Příspěvky se štítkem ‚účetnictví’

Za „okrádání“ školy dostala bývalá ředitelka podmínku

28. 6. 2011 v 13.23 • Témata: , , , , , , , , , ,

Za nesrovnalosti v účetnictví, neoprávněné přidělování vysokých odměn svým stoupencům a gigantické odchodné, které vyplatila sama sobě, dostala dnes bývalá ředitelka základní školy v Žebětíně Jiřina Káňová podmínku. Přestože podle soudce připravila stát a školu o 1,2 milionu korun, odešla s relativně nízkým trestem, dostala jeden rok s tříletým podmíněčným odkladem. Hrozilo jí přitom až pět let vězení. Musí ale zaplatit způsobenou škodu.

Drobná nesrovnalost ve výpočtu sociální dávky přivedla brněnské kriminalisty na stopu dnes již bývalé ředitelky základní školy v brněnské části Žebětín. Podle policie neoprávněně nakládala se svěřenými penězi, rozdělovala je na odměnách mezi své stoupence z pedagogického sboru a sama sobě při odchodu do důchodu opakovaně vyplatila desetitisícové odškodné. Jednašedesátiletá žena byla obžalována z porušování povinnosti při správě cizího majetku.

(…)

Zkráceno, celý text si přečtěte na www.ct24.cz

Ředitelka školy, která zpronevěřila 1,2 milionu, vyvázla s podmínkou

Někdejší ředitelku žebětínské základní školy Jiřinu Káňovou potrestal brněnský soud podmínkou. Finančními machinacemi způsobila škole a státu škodu 1,2 milionu. Žena protežovala některé z kolegů a rodinné příslušníky, sama sobě pak vyplácela desetitisícové odměny.

„Bývalé ředitelce ZŠ Křivánkovo náměstí Jiřině Káňové byl uložen za porušení povinností při správě majetku této školy trest odnětí svobody v trvání jednoho roku, přičemž výkon tohoto trestu byl podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání tří let,“ konstatovala mluvčí Městského soudu v Brně Gabriela Stočková.

Obžalované soud  uložil i povinnost nahradit škole způsobenou škodu ve výši 708 188 korun. „Se zbytkem nároku na náhradu škody byla škola odkázána na občanskoprávní řízení,“ dodala mluvčí.

(…)

Zdroj: brno.idnes.cz

Vadné účetnictví Bytasenu: Jde o selhání místostarosty Altmana, tvrdí Milan Kuchař

12. 9. 2010 v 15.44 • Témata: , , ,

V článku Jak to bylo s Bytasenem? popsal Milan Kuchař, trvalý oponent bystrcké radnice, případ z přelomu let 2004/2005. Tehdy firma Bytasen, která pro městskou část spravuje městské byty, vykazovala vážné a prokazatelné závady v účetnictví. Chyby dosáhly částky 7,6 miliónů ve prospěch Bytasenu. Milan Kuchař dále dovozuje, že neuplatňováním smluvní pokuty, na kterou měla podle jeho interpretace mandátní smlouvy městská část nárok, vznikla Bystrci škoda ve výši jednoho miliónu korun. Jako viníka označil současného i tehdejšího starostu Svatopluka Beneše a jeho čtyři místostarosty, mezi nimi PhDr. Jiřího Altmana.

Celá věc nemá jen ekonomický rozměr, ale případně také trestně právní. Na viníky by se teoreticky mohl vztahovat i § 255 zákona č. 140/1961 Sb. „porušování povinnosti při správě cizího majetku“ s maximální trestní sazbou osm let.

Pan Altman odpověděl na tvrzení Milana Kuchaře v článku Vše způsobila jediná účetní. Milan Kuchař nyní reaguje.

*

Argumentace pana místostarosty Jiřího Altmana je účelově neobjektivní, za VHČ-bytové hospodářství měl přímou odpovědnost právě on.

V dubnových Bystrckých novinách 3/2003 pan Altman na straně 6 ještě občanům právo na informace o hospodaření s veřejnými prostředky u VHČ-bytové hospodářství přiznal, včetně práva na možnost posouzení rozsahu a účelnosti finančního plánu oprav bytového fondu. V závěru svého článku pan Altman zdůraznil, že správce obecních bytů, společnost Bytasen, byl upozorněn na nutnost důsledného dodržování celkového objemu stanovených finančních prostředků na rok 2003 u VHČ, tedy objemu nákladů, výnosů a zisku.

Jako místostarosta, přímo zodpovědný za hospodaření VHČ jistě pan Altman postupoval stejně zodpovědně i v roce 2004, jistě opět Bytasen upozornil na nutnost důsledného dodržování celkového objemu stanovených finančních prostředků tak, aby plánovaný zisk u VHČ za rok 2004 ve výši cca 16 miliónů korun byl dosažen. Zisk, dosažený u VHČ, je totiž jedním z přímých zdrojů finančních prostředků pro městskou část, která má v následujícím roce k dispozici na financování oprav bytového fondu.

Propad zisku o 8 miliónů za rok 2004 způsobil, že se v Bystrci 8 miliónů v roce 2005 na opravy bytů chybělo. Nikdo raději věcně nezkoumal, jak se to údajné jedné účetní za měsíce listopad a prosinec 2004 mohlo podařit. Přitom plán nákladů, výnosů a zisku z bytového hospodářství je a byl součástí rozpočtu na předmětný rok, schváleného zastupitelstvem Bystrce vždy v prosinci.

Hospodaření Bytasenu v průběhu roku není kontrolováno ani radou městské části, ani zastupitelstvem.

Jde o selhání pana Altmana.

Ing. Milan Kuchař
předseda místního klubu VV

Ke stažení

Bystrcké noviny č.   3/2003

Související

Jiří Altman: Vše způsobila jediná účetní
Milan Kuchař: Jak to bylo s Bytasenem?

Jiří Altman: Vše způsobila jediná účetní

9. 9. 2010 v 14.40 • Témata: , , ,

Místostarosta Bystrce PhDr. Jiří Altman reaguje na text Ing. Milana Kuchaře. Pan Kuchař v něm připomněl případ vadného účetnictví firmy Bytasen z přelomu let 2004/2005.

Bytasen pro městskou část spravuje městské byty. Milan Kuchař na základě dokumentů, které má k dispozici, obviňuje starostu a místostarosty, že poškodili Bystrc o jeden milión korun tím, že nevymáhali po firmě pokutu, na níž měli – podle něj – na základě mandátní smlouvy nárok. Případ účetních nejasností však vzbuzuje i další otázky.

*

Nejasnosti v účetnictví Bytasenu podle mých informací zjistil jako první Odbor bytového hospodářství naší městské části. Následně jsem osobně zajistil, aby bylo účetnictví Bytasenu prověřeno specializovanou organizací na náklady Bytasenu. Provedl to zmiňovaný EKOJUR. Zjistil velké množství špatně zaúčtovaných položek a o výsledku informoval na jednání zastupitelstva městské části i podrobnou písemnou zprávou. Všechny účetní chyby měla na svědomí jediná účetní, která pracovala v Bytasenu krátce a byla vzápětí propuštěna. Firma EKOJUR se podílela poradensky i na nápravě – téměř rekonstrukci účetnictví.

Podle informací EKOJURU i odboru, nedošlo k finanční ztrátě. Zastupitelé (všech politických stran) měli veškeré analýzy k dispozici. Samotná celková zpráva EKOJURU je poměrně obsáhlým a odborným materiálem. Z ní si udělal pan Kuchař pro sebe nejprve závěr, že v bytovém hospodaření postrádá cca. 8 milionů korun a uplatňoval tuto výhradu opakovaně na zastupitelstvu. Několikrát mu bylo z úst kvalifikovaných osob vysvětleno, jakým způsobem došlo k účetním chybám a potvrzeno, že nedošlo k finanční újmě městské části. Pan Kuchař podal i trestní oznámení, které bylo odloženo, protože se trestný čin nestal.

Nikdo ze zastupitelů městské části nedal podnět k dalším opatřením. Bylo dosti zřejmé, že kontrolní mechanizmy městské části zafungovaly poměrně dobře a přijatá opatření byla zastupiteli, podle mého názoru, vnímána jako dostatečná.

Případné uplatnění smluvních sankcí je na úřadu městské části nastaveno jako automatické a je věcí příslušných úředníků. Z mandátní smlouvy vyplývá, že pod sankcí je samotné dodržení dat pro uzávěrku. Asi nelze přijmout výklad, že pod sankcí je i vznik případných účetních chyb. Nicméně vyhodnocení těchto okolností je na právnících úřadu a není předmětem samosprávného rozhodování.

S pozdravem

Jiří Altman

*

Související

Milan Kuchař: Jak to bylo s Bytasenem?