Příspěvky se štítkem ‚TOP 09’

Klára Liptáková: Nebyla jsem ochotna k tomu svítit

13. 6. 2016 v 13.18 • Témata: , , , , , ,

Klára Liptáková je žena, která vedla křesťanské demokraty do posledních voleb ve své městské části i v Brně; v obou případech úspěšně. Přesto letos v květnu odstoupila z funkce 1. náměstkyně primátora města Brna i z pozic ve vedení strany. Předcházela tomu vleklá koaliční krize, která stále ještě nedospěla k rozřešení. Jak vidí Klára Liptáková situaci dnes? 

Dobrý den, paní Liptáková. Zeptám se jedním slovem – proč? Proč rozpad koalice, proč vaše odstoupení z funkcí?

Hnutí ANO podobně jako ve více než deseti dalších městech, kde se rozpadly jeho koalice, nehledá řešení přijatelné pro všechny koaliční partnery a nerespektuje autonomii jiných stran. Další koaliční partner, uskupení Žít Brno, se ANU zcela podřídilo a prodalo svoji identitu za peníze do  kultury a podporu spřátelených neziskovek.

KDU je století stará strana a dívá se dál než na konec tohoto volebního období. Hlavní spor byl v tom, že jsem nebyla ochotna “svítit” u zřízení ANem prosazovaného “holdingu městských firem”. Jako ekonom vím, že by touto “inovací”  byly nastaveny podmínky k plíživému rozebrání bohatství města Brna – jeho městských společností. Ty zajišťují pro obyvatele za garantované ceny nejnutnější služby: teplo, vodu, svoz odpadu, MHD, sportoviště a další. Teď by se nic nepoznalo a kdybych byla “poslušná”, mohla jsem v klidu sedět ve funkci první náměstkyně a dávat rozhovory do televize, jak budujeme lepší zítřky. Veřejnost by se o celou věc začala zajímat až za pár let, když by pocítila zdražování služeb na vlastních kapsách. Celá záležitost by byla nevratná a nikdo by za nic nemohl, protože vše proběhlo zcela legálně.

Druhým sporným tématem, které zkomplikovalo moje vztahy – tentokrát s uskupením Žít Brno – byl jejich projekt tzv. sociálního začleňování. Žít Brno v něm prosazuje resocializaci znevýhodněných osob bez domova nastěhováním do víc než stovky městských bytů. Jako náměstek, který měl bydlení v gesci, jsem byla zásadně proti tomu, aby Brno vzalo městským částem byty a nastěhovalo tam v rámci tohoto projektu lidi bez domova. Městské části mají své pořadníky a čekatele na byt. Nepovažuji za únosné do této jejich kompetence zasahovat.

To je ale zcela nový pohled na koaliční krizi. Proč jsme se to nedozvěděli z médií?

Nad tím nechť se zamyslí každý sám. Já jsem tuto informaci zveřejnila na několika tiskových konfereních.

Jestliže jste takto mluvila na tiskové konferenci a přesto se váš pohled do médií nedostal…

Čím dál víc si uvědomuji, proč se o politice říká, že je špinavá. Nezáleží na tom, co skutečně děláte, ale jak o vás informují media a jak je formováno veřejné mínění. I když se nedopustíte jakékoliv ničemnosti a naopak budete ze všech sil poctivě pracovat, je schopen jeden tendenční deník a internetoví trollové na objednávku vytvořit kolem vás přesně nedefinovaný, ale přesto dost hmatatelný opar negativna. Pokud naopak vyjde najevo rozporuplné počínání politického subjektu ovládajícího významná media,  tato media poté odkloní těžistě veřejné pozornosti na jiná “významná témata” a nosné problémy zamlží a bagatelizují. Proto se dostávají ke slovu tak snadno nová uskupení a národ volí neosvědčené a nikým neověřené tváře. Nic nedokázali, ale zatím se ani neumazali. Budou-li někteří posléze nepohodlní vlastníkům médií a budou chtít prezentovat své nezávislé názory, někdo se včas postará o jejich znevěrohodnění.

Jak to tak vypadá, po rozkolísaném jaru se na brněnské radnici znovu rodí staronová koalice s Hnutím ANO, KDU-ČSL, Žít Brno a Zelenými, posílená nově o TOP 09. Co vy na to?

Jako protiváhu ANU jsem se snažila vtáhnout do hry sociální demokracii, která je dost silnou tradiční politickou stranou s nacvičenými komunikačními dovednostmi.  Postupně však v KDU převládl názor platformy podporující návrat do původní koalice posílené o TOP 09. I na tom mají lví podíl tendenční média.

Tento krok nepovažuji za řešení shora popisovaných obtíží. Na post první náměstkyně se nehodlám vrátit, pokud nebude v koalici i sociální demokracie, která by rozředila silové způsoby jednání Hnutí ANO posílené o vždy loajální Žít Brno.

Budete dál pokračovat jako politička?

Myslím, že je dobré dívat se na věci s nadhledem a nepřeceňovat je. Na podzim budu obhajovat mandát krajské zastupitelky, který bude pro mne testem důvěry veřejnosti. Podle toho se budu rozhodovat dál.

Děkuji za rozhovor.

*

Rozhovor byl psán pro Maloměřický zpravodaj, publikujeme jej s laskavým svolením paní Liptákové.

Týden podle Kacera

17. 2. 2015 v 09.33 • Témata: , , , , , , , , ,

last-week-by-kacer-small-yellowJaroslav Kacer, předseda brněnské TOP 09, byl v minulém volebním období zastupitelem v městské části Brno-Bystrc, kde také bydlí. To je i důvod, proč přebíráme jeho zprávu o dění v Brně, kterou publikoval na www.top09.cz.

*

A tak šel den za dnem a je zde další mé ohlédnutí za uplynulým týdnem. Samozřejmě pro všechny, kteří mají zájem 🙂

Zastupitelstvo města Brna

Minulý týden proběhlo další jednání Zastupitelstva města Brna. Začalo obšírnou diskuzí ohledně privatizace obecního bytového fondu. Naše aktuální stanovisko k privatizaci bytového fondu naleznete na bit.ly/1BWIzCN. Na návrh několika zastupitelů se RMB zamyslí nad změnou metodiky pro podporu vrcholového sportu, což vítám. Dále jsme navrhovali oddělené hlasování při pořizování změn ÚPmB a to konkrétně Mendlova náměstí, kde Komise RMB pro strategické a územní plánování nepřijala usnesení a měla pochybnosti nad skutečným účelem a realizovatelností. Na názory komisí se moc nehledí, i když mezi členy jsou nově nominanti s označením odborníci. Jedná se i o případ rekonstrukce fasády Janáčkova divadla. Rada města Brna nakonec rozhodla o rekonstrukci a to i v kontrastu s doporučením. Na stůl přistál bod č. 55 návrh kasační stížnosti k rozhodnutí Krajského soudu v rámci Změny Územního plánu města Brna „Aktualizace ÚPmB“. Požádali jsme rezortního náměstka o shrnutí tohoto obsáhlého bodu, který jsme obdrželi až v den konání. Chtěli jsme také znát stanovisko Rady města Brna k tomuto bodu. Náměstek okomentoval problematiku a sdělil, že on by návrh na podání kasační stížnosti odmítl. Rada v této problematice nepřijala jasné stanovisko a hlasovala jen o zařazení tohoto bodu na zasedání zastupitelstva, princip chytré Horákyně :).

Veletrhy Brno

V rámci interpelací jsem na zastupitelstvu požadoval výsledky auditu skutečného ocenění společnosti Veletrhy Brno, který si nechalo zpracovat bývalé vedení města Brna. Tento audit dle „výběrového řízení“ měla zpracovávat společnost PWC (Price Waterhouse Cooper). Jsme zřejmě jediný politický subjekt, který se o tuto problematiku intenzivně zajímá a nezná výsledky ocenění. V médiích jsem zaregistroval v průběhu několika dní posun, kdy se prvně dozvídáme, že společnost Messe Düsseldorf hodlá do konce tohoto roku prodat svůj podíl. Představitelé města neví, zda využijí předkupního práva a nakonec o pár dní později jej chtějí využít. Zazněla však informace, že se vytvoří pracovní skupina, která se touto problematikou bude zabývat a všechno může být nakonec jinak. Doufám, že budeme součástí této pracovní skupiny. Jak jsem uváděl již v minulosti, osobně bych preferoval nalezení strategického partnera, než aby se město učilo výstavnictví. Příklad si můžeme vzít z nedaleké Vídně. Pokud město využije předkupního práva, kde na to vezme peníze? Myslím si a to byl již záměr minulého vedení, že na koupi podílu ve společnosti Veletrhy Brno se využijí finance za prodej podílu města v Technologickém parku, který je ve vlastnictví města a společnosti P&O, přičemž jednu vázanou akci tam má VUT v Brně.

Janáčkovo kulturní centrum

V pondělí proběhlo slavností položení základního kamene Janáčkova centra. Nejedná se o budování hudebního sálu, avšak o takzvanou první etapu – výstavbu podzemní parkoviště. Tento projekt připravilo a do realizace posunulo minulé vedení radnice. Zda to nakonec neskončí pouze u stavby parkoviště, ukáže čas, což potvrzují i zástupci současného vedení. Město nemá finanční prostředky, aby toto realizovalo samo. Jak jsem již v minulosti uvedl, musí se jednat o vícezdrojové financování nebo nalezení jiného řešení. Nejde o to jen postavit novou budovu, ale je nutné přemýšlet i nad provozními náklady, které mohu být velkou finanční zátěží pro rozpočet města. Zcela na místě je otázka, jak často a jak zaplněný bude sál pro 1 500 lidí.

Jihomoravský podnikatel roku

Ve čtvrtek minulého týden proběhlo vyhlášení výsledků soutěže Podnikatel roku v Jihomoravském kraji. Tuto cenu obdržel Jindřich Životský, majitel největší sítě prodejen s elektronikou OKAY v českém držení na území České a Slovenské republiky. Mimo jiné je vlastníkem sítě prodejen Jena nábytek a také v Brně provozuje síť potravin OKAY market. Měl jsem možnost se s ním několikrát potkat. Podle mého názoru je to slušný a úspěšný podnikatel a také brněnský patriot, který se zajímá o své okolí. Toto společenské uznání si jistě a právem zasloužil. Přeji si, aby se umístil na čelním místě republikového kola a vyrazil tak zdárně reprezentovat Českou republiku v Monte Carlu.

Protiislámská demonstrace

Aktuálně se boj proti islámu dostal i do Brna. Začalo to v loňském roce hnutím Pegida v německých Drážďanech, pokračovalo dále Německem a vygradovalo po brutálním útoku na redakci časopisu Charlie Hebdo.  V sobotu na den Svatého Valentýna proběhla v Brně dvě shromáždění, jedno proti islámu a druhé pro náboženskou tolerantnost. Osobně jsem se nezúčastnil ani jedné z nich a podle informací se jednalo jen o symbolické počty na obou stranách. Spíše mně tyto akce připadaly jako snaha o zviditelnění na obou stranách. Jsem přesvědčen, že obecně by lidé měli dodržovat zákony jednotlivých zemí, kam se přistěhují a přizpůsobit se, samozřejmě při zachování své integrity i náboženství. Vezměme si příklad z nás, jak to umíme a k tomu jsme někdy papežštější než sám papež :). Když nějakou dobu žijeme či pracujeme v zahraničí, striktně se snažíme dodržovat všechny předpisy. Příkladem může být rozdíl v jízdě našinců na dálnici v České republice a pak ve Švýcarsku či blízkém Rakousku.

Jaroslav Kacer

Související

Týden podle Kacera (26. 1. – 1. 2. 2015)
Týden podle Kacera (19. – 25. 1. 2015)

Týden podle Kacera

4. 2. 2015 v 20.11 • Témata: , , , , , , ,

last-week-by-kacer-small

Jaroslav Kacer, předseda brněnské TOP 09, byl v minulém volebním období zastupitelem v městské části Brno-Bystrc, kde také bydlí. To je i důvod, proč přebíráme jeho zprávu o dění v Brně, kterou publikoval na www.top09.cz.

*

I když jsem si za minulý týden připadal, že nevím, kde mě hlava stojí, přesto jsem pár zpráv zachytil :). A tak již podruhé píši všem, které zajímá můj pohled na dění v uplynulém týdnu.

Slučování nemocnic na území města Brna je zpráva, kterou nelze nevzpomenout. Jedná se o skutečnou budoucnost či jen o vyřčené přání? Mluví se o dvou rovinách. V prvním případě jde o plán bývalého ministra Hegera ke sloučení Fakultní nemocnice Bohunice a Fakultní nemocnice U Svaté Anny, který není nikterak schopný ovlivnit městská či krajská politická reprezentace. Podle kuloárních informací je tento plán opět na stole. Podle mého názoru, je tento krok prospěšný jak z ekonomického hlediska, tak z hlediska efektivního fungování zdravotní péče nejenom na území města Brna. Najde se opět určitě hodně hlasů, které budou tvrdit, že to není správný směr. Důvody jsou však prozaické. Nebude se to zřejmě líbit dodavatelským společnostem, zdravotním pojišťovnám, mnoha vedoucím pracovníkům a to i na akademické půdě, kteří tak mohou přijít o rozhodovací pravomoci či pozice. Je nutné tuto problematiku co nejlépe komunikovat, aby to nedopadlo jako s Úrazovou nemocní Brno za dob ministra Julínka. Od roku 2009 je toto zdravotnické zařízení z rozhodnutí tehdejších politických reprezentací v Brně a v Jihomoravském kraji včele s ČSSD v majetku města. Provozování tohoto zařízení je pro město velkou finanční zátěží.

Postupně jsem se tak dopracoval k druhé rovině slučování a to tzv. městských nemocnic. Jedná se o již zmíněnou Úrazovou nemocnici Brno a Nemocnici Milosrdných bratří. Druhá jmenovaná má na našem území dlouhou historii a provozování této nemocnice je smluvně zajištěno s řádem Milosrdných bratří, jež vlastní historické budovy a také pozemky. K zefektivnění zdravotní péče ve městě Brně je jistě zcela pochopitelné sloučení těchto dvou zařízení. Nesmí se však odpovědní politici chovat v této otázce jako slon v porcelánu. Pokud má mít tato záležitost jistou váhu a nemá jít jen o plácnutí do vody, je nutné vše komunikovat se všemi dotčenými a ne jen s novináři. Pak dochází k paradoxním situacím a nejasnostem, které jsou místo osobních jednání komunikovány přes média.

Nakonec se snad podařilo současnému primátorovi na nějakou dobu uhasit vzniklý požár. Současně s touto problematikou je totiž na stole i prodloužení smlouvy s řádem od roku 2018. Ředitelem Nemocnice Milosrdných bratří je Josef Drbal, který je podle mého názoru nejlepším ředitelem za mnoho let. Za jeho čtyřleté vedení dokázal snížit příspěvek zřizovatele o sto deset miliónů korun, kdy sedmdesát šlo do investic a čtyřicet je viditelná úspora města. To dokládá zcela nezpochybnitelné manažerské schopnosti při řízení specifických zařízení, jako jsou nemocnice. Musím se však přiznat, že se jedná o mého kolegu a v některých otázkách i učitele. Všechny úspěšné lidi bychom měli vynášet na piedestal než stále udržovat nelichotivou vlastnost, že úspěch se v našich zemích neodpouští.

Potřeba hokejového a fotbalového stadionu je druhou „aktualitou“. Ano, je to potřeba, si zřejmě odpověděly jednotlivé zájmové skupiny a jen se rozcházejí v pohledu na umístění. Otcové přání myšlenky se snažili získat nějaké stanovisko. Primátor se na to snažil odpovědět neutrálně, nic nevyloučil a spíše naznačil možné řešení financování za využití privátního sektoru. Já bych si však překvapivě místo otázky, kde na to město získá finanční prostředky, položil jako první otázku, co bude město realisticky dělat s halou Rondo, do které investovalo v minulosti více jak půl miliardy korun a také co s fotbalovým stadiónem na Srbské. Bez mučení se přiznám, že to nyní nevím a jasnou odpověď mi nebyli schopni dát ani současní uživatelé. Pak bych teprve hledal odpověď na otázku, kde vzít finance na dané plány. Sám jsem v mládí chodil za sportem za Lužánky a bylo by žádoucí tento prostor oživit.

Marketing se dostal i do náborových kampaní studentů na vysoké školy. Velice příjemně mne překvapila kampaň mé alma mater Vysokého učení technického v Brně. Podle mého názoru je tato kampaň kvalitně provedená a dokonce i vtipná. Holt smekám a doufám, že dokáže splnit vytčený cíl. K tomu mi kolega poslal příspěvek z portálu Virgin.com, kde se Brno dostala do sítě čtyř méně známých měst vedle Talinnu, Malmö a Eidhoven, které jsou přívětivé k podnikání, inovacím a kreativitě. Zřejmě dobrá práce. Na druhou stranu jsem bohužel zaslechl informaci o obrovských problémech vědeckého projektu CEITEC. Nejčernějším scénářem může být neuznání dotace z Evropské unie ve výši dvě a půl miliardy korun z důvodu nedodržení pravidel čerpání. To by mělo velký dopad na všechna dosavadní snažení mnoha lidí a institucí.

Politici opouštějí městské společnosti. Opět jsem v médiích zaregistroval tuto proklamaci. Prozatím se jedná o záměr, který je více prezentovaný než by dokládala skutečnost. Mluví se o řízení podle německého modelu v českém prostředí, což zatím není. V představenstvech sedí převážně zástupci koalice-politici. Jediné, co se skutečně snížilo, je velikost jednotlivých orgánů. Záměrem je i posouzení stavu tzv. městského holdingu. Důležitou otázkou je, kdy se deklarované záměry budou realizovat. Nezbývá než posečkat. Necháme se překvapit, zda skutečnost bude opravdu tak zářivá nebo půjde spíše o východoněmecký model řízení. Některým se může ve funkcích zalíbit a nebudou se jich chtít vzdát. V kuloárech koluje informace o změně kanceláře ředitele pro představu představenstva, neboť se mu líbila více. Já jsem dlouhodobě pro, aby městské společnosti byly řízeny podle německého modelu a také, aby vznikl městských holding.

A o čem se bude mluvit tento týden? Na úterní Radě města Brna se bude rokovat ohledně smírného řešení mezi společnostmi Dopravní podnik města Brna a Škoda transportation. Město podepsalo v roce 2006 rámcovou smlouvu se společností Škoda transportation a to na dodání až 100 kusů nových tramvají. Celkově podnik odebral dvacet devět kusů (devět z nich bylo placeno z dotací EU). Součástí podepsané smlouvy byla i inflační doložka. Minulé vedení města a podniku tuto problematiku řešilo laxně. Vytvořil se tak dluh téměř sto čtyřiceti miliónů korun. Společnost podala žalobu ke krajskému soudu. Předmětem smírného řešení sporu je prominutí tohoto závazku, avšak nakoupení nových dvaceti vozů tramvají T13 Porsche v hodnotě přes 1,1 miliardy korun. Rámcová smlouva je do konce roku 2016, a proto je možné toto realizovat formou jednacího řízení bez uveřejnění. S výsledkem dvou prosincových jednání a navrženým řešením nejsem zcela ztotožněn. Je to samozřejmě otázkou pohledu, zda bylo možné vyjednat více, ale ta rychlost mě překvapila.

Jaroslav Kacer, člen ZMB

Související

Týden podle Kacera (19. – 25. 1. 2015)

Týden podle Kacera

26. 1. 2015 v 19.57 • Témata: , , , , , , , , , ,

Jaroslav Kacer, předseda brněnské TOP 09, byl v minulém volebním období zastupitelem v městské části Brno-Bystrc, kde také bydlí. To je i důvod, proč přebíráme jeho zprávu o dění v Brně, kterou publikoval www.top09.cz.

*

O víkendu jsem se setkal s přáteli a byl jsem překvapen jejich zájmem o můj názor na dění v Brně. Rozhodl jsem se s vámi, kteří budou mít zájem a chuť, podělit o komentáře k uplynulému týdnu. Pokusím se o pravidelnost, pokud mi to čas dovolí, bude-li co komentovat a nebudu-li zcela znechucen :).

Začal bych netradičně od konce tedy od pátku 23. ledna, neboť rozhodnutí krajského soudu o zrušení Změny Územního plánu města Brna „Aktualizace ÚPmB“ považuji za důležitou zprávu. Již samotný název od počátku evokoval mišmaš pojmů a přičteme-li k tomu snahu bývalého vedení města o rychlé schválení bez neadekvátní diskuze či seznámení, bylo to při nejmenším podezřelé. Mě osobně to vedlo ke kritice již v loňském roce. Dokonce jsem navrhoval řešení tak, abychom předešli stavu, který minulý týden nastal. Rozhodnutím soudu se tak minimálně na dva roky paralyzoval rozvoj města. Mnoho lidí teď neví, na čem jsou. Zda budou moci stavět, rekonstruovat a vůbec, co vlastně z územního plánu platí. K tomu všemu se totiž ještě projednávala příprava nového územního plánu a to hned ve třech variantách. Dokument Aktualizace ÚPmB obsahoval mnoho prospěšných věcí, ale také spoustu takových, o kterých to říci nešlo. Jsem si vědom, že mnoho lidí je rezistentní k výstavbě v jejich okolí. Chtějí bydlet de facto na samotě, kde je nikdo nebude rušit, odkud to budou mít maximálně pět minut do centra, dostupnost všemožných služeb je samozřejmostí. To je však jen chiméra.

Co teď a co potom? V současné době platí územní plán z roku 1994 včetně schválených soborů změn. Ten však neodpovídá potřebám moderního města 21. století. K tomu byly v roce 2012 zrušeny Zásady územního rozvoje kraje, které jsou nadřazeným dokumentem pro územní plán, a na přípravě nových se teprve pracuje. Díky tomu je potřeba nejdříve připravit, projednat a schválit nové změny ÚPmB tak, aby se zcela nezastavil rozvoj města. Tento dokument by měl obsahovat co nejvíce prospěšných věcí pro obyvatele a samotné město. Neměl by vycházet vstříc zájmům jednotlivců. Tento proces bude trvat minimálně rok a půl. Ruku v ruce s ním se dle mého názoru musí připravovat tzv. metropolitní plán po vzoru Vídně, Amsterdamu, Kodaně Curychu či Prahy.

A co dalšího se minulý týden událo. Bylo podáno několik žalob na rozhodnutí Zastupitelstva města Brna ohledně konání referenda o poloze brněnského nádraží. Jedním ze žalujících byl bývalý náměstek za ODS. Dalšími žalujícími jsou někteří zastupitelé za ČSSD a ODS. Také náš klub TOP 09 dostal nabídku přidat se k této žalobě, což jsme však vyhodnotili jako nesprávné a nekonzistentní. V minulosti jsme totiž podporovali konání referenda a minulá koalice na to neslyšela. Měli jsme samozřejmě připomínky k jednotlivým otázkám referenda, které přípravný výbor předložil a také k termínu konání. Na místě je i otázka, zda by referendum o poloze nádraží nemělo být celokrajské, neboť mnoho lidí přijíždí do Brna za prací či studiem.

Na tom, že Brno potřebuje modernizaci železničního uzlu a současný stav není lichotivou bránou do města, se shodneme všichni. Nedávno za mnou přijel jeden známý ze zahraničí, který si chválil moderní vlakovou soupravu Railjet, která jej do Brna přivezla, avšak kritizoval hlavní nádraží, kde si připadal jako v historickém železničním skanzenu. O přesunu nádraží se mluví v Brně skoro sto let a je nutné konečně učinit kroky, které povedou k finálnímu rozhodnutí a realizaci. Osobně by se mi líbila varianta v centru. Za klíčové považuji celkovou modernizaci železničního uzlu Brno a jeho napojení na vysokorychlostní tratě. Já i naše strana jsme připraveni respektovat odborné stanovisko Ministerstva dopravy k této problematice, které by mělo být k dispozici v průběhu letošního roku.

Grand Prix ČR byla a je opět na programu dne. Za poslední dobu jsme si zvykli na stálé stěžování si pořadatelů na nedostatek peněz a snahu o získání maxima z veřejných zdrojů. Velká cena k městu Brnu neodmyslitelně patří. Není však možné stále žádat o finanční prostředky a nerozkrýt podivný spletenec firem včetně všech nákladů a výnosů. Pořadatelé v loňském roce hazardovali o osudu velké ceny a hráli do jisté míry vabank svými ultimativními požadavky, očekáváním pozornosti veřejnosti a nátlaku v rámci komunálních voleb. Tuto hozenou rukavici využil pan hejtman a přišel se založením společnosti, která by tuto akci pořádala. A tak se nakonec i stalo. Pořadatelé měli přislíbené finanční prostředky ve výši třiceti miliónů korun na zalistovací poplatek za rok 2014, který prozatím nebyl uhrazen. Vláda ČR schválila tuto částku až v letošním roce a lišácky ji poukázala Jihomoravskému kraji, což bezesporu vyhovovalo i samotnému hejtmanovi.  To dává velký silový potenciál pro realizaci přání krajského vedení. Původně měla krajská společnost ambici pořádat velkou cenu až od roku 2016. Otázkou tedy je, kdo bude pořadatelem v letošním roce, jak bude akce organizována a zda budou finanční toky transparentní. Bez dohody se současnými pořadateli to však nepůjde.

Dále se v médiích několikrát objevila informace o pozastavení privatizace. Toto rozhodnutí poprvé zaznělo od odpovědné náměstkyně na posledním zasedání Zastupitelstva města Brna v loňském roce a týká se i domů a bytů v procesu. Zcela chápu rozhořčení lidi, kteří jsou již v závěrečné fázi procesu včetně podepsaného úvěru či hypotéky a nyní nevědí, co bude dál. Tato problematika není zcela jednoduchá a nelze vše házet do jednoho pytle. Existují jistě pochybnosti o jednotlivých rozhodnutích a jejich výhodnosti. Nejsem sice právník, ale očekával bych dokončení privatizace v procesu. Pokračování privatizace by pak mělo probíhat za oboustranně výhodných podmínek. Nemělo by se jednat o diskontní výprodej pro vyvolené. Na základě zápisu rady bylo rozhodnuto o vytvoření pracovní skupiny pro posouzení pravidel privatizace, ve které však nejsou zástupci opozičních stran. K přípravě podkladů pak byla vybrána pražská advokátní kancelář. V polovině ledna byly osloveny jednotlivé politické kluby, aby zaslaly svoje připomínky k současným pravidlům, a to do konce ledna. Osobně jsem předpokládal, že odpovědní představitelé mají vizi a představí nám svoji koncepci privatizace. Následně by se pak vedla diskuze, ve které by mohly své připomínky prezentovat politické kluby.

Mezi mé záliby patří i architektura. Brno je Mekkou moderní architektury a na to jsem pyšný. Proto mně dovolte, abych na závěr zmínil kulaté výročí narození Ernsta Wiesnera, které jsme si minulou středu připomněli. Tento architekt zanechal ve městě Brně významnou architektonickou stopu. Mezi jeho významné stavby patří vila Stiassni, dříve označována vládní vila v Pisárkách. K tomuto objektu mám osobní vzpomínky, neboť jsem nedaleko trávil u babičky prázdniny po mnoho let. Ve stejné oblasti se ještě nachází Münzova a Haasova vila. Mezi další Wiesnerovy stavby patří palác Morava na Malinovského náměstí či budova brněnského krematoria v městské části Bohunice.

Jaroslav Kacer, člen ZMB

Luboš Raus: Po volbách

3. 11. 2014 v 13.19 • Témata: , , , , , , ,

Luboš Raus kandidoval v říjnových komunálních volbách v Bystrci na druhém místě kandidátky Bystrčáků, uskupení místních občanů. Bystrčáci získali ve volbách pět mandátů z dvaceti sedmi. Svým článkem se pan Raus vrací k povolebním vyjednáváním, která vedla k vytvoření koalice, v níž Bystrčáci nejsou zastoupeni.

*

Nechtěl jsem krátce po volbách jitřit vášně, zdálo se mi to jaksi nepatřičné. Protože se ale na mě mnozí obracejí, ať již telefonicky nebo osobně, s dotazy, co se to vlastně stalo, proč nejsme v koalici a kdo vlastně bude na radnici vládnout a proč, zdá se mi nyní s odstupem času vhodné poskytnout odpověď na tyto otázky veřejně. Předpokládám totiž, že odpověď bude zajímat nejen tazatele, ale i mnohem širší okruh Bystrčáků.

Co se tedy po volbách událo. Ještě v onu volební sobotu pozdě večer byli jsme jako Bystrčáci (a teď myslím nás, jako volební uskupení) pozváni na bystrckou radnici, kde jsme byli očekáváni kandidáty za sociální demokracii v čele s Tomášem Kratochvílem a Vladimírem Vetchým, spolu s lidoveckými kandidáty. Byli jsme laskavými a vstřícnými slovy přizváni k vytvoření koalice i se stranou TOP09 reprezentovanou na jednání panem Přibislavským. Jednání probíhala v přátelském duchu a zdálo se, že nic nestojí v cestě vzájemné budoucí spolupráci.

Zcela v odlišném duchu se ovšem neslo společné jednání hned druhý den navečer v restauraci Hvězda. Pan Kratochvíl spolu se zástupci KDU-ČSL přišli na toto jednání společně a se zpožděním, načež jsme byli panem Kratochvílem jako Bystrčáci ostře, a musím podotknout že neprávem, osočeni, že jsme jednali s jinými stranami ve snaze dojednat s nimi alternativní koalici. Protože se mě toto křivé obvinění dotýkalo osobně, několikrát jsem se pana Kratochvíla ptal z čeho konkrétně mne podezírá, abych se ujistil, že se ve svém názoru na něj nemýlím. Panem Kratochvílem nám bylo poté sděleno, že když my jednáme s jinými stranami, že oni také mohou, že je naším jednáním velmi konsternován a že potřebuje tři dny na to, aby naše jednání rozdýchal, pak že budeme pokračovat v jednání.

Ono rozdýchání bylo ale nakonec podstatně rychlejší. Již následující den v pondělí dopoledne nám bylo sděleno, že s námi ČSSD přerušuje veškerá jednání o koalici a následující pokračování je již všeobecně známo – byla vytvořena koalice nazývaná některými „národní fronta“ a to ze všech všech politických stran a uskupení (ČSSD, ANO 2011, KDU-ČSL, TOP 09 a ODS) mimo KSČM, Zelené pro Bystrc a Bystrčáků.

po-volbach-lubos-raus

Zdali konečný výsledek odpovídá přání voličů, to nechám na posouzení laskavému čtenáři. Jisté je, že když jsme na prvním povolebním jednání upozornili na skutečnost, že pan Vetchý získal od voličů o 7 % více hlasů než jednička kandidátky pan Kratochvíl a že by možná spíše jemu patřilo podle vůle lidu starostovské křeslo, bylo nám argumentováno, že priorita pana Kratochvíla je stranické rozhodnutí, které nelze nerespektovat.

Tolik tedy moje odpověď na otázku co se stalo a proč nejsme jako Bystrčáci, byť spolu s ANO 2011 druhá nejsilnější strana v Bystrci, v koalici. Další úvahy by už byly jen mými spekulacemi nad rámec výše uvedených faktů. Snad jen jednu poměrně pravděpodobnou spekulaci si dovolím. Myslím, nakolik jsem si za svého krátkého působení v komunální politice stačil všimnout, že ono počáteční vstřícné jednání s potenciálně nebezpečnými stranami je běžnou a v podstatě v každých volbách opakovanou praxí, aby totiž tyto strany snad nenapadlo vytvořit koalici „mimo hlavní proud.“

Co dál? Nevidím situaci nikterak černě, přestože se nám vrací stará známá dvojice ČSSD + ODS. Společně se Zelenou pro Bystrc, s kolegy, se kterými jsem úzce a úspěšně spolupracoval v minulém volebním období, disponujeme v zastupitelstvu sedmi hlasy. Navíc, oproti době dnes již dávno minulé reprezentované stejnou dvojicí, budeme mít jako zastupitelné mnohem lepší přístup k informacím. Ale že se neobejdeme bez vás, bystrckých občanů, je nabíledni. Je pravděpodobné, že více než v uplynulém volebním období bude potřebná vaše účast na jednáních zastupitelstva. Pokusíme se co nejdříve navrhnout a prosadit, aby jednání začínala nikoli v 16 hodin, ale až v 17, aby byla přístupná občanům nejen formálně, ale i fakticky.

A pokud chcete informace o těch, kteří nám na radnici budou vládnout v příštím volebním období hned z první ruky (kandidáti se totiž budou představovat a odpovídat na otázky zastupitelů), nelze než vřele doporučit účast na prvním jednání zastupitelstva ve čtvrtek 6. listopadu 2014 ve Společenském centru. Tentokrát ještě v 16 hodin, ale bude to jistě stát za to!

Luboš Raus

Jednání u konce. Bystrc povede pětikoalice

16. 10. 2014 v 20.21 • Témata: , , , , , , , , , ,

Nové volební období začne na bystrcké radnici pod vedením koalice pěti stran. Dohodli se na tom lídři ČSSD, ANO 2011, KDU-ČSL, TOP 09 a ODS.

Koaliční smlouva nebyla zveřejněna, ale i tak je známo obsazení některých funkcí. Novým starostou Bystrce bude právník Tomáš Kratochvíl (ČSSD), prvním místostarostou vůdce bystrcké organizace ANO 2011 Jaroslav Petr. V devítičlenné radě obsadí ČSSD tři místa, ANO se muselo spokojit se dvěma. Druhým místostarostou bude Miroslav Klimeš z KDU-ČSL, Tomáši Přibislavskému z TOP 09 koaliční smlouva zajistí post neuvolněného místostarosty.

„Rádi bychom s koaličními partnery navázali na předchozí volební období, ve kterém se podařilo uskutečnit řadu pozitivních změn,“ uvedl pro Brněnský deník Rovnost Tomáš Kratochvíl.

V opozici zůstanou Bystrčáci, Zelená pro Bystrc a KSČM.

„Opozice je pro nás jednoznačně zklamáním. Můžeme však voličům slíbit, že budeme opozicí korektní, ovšem aktivní, sebevědomou a ostrou,“ komentovala koaliční dohodu Hana Jindrová, vůdkyně Bystrčáků.

Volba nového starosty a místostarostů proběhne na prvním povolebním jednání zastupitelstva počátkem listopadu.

Zdroj: brnensky.denik.cz

Ke stažení

Tisková zpráva Tomáše Kratochvíla o koaliční dohodě (PNG)

Luboš Raus: Jaké jsou pravomoci zastupitelstev městských částí?

4. 10. 2014 v 07.26 • Témata: , , , , , , , , ,

Podle mých bystrckých zkušeností jsou pravomoci městských částí malé a týkají spíše věcí nepodstatných. A protože jako aktuální problém nejen Bystrce, ale celého města Brna vidím problematiku nakládání s pozemky, povolování staveb v rozporu s územním plánem, aktualizaci územního plánu, často z hlediska zákonnosti na hraně, dovolil jsem si kandidátům na post primátora města Brna a volebním lídrům jednotlivých stran a uskupení položit následující otázku:

Vážená paní, vážený pane, jako kandidátovi na místo primátora města Brna resp. volebnímu lídrovi bych Vám rád položil otázku, týkající se problematiky pozemků a developerů v městských částech. V současné době o pozemcích na území městských částí a o stavbách na nich rozhoduje velké, celoměstské zastupitelstvo, a to i v případě, že tyto pozemky a stavby nepřekračují svým významem hranice městské části. Městská část má pouze právo vyjádřit se. Zkušenosti jsou ovšem takové, že na názor městské části není v naprosté většině brán zřetel. Pro řadu městských částí je to aktuální palčivý problém, Bystrc nevyjímaje. Ptám se tedy: Když budete ve volbách úspěšní, budete prosazovat Vy a Vaše strana, případně volební uskupení, změnu Statutu města Brna v tom smyslu, že zastupitelstva městských částí budou moci o pozemcích na svém území a o stavbách na nich, nepřesahují-li svým významem hranici městské části, rozhodovat sami? Vzhledem k významu této otázky považujte ji, prosím, za veřejnou, stejně jako Vaši odpověď, za kterou Vám předem děkuji.

Kladnou odpověď, přesunutí pravomocí na zastupitelstva městských částí deklarovalo těchto 6 stran: KDU-ČSL;  Moravané pro Brno;  Žít Brno;  Občanská demokratická strana;  „A co Brno?“;  Strana svobodných občanů, přičemž ODS poukazovala na nutnost přesněji definovat, co znamená „význam nepřesahující hranice městské části“.

Zápornou odpověď jsem obdržel od těchto tří stran.

od KSČM, Heleny Sýkorové:

Rozhodování o nevratných majetkových dispozicích s nemovitostmi bych doporučovala zatím ponechat na úrovni ZMB.

Pavel Březa, kandidát KSČM k tomu dodává:

Statut v současném znění definuje celkem nesporně hranici pro rozdělení rozhodování města a městských částí při nakládání s nemovitostmi v majetku města. Vytvořit jinou hranici za účelem přenesení pravomoci na městské části i na prodeje je možné, ale nikoliv na pojmu „nepřesahuje svým významem hranici městské části“, který není jednoznačný. O tom, zda lze tento pojem uplatnit nemůže rozhodovat městská část, ale pouze orgán, který je ze zákona o obcích oprávněn schvalovat prodeje nemovitého majetku. Tímto orgánem je zastupitelstvo města, které je také oprávněno dávat městské části možnost nakládat s takovým majetkem rozhodnutím o svěření, s určením rozsahu svěření a udělením případných výjimek (zejména na dobu přesahující 15 let).

od ČSSD, pana primátora Romana Onderky:

ČSSD v tomto okamžiku neuvažuje o změně Statutu města ve smyslu rozšíření pravomocí městských částí ve vztahu k pozemkům na svém území, neboť praxe již v minulosti ukázala, že to může být cesta do pekla, viz. kauza Wilson v MČ Brno-střed či Marka v Medlánkách.

Obcí je Brno, nikoliv městská část, těm jsou statutem svěřeny jen některé pravomoci. Vlastníkem majetku je tedy město, nikoliv městské části. Prodeje městských pozemků jsou zásadní a složitou procedurou, kdy je zajišťováno množství stanovisek – vyjadřují se k tomu samosprávné orgány městské části, Komise majetková Rady města Brna, Rada města Brna a Zastupitelstvo města Brna, přičemž schválení prodeje předchází vyvěšení záměru na úřední desce. Naprostá většina nepotřebného nemovitého majetku města je prodávána nabídkovým řízením, tedy soutěží. Někdy ale i prodej nepatrného pozemku města může mít fatální následky z hlediska Územního plánu města Brna, rozvoje města, uložení technických sítí apod. Jsme proto přesvědčeni, že centralizace této rozhodovací pravomoci má tak svůj opodstatněný význam.

a od TOP 09, Jaroslava Kacera:

 Nejsem pro změnu Statutu města Brna. Zasadíme se však o vytvoření tzv. metropolitního plánu po vzoru Kodaně, Curychu, Amsterdamu, Vídně a také již i Prahy. Tento metropolitní plán je jednodušší, lidštější a povede i k zamezení korupce. Metropolitní plán je tvořený tak, že se nejdříve ptá těch, kteří k tomu mají co říct, ať už se jedná o občany, samosprávu – i městské části, neziskový sektor, občanské sdružení, odborníky, podnikatelské subjekty apod. Na základě toho se připraví koncept metropolitního plánu, který se pak otevřeně projednává i se samosprávami městských částí a případně jsou ještě zapracovány připomínky a až následně je schválen. Vše bude transparentní a vyznají se v něm i obyčejní lidé. Ruku v ruce s metropolitním plánem je nutná transformace Odboru územního plánování a rozvoje. Návrat k myšlence útvaru hlavního architekta či IPR Praha. Nesmí to být podřízený úředník. Navrhujeme vytvořit instituci na bázi hlavního architekta města Brna, která by byla pojatá jako skupina odborníků z řad architektů a urbanistů, a to včetně mezinárodních.

Nelze přehlédnout, že uvedené tři záporné odpovědi obsahují i poměrně obšírné zdůvodnění, některé relevantnější, jiné méně, to již nechám na posouzení laskavému čtenáři. Od ostatních stran či uskupení se mi odpověď na položenou otázku nepodařilo získat.

Domnívám se, že položená otázka a uvedené odpovědi naznačují, že otázka Statutu města Brna a pravomocí městských částí je otázkou aktuální a bude mít jistě svůj vliv i v blížících se komunálních volbách, protože jednotlivé strany a uskupení přistupují k tématu samostatnosti mětských částí odlišně. Neméně důležité pak je, aby zastupitelstva městských částí skutečně reprezentovala názory občanů. I to je námětem k přemýšlení před blížícími se volbami do místních zastupitelstev.

Pevně doufám, že oslovení kandidáti na své odpovědi nezapomenou a své názory nezmění. A kdyby snad ano, voliči jim to jistě rádi připomenou.

Luboš Raus

Drakiáda s topkou a Lidopopem

1. 10. 2014 v 13.57 • Témata: , , ,

drakiada-top09Místní organizace TOP 09 Brno-Bystrc si vás dovoluje srdečně pozvat na Drakiádu, která se bude konat v sobotu 4. 10. 2014 od 10 hodin na Kraví hoře. Po celý den pouštění a závody draků, dílnička na draka, soutěže a hry pro děti. Občerstvení zajištěno.

Na celodenní Drakiádu volně navazuje večerní koncert skupiny LIDOPOP, který začíná ve 20 hodin a končí ve 22 hodin.

Tomáš Přibislavský
předseda MO TOP 09 Brno-Bystrc
Zdroj: Bystrcké noviny 10/2014

Největší problém Brna je chybějící strategie, míní Jaroslav Kacer

15. 9. 2014 v 22.07 • Témata: , , ,

Server iDnes.CZ zveřejnil rozhovor s kandidátem TOP 09 na primátora Brna Jaroslavem Kacerem. Jaroslav Kacer, který se v Bystrci narodil, je od roku 2010 zastupitelem nejen Brna, ale i naší městské části. V letošních komunálních volbách kandiduje v Bystrci na šestém místě. Má tedy k Bystrci silný vztah a tak, když nás jeden z jeho stranických kolegů požádal o převzetí rozhovoru, nebyl žádný důvod nevyhovět.

*

Jaký je největší problém Brna?

Jaroslav Kacer: V zásadě není jasné, kam město směřuje a co chce. Chybí strategie města a jsou přijímána nekoncepční řešení bez otevřené diskuse. Někdy to vypadá, že nejenom brněnští politici se nejsou schopni domluvit a nikam to nevede. Příkladem může být poloha nádraží, změna územního plánu či strategie parkování, projednávaná až nyní, přestože byl na přípravu dostatek času. O plánování investic nemluvě. Městské společnosti se neumí domluvit na koordinaci prací a pak jsou některé ulice trvale rozkopané apod. S podporou turistického ruchu, ve kterém má město velký potenciál, je to rovněž tragické. Příkladem budiž nepovedený web pro návštěvníky.

Jak byste řešili vleklé spory kolem polohy nádraží? Mělo by nyní město něco dělat se zanedbaným prostorem před nádražím, nebo má s investicemi čekat, až se rozhodne o poloze?

To, o čem může Brno rozhodnout a prakticky okamžitě něco dělat, a to bez enormních investic, je úprava okolí nádraží, které minimálně dalších deset let budeme využívat v současné podobě a které je opravdu tristní. Za klíčovou pak považujeme celkovou modernizaci železničního uzlu Brno a jeho napojení na vysokorychlostní tratě, což je pro nás důležitější než konkrétní poloha nádraží. Jsme připraveni respektovat odborné stanovisko Ministerstva dopravy jak z pohledu technického, tak finančního, aby toto vše bylo vůbec realizováno, a to v co nejkratší době.

Mělo by Brno koupit od německého partnera jeho většinový podíl ve firmě Veletrhy Brno?

Město by v prvé řadě mělo najít strategického partnera, jenž má s oborem výstavnictví dostatečné zkušenosti, jak se to třeba podařilo ve Vídni. Pokud se toto nepodaří, pak je nutné otevřít diskusi o budoucnosti výstavnictví v Brně a pokusit se najít jiné řešení.

Co je vaše priorita v oblasti sportu?

Především podpora mládežnického sportu, podpora neziskových organizací věnujících se sportu dětí, mládeže a seniorů. Zavést otevřené dotační podmínky a důslednou kontrolu účelovosti poskytnutých dotací.

Co je vaše priorita v oblasti kultury?

Nastavit transparentní systém poskytování dotací pro kulturní instituce a projekty a také podpora nezávislé kultury v Brně. Zrevidovat všechny dosavadní kulturní akce ve městě a nastavit jasnou koncepci kultury. Nemusíme chodit daleko, příkladem může být třeba divadelní festival v Plzni oproti obdobné akci v Brně apod.

Mělo by Brno zřídit post hlavního architekta?

Současný stav v této oblasti je zcela nevyhovující a je nutné jej změnit. Navrhujeme zřídit mezinárodní panel odborníků, který se bude skládat z urbanistů a architektů, a ten by řešil danou problematiku podle nejnovějších ověřených zkušeností ze světa.

(…)

 Celý rozhovor si přečtěte na brno.idnes.cz
Foto TOP 09

*

Související

Jaroslav Kacer: V Bystrci jsem se narodil

 

O práci ve volební komisi je velký zájem

17. 8. 2014 v 12.45 • Témata: , , , , , , , ,

urna-824O práci v okrskových volebních komisích je velký zájem. Lidi láká nejen možnost přivýdělku, ale také samotné prostředí a nezvyklý zážitek.

„Neuběhlo ani čtyřiadvacet hodin od zveřejnění výzvy a už máme obsazena všechna místa v komisích v Bystrci,“ uvedla Hana Jindrová, kandidátka na starostku Bystrce za uskupení místních občanů Bystrčáci. „Další přihlášené už můžeme nominovat jen jako náhradníky.“

V Bystrci je 24 volebních okrsků, každá z kandidujících stran, jichž je v této městské části jedenáct, může do každé z volebních komisí nominovat po jednom delegátu a jednom náhradníkovi. Za dvoudenní práci v komisi je odměna zhruba 1 300 korun.

„Zajímavé je, že o práci mají zájem zejména ženy, z dosud přihlášených je jich přes devadesát procent,“ poznamenala Hana Jindrová.

Podobnou zkušenost jako Bystrčáci mají i další strany.

„O práci ve volebních komisích je vždy velký zájem zejména mezi studenty a matkami na mateřské dovolené,“ řekl Jakub Hruška, zastupitel a kandidát za KDU-ČSL v Brně-Kohoutovicích. „Místa v komisích míváme obsazená během několika málo dnů, lidé se zajímají i dlouho dopředu.“

Podle Hany Jindrové není motivace zájemců vždy jen finanční.

„Lidi láká také zajímavý zážitek a nová zkušenost. Práce ve volební komisi umožňuje zblízka nahlédnout tam, kam se běžně člověk nepodívá,“ míní Jindrová.

Na koho se nedostane u Bystrčáků, může zkusit štěstí u jiné strany. Veřejnost k práci ve volební komisi pravidelně zve například Strana svobodných občanů. Další strany výzvy nepublikují, delegáty do komisí posílají „z vlastních zásob“.

„Zájemců z řad členů a příznivců máme víc, než jsme schopni do komisí vyslat. Proto již veřejnost zpravidla neoslovujeme,“ popsal Jakub Hruška.

Ne všechny strany však mají širokou účast veřejnosti v komisích za pozitivní. Proti se staví například TOP 09.

„Jde o plýtvání veřejnými prostředky. Komise pak mají zbytečně mnoho členů, které je třeba zaplatit,“ vyjádřil se před časem Tomáš Přibislavský, místostarosta Bystrce a kandidát na starostu městské části za TOP 09. Podle Přibislavského neznamená větší počet členů komise automaticky lepší dohled na regulérní průběh voleb. Zájemci o práci v komisi podle něj chtějí jen snadnou brigádu.

„Navýšení nákladů na volby je neopominutelný argument, který jsme dlouho zvažovali,“ připouští kandidátka Bystrčáků Hana Jindrová. „Nakonec převážilo to, že nás řada zájemců sama oslovila již před publikováním výzvy. Pravděpodobně bychom tak jako tak vyslali do všech okrskových komisí své zástupce. Všechny naše delegáty oslovíme a budeme je žádat o co nejodpovědnější práci.“

Komunální volby se uskuteční v pátek 10. a sobotu 11. října.

-vl-

Související

Chcete pracovat ve volební komisi?

Jak se volilo v Bystrci

27. 5. 2014 v 08.23 • Témata: , , , , , ,

V pátek a sobotu 23. a 24. května proběhly volby do Evropského parlamentu. V Bystrci, stejně jako v celé České republice, byly poznamenány zejména nízkým zájmem voličů.

volby-ep-2014Ačkoli v Bystrci i v Brně přišlo k volbám více lidí než v celém státě, i tak účast (22,6 % Bystrc, 21,8 % Brno, 18,2 % ČR) zaostala za rokem 2009. K tehdejším eurovolbám přišlo v celé zemi 28,2 % voličů.

Výsledky v Bystrci se příliš neliší od hlasování v Brně. Zaujme snad jen o více než dvě procenta nižší zisk koalice TOP 09 a STAN. Ta získala v Bystrci jen 14,6 % hlasů, v celém Brně 16,9 %. Naopak lépe si vedla KSČM; v Brně dostala 7,4 % hlasů, bystrčtí voliči jí nadělili 9,2 %. Podobné výsledky přinesly i loňské podzimní volby do poslanecké sněmovny, i tehdy TOP 09 v Bystrci zaznamenala zisk nižší, než celobrněnský průměr, zatímco komunisté si vedli naopak lépe.

Přes pětiprocentní hranici se v Bystrci dostali nejen Svobodní (7,1 %), ale také Zelení (5,7 %) a Piráti (5,7 %). Relativně vysoká byla i podpora Moravanů, ti dosáhli na 2,2 %.

-vl-

Středověk na hradě Veveří již počtvrté

24. 5. 2014 v 00.41 • Témata: ,

V sobotu 31. května 2014 v 10 hodin opět vypukne tradiční kulturní akce„Středověk na hradě Veveří“ která je určena pro rodiny s dětmi a širokou veřejnost. Přijměte proto naše pozvání. Vstupné bude ve stejné výši jako kterýkoliv jiný den. V průběhu celého dne se uskuteční nejrůznější vystoupení se středověkou tématikou včetně šermířských soubojů, atrakce a soutěže pro děti, tradiční řemeslný trh anebudou chybět ani sokolníci se svými dravci.

V rámci této akce bude také probíhat soutěž ve vaření kotlíkového guláše. Po celý den se budou konat prohlídky hradu Veveří, poslední prohlídka začne v 17 hodin. Rádi bychom navázali na již tradiční úspěšnou akci a nabídli vám odpočinkový sobotní program a podpořili tak Státní hrad Veveří, který se nachází na území našeho města. Pořadateli této kulturní akce, na kterou vás srdečně zveme, jsou brněnské pracoviště Národního památkového ústavu a regionální organizace TOP 09 Brno-město.

Jaroslav Kacer, předseda RV TOP 09 Brno-město

A co žít Brno? Přípravy na volby v plném proudu

6. 5. 2014 v 11.57 • Témata: , , , , , ,

volby-960Podzimní komunální volby se blíží a i když opravdová kampaň začne nejdříve v druhé půlce srpna, strany se již nyní horečně připravují. Lákají se kandidáti, píší programy, shánějí peníze a dnem i nocí se přemýšlí, jak udělat na voliče velkolepý dojem. A kdo stranu ještě nemá, ten dělá všechno proto, aby se i tak voleb zúčastnit mohl.

V Brně se největší bitva odehraje o magistrát a městskou část Brno-střed. Soupeřit zde budou nejen všechny zavedené strany i většina těch méně známých, ale také řada nových uskupení. Dvě z nich, Žít Brno profesionálního aktivisty Matěje Hollana a spolek A co Brno? bývalé členky TOP 09 Petry Vítkové, patří právě k těm subjektům, které politickými stranami zatím nejsou. Oběma sdružením se však přisuzuje sice nevelká, přesto však existující naděje, že by ve volbách mohla uspět. Budou však vůbec kandidovat, zdaří se jim přípravy? Pokusili jsme se to zjistit.

Žít Brno má podpisy, strana je na cestě

Zavilý kritik magistrátu Matěj Hollan se rozhodl přetvořit dosud neformální skupinu kolem satirického webu Žít Brno v politickou stranu. Tisícovku podpisů, nutnou pro založení, již aktivisté získali; nyní zbývá stranu zaregistrovat.

„Registraci jsem ještě nepodal,“ informoval dnes Matěj Hollan. „Zítra vezu stanovy do Prahy.“

Registrace politické strany trvá zhruba měsíc, někdy i déle. I kdyby se však vyskytly potíže, zdá se, že Žít Brno stranu založit stihne a kandidovat v Brně skutečně bude. I tak před aktivistickým uskupením stojí celá řada problémů.

Ačkoli Matěj Hollan jednal s celou řadou nezávislých občanských skupin, které se chystají kandidovat v městských částech, podle dostupných zpráv žádné z jednání nevedlo k uzavření spojenectví a Žít Brno tak zřejmě půjde do voleb odkázáno pouze na vlastní zdroje, jak lidské, tak finanční. Neočekává se, že by Matěj Hollan dokázal sestavit kandidátky ve více městských částech; Žít Brno tak patrně zaútočí pouze na magistrát a Brno-střed. Samotné uskupení údajně také trpí výrazným vnitřním pnutím a zatím se nedokázalo dohodnout ani na lídrovi kandidátky, ani formulovat volební program.

Příliš velké sousto pro A co Brno? 

Jinou cestu do voleb zvolila Petra Vítková se spolkem A co Brno?; jejím záměrem je získat třicet tisíc podpisů Brňanů a sestavit nepolitickou kandidátku nezávislých osobností. Získat podpisy sedmi procent obyvatel Brna se však může ukázat jako příliš velké sousto i pro subjekt, který si na nedostatek financí nemůže stěžovat.

Kolik podpisů již A co Brno? má se nám zjistit nepodařilo; koordinátorka projektu odmítla informace sdělit. To nasvědčuje, že věci asi nejdou zcela hladce.

Ani Petra Vítková a její spolek dosud neuzavřeli žádné volební spojenectví. A co Brno? však od začátku deklaruje, že chce do voleb poslat zejména nezávislé osobnosti. O jejich získání se pokouší na svých stránkách, seznam kandidátů však čítá nyní jen devět jmen, z toho za poslední týden přibylo jediné.

Slimáků mnoho, kapusty málo

Ve stejných vodách loví mnoho rybářů. O podobný typ voličů bude na podzim usilovat celá řada stran. Kromě dvou výše jmenovaných to budou třeba Zelení, Svobodní, Piráti, pravděpodobně nejméně jedno další nezávislé uskupení, svou kandidátku na magistrát postaví i Starostové a nezávislí. Část přelétavých voličů odebere i hnutí Ano 2011 Andreje Babiše a dost možná ani tento výčet není kompletní.

Rozdělení politické scény do mnoha menších, ne však zanedbatelně malých subjektů může nakonec přinést nečekané volební rozuzlení. Množství voličů, ochotných dát svůj hlas ve volbách jiným než velkým stranám, je omezené. Za běžných okolností nepřevyšuje zhruba dvacet procent, spíše méně. Rozdělí-li se jejich hlasy mezi čtyři a více stran, i přes všechnu snahu se může stát, že všechny či téměř všechny skončí pod pětiprocentní hranicí. Volby tak mohou skončit tím posledním, co by si malé strany přály – zvýrazněním dominance velkých hráčů. Trest za neschopnost se dohodnout by tak mohl být velmi krutý.

Viktor Lošťák

Související

Brno. A co?
Žít Brno
Web A co Brno?
A co Brno? na Facebooku
Petra Vítková na Facebooku
Spolek A co Brno? sbírá podpisy pro nezávislou kandidátku
Vzniká nové hnutí A co Brno? Do voleb ho poženou miliardářovy peníze

Pavel Březa: Až se ucho utrhne – co na to Amazon

28. 4. 2014 v 11.48 • Témata: , , , , , ,

V pořadí čtvrté zasedání ZMB přijalo usnesení navazující dodatkem na Nájemní smlouvu, smlouvu o poskytnutí příspěvku a smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy, uzavřenou dne 30. 12. 2013 se společnostmi CTP Invest, spol. s r.o. a Bor Logistics, spol. s r.o. v zájmu vstupu společnosti Amazon na Černovickou terasu. Primátor inspirován brněnskou hokejovou Kometou sveřepě prosadil – přestože koaliční partner ODS zastával PAT – další projednání tohoto tématu a dal mu s pomocí opozice MAT.

 • Poslanec JUDr. Pavel Blažek – asi již infikován demagogií obvyklou v poslanecké sněmovně – se nás snažil přesvědčit, že celá záležitost neznamená rozpory v koalici a jejich diametrálně odlišný přístup je vlastně normální projev demokracie. Nechtěl bych členy Rady města Brna podezřívat, že neudrží myšlenku, ale jak si vysvětlit, že v zastupitelstvu podpoří pouze čtyři radní návrh, který jedenáctičlenná Rada přijala osmi hlasy.
 • Další ukázkou destrukce rozhodování rady je návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 3,85 mil. Kč na úhradu provozních nákladů společnosti KORDIS JMK, a.s., ke kterému Rada nepřijala usnesení. Přitom se jedná o dlouhodobě sjednané parametry financování IDS v Jihomoravském kraji, které lze samozřejmě měnit, ale v řádném jednání s partnery a nikoliv hlasováním. Počínání Rady naštěstí neovlivnilo kladné rozhodnutí zastupitelstva.
 • Pokud se týká budoucnosti účasti města majetkovým podílem ve společnosti Technologický Park Brno, a.s., došlo ke shodě na tom, že rada zadá posouzení záměru dispozice ve variantách odkoupení, samostatný prodej nebo společný prodej.
 • Varováním pro případné dlužníky může být příběh jednoho dlužníka, který dlužil za období let 1997 až 1999 na nájemném za nebytové prostory a na zálohách na služby částku 142 tis. Kč a přistoupil k úhradám až po rozhodnutí soudu v roce 2006. Od té doby uhradil cca 192 tis. Kč, částka 93 tis. Kč mu byla z rozhodnutí zastupitelstva prominuta a k dnešnímu dni ještě dluží 73 tis. Kč. K jeho žádosti o prominutí zbytku dluhu nepřijalo dubnové zastupitelstvo rozhodnutí, takže ho čeká splácení ještě po dobu 12 let, protože mu příjmy dovolují splácet pouze 500,- Kč měsíčně.
 • Kolega RNDr. Mojmír Vlašín se pokusil zabránit projednávání bodu týkajícího se Černovické terasy, což se mu povedlo pouze napoprvé, ve druhém hlasování vzhledem k podpoře potřebných 28 hlasů již neuspěl.
 • Požadavek na prověření počínání „neznámého subjektu“, který prováděl zemní práce a skládku na předmětných pozemcích města na Černovické terase, byl doložen Dílčím protokolem o průběhu kontroly Českou inspekcí životního prostředí. Kontrola není s konečnou platností uzavřena.
 • Veřejnost se v rámci obecného bodu připomínek občanů tentokrát štěpilo na odpůrce a podporovatele vstupu významného zaměstnavatele na Černovickou terasu, jejíž okolní městské části jsou sužovány dopravním ruchem už dnes.
 • Zhruba dvě a půl hodiny před hlasování stačilo na diskuzi, která se točila převážně kolem souvisejících změn územního plánu. ODS (radní Mgr. L. Šťástka) varovala především před možnou trestní dohrou schválení smluvních dokumentů dříve, než budou přijaty nezbytné změny regulativů. Zamysleli se její představitelé nad tímto odpovědnostním trendem v souvislosti s předchozími svými rozhodnutími?
 • Návrh CTP Invest na doplnění Dodatku č. 1 v části závazku CTP a Bor vybudovat na svůj náklad a nebezpečí Provozní objekt a související infrastrukturu o závazek po městu nepožadovat, neuplatňovat či nevymáhat náhradu případné škody, pokud by nedošlo k potřebné změně Územního plánu města Brna, tentokrát přednesený primátorem, získal těsnou podporu (přijato: 28 pro, 8 proti, 7 se zdrželo, 4 nehlasovali/přítomno 47 z 55). Nevím, zda někdo domyslel variantu, že bude platit schválené doplnění dodatku a nebude schválen dodatek.
 • O původním návrhu usnesení (znění doporučené RMB dne 26. 2. 2014 po doplnění schválené pasáže) nechal primátor hlasovat bezprostředně. Výsledné hlasování (přijato: 28 pro, 13 proti, 3 se zdrželi, 3 nehlasovali/přítomno 47/55) má následující strukturu:
 • ČSSD (5 členů Rady) – 16 pro (z toho 4 členové Rady), 3 – nepřítomni (z toho 1 člen Rady)
 • ODS (6 členů Rady) – 10 proti (z toho 3 členové Rady), 2 nehlasovali (členové Rady), 2 nepřítomni (z toho 1 člen Rady)
 • TOP 09 – 7 pro
 • KSČM – 3 se zdrželi, 1 nepřítomen-omluven
 • KDU-ČSL – 4 pro, 2 nepřítomni-omluveni
 • Strana zelených – 3 proti
 • Nezařazení – 1 pro (v březnu za TOP 09 se zdržela), 1 nehlasoval.

Koalice PAT i MAT mají zatím hotovo. Zastupitelstvo za ně rozhodlo – ať se to někomu líbí nebo nelíbí – a ukončilo tak období, ve kterém samospráva města sklízela posměch za způsob, jak se s celou záležitostí vyrovnávala. Rozhodnutí padlo v situaci, kdy potenciální uživatel a provozovatel budoucí stavby na předmětných pozemcích již prohlásil, že s působením v městě Brně již nepočítá. ODS k tomu zmiňuje problém realizovatelnosti související změny územního plánu s pochybnostmi o rozhodnutí květnového zastupitelstva a možnými komplikacemi napadnutí u soudu. To může realizaci vstupu Amazonu znemožnit nebo dostat pro Amazon do nepřijatelných termínů.

Opakovaně zdůrazňuji zcela vážné problémy v Radě města Brna a v koalici, i když to oba koaliční partneři vehementně popírají. (Ne)rozhodování Rady provázené mediálně deklarovanými zásadně odlišnými přístupy vyvolává otázku: „Co je spolu drží, když si tak okopávají kotníky?“. V tomto kontextu je problém Černovické terasy pouze jedním z mnoha. Vážnější je však to, že řešení zájmů města ustupuje zájmům a taktice koaličních stran. Samospráva nemá být kolbištěm zájmových skupin (politických subjektů), ale má vytvářet platformu pro hledání východisek a shody na řešení rozvoje města a potřeb občanů. Z tohoto hlediska je model vytváření koalic významnou brzdou a my prosazujeme jeho nahrazení principem vyváženého podílu na rozhodování a odpovědnosti podle výsledku voleb s vytvořením prostoru pro aktivitu občanů. Do komunálních voleb je ještě dlouho, ale příběh Amazonu je užitečné si pamatovat.

Ing. Pavel Březa,
člen Zastupitelstva města Brna

Pavel Březa (KSČM) je také členem zastupitelstva Bystrce a jihomoravského kraje. Text jsme převzali ze stránek brněnské organizace KSČM.

Související

Pavel Březa: AMAZON – brněnská koalice v troskách
Pavel Březa: Palebná příprava na komunální volby pokračuje
Pavel Březa: Brno pod mrakem, ráno mlhy
Pavel Březa: Směřujeme v podpoře kultury ke shodě?
Pavel Březa: Investiční proces není účinně nastaven
Pavel Březa: Má rozhodování města systém?
Pavel Březa: Ach ta opozice!
Pavel Březa: Koalice jako Pat a Mat
Pavel Březa: Najdeme čas také bilancovat?
Pavel Březa: Veřejná správa je pro občana a ne sama pro sebe
Pavel Březa: Současnou politiku si občané nezaslouží
Pavel Březa: Čemu můžeme věřit?
Pavel Březa: Změny měly platit už dávno
Pavel Březa: Útok Anonymous je odrazem jednání politické reprezentace

Brno. A co?

19. 4. 2014 v 20.50 • Témata: , , , , , ,

acobrno_denik-380[1]Už i v Bystrci se můžeme na každém druhém rohu dočíst o novém politickém uskupení, které se v Brně chystá do podzimních komunálních voleb. Spolek Petry Vítkové s názvem A co Brno? neváhá masivně investovat do letáků v tramvajích i plakátů na zastávkách.

Hnutí nezávislých A co Brno? o sobě dává hlasitěji vědět od počátku dubna. Tehdy brněnská zastupitelka Petra Vítková opustila TOP 09, stranu, za níž byla v roce 2010 zvolena, a oznámila založení nového spolku. A co Brno?, finančně podporované investorem Ladislavem Chodákem, má  podle Vítkové razit „nové principy přístupu ke komunálním volbám“.

„Spolek A co Brno? věří, že pouze vlastní aktivitou můžeme něco změnit. Pokud chceme zabezpečit opravdu dlouhodobý rozvoj města Brna, tak nemůže být založen na kupčení politických stran jak s mandáty, tak o moc mezi sebou,“ uvádějí stránky uskupení.

Čtyřicetiletá politička Vítková vystudovala stavební fakultu v Brně. Kromě mandátu zastupitele na velké radnici vykonává od roku 2010 také funkci zastupitelky v městské části Žabovřesky. Na informace o svém profesním životě je Vítková poměrně skoupá, novinářům se podařilo jen zjistit, že v Brně podniká a provozuje golfový obchod v nákupním centru Nový Tuzex.

„Hrát si v komunální politice na stranickou příslušnost ničemu nesvědčí. Pokud bych chtěla něco prosadit, musím napřed přesvědčit své spolustraníky, kteří začnou především spekulovat, co tím sleduji. Poslední kapkou pro mě byl neprofesionální přístup vedení města při schvalování Amazonu,“ citoval Petru Vítkovou server iDnes.cz

A co Brno? zamýšlí vstoupit do komunálních voleb poměrně neobvyklým způsobem. Nechce se definovat jako politická strana nebo hnutí, ale pokouší se sesbírat mezi Brňany třicet tisíc podpisů, které jsou pro podání nezávislé kandidátky nutné. Na svých stránkách zároveň vyzývá potenciální kandidáty, aby se přihlásili a do projektu zapojili. Na webu chce rovněž vést diskuzi o problémech brněnského veřejného života.

Jeden z mnoha

Založením dalšího subjektu, který aspiruje na účast v brněnských komunálních volbách, se dále tříští politická scéna ve městě. V podzimních volbách na velkou radnici tak bude o přízeň voličů soutěžit mimo zavedených stran třeba Žít Brno profesionálního aktivisty Matěje Hollana či nejméně dva subjekty vzniklé spoluprací nezávislých sdružení z městských částí. Voliči budou mít z čeho vybírat, zároveň se však výsledek voleb stává naprosto nepředpověditelný a nejsou vyloučena ani velká překvapení. Mnoho nových, malých, přitom však vážně míněných a finančně zajištěných kandidátek může doslova vysát hlasy přelétavé části Brňanů a přitom zároveň spáchat hromadnou sebevraždu tím, že žádná z nich nepřekročí pětiprocentní kvórum. V jednom z možných scénářů tak bude výsledkem opak toho, oč se nezávislá uskupení snaží – naprostá dominance velkých stran. Stát se však může téměř cokoli.

Brno. A co?

Přestože se Petra Vítková se svými spolubojovníky snaží vykreslit A co Brno? jako jakousi reformní skupinu, usilující o občanskou nebo nepolitickou politiku, existuje řada lidí, spatřujících v novém spolku pravý opak. Jeden z insiderů, kterého jsem oslovil, nazval nové uskupení „záchranným člunem ODS“. Podle něj nejde o nic jiného, než mohutnou finanční injekcí podpořené úsilí podnikatelů až dosud napojených na ODS přestoupit včas z potápějící se lodi na novou bárku, navíc zcela pod jejich kontrolou.

Petra Vítková je jen loutkou v rukou Ladislava Chodáka, s nímž ji pojí úzké osobní vztahy, tvrdí obvykle dobře informované zdroje zevnitř brněnské politiky. Údajné oficiálně oznámené čtyři miliony, které podnikatel političce poskytl, jsou prý ve skutečnosti částkou dvaapůlkrát vyšší.

Bývalá členka TOP 09 Vítková je však přece jen asi něčím víc než medvědem, kterého vodí kdosi ze zákulisí. Je nejen tváří kampaně, ale také se aktivně podílí na vytváření jejího obsahu. Stejná rétorika a dokonce i stejné chyby, jaké lze vysledovat v komunikaci Petry Vítkové na sociálních sítích, jsou zároveň jasně rozpoznatelné v textech na plakátech i v obsahu webu spolku. Ostatně už přímá komunikace Vítkové s voliči svědčí o tom, že politička je přinejmenším zčásti skutečným hybatelem dění.

a-co-brno-plakatUspět nebude snadné

Vizuální podoba kampaně, s níž A co Brno? vyrazilo do brněnských ulic, je viditelně inspirovaná kampaní hnutí ANO Andreje Babiše z podzimních parlamentních voleb. Spolu s názvem spolku pak vyvolává podezření, že podobnost je záměrná a Petra Vítková se chce svézt na vlně vysokých preferencí ANO. Otázkou je, zda tato sázka vyjde nebo se naopak stane přítěží, která stáhne celý projekt do hlubin. Politologové zatím hodnotí šance A co Brno? velmi opatrně.

„Takový počin patří spíše do oblasti dramatické tvorby. V žádném případě nejde hovořit o seriózním sestavování kandidátky,“ komentoval politolog z Masarykovy univerzity Michal Pink záměr získat kandidáty do voleb prostřednictvím internetových registrací nezávislých osobností.

Ani profesionální a finančně dobře zabezpečená kampaň není automatickou zárukou volebního úspěchu. Své o tom vědí Zemanovci, Zelení i další. Stejně jako může být Petra Vítková černým koněm komunálních voleb, může se stát i Janou Bobošíkovou v mladším vydání. Varováním jí mohou být dosavadní reakce obyvatel Brna na kampaň. Nepříliš obratné video, v němž politička představuje svůj projekt, narazilo v prvé řadě na nezájem a v druhé na sílu voličské skepse. Na webu se spolku až dosud přihlásili jen čtyři kandidáti. Zaujme, že právě ten bystrcký je členem ODS.

Viktor Lošťák
foto Pavla Spurná

Související

Web A co Brno?
A co Brno? na Facebooku
Petra Vítková na Facebooku
Spolek A co Brno? sbírá podpisy pro nezávislou kandidátku
Vzniká nové hnutí A co Brno? Do voleb ho poženou miliardářovy peníze

Jaroslav Kacer volebním lídrem TOP 09 v Brně

31. 3. 2014 v 10.48 • Témata: , , , , , , , , ,

Jaroslav Kacer, předseda regionální organizace TOP 09 Brno-město, opoziční zastupitel v Zastupitelstvu města Brna a také radní v MČ Brno-Bystrc, bude volebním lídrem TOP 09 v podzimních volbách do brněnského zastupitelstva. Na tiskové konferenci to v pondělí 31. března oznámili volební manažer strany Petr Štědronský.

TOP 09 zároveň zveřejnila seznam svých kandidátů pro podzimní volby do zastupitelstva Brna i městské části Brno-Střed. Termín zveřejnění je neobvykle časný, politické strany mají na odevzdání kandidátních listin úřadům čas až do srpna a nebývá pravidlem oznamovat seznamy kandidátů o mnoho dříve. Žádná z ostatních stran, které budou usilovat o hlasy voličů v Brně, své kandidáty dosud veřejnosti nepředstavila.

Dvojkou TOP 09 pro Brno lékař Josef Drbal, nestraník a zastupitel v Líšni, na třetím místě je Zdenka Dubová, opoziční zastupitelka z Králova pole. Na brněnské kandidátce také najdeme na sedmnáctém místě Petra Fedora, současného místostarostu  v Bystrci.

Vůdcem pro volby v městské částí Brno-Střed bude tamní současný zastupitel Bohumil Straka.

„Ambicí TOP 09 v podzimních volbách by nemělo být nic menšího, než zvítězit,“ prohlásil na tiskové konferenci Bohumil Straka.

Volby do místních samospráv se budou konat na podzim tohoto roku. Přesný termín zatím nebyl vyhlášen, předpokládá se, že voliči se k urnám vypraví 24. a 25. října.

-vl-, foto TOP09

Ke stažení

Tisková zpráva TOP 09 (PDF)

 

Pavel Březa: AMAZON – brněnská koalice v troskách

21. 3. 2014 v 21.16 • Témata: , , , , , , , ,

To, co nedokázalo vyřešit únorové zasedání ZMB svolané v mimořádném termínu, mělo dotáhnout březnové řádné zasedání zastupitelstva. Developer, veřejnost i mnozí členové ZMB s napětím čekali, do jakého závěru vyústí nekonečné diskuze nad materiály, které se týkaly dodatku Nájemní smlouvy, smlouvy o poskytnutí příspěvku a smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy, uzavřené dne 30. 12. 2013 se společnostmi CTP Invest, spol. s r.o. a Bor Logistics, spol. s r.o. v zájmu vstupu společnosti Amazon na Černovickou terasu.

 • Primátor udělal maximum pro to, aby odstranil všechny možné překážky k uzavření dodatku. Svolal dvakrát jednání s předsedy klubů a doložil rozsáhlou korespondenci (se společností CTP Invest, se společností Amazon, s Ministerstvem práce a sociálních věcí, s primátorem města Lipska).
 • Primátor rovněž seznámil veřejnost s usnesením Městského výkonného výboru ČSSD Brno-město ze dne 11. 3. 2014, který uložil zastupitelům města Brna za ČSSD podpořit „takové usnesení, které bude znamenat zvýšení zaměstnanosti a výraznou investici ve statutárním městě Brně“.
 • Předseda Klubu ODS Libor Šťástka vyhlásil: „Jsme rádi, že se neschválil živelně v lednu a na mimořádném zastupitelstvu v únoru a že se nám podařilo přesvědčit ostatní, že je potřeba vyjednat výhodnější podmínky pro Brno, neboli především ty výkupy pozemků potřebných pro dálniční napojení (ČT1 – 17. 3. 2014 – Události v regionech – Brno).
 • Znovu na zhruba pět hodin se rozprostřela bezbřehá diskuze nad návrhem Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě, smlouvě o poskytnutí příspěvku a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřené dne 30. 12. 2013 se společností CTP Invest, spol. s r.o. a Bor Logistics, spol. s r.o. Primátor nechal schválit prostor pro diskuzi časově neomezenou, a to i pro veřejnost, a navíc opakovaně, takže se argumentace opakovala.
 • Problémy si založila i sama společnost CTP Invest, která váhala s vysvětlením zemních prací na pozemcích města, k nimž nemá právní vztah (připomínky Klubu SZ). Čemu svědčí původní nájemní smlouva, zde řečeno nebylo. Schválen požadavek na prověření oprávněnosti působení subjektů na pozemcích města Brna (38 pro, 3 nehlasovali).
 • Představitelé veřejnosti se rekrutovali z dotčených městských částí a jejich apely se týkaly zejména dopravní situace a jejího dopadu na životní podmínky.
 • Na pochybnosti o územní připravenosti území, pokud se týká umístění logistického provozu na Černovické terase v rozporu s Územním plánem města Brna, reaguje žádost CTP Invest ze dne 20. 2. 2014 o přípravu podkladů pro zrušení Regulativů pro uspořádání území pro BPZ ČT, uvedených v obecně závazné vyhlášce statutárního města Brna č. 2/2004 o závazných částech Územního plánu města Brna k projednání na březnovém zasedání ZMB.
 • Osobně jsem připomenul emotivní vyjádření představitele CTP Invest po neúspěšném průběhu únorového zasedání zastupitelstva v tom smyslu, že zastupitelé očekávají úplatky. Prohlásil jsem, že jsem žádný úplatek nežádal, neočekával, neočekávám a nehodlám do budoucna jakkoliv požadovat a že je na CTP Invest, aby uvedla své vyjádření na pravou míru. Zástupce developera se pokusil o označení výroku jako nepochopení a omluvil se. Na výzvu primátora ještě reagoval tím, že nebyl žádným členem zastupitelstva tímto způsobem osloven.
 • Návrh CTP Invest na doplnění Dodatku č. 1 v části závazku CTP a Bor vybudovat na svůj náklad a nebezpečí Provozní objekt a související infrastrukturu o závazek po městu nepožadovat, neuplatňovat či nevymáhat náhradu případné škody, pokud by nedošlo k potřebné změně Územního plánu města Brna (nepřijato: 25 pro, 1 proti, 7 se zdrželo, 7 nehlasovalo).
 • O původním návrhu usnesení (znění doporučené RMB dne 26. 2. 2014) nechal primátor hlasovat, aniž učinil výzvu ke členům zastupitelstva nepřítomným v sále (přestože byli prezentováni). Výsledné hlasování (nepřijato: 25 pro, 3 proti, 6 se zdrželo, 7 nehlasovalo) má zajímavou strukturu:
 • ČSSD (5 členů Rady) – 13 pro (z toho 4 členové Rady), 6 – nepřítomno
 • ODS (6 členů Rady) – 2 pro, 2 se zdrželi (z toho 1 člen Rady), 5 nehlasovalo (z toho 4 členové Rady), 5 nepřítomno
 • TOP 09 – 6 pro, 2 se zdrželi
 • KSČM – 2 se zdrželi, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen-omluven
 • KDU-ČSL – 4 pro, 2 nepřítomni-omluveni
 • Strana zelených – 3 proti
 • Nezařazený – 1 se zdržel.
 • Neschválením usnesení „padla pod stůl“ i smlouva o spolupráci za účelem přípravy a realizace připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1.
 • Primátor v komentáři na výsledek hlasování zmínil, že „pseudodůvody“ vedoucí k zamítnutí investice „se ukazují jako nepravdivé a vykonstruované. Např. „otrokářské pracovní podmínky, Brno pod časovým tlakem, jsou mýty“.

Klíčem k nastalé situaci nejsou tzv. pseudoproblémy věcné, ale zcela vážné problémy v Radě města Brna a v koalici. Přehled výše uvedený vyvolává jednoduchou otázku: kde jsou členové Rady města Brna, kteří přijali doporučující stanovisko ke schvalovanému usnesení? Vztahy a jednání koaličních partnerů signalizují, že v popředí již není město, ale jejich stranické a možná i osobní zájmy.

Nelze se radovat nad výsledkem v situaci, kdy máme v Brně 9,1 % nezaměstnanost. Nelze však také z těchto důvodů bagatelizovat životní prostředí a dopravní zátěž pro obyvatele dotčených městských částí. Řešení Černovické terasy se minulo s dotčenými městskými částmi, které se k návrhům nevyjadřovaly. Údajně pro nedostatek času. Starostové městských částí byli zdrženliví při diskuzi i při samotném hlasování. Požadoval jsem, aby se v případě realizace městské části podílely na poskytnutých kompenzacích dle svých požadavků zejména na zlepšení dopravní situace a ochranu životního prostředí.

Okamžitá reakce hejtmana a jednání o umožnění vstupu Amazonu do Brna v lokalitě nezatížené problémy jako na Černovické terase je určitou šancí pro dohodu. Vedení Klubu KSČM v Zastupitelstvu Jihomoravského kraje vidí v dnešním rozhodnutí Rady JMK naději.

Ing. Pavel Březa
člen Zastupitelstva města Brna
člen Zastupitelstva Jihomoravského kraje

Pavel Březa (KSČM) je také členem zastupitelstva Bystrce a jihomoravského kraje. Text jsme převzali ze stránek brněnské organizace KSČM.

*

Související

Pavel Březa: Palebná příprava na komunální volby pokračuje
Pavel Březa: Brno pod mrakem, ráno mlhy
Pavel Březa: Směřujeme v podpoře kultury ke shodě?
Pavel Březa: Investiční proces není účinně nastaven
Pavel Březa: Má rozhodování města systém?
Pavel Březa: Ach ta opozice!
Pavel Březa: Koalice jako Pat a Mat
Pavel Březa: Najdeme čas také bilancovat?
Pavel Březa: Veřejná správa je pro občana a ne sama pro sebe
Pavel Březa: Současnou politiku si občané nezaslouží
Pavel Březa: Čemu můžeme věřit?
Pavel Březa: Změny měly platit už dávno
Pavel Březa: Útok Anonymous je odrazem jednání politické reprezentace

Hejtman Hašek nabízí Amazonu pozemky u letiště. Podle aktivistů se na nich stavět nedá

21. 3. 2014 v 10.32 • Témata: , , , , , ,

Kontroverze kolem stavby logistického centra společnosti Amazon v Brně nekončí ani poté, co brněnští zastupitelé potřetí a zřejmě definitivně stavbu odmítli. Výsledek tragikomického hlasování zástupců lidu, při němž sice z hlasujících byla většina pro, avšak valná část ostatních odmítla vyjádřit jakýkoli názor a před hlasováním se dokonce porůznu schovávala, vyvolal kritiku premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) a do věci se vložil i hejtman jihomoravského kraje Michal Hašek. Oba sociální demokraté považují třímiliardovou investici za vysoce přínosnou; hejtman Hašek proto nabídl Amazonu náhradní pozemek.

„Bereme to jako šanci udržet v Brně investici, která přinese minimálně patnáct set pracovních míst,“ zdůvodnil své jednání hejtman Hašek a dodal, že si cení vstřícnosti Amazonu po trojitém nezdaru opět zasednout v Brně ke stolu.

Čeho si Michal Hašek cení, to u jiných vyvolává chuť škrábat a kousat. Hana Kašpaříková, jednatelka a mluvčí občanského sdružení Čisté Tuřany, byla už proti stavbě na původním místě. Proti možnosti stavět na náhradním území, sousedícím s letištěm v Tuřanech, protestuje rovněž.

Amazon-UP[1]Náhradní pozemek, na němž se má podle plánu kraje postavit velkosklad Amazonu. Informace není dosud oficiální. Zdroj: www.cisteturany.cz.

„Ovlivněny by tak byly nejen Tuřany, Slatina, ale nově i Šlapanice. Z rozptylových studií k Amazonu na Černovické terase totiž vyplývá, že velké množství zplodin se drží právě v místě parkoviště,“ uvádí Hana Kašpaříková v tiskové zprávě občanského sdružení. U logistického centra je plánováno parkoviště o téměř 100 tisíci metrech čtverečních a počítá se s intenzivní kamionovou dopravou.

Aktivisté ale také přišli s informací, která může znovu postavit celou záležitost úplně na hlavu. Podle Hany Kašpaříkové nové území leží v připravovaném rozšíření ochranné zóny letiště a stavět na něm tak bude z legislativního hlediska buď obtížné nebo dokonce nemožné.

118370607_0_Pr-1_Pohybove_Plochy_150DPI[1]Oranžově a zeleně jsou vyznačeny navrhované ochranné zóny kolem letiště v Tuřanech. Zdroj: www.cisteturany.cz

„Na pozemku se v budoucnu nebude moct stavět. Každé letiště má totiž ochranná pásma a před rokem Úřad pro civilní letectví ČR navrhnul nová. Pozemek se tak celou svojí plochou nachází v nově navrženém ochranném pásmu zájmového území letiště, ve kterém je zakázáno stavět,“ sdělila Kašpaříková s tím, že se problematikou ochranných pásem brněnského letiště zabývá z osobních důvodů a má k němu nastudovány všechny předpisy a speciální zákony, které stanovují, co se v kterém pásmu smí či nesmí postavit.

„Domnívám se, že vedení kraje si tuto informaci zapomnělo zjistit, v územním plánu v grafické části totiž ochranné pásmo letiště není patrné,“ uvažuje Hana Kašpaříková.

Rozšíření ochranné zóna letiště však dosud není platné. Je možné, že nyní dojde k souboji mezi Jihomoravským krajem a Úřadem pro civilní letectví. Ale i kdyby v něm vyhrál hejtman Hašek a stavba byla povolena dříve, než bude rozšíření zóny schváleno, i tak zřejmě čekají Amazon v Brně další peripetie. Dá se očekávat, že občanské sdružení Čisté Tuřany použije všechny páky, aby stavbě zabránilo. Ne všichni jsou však aktivistům za jejich úsilí udržet stávající životní podmínky v Tuřanech vděční.

„To je něco hrozného, Zelená soudružko, Kašpaříková, dost bylo Kazisvětství a podpora cesty do bídy v ČR. Tady se nabízejí velké investice, tisíce pracovních míst a vy se chováte jako TI negramotní SEDLÁCI CO POKÁCELI BLESKOSVOD PROKOPA DIVIŠE protože prý zapříčinil sucho,“ cituje Hana Kašpaříková z reakcí občanů. „ŽÁDNÝ ÚČEL NESVĚTÍ LIBOVOLNÉ PROSTŘEDKY a škodit blahobytu je opravdu nerozum a egoizmus. DOST BYLO ZLOVOLNÝCH HLASATELŮ BÍDY,“ napsal Haně Kašpaříkové člověk, který se podepsal jako „elektrikář v důchodu“.

-vl-

Ke stažení

Tisková zpráva TOP 09 k výsledkům hlasování o projektu Amazonu (DOC)

Související

Tiskové prohlášení: Záměr výstavby Amazonu ve Slatině stažen. Hejtman Hašek nabídl Amazonu pozemek, na kterém se nebude moct stavět. (Čisté Tuřany)
Zjistili jsme, kdo má předkupní právo na pozemek pro Amazon (Čisté Tuřany)
Zřejmě víme, který pozemek v Tuřanech chce hejtman Hašek Amazonu nabídnout (Čisté Tuřany)
Informace k ochranným pásmům letiště (Čisté Tuřany)
Amazon ani napotřetí. ODS prchla z hlasování
Kacer (TOP 09): Amazon do třetice všeho zlého
Amazon v Brně nebude, rozhodlo zastupitelstvo
O Amazonu stále nerozhodnuto, bitva pokračuje
Zelení soptí. Amazon už staví, souhlas města však nemá

Amazon ani napotřetí. ODS prchla z hlasování

19. 3. 2014 v 13.22 • Témata: , , , , , , , , , , , , ,

Ani napotřetí neschválili brněnští zastupitelé investici společnosti Amazon. Ta chtěla na Černovické terase v Brně vybudovat logistické centrum za tři miliardy korun. Plánovala přitom zaměstnat 1 500 lidí trvale a další tři tisíce sezónně, v období Vánoc. I když se v úterý 18. března na zastupitelstvu diskutovalo sedm hodin, návrh nakonec nejenže neprošel, ale samotné hlasování bylo obrazem dokonalého chaosu, lavírování a těžko pochopitelných rozhodnutí.

1782449_843570022325802_582193570_o[1]

Z 55 zastupitelů jich bylo při hlasování přítomno jen 41, zbytek se ze sálu vytratil. Ani ti, kteří našli odvahu zůstat, však všichni nehlasovali. Sedm nestatečných se nevyjádřilo vůbec nijak a jen tak zevlovalo. Šest dalších zastupitelů se hlasování rafinovaně zdrželo. Jen 28 zbylých zástupců občanů bylo ochotno mít názor a nést za něj alespoň jakousi odpovědnost.

Nejkonzistentněji hlasovali Zelení. Ti již před jednáním zastupitelstva vydali prohlášení, v němž plán Amazonu odmítli z ekologických i dalších důvodů, a své stanovisko nijak nezměnili. Všichni tři zelení zastupitelé byli při hlasování proti.

Komunisté zvolili taktiku přesně obrácenou, rozhodli se nemít žádný názor. Vůdce brněnské KSČM Býček se jako správný lídr hlasování zdržel, Pavel Březa z Bystrce nehlasoval, byť byl v sále přítomen, a kde byla Helena Sýkorová z Kohoutovic, o tom se můžeme jen dohadovat.

Logistické centrum Amazonu by v Brně naopak rádi viděli zastupitelé opoziční TOP 09. Tedy alespoň šest z osmi. Filip Kadeřábek a Petra Vítková se rozhodli, že se svými spolustraníky nepečou a zatímco všichni ostatní ruku pro Amazon zvedli, oni dva se hlasování velemoudře zdrželi. Po jednání za to také dostali od kolegů pěknou čočku.

„Bohužel kukaččí vejce, která zanechal Levíček po svém odchodu v hnízdě TOP 09, se opět projevila,“ nebral si na Facebooku servítky vůči svým kolegům Jindřich Zuziak (TOP 09). Narážel přitom na roztržku, po níž z brněnské TOP 09 po dlouhých sporech a neshodách odešel vlivný lobista Jan Levíček a několik dalších členů.

TOP 09 na plánech Amazonu oceňovala především nová pracovní místa.

„V příchodu této společnosti vidíme spíše přínos. Výhody potenciální investice společnosti Amazon pro Brno, Jihomoravský kraj a potažmo i pro Českou republiku jsou neoddiskutovatelné,“ komentoval Jaroslav Kacer, předseda brněnské TOP 09 a rovněž zastupitel v Brně-Bystrci.

Podobně hodnotí stavbu velkoskladu i zastupitelé za ČSSD, ani oni však neudrželi jednotu svého klubu. Třináct sociálních demokratů řeklo Amazonu ano (včetně bystrckého Pavla Greňa), šest dalších však v tu dobu mělo na práci úplně něco jiného než hlasování, za které jsou občany placeni.
blaha-neumi-hlasovat

Obraz totálního rozkladu poskytl v úterý zastupitelský klub občanských demokratů. Ani při nejlepší vůli není jasné, co vlastně zastupitelé za ODS chtějí. Ze čtrnácti z nich hlasovali pouze dva (!), a to pro Amazon. Zbytek patrně propadl panice a místo hlasování se pokoušel nacpat do skulin a děr, jen aby se nemusel vyjádřit. Zastupitele, pološílené děsem ze zodpovědnosti, napadaly ty nejabsurdnější argumenty, jak se hlasování vyhnout. Vít Blaha (ODS) tak odešel ze sálu, aby „snížil kvórum a k prosazení projektu stačil menší počet hlasů“. Uvolněný radní Blaha, jemuž daňový poplatníci dávají měsíčně desetitisíce, tím ukázal, že ani po čtyřech letech sezení v zastupitelstvu nezná zákon, jímž se hlasování řídí.

Ke schválení návrhu, umožňujícího stavbu logistického centra Amazonu, chyběly tři hlasy. Během jednání byla vznesena řada argumentů pro i proti stavbě a lze tak chápat, že ani názory zastupitelů nebudou stejné. Neochota přijmout jakékoli rozhodnutí  je však něco, co by voliči měli po zásluze potrestat. Za zbabělý útěk své zástupce neplatí.

Viktor Lošťák

Ke stažení

Tisková zpráva TOP 09 k výsledkům hlasování o projektu Amazonu (DOC)

Související

Kacer (TOP 09): Amazon do třetice všeho zlého
Amazon v Brně nebude, rozhodlo zastupitelstvo
O Amazonu stále nerozhodnuto, bitva pokračuje
Zelení soptí. Amazon už staví, souhlas města však nemá

Amazon v Brně nebude, rozhodlo zastupitelstvo

18. 3. 2014 v 18.01 • Témata: , , , , , , , , ,

Ani třetí jednání brněnského zastupitelstva nevedlo ke schválení třímiliardové investice společnosti Amazon. Ta chtěla na Černovické terase postavit logistické centrum a zaměstnat tak trvale 1 500 lidí. Po sedmi hodinách diskuzí zastupitelé přes ústupky investora stavbu odmítli.

„Vycizelovala se smlouva, která eliminovala všechny případné právní nástrahy a investor se zavázal spolupodílet se na výkupů pozemků pro stavbu spojení s dálnicí D1 tak, aby byl zrealizován v co nejkratší době, což je pro Brno velice důležité,“ komentoval průběh jednání zastupitel Jaroslav Kacer (TOP 09). „Viděli jsme v příchodu této společnosti spíše přínos. Sám jsem z výsledku a neschválení zklamaný. Naše reputace ve světě dostala hodně šrámů a je otázkou, kolik nových investorů bude mít v budoucnosti zájem zde působit.“

S výsledkem je naopak spokojen Martin Ander (Strana Zelených) a za úspěch jej považuje i Hana Kašpaříková, mluvčí občanského sdružení Čisté Tuřany.

„Na otázku pracovních míst v Brně se díváme mnohem komplexněji než pohledem společnosti Amazon,“ napsal Martin Ander v prohlášení k jednání o investici Amazonu. „Ze zkušeností německých regionů víme, že nová pracovní místa v distribučních skladech firem jako je Amazon přinášejí zároveň zánik existujících kvalitnějších pracovních míst v kamenných obchodech, službách, ale často i v oblasti výroby.“

Kromě půldruhé tisícovky stálých pracovních míst společnost Amazon měla zaměstnat i tři tisíce dalších osob sezónně, zejména v období vánočních svátků. Protože mělo jít o zaměstnání převážně pro osoby s nižší kvalifikací, mohl tak být kompenzován obvyklý zimní nárůst nezaměstnanosti, způsobený útlumem stavebních prací.

„Je to velký úspěch pro obyvatele městské části Tuřany a Slatina. Budeme tuto lokalitu sledovat i do budoucna a pohlídáme, co tam vznikne,“ komentovala Kašpaříková.

Podle primátora Romana Onderky (ČSSD) je dnešní odmítnutí stavby logistického centra definitivním koncem projektu. Amazon v Brně nebude.

-vl-

Související

O Amazonu stále nerozhodnuto, bitva pokračuje
Zelení soptí. Amazon už staví, souhlas města však nemá

O Amazonu stále nerozhodnuto, bitva pokračuje

18. 3. 2014 v 13.11 • Témata: , , , , , , , , , ,

O osudu logistického centra firmy Amazon v Brně na Černovické terase stále není rozhodnuto. Třetí jednání brněnského zastupitelstva o této investici bylo přerušeno, pokračovat se bude ve 14 hodin.

Zelení, kteří stavbě, slibující přinést do Brna tři miliardy na investicích a 1 500 stálých pracovních míst, nepřejí. Jejich poslední, dnes vydané prohlášení, říká, že Amazon v Brně ucpe jihovýchod města kamiony.

„Se vší zodpovědností, kterou s sebou nese funkce zvolených zastupitelů, zelení dnes nepodpoří schválení smlouvy s developerem, který má pro společnost Amazon vystavět v Brně obří skladovací a logistické centrum,“ deklarují Martin Ander, Jana Drápalová a Mojmír Vlašín, lídři brněnské Strany Zelených.

Druhá část opozice, TOP 09, naopak investici Amazonu vítá a kritizuje lavírující zastupitele ODS. Ti podle nich jen hledají zdůvodnění, jak celý projekt potopit.

„Mnozí zastupitelé hledají argumenty, aby mohli hlasovat proti. Je to zřejmě režírováno ODS, která nechce ani dnes smlouvu schválit,“ uvedl zastupitel Jindřich Zuziak (TOP 09).

Jak hlasování o největší investici v Brně posledních let dopadne můžete sledovat online na bit.ly/1gBNiQN.

-vl-

Související

Zelení soptí. Amazon už staví, souhlas města však nemá