Příspěvky se štítkem ‚Tomáš Přibislavský’

Kaufland pod Maxem – už je to tu zas!

19. 11. 2015 v 00.05 • Témata: , , , , , , , , , , ,

Už je tomu bezmála tři roky, když se na Bystrčníku psalo o zamýšlené stavbě Kauflandu v Bystrci pod obchodním domem Max, mezi ulicí Páteřní a Nad Dědinou. Orientační průzkum Bystrčníku v únoru 2013 naznačil, že 81 % hlasujících si stavbu nepřeje, 65 % dává najevo svůj nesouhlas dokonce velmi razantně (je to úplná pitomost) a jen 16 % hlasů by Kaufland u Maxu přivítalo. Stejně negativní stanovisko zaujímá k záměru výstavby Bystrcká radnice a to konzistentně od roku 2013 až podnes.

Tenkrát jsem v článku Kaufland pod Maxem uvedl: „Z katastrální mapy zjišťujeme, že pozemky na inkriminovaném místě pod Maxem jsou v rozsahu necelých 10 000 m² ve vlastnictví firmy IMPERA Invest s.r.o., v rozsahu cca 13 000 m² ve vlastnictví Statutárního města Brna. Je tedy docela možné, že pro realizaci výše naznačeného investičního záměru by byla nezbytná nejen domluva Kauflandu s Imperou, ale též aby Statutární město Brno prodalo (či pronajalo či jinak dalo k dispozici) městské pozemky firmě Impera, která by pak následně stavěla budovu pro Kaufland. To je budoucí scénář, který si v této chvíli dovoluji načrtnout – zda pravdivě či nikoli, ukáže budoucnost.“

Obr_1bNyní se zdá, že se tento ponurý scénář začíná naplňovat a že firma Impera spolu s pražskou FI Development o výstavbu nejen usiluje, ale už ji ve spolupráci s magistrátem města Brna reálně připravuje. Svědčí o tom i dopis, který bystrcká radnice v nedávné době obdržela z Magistrátu města Brna.

Pro dokreslení situace vzpomenu ještě jednání bystrckého zastupitelstva dne 20. 2. 2013, na kterém se pan Ing. Jaromír Beneš, předseda představenstva a jednatel společnosti Impera (nezaměňovat s panem Ing. Svatoplukem Benešem, naším bývalým starostou) snažil přesvědčit zastupitele o výhodách svého projektu slovy: „Domnívám se, že nákupní centrum tohoto typu, které my navrhujeme, by se zcela jistě městské části a nejenom městské části velmi významně hodilo. Nehledě k tomu, že je to dlouhodobá zkušenost, že kde se postaví jakékoli nákupní centrum tohoto typu, vždycky na sebe nabaluje další činnosti a spíše se ta daná lokalita rozvíjí, než aby ubírala pracovní příležitosti jiného pidiobchodního centra, které je v blízkosti.“

K problematickému dopravnímu napojení kruhovým objezdem těsně nad tramvajovým mostem pak uvedl: „Dopravní řešení kruhovým objezdem, které jsme navrhli, by městské části nejen teď, ale i do budoucna významně pomohlo. Zdůrazňuji, že plánovaný kruhový objezd jsme chtěli vybudovat z vlastních zdrojů. Občané Bystrce mohou mít na dopravní napojení laický názor, ale jsem hluboce přesvědčen, že pakliže to prošlo různými stupni projednávání na městě, na odboru dopravy a k našim návrhům se vyjadřují naprosto kladně, tak spíš bych věřil tady těm odborníkům než sám sobě.“ Pan Ing. Jaromír Beneš tenkrát žádal po zastupitelstvu buď kladné rozhodnutí ve věci stavby nebo odročení jednání v této záležitosti.

Bystrcké zastupitelstvo na onom jednání dalo ovšem jednoznačně a až na jeden hlas jednomyslně najevo svůj nesouhlas se zamýšlenou stavbou. Ze strany zastupitelů zazněla celá řada komentářů, snad nejpřípadněji to vyjádřil zastupitel pan Petr Fedor slovy: „Děkuji panu Benešovi za názor, že odborníci z magistrátu města Brna ví daleko lépe než občané a zastupitelé městské části Brno Bystrc, co je pro Bystrc lepší. Já jsem opačného názoru. Já si myslím, že občané a zastupitelé městské části Brno Bystrc by si snad mohli říct, co jim připadá zajímavé a lepší. A k celé té věci jenom jedna jednoduchá poznámka. Stavební plocha pro možnou lehkou výrobu popřípadě obchodní aktivity pod stávajícím centrem Max je poslední větší stavební plochou v Bystrci použitelnou v budoucnosti pro cokoli. V tuto chvíli není žádná akutní potřeba ji využít, občané okolo netrpí žádným nedostatkem ničeho závažného snad kromě toho, že je ohrožují budoucí projekty tam připravované. A domnívám se, že vyplýtvat tuto poslední volnou plochu v Bystrci na to, abychom postavili obchodní centrum vedle obchodního centra je mírně řečeno nerozumné a naše děti a naši vnuci by nám za to jednou rozhodně nepoděkovali.“

Neklame-li mě paměť, odcházel pan Ing. Jaromír Beneš z onoho zasedání zastupitelstva s tím, že si povolení ke stavbě zařídí na Magistrátu města Brna. Současná situace, jak se zdá, toto potvrzuje. Naše bystrcká radnice má o zamýšlené stavbě jen minimum informací a téměř žádné možnosti, jak jí zabránit. Zdá se, že někdo na městě rozhodl, že my tady v Bystrci další obchodní centrum nutně potřebujeme.

Co se dá v nastalé situaci dělat? Naši radní a zastupitelé budou rozhodně potřebovat podporu nás, občanů. Prostě proto, aby jim na velké, magistrátní radnici bylo vůbec nasloucháno. Jedno vím jistě, že totiž rozhodně není ani nutné ani vhodné složit ruce v klín a čekat rezignovaně, jak to dopadne. Příkladem budiž bystrcké Horní náměstí.

A co udělat konkrétně? Víc hlav víc ví, očekávám spoustu nápadů v diskuzi. Každý nápad se počítá, žádný nápad není hloupý. Říká se tomu brainstorming. Tak pojďme na to.

Ing. Luboš Raus

Související

Kaufland pod Maxem: Investor vyrazil na nákup?
Centrum obchodu a služeb při ul. Páteřní – Kaufland (informace na webu městské části)
Kaufland pod Maxem: Majetková komise projedná pozemky
Další petice proti Kauflandu pod Maxem odevzdána
Jedna petice proti Kauflandu odevzdána, pro další se sbírají podpisy
Roman Onderka o Kauflandu pod Maxem
Zastupitelstvo stavbu pod Maxem odmítlo, nic však nekončí
O Bystrci v Bystrci podruhé
81 % čtenářů Kaufland pod Maxem nechce
Centrum obchodu a služeb Brno-Bystrc – zveřejnění záměru
Obchodní centrum pod Maxem už posuzuje kraj
Je v Bystrci dost supermarketů?
Anketa: Chcete Kaufland pod Maxem?
Kaufland pod Maxem
Kaufland na Kamechách nebude
Proč nebude Kaufland na Kamechách? Protože bude pod Maxem
Kaufland na Kamechách: 2014
Kaufland na Kamechách až v příštím roce
Druhý Kaufland má vzniknout pod MAXem

Luboš Raus: Ještě k Nové Bystroušce na Horním náměstí

6. 4. 2015 v 15.35 • Témata: , , , ,

Dovolím si navázat na můj poslední článek informující o možné výstavbě Nové Bystroušky na Horním náměstí. Kolega Přibislavský mi vyčítá uveřejnění nákresu z 10 let starého projektu Nové Bystroušky. Budiž. Ale i on připouští uvedení tohoto projektu jako „ilustrační, aby bylo jasné, co je hlavní myšlenkou“. A o to mi především šlo – že se totiž totiž může jednat o budovu délky okolo 50 m, dvoupatrovou, orientovanou podél ulice Kamechy.

Pojďme se ale držet faktů, která jsou v tuto chvíli dostupná. Nyní je již na stránkách bystrcké radnice zveřejněn zápis z jednání Bystrcké rady ze dne 25. 3. 2015, žádající město Brno o souhlas se zpracováním investičního záměru pro Novou Bystroušku (text této žádosti uveřejněn není). Příslušný odbor Magistrátu města Brna je žádán, aby navazoval na zpracovaný projekt parkových úprav ateliéru RAW (z mého pohledu poněkud vágní formulace) a zároveň byl v souladu s konečnou verzí studie „Bystrc II – západ“ ing. arch. Jindřicha Kaňka. Tato konečná verze studie ovšem také zveřejněna není, ba ani zadání, které dostal pan architekt Kaněk pro zpracování páté varianty – ta bude dle kolegy Přibislavského předmětem veřejného projednání ve Společenkém centru ve středu 8. 4. 2015 v 17 hodin. Zjevně bude odlišná od varianty, ke které se přiklonilo minulé zastupitelstvo i od dalších třech stávajících variant, jinak by nemusela být vypracovávána. Otázkou je, proč nejsou alespoň základní obrysy této varianty dány veřejnosti k dispozici předem. Vhodné by to bylo ze dvou důvodů. Jednak by se i občané mohli na veřejné projednání připravit, jednak by bylo jasné, jak důležitá je osobní účast každého na tomto veřejném projednání. Nicméně se nestalo, varianta bude představena až ve středu k širší diskuzi. To je pravomoc i odpovědnost současné radniční koalice.

Vraťme se k žádosti, která odešla z Bystrce na Magistrát. Tato žádost se odkazuje na „Přílohu 1“, ve které zjišťujeme:

 • Návrh rozsahu investice je do 750 m². Při rozumné šířce objektu okolo 15 m docházím k délce objektu 50 m.
 • Objem budovy do 5 250 m³.uvážením výše uvedené plochy vychází mi výška objektu 7 m.
 • Počet nadzemních podlaží 2. Terén je ovšem svažitý, částečně podzemní podlaží se nepočítá k nadzemním, musím tedy předpokládat výšku budovy nad terénem v její spodní části 3 podlaží tj. cca 10 m
 • Celý objekt je plánován jako nízkoenergetický dům jednoduchého tvarového řešení. To je v mých představách kvádr (již neříkám kravín, abych někoho nepohoršil).
 • Mám-li stavbu výše uvedených rozměrů umístit na městské pozemky, nezbývá, než ji situovat podél ulice Kamechy a tím de facto popřít základní myšlenku a koncepci návrhu ateliéru Rusína a Wahly stejně jako koncepci návrhu minulého zatupitelstva.

Podle výše uvedeného by půdorys stavby mohl zhruba vypadat, jak je znázorněno na přiloženém obrázku.

nova-bystrouska

Tímto tedy stavím na poněkud pevnější základ to, co jsem ve svém minulém článku uvedl ohleduplně a decentně jako domněnky. Samozřejmě nepřehlížím, že uvedené parametry jsou prezentovány jako maximální. Nicméně moje mnohaletá zkušenost v komunální politice mě naučila, že skutečné parametry jsou většinou o něco větší než maximální parametry.

Je mi jasné, že všechno stojí a padá především s důvěrou. Tam také směřují vyjádření kolegy Přibislavského: …bylo zcela jasně řečeno, že tam tento konkrétní objekt stát nebude a že bude vypracována studie nová, která samozřejmě zohlední novou lokalitu a její specifika…. nová studie nové Bystroušky bude samozřejmě projednávána jak s opozicí, tak s veřejností, aby se dosáhlo co nejlepšího výsledku a shody. Nicméně za sebe musím konstatovat, že důvěru mezi současnou koalicí a opozicí neshledávám příliš rozměrnou. A o to tady jde. Důvěru opozice i občanů si musí koalice získat svým jednáním a svými postoji, jiná cesta není.

Luboš Raus

Související

Luboš Raus: Výstavba na Horním náměstí na spadnutí

Znovu O Bystrci v Bystrci, tentokrát s vyhlášením Bystrčáka roku

9. 2. 2015 v 17.17 • Témata: , , , , , , , ,

bystrc-824Již několik let dlouhá tradice setkávání zastupitelů městské části s občany bude pokračovat v pondělí 16. února. První setkání O Bystrci v Bystrci v tomto volebním období a celkově sedmé v pořadí proběhne od 18 hodin  na Kamechách v restauraci Kabinet (Chudčická 7, Brno-Bystrc).

„Stejně jako vždy půjde o neformální setkání. Diskuse je pojata zcela volně a otevřeně nad těmi tématy Bystrce, které zajímají vás a se kterými se na nás obrátíte,“ pozval na setkání místostarosta Tomáš Přibislavský (TOP 09).

Jedním z očekávaných témat bude stavba šestitřídní mateřské školy na Kamechách. Informace o tom, jak projekt pokračuje, by měl občanům přinést úředník magistrátu. Magistrát města Brna je investorem projektu a tudíž i garantem jeho hladkého a co možná nejrychlejšího průběhu.

„Dostat na setkání kohokoli z magistrátu byla nad očekávání obtížná věc,“ poznamenala zastupitelka městské části Hana Jindrová (Bystrčáci). „Absolvovali jsme kvůli tomu hotovou anabázi. Od primátora k náměstkovi, od náměstka k zastupitelům, potom zpět k primátorovi a tak dál a dál. Nikdo neměl čas, spousta neodkladných úkolů, přestože jsme první pozvání poslali měsíc a půl předem. Nakonec přestali odpovídat úplně. Politici z velké radnice zřetelně netrpí žádnou vášní pro setkávání s občany městských částí.“

Podle posledního příslibu by však přece jen měl na jednání přijít úředník z investičního odboru s informacemi o postupu projektu.

Od 20 hodin pak vážná témata vystřídá vyhlášení vítězů ankety Bystrčák roku s předáním hlavní ceny.

-vl-

Videopřenos ze zastupitelstva snad už v únoru

12. 12. 2014 v 15.56 • Témata: , , ,

video-400Už příští, únorové jednání zastupitelstva městské části by mohli občané sledovat na internetu. Videopřenos z jednání by měl být v nejbližší době dostupný na stránkách městské části. Potvrdil to dnes místostarosta Tomáš Přibislavský (TOP 09).

„Technicky je to do února zcela reálné. Pro přenos videa ze zastupitelstva není nutné ani upravovat jednací řád, takže neočekávám žádné problémy,“ řekl dnes místostarosta Přibislavský. Náklady odhaduje na zhruba sedm tisíc korun.

Městská část zatím neví, zda bude záznamy z jednání ukládat, aby si je občané mohli prohlédnout později, nebo se spokojí jen s přenosem.

-vl-

Zastupitelstvo o hodinu později. Diskuze vedla ke kompromisu

10. 11. 2014 v 15.48 • Témata: , , , , , , , , , , , ,

hlasovani-ctenaru-zmena-jednaci-doby-zastupitelstvaBystrcké zastupitelstvo se bude napříště scházet o hodinu později. Jana Pálková (Zelená pro Bystrc) uspěla se svým návrhem na přesunutí doby jednání z dosavadních čtyř hodin odpoledne na pátou hodinu.

„Termíny od 16 hodin jsou pro zaměstnané občany těžko časově dostupné, znamenají odcházet z práce před ukončením pracovní doby; uvolnění z práce v tuto dobu je pro značnou část zaměstnanců problematické nebo téměř nemožné,“ zdůvodnila svůj návrh Jana Pálková. Jednání od 17 hodin považuje za vstřícnější vůči veřejnosti.

Jednání všech zastupitelstev, tedy i toho bystrckého, je ze zákona veřejné. Přestože občané toho za normálních okolností využívají jen velmi málo, není přesunutí jednací doby o hodinu samoúčelné. Zpravidla několikrát za volební období dojde k situaci, kdy kontroverzní téma přivede na zastupitelstvo větší skupinu lidí a tehdy lidé pozdější jednací hodinu ocení. Jednací řád bystrckého zastupitelstva také dává možnost občanům vystoupit na začátku jednání s příspěvkem na jakékoli téma, tedy i takové, které není na programu. I tehdy se jistě bude hodit, že si kvůli tomu nemusí brát volno z práce. Že o změnu lidé stojí, naznačují i výsledky ankety Bystrčníku – více než osmdesát procent se jich vyslovilo pro posunutí a dvě třetiny by chtěly dokonce zastupitelstvo až v šest.

Jana Pálková původně navrhovala i změnu jednacího dne. Tím je v Bystrci tradičně středa, podle paní Pálkové by byl vhodnější čtvrtek. Během debaty se však ukázalo, že přesun jednacího dne zastupitelé podporují ještě mnohem méně ochotně, a tak bylo přijato kompromisní řešení.

Následuje zestručněná diskuze, která o návrhu proběhla. Celou debatu si můžete vyslechnout z audiozáznamu, začíná v čase 1:26:30.

Jana Pálková (Zelená pro Bystrc): „Šestnáctou hodinu ve středu mohou občané je těžko stihnout. I pro mne je tato hodina těžko dostupná, mám docela problém ji stíhat. Navrhuji čtvrtek od sedmnácti hodin.“

Viktor Lošťák (Bystrčáci): „Návrh podporuji. Zjišťoval jsem si, jak je to v jiných městských částech. Někde se začíná ve čtyři, většinou však spíše v pět hodin, dokonce někde i v šest. Na zastupitelstvo chodím zhruba šest let, nevzpomínám si, že by se jednání nevešlo do termínu ukončení, což je 21:30 podle jednacího řádu. Dokonce i to dnešní, mimořádně dlouhé, by se tam vešlo. Byl by to krok, jak vyjít občanům vstříc.“

Petr Laštůvka (Zelená pro Bystrc): „Chtěl bych návrh podpořit. Asi pro všechny neuvolněné zastupitele je trochu problematické přijít na jednání ve čtyři hodiny. Jak říkal pan Lošťák, v posledním volebním období jednání byla svižnější a nikdy jsme se nedostali na hranici danou jednacím řádem. Podpořil bych i přesun ze středy na čtvrtek, vzhledem k tomu, že středa je jednací den na úřadech.“

Vladimír Vetchý (ČSSD): „Byl bych strašně rád, kdyby toto zastupitelstvo pracovalo stejně tak soudržně jako minulé, ale já bych to pro jistotu (nejdříve) zkusil. Navrhoval bych, abychom začínali v šestnáct hodin jako doteď, a pokud se ukáže, že toto zastupitelstvo je podobného typu jako minulé, nebude problém (čas jednání) přesunout na sedmnáctou hodinu. Na druhé straně středa je den, který už je tady obvyklý.“

Pavel Novotný (KSČM): „Jsem také pro středu, ale doporučoval bych jednání od sedmnácti hodin. Myslím, že  se do stanovené doby jednání vejdeme, pokud to nebude někdo záměrně prodlužovat.“

Petr Laštůvka: „K argumentu, že středa je zde zvyková – spousta věcí je tradičních, zvykových, a to neznamená, že to je nejlepší řešení. Spousta tradic a zvyklostí se dá změnit a může to být i k lepšímu.“

Tomáš Kratochvíl (ČSSD): „Máme výjimečné zastupitelstvo a přesto tady veřejnosti není tolik zastupitelů a nás, lidí z radnice. Kdyby ten zájem opravdu měli, můžou přijít v sedmnáct, osmnáct, i v těch osmnáct hodin je spousta zajímavých věcí na programu. Pan doktor Vetchý má pravdu. Pokud by bylo všechno hladké, nemusíme se bránit po nějaké době diskuzi o jednací době, pokud by byla přínosná.“

Miroslav Klimeš (KDU-ČSL): „Podpořil bych návrh Vladimíra Vetchého. V případě, že by zastupitelstva byla ve čtvrtek, přidali bychom vedoucím odborů, kteří tady musí sedět, další dlouhý den. Už tak musí sedět na úřadě v pondělí i ve středu do pěti.“

Hana Jindrová (Bystrčáci): „Chápu, že úředníci toho mají spoustu a další dlouhý den opravdu není příjemný, ale jsme tady přece jen kvůli veřejnosti. Především jí bychom měli dát možnost aby přišla. Pokud by to nevyhovovalo, můžeme se vrátit k šestnácté, ale proč bychom teď neměli zkusit sedmnáctou.“

Viktor Lošťák: „Znovu chci říct, že jsou městské části, kde se začíná dokonce v šest hodin a funguje to. Nepočítal jsem to zcela přesně, ale snad ve většině městských částí se začíná v pět a tak ty argumenty, že to nebude fungovat, jsou vyvráceny realitou. Funguje to jinde, bude to fungovat stejně tak dobře tady.“

Jaroslav Petr (ANO 2011): „Podporuji návrh pana doktora Vetchého, protože to, co je zavedeno a fungovalo, bych nerad rušil.“

Tomáš  Přibislavský (TOP 09): „Domnívám se, že by nebylo na škodu zvážit kompromisní řešení. Zanechat středu a vyjít vstříc kolegům, kteří to opravdu nestíhají. Apeloval bych na kolegy, jestli bychom nemohli zvážit tuto variantu a jsem si takřka jist, že tu nikdo nebude záměrně obstruovat, aby protáhl jednání. Že tu bude věcná diskuze, klidně delší, ale záměrné obstrukce asi nemusíme očekávat. Nebál bych se toho.“

Vladimír Vetchý: „Rychle jsem oběhl předsedy klubů a myslím, že bychom mohli přistoupit na středu na sedmnáct hodin. Uvidíme jak to půjde. Když to nepůjde, půjdeme zpátky na čtvrtou.“

Tomáš Kratochvíl: „Beru to jako kompromis. Přesto mi nedá, abych nezmínil – jsme tady všichni za občany, za voliče, a každý má jiné spektrum (voličů). Mnoho z našich voličů jsou i senioři a vždycky bude někdo nespokojen a mi se třeba osobně nelíbí, aby tady nějaký senior byl do devíti, desíti a potom cestoval v noci do místa svého bydliště. Kde ustoupíme někomu, tak zase uděláme obtíže někomu dalšímu. Je potřeba si to uvědomit a nemyslet jenom na své příznivce, ale na všechny a mít zvýšený ohled na ty, kteří to skutečně potřebují. Ale v rámci kompromisu nebo vstřícnosti podporuji návrh doktora Vetchého.“

Jana Pálková: „Kompromisní řešení přijímám.“

terminy-zasedani-zastupitelstva-hlsovani-824

V následném hlasování se pro změnu jednací doby vyslovilo 26 zastupitelů, jeden byl proti. Příští zasedání zastupitelstva už tedy začne o hodinu později, ve středu 10. prosince v 17 hodin.

-vl-

Ke stažení

Návrh na změnu termínů zasedání (DOC)

Související

Zastupitelstvo o hodinu později?

Novým starostou Bystrce je Tomáš Kratochvíl

7. 11. 2014 v 15.29 • Témata: , , , , , ,

Novým starostou městské části Brno-Bystrc se ve čtvrtek 6. listopadu stal Tomáš Kratochvíl. Šestačtyřicetiletého právníka a sociálního demokrata zvolilo devatenácti hlasy zastupitelstvo na svém prvním povolebním zasedání. Opoziční kandidátka Hana Jindrová, zvolená za Bystrčáky, dostala osm hlasů.

Prvním místostarostou byl zvolen Jaroslav Petr (ANO 2011), druhým Miroslav Klimeš (KDU-ČSL). Funkce neuvolněných místostarostů připadnou Vladimíru Vetchému (ČSSD) a Tomáši Přibislavskému (TOP 09).

Pro zájemce přinášíme čtyřhodinový audiozáznam z jednání. Je rozdělen na dvě části, před přestávkou a po ní.


-vl-, -lr-

Mešita na Kamechách? Nikdo nic neví

3. 9. 2014 v 12.03 • Témata: , , ,

Existuje záměr vystavět v Bystrci na Kamechách mešitu nebo jde jen o fámu? Úřad i místní radní tvrdí, že o ničem nevědí.

„Je pravda, že se má na Kamechách stavět mešita? Jestli to tak je, tak je to strašná drzost,“ zeptala se úřadu městské části koncem srpna paní Sápková.

Zvěsti o plánu na stavbu muslimské modlitebny kolují Bystrcí již delší dobu, zatím však bez jakéhokoli hmatatelného důkazu. Ani stavební úřad o ničem neví.

„O výstavbě mešity v obytném souboru Kamechy ani nikde jinde na území městské části Bystrc nemá odbor stavební žádné informace,“ popřela existenci takového plánu Ivana Krejčová, vedoucí stavebního odboru.

Stejný názor má i místostarosta Tomáš Přibislavský (TOP 09): „O ničem takovém nemám zprávy.“

Fáma má určitou oporu v územní studii Kamechy, která byla občanům prezentována v roce 2011. Ta skutečně do oblasti za Ečerovou ulicí církevní stavbu umisťuje.

„Doopravdy se však nikdy nepočítalo s tím, že by jakýkoli kostel, kaple nebo mešita na Kamechách vznikly,“ komentoval Tomáš Přibislavský.

Jedna mešita již v Brně postavena byla. Od roku 1998 funguje jako první funkční mešita v zemi budova ve Štýřicích (Brno-střed). Stavba je od začátku provázena spory a kontroverzemi a soužití místních obyvatel s ní stále není ideální.

V Bystrci několik muslimských rodin bydlí, není však známo, jestli jejich počet roste. Podle vyjádření jejich sousedů lze soužití muslimské komunity s okolím přibližně označit slovy „opatrné obcházení“.

Islámská nadace v Brně ani žádná jiná muslimská organizace v České republice, na které se Bystrčník obrátil s dotazem na plán postavit na Kamecháh modlitebnu, nereagovala.

-vl-
Foto Wikipedie

Související

První česká mešita funguje v Brně už 15 let. Muslimové by chtěli další
Islámská nadace v Brně
Brněnská mešita (Wikipedie)

O práci ve volební komisi je velký zájem

17. 8. 2014 v 12.45 • Témata: , , , , , , , ,

urna-824O práci v okrskových volebních komisích je velký zájem. Lidi láká nejen možnost přivýdělku, ale také samotné prostředí a nezvyklý zážitek.

„Neuběhlo ani čtyřiadvacet hodin od zveřejnění výzvy a už máme obsazena všechna místa v komisích v Bystrci,“ uvedla Hana Jindrová, kandidátka na starostku Bystrce za uskupení místních občanů Bystrčáci. „Další přihlášené už můžeme nominovat jen jako náhradníky.“

V Bystrci je 24 volebních okrsků, každá z kandidujících stran, jichž je v této městské části jedenáct, může do každé z volebních komisí nominovat po jednom delegátu a jednom náhradníkovi. Za dvoudenní práci v komisi je odměna zhruba 1 300 korun.

„Zajímavé je, že o práci mají zájem zejména ženy, z dosud přihlášených je jich přes devadesát procent,“ poznamenala Hana Jindrová.

Podobnou zkušenost jako Bystrčáci mají i další strany.

„O práci ve volebních komisích je vždy velký zájem zejména mezi studenty a matkami na mateřské dovolené,“ řekl Jakub Hruška, zastupitel a kandidát za KDU-ČSL v Brně-Kohoutovicích. „Místa v komisích míváme obsazená během několika málo dnů, lidé se zajímají i dlouho dopředu.“

Podle Hany Jindrové není motivace zájemců vždy jen finanční.

„Lidi láká také zajímavý zážitek a nová zkušenost. Práce ve volební komisi umožňuje zblízka nahlédnout tam, kam se běžně člověk nepodívá,“ míní Jindrová.

Na koho se nedostane u Bystrčáků, může zkusit štěstí u jiné strany. Veřejnost k práci ve volební komisi pravidelně zve například Strana svobodných občanů. Další strany výzvy nepublikují, delegáty do komisí posílají „z vlastních zásob“.

„Zájemců z řad členů a příznivců máme víc, než jsme schopni do komisí vyslat. Proto již veřejnost zpravidla neoslovujeme,“ popsal Jakub Hruška.

Ne všechny strany však mají širokou účast veřejnosti v komisích za pozitivní. Proti se staví například TOP 09.

„Jde o plýtvání veřejnými prostředky. Komise pak mají zbytečně mnoho členů, které je třeba zaplatit,“ vyjádřil se před časem Tomáš Přibislavský, místostarosta Bystrce a kandidát na starostu městské části za TOP 09. Podle Přibislavského neznamená větší počet členů komise automaticky lepší dohled na regulérní průběh voleb. Zájemci o práci v komisi podle něj chtějí jen snadnou brigádu.

„Navýšení nákladů na volby je neopominutelný argument, který jsme dlouho zvažovali,“ připouští kandidátka Bystrčáků Hana Jindrová. „Nakonec převážilo to, že nás řada zájemců sama oslovila již před publikováním výzvy. Pravděpodobně bychom tak jako tak vyslali do všech okrskových komisí své zástupce. Všechny naše delegáty oslovíme a budeme je žádat o co nejodpovědnější práci.“

Komunální volby se uskuteční v pátek 10. a sobotu 11. října.

-vl-

Související

Chcete pracovat ve volební komisi?

Se starostou u piva: O Bystrci v Bystrci hodnotí příznivě 71 % čtenářů

19. 6. 2014 v 15.12 • Témata: , ,

o-bystrci-v-bystrci-VIŠesté setkání O Bystrci v Bystrci se ve středu 18. června konalo v atmosféře nejen neformální, ale vysloveně prázdninové. Na zahrádku u restaurace A3 dorazili zastupitelé z koalice i opozice, něco přes deset občanů a hlavně spousta sklenic s pivem.

V roce 2012 založená tradice neformálních diskuzí radních s občany nemá v brněnských městských částech obdoby; nepodařilo se zjistit žádnou další, kde by se obdobná setkání konala.

„Nejčastější problémy, s nimiž lidé přijdou, se týkají parkování, dopravy a školek,“ řekl o setkáních místostarosta Tomáš Přibislavský (TOP 09). „Všemi podněty a tématy z diskuse se dále zabýváme. Ty jednodušší, jako jsou například různé opravy, zeleň, úklid a podobně jsou následující den po setkání rozdělovány příslušným odborům, které je ihned prověřují a řeší.“

anketa-o-bystrci-v-bystrci

Možnost sejít se s radními u piva nebo kávy pozitivně hodnotí i čtenáři Bystrčníku. Celkem 71 % z těch, kteří odpověděli v naší anketě, je má za dobrou myšlenku a správnou věc. Naopak šestnáct procent lidí má zato, že je to celé úplně k ničemu a 13 % se o takové věci nezajímá vůbec. Tři čtvrtiny obyvatel Bystrce, kteří alespoň jednou na setkání O Bystrci v Bystrci přišli, odešly spokojené; jen 25 % návštěvníků odcházelo se skřípáním zubů a temným vrčením „nikdy víc“.

Kdy se uskuteční příští setkání bystrckých občanů s radními není dosud známo. Původně plánovaný termín na přelomu září a října se zdá radním příliš předvolební – komunální volby se konají 10. a 11. října. Existují ale i názory, že právě blízkost voleb diskuzi řádně rozproudí. Co převáží, to se zatím neví.

-vl-

*

Ankety Bystrčníku mají hlavně zábavný smysl. Hodnověrnost jejich výsledků nelze přeceňovat, ať již pro malý počet respondentů nebo výběrový efekt. Základní orientaci o problému však poskytnou mohou.

*

Související

O Bystrci v Bystrci s Tomášem Přibislavským

O Bystrci v Bystrci VI

12. 6. 2014 v 09.45 • Témata: , , , , ,

o-bystrci-v-bystrci-VIVe středu 18. června 2014 v 18.00 hodin se uskuteční další neformální setkání zástupců MČ Brno-Bystrc s občany Bystrce. Diskuse je pojata zcela volně a otevřeně nad těmi tématy Bystrce, která zajímají vás a se kterými se na nás obrátíte. Setkání se bude konat v restauraci A3 Restaurant, Kubíčkova 8 (OC Max), Brno-Bystrc.

Na setkání obyvatele Bystrce srdečně zve

Tomáš Přibislavský, místostarosta

Související

O Bystrci v Bystrci s Tomášem Přibislavským (rozhovor)

Zastupitelstvo ve středu určí počet zastupitelů

9. 6. 2014 v 12.42 • Témata: , ,

Ve středu 11. června 2014 se v 16 hodin ve Společenském centru v Bystrci (Odbojářská 2) sejde ke svému 6/23. zasedání zastupitelstvo městské části Brno-Bystrc. Zastupitelé mimo jiné stanoví počet zastupitelů pro následující volební období.

Počet členů zastupitelstva je určen podle velikosti obce, přesněji podle počtu obyvatel dané obce. Počet zastupitelů je vždy lichý a zákon určuje pouze jeho nejmenší a největší hodnotu. Pro pětadvacetitisícovou Bystrc se může pohybovat mezi patnácti až třiceti pěti. Konkrétní počet stanovují zastupitelé; v současném i minulém volebním období se usnesli na čísle 27.

„Žádná změna není navržena, zastupitelů by mělo být 27 i v příštích čtyřech letech,“ řekl dnes Bystrčníku místostarosta Tomáš Přibislavský (TOP 09).

Mezi dalšími body na programu jednání jsou rozpočtové změny, změny rozpočtových pravidel, aktualizace seznamu oprav a investic, projednání návrhu na změnu brněnské vyhlášky o regulaci provozu loterií a jiných podobných her i schválení kandidátů na přísedící Městského soudu v Brně. Jednání je, jak zákon žádá, veřejné a občané Bystrce mohou na zasedání zastupitelstva vyjádřit svá stanoviska.

-vl-

O Bystrci v Bystrci s Tomášem Přibislavským

27. 5. 2014 v 08.59 • Témata: , ,

Od října 2012 se v Bystrci konají pravidelná setkání zastupitelů s občany. Pod názvem O Bystrci v Bystrci se v místních restauracích konají neformální diskuze o všech problémech, s nimiž obyvatelé na setkání přijdou.

Žádosti o pořádání podobných setkání zaznívaly v Bystrci mnoho let. Účast občanů na jednáních zastupitelstva není z řady důvodů ideální; není zde prostor pro skutečnou diskuzi, zastupitelstvo jedná v době, kdy je řada lidí ještě v práci. Přesto trvalo velmi dlouho, než se obyvatele možnosti se svými radními skutečně mluvit dočkali. Jak se taková setkání osvědčují, co přinášejí a jestli a jak budou v budoucnu pokračovat, na to jsem se zeptal jejich zakladatele a organizátora místostarosty Tomáše Přibislavského (TOP 09).

*

Viktor Lošťák: Ahoj, Tomáši. Čím vlastně bylo motivováno pořádání pravidelných setkání bystrckých zastupitelů s občany?

Tomáš Přibislavský: Nejedná se o setkání se zastupiteli, ale s vedením radnice. Samozřejmě zastupitelé napříč politickými stranami jsou na setkání vždy srdečně zváni a vítáni. Přijít může kdokoli a diskutovat o čemkoli, co se v Bystrci děje a co ho zajímá.

Motivací bylo více otevřít místní dění všem, kteří o to mají zájem a také tu diskusi lidem trochu usnadnit. Pokud s vámi někdo sedí v hospodě u stolu, tak je ta diskuse úplně jiná než když někde mluví do mikrofonu před plným sálem lidí.

o-bystrci-v-bystrci-IIITřetí setkání O Bystrci v Bystrci se konalo v březnu 2013 v restauraci U Slunce na Kamechách. Stojící místostarosta Tomáš Přibislavský (TOP 09), u stolu s ním vlevo místostarosta Petr Fedor (TOP 09), vpravo starosta Vladimír Vetchý (ČSSD).

První setkání „O Bystrci v Bystrci“  se konalo v říjnu 2012, zatím poslední, páté, v březnu tohoto roku. Zhruba to tedy vychází na jedno setkání za tři měsíce, jestli dobře počítám. Je to optimální perioda? Má smysl se potkávat častěji?

Myslím, že je to tak akorát. Jsou tu i jiné možnosti, jak se na nás mohou lidé obrátit. K větším investicím v městské části se pořádají veřejná projednání, změnil se jednací řád zastupitelstva, kde je prostor pro podněty či připomínky, na webu funguje systém dotazů a odpovědí a také jsou tam uvedeny kontakty na místní politiky i úředníky. Stačí zvednout telefon či napsat email.

Na první setkání přišlo občanů jen málo, ale brzy si na akci našli cestu. Podle mne nyní pokaždé přijdou dvě až tři desítky lidí, odpovídá to?

Většinou chodí tak 15 až 20 lidí. Hodně záleží, zda je v danou chvíli aktuální nějaké větší místní téma. Pak je návštěvnost samozřejmě trochu vyšší.

Jak vypadá diskuze z pozice místostarosty? Jsou lidé hodně ostří? 

Normálně, tak jako každá jiná diskuze mezi dvěma či více lidmi. Je logické, že člověk, který přijde na takové setkání, jde řešit nějaký svůj či obecný problém a nejde tam něco chválit.

Takže kdyby tě chtěl někdo opravdu překvapit, má přijít a pochválit tě. Kolem čeho se strhl největší povyk? 

Povyk? Těžko říci, hodně vášní budí například změny v územním plánu nebo různé developerské projekty.

Je něco, co tě na reakcích lidí překvapilo, něco nečekaného?

Reakce mne většinou moc nepřekvapují. Někdy nepotěším, někdy ano a reakce jsou pak samozřejmě předvídatelné a odpovídající. Někdy ostré ale vždy korektní a slušné.

Jaké problémy lidi nejvíc zajímají? 

Pokud mám odpovědět obecně, tak je to hlavně parkování, doprava a školky.

Dá se na setkáních opravdu něco vyřešit? 

Samozřejmě. Záleží s čím se na nás kdo obrátí. Je mnoho věcí, které se dají řešit prakticky okamžitě ale je také i spousta dalších, které jsou spíše dlouhodobými problémy obce a jejich řešení je velmi složité. Každopádně, všemi podněty a tématy z diskuse se dále zabýváme. Ty jednodušší, jako jsou například různé opravy, zeleň, úklid a podobně jsou následující den po setkání rozdělovány příslušným odborům které je ihned prověřují a řeší.

U těch složitějších je to pak spíše o tom, co se dá v rámci našich možností a pravomocí realizovat. Samozřejmě v té hospodě asi nevyřešíme plošně parkování v Bystrci, ale když někdo přijde s dobrým a konkrétním nápadem na vhodné místa pro parkování, to řešit lze. Je to o diskuzi, nápadech, námětech. Spousta věcí a nápadů, které se pak realizovaly, vzešla z různých diskuzí na internetu nebo na obdobných setkání.

Můžeš uvést nějaký praktický důsledek, nějakou změnu, která měla počátek právě v diskuzi na setkání O Bystrci v Bystrci?

Důsledek či změnu? Nedávno třeba vyšel na Bystrčníku článek o kompostování, paní Macháčková nás oslovila právě na jednom z těchto setkání. Stejně tak například článek o vybudování cvičebního zařízení pro veřejnost, kdy se na setkání přišli zeptat na možnost využití obecního pozemku.

Kdo z radnice se setkání pravidelně účastní?

Pravidelně se účastní starosta a místostarostové, občasně radní a zastupitelé napříč všemi politickými stranami.

Zastupitele nelze k účasti na setkáních nijak nutit a vlastně sama existence těchto setkání závisí jen na tom, jestli bude vůle je nadále pořádat. Chcete pokračovat i v následujícím volebním období, i tehdy, jestliže byste se dostali do opozice?

Ptáš se mě, zda budu chodit do hospody i v dalším volebním období? Samozřejmě!

Kdy a kde se bude konat další setkání?

Ve středu 18. června 2014 v 18:00 hodin v restauraci A3 restaurant, Kubíčkova 8, Brno-Bystrc.

Díky za odpovědi.

-vl-

Kaufland pod Maxem nepokračuje. Projekt je možná ukončen

6. 5. 2014 v 09.37 • Témata: , , , , ,

Projekt supermarketu Kaufland v centrální části Bystrce nepokračuje. Podle dostupných zpráv se zdá dokonce pravděpodobné, že investor zamýšlenou stavbu zrušil.

Nový Kaufland měl vzniknout pod stávajícím obchodním centrem Max u Kubíčkovy ulice, na pozemcích, které územní plán k tomuto účelu vyhrazuje. Proti záměru se razantně postavila jak městská část, tak i obyvatelé z okolí. Bystrčtí zastupitelé prodej pozemků pro Kaufland odmítli, hlavním důvodem bylo krkolomné dopravní řešení na hranici realizovatelnosti. Lidé z okolí se na úřady obrátili hned dvěma peticemi, pod něž se podepsalo několik set občanů.

„Pozemky stále zůstávají v majetku Brna. V tomto okamžiku magistrát neregistruje žádnou žádost o jejich prodej  nebo pronájem a ani v jiném směru se kolem projektu nic neděje,“ informoval místostarosta Bystrce Tomáš Přibislavský (TOP 09). Upozornil však, že situace se může změnit.

Podle zpráv z magistrátu i odjinud, které se Bystrčníku podařilo získat, investor projekt odložil nebo dokonce zcela opustil.

-vl-

Související

Kaufland pod Maxem: Investor vyrazil na nákup?
Centrum obchodu a služeb při ul. Páteřní – Kaufland (informace na webu městské části)
Kaufland pod Maxem: Majetková komise projedná pozemky
Další petice proti Kauflandu pod Maxem odevzdána
Jedna petice proti Kauflandu odevzdána, pro další se sbírají podpisy
Roman Onderka o Kauflandu pod Maxem
Zastupitelstvo stavbu pod Maxem odmítlo, nic však nekončí
O Bystrci v Bystrci podruhé
81 % čtenářů Kaufland pod Maxem nechce
Centrum obchodu a služeb Brno-Bystrc – zveřejnění záměru
Obchodní centrum pod Maxem už posuzuje kraj
Je v Bystrci dost supermarketů?
Anketa: Chcete Kaufland pod Maxem?
Kaufland pod Maxem
Kaufland na Kamechách nebude
Proč nebude Kaufland na Kamechách? Protože bude pod Maxem
Kaufland na Kamechách: 2014
Kaufland na Kamechách až v příštím roce
Druhý Kaufland má vzniknout pod MAXem

Jujda frnda maglajz: Bystrcké noviny v novém

1. 4. 2014 v 08.13 • Témata: , , , , , ,

nove-bn-1280Výraznou změnu v designu i obsahu přináší třetí letošní vydání radničního periodika Bystrcké noviny. Po drobných úpravách, které pomalým tempem zaváděla redakce v posledních téměř čtyřech letech, se radnice odhodlala k zásadnímu kroku. Nové Bystrcké noviny se proměnily doslova k nepoznání.

„Nazrál čas a přišla ta pravá chvíle,“ vysvětlil nový přístup místostarosta Tomáš Přibislavský (TOP 09). „Jen matná čtenost Bystrckých novin nám dlouho dělala těžkou hlavu, ale už nebude. Nové Bystrcké noviny budou zábavné, poutavé a populární. Stejně takové, jako jsme my kluci a holky z radnice, jupí!“

Prosadit změny nebylo jednoduché, zdůrazňuje zastupitel Jindřich Zuziak: „Na poslední redakční radě nám to dalo zabrat, ale stálo to za to.“

Redesignované Bystrcké noviny září barvami a divokým, nespoutaným grafickým stylem. Pryč jsou fádní červenomodrobílé kombinace, nový vzhled sází na barevnost a nonkonformitu. Hovorový jazyk s občasným použitím brněnského hantecu nahradil bývalé formální a k smrti nudné zprávy z jednání rady a zastupitelstva. Mezi tím vším se proplétají nahé ženy a krvavé snímky zločinů, dodané policií.

„Muhehe!“ jásá v titulku svého tradičního úvodníku starosta Vladimír Vetchý (ČSSD). Úvodník zůstal zachován, jeho obsah je však nový, s výraznou snahou čtenáře zaujmout. „Čtení o investicích, co nám na ně magoš stejně nikdy nedá prachy, akorát každého nudí a otravuje. Teď nastupuje úplně novej matroš!“ komentuje proměnu tiskoviny starosta Vetchý.

Pozadu nezůstávají ani ostatní autoři. „Z poplatků za psy se okotíš, kémo!“ varuje majitele psů v Bystrci Tomáš Přibislavský. Pod názvem „Jujda frnda maglajz!“ zve Libuše Leznarová z odboru kultury na lechtivou travesti show, nový program Společenského centra. Na dalších stranách se můžeme dočíst o radnicí vyhlášené soutěži pro studentky místního gymnázia Miss mokré tričko nebo se dozvědět z pera místostarosty Petra Fedora, podle jakého receptu si v předminulém století pekli bystrčtí obyvatelé psy, kočky a ježky.

Jaká bude reakce čtenářů, zvyklých na desetiletí stále víceméně stejně šedivé Bystrcké noviny, se brzy ukáže. Dubnové číslo s podtitulem „fest betálné občasník“ právě nyní putuje do schránek bystrckých domácností.

Arnošt Príl, [MM]

Hana Macháčková: Kompost všem!

24. 3. 2014 v 09.06 • Témata: , , , , , ,

Viktor Lošťák: Dobrý den, Hanko. Teď si mne chvilku nevšímej, prosím. Vím, že tématem tohoto rozhovoru je kompostování v Bystrci, ale nejdřív musím říct, že jsem včera večer seděl u přehrady a koukal na vodu a jak tam tak sedím, přibatolily se ke mně dvě kachny. Taková legrační stvoření, s těmi plochými zobáky, a ani se nebojí, věřila bys?

Hana Macháčková: E… Věřila, ale co to má společného s kompostéry?

Vůbec nic. Je to jen takový trik. Na začátku rozhovoru plácnu nesmysl, čtenáře to zaujme a bude číst dál, aby zjistil, jestli budu blábolit pořád stejně pitomě. Většinou mu to splním. Ale už je to za námi, takže tě představím.

Hana Macháčková, donedávna Malinová, je nekonvenční mladá dáma, žijící v Bystrci. Její zálibou je hniloba, což s ní překvapivě sdílí celá řada dalších lidí. Hanka na podzim minulého roku dala v Bystrci dohromady skupinu nadšenců, kteří by chtěli provádět něco, čemu se říká komunitní kompostování. V zásadě jde o to, že se do přiměřeně velké bedny naháží odpadky z domácností, ty uvnitř shnijí a tím vznikne ta pravá legrace.

Neshnijí! Co se děje v kompostéru není hnití, ale tlení. Je velký rozdíl mezi hnitím a tlením. Tlení je rozklad organické hmoty za přístupu vzduchu, ke hnití dochází právě když je vzduchu nedostatek a doprovází jej nechtěný, otravný smrad. To se kompostérů netýká.

Dobrá dobrá. Svinstvo naházené do kompostéru tedy neshnije, nýbrž zetlí. Pro milovníky tlecích kratochvílí Hana a její přátelé uspořádali v říjnu v Bystrci seminář, a co čert nechtěl, dokonce se jim povedlo přimět městskou část k zakoupení jednoho kusu oné bedny, jež se zove kompostér. Tolik stručné představení plné hloupých vtipů a dáme se konečně do skutečného rozhovoru.

hana-machackova-sleduje-tleniHana Macháčková dohlíží na tlení

Hanko, kompostér městská část koupila z vašeho popudu? A kdo to vlastně je, „vy“? Občanské sdružení, neformální skupina? Kolik je organizovaných milovníků rozkladu v Bystrci?

Jsme neformální skupina nadšenců, které trápí stav odpadového hospodářství města Brna. Zvažovali jsme založení občanského sdružení, ale zatím by to pro nás nemělo žádný přínos, myšlenku kompostování můžeme šířit i bez oficialit.

Správně, jaképak s tím fraky.

Určitou podporu máme od Hnutí Duha, které pro nás zažádalo o grant na osvětové akce v Bystrci. Aktivní jádro naší skupiny tvoří čtyři lidé. Dále registrujeme zájemce o komunitní kompostování, kteří již kompostují nebo mají o kompostování zájem a tento okruh se stále rozrůstá. V tuto chvíli je to asi 20 osob a věříme, že lidé budou stále přibývat.

Dvacet lidí? Tak to je úžasné, to už je opravdu hodně. Město tedy koupilo bednu. K čemu bude městu prospěšná?

Městská část tím podporuje občany, kteří mají o kompostování zájem, umožňuje jim se ke kompostování přidat. U rodinného domu na zahradě si kompostér umístíte jednoduše sami, ale co lidé, kteří bydlí v paneláku? Pro ty by měl být určený tento a případné další kompostéry.

To jsme si tak docela nerozuměli. Když jsem se ptal, k čemu ten kompostér bude městu prospěšný, popravdě jsem neočekával, že by jeho prospěšnost měla spočívat v podpoře specifické záliby několika  lidí. Ptal jsem se, k čemu je vůbec dobré pro daňového poplatníka, aby podporoval kompostování, v čem je – je-li jaký – veřejný prospěch této činnosti, který by opravňoval k financování veřejnými prostředky. Takový byl význam mé otázky.

Kompostér a kompostování je městu prospěšné tím, že snižuje množství vyprodukovaného odpadu. Uvádí se, že průměrně 30 % odpadu z domácnosti lze kompostovat. Tím, že se člověk rozhodne pro kompostování, předchází vzniku odpadu, který nemusí být spálen ve spalovně nebo ukládán na skládky.

Na třetinu komunálního odpadu z Bystrce by musela být proklatě objemná bedna. Ta první je jen nevelká. Za jak dlouho se současným tempem asi zaplní?

Záleží na tom, kolik lidí se zapojí, zda budou odkládat odpad pravidelně nebo třeba jednorázově při údržbě předzahrádek u domů apod. Může být plný za rok, ale také za dva měsíce.

Co bude pak?

Materiál ke kompostování zde bude průběžně dozrávat a přibližně za rok bychom se mohli dočkat prvního kompostu. Zatím nevím, co s ním městská část plánuje udělat, ale předpokládala bych, že ho v první řadě nabídne účastníkům kompostování k rozebrání (použitelný do truhlíků, na další údržbu předzahrádek atd.). Pokud by nějaký zbyl, určitě půjde využít na údržbu městské zeleně.

I když nejsem žádný zahradník, může na tom něco být. Půda v Bystrci je písčitá, asi by jí trocha kompostu prospěla. Plánují se další kompostéry?

Od pana místostarosty mám informaci, že Bystrc uvažuje o zřízení kompostoviště v rámci sběrného dvora na Páteřní ulici.

Já jen pro čtenáře doplním, že máš na mysli místostarostu Tomáše Přibislavského, TOP 09. Ten je do kompostu celý žhavý.

Sami občané pak mohou využívat možnosti koupě dotovaných kompostérů od magistrátu (50 % dotace, více informací na www.miniwaste.cz) nebo se složit na vlastní kompostér a oslovit svou komunitu, která bude kompostovat – bytový dům, sousední rodinné domy, instituce, firmy apod. Je totiž nejlepší, aby byl kompostér co možná nejblíže zájemci o kompostování. I při dobrém úmyslu se ke kompostování přidat, si nedokážu představit, že bych s bioodpadem měla jezdit přes celou Bystrc. Jsou jistě mezi námi i takoví nadšenci, ale většinu z nás přemůže lenost a raději vše vyhodíme do směsného odpadu, když kompostér není v dostupné vzdálenosti.

komposter-vondrakova-2 komposter-vondrakovaNový bystrcký kompostér pro veřejnost v areálu Domu s pečovatelskou službou na Vondrákově 7/9 hned za branou. Do kompostéru patří zahradní bioodpady (posekaná tráva, opadané ovoce, plevelné rostliny, listí apod.) a kuchyňské bioodpady (zbytky ovoce a zeleniny, slupky z ovoce, zbytky vařené stravy, zemina z květináčů apod.)

Jak by podle tvých představ mělo kompostování v městské části ideálně fungovat? Má se stát stejně rozšířeným jako třídění odpadu nebo půjde vždy jen o víceméně zálibu omezené skupiny lidí?

Za ideální v tuto chvíli považuji umožnit kompostovat všem, kteří o to projeví zájem. Je pravda, že se jedná především o lidi, kteří mají určitý vztah k ochraně přírody a ekologické smýšlení. Dále bude určitě potřeba veřejnosti kompostování představit a vysvětlit jim, proč se nám zdá důležité. Lidé budou skeptičtí, nemají novoty rádi, budou argumentovat tím, že kompost obtěžuje okolí zápachem, mouchami, zbytečnou prací navíc. Musíme s nimi mluvit a ukázat jim, že správně vedený kompost nesmrdí a práce navíc se jim vrátí – kompostem získaným zdarma, novými přáteli se společným zájem nebo třeba nižším poplatkem za popelnici. Poslední argument by byl jistě nejsilnější pro široké vrstvy obyvatelstva, ale stávající pravidla města Brna s ním nepočítají. I tady bychom ale chtěli v dlouhodobém horizontu vyvinout iniciativu, aby se něco změnilo. K tomu bychom rádi oslovili další aktivní jedince, kteří mají společný zájem a jsou ochotni obětovat něco volného času na dobrovolnou činnost.

V tom vám Bystrčník rád pomůže, my jsme strašně zlomyslní. Plánujete nějaké akce, které by lidem vysvětlily k čemu je to dobré?

Ano, souvisí to s grantem, kde nyní čekáme na vyjádření o přidělení. Pokud by se podařilo finance získat, použijeme je ve spolupráci s panem Nohavou z Hnutí Duha na osvětové akce o kompostování v naší městské části. Zároveň věříme, že pokud bude mít kompostování dobrý ohlas, bude s ním do budoucna počítat ve svém rozpočtu i městská část, která svým krokem naši snahu podpořila. Za to bych chtěla na tomto místě velmi pěkně poděkovat!

To jistě potěší, volby se blíží. I já děkuji za rozhovor a určitě se někdy brzy zase na kompostu, tedy na povídání o něm, setkáme. Přeji mnoho úspěšného hnití.

Tlení!!!

*

Kdyby se chtěl někdo k bystrcké kompostovací komunitě přidat, stačí napsat na adresu hanka.malinova@post.cz.

Související

Nový kompostér v Bystrci

O Bystrci v Bystrci popáté, tentokrát na Kamechách

17. 3. 2014 v 13.42 • Témata: , , , , ,

o-bystrci-v-bystrci-VNeformální setkání občanů se zastupiteli se stala v Bystrci již tradicí. Další díl diskuze nad všemi tématy, které vás zajímají, se uskuteční ve středu 19. března od 18 hodin v restauraci Kabinet (Chudčická 7, Kamechy).

Na setkání obyvatele Bystrce srdečně zve

Tomáš Přibislavský, místostarosta

Související

O Bystrci v Bystrci IV už v pondělí
O Bystrci v Bystrci III: Diskuze se zastupiteli tentokrát na Kamechách
O Bystrci v Bystrci podruhé
O Bystrci v Bystrci „v plný palbě“
O Bystrci v Bystrci poprvé
O Bystrci v Bystrci

Zastupitelé si odtržení Bystrce nepřejí, nespravedlivé postavení městské části však kritizují

14. 3. 2014 v 10.53 • Témata: , , , , , ,

Zastupitelé Bystrce si osamostatnění městské části vesměs nepřejí. Prozatím. S tím, že je postavení městské části vůči magistrátu nerovnoprávné a brněnská radnice si uzurpuje příliš moci na úkor místní samosprávy, však převážně souhlasí. Takový je výsledek diskuze o návrhu zastupitele Luboše Rause (Zelená pro Bystrc).

Návrh, aby rada městské části Brno-Bystrc prozkoumala dopady osamostatnění Bystrce, Luboš Raus předložil na posledním jednání zastupitelstva. Odvážný krok vzbudil mediální pozornost, novináři jej vesměs vykládali jako snahu o osamostatnění Bystrce a dávali jej do souvislosti s podobnými návrhy v jiných částech Brna. Podle Luboše Rause však o odtržení Bystrce od Brna v této chvíli nejde.

„Zjištěním a vyčíslením podmínek, které by Bystrc měla jako samostatné město, se především ukáže nerovnoprávné postavení městské části vůči magistrátu,“ vysvětluje Luboš Raus. Nespravedlnost spatřuje v libovůli, s níž magistrát přiděluje městské části peníze na investice a také v tom, že magistrát v řadě případů naprosto ignoruje stanoviska městské části. Většina zastupitelů s ním souhlasí.

„Návrh nechápu jako snahu o odtržení, ale jako vyjádření nespokojenosti s tím, jakým způsobem s námi vedení města jedná,“ uvedl v rozpravě o návrhu zastupitel Petr Laštůvka (Zelená pro Bystrc).

„Všichni asi chápeme, že se pan Raus nesnaží odtrhnout Bystrc od Brna,“ komentoval návrh místostarosta Tomáš Přibislavský (TOP 09). „S nerovnoprávným postavením městské části se však v Bystrci potýkáme denně, ať už se to týká investic do škol, školek, parku nebo silnic. Město Brno nemá nastavený žádný normální investiční systém. Vše je založeno na lobbingu jednotlivců, kteří mají stranické vazby na magistrát. Není zde systémové, standardní financování investic v městských částech.“

„Nechceme nic zázračného.  Potřebujeme tady leta letoucí školku a nejsme schopni ji postavit. Kdybychom dopředu věděli třeba že Bystrc má nárok na  dvacet milionů ročně, tak víme, že když chceme budovat něco většího, můžeme si to s jistotou za tři, za čtyři roky dovolit. Investice by se neměly odvíjet od toho, že někdo přijde na magistrát a nějakým způsobem si to tam domluví nebo nedomluví,“ kritizuje Tomáš Přibislavský. Podle odhadů by Bystrc jako samostatné město měla na investice více než čtvrt miliardy ročně.

Proti návrhu se z technických důvodů postavil starosta Vladimír Vetchý (ČSSD): „Úřad městské části požadované vyčíslení dopadů nezvládne tak, aby výsledek byl relevantní. Oslovili jsme vedoucí finančního odboru na magistrátu, ale ani oni si s tím nevědí rady.“

Bývalý starosta Svatopluk Beneš (ODS) vidí v jednání městské části s magistrátem stejné problémy jako ostatní. „Situace se stále jen zhoršuje a zhoršuje,“ míní Beneš. Jako příklad uvedl investice do cyklostezek v Bystrci, kdy magistrát mění svá rozhodnutí o financování nepředvídatelně z měsíce na měsíc.

Zastupitelé kritizovali i bohorovnost, s níž magistrát zachází s vyjádřením městské části k aktualizaci územního plánu a nakládání s pozemky v Bystrci.

„Magistrát nám předhodí materiál k vyjádření. Nikdo s námi ale na přípravě nespolupracuje, nikdo se nás nezeptá na potřeby městské části. Magistrát nezajímá, jaké problémy řešíme. To je velká chyba. Magistrát by měl s městskými částmi více spolupracovat,“ žádá místostarosta Přibislavský.

Přestože zastupitelstvo návrh na prošetření dopadů osamostatnění Bystrce neschválilo, Luboš Raus si je jistý, že věc tím nekončí. Změny ve statutu města Brna, který určuje kompetence městských částí, jsou podle něj nutné a diskuze o změnách musí pokračovat.

-vl-

Související

Okraje Brna hrozí odtržením. Kvůli územnímu plánu i investicím
Odtržení Bystrce není na pořadu dne, míní starosta Vladimír Vetchý
Postup při osamostatnění části obce (Wikipedie)

O Bystrci v Bystrci IV už v pondělí

8. 11. 2013 v 13.44 • Témata: , , , ,

o-bystrci-v-bystrci-IVV pondělí 11. listopadu 2013 se uskuteční další neformální setkání zástupců MČ Brno-Bystrc s občany Bystrce. Diskuse je pojata zcela volně a otevřeně nad těmi tématy Bystrce, které zajímají Vás a se kterými se na nás obrátíte. Setkání proběhne v 18:00 na v restauraci La Corrida, náměstí 28.dubna 2, Brno-Bystrc (mapa).

Na setkání obyvatele Bystrce srdečně zve

Tomáš Přibislavský, místostarosta

Související

O Bystrci v Bystrci III: Diskuze se zastupiteli tentokrát na Kamechách
O Bystrci v Bystrci podruhé
O Bystrci v Bystrci „v plný palbě“
O Bystrci v Bystrci poprvé
O Bystrci v Bystrci

Na Kamechách postaví Albert

29. 10. 2013 v 05.45 • Témata: , , ,

Po dlouhé době začíná být v plánech na stavbu supermarketu na Kamechách jasněji. Podle informací, které Bystrčníku poskytl místostarosta Tomáš Přibislavský (TOP 09), nakonec o místo na novém sídlišti projevila společnost Ahold, provozující síť obchodů Albert.

„Projekt a budoucí podobu obchodu představí společnost veřejnosti zhruba v polovině listopadu,“ informoval Tomáš Přibislavský. Místo a datum prezentace bude upřesněno v nejbližší době.

O stavbu supermarketu na Kamechách měl dříve zájem Kaufland, od záměru však upustil. Žádný další investor svou síť na Kamechy rozšiřovat nechce. V blízkosti Alberta na Kamechách mají být zároveň postaveny dva menší objekty s prodejnami nepotravinářského zboží.

-vl-

Související

Kaufland na Kamechách: 2014
Kaufland na Kamechách až v příštím roce
Druhý Kaufland má vzniknout pod MAXem
205 pro Kaufland, 60 proti

Kaufland pod Maxem: Investor vyrazil na nákup?

11. 9. 2013 v 12.10 • Témata: , , , , , , , , , , ,

Úsilí investora o stavbu nového nákupního centra Kaufland v Bystrci neustává. Pro realizaci projektu, plánovaného pod nynějším obchodním střediskem Max u Kubíčkovy ulice, potřebuje od města vykoupit klíčové pozemky. Ačkoli jsou bystrčtí radní i zastupitelstvo razantně proti záměru, magistrátní koalice ODS-ČSSD přes jisté váhání pozemky prodat chce.

„O prodeji pozemků jednala majetková komise města Brna,“ popisuje vývoj událostí bystrcký místostarosta Tomáš Přibislavský (TOP 09). „V červnu se nesešla v usnášeníschopném počtu, v červenci komise nepřijala žádné usnesení.“

Majetková komise hlasovala jak o návrhu prodej posoudit kladně, tak o opačném usnesení. Komise sice hlasování svých členů nezveřejňuje, Bystrčníku se přesto podařilo zjistit, že pro prodej pozemků hlasovali Oliver Pospíšil (ČSSD), Marián Hnát (ČSSD), Josef Haluza (ČSSD) a František Vižďa (ODS).

„Žádost o prodej pozemků šla tedy na radu bez stanoviska komise, avšak dříve, než mohla být projednána, investor návrh stáhl,“ uvádí Tomáš Přibislavský.

O důvodech stažení návrhu lze jen spekulovat. Může za ním být nejistota, že by žádost nemusela být schválena, pravděpodobněji však zní snaha odložit hlasování na „vhodnější“ dobu, tedy po volbách. „Investor vyrazil na nákup,“ zní cynický komentář informovaného zdroje z magistrátu. Další termín, kdy bude brněnská rada prodej pozemků pro Kaufland projednávat, není zatím znám.

Stanovisko městské části je jednoznačně proti stavbě.

„Městská část Brno-Bystrc dlouhodobě preferuje výstavbu obdobného obchodního centra v centrální části obytného souboru Kamechy, kde je vážný deficit občanské vybavenosti. Uvažovaná výstavba by byla realizací předkládaného investičního záměru vážně ohrožena,“ říkají schválená usnesení bystrcké rady i zastupitelstva.

Záměr je problematický i kvůli velmi složitému dopravnímu řešení. Investor plánuje v rámci výstavby nákupního centra vybudovat nový kruhový objezd na Vejrostově ulici. Vzhledem k okolním výškovým rozdílům je záměrem investora vyklonit stávající komunikaci (ulici Vejrostovu) blíže směrem k souběžně vedenému tramvajovému pásu tak, aby dosáhl lepšího sklonu pro navazující příjezdové komunikace k objektu nákupního centra. Návrh investora předpokládá výstavbu nového kruhového objezdu na Vejrostově ulici. Podle některých by výsledkem bylo výrazné zkomplikování až zablokování dopravy do horní Bystrce po dobu zhruba jednoho roku. Kvůli složitým terénním poměrům není navíc jisté, zda je vůbec navržený projekt reálný.

Proti Kauflandu u Kubíčkovy ulice jsou i obyvatelé okolních domů, bližších i vzdálenějších. Sepsali a úřadům odevzdali již dvě petice.

„Nasbírali jsme celkem 313 podpisů a z toho jen 27 jich bylo mimo ulice Nad dědinou, Kachlíkova a Kubíčkova,“ uvedla členka petičního výboru Lenka Ondrušová.

Menší část místních lidí by však Kaufland uvítala.

„Ja som za. Nie je tu nič okrem Billy a Alberta na Ečerovej. Ked niečo potrebujeme, musíme do mesta,“ napsala na sociální síti Petra Dej.

-vl-

Související

Centrum obchodu a služeb při ul. Páteřní – Kaufland (informace na webu městské části)
Kaufland pod Maxem: Majetková komise projedná pozemky
Další petice proti Kauflandu pod Maxem odevzdána
Jedna petice proti Kauflandu odevzdána, pro další se sbírají podpisy
Roman Onderka o Kauflandu pod Maxem
Zastupitelstvo stavbu pod Maxem odmítlo, nic však nekončí
O Bystrci v Bystrci podruhé
81 % čtenářů Kaufland pod Maxem nechce
Centrum obchodu a služeb Brno-Bystrc – zveřejnění záměru
Obchodní centrum pod Maxem už posuzuje kraj
Je v Bystrci dost supermarketů?
Anketa: Chcete Kaufland pod Maxem?
Kaufland pod Maxem
Kaufland na Kamechách nebude
Proč nebude Kaufland na Kamechách? Protože bude pod Maxem
Kaufland na Kamechách: 2014
Kaufland na Kamechách až v příštím roce
Druhý Kaufland má vzniknout pod MAXem

Aktualizace územního plánu čelí vlně kritiky

11. 9. 2013 v 06.33 • Témata: , , , , , , , , , , ,

Aktualizace územního plánu, připravovaná magistrátem města Brna, vychází velmi výrazně vstříc developerům. Uvolňuje až prakticky zcela ruší mantinely, jimiž stávající územní plán omezoval hustotu zástavby a chránil plochy městské zeleně. Pokud by aktualizace vstoupila v platnost v navrhované podobě, může během krátké doby změnit tvář Brna, zatím vcelku příjemného místa k bydlení. Zelené plochy by byly nahrazeny hypermarkety, dosud volné prostory mezi bytovými domy by byly zastavěny bloky dalších domů. Návrh se nelíbí nejen občanům, námitky mají i městské části.

„Rada městské části zaslala v červenci magistrátu řadu připomínek,“ sdělil pro Bystrčník místostarosta Bystrce Tomáš Přibislavský (TOP 09). „Žádáme, aby byly do aktualizace začleněny regulativy, vyplývající z přijatých usnesení zastupitelstva. Na Horním náměstí chceme omezit výšku možných staveb, nesouhlasíme ani s umožněním výstavby za Albertem na Ečerově.“

Není zatím známo, do jaké míry hodlá magistrát připomínky městských částí respektovat. Dosavadní zkušenosti vyznívají spíše skepticky.

Aktualizace Územního plánu města Brna – požadavky MČ Brno–Bystrc k dopracování

Rada MČ Brno-Bystrc požaduje, aby do Aktualizace ÚPmB byly zapracovány tyto požadavky:

 • do textové části, do kapitoly „Veřejná doprava“ doplnit požadavek prodloužení tramvajové trati na sídliště Kamechy
 • do textové části, do kapitoly „Posouzení vlivu na veřejné zdraví“ doplnit požadavek na minimalizaci  dopadů  hluku, zejména z dopravních staveb,  a navrhnout vhodná řešení
 • do regulativů, do textové i grafické části zapracovat požadavky MČ Brno-Bystrc k Územní studii Rekreační oblasti Brněnská přehrada, schválené na  6/11. zasedání  Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc dne 6.6.2012
 • do regulativů, textové i grafické části zapracovat výsledky z projednávání Územní studie Bystrc II- západ, schválené na 6/16. zasedání  Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc dne 17.4.2013
 • v lokalitách navrhovaných/zastavitelných CO v oblasti tzv. „Horního náměstí“ a při ulici Říčanská navrhnout výšková omezení pro novou zástavbu komerčního charakteru
 • v lokalitě mezi ulicemi Ečerova, Fleischnerova,  nákupním centrem (Albert Ečerova) a plochou se stabilizovanou funkcí ZP, která je v platném ÚPmB vyznačena jako plocha návrhová SO s IPP 0,6 a která má v současné době charakter veřejně přístupné zeleně,  požadujeme provedení změny ÚPmB, a to na plochu nestavební, zeleň, s možností výstavby případného hřiště

Návrh aktualizace územního plánu kritizují i občanská sdružení a opoziční strany.

„Hlavním nedostatkem aktualizace je, že spolu s důležitými změnami protlačuje soukromé záměry developerů,“ zdůraznil šéf brněnských zelených Martin Ander.

„Brněnská radnice navrhla, aby v zeleni a lesích mohly růst nejen stromy, ale také hypermarkety. Ve vnitroblocích zase mají podle představ úřadu mizet pískoviště a nahrazovat je parkoviště. Vyrůstat mají nové hypermarkety nebo garáže pod parky v centru města,“ kritizuje Hana Chalupská z ekologického sdružení Nesehnutí.

Jan Hlaváček, krajský místopředseda a koordinátor bystrcké pobočky Strany svobodných občanů, vidí v návrhu útok na majetek Brňanů. Aktualizaci územního plánu označil za „podraz na majitele okolních bytů, včetně družstevníků“.

„Není třeba se opírat o ekologická a jinak ideologicky zabarvená stanoviska. Úplně stačí pragmatická úvaha o hodnotě majetku,“ míní Jan Hlaváček. „Jestliže magistrát zaviní, že nově povolenou výstavbou se sníží tržní cena bytů v okolních domech, de facto tím jejich majitele obere o peníze. Je nabíledni, že se pak lidé bouří a zcela logicky požadují, aby se takový záměr neuskutečnil, případně aby jim byly škody kompenzovány.“

Taková argumentace by mohla vést i k hromadným žalobám na brněnský magistrát.

Aktualizace územního plánu je zatím ve stadiu návrhu. Podle mluvčího magistrátu Pavla Žáry by po zpracování připomínek od státní zprávy mělo letos na podzim následovat projednání návrhu s veřejností.

-vl-

Související

Stavby na Ečerově i Horním náměstí. Aktualizace územního plánu otevírá dveře developerům
Už jsou tady zas! (Podrobnosti o změnách, které přinese aktualizace Hornímu náměstí)
Brno aktualizuje územní plán, hypermarkety můžou vyrůst i v parcích
Územní plán: změny straší lidi velkou zástavbou
Aktualizace územního plánu (podklady magistrátu)