011: Zelení kritizují rozhodnutí Rady města o přidělení zakázky na zpracování Strategie parkování nejvyšší cenové nabídce. Výběrové řízení má korupční rysy, neboť o výběru firmy bylo rozhodnuto na základě subjektivního hodnocení členů výběrové komise. Zelení proto vyzývají náměstka primátora Kotziana, aby zveřejnil podrobnosti o hodnocení jednotlivých nabídek. Zároveň se zelení obrátí na odborníky z Transparency International, aby posoudili objektivnost hodnotících kritérií.

Na svém středečním jednání 31. srpna rozhodla Rada města Brna o přidělení zakázky na zpracování Strategie parkování ve městě Brně firmě Mott Macdonald Praha, která předložila nejvyšší cenovou nabídku 4 668 000 korun [1]. Učinila tak na základě špatně zadaných kritérií výběru, kdy cena měla váhu pouhých 30 %. Zbývajících 70 % váhy tvořilo subjektivní hodnocení „kvality nabídky“, které provedli členové výběrové komise [2].

Výběrové řízení nese korupční rysy. O výběru vítěze totiž nerozhodovala objektivní kritéria, ale subjektivní hodnocení členů výběrové komise. Ti posuzovali například „kvalitu a způsob nabízeného řešení, jeho detailnost a jednoznačnost“. Jejich jednotlivé osobní názory na „míru detailu zpracování daného návrhu“ vyjádřené na stupnici známek jak ji známe ze školy byly následně zprůměrovány a vydávány za objektivní hodnocení kvality. Členy výběrové komise tvořili 4 politici (zastupitelé) a 1 úředník (vedoucí odboru dopravy) [3]. Zelení proto výzývají náměstka Kotziana, aby podrobnosti hodnocení nabídek výběrovou komisí zveřejnil.

Veřejné výběrové řízení vypsala Rada města Brna v dubnu 2011. Zadávací dokumentace však nebyla zveřejněna ani v centrálním systému veřejných zakázek na www.isvzus.cz, ani na speciálních webových stránkách města zakazky.brno.cz. Na chybně nastavená kritéria hodnocení navíc upozorňovali zelení již při projednávání materiálu v komisi dopravy v lednu 2011. Připomínky k neobjektivitě a nevýhodností navržených kritérií však rada ignorovala.

Na ekonomicky nevýhodné nastavování kritérií při hodnocení veřejných zakázek upozorňovali zelení také v únoru letošního roku v reakci na kauzu ovlivňování výběrového řízení v MČ Medlánky. Již tehdy SZ navrhla Radě města Brna upravit pravidla zadávání veřejných zakázek tak, aby byl zadavatel povinen odůvodnit ekonomickou výhodnost nastavení hodnotících kritérií [4].

Martin Ander, předseda klubu zastupitelů Strany zelených říká: „Výběr nejvyšší cenové nabídky na zpracování strategie parkování považujeme za skandální. Má-li objektivní cena při rozhodování váhu pouhých 30%, je to pro město nevýhodné. O výběru pak rozhodují subjektivní názory členů výběrové komise, mezi kterými měli převahu zastupitelé za ODS. Obrátíme se na odborníky z Transparency International, aby nezávisle posoudili, zda zvolená kritéria výběru byla objektivní.“

Jana Drápalová, členka zastupitelstva města Brna a starostka Nového Lískovce dodává: „V době, kdy vedení města připravuje zásadní rozpočtové škrty, je výběr nejvyšší cenové nabídky neobhajitelný. Jak mají občané věřit, že připravované šetření v rozpočtu bude promyšlené, když na se na druhé straně takto lehkomyslně plýtvá.“

Martin Ander, předseda MO SZ v Brně, tel: 732 565 042
Jana Drápalová, předsedkyně KO SZ v Jihomoravském kraji, tel: 721 636 486

 

Přílohy:

[1]Tabulka výsledků bodového hodnocení nabídek:

[2] Zadávací dokumentace zakázky v kapitole 8. Hodnocení nabídek uvádí:

„Zadavatel zvolil jako základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky kvalitu nabízeného řešení a stanovil následující dílčí hodnotící kritéria … se stanovenou vahou v %:

 1. kritérium: Nabídková cena (včetně DPH)                30 %
 2. kritérium: Kvalita nabízeného řešení                         70% „

 

V popisu způsobu hodnocení 2. kritéria se dále uvádí:

„Zadavatel bude hodnotit toto kritérium dle následující parametrů: Kvalita a způsob nabízeného řešení, jeho detailnost a jednoznačnost. V případě detailnosti bude zadavatel hodnotit míru detailu zpracování daného návrhu realizace zakázky. … U jednoznačnosti bude hodnocena jasná interpretace návrhu zpracování zakázky, která nebude umožňovat různé výklady.“

[3] Hodnotící komise pracovala ve složení:

[4] Tisková zpráva SZ ze 17. února 2011:

Ad 3. Prokázání ekonomických přínosů kritérií pro výběr vítězné nabídky

K předražování zakázek dochází také tím, že kromě ceny díla jsou kritériem pro výběr vítězné nabídky i délka plnění zakázky nebo subjektivně posuzovaná „kvalita nabídky“. Tato kritéria většinou nemají ekonomické opodstatnění. Ve výběrovém řízení pak vítězí nabídka dražší někdy až o několik milionů. A to jen proto, že v hodnocení ostatní kritéria převáží nízkou cenu. Například trvání na co nejrychlejší realizaci stavby je ekonomicky obhajitelné jedině tehdy, je-li spojena s drahými výlukami MHD a objížďkami. U staveb, jako jsou rekonstrukce hřišť, je takový postup neobhajitelný a vede ke zbytečnému předražování zakázek. Kdyby magistrátní pravidla stanovila povinnost nastavit kritéria výběru podle objektivní ekonomické analýzy, město by ušetřilo miliony korun ročně.

*

Související

Řešení otázky parkování v podání velké koalice je jen fikcí

 

Ladislav Macek: Konkurz na ředitele zoo není v dnešní době aktuální

18. 8. 2011 v 15.13 • Témata: , , , , ,

Ladislav Macek (ČSSD), náměstek primátora

V listopadu loňského roku deklarovala magistrátní koalice ČSSD-ODS záměr vypsat konkurz na místa všech ředitelů městských organizací, kteří jsou ve funkci déle než pět let.

Za novinku si brněnská radnice vysloužila pochvalu. „Princip pravidelné obměny je nápad, kterému vlastně není co vytknout. Lidi na daných pozicích vlastně chrání. Pětiletý cyklus se nekryje s volebním obdobím. Jasně ale vymezí dobu, ve které nejsou tak snadno odvolatelní,“ ocenil tehdy myšlenku šéf sdružení Oživení Tomáš Kramár.

Na podzim roku 2010 proběhlo několik konkurzů, už na jaře letošního roku se však proces zadrhl a vynořily se první pochybnosti. Nyní už magistrát o dalších výběrových řízeních vůbec nemluví. Není tak třeba vůbec jasné, zda a kdy bude třeba vypsáno výběrové řízení na místo ředitele zoologické zahrady. Tuto funkci již déle než dvanáct let zastává MVDr. Martin Hovorka.

Upustila koalice od svého záměru a pokud ano, co ji k tomu vedlo? Bude výběrové řízení vypsáno a kdy? Na to jsem se zeptal náměstka primátora Ladislava Macka. Jelikož odpovědi pana Macka jsou velmi specifické, chci předejít obviněním ze zkreslování a tak po úvaze publikuji celou mailovou konverzaci, bez zestručnění. Ze zpráv byly pouze odstraněny opakující se podpisy.

-vl-

*

Dobrý den, pane Macku, mohl byste, prosím, odpovědět na otázku pro internetový magazín Bystrčník? Bude letos vypsán konkurz na ředitele brněnské zoologické zahrady? V jakém termínu? Děkuji za odpověď.

Viktor Lošťák, viktor@bystrcnik.cz

Dobrý den, na tuto otázku v této chvíli neznám odpověď.

Pokud máte zájem se ucházet o toto místo, je třeba vyčkat doby, kdy stávající ředitel případně požádá o uvolnění z funkce nebo se vedení města Brna z pozice zřizovatele příspěvkové organizace rozhodne vypsat příslušné výběrové řízení.  Pokud vím, tak ani jedna možnost není v dnešní době aktuální.

Ladislav Macek, náměstek primátora

Děkuji za odpověď. Můžete, prosím, ještě upřesnit rozsah termínu „v dnešní době“? Znamená to letos, v příštích dvou letech, po zbytek volebního období?

Podle mě známých informací koalice plánovala vypsat konkurz na šéfy příspěvkových organizací, kteří jsou ve funkci déle než pět let. Viz třeba

Vypíšeme otevřená výběrová řízení na ředitele městských společností a příspěvkových organizací v Brně. Ta se budou týkat nově nastupujících a těch, kteří jsou ve funkci déle než pět let, shodli se loni v listopadu občanští a sociální demokraté při podpisu koaliční smlouvy.

brnensky.denik.cz

Je tedy tato informace mylná nebo změnila koalice své záměry?

Vážený pane, obávám se, že jakákoliv moje odpověď Vám nebude dost dobrá a vyvolá další otázku. Toužíte-li po odstranění ředitele Hovorky, ani v tomto Vám neumím poskytnout informaci o nějakém bližším termínu. Záměr koalice ve vedení města a citovaný text není o „noci dlouhých nožů“, jak se možná v některých úrovních samosprávy děje a jak by se to snad někomu líbilo. V Brně tomu tak není a jsem přesvědčen, že nebude.

Pane Macku, děkuji vám za odpověď, ačkoli na jinou otázku, než jsem se ptal. Šlo mi pouze o to, abych se dozvěděl jasnou informaci typu „koalice vypíše konkurz na ředitele do konce roku“ nebo „koalice konkurz nevypíše letos ani příští rok“. Šlo jen a pouze o ten termín.

Že si někteří lidé odchod ředitele Hovorky přejí je samozřejmá pravda. Totéž se dá říct naprosto o každém známějším člověku; vždy se najdou jeho příznivci a odpůrci. Já jsem však jen člověk, který o tom píše, žádný osobní názor na věc nemám. Chtěl jsem od vás jasnou odpověď na jednoduchou otázku, tu jsem však nedostal.

Prosím, skutečně jde jen o to upřesnění. Můžete souhlasit třeba s formulací „letos to nebude“?

Dobrý den, i na jednoduché otázky ne vždy jsou jednoduché odpovědi (nakonec co je to jednoduchost, že). Skutečně ze mě nedostanete konkrétní termín, už vůbec ne „letos to nebude“. A to z jednoduchého (a to skutečně) důvodu, protože to nevím a nevím o nikom, že by to věděl. Jestli někdo vysloví nějakou konkrétní odpověď, bude to jeho vlastní názor, nikoliv objektivní a blížící se skutečnosti.

Pochopte prosím, že ve stávajícím vedení města není nikdo, kdo by se choval stylem – toho vyhodím, to zruším, atd. – aniž by se alespoň v nějaké míře podrobněji seznámil s předmětnou problematikou. Proto i různá výběrová řízení na vedoucí organizací města (jak a.s., tak i p.o.) jsou vyhlašována po uvážení prospěšnosti dalšího kroku. Někoho odvolat z funkce, to není relativně problém. Ale najít lepšího, to je problém.

Souhlasím s Vám (a za to děkuji), že každý v nějaké funkci má své příznivce a své odpůrce. Ne vždy se dobrý záměr podaří a ne vždy na to ostatní reagují s objektivním pochopením. Nechci být v podstatě „katem“ ředitele Hovorky, kdybych prohlásil, že v den XY bude vyhlášeno VŘ na ředitele. Bylo by to podle mě neslušné. Pokud se bude připravovat VŘ na ředitele ZOO, měl by to být podle mě pan Hovorka jako první, který se o tomto záměru dozví.  Ať udělal nebo dělá pan Hovorka ve své funkci jakékoliv chyby, udělal pro ZOO nesporně i hodně dobrého. A pošlapat jméno někoho na veřejnosti je jednoduché, každý má však mít šanci další profesní realizace v tom, co umí.

Díky, tohle už je dostatečně jasná odpověď na mou otázku k termínu konkurzu.

Naprosto ale nerozumím, proč kladate logické rovnítko mezi vyhlášením konkurzu na ředitele zoo a jeho odvoláním nebo dokonce „popravou“. Měl jsem zato, že koalice chtěla vyhlásit konkurzy na místa všech ředitelů příspěvkových organizací, kteří jsou ve funkci déle než pět let, padni komu padni. A že smyslem konkurzů je zhodnotit, jak si ředitelé vedou a jestli se na jejich místa nenajdou lidé lepší, kteří by organizace spravovali lépe. Že nejde o to někoho odstraňovat, ale o snahu zlepšit, pokud je to možné, řízení organizací, na které město přispívá. Stávající ředitelé se přece mohou přihlásit, svou práci obhájit a pokračovat v ní.

Podobně bych se domníval, že výchozí podmínky konkurzu by měly být pro všechny uchazeče stejné, a to i v tom, že se všichni mají o vyhlášení dozvědět ve stejnou dobu, aby také měli stejný čas na přípravu.

Je dobré vědět, že vy vidíte smysl konkurzů, o nichž se bavíme, zcela jinak.

V této chvíli už však žádné další otázky nemám – předchozí tři odstavce jsou pouhou poznámkou – a tak vám už jen poděkuji za váš čas.

*

Související

Umíte? Dokažte to, řeklo Brno šéfům. A vypsalo 6 konkurzů
Výběrová řízení v Brně: potíže a nejasnosti
Stránky Ladislava Macka
Ladislav Macek na serveru Deník politika

Na Štouračovu dopadnou ocelové hřeby

2. 2. 2011 v 03.24 • Témata: , , , , , , ,

Ocelové hřeby chce v okolí ulice Štouračovy rozmístit bystrcký úřad. Za tím účelem vypsal výběrové řízení.

Smyslem celé akce jsou protierozní opatření. V průběhu let si obyvatelé části sídliště při Štouračově ulici vytvořili pěší zkratky k různým cílům – např. k parkovišti, k zastávkám MHD atd. Došlo tak poškození terénu, které eroze dále zhoršila a zhoršuje. Nejhorší devastaci  trávníků je patrná hlavně ve svazích. Vyšlapaný terén a voda udělaly své,  tvrdí Eva Kubátová, vedoucí odboru životního prostředí.

Za domem  č. 12 tak chce radnice ocelovými hřeby upevnit  asi 30 kusů příčných dřevěných prahů, za domem č. 18 bude prahů dvacet pět. Podél serpentinového chodníku k zastávce tramvaje Ondrouškova má erozi bránit téměř osmdesát prahů a k tomu ve zvláště svažitém úseku bude instalováno madlo z kulatiny o délce asi patnácti metrů. Nášlapné plochy budou vysypány drobným kamenivem, ve vhodných místech bude možno využít i dlaždice 30×30 (po likvidaci ploch klepačů a sušáků).

Ke stažení

Zadání veřejné zakázky

Kohoutovice hledají šéfredaktora místního zpravodaje

18. 1. 2011 v 13.54 • Témata: , , ,

Kohoutovice hledají šéfredaktora místního zpravodaje. Na místo v redakci Kohoutovického kurýra vypsala radnice výběrové řízení.

Mezi podmínky, které musí uchazeč splint, patří občanství ČR (což zřejmě není legální), bezúhonnost, znalost českého jazyka, schopnost fotografovat a pracovat s počítačem a zejména zájem o dění v Kohoutovicích. Šéfredaktora radničního periodika chce rada městské části odměňovat na základě uzavřené smlouvy. Místo je volné od 1. dubna tohoto roku.

-jb-

Ke stažení

Výběrové řízení na místo šéfredaktora (PDF)