Bystrčník » Veverské Knínice

Příspěvky se štítkem ‚Veverské Knínice’

Slavnost v Pohádce máje

16. 5. 2015 v 07.51 • Témata: , , , , , ,

slavnosti-pohadky-maje-215[1]

Na tradiční slavnost Pohádky máje zve letošní pořadatel obec Veverské Knínice. V neděli 17. května v 15 hodin vystoupí v bohatém programu u podkomorské myslivny žáci z Bystrce, Žebětína, Ostrovačic a Veverských Knínic. K poslechu zahraje skupina Smolaři, občerstvení zajištěno.

Slavnost v Pohádce máje

16. 5. 2014 v 11.13 • Témata: , , , , ,

Tradiční slavnost Pohádky máje se koná v neděli 18. května v 15 hodin v Ostrovačicích na náměstí Viléma Mrštíka. V kulturním programu vystoupí děti z Žebětína, Bystrce, Ostrovačic a Veverských Knínic.

Tour de Veveří: Na kole za pokladem

16. 5. 2014 v 11.06 • Témata: , , , , , , ,

mas_cyklotour14_720Na cykloturistickou honbu za pokladem můžete vyrazit v sobotu 24. května do Chudčic, Javůrku, Ostrovačic, Rozdrojovic, Říčan nebo Veverských Knínic. Ze všech těchto obcí se lze vydat na čtyřicetikilometrovou trasu s cílem ve Hvozdci. Na konci na vás čeká odměna.

Slavnost v Pohádce máje

4. 5. 2013 v 04.09 • Témata: , , , , ,

slavnost-v-pohadce-maje-2013V neděli 12. května se koná tradiční slavnost v Pohádce máje v Ostrovačicích.

Doprava z Bystrce:

 • autobus č. 52 směr Žebětín, výstup na zast. Kamechy (Křivá borovice), pěšky po červené turist. značce (5 km)
 • autobus č. 52 do Žebětína, pěšky po žluté turist. značce (5 km)
 • pěšky z Rakovce Kočičím žlebem kolem Ríšovy studánky

Související

Slavnost v Pohádce máje
Neděle: Slavnost v Pohádce máje
Nic pro pankáče

Kraslice, karate, mažoretky. Velikonoční jarmark ve Veverských Knínicích

6. 3. 2013 v 09.47 • Témata: ,

jarmark-veverske-kninice-750Kraslice, textilní výrobky, ale taky karatisty a mažoretky slibuje jarmark ve Veverských Knínicích. Koná se v místní sokolovně v neděli 10. března od 13 do 18 hodin.

Tip na sobotu: Smetáci

22. 2. 2013 v 08.32 • Témata: , ,

Na představení ochotníků si můžete zajet v sobotu 23. února do Veverských Knínic. Inscenace Smetáci aneb Madame na kari začne v 18 hodin v místní sokolovně. Vstupné dobrovolné.

Konkurz na ředitele školky ve Veverských Knínicích

12. 2. 2013 v 04.09 • Témata: , ,

Starosta obce Veverské Knínice ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Veverské Knínice, příspěvková organizace.

Požadavky:

 1. předpoklady pro výkon činností ředitele/ředitelky školy stanovené § 5 zákona ě. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění;
 2. délka pedagogické praxe v souladu s § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění (4 roky);
 3. znalost školské problematiky a předpisů;
 4. osobnostní předpoklady pro pracovní místo ředitele/ředitelky základní školy (zejména občanská a morální bezúhonnost, organizační a řídící schopnosti);

K přihlášce přiložte:

 1. úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, maturitní vysvědčení, případně doklady o dalším vzdělání), osvědčující kvalifikační předpoklady;
 2. doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouva, potvrzení zaměstnavatele);
 3. strukturovaný profesní životopis s uvedením kontaktní adresy pro doručování, telefonním Číslem a případně i e-mailovou adresou;
 4. písemnou koncepci rozvoje a řízení školy (maximální rozsah 5 normostran), zohlednit současnou koncepci „Tvořivá Škola s ekologickým zaměřením“;
 5. výpisu z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců);
 6. originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ředitelky (ne starší 3 měsíců);
 7. písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění;

Ředitel/ředitelka základní školy bude na základě konkurzního řízení jmenován/a na období 6 let. Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky základní školy je 1. 5. 2013. Přihlášku je třeba zaslat se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být dále projednávána. Obálku označte u horního okraje slovy: „Konkurz – neotvírat“.

Přihlášku s uvedenými doklady doručte do 18. 3. 2013 do 12:00 hodin na adresu Obecní úřad Veverské Knínice, Veverské Knínice 260, 664 81 Ostrovačice. Nepostačuje podat přihlášku včetně příloh ve stanovené lhůtě k poštovní přepravě. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednávání.

Bc. Oldřich Matyáš, starosta obce

Ke stažení

Konkurz (PDF)

Slavnost v Pohádce máje

10. 5. 2012 v 17.33 • Témata: , , , , ,

Jarní slavnost v Pohádce máje se koná v neděli 20. 5. 2012 v 15 hod. V kulturním programu vystoupí děti z obcí Veverské Knínice a Ostrovačice a z městských částí Bystrc a Žebětín. Dále účinkuje country skupina SMOLAŘI. Občerstvení zajištěno!

Doprava z Bystrce:

 • autobus č. 52 směr Žebětín, výstup na zast. Kamechy (Křivá borovice), pěšky po červené turist. značce (5 km)
 • autobus č. 52 do Žebětína, pěšky po žluté turist. značce (5 km)
 • pěšky z Rakovce Kočičím žlebem kolem Ríšovy studánky

Související

Neděle: Slavnost v Pohádce máje
Pohádka máje na mapy.cz
Pohádka máje na www.bystrc.cz
Podkomorská myslivna na www.prygl.net
Fotografie ze slavnosti 24. května 2009

Ve fotosoutěži můžete vyhrát aparát

17. 4. 2012 v 11.01 • Témata: , , , , , , , ,

Svazek obcí panství hradu Veveří pořádá fotografickou soutěž pro děti i dospělé s názvem „Moje nejoblíbenější místo v obci“. Každý účastník může přihlásit maximálně 3 vlastní fotografie nejoblíbenějšího místa v obci, kde má trvalý pobyt. Uzávěrka soutěže je 1. prosince 2012. Hlavní výhrou je digitální fotoaparát.

Svazek obcí „Panství hradu Veveří“ je právnickou osobou, zájmem členů je snaha sdružit úsilí svých členů k podpoře a realizaci širokých společenských aktivit v historické oblasti vymezené územím obcí bývalého veverského panství.

Členy svazku jsou obce Hvozdec, Chudčice, Javůrek, Ostrovačice, Rozdrojovice, Říčany u Brna a Veverské Knínice. Pravidla soutěže bohužel neumožňují zúčastnit se lidem s trvalým bydlištěm mimo tyto obce.

„Soutěž je vyhlášena pro obyvatele našich svazkových obcích. Škoda, Bystrc naším členem byla a ještě před rokem znovu uvažovala o členství, ale zatím se tak nestalo,“ potvrdila Bystrčníku organizátorka soutěže Jana Švédová.

Dětský karneval ve Veverských Knínicích

9. 3. 2012 v 15.02 • Témata: , , ,

Cesta kolem světa ve Veverských Knínicích

17. 2. 2012 v 13.36 • Témata: , ,

Na ochotnické divadelní představení „Cesta kolem světa a divadelními žánry za 80 minut“ se můžete vypravit v sobotu 25. února do Veverských Knínic. Divadlo začne v místní sokolovně v 18 hodin. Vstupné dobrovolné.

Mše svatá v kapli na Veveří

19. 7. 2011 v 10.33 • Témata: , , , , , , , ,

Spojené farnosti Ostrovačice, Říčan a Veverských Knínic srdečně zvou všechny věřící z okolí ve středu dne 27. července ke kapli Panny Marie na Veveří, kde bude sloužena v 17 hodin mše svatá.  Dá se jet lodí nebo autobusem od zastávky Bystrc zoo. Nadšenci mohou kráčet i pěšky.Podrobnější informace najdete na: www.orik.cz.

Zdroj: faby.cz, stránky bystrcké farnosti

Slavnost v Pohádce máje přesunuta

18. 5. 2011 v 09.15 • Témata: , , , , , , , , , , , ,

Slavnost v Pohádce máje byla organizátory kvůli špatnému počasí přesunuta na neděli 29. května.

Související

Neděle: Slavnost v Pohádce máje

Neděle: Slavnost v Pohádce máje

11. 5. 2011 v 12.49 • Témata: , , , , , , , , , , , ,

Upozornění: Slavnost byla organizátory přesunuta na 29. května!

Tradiční Slavnost v Pohádce máje se bude konat v neděli 15. května 2011 v 15 hodin u sochy Helenky u Podkomorské myslivny. V programu vystoupí žáci Základní školy Veverské Knínice, dále žáci Základní a Mateřské školy z Bystrce, Ostrovačic a Žebětína.

Podkomorská myslivna je hlavní dějištěm Mrštíkovy Pohádky máje. Nachází se na spojnici mezi Žebětínem a Veverskými Knínicemi, stále však ještě na území Bystrce, z které to je sem opravdu velký kus cesty a dokládá to rozlehlost bystrckého katastru. Právě tyto 3 obce spolu s Ostrovačicemi se v červnu 2000 dohodly o vzájemné spolupráci v souvislosti se staráním se o tento významný objekt.

Před myslivnou se nachází v roce 2002 opravená socha Helenky, kterou si již můžete prohlédnout přes celý rok, jen přes zimu bývá zakrytá průhledným krytem. Dříve bývala po většinu času schovaná pod dřevěnou bednou. Pomník Helenky byl pořízen roku 1949 několika nadšenci za podpory veřejných činitelů. Navrhl jej a v mramoru provedl akademický sochař Emil Hlavica z Brna.

Pro neshody s majitelem myslivny však byla zrušena zdejší skromná Helenčina světnička v samotné myslivně a expozice Pohádky máje byla přesunuta do Ostrovačic. Památník Pohádky máje“ byl slavnostně otevřen dne 20. 4. 2002 na náměstí Viléma Mrštíka 54 (budova OÚ Ostrovačice – vchod z ulice Helenčina, tel. 546 427 323, 546 427 290). Otevřeno je od 1. května do 28. září každou sobotu a neděli a státní svátek od 14 do 16 hodin.

Do Pohádky máje vede ze Žebětína žlutá turistická značka.

Související

Pohádka máje na mapy.cz
Pohádka máje na www.bystrc.cz
Podkomorská myslivna na www.prygl.net
Fotografie ze slavnosti 24. května 2009

Nic pro pankáče

18. 6. 2010 v 09.00 • Témata: , , , , , , , , ,

V neděli 20. června se v náhradním termínu koná tradiční kulturní setkání v Pohádce máje u Podkomorské myslivny. V programu vystoupí účinkující ze Žebětína, Ostrovačic, Veverských Knínic a Bystrce. Slavnost začíná v 15:00.

Každoročně se v areálu Pohádky máje konají tři akce, jež jsou výsledkem dohody o spolupráci mezi městskými částmi Bystrc a Žebětín a obcemi Ostrovačice a Veverské Knínice. Cílem spolupráce je zachování odkazu díla bratří Mrštíků a zachování místa Pohádky máje u Podkomorské myslivny, včetně sochy Helenky.

Doprava z Bystrce:

 • autobus č. 52 směr Žebětín, výstup na zastávce U borovice, pěšky po červené turistické značce (5 km)
 • autobus č. 52 do Žebětína, pěšky po žluté turistické značce (5 km)
 • pěšky z Rakovce Kočičím žlebem kolem Ríšovy studánky
 • autobus č. 303, výstup na zastávce Nové Dvory, dále po neznačené cestě údolím potoka Veverky

Související

Pozvánka
Odkaz na mapu