Příspěvky se štítkem ‚Územní plán’

Stavební mlžení v Bystrci

3. 2. 2015 v 09.30 • Témata: , , , , , ,

V souvislosti se soudem zamítnutou aktualizací Územního plánu Brna jsme před časem přinesli informace od prvního místostarosty Bystrce, Jaroslava Petra. V rozhovoru se zmínil o několika projektech, o kterých se doposud moc nemluvilo a vyvstaly tak nové dotazy. Odpovědi na ně nám poskytl Viktor Lošťák, člen zastupitelstva městské části za uskupení Bystrčáci.

Místostarosta Petr se zmínil, že i nadále je v platnosti projekt Panorama, Kamechy a Horní náměstí. Vy jste znám jako člen občanského sdružení Horní náměstí, které se dlouhodobě stavělo proti výstavbě na tomto náměstí. S projektem, o němž mluvil místostarosta, souhlasíte?

Nesouhlasím, protože vůbec nevím, co měl pan Petr na mysli. O tom, co označuje slovy „projekt Horní náměstí“ mohu jen spekulovat.

Existuje projekt parku na Horním náměstí. Parková úprava tohoto prostoru je něco, co místní lidé jistě uvítají. Jiná věc je konkrétní podoba tohoto projektu, vůči níž mám nejen já řadu výhrad, počínaje funkčními a estetickými přes finanční až po termínové. Ale to je na jinou debatu.

Co říkáte na záměr radnice vybudovat multifunkční objekt v blízkosti OC MAX? Je takovýto objekt v Bystrci třeba?

Žádný takový záměr radnice neexistuje a nikdy neexistoval.

V minulém volebním období projevil soukromý investor zájem postavit pod Maxem na Kubíčkově nový Kaufland. Městská část, tedy rada městské části, se proti tomu postavila. Měla pro negativní stanovisko řadu dobrých důvodů, například velmi sporné dopravní řešení. Proti projektu byli i místní lidé, sepsali hned dvě petice, podepsalo je pár stovek lidí. Projekt ve své původní podobě je dnes, nakolik vím, mrtvá záležitost.

V červnu minulého roku jsem byl informován, že záměr byl přepracován do přijatelnější podoby, v níž by nový objekt neměl být protiváhou a konkurencí stávajícího obchodního centra Max, ale jeho integrálním rozšířením do jednoho obchodního komplexu. Mně osobně se takový plán zdál být akceptovatelnější než původní, nevím o něm ale o mnoho víc, než jsem právě řekl. Otázky dopravy, názoru místních obyvatel i všechny další zůstávají otevřené. Od prvotní informace nemám žádné další zprávy zda projekt někam pokročil.

Tím multifunkčním objektem myslel místostarosta Petr sportovní halu, cituji: „Mimo jiné se zaměříme na stavebně územní dořešení a využití plochy v blízkosti OC MAX až po ulici Nad Dědinou a Páteřní. Zde by například mohl vzniknout i multifunkční objekt s převážným využítím pro sport, relax a volnočasové aktivity. Právě tyto služby pro obyvatele jsou v Bystrci nedostatečně pokryty.“

Sportovní halu? O tom nic nevím. Prosím, dejte mi nějaký čas, zjistím, o co jde.

Takže je to takto – sportovní hala nebo podobné zařízení na pozemcích města je rámcový ideový plán místostarosty, který zatím nemá žádnou konkrétní podobu, o níž by se dalo diskutovat. Není znám žádný termín, kdy by se měl tento projekt dostat třeba jen na papír, natož na trávník pod Maxem. Stejně jako všechny podobné záměry i tento stojí a padá s financováním a nevím o tom, že by se vůbec začalo řešit. Zkrátka – nyní to není nic víc než úvaha, že by se tam něco podobného někdy mohlo postavit.

A vy byste s tím souhlasil?

V obecné rovině souhlasím, že podobných prostor se v Bystrci nedostává. Bližší projekty podobného druhu jsou však jinde – rekonstrukce Společenského centra na Odbojářské a přestavba centra volného času Bystrouška na Fleischnerově ulici. V minulém volebním období byl také připraven projekt skautské klubovny a rodinného centra na Kamechách. Tyto plány jsou nyní aktuálnější.

Slova Viktora Lošťáka doplnil ještě Milan Krátký, opoziční zastupitel a člen Komise pro životní prostředí při MČ Brno-Bystrc.

Viktor to popsal výstižně. Pouze bych doplnil, že si při použití výrazu „s převážným využítím“ vybavím zdravotní středisko na  Kamechách. Tam se z plánovaného „Zdravotního střediska“ stal převážně „Bytový dům“.

Děkuji za odpovědi.

Pozn. redakce: To co původně – podle regulačního plánu – mělo sloužit občanům jako zdravotní středisko (75 % plodlahové plochy ordinací a 25 % podlahové plochy byty pro lékaře) se dál stavělo jako viladům (23 % plodlahové plochy ordinací a 77 % volně nabízené byty). V roce 2013 byla dokonce celá stavba přerušena a stavební úřad nařídil prozkoumání. Dnes jsou ve viladomě – zdravotnickém středisku – čtyři ordinace.

-pro-
Zdroj: www.probystrc.cz

Související

Jaroslav Petr: Jak se projeví soudem zamítnutá aktualizace brněnského územního plánu v Bystrci?

Týden podle Kacera

26. 1. 2015 v 19.57 • Témata: , , , , , , , , , ,

Jaroslav Kacer, předseda brněnské TOP 09, byl v minulém volebním období zastupitelem v městské části Brno-Bystrc, kde také bydlí. To je i důvod, proč přebíráme jeho zprávu o dění v Brně, kterou publikoval www.top09.cz.

*

O víkendu jsem se setkal s přáteli a byl jsem překvapen jejich zájmem o můj názor na dění v Brně. Rozhodl jsem se s vámi, kteří budou mít zájem a chuť, podělit o komentáře k uplynulému týdnu. Pokusím se o pravidelnost, pokud mi to čas dovolí, bude-li co komentovat a nebudu-li zcela znechucen :).

Začal bych netradičně od konce tedy od pátku 23. ledna, neboť rozhodnutí krajského soudu o zrušení Změny Územního plánu města Brna „Aktualizace ÚPmB“ považuji za důležitou zprávu. Již samotný název od počátku evokoval mišmaš pojmů a přičteme-li k tomu snahu bývalého vedení města o rychlé schválení bez neadekvátní diskuze či seznámení, bylo to při nejmenším podezřelé. Mě osobně to vedlo ke kritice již v loňském roce. Dokonce jsem navrhoval řešení tak, abychom předešli stavu, který minulý týden nastal. Rozhodnutím soudu se tak minimálně na dva roky paralyzoval rozvoj města. Mnoho lidí teď neví, na čem jsou. Zda budou moci stavět, rekonstruovat a vůbec, co vlastně z územního plánu platí. K tomu všemu se totiž ještě projednávala příprava nového územního plánu a to hned ve třech variantách. Dokument Aktualizace ÚPmB obsahoval mnoho prospěšných věcí, ale také spoustu takových, o kterých to říci nešlo. Jsem si vědom, že mnoho lidí je rezistentní k výstavbě v jejich okolí. Chtějí bydlet de facto na samotě, kde je nikdo nebude rušit, odkud to budou mít maximálně pět minut do centra, dostupnost všemožných služeb je samozřejmostí. To je však jen chiméra.

Co teď a co potom? V současné době platí územní plán z roku 1994 včetně schválených soborů změn. Ten však neodpovídá potřebám moderního města 21. století. K tomu byly v roce 2012 zrušeny Zásady územního rozvoje kraje, které jsou nadřazeným dokumentem pro územní plán, a na přípravě nových se teprve pracuje. Díky tomu je potřeba nejdříve připravit, projednat a schválit nové změny ÚPmB tak, aby se zcela nezastavil rozvoj města. Tento dokument by měl obsahovat co nejvíce prospěšných věcí pro obyvatele a samotné město. Neměl by vycházet vstříc zájmům jednotlivců. Tento proces bude trvat minimálně rok a půl. Ruku v ruce s ním se dle mého názoru musí připravovat tzv. metropolitní plán po vzoru Vídně, Amsterdamu, Kodaně Curychu či Prahy.

A co dalšího se minulý týden událo. Bylo podáno několik žalob na rozhodnutí Zastupitelstva města Brna ohledně konání referenda o poloze brněnského nádraží. Jedním ze žalujících byl bývalý náměstek za ODS. Dalšími žalujícími jsou někteří zastupitelé za ČSSD a ODS. Také náš klub TOP 09 dostal nabídku přidat se k této žalobě, což jsme však vyhodnotili jako nesprávné a nekonzistentní. V minulosti jsme totiž podporovali konání referenda a minulá koalice na to neslyšela. Měli jsme samozřejmě připomínky k jednotlivým otázkám referenda, které přípravný výbor předložil a také k termínu konání. Na místě je i otázka, zda by referendum o poloze nádraží nemělo být celokrajské, neboť mnoho lidí přijíždí do Brna za prací či studiem.

Na tom, že Brno potřebuje modernizaci železničního uzlu a současný stav není lichotivou bránou do města, se shodneme všichni. Nedávno za mnou přijel jeden známý ze zahraničí, který si chválil moderní vlakovou soupravu Railjet, která jej do Brna přivezla, avšak kritizoval hlavní nádraží, kde si připadal jako v historickém železničním skanzenu. O přesunu nádraží se mluví v Brně skoro sto let a je nutné konečně učinit kroky, které povedou k finálnímu rozhodnutí a realizaci. Osobně by se mi líbila varianta v centru. Za klíčové považuji celkovou modernizaci železničního uzlu Brno a jeho napojení na vysokorychlostní tratě. Já i naše strana jsme připraveni respektovat odborné stanovisko Ministerstva dopravy k této problematice, které by mělo být k dispozici v průběhu letošního roku.

Grand Prix ČR byla a je opět na programu dne. Za poslední dobu jsme si zvykli na stálé stěžování si pořadatelů na nedostatek peněz a snahu o získání maxima z veřejných zdrojů. Velká cena k městu Brnu neodmyslitelně patří. Není však možné stále žádat o finanční prostředky a nerozkrýt podivný spletenec firem včetně všech nákladů a výnosů. Pořadatelé v loňském roce hazardovali o osudu velké ceny a hráli do jisté míry vabank svými ultimativními požadavky, očekáváním pozornosti veřejnosti a nátlaku v rámci komunálních voleb. Tuto hozenou rukavici využil pan hejtman a přišel se založením společnosti, která by tuto akci pořádala. A tak se nakonec i stalo. Pořadatelé měli přislíbené finanční prostředky ve výši třiceti miliónů korun na zalistovací poplatek za rok 2014, který prozatím nebyl uhrazen. Vláda ČR schválila tuto částku až v letošním roce a lišácky ji poukázala Jihomoravskému kraji, což bezesporu vyhovovalo i samotnému hejtmanovi.  To dává velký silový potenciál pro realizaci přání krajského vedení. Původně měla krajská společnost ambici pořádat velkou cenu až od roku 2016. Otázkou tedy je, kdo bude pořadatelem v letošním roce, jak bude akce organizována a zda budou finanční toky transparentní. Bez dohody se současnými pořadateli to však nepůjde.

Dále se v médiích několikrát objevila informace o pozastavení privatizace. Toto rozhodnutí poprvé zaznělo od odpovědné náměstkyně na posledním zasedání Zastupitelstva města Brna v loňském roce a týká se i domů a bytů v procesu. Zcela chápu rozhořčení lidi, kteří jsou již v závěrečné fázi procesu včetně podepsaného úvěru či hypotéky a nyní nevědí, co bude dál. Tato problematika není zcela jednoduchá a nelze vše házet do jednoho pytle. Existují jistě pochybnosti o jednotlivých rozhodnutích a jejich výhodnosti. Nejsem sice právník, ale očekával bych dokončení privatizace v procesu. Pokračování privatizace by pak mělo probíhat za oboustranně výhodných podmínek. Nemělo by se jednat o diskontní výprodej pro vyvolené. Na základě zápisu rady bylo rozhodnuto o vytvoření pracovní skupiny pro posouzení pravidel privatizace, ve které však nejsou zástupci opozičních stran. K přípravě podkladů pak byla vybrána pražská advokátní kancelář. V polovině ledna byly osloveny jednotlivé politické kluby, aby zaslaly svoje připomínky k současným pravidlům, a to do konce ledna. Osobně jsem předpokládal, že odpovědní představitelé mají vizi a představí nám svoji koncepci privatizace. Následně by se pak vedla diskuze, ve které by mohly své připomínky prezentovat politické kluby.

Mezi mé záliby patří i architektura. Brno je Mekkou moderní architektury a na to jsem pyšný. Proto mně dovolte, abych na závěr zmínil kulaté výročí narození Ernsta Wiesnera, které jsme si minulou středu připomněli. Tento architekt zanechal ve městě Brně významnou architektonickou stopu. Mezi jeho významné stavby patří vila Stiassni, dříve označována vládní vila v Pisárkách. K tomuto objektu mám osobní vzpomínky, neboť jsem nedaleko trávil u babičky prázdniny po mnoho let. Ve stejné oblasti se ještě nachází Münzova a Haasova vila. Mezi další Wiesnerovy stavby patří palác Morava na Malinovského náměstí či budova brněnského krematoria v městské části Bohunice.

Jaroslav Kacer, člen ZMB

Jaroslav Petr: Jak se projeví soudem zamítnutá aktualizace brněnského územního plánu v Bystrci?

26. 1. 2015 v 10.51 • Témata: , ,

Před rokem odsouhlasenou aktualizaci Územního plánu města Brna zamítl v pátek 23. ledna 2015 krajský soud v Brně. Rozsudek odůvodnil přílišnou vágností aktualizace a jejím špatným zpracováním.

Vzhledem k tomu, že se toto rozhodnutí dotýká i brněnské městské části Bystrc, požádali jsme o vyjádření  1. místostarostu Jaroslava Petra, který má územní plánování v gesci.

Pane místostarosto, jaký je váš názor na rozhodnutí krajského soudu, kterým byla zrušena aktualizace územního plánu v Brně? Co toto rozhodnutí znamená pro Bystrc? Vítáte je nebo si naopak myslíte, že by aktualizace byla pro vaši městskou část přínosem?

Začal bych titulkem z tisku, který vyšel krátce po vynesení rozsudku Krajského soudu v Brně: „Krajský soud v Brně zrušil aktualizaci brněnského územního plánu. Platí tedy dvacet let starý územní plán. Podle žalobců novelizace umožnila legalizaci černých staveb, výstavbu v plochách zeleně a nahrávala některým developerům.“

Novinářský výklad tohoto rozhodnutí musím blíže a hlavně pravdivě upřesnit. Zrušena byla pouze aktualizace územního plánu, která byla odsouhlasena v červnu roku 2014, jinými slovy řečeno bylo zrušeno opatření obecné povahy. Územní plán jako takový zůstává v platnosti, a to ve stavu platném až do června 2014. Nejedná se tedy o návrat k územnímu plánu, který byl platný před dvaceti lety. Městské části Bystrc se toto rozhodnutí soudu v zastavěné oblasti příliš nedotýká. I nadále je v platnosti projekt Kamechy, Panorama, Horní náměstí a podobně.

Největší změna ovšem nastala v souvislosti s územím Brněnské přehrady. Všechny plochy, které v aktualizaci byly nově určeny pro rodinnou rekreaci, jsou tímto rozhodnutím zrušeny.

Domnívám se, že Brněnská přehrada a její okolí si vyžaduje nové komplexní řešení v oblasti územního plánování a rozvoje, a tedy z tohoto pohledu se vytváří nový prostor pro skutečně objektivní a důsledné řešení celkové územní kapacity okolí vodní plochy s položením důrazu na smysluplné pojetí sportovně rekreačního využití tohoto územního celku. Bude možno také provést důkladnou inventuru všech staveb a stavebních prací v této lokalitě.

Co to bude znamenat pro chatu bývalého náměstka předchozího primátora Ladislava Macka? 

Ke konktétním případům nejsem zplnomocněn se v tuto chvíli vyjadřovat. Zcela určitě ke zrušení aktualizace územního plánu se vyjádří Rada MMB v nejbližším možném termínu.

Pevně věřím, že na základě rozhodnutí Krajského soudu v Brně připraví Odbor územního plánu a rozvoje MMB takové varianty aktualizace územního plánu, které nebude možno zpochybnit při procesu schvalování a ani při případném dalším napadením u soudu.

Musíme si zvyknout na to, že silové prosazování názorů uzavřené skupiny lidí nemá naději na úspěch. Nové vedení Radnice má nyní velký prostor pro prosazení svých vizí a může připravit moderní a plně funkční komplexní řešení územního plánu města Brna. Zcela určitě bude i naše MČ v připomínkovém řízení uplatňovat své vlastní specifické požadavky na zachování udržitelnosti rozvoje Bystrce a jejího okolí.

Mimo jiné se zaměříme na stavebně územní dořešení a využití plochy v blízkosti OC MAX až po ulici Nad Dědinou a Páteřní. Zde by například mohl vzniknout i multifunkční objekt s převážným využítím pro sport, relax a volnočasové aktivity. Právě tyto služby pro obyvatele jsou v Bystrci nedostatečně pokryty.

Obecně řečeno celé nové koaliční vedení bystrcké Radnice bude usilovat o to, aby naše městská část byla zdravá, kulturní a vzdělaná a od toho se budou také odvíjet všechny naše požadavky na novou aktualizaci územního plánu a rozvoje.

Děkujeme za vyjádření.

-pro-
Zdroj: www.probystrc.cz

Josef Strubl: Urbanismus nebo cochcismus?

26. 9. 2014 v 09.58 • Témata: , , ,

Postavit krásný a dobře fungující dům je na pomezí umění a techniky. Není to snadné. Když se to podaří, ještě není jisté, že dům dobře zapadne do svého okolí, že v horším případě nenaruší fungování nebo vzhled ulice. Postavit dobře fungující a ještě na pohled pěkné město je úkol mnohem složitější. Dům projektuje architekt, město, malou obec ale i větší územní celky (kraje, státy…) promýšlí urbanista.

Cíl urbanismu není malý ani jednoduchý. Se znalostí přírodních podmínek a krajiny, která je k dispozici, musí vyřešit rozmístění bydlení, pracovních příležitostí, možností zábavy a odpočinku, přitom zajistit vzájemné dopravní propojení, ale třeba i napojení na dostatečně kapacitní vodovod a kanalizaci, navázání na okolní krajinu a další obce, to vše tak, aby to bylo pohledné a respektovalo historii města a jeho kulturní dědictví.

Je asi jasné, že udržet tolik aspektů na uzdě lze jediným způsobem – udělat plán. V tomto případě územní plán, který ve svém důsledku předepisuje, reguluje – tak, aby bylo naplněno, co se od dobrého urbanismu očekává.

Jsa zblbělí protivným obdobím komunistické totality, která byla postavená na nařízeních a plánech všeho, domníváme se někteří mylně, že územní plánování a regulace je nějaký komunistický výmysl. Protože český člověk má zvláštní náklonnost k pohybu „ode zdi ke zdi“, nepřekvapí, že krátce po převratu z komunistické totality ke klientelistické oligarchii, drze vydávané za demokracii, došlo k popření smyslu plánování rozvoje města. Ne, že by neexistovaly územní plány, ale pokud jste měli (a mnohde ještě máte, třeba v Brně) dostatečnou moc podpořenou penězi, můžete plán nechat modifikovat podle potřeby.

Proti neradostné době komunistické totality nastala po roce 1989 nesrovnatelná svoboda, která pod vedením hlavního ideologa Václava Klause, odvolávajícího se na liberalismus, vyústila v přesvědčení, že si každý může dělat co chce – v cochcismus.

To se promítlo do charakteristické věty, kterou jsem slýchal od mnoha módních politiků: „Investor má právo realizovat zisk na pozemku, do kterého investoval.“ Ta věta je samozřejmě v pořádku, pokud je vyslovena v souvislosti s urbanismem, tedy pokud investor svůj podnikatelský záměr promyslel v souladu s rozumným územním plánem. Praxe posledních let je bohužel často jiná. Na základě této magické věty se plán i okolí přizpůsobuje investorovi, z práva realizovat zisk se stává „povinnost umožnit realizovat zisk“.

Ale nejde jen o umisťování staveb, jde i o jejich provedení, materiály, okna, střechy.

Nedávno jsem se bavil s jedním významným brněnským architektem. Překvapil mě větou, jako by mně mluvil z duše: „Klaus už není prezidentem, už si každý nemůže dělat co chce.“

Teď si představuji, jak se liberálové (i pseudoliberálové) a jiní „takypravičáci“ ježí a chystají se napsat sžíravý komentář.

Ještě počkejte. Byli jste na dovolené? Kde? Navštívili jste letos nebo dříve nějaká západní evropská města? Velká, malá, malebné vesničky. Všimli jste si té přísné regulace, která tam panuje? Jasně, Evropa, zejména Francouzi, to jsou pro vás všechno „komunisti“. Tak zkuste zaletět do New Yorku. Přísná regulace výstavby. V New Yorku jsou taky „komunisti“?

Ne. Jen jsme ztratili paměť a smysl pro zodpovědnost.

Je zajímavé si přečíst názor významného brněnského architekta a urbanisty Mojmíra Kyselky staršího, který prakticky celý život a přes tři režimy pečoval o brněnský urbanismus, také jako úředník: „Moje zásluhy nejsou jen v tom, co jsem postavil, ale v tom, co jsem zakázal. Zabránil zastavění řady prostor velmi děsivými stavbami; ty plochy mohly být využity hodnotnějšími stavbami.“

Napsat tento provokativní článek jsem plánoval několik týdnů. Ale abych si byl jistější, zašel jsem ještě včera do Scaly na film Plán. Je o tvorbě pražského územního plánu. Bál jsem se, že nedostanu lístky, že tam bude narváno všemi zastupiteli města, městských částí, těmi současnými i kandidáty na zastupitele budoucí. Asi jdou na tento, pro ně tak důležitý film, jindy, bylo tam jen pár studentů a asi čtyři „dospělí“.

Jsem si už jistý. S cochcismem je třeba přestat. Jen se bojím, že i po těchto volbách zůstane Brno cochcistickým skanzenem. Ale záleží na voličích. Ze středeční besedy lídrů brněnských politických subjektů na ČT24 jsem získal dojem, že máme z čeho vybírat. Zastupitelstvo může být jen těžko lepší, než voliči. Záleží na nás.

PaedDr. Josef Strubl
kandidát do zastupitelstva městské části Brno-Bystrc, Bystrčáci

Bystrčáci, uskupení místních občanů kandidující v komunálních volbách, si přejí dynamický rozvoj Bystrce. Vždy se však musí v souladu se zájmy obyvatel městské části. Potíže, plynoucí z přetěžováni infrastruktury, jsou v Bystrci zjevné. Naše stanovisko nevychází z ideologických pozic, ale z prostého rozumu – jestliže městská část nedisponuje už nyní dostatečným počtem míst k parkování, když je příjezd do ní komplikován trvale se zhoršujícími dopravními potížemi, je nezodpovědné chtít vystavět další sídelní celky bez toho, aby bylo jasné, jak se tyto potíže budou řešit.

Související

Film Plán (upoutávka)
Předvolební televizní debata z Brna
Rozhovor s Mojmírem Kyselkou ml.
O Mojmíru Kyslekovi st.

Pavel Březa: Ve znamení aktualizace územního plánu

26. 6. 2014 v 19.58 • Témata: , , ,

Červnové zasedání ZMB mělo významného společného jmenovatele: Aktualizaci územního plánu města Brna, která přitahovala pozornost široké veřejnosti, a byl pro ni vytvořen speciální prostor v odpoledních hodinách. Představu občanů, že uplatněním výhrad proti vypořádání konkrétních připomínek přesvědčí zastupitelstvo k odložení rozhodnutí, vyvrátilo po třech hodinách diskuzí hlasování. Koalice – konečně po tahanicích kolem Černovické terasy zase hrdá, že ještě existuje – předvedla, co dokáže.

Návrh na schválení Aktualizace spolu se schválením rozhodnutí o uplatněných námitkách byl schválen 34 hlasy takto:

 • ČSSD – 19 pro (všichni)
 • ODS – 13 pro, 1 nepřítomen
 • TOP 09 – 5 proti, 1 se zdržel, 1 nepřítomen
 • KSČM – 2 proti, 2 nepřítomni
 • KDU-ČSL – 3 proti, 1 se zdržel, 2 nepřítomni
 • Strana zelených – 3 proti
 • Nezařazení – 2 pro.

Aktualizace ÚPmB je provizoriem za situace, kdy není možno projednat a schválit NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA BRNA, protože kraj nemá z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu platné Zásady územního rozvoje, a současně stávající územní plán je „nabourán“ dalším soudním opatřením v trase R43. Ani při dostatečně dlouhém čase pro prostudování, není jednoduché postihnout všechna opatření, změny a „záludnosti“ Aktualizace. Přitom byla projednána jako jediná změna, kterou údajně nelze posuzovat v jednotlivostech, ale je možno ji přijmout či nepřijmout.

Podle mého názoru je však zcela odlišná situace, pokud se jedná rozhodnutí o vypořádání připomínek. Z diskuzí pro mě vyplynulo, že argumentace o vypořádání není přesvědčivá, a proto jsem nabádal k odložení rozhodnutí a k řádnému projednání připomínek. Ani řešení připomínek městských částí nebylo dostatečně odůvodněné. Někteří tvrdili, že vypořádání námitek ke stejné věci od různých subjektů nemělo shodnou argumentaci. Zastupitelstvo o nich rozhodlo jako o celku, aniž se jimi zabývalo, a tím se podřídilo technokratickému stanovisku pořizovatele, tedy Odboru územního plánu a rozvoje MMB, který nemůže mít ambice rozhodovat politicky.

Manifestace koaliční jednoty se prosazením Aktualizace ukázala ve velice špatném světle, jako arogance politiků vůči názorům veřejnosti. Politické strany praktikující koalici zasadily těžkou ránu všem politickým stranám a v podstatě vyzvaly společnost k pokračování v experimentu volit nová populistická seskupení, těžící z kritiky „partajní“ politiky. Klub KSČM se od praxe mechanického hlasování bez respektu k názorům veřejnosti distancuje.

Ing. Pavel Březa,
člen Zastupitelstva města Brna

Pavel Březa (KSČM) je také členem zastupitelstva Bystrce a jihomoravského kraje. Text jsme převzali ze stránek brněnské organizace KSČM.

Související

Pavel Březa: Až se ucho utrhne – co na to Amazon
Pavel Březa: AMAZON – brněnská koalice v troskách
Pavel Březa: Palebná příprava na komunální volby pokračuje
Pavel Březa: Brno pod mrakem, ráno mlhy
Pavel Březa: Směřujeme v podpoře kultury ke shodě?
Pavel Březa: Investiční proces není účinně nastaven
Pavel Březa: Má rozhodování města systém?
Pavel Březa: Ach ta opozice!
Pavel Březa: Koalice jako Pat a Mat
Pavel Březa: Najdeme čas také bilancovat?
Pavel Březa: Veřejná správa je pro občana a ne sama pro sebe
Pavel Březa: Současnou politiku si občané nezaslouží
Pavel Březa: Čemu můžeme věřit?
Pavel Březa: Změny měly platit už dávno
Pavel Březa: Útok Anonymous je odrazem jednání politické reprezentace

STOP Aktualizaci územního plánu

7. 6. 2014 v 05.51 • Témata: , , ,

Přijďte vyjádřit svůj nesouhlas s politikou vedení města, které jde na ruku neprůhledným soukromým zájmům a developerům. Přijďte 17. června v 8 hodin na brněnskou velkou radnici donutit zastupitele, aby respektovali hlas občanů!

Brněnští zastupitelé se chystají schválit obří neprůhledný balík změn územního plánu, které prakticky likvidují ochranu zeleně a alejí v ulicích, navrhují vyasfaltovat vnitrobloky kvůli parkovištím, legalizovat černé stavby a jdou na ruku vybraným developerům. Poslední možností, jak tomu zabránit, je na místě přesvědčit zastupitele, aby dokument vrátili úředníkům k přepracování.

Přijďte proto podpořit zastupitele Strany zelených i dalších politických stran, kteří budou navrhovat zastavení procesu a jeho vrácení k opakovanému projednání s občany. Námitky desítek zástupců veřejnosti, reprezentující názory tisíců Brňanů, nebyly řádně projednány a vypořádány. Je třeba vynutit si na politicích ve vedení města (ODS a ČSSD), aby se se zástupci veřejnosti začali konečně bavit a společně hledali přijatelná řešení, nikoli silou protlačovali své nápady.

Každý občan města má právo vystoupit na jednání s příspěvkem v délce 2 minut. O slovo se můžete přihlásit zvednutím ruky už od 8:30 do 9:00, kdy je napevno zařazen bod: Dotazy, připomínky a podněty občanů. Samotné projednání Aktualizace územního plánu je zatím zařazeno jako bod číslo 119. Zastupitelé za Stranu zelených však navrhnou, aby jeho projednávání bylo zařazeno na 9:00, tak aby ti, kteří přijdou, nemuseli čekat.

Přijďte říct zastupitelům, aby dali dohodě se zástupci občanů ještě šanci. Přineste si sebou jednoduché transparenty s vaším vzkazem zastupitelům. Společně máme šanci uspět. Více informací na www.facebook.com.

Hana Chalupská
NESEHNUTÍ

Související

Kompletní finální návrh Aktualizace včetně vypořádání námitek občanů
Jaroslav Kacer žádá změnu. Opozice chce širší diskuzi s občany o územním plánu
Co znamená aktualizace Územního plánu města Brna pro Horní náměstí?
Kam směřuje aktualizace územního plánu města Brna
Aktualizace územního plánu čelí vlně kritiky
Stavby na Ečerově i Horním náměstí. Aktualizace územního plánu otevírá dveře developerům
Už jsou tady zas! (Podrobnosti o změnách, které přinese aktualizace Hornímu náměstí)
Brno aktualizuje územní plán, hypermarkety můžou vyrůst i v parcích
Územní plán: změny straší lidi velkou zástavbou
Zelené Brno

Jaroslav Kacer žádá změnu. Opozice chce širší diskuzi s občany o územním plánu

10. 3. 2014 v 13.17 • Témata: , , , , , , , , , ,

Opoziční TOP 09 není spokojena se způsobem, jakým magistrát projednává aktualizaci územního plánu. Podle zastupitele Jaroslava Kacera není připomínkám občanů dáván dostatečný prostor a magistrát ignoruje i námitky zastupitelstev městských částí.

„Není účelné v časové tísni projednat změny ÚPmB, které jsou zásadního charakteru a pokrývají celé území města Brna,“ kritizuje Jaroslav Kacer. Zastupitel předloží zastupitelstvu Brna návrh, podle nějž by měly být do diskuze o aktualizaci územního plánu zapojeny místní samosprávy a občané. Zároveň žádá širší informovanost a debatu o změnách v periodiku Metropolitan, na stránkách magistrátu a v dalších médiích.

„Chceme zavést transparentní systém dohodovacího řízení se zástupci jednotlivých městských částí a zástupci veřejnosti k vyřízení stanovisek,“ žádá Jaroslav Kacer.

Mezi nejdůležitějšími změnami územního plánu, které podle TOP 09 nebyly řádně projednány a v nichž magistrát ignoruje připomínky městských částí, jmenuje Jaroslav Kacer Horní náměstí v Bystrci. Kompromisní řešení, k němuž po letech sporů s místními iniciativami dospělo zastupitelstvo městská části, magistrát svým návrhem aktualizace územního plánu shodil ze stolu. Návrhu magistrátní koalice připouští, aby Horní náměstí bylo zastavěno masivním blokem domů a změny územního plánu umožní stavět budovy i na dříve nedotknutelných zelených plochách.

-vl-

Související

Co znamená aktualizace Územního plánu města Brna pro Horní náměstí?
Kam směřuje aktualizace územního plánu města Brna
Aktualizace územního plánu čelí vlně kritiky
Stavby na Ečerově i Horním náměstí. Aktualizace územního plánu otevírá dveře developerům
Už jsou tady zas! (Podrobnosti o změnách, které přinese aktualizace Hornímu náměstí)
Brno aktualizuje územní plán, hypermarkety můžou vyrůst i v parcích
Územní plán: změny straší lidi velkou zástavbou
Aktualizace územního plánu (podklady magistrátu)

Zamýšlí paní Leopoldová postavit na Horním náměstí mrakodrapy?

30. 1. 2014 v 15.45 • Témata: , , , , , , ,

k_mrakodrapu_pi_LeopoldoveKdyž jsem psal koncem loňského roku pro Bystrčník sérii článků o Aktualizaci Územního plánu města Brna a bil na poplach, netušil jsem, že je to jen slabý odvar toho, čeho jsme se měli ještě dočkat. V článku „Už jsou tady zas“ jsem informoval o tom, co by měla Aktualizace územního plánu znamenat pro nás v Bystrci. Pro plochu na Horním náměstí podél ulice Kamechy jsem tehdy nalezl v podkladech Magistrátu města Brna součinitel IPP = 1,2 což znamenalo zvýšení o 50 % vůči hodnotě 0,8 proti které jsme vítězně bojovali v roce 2008.

Těžko popsatelné bylo moje rozhořčení, když jsem začátkem tohoto roku objevil na stránkách Magistrátu novou „variantu“ Aktualizace, která pro zmíněný pozemek na Horním náměstí uvažuje další zvýšení zastavěnosti na hodnotu IPP = 1,5. Pikantnost situace vynikne, připomenu-li rozhodnutí našeho bystrckého zastupitelstva ze dne 17. dubna 2013, které žádá, kromě dalších limitů, snížit součinitel IPP = 0,25.

Na poznámku v části zdůvodnění Aktualizace týkající se zmíněného zvýšení IPP, že totiž „touto změnou je řešen požadavek MČ Brno – Bystrc“ jsem už jenom nevěřícně zíral…

Co si představit pod těmito pro někoho nepřehlednými čísly? Součinitel IPP vyjadřuje, zjednodušeně řečeno, zastavěnost dané plochy. Jestliže tedy ještě v r. 2008 připouštěl Územní plán svým součinitelem IPP = 0,8 panem Outulným plánovanou stavbu 100 m dlouhou s pěti nadzemními podlažími, nepočítajíc podlaží podzemní, umožní nyní navržený součinitel stavbu téměř dvojnásobnou, tedy s devíti nebo desíti nadzemními podlažími. Budovu o dvě patra vyšší než nejvyšší osmipodlažní domy na přilehlých ulicích Lýskova a Kuršova.

Pochopitelně již nyní míří na paní Mgr. ing. Kateřinu Leopoldovou (tel. 542 174 116), vedoucí OUPRu, který je zadavatelem aktualizace, otázky, co je důvodem těchto plánů a kdo změnu prosazuje. Žádných oficiálních odpovědí se nám zatím nedostalo. Podle dobře informovaných zdrojů bylo naznačeno, že pokyn pro toto zvýšení údajně přišel „shora“, od pana Ladislava Macka (tel. 542172061, 542172062), náměstka primátora pro rozvoj města. Že jsou parametry nachystány pro konkrétního investora se v tuto chvíli můžeme jen domýšlet a už vůbec není na místě spekulovat o vděčnosti, kterou by případný investor mohl projevit.

Jak se můžeme bránit? Tak jako před nějakou dobou, kdy jsme se vyjadřovali k návrhu nového Územního plánu, můžeme i nyní posílat na město své připomínky k Aktualizaci. Značně větší váhu má tzv. „námitka zástupce veřejnosti“, vybavená podpisy nejméně 200 občanů. Pochopitelně i tuto možnost je nutno využít a dovolíme si v nejbližší době opět vás požádat o toto zmocnění. Ptáte-li se proč znova a znova je třeba sbírat podpisy, když jsme to tisícovkou podpisů vyjádřili v r. 2002, 2008 a 2009 a ještě jednou v r. 2011 prostřednictvím zástupců veřejnosti, ptáte se logicky ale na špatném místě. Bude nutno směřovat tento dotaz na kompetentní zástupce Magistrátu, na paní Mgr. ing. Kateřinu Leopoldovou, na pana Ladislava Macka nebo přímo na pana primátora Bc. Romana Onderku, MBA.

Luboš Raus

Luboš Raus je zastupitelem v Brně-Bystrci. Byl zvolen za uskupení Zelená pro Bystrc. 

Související

Lidé z Bystrce protestovali proti zastavění volného prostoru
Co znamená aktualizace Územního plánu města Brna pro Horní náměstí?
Kam směřuje aktualizace územního plánu města Brna
Aktualizace územního plánu čelí vlně kritiky
Stavby na Ečerově i Horním náměstí. Aktualizace územního plánu otevírá dveře developerům
Už jsou tady zas! (Podrobnosti o změnách, které přinese aktualizace Hornímu náměstí)
Brno aktualizuje územní plán, hypermarkety můžou vyrůst i v parcích
Územní plán: změny straší lidi velkou zástavbou
Aktualizace územního plánu (podklady magistrátu)

Martin Ander: Náměstek Macek chce umožnit stavět v zeleni obchody a vyasfaltovat vnitrobloky

24. 10. 2013 v 21.32 • Témata: , , , , , ,

Zahušťování zástavby, zastavování zeleně, asfaltování vnitrobloků nebo legalizace honosných vil u přehrady – to je jen částečný výčet věcí, jež jsou vyčítány aktualizaci územního plánu Brna. Dokument, připravovaný magistrátem, kritizuje opozice, aktivisté i část veřejnosti. Ve čtvrtek 24. října o něm jednala komise pro rozvoj města.

„Na zasedání komise jsme kritizovali záměr náměstka Macka umožnit výstavbu obchodů v plochách zeleně,“ uvedl předseda brněnských Zelených Martin Ander. „Nesouhlasíme, aby zeleň ve vnitroblocích ustoupila výstavbě nekrytých asfaltových parkovišť.“

Komise pro rozvoj Brna ve čtvrtek projednala návrh náměstka Ladislava Macka (ČSSD) vyjmout z aktualizace územního plánu ty nejspornější záměry. Samostatně tak budou projednána zástavba v Medlánkách, nový hypermarket navazující na kontroverzní Bauhaus v Ivanovicích nebo výstavba nových věžáků na Lesné v lokalitě Obzor.

„I přes výraznou kritiku chce náměstek Macek ponechat v obřím balíku změn vysoce kontroverzní záměr umožnit stavět obchody v parcích,“ upozornil Martin Ander. „Záměrem magistrátu je ponechat rozhodnutí o povolení takových staveb jen na diskusi stavebního úřadu s investorem. Volená samospráva by ztratila možnost v rámci územního plánu takové stavby zastavit.“

Opozice požaduje, aby umístění staveb doplňujících vybavenost parků bylo podmíněno odbornou studií projednanou s veřejností, od určité velikosti pak standardní změnou územního plánu.

Aktualizace územního plánu se dotkne všech městských částí. Pokud by vstoupil v platnost návrh magistrátu, v Bystrci by například umožnil postavit další supermarket za Albertem na Ečerově nebo stavbu jedenáctipodlažního domu na Horním náměstí.

„Vedení města ukazuje, že územní plán nedělá pro lidi, ale hlavně pro developery,“ uzavřel předseda Zelených Martin Ander.

-vl-

Související

Komise Rady města Brna jednala o Horním náměstí
Co znamená aktualizace Územního plánu města Brna pro Horní náměstí?
Kam směřuje aktualizace územního plánu města Brna
Aktualizace územního plánu čelí vlně kritiky
Stavby na Ečerově i Horním náměstí. Aktualizace územního plánu otevírá dveře developerům
Už jsou tady zas! (Podrobnosti o změnách, které přinese aktualizace Hornímu náměstí)
Brno aktualizuje územní plán, hypermarkety můžou vyrůst i v parcích
Územní plán: změny straší lidi velkou zástavbou
Aktualizace územního plánu (podklady magistrátu)

Páté narozeniny OS Horní náměstí

24. 10. 2013 v 13.44 • Témata: , , , , , ,

Letošní podzim je tomu právě pět let, kdy vzniklo Občanské sdružení Horní náměstí. Narozeniny jsme oslavili v neděli 13. října na happeningu, ke kterému se ještě jednou vracíme fotografiemi, pořízenými naším kamarádem fotografem Jakubem, kterému tímto děkujeme!

Pětileté výročí je vhodná doba k ohlédnutí a bilancování. Když jsme připravovali materiály, kterými jsme chtěli představit, či spíše připomenout, co se za oněch pět let událo, uvědomili jsme si, jak mnoho jsme už zapomněli a jak nesnadně jsme bojovali o mnoho věcí, které nám dnes připadají úplně samozřejmé. Ať už se jedná o přístup k informacím, o otevřenost naší bystrcké radnice vůči občanům nebo o možnost skutečně pozitivním způsobem ovlivnit dění v našem Bystrci. Už jsme zapomněli, jak jsme stáli na zastupitelstvu s transparenty nad hlavou, jak jsme psali ombudsmanovi, primátorovi i panu Paroubkovi i jak nám říkali, že Horní náměstí uhájíme maximálně tak dva měsíce a pak přijedou bagry… To všechno už je minulost, kterou jsme si připomněli dlouhou řadou dokumentů, rozvěšenou mezi dnes již vzrostlé červené javory jako jakýsi film dokumentující události oněch pěti let od roku 2008. Stejně tak jsme vytáhli z archívu staré nástěnky z dřívějších happeningů a také model Horního náměstí, u kterého pan architekt Martin Král vysvětloval a ukazoval, co Hornímu náměstí hrozilo, jak vypadal projekt Polyfunkčního centra Outulného, ale také co hrozí Hornímu náměstí dnes a co pěkného by se na Horním náměstí mohlo v budoucnosti objevit.

no images were found

Bylo by to ale málo, jenom vzpomínat. Důležitá je přítomnost a snad ještě více budoucnost. Úžasné je, že jste se vy, naši sousedé, nenechali otrávit dlouhými pěti lety čekání na park (tedy vlastně už jedenácti od roku 2002, kdy jsme pro dvě třetiny náměstí vybojovali změnu územního plánu a zabránili výstavbě Billy na celé ploše Horního náměstí), že jste neztratili zájem a že jste opět přišli, tak jako už mnohokrát, v hojném počtu a že i svými příspěvky a diskuzemi na Bystrčníku dáváte najevo, že vám na Bystrci skutečně záleží a nehodláte boj vzdát.

Ještě jednu důležitou změnu jsem si v souvislosti s pětiletým výročím uvědomil. Jako by se něco rázem změnilo. Uvědomil jsem si, že až do letošního podzimu jsme se bránili. Získávali informace a tyto získané informace zveřejňovali, takže nebylo možno dojednat něco tajně, aniž by si veřejnost všimla. Ale Horní náměstí zůstávalo prázdné. To se nyní změnilo! Týden před happeningem se na ploše Horního náměstí objevil strom. Jen tak. Krásný červený javor. A aby toho nebylo málo, vedle stromu záhon, zatím ukrývající své tajemství. A je to NÁŠ STROM a NÁŠ ZÁHON! A aby toho nebylo málo, týden po happeningu se na Horním náměstí objevily dvě lavičky. Úžasné. Jakoby se znaménko „mínus“, bojování proti něčemu, změnilo na „plus“, budování, tvoření něčeho nového. A z toho mám radost.

Luboš Raus

Související

Obrazem: Happening na Horním náměstí
Lidé z Bystrce protestovali proti zastavění volného prostoru
Přijďte na happening!
Komise Rady města Brna jednala o Horním náměstí
Co znamená aktualizace Územního plánu města Brna pro Horní náměstí?
Kam směřuje aktualizace územního plánu města Brna
Aktualizace územního plánu čelí vlně kritiky
Stavby na Ečerově i Horním náměstí. Aktualizace územního plánu otevírá dveře developerům
Už jsou tady zas! (Podrobnosti o změnách, které přinese aktualizace Hornímu náměstí)
Brno aktualizuje územní plán, hypermarkety můžou vyrůst i v parcích
Územní plán: změny straší lidi velkou zástavbou
Aktualizace územního plánu (podklady magistrátu)

Obrazem: Happening na Horním náměstí

14. 10. 2013 v 07.14 • Témata: , , , , ,

no images were found

Dozvědět se více o aktualizaci územního plánu, pobavit se o rozvoji městské části nebo si sníst koláček a pohladit štěně, to vše si mohli užít návštěvníci happening na Horním náměstí v Bystrci v neděli 13. října. Na akci, pořádanou občanským sdružením Horní náměstí, přišlo za slunečného počasí několik desítek lidí.

„Cílem happeningu bylo upozornit na nebezpečí spojené s magistrátem chystanou aktualizací územního plánu,“ řekl Luboš Raus, člen občanského sdružení a jeden z pořadatelů akce. „Navržené změny v územním plánu povedou k výraznému zahuštění zástavby nejen v Bystrci, ale po celém Brně. Plány magistrátu, pokud by se staly realitou, povedou ke zničení roky pracně vyjednávaných kompromisních řešení a k zažehnutí dalších konfliktů na nových místech.“

„Magistrátem chystaná aktualizace územního plánu otevře dveře developerům. Návrh magistrátu umožní zahustit zástavbu a stavět i tam, kde to dřív nebylo možné. Půjde tak postavit nový Albert za stávajícím na Ečerově nebo postavit jedenáctipodlažní kompaktní blok budov na Horním náměstí,“ uvedla předsedkyně sdružení Anežka Jenešová.

O tom, jak se situace jeví z pohledů radních městské části informoval příchozí místostarosta Tomáš Přibislavský (TOP 09).

Happeningy pořádá občanské sdružení na Horním náměstí již pravidelně od svého založení v roce 2008. Samotný spor o travnatou plochu mezi ulicemi Kurčova, Rerychova a Lýskova, z níž by část místních lidí chtěla vytvořit park, však sahá přinejmenším do roku 2002. Po roce 2010 se podařilo aktivistům s radnicí městské části dojednat přijatelný kompromis, nynější plány magistrátu jej však podle mínění sdružení ohrožují.

„Děkujeme všem, kdo přišli, za zájem, věcný přístup i za kritiku,“ dodal člen Horního náměstí Viktor Lošťák.

Související

Lidé z Bystrce protestovali proti zastavění volného prostoru
Přijďte na happening!
Komise Rady města Brna jednala o Horním náměstí
Co znamená aktualizace Územního plánu města Brna pro Horní náměstí?
Kam směřuje aktualizace územního plánu města Brna
Aktualizace územního plánu čelí vlně kritiky
Stavby na Ečerově i Horním náměstí. Aktualizace územního plánu otevírá dveře developerům
Už jsou tady zas! (Podrobnosti o změnách, které přinese aktualizace Hornímu náměstí)
Brno aktualizuje územní plán, hypermarkety můžou vyrůst i v parcích
Územní plán: změny straší lidi velkou zástavbou
Aktualizace územního plánu (podklady magistrátu)

Setkání na Horním náměstí v Bystrci

13. 10. 2013 v 23.44 • Témata: , , , , ,

V neděli 13. října odpoledne se na Horním náměstí v Brně-Bystrci shromáždilo okolo sta občanů, aby si připomněli pětileté výročí existence Občanského sdružení Horní náměstí.

Plocha Horního náměstí, i podle architektů a urbanistů neobyčejně cenná, je územím v horním Bystrci, které místní občané už od roku 2002 hájí peticemi, happeningy, připomínkováním územního plánu a mnoha dalšími způsoby před developery. V roce 2002 měla být tato plocha zastavěna obchodním domem Billa, v roce 2008 bylo vše připraveno pro sedmipodlažní polyfunkční obchodní centrum firmy Outulný. Až do dnešního dne se občanům podařilo plochu ubránit a těší se na park, slíbený Magistrátem města Brna již před 11 lety.

Hostem setkání byl bystrcký místostarosta Tomáš Přibislavský, který přislíbil občanům podporu a také hosté z dalších brněnských občanských sdružení. Dalšími hosty, kteří občany v Bystrci pozdravili, byli Bohumil Bílek a Michal Závodský z Občanského sdružení Masarykova čtvrť, které se stará o území Kraví hory a v současné době zejména o kauzu bývalého vojenského areálu na ulici Lerchova a pan Martin Maleček z Lesné, která je mj. známá kauzou Obzor. Na mnoha místech v Brně se občané, podobně jako v Bystrci, brání nájezdům developerů a na podobných setkáních, jaké se konalo v neděli v Bystrci, si předávají své zkušenosti.

Luboš Raus, OS Horní náměstí

Lidé z Bystrce protestovali proti zastavění volného prostoru

13. 10. 2013 v 21.54 • Témata: , , , , ,

P1100236Brno – Skupina lidí z občanského sdružení Horní náměstí v brněnské městské části Bystrc v neděli 13. října  protestovala proti zastavění volné plochy poblíž tramvajové smyčky. Lidem na místě vysvětlovali, co podle nich hrozí kvůli aktualizaci územního plánu. Podle starosty Bystrce Vladimíra Vetchého jsou ale jejich obavy zřejmě zbytečné, ani radnice městské části si nepřeje na ploše stavět. Podle zastupitelstvem odsouhlaseného plánu by v budoucnu mohly být v horní části prostoru kavárny, sportoviště či podzemní garáž, zbývající dvě třetiny mají sloužit jako park.

„Magistrátem chystaná aktualizace územního plánu otevře dveře developerům. Návrh magistrátu umožní zahustit zástavbu a stavět i tam, kde to dřív nebylo možné. Půjde tak postavit nový Albert za stávajícím na Ečerově nebo postavit jedenáctipodlažní kompaktní blok budov na Horním náměstí,“ uvedla předsedkyně sdružení Anežka Jenešová.

Podle Vetchého však všechny změny musí schválit radnice městské části, která je prý také proti velké výstavbě. „Zastupitelstvo trvá na tom, že by se v místě měl snížit takzvaný index podlahové plochy. Případné budovy by mohly mít maximálně dvě nadzemní podlaží,“ řekl ČTK Vetchý.

(…)

Zkráceno, celý článek si přečtěte na www.financninoviny.cz

Související

Přijďte na happening!

Přijďte na happening!

7. 10. 2013 v 04.20 • Témata: , , , , ,

Pozvanka_na_happening_10_2013_700Magistrátem chystaná aktualizace územního plánu otevře dveře developerům. Návrh magistrátu umožní zahustit zástavbu a stavět i tam, kde to dřív nebylo možné. Půjde tak postavit nový Albert za stávajícím na Ečerově nebo postavit jedenáctipodlažní kompaktní blok budov na Horním náměstí. Magistrát plánuje rozmetat všechna roky pracně hledaná kompromisní řešení, ignorovat zastupitelstvo městské části a zahodit peníze daňových poplatníků, vydané za územní studie.

Bydlíte-li v Bystrci, pak se změny týkají téměř jistě i vás. I na vás záleží budoucnost městské části. Vezměme své záležitosti zpět do svých rukou! Nepřihlížejme nečinně, jak magistrát rozprodá Bystrc developerům!

Občanské sdružení Horní náměstí zve všechny bystrčáky na happening. V neděli 13. října se od 15 hodin na Horním náměstí dozvíte všechny dostupné informace o situaci. Přijďte zjistit víc, přijďte říct svůj názor!

Související

Komise Rady města Brna jednala o Horním náměstí
Co znamená aktualizace Územního plánu města Brna pro Horní náměstí?
Kam směřuje aktualizace územního plánu města Brna
Aktualizace územního plánu čelí vlně kritiky
Stavby na Ečerově i Horním náměstí. Aktualizace územního plánu otevírá dveře developerům
Už jsou tady zas! (Podrobnosti o změnách, které přinese aktualizace Hornímu náměstí)
Brno aktualizuje územní plán, hypermarkety můžou vyrůst i v parcích
Územní plán: změny straší lidi velkou zástavbou
Aktualizace územního plánu (podklady magistrátu)

Komise Rady města Brna jednala o Horním náměstí

6. 10. 2013 v 09.47 • Témata: , , , , ,

01_Horni_namesti_komiseVe čtvrtek 19. září 2013 zasedala v pizzerii Zi‘ Teresa nedaleko Horního náměstí Komise rady pro rozvoj města a jednala o budoucnosti Horního náměstí. Zasedání komisí jsou neveřejná, proto se jen útržkovitě dozvídáme o čem a s jakým výsledkem komise jednala. Podkladem pro jednání byla územní studie „Bystrc II – západ“, která vznikla z iniciativy Bystrce a byla zde u nás podrobně diskutována.

V podstatě se jednalo o to, která z variant bude Radě města Brna doporučena ke schválení. Ve hře byli tři varianty známé nám dobře ze studie pana Ing. arch. Jindřicha Kaňka, s níž jsme měli možnost se seznámit při jeho prezentaci ve Společenském centru. Není od věci připomenout, že právě při této příležitosti sdělila paní Mgr. Ing. Leopoldová, vedoucí OUPRu, naší bystrcké veřejnosti, že „Magistrát chce prodat pozemky v Bystrci za co nejvyšší cenu“. K tomu samozřejmě dopomůže co nejvyšší povolená zastavěnost pozemků, bylo by však zřejmě naivní domnívat se, že tento „výdělek“ Magistrátu pomůže nám, bystrckým.

První variantou byla varianta, kterou jsme pracovně nazvali „magistrátní“ s IPP = 0,69 uvažující jeden šestipodlažní a tři čtyřpodlažní objekty, nazvaná ve studii variantou optimální.

02_Horni_namesti_komise

Druhá varianta zhruba odpovídala tomu, na čem se usnesla naše bystrcká rada a co schválilo naše bystrcké zastupitelstvo. Tři malé objekty s IPP = 0,14 dle studie resp. s IPP = 0,25 s výškovým a plošným omezením dle usnesení našeho zastupitelstva.

Třetí varianta, kterou jsme pracovně nazývali „developerskou“, obsahovala masivní objekt s IPP = 0,77 blížící se podobě Polyfunkčního centra, odmítnutého v r. 2008.

Jak lze zjistit ze stránek Magistrátu, komise pracuje ve složení:

 • JUDr. Michal Chládek (ODS)
 • Mgr. Martin Ander, Ph.D. (SZ)
 • RNDr. Daniel Borecký, CSc. (KSČM)
 • Ing. Antonín Crha (KDU-ČSL)
 • Pavel Greňo (ČSSD)
 • Bc. Ladislav Macek (ČSSD)
 • Bc. Marie Paděrová (ODS)
 • Jiří Sedláček (ČSSD)
 • Ing. Petra Vítková (TOP 09)
 • doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D. (ODS)
 • Ing. arch. Vojtěch Mencl (za Sněm starostů)

03_Horni_namesti_komise

Jednání 19. 9. se zúčastnilo 7 členů komise. Je třeba si uvědomit, že při hlasování jsou vždy důležité hlasy „pro“. Zdržení se hlasování má stejný výsledný účinek jako hlasování „proti“. S ohledem na celkem 11 členů komise bylo pro schválení jakéhokoli usnesení třeba šesti hlasů „pro“.

Zkusme nyní spekulovat. Lze důvodně předpokládat, ža hlas pro variantu, kterou si zvolili bystrčtí, dali Martin Ander, Daniel Borecký, Antonín Crha, Pavel Greňo a Petra Vítková (SZ, KSČM, KDU-ČSL, ČSSD a TOP09). Dále můžeme předpokládat, na základě jejich dřívějších rozhodnutí a jednání, že tuto bystrckou variantu nepodpořili Michal Chládek a Ladislav Macek (byl-li jednání přítomen). Tím je počet přítomných členů 7 vyčerpán. I když se jedná o pouhé odhady, vidíme zřetelně, že s výjimkou pana Greňa (který je též bystrckým zastupitelem a bylo by tudíž absurdní, aby hlasoval jinak než na bystrckém zastupitelstvu) se názory na Horní náměstí štěpí politicky, a zřejmě nikoli odborně.

Jaké závěry můžeme učinit ze zde uvedeného?

Jeden z možných závěrů je, že skupina podporující spíše masivní zastavěnost brněnských čtvrtí namá pro prosazení svých záměrů až tak velkou sílu, a proto nepovažovala za nutné zúčastnit se zasedání v plné síle. Možná by jim ten jeden důležitý hlas pro schválení „developerské varianty“ stejně chyběl.

Možný je ovšem i jiný závěr, a ten považuji za pravděpodobnější, že na doporučení komise až tak příliš nezáleží, protože jím Rada města Brna stejně není vázána. A v Radě města Brna zasedá 5 členů za ČSSD a 6 členů za ODS. Rozhodnutí Rady nás tedy zřejmě nepřekvapí.

Zbývá dodat, že jednání komise byl přítomen také náš pan starosta RNDr. Vladimír Vetchý, CSc. statečně hájící barvy Bystrce. Jeho komentář naleznete pod článkem „Co znamená aktualizace Územního plánu města Brna pro Horní náměstí?“ na Bystrčníku.

Luboš Raus

Luboš Raus je zastupitelem v Brně-Bystrci. Byl zvolen za uskupení Zelená pro Bystrc. 

Související

Co znamená aktualizace Územního plánu města Brna pro Horní náměstí?
Kam směřuje aktualizace územního plánu města Brna
Aktualizace územního plánu čelí vlně kritiky
Stavby na Ečerově i Horním náměstí. Aktualizace územního plánu otevírá dveře developerům
Už jsou tady zas! (Podrobnosti o změnách, které přinese aktualizace Hornímu náměstí)
Brno aktualizuje územní plán, hypermarkety můžou vyrůst i v parcích
Územní plán: změny straší lidi velkou zástavbou
Aktualizace územního plánu (podklady magistrátu)

Co znamená aktualizace Územního plánu města Brna pro Horní náměstí?

25. 9. 2013 v 08.40 • Témata: , , , , ,

O Horní náměstí v Bystrci se vedou spory už dlouhou řadu let. Developeři by zde rádi viděli co nejhustší zástavbu, obyvatelé okolních domů s tím v převážné většině nesouhlasí. Postupem času vznikl mezi občany a městskou částí křehký, přesto však oboustranně snesitelný kompromis. Nyní však do něj vstupuje brněnský magistrát a připravovaná aktualizace územního plánu, která hrozí všechna dosažená řešení rozmetat.

*

Podrobnější rozbor dokumentů zveřejněných k zamýšlené aktualizaci Územního plánu města Brna odhalil zajímavé skutečnosti. Původně plánovaný objekt Polyfunkčního centra, s jehož realizací se mělo započít na podzim roku 2008 představoval stavbu 106 m dlouhou a 38 m širokou, v nejvyšší části vysokou, alespoň jak se podle vizualizací zdálo, 7 podlaží. Tehdejší součinitel podlahové plochy měl splňovat limit IPP = 0,8. Ponechme nyní stranou, jak se chtěl ateliér Penta vejít do uvedeného limitu, pravdou je že podle tehdejší metodiky se, zhruba řečeno, nepočítala podzemní podlaží. Také se možná počítalo s tím, že nějaké mírné zvýšení při kolaudaci projde.

tesco-na-hornim-namesti-1280

Zajímavější je přepočet podle nové metodiky (která do IPP započítává všechna podlaží včetně podzemních) s novým IPP = 1,2 který navrhuje OÚPR vedený Mgr. Ing. Kateřinou Leopoldovou. Při zachování návrhu výškové části budovy (široké 17 m) se při započítání i podzemních podlaží dostáváme na hodnotu IPP = 1,4 což je právě navrhovaná hodnota 1,2 zvýšená o 20%, což formulace v aktualizaci Územního plánu povoluje.

Jak srozumitelně interpretovat tyto poněkud složitější početní úvahy? Zpracovatel aktualizace Územního plánu Ing. arch. Hladík (studio UAD) ústy paní Mgr. Ing. Leopoldové připravuje cestu pro realizaci záměru výstavby na Horním náměstí ve stejném objemu a dokonce snad i ve stejném tvaru či podle téhož projektu jako v r. 2008!

Dále je ovšem nutno počítat s tím, že objekt uvedené velikosti vygeneruje nutnost poměrně rozsáhlých ploch pro parkování. Takto by se skutečně mohlo podařit podstatnou část Horního náměstí zabetonovat. Doslova i symbolicky.

Luboš Raus

Luboš Raus je zastupitelem v Brně-Bystrci. Byl zvolen za uskupení Zelená pro Bystrc. 

Související

Kam směřuje aktualizace územního plánu města Brna
Aktualizace územního plánu čelí vlně kritiky
Stavby na Ečerově i Horním náměstí. Aktualizace územního plánu otevírá dveře developerům
Už jsou tady zas! (Podrobnosti o změnách, které přinese aktualizace Hornímu náměstí)
Brno aktualizuje územní plán, hypermarkety můžou vyrůst i v parcích
Územní plán: změny straší lidi velkou zástavbou
Aktualizace územního plánu (podklady magistrátu)

Kam směřuje aktualizace územního plánu města Brna

17. 9. 2013 v 11.26 • Témata: , , , ,

O tom, že aktualizace Územního plánu města Brna by znamenala velkou změnu, není pochyb. Ponechme zatím stranou otázku, lze-li ji považovat za zákonnou. Nicméně o tom, je-li to změna k lepšímu či k horšímu by se dalo diskutovat – zejména proto, že co je dobré pro jednu zájmovou skupinu, bývá špatné pro jinou.

Jak můžeme sledovat v celé řadě městkých částí, těmito dvěma výrazně ohraničenými skupinami jsou developeři, kteří staví a chtějí na tom pokud možno hodně vydělat (což je pochopitelné a legitimní) a občané (nazývejme je pracovně takto, protože i developeři jsou ve skutečnosti občané), kteří chtějí zachovat dobré, někdy alespoň přijatelné podmínky k pěknému a případně i zdravému životu. A tak by developer rád hodně vysoký polyfunkční dům (protože na malé ploše hodně vydělá) zatímco občan by rád park (nebo něco podobně pěkného). Tak je tomu na Horním náměstí v Bystrci, nejinak je tomu ovšem i v jiných bystrckých lokalitách i v jiných brněnských čtvrtích, jen s jinými názvy.

Komu nahrává aktualizace územního plánu lze zjistit poměrně snadno. Stačí se podívat na současně platné a nově navrhované indexy podlažních ploch (IPP). Index podlažní plochy určuje maximální možnou hustotou zastavěnosti území, omezuje velikost budovy či budov, které lze na pozemku postavit. Z materiálů dostupných na stránkách magistrátu zjistíme, že např.:

 • Plocha na Kamechách na křižovatce Vejrostova – Říčanská, na které měl být postaven Kaufland, zvýšila IPP z 0,7 na 2,5 tj. více než 3,5× (!). Jestliže v současné době může na této ploše jednopodlažní budova pokrývat 70 % této plochy, pak po schválení aktualizace bude moci na celé ploše vyrůst dvou až třípatrová budova. Nebo na polovině této plochy pětipodlažní budova. Je to dobré nebo špatné?

 • Plocha za Albertem na Ečerové s původně průměrným IPP = 0,35 zvyšuje podle aktualizace IPP na 1,2 tedy na opět zvýšení cca 3,5×!. Vyroste-li budova na čtvrtině této plochy, může být téměř pětipodlažní. Bude se to občanům z této lokality líbit?

 • Na ploše podél ulice Kamechy na Horním náměstí se má podle aktualizace zvýšit IPP z 0,8 na 1,2 tj. o polovinu. O tom, že naše rada i zastupitelstvo žádalo snížení na IPP = 0,25 jsem již psal v minulém článku. Na Horním náměstí tedy namísto snížení na třetinu se má podle navrhované aktualizace zvětšovat velikost zamýšlené budovy o polovinu. To nelze hodnotit jinak, než jako plivnutí do tváře našemu panu starostovi Vetchému, naší bystrcké radě a celému řádně a demokraticky zvolenému bystrckému zastupitelstvu.

 • Podobně na ploše pod obchodním střediskem MAX, která je v současné době předmětem několika petic občanů, navrhuje se zvýšení IPP z 0,8 na 1,2 (zvýšení o 50 %).

Nadto aktualizace podmíněně (rozuměj se zdůvodněním a se souhlasem stavebního úřadu) připouští překročení IPP o dalších 20 %, může tedy např. na Horním náměstí namísto kdysi odmítnutého sedmipodlažního polyfunkčního centra vyrůst budova 12 až 13 patrová. Na některých pozemcích víme, pro kterého developera je aktualizace Územního plánu připravena, na jiných to můžeme zatím jenom tušit.

Je pravda, že si lidé, kteří na velké radnici drží opratě, dělají (téměř) co chtějí. Je pravda, že to má s demokracií už pramálo společného. Ale není pravda, že se s tím nedá nic dělat. To jsme koneckonců prakticky ověřili v Bystrci v r. 2008. Je celá řada možností, občanských i právních. Pojďme tedy znovu do toho, po pěti letech začíná druhé kolo, tentokrát, jak se zdá, v rámci celého Brna.

Luboš Raus

Luboš Raus je zastupitelem v Brně-Bystrci. Byl zvolen za uskupení Zelená pro Bystrc. 

Související

Aktualizace územního plánu čelí vlně kritiky
Stavby na Ečerově i Horním náměstí. Aktualizace územního plánu otevírá dveře developerům
Už jsou tady zas! (Podrobnosti o změnách, které přinese aktualizace Hornímu náměstí)
Brno aktualizuje územní plán, hypermarkety můžou vyrůst i v parcích
Územní plán: změny straší lidi velkou zástavbou
Aktualizace územního plánu (podklady magistrátu)

Aktualizace územního plánu čelí vlně kritiky

11. 9. 2013 v 06.33 • Témata: , , , , , , , , , , ,

Aktualizace územního plánu, připravovaná magistrátem města Brna, vychází velmi výrazně vstříc developerům. Uvolňuje až prakticky zcela ruší mantinely, jimiž stávající územní plán omezoval hustotu zástavby a chránil plochy městské zeleně. Pokud by aktualizace vstoupila v platnost v navrhované podobě, může během krátké doby změnit tvář Brna, zatím vcelku příjemného místa k bydlení. Zelené plochy by byly nahrazeny hypermarkety, dosud volné prostory mezi bytovými domy by byly zastavěny bloky dalších domů. Návrh se nelíbí nejen občanům, námitky mají i městské části.

„Rada městské části zaslala v červenci magistrátu řadu připomínek,“ sdělil pro Bystrčník místostarosta Bystrce Tomáš Přibislavský (TOP 09). „Žádáme, aby byly do aktualizace začleněny regulativy, vyplývající z přijatých usnesení zastupitelstva. Na Horním náměstí chceme omezit výšku možných staveb, nesouhlasíme ani s umožněním výstavby za Albertem na Ečerově.“

Není zatím známo, do jaké míry hodlá magistrát připomínky městských částí respektovat. Dosavadní zkušenosti vyznívají spíše skepticky.

Aktualizace Územního plánu města Brna – požadavky MČ Brno–Bystrc k dopracování

Rada MČ Brno-Bystrc požaduje, aby do Aktualizace ÚPmB byly zapracovány tyto požadavky:

 • do textové části, do kapitoly „Veřejná doprava“ doplnit požadavek prodloužení tramvajové trati na sídliště Kamechy
 • do textové části, do kapitoly „Posouzení vlivu na veřejné zdraví“ doplnit požadavek na minimalizaci  dopadů  hluku, zejména z dopravních staveb,  a navrhnout vhodná řešení
 • do regulativů, do textové i grafické části zapracovat požadavky MČ Brno-Bystrc k Územní studii Rekreační oblasti Brněnská přehrada, schválené na  6/11. zasedání  Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc dne 6.6.2012
 • do regulativů, textové i grafické části zapracovat výsledky z projednávání Územní studie Bystrc II- západ, schválené na 6/16. zasedání  Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc dne 17.4.2013
 • v lokalitách navrhovaných/zastavitelných CO v oblasti tzv. „Horního náměstí“ a při ulici Říčanská navrhnout výšková omezení pro novou zástavbu komerčního charakteru
 • v lokalitě mezi ulicemi Ečerova, Fleischnerova,  nákupním centrem (Albert Ečerova) a plochou se stabilizovanou funkcí ZP, která je v platném ÚPmB vyznačena jako plocha návrhová SO s IPP 0,6 a která má v současné době charakter veřejně přístupné zeleně,  požadujeme provedení změny ÚPmB, a to na plochu nestavební, zeleň, s možností výstavby případného hřiště

Návrh aktualizace územního plánu kritizují i občanská sdružení a opoziční strany.

„Hlavním nedostatkem aktualizace je, že spolu s důležitými změnami protlačuje soukromé záměry developerů,“ zdůraznil šéf brněnských zelených Martin Ander.

„Brněnská radnice navrhla, aby v zeleni a lesích mohly růst nejen stromy, ale také hypermarkety. Ve vnitroblocích zase mají podle představ úřadu mizet pískoviště a nahrazovat je parkoviště. Vyrůstat mají nové hypermarkety nebo garáže pod parky v centru města,“ kritizuje Hana Chalupská z ekologického sdružení Nesehnutí.

Jan Hlaváček, krajský místopředseda a koordinátor bystrcké pobočky Strany svobodných občanů, vidí v návrhu útok na majetek Brňanů. Aktualizaci územního plánu označil za „podraz na majitele okolních bytů, včetně družstevníků“.

„Není třeba se opírat o ekologická a jinak ideologicky zabarvená stanoviska. Úplně stačí pragmatická úvaha o hodnotě majetku,“ míní Jan Hlaváček. „Jestliže magistrát zaviní, že nově povolenou výstavbou se sníží tržní cena bytů v okolních domech, de facto tím jejich majitele obere o peníze. Je nabíledni, že se pak lidé bouří a zcela logicky požadují, aby se takový záměr neuskutečnil, případně aby jim byly škody kompenzovány.“

Taková argumentace by mohla vést i k hromadným žalobám na brněnský magistrát.

Aktualizace územního plánu je zatím ve stadiu návrhu. Podle mluvčího magistrátu Pavla Žáry by po zpracování připomínek od státní zprávy mělo letos na podzim následovat projednání návrhu s veřejností.

-vl-

Související

Stavby na Ečerově i Horním náměstí. Aktualizace územního plánu otevírá dveře developerům
Už jsou tady zas! (Podrobnosti o změnách, které přinese aktualizace Hornímu náměstí)
Brno aktualizuje územní plán, hypermarkety můžou vyrůst i v parcích
Územní plán: změny straší lidi velkou zástavbou
Aktualizace územního plánu (podklady magistrátu)

Stavby na Ečerově i Horním náměstí. Aktualizace územního plánu otevírá dveře developerům

10. 9. 2013 v 06.41 • Témata: , , , ,

Aktualizace územního plánu města Brna, připravovaná magistrátem, se po prvním prostudování zdá být doslova rajskou hudbou. Zejména pro uši developerů. Už méně potěší ty, kteří si přejí zachování zelených ploch ve městě a nelíbí se jim přílišné zahušťování zástavby. Právě novou zástavbu ve výrazně masivnější míře než stávající územní plán má aktualizace umožnit.

up-horni-namesti-823Jen v oblasti horní Bystrce navrhuje aktualizace dvě zásadní změny. Na Horním náměstí mění koeficient, ovlivňující hustotu zástavby tak, že zde  bude možné postavit jedenáctipodlažní budovu o objemu bloku panelových domů. Za nynějším Albertem na Ečerově, kde stávající územní plán takřka vylučuje stavbu čehokoli většího, rozšiřuje stavební plochu natolik, že se do ní vejde nové nákupní středisko téže velikosti jako Albert. K tomu autoři aktualizace přidávají podstatné zvýšení koeficientů hustoty zástavby takřka na všech dalších existujících plochách k výstavbě, změněnou metodiku územního plánování, umožňující stavět i na plochách zeleně a možnost vcelku snadno dále překračovat i už tak zvýšené hranice objemu výstavby.

Plošného zvyšování hustoty zástavby po celém Brně v aktualizaci územního plánu si je magistrát vědom. Zřejmě také dobře tuší, jaké to vyvolá protesty. Vytvořil tedy protiargumentaci, v níž se odvolává na Evropskou unii a záměr se snaží přetřít tlustou vrstvou bohulibosti.

„Na základě požadavků, vyplývajících ze směrnic Evropské unie, je nutno při územněplánovací činnosti zajistit lepší ochranu krajiny  a zemědělského půdního fondu. Zvýšení IPP (koeficientu zastavěnosti) v již urbanizovaném  území je proto logickým řešením, které umožní intenzivnější využívání zastavitelných ploch a které omezí tlak developerů na „zabetonování“ krajiny,“ vydává černé za bílé důvodová zpráva. Podle magistrátu je zabetonování městského prostoru pozitivní, jelikož zabrání výstavbě na poli o kus dál. Nevím, kdo z Brňanů se s takovým vysvětlením spokojí, až mu na současné zeleni pod okny bytu začnou buldozery stavět supermarket.

Chystaná aktualizace územního plánu Brna se – pokud kdy vstoupí v platnost – stane zlatým dolem pro developery, majitele pozemků, kteří zavčas nakoupili, a v neposlední řadě i pro magistrátní politiky. Aktualizace ignoruje stanoviska městských částí a žádným způsobem nezohledňuje připomínky zástupců veřejnosti k novému územnímu plánu. Na mnoha místech vymaže pracně roky hledaná kompromisní řešení a zažehne další vlnu konfliktů mezi obyvateli městských částí a investory. Díky, magistrátní koalice. Máme se na co těšit.

Viktor Lošťák

Související

Už jsou tady zas! (Podrobnosti o změnách, které přinese aktualizace Hornímu náměstí)
Brno aktualizuje územní plán, hypermarkety můžou vyrůst i v parcích
Územní plán: změny straší lidi velkou zástavbou
Aktualizace územního plánu (podklady magistrátu)

Už jsou tady zas!

10. 9. 2013 v 06.01 • Témata: , , ,

horni-namesti-up-1

Je tomu skoro přesně 5 let, kdy začalo druhé kolo bojů o Horní náměstí. Psal se rok 2008. O prázdninách, v době dovolených 20. srpna se schází bystrcká rada a jednomyslně doporučuje Zastupitelstvu města Brna odprodej pozemků na Horním náměstí pro výstavbu Polyfunkčního centra. Následně tento záměr schvaluje dne 10. září 2008 bystrcké zastupitelstvo, nikdo nebyl proti. To byly události, které po šestileté odmlce (první spory o Horní náměstí se datují do r. 2002) spustily spontání vlnu protestů, které v důsledku vedly nejen k radikální změně obsazení bystrcké radnice ale i k nebývalé aktivitě občanských sdružení v mnoha brněnských čtvrtích.

Proč tyto události připomínám? Píše se rok 2013. V prázdninovém útlumu studujeme materiály týkající se aktualizace územního plánu města Brna a zjišťujeme, že Horní náměstí se opět ocitá ve stavu akutního ohrožení. Srovnáme-li současně platný územní plán s návrhem aktualizace, nemůžeme si nevšimnout dvou zásadních skutečností.

To prvé, tzv. index podlahové plochy IPP je v aktuálně platném územním plánu uveden pro Horní náměstí v hodnotě 0,8. Tato hodnota byla ve hře i v r. 2008 a umožňovala výstavbu tolik kritizované 300 m dlouhé sedmipatrové budovy Polyfunkčního centra.

V nových podmínkách a s novým obsazením radnice bylo dne 11. 4. 2012 bystrckým zastupitelstvem schváleno usnesení, požadující pro třetinu Horního náměstí s určením SJ zastavění maximálně třemi dvoupodlažními objekty se zastavěnou plochou po 200 m2. Následně pak 17. dubna 2013 schválilo naše bystrcké zastupitelstvo požadavek na změnu IPP z hodnoty 0,8 na hodnotu 0,25. Potíž je v tom, že o územním plánu rozhoduje velká, celoměstská radnice. A jaká byla tedy odezva na naše požadavky?

horni-namesti-up-2

Otevřeme-li si stránky Magistrátu města Brna, nalezneme po záložkou „Aktualizace územního plánu“ (v grafické části na listu 21) hodnotu IPP = 1,2! Co znamená toto kódové označení si nejlépe uvědomíme srovnáním velikosti budov, které by bylo možno dle uvedeného IPP postavit. Jestliže tedy hodnota 0,8 v roce 2008 umožňovala postavit 300 m dlouhou sedmipodlažní budovu, pak hodnotu 1,2 umožňuje při stejné velikosti zvýšit počet podlaží na deset až jedenáct!! To je tedy opravdu těžký protiútok ze strany magistrátu. Zde se skutečně vnucuje názor, že místní samospráva je jen divadlem pro občany, zatímco otěže drží pevně v ruce magistrát v čele s primátorem města.

Tím ale překvapení nekončí. Jak lze si všimnout v navrhované úpravě zvané Aktualizace územního plánu změnily 2/3 plochy Horního náměstí označení ze ZP na Z. Jak je možno rozšifrovat tuto změnu? Zatímco plocha ZP znamenala kód pro zeleň parkovou, nové, značně rozvolněné označení Z znamená zeleň obecně. V legendě se pak dočteme, že na těchto plochách je za určitých podmínek možno stavět i např. obchodní jednotky. Přeloženo do srozumitelného jazyka to tedy znamená, že jsou ohroženy i 2/3 plochy Horního náměstí vybojované občany v r. 2002 pro park.

Za každým rozhodnutím stojí vždy konkrétní lidé. Vedoucí odboru územního rozvoje a plánování se sídlem na Kounicové 67 je Mgr. Ing. Kateřina Leopoldová s kontaktním telefonem 542 174 116 uvedeným na stránkách magistrátu. Náměstkem primátora majícím na starosti územní plánovaní a rozvoj je pan Ladislav Macek s kontaktním telefonem 542 172 061. Do třetice pak, zpracovatelem aktualizace je podle nám dostupných informací studio UAD s adresou Mošnova 3, Brno, jehož jednateli jsou Ing. arch. Antonín Hladík a Ing. arch. Miloš Kabela. Kontaktní telefon je 548 539 085. Možná se někdo ze jmenovaných ozve a upřesní informace zde uvedené.

Luboš Raus

Související

Stavby na Ečerově i Horním náměstí. Aktualizace územního plánu otevírá dveře developerům
Brno aktualizuje územní plán, hypermarkety můžou vyrůst i v parcích
Územní plán: změny straší lidi velkou zástavbou
Aktualizace územního plánu (podklady magistrátu)

Petice za park Kraví hora předčila očekávání. Ten je však stále v ohrožení

2. 7. 2013 v 18.05 • Témata: , , , , , , , , , , , ,

01_masarykovaNa stránkách Bystrčníku jste už zvyklí číst o nejrůznějších pohromách, které se valí na všechny možné kouty města Brna. Před dvěma měsíci jsme takto referovali o ohrožení oblíbené brněnské Kraví hory. Zatímco patnáct let jako pověstná Růženka a blaničtí rytíři dohromady spí oficiálně schválený plán a detailní podoba velkého veřejného parku, rozprostírajícího se mezi ulicemi Žižkova-Úvoz-Grohova, o to čilejší jsou developeři. Aniž by se jakkoli začal realizovat parkový záměr, který obohatí Brno jakýmsi vlastním „Central parkem“ (včetně volnočasového centra, dalších hřišť, služebny městské policie, vyhlídkové restaurace, cyklo- a hypostezek atp.), objevily se už snahy, které chtěly rozsah parku zmenšit. U ulice Žižkovy se o to pokoušela developerská společnost Frama, jež jako první mířila prolomit nepsané tabu změny veřejné zeleně Kraví hory na stavební pozemek, a ne tak ledajaký: dokonce se vznikla i předběžná studie s vizualizací osmipatrového kancelářsko-bytového komplexu. Již od nás víte, že následovala petice občanů, která se proti takovým stavebním plánům postavila a při té příležitosti zároveň upozornila na onen léta schválený plán veřejného parku.

Kraví hora je přece jen citlivé téma i významná oblast, takže se podpisy rychle shromažďovaly. Ještě než však byla petice předána do rukou primátora Romana Onderky (stalo se tak na zastupitelstvu 14.5.2013), sama Frama vzala svou žádost o změnu územního plánu zpět. Kdyby ne, museli by se zastupitelé konfrontovat s 5 414 podpisy lidí (mezi nimi i z USA, Ruska, Jihoafrické republiky nebo Indonésie či nositelé Cen města Brna), odmítajících takovou „privatizaci“ územního plánu. Petice však pokračuje i nadále – další metou je šest tisíc petentů. Prosíme, přidávejte se k ní také nyní.

Ještě však neoschl ani inkoust za posledním podpisem, a už se Kraví hora ocitla v dalším nebezpečí. Objevily se informace o tom, že Vysoké učení technické zvažuje, že by prodalo svůj areál (cca 18 tisíc m2) v srdci Kraví hory jakékoli nejvyšší nabídce. Jednu část uchráníte a druhá se řítí do rukou dalšího developera. Organizátoři petice proto napsali otevřený dopis jak primátorovi Romanovi Onderkovi, tak starostovi Liboru Šťástkovi, aby začali s VUT neprodleně jednat (pan primátor byl dokonce v její správní radě) a toto nebezpečí jednou pro vždy zažehnali.

02_masarykova

Další direkt má Kraví hora dostat kupodivu z vlastních řad. Radnice Brno-střed si za 114 tisíc Kč nechala vypracovat „studii“ (několik map a cca 20 stránek obecného textu) aktualizace současného regulačního plánu Kraví hory. Obsah sice může na první pohled působit chvályhodně, ale druhý už více nežli sporně. Problematické je, že preferuje sportoviště nade vším ostatním (a to navíc i na úkor parku) a na Kraví horu jen více vtahuje individuální automobilovou dopravu, kterou však sama studie paradoxně označuje za „vysoce negativní vliv“, což je pravda.

Lze bezpochyby preferovat, aby se hřiště neakumulovala jen na jednom místě (kam až půjde Kraví hora nafouknout?) a naopak se umisťovala promyšleně po celé městské části, aby k nim měli Brňané (a samozřejmě ti nejmenší) co nejblíže a nemuseli za nimi daleko putovat (kupř. u Úvozu v rámci Žlutého kopce). První realizací záměru budou „biti“ uživatelé oblíbeného psího výběhu, který by se měl zmenšit. Dalšími postiženými se mohou stát zahrádkáři, kam by se rozšířil baseballový areál, jehož jedna část je nyní na tomto místě zcela v rozporu se závaznou územně plánovací dokumentace. Třešničkou na dortu je pak betonový skatepark na vrcholu Kraví hory. Celý záměr má údajně projít ještě veřejným připomínkováním, ale zkušenosti říkají, že na vox populi bohužel na radnici Brno-střed moc nedají.

No a další kontroverzní projekt najdete hned v sousedství: do oploceného areálu koupaliště, kam (na rozdíl od veškerého okolí) doposud putovaly stovky miliónů, má přitéci dalších 80 miliónů. Radnice Brno-střed touží po wellness centru (oficiální pracovní krytí zní: „nezbytná“ rekonstrukce stávající přízemní partie, ke které však nově přiroste rovnou celé patro). Opět by to nemusela být záležitost tak negativní (odhlédneme-li, že zde radnice Brno-střed vstupuje na pole už celkem orané a stává se z ní – včetně nesení rizik ze  ztrátového provozu – jen další podnikatel), kdyby ovšem bylo v okolí vše spraveno, celá Kraví hora již ve vlastnictví města nebo byl třeba dostatek mateřských školek, jeslí apod. (doplňte si sami). Takto se musí maminky, které nemají kam dát své ratolesti, konejšit alespoň představou, že pro život dítka bude místo předškolního vzdělání dozajista prospěšnější sauna nebo bylinková aromaterapie.

03_masarykova

Jak říkají organizátoři petice: Kraví hora je jedinečný démant, který čeká na své vybroušení do podoby krásného parku. Zatím to však vypadá, že mistři brusiči to nevidí a spíše sázejí na kočičí zlato či jiná „šméčka“.

Michal Závodský
OS Masarykova čtvrť

Ke stažení

Petice (PDF)

Související

Za Kraví horu bojuje už i petice
Už ani Kraví hora není jistá před developery