Bystrčník » ulice

Příspěvky se štítkem ‚ulice’

Brno má nejlepší značení v republice, říká žena, která dává jména ulicím

5. 8. 2016 v 14.15 • Témata: , , , ,

Od sametové revoluce vznikly nebo se přejmenovaly stovky brněnských ulic. O jejich názvech rozhoduje takzvaná Pracovní skupina pro názvosloví města Brna, v níž už 26 let zasedá Eva Kubánková z Bystrce, její současná předsedkyně.

„Lidé se mnohdy domnívají, že nová jména vymýšlíme jen tak někde u kafíčka. Naši práci se přitom snažíme brát velmi zodpovědně, zohledňujeme spoustu pravidel, hlavně ale chceme, aby se názvy ulic do daných lokalit hodily,“ upozorňuje žena, která je chodící encyklopedií brněnského místopisu.

Znáte všechny ulice v Brně?

Už několikrát se mi stalo, že jsem jela tramvají a cestující hledali nějakou ulici, zabloudili nebo si nebyli jistí, kam potřebují dojít. A tak jsem jim poradila. Občas tady v Bystrci zaslechnu, že lidé nevědí, kde vlastně bydlí. Takže ano, brněnské ulice až na výjimky znám.

(…)

Zkráceno, celý rozhovor si přečtěte na brno.idnes.cz
Foto: Anna Vavríková, MAFRA

André, Calábek, Havel. Komu připadne ulice?

25. 5. 2013 v 13.00 • Témata: , , , , , ,

petrov-832Jak se má jmenovat dosud bezejmenná ulička mezi katedrálou sv. Petra a Pavla a Divadlem Husa na provázku? Odpověď dají Brňané v hlasování. Svým hlasem může přispět každý, kdo má trvalé bydliště v Brně.

Hlasovat můžete jen osobně, a to na dvou místech – v Urban centru (Mečová 5, Stará radnice) a na úřadě městské části Brno-střed. Anketa bude probíhat od 3. června do 31. srpna, hlasovací lístek obdrží zájemci přímo v místech hlasování.

Christian Karel André (1763–1831) byl přední osobností moravského duchovního života, přírodovědec, pedagog a sekretář Hospodářské společnosti v Brně. Je jedním ze zakladatelů Moravského zemského muzea. Jan Calábek (1903–1992) byl profesorem fyziologie rostlin a jedním z průkopníků a popularizátorů vědecké kinematografie, zakladatel Laboratoře vědeckého filmu ČSAV a čestný předseda Čs. společnosti pro vědeckou kinematografii při ČSAV.

Václav Havel (1936–2011) byl český dramatik, esejista, kritik komunistického režimu, jeden z prvních mluvčích Charty 77 a politik. Byl posledním prezidentem Československa a prvním prezidentem České republiky. Právě jménem Václava Havla chtěli původně pojmenovat uličku divadelníci z Divadla Husa na provázku. Radnice Brna-středu se pokusila zjistit názory lidí internetovou anketou, ta však neposkytla hodnověrné výsledky. Proto byl nyní zvolen jiný způsob hlasování.

Nelíbí se vám ani jedno ze jmen? I to je možnost. K hlasování je i varianta veřejné prostranství mezi katedrálou na Petrově a divadlem nepojmenovávat.

Zdroj: bystrc.cz

Související

Bude v Brně Havlova ulička? Hlasování začne od června
Masky, srdce, dalajláma: Příznivci Havlovy uličky pořádali happening
Ulici Václava Havla v Brně odmítáme, vzkazují lidé
Kdy havlistům smrdí přímá demokracie?
Havlův konkurent? Možná i Franta Kocourek
Uličku Václava Havla podpořili Brňané happeningem
Brňané rozhodnou v anketě, jestli chtějí v centru uličku Václava Havla

Nové ulice v Bystrci, Jundrově a Přízřenicích

9. 6. 2011 v 16.34 • Témata: , , , , , , ,

Názvy nových ulici v katastrálních územích Bystrc, Jundrov a Přízřenice schválila Rada města Brna na své schůzi 8. června 2011. Definitivní pojmenování ještě bude projednávat Zastupitelstvo města Brna.

Nad Brněnskou přehradou v blízkosti ulice Kachlíkovy a Nad Dědinou vzniknou v katastrálním území Bystrc dvě nové ulice. Pracovní skupina navrhla pro pojmenování ulic název Nad Přehradou, dle umístění v terénu – nad Brněnskou přehradou. Rada městské části Brno-Bystrc na své schůzi konané dne 18. 5. 2011 doporučila Zastupitelstvu městské části Brno-Bystrc schválit návrhy na pojmenování ulic v nově vznikající obytné oblasti Markůvky a Nad Přehradou. Uvedený návrh bude projednán Zastupitelstvem městské části Brno-Bystrc dne 8. 6. 2011.

Pro nové ulice a prodloužení stávajícího názvu ulice, které vzniknou bytovou výstavbou v lokalitě nad Brněnskou přehradou v katastrálním území Bystrc, jsou navrženy názvy:

 • „Markůvky“ podle místního zvyklostního názvu
 • „Nad Přehradou“ podle umístění ulice v terénu nad Brněnskou přehradou
 • „Nad Dědinou“ pojmenování prodloužení stávající ulice Nad dědinou

(…)

Zkráceno, celý článek si přečtete na www.parlamentnilisty.cz

Dnešní zastupitelstvo projedná názvy ulic

13. 4. 2011 v 11.59 • Témata: , , , , , , ,

I názvy nově vzniklých ulic v areálu Panorama Nad přehradou bude dnes od 16:00 projednávat zastupitelstvo Bystrce.

Předběžný program jednání:

 • Jednání ZMČ Brno-Bystrc s Policií ČR a MP
 • Koncept nového Územního plánu města Brna, úvodní projednávání
 • Novela obecně závazné vyhlášky města Brna č. 5/2010 o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
 • Novela obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna č. 17/2005, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních, včetně restauračních zahrádek, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, v platném znění
 • Novela obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna č. 20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku
 • Novela vyhlášky Statutárního města Brna č. 21/2009 „o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku“
 • Žádost o vyjádření k navrhované změně ÚPmB v lokalitě „Kozí Horka“
 • Žádost o vyjádření k navrhované změně ÚPmB v lokalitě „Markůvky“
 • Prodej bytových jednotek v domech určených k prodeji po bytových jednotkách dle zákona 72/1994 Sb.
 • Harmonogram postupu zpracovávání a projednávání rozpočtu MČ Brno-Bystrc na rok 2012
 • Závěrečný účet MČ Brno-Bystrc za rok 2010
 • Hospodaření MČ Brno-Bystrc za rok 2010
 • Hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Brno-Bystrc za rok 2010, schválení hospodářského výsledku a rozdělení do fondů
  1) Zpráva o činnosti VHČ za rok 2010 – Bytasen, s. r. o.
  2) Výsledek hospodaření – VHČ za rok 2010
 • 1. změna rozpočtu MČ Brno-Bystrc na rok 2011
 • Odměny ředitelům školských příspěvkových organizací, účelové vymezení částky z příspěvku na provoz
 • Finanční dary z rozpočtu MČ Brno-Bystrc pro rok 2011
 • Žádost o prominutí penále za pozdní úhradu nájemného pozemků
 • Areál „Panorama Nad přehradou“ – pojmenování nově vzniklých ulic, doplnění usnesení Z 5/23 – 3.11

Veřejné jednání se jako vždy koná ve společenském centru na Odbojářské ulici.