Příspěvky se štítkem ‚Tomáš Kratochvíl’

ANO v Bystrci opouštějí členové. Normální vývoj mladých uskupení, tvrdí Vokřál

29. 5. 2018 v 12.21 • Témata: , , ,

Brno – Odchod členů z hnutí ANO otřásl minulý týden bystrckým zastupitelstvem. Podle hnutí ANO i vedení radnice rozpad koalice nehrozí.

Z původních pěti členů za ANO zůstane v zastupitelstvu nestraník zvolený za hnutí Rudolf Trávníček a předseda bystrcké buňky Robert Bárta. Ten se k rozpadu lokální buňky zatím nechtěl vyjadřovat.

Vedení Bystrce by podle dohody zastupitelů problémy hnutí ANO 2011 neměly ovlivnit. „Koaliční smlouva se týká vztahu s celým hnutím. Všichni koaliční partneři se dohodli, že ji budeme respektovat. Koalice zůstane funkční,“ informoval bystrcký starosta Tomáš Kratochvíl.

Zdroj: Brněnský deník Rovnost

Luboš Raus: Referendum o Kauflandu pod Maxem

10. 4. 2018 v 10.02 • Témata: , , , , , , , , ,

Avizovaný program zítřejšího jednání bystrckého zastupitelstva (středa 11.4.2018) uvádí jako poslední bod jednání „Místní referendum ve věci prodeje částí pozemků p. č. 1938/550 o výměře 2 083 m2 a části p. č. 1938/567 o výměře 63 m2, k. ú. Bystrc při ulici Páteřní v Brně-Bystrci“. Lze předpokládat, že to bude nejbouřlivější část jednání.

Porovnáme-li totiž jednotlivá vyjádření týkající se problematiky Kauflandu pod Maxem v časovém sledu, nelze přehlédnout příklon současného vedení radnice směrem k realizaci tohoto obchodního centra vysledovatelný na přelomu roku 2017 a 2018. Posuďte sami:

30. ledna 2013 Rada zásadně nesouhlasí s prodejem pozemků

20. února 2013 Zastupitelstvo potvrzuje tento nesouhlas

13. dubna 2016 Zastupitelstvo nesouhlasí s výstavbou obchodního centra

22. června 2016 Rada zásadně nesouhlasí s prodejem

24. ledna 2018 Rada doporučuje zastupitelstvu nesouhlasit s prodejem (zde už ovšem pro nesouhlas s prodejem nehlasovala celá Rada, jeden s radních se zdržel hlasování)

14. února 2018 Zastupitelstvo nesouhlasí s prodejem

Dne 3. ledna letošního roku se najednou můžeme dočíst v tisku (iDNES.cz): „…místostarosta Jaroslav Petr (ANO) už si není jistý, jestli je odmítavé stanovisko (vůči Kauflandu) dobrý nápad. … „Musíme to posoudit objektivně… Dozvěděl jsem se, že pokud Kaufland zamítneme, má na nás majitel připravenou žalobu ve výši deset a půl milionu korun za neoprávněné obohacení,“ prohlásil (místostarosta) Petr. … Také stanovisko starosty Tomáše Kratochvíla (ČSSD) je v tuto chvíli padesát na padesát. … Další jednání i s developerskou firmou naplánovali radní na 24. ledna. Na něj dorazí i zástupci obchodního řetězce. … místostarosta Petr: „Mluvil jsem s jejich ředitelem. Slíbil mi, že kdyby městská část potřebovala, může Kaufland požádat o finanční příspěvek. Pomohli by například při přestavbě křižovatky u Uni Hobby,“ uvedl.“

Vnucuje se pochopitelně otázka, co se stalo na přelomu roku 2017 a 2018? Kde se vzalo ono váhání po pěti letech zásadních nesouhlasů?

V podobném duchu se nesla, jak mohou potvrdit tam přítomní občané, prezentace Kauflandu pořádaná z iniciativy pana starosty dne 7. února 2018, kde pan starosta Kratochvíl spolu s panem místostarostou Petrem uvedli: „buď se postaví malý Kaufland s devíti pokladnami a pro Bystrc nic nebo město pozemky prodá a postaví se velký Kaufland s jedenácti pokladnami a pro Bystrc, k tomu pak park pod Kauflandem křižovatka a rozšíření ulice Páteřní.“ Tomu ovšem oponoval pan místostarosta Vetchý svým vyjádřením, že „městské pozemky jsou skutečně blokační a developer bez nich nepostaví nic, protože se na pozemek nedostane“, čímž došlo k určitému názorovému nesouladu mezi starostou Kratochvílem a místostarostou Vetchým. Mimo jiné pak pan starosta Kratochvíl uvedl, že „bude stoprocentně respektovat referendum“.

Vžijme se ovšem do role developera, který vlastní pozemky pod Maxem a kterému Rada i zastupitelstvo nepřetržitě od roku 2013 rozhodně odmítají prodat potřebné pozemky. V co jiného lze vkládat za takové situace naději než v referendum. Zejména proto, že nejdůležitější pro každé rozhodování v referendu jsou pravdivé a relevantní informace. A to je právě to, čím si v případě referenda pod Maxem naprosto nejsem jist. Navržená otázka totiž zní: Souhlasíte s prodejem části pozemku p. č. 1938/550 o výměře 2 083 m2 a části p. č. 1938/567 o výměře 63 m2, k. ú. Bystrc při ulici Páteřní v Brně-Bystrci za účelem výstavby obchodního centra? To je bez dalších informací naprosto zavádějící otázka. Slibovaná informační kampaň v termínu 12. dubna – 1. června 2018 je ovšem zcela v rukou koaličních politiků a bezpochyby dává možnost manipulace s veřejností.

Kromě toho nelze též přehlédnout existující petici proti Kauflandu, dnes již se zhruba 2600 (!) podpisy proti výstavbě tohoto obchodního centra pod Maxem. Cožpak lze ze těchto okolností považovat za hospodárné vyhlášení referenda za zhruba tři čtvrtě milionu korun?

Některých odpovědí na zde položené otázky se možná dočkáme již zítra na jednání zastupitelstva Bystrce.

Luboš Raus, bystrcký zastupitel

Tomáš Kratochvíl: Problematika Kauflandu. Pojďte diskutovat o budoucnosti Bystrce

26. 1. 2018 v 21.58 • Témata: , , , , , , , , , ,

Čtenářům Bystrčníku přinášíme v plném znění text starosty Bystrce Tomáše Kratochvíla, který vyšel v prvním letošním vydání Bystrckých novin.

*

Od loňského prosince začala Bystrcí znovu hýbat otázka problematiky výstavby obchodního centra Kaufland v prostoru pod nákupním centrem Max vedle ulice Páteřní. Investor FI Development CZ s. r. o. nás sám oslovil s žádostí o schůzku a nové projednání, kdy dokládá nové podklady. Proto se zúčastnil jednání Rady městské části Brno-Bystrc, které se uskutečnilo ve středu 24. ledna. Nové informace se týkaly parkování, dopravy, typu budovy, velikosti a parkových úprav. Mohu vás ujistit, že na radnici se problematikou zodpovědně zabýváme a názor občanů Bystrce je pro nás velmi významný. Toto téma ovšem má jak své příznivce, tak hlasité odpůrce a nelze vyhovět všem. Také je nutné upozornit, že kompetence a pravomoci nás zastupitelů, včetně mě jako starosty, jsou omezené.

Zároveň jsem zaregistroval, že snad již v rámci předvolební agitace se snaží někteří „aktivisté“ s občany Bystrce manipulovat, dodávají neúplné a zavádějící informace, jsou vypouštěny fámy. Laciný populismus a podpásové metody si nezasloužíme.

Například postupy, kdy nám opozice v noci před jednáním zastupitelstva pošle zásadní materiál s žádostí o překotné projednání následný den, anebo žádost 16 občanů, kterou jsem převzal po Vánocích s žádostí o mimořádné svolání Zastupitelstva do konce roku nejsou ani konstruktivní, ani reálně uskutečnitelné. Spíše se nám to jeví jako zástupný důvod pro následnou bezdůvodnou kritiku radnice, že nekoná. Jsem přesvědčen, že občané Bystrce mají právo na otevřené, pravdivé, věcné a racionální informace.

Vzhledem k významu a rozsahu celé problematiky si proto dovolím pozvat vás, občany Bystrce, k veřejné diskuzi do Společenského centra v Bystrci, a to ve středu 7. února v 17.30 hodin.

Na místě budou zástupci vedení radnice, stavebního odboru i investora. Budeme vás podrobně informovat o možnostech a zákonných limitech městské části Brno-Bystrc o otázce možnosti vyhlášení referenda, o peticích, o výzvě k úhradě 21 milionů, o související dopravě a můžeme také klást otázky přítomným zástupcům investora. Pojďme rozhodovat společně o budoucnosti Bystrce. Buďte aktivní, najděte si volnou chvilku a přijďte.

 

Usnesení prosincového zastupitelstva – bod: 3.18.01
Zjištění názorů občanů městské části na stavbu obchodního centra Kaufland u stávajícího obchodního centra Max na Kubíčkově ulici
Schváleno usnesení: Zastupitelstvo městské části Brno-Bystrc neukládá Radě městské části uspořádat ve lhůtě do 14. 2. 2018 neformální místní referendum či jiným relevantním, reprezentativním a dostatečně důvěryhodným způsobem zjistit názor občanů městské části na výstavbu obchodního centra Kaufland při ulici Páteřní v Brně-Bystrci z důvodů podle přílohy tohoto bodu.
Pro: 17 Proti: 5 Zdržel se: 3 Nehlasoval: 2

Příloha bodu 3.18.01:
1. Podle zákona č. 22/2004 Sb. o místním referendu lze místní referendum vyhlásit usnesením zastupitelstva na návrh přípravného výboru a následně usnesením zastupitelstva Pojem „neformální místní referendum“ zákon nezná. Zákon ukládá uspořádat referendum do 90 dnů po jeho vyhlášení. Vzhledem k přípravě prezidentské volby ve dnech 12. a 13. 1. 2018 (26. a 27. 1. 2018) by nebylo možno zajistit přípravu a zajištění místního referenda v kratším termínu (do 14. 2. 2018, jak zní požadavek v důvodové zprávě).
2. K žádosti společnosti FI Development CZ s. r. o. přijalo 7/10. ZMČ Brno-Bystrc konané 13. 4. 2016 pod bodem 3.08 následující usnesení:
ZMČ Brno-Bystrc nedoporučuje žadateli, jímž je společnost FI Development CZ, s. r. o., záměr na výstavbu obchodního centra při ulici Páteřní ze dne 4. 12. 2015 realizovat a nadále pokračovat v přípravě dokumentace k územnímu řízení.
ZMČ Brno-Bystrc nesouhlasí s výstavbou obchodního centra v dané lokalitě.
Rada MČ Brno-Bystrc zásadně nesouhlasí s prodejem částí pozemků p. č. 1938/550 a p. č. 1938/567 k. ú. Bystrc podle přílohy č. 1 tohoto bodu za účelem výstavby obchodního centra. V těsné blízkosti se již na zastavěné ploše 10 449,72 m2 nachází dvoupodlažní obchodní centrum se stávající prodejní plochou 10 424 m2 a možností rozšíření prodejních ploch o dalších 40 %, které v současné době není plně využito. V místě je již dnes velmi složitá dopravní situace a vzhledem k výstavbě nového obytného celku Panorama se tato situace bude dále zhoršovat.
3. Následně přijala na svém 7/19. jednání Rada MČ Brno-Bystrc konaném dne 22. 6. 2016 toto usnesení (bod 6.1.20):
Rada MČ Brno-Bystrc zásadně nesouhlasí s prodejem částí pozemků p. č. 1938/550 a p. č. 1938/567 k. ú. Bystrc podle přílohy č. 1 tohoto bodu za účelem výstavby obchodního centra. V těsné blízkosti se již na zastavěné ploše 10 449,72 m2 nachází dvoupodlažní obchodní centrum se stávající prodejní plochou 10 424 m2 a možností rozšíření prodejních ploch o dalších 40%, které v současné době není plně využito. V místě je již dnes velmi složitá dopravní situace a vzhledem k výstavbě nového obytného celku Panorama se tato situace bude dále zhoršovat.
4. Vedení radnice se vyhrazuje proti názoru paní Ing. Jindrové, předsedkyni zastupitelského klubu Bystrčáci, která v důvodové zprávě píše: „Nynější vývoj, kdy se o stavbě znova jedná, považuji právem za porušení jistého druhu veřejného slibu.“
Vedení radnice konstatuje, že za poslední období obdrželo a řádně zaevidovalo několik žádostí společnosti FI Development CZ s.r.o.:
21. 6. 2017 (příjemce PhDr. Jaroslav Petr) – č.j. 17-09741/MST
6. 11. 2017 (příjemce JUDr.Tomáš Kratochvíl)
8. 11. 2017 (přípis FI Devel. – prodej pozemku) – č.j. 17-17129/ST
1. 12. 2017 (příjemce JUDr.Tomáš Kratochvíl)
4. 12. 2017 (přípis FI Devel.) – 17-18654/ST
5. 12. 2017 (odpověď pana starosty) – č.j. 17/18654/ST
Každé podání, které je doručeno, musí být řádně zaevidováno a v zákonných lhůtách projednáno, ať už se týká přenesené nebo samostatné působnosti. Proto se příslušné orgány podáními musejí zabývat i v případě, že výsledkem projednávání je zamítnutí či nevyhovění.
5. Je otázka, koho paní Ing. Jindrová zastupuje, a jaký je vlastně názor zastupitelského klubu Bystrčáci na stavbu Kauflandu v Bystrci, neboť podle zápisu z jednání Komise životního prostředí Rady MČ Brno-Bystrc dne 20. 11. 2017 hlasoval pan Ing. Milan Krátký (zastupitel za Bystrčáky) pro následující usnesení:
Komise životního prostředí doporučuje Radě MČ Brno-Bystrc souhlasit s prodejem části pozemků p. č.1938/550 a1938/56 v k. ú. Bystrc ve vlastnictví statutárního města Brna za podmínky, že bude křižovatka Vejrostova – Kubíčkova –Adamcova řešena jako okružní, s kapacitním řešení ulice Páteřní a ulice Páteřní bude od této křižovatky po napojení silnice Páteřní na ulici Rakovecká realizována v duchu konceptu Územního plánu verze I a bude rozšířena o cca 2 metry. Kdy pan zastupitel za „Bystrčáky“ Ing. Krátký naopak aktivně formuloval podmínku dopravního řešení, po kterém doporučil souhlasit s následným prodejem pozemků investorovi, a tedy následnou výstavbou Kauflandu.
Toto usnesení vnímáme jako podmíněný souhlas s budoucí výstavbou Kauflandu v Bystrci! Stejně tak o této problematice jednaly i další komise RMČ a výbory ZMČ, které přijaly následující usnesení:
Komise regenerace Bystrce, rozvoje, stavební a územního plánování – 22. 11. 2017
Žadatel nepředložil k dnešnímu dni řešení dopravní obslužnosti navazujících křižovatek a přístupových komunikací. Z tohoto důvodu nelze v tuto chvíli vydat souhlasné stanovisko k záměru výstavby OC Kaufland a s tím souvisejícím požadavkem na podmíněný prodej pozemků p.č. 1938/550 a 1938/567, k.ú. Bystrc
Pro 7 (Bárta, Ciboch, Cajzl, Küfhaber, Maurer, Strublová, Votoupal)
Komise dopravní a bezpečnostní – 29. 11. 2017
Komise dopravní a bezpečnostní doporučuje RMČ nesouhlasit s podmíněným převodem částí pozemků v k.ú. Bystrc parc. č. 1938/550 a parc. č. 1938/567 a trvat na dřívějším a stále platném zamítavém stanovisku MČ k záměru výstavby OC Kaufland z důvodů nevyřešené dopravní obslužnosti městské části Brno-Bystrc.“
Pro 8 (Trávníček, Jankůj, Kouba, Krejčí, Laštůvka, Mlejnek, Pazdera, Špaček)
Výbor pro rozvoj a infrastrukturu – 29. 11. 2017
VRI doporučuje ZMČ Brno-Bystrc nesouhlasit s prodejem částí pozemků p.č. 1938/550 a 1938/567 v k.ú. Bystrc ve vlastnictví statutárního města Brna, a to is ohledem na předchozí usnesení. Stále se domníváme, že další nákupní centrum v této lokalitě není zapotřebí.
Pro 7, zdržel se 1.
Nesouhlas s prodejem tak neprojevil další zastupitel za „Bystrčáky“ Bc. Lošťák, což opět evokuje otázku, jaký je názor zastupitelského klubu „Bystrčáci“.
6. V současné době eviduje Úřad MČ Brno-Bystrc „Petici proti výstavbě Kauflandu“ z 12. února 2016, kterou podepsalo 350 petentů.
7. „Petici pro výstavbu Kauflandu“ ze dne 21. 3. 2016, podepsanou 570 obyvateli Bystrce a 35 obyvateli přilehlých městských částí, projednala Rada města Brna dne 18. 4. 2016, o výsledku projednávání byl petiční výbor informován. Je vidět, že občané již přímou demokracii a petiční právo řádně využívají.
8. Vzhledem k tomu, že materiály byly zaslány ve včerejších nočních hodinách a dostaly se k vedení radnice až dnes ráno, považujeme tak krátkou dobu k řádnému projednání tak závažné problematiky za nedostatečnou. Přitom o celé problematice se jedná již několik let, a jistě se materiál při zodpovědném přístupu dal zaslat alespoň o několik dní dříve.

Tomáš Kratochvíl, starosta

zdroj Bystrcké noviny 1-2/2018, foto ignisbrunensis.cz, Petr Sojka

Kaufland pod Maxem – mění bystrčtí radní názor?

20. 1. 2018 v 08.41 • Témata: , , , , , ,

V roce 2012, krátce poté, co se ukázalo, že na Kamechách bude místo očekávaného Kauflandu prodejna Albert, zveřejnila společnost Impera Invest svůj záměr postavit Kaufland v Bystrci vedle obchodního centra MAX. Developer ale nutně pro svůj záměr potřeboval pozemky, které patří městu, a tak požádal o jejich odprodej.

Rada městské části i bystrcké zastupitelstvo ve svých stanoviscích pro orgány města Brna výstavbu i prodej pozemků několikrát odmítlo, nic na tom nezměnily komunální volby, které mezitím proběhly. Od investice za 350 miliónů Kč developer ale nechtěl upustit a urputně si šel za svým. V únoru 2016 představil ve Společenském centru v Bystrci studii plánovaného obchodního centra, veřejnost ale o prospěšnosti a užitečnosti tohoto projektu nepřesvědčil. Ani poté ale snaha developera nepolevila a v červnu bystrčtí radní opět projednávali žádost investora o prodej klíčových pozemků. Rada městské části Brno-Bystrc znovu jednoznačně městu Brnu prodej nedoporučila.

Koncem loňského roku, když developer znovu oslovil městskou část s žádostí o souhlas s prodejem městských pozemků, jsem ale v kauze Kaufland v Bystrci zaznamenala určitou změnu. Na listopadovém jednání Komise životního prostředí Rady MČ Brno-Bystrc místostarosta Bystrce pan Jaroslav Petr naznačil, že by přece jen bylo rozumné prodat pozemky umožňující výstavbu Kauflandu. Překvapivé vyjádření ale nebylo poslední.

Deník DNES letos 3. ledna v článku „Nový obchoďák nás zahltí auty, bojí se lidé z brněnské části Bystrc“ uvedl, že ve věci Kauflandu pod MAXem bystrcký místostarosta Jaroslav Petr „už si není jistý, jestli je odmítavé stanovisko dobrý nápad“. Noviny připojily i další citace pana místostarosty o nutnosti celou věc objektivně posoudit. Podle deníku DNES i starosta Bystrce Tomáš Kratochvíl přehodnotil svůj dosavadní postoj a z jasné ho NE Kauflandu se stalo „padesát na padesát“. Kde se bere tento názorový posun? Pan Petr pro zmiňované noviny zdůvodnil své stanovisko poukazem na hrozbu pokuty: „Dozvěděl jsem se, že pokud Kaufland zamítneme, má na nás majitel připravenou žalobu ve výši deset a půl milionu korun za neoprávněné obohacení“. Údajně se má jednat o pokutu za neoprávněně vydané povolení k užívání veřejného prostranství pro cirkus na pozemku ve vlastnictví developera. Podle vyjádření právníků však žádné takové nebezpečí reálně nehrozí, například z důvodu promlčení a nepřiměřenosti částky.

O prodeji pozemků pro Kaufland měla jednat Rada městské části Brno-Bystrc v prvních dnech tohoto roku, věc však odročila na 24. ledna, aby umožnila developerovi zúčastnit se tohoto jednání. Developer projekt za celou dobu nijak podstatně nezměnil, není proto důvod, aby městská část měnila svůj postoj ke stavbě. Nebo nám radní předvedou něco jiného?

Hana Jindrová, zastupitelka za Bystrčáky

Josef Strubl: S prohlášeními pana JUDr. Kratochvíla opatrně

10. 12. 2017 v 23.55 • Témata: , , ,

Postupně se ke mně dostávají zprávy, jak o mém vystoupení na posledním zasedání zastupitelstva referoval na facebook.com pan JUDr. Kratochvíl. „Tak dnes zazněl na Bystrckém zastupitelstvu zajímavý názor pana zastupitele Strubla ,,Bystrčáci“ není potřeba z části veřejných prostředků stavět v Bystrci parkovací místa. Byl proti určení části našeho rozpočtu na nová parkovací místa.“ Nijak mě to nepřekvapovalo a nehodlal jsem se do tak nízké debaty zapojovat. Když mě však můj kamarád řekl, že jeho dcera to také četla a že podle reakcí některých diskutérů mají o mě strach, uznal jsem, že je věc asi vážnější a věnuji čas tomuto sdělení.

Pan Kratochvíl asi ví, že nejsem členem fejsbůkové komunity a že se tedy budu proti jeho účelově modifikovaným informacím těžko bránit. Musím říct, že zatímco má u mě pan JUDr. Kratochvíl jako starosta ještě jakýs takýs kredit, čím déle ho znám, jako člověka si ho stále méně vážím a pokud tato „váha“ může mít zápornou hodnotu, už jí dávno dosáhl.

Takže co jsem na tom zastupitelstvu ve skutečnosti o parkovacích místech říkal.

O vybudování parkovacích míst se jednalo v rámci schvalování seznamu oprav a investic. Měl jsem dotazy či připomínky k pěti bodům, dva se týkaly vybudování celkem 48 parkovacích stání v celkové plánované částce dva miliony šest set tisíc korun. V rozpravě jsem vystoupil s tím, že mám problém s terminologií, že bych rozlišoval parkování za účelem krátkodobé akce, jako je třeba návštěva a na druhé straně umístění vozidla přes noc, přes týden nebo i na celou zimu – které je na úrovni „zagarážování“. Vyjádřil jsem domněnku, že bez finanční spoluúčasti se toto „garážování“ nedá vyřešit. Doporučil jsem případně využít k tomuto účelu finance plynoucí městské části z nájmů z bytů, neboť auto souvisí s bydlením, ovšem s vědomím, že by se za tím účelem musela změnit pravidla nakládání s těmito prostředky. Také jsem kuriózně řekl, že si jsem vědom, že s tímto názorem těžko prorazím, a že mně spíš někdo rozbije hubu, nicméně že se domnívám, že bez spoluúčasti majitelů aut se „parkování“ nedá vyřešit a že věřím, že mně dá budoucnost za pravdu.

Doslovně si můžete moje vystoupení poslechnout zde:

Po zvážení argumentů, zejména pana místostarosty Přibislavského, jsem nakonec (a to je asi podstatné) hlasoval pro seznam oprav a investic, tedy i pro parkovací místa.

Prosím diskutéry na facebook.com, aby si tyto skutečnosti porovnali s fejsbůkovým vyjádřením pana Kratochvíla a pokud budou chtít získat kompletní a pravdivé informace, aby buď přišli na zasedání zastupitelstva nebo ho sledovali v internetovém přenosu a neusuzovali z účelových nevázaných prohlášení ne zrovna charakterního člověka.

Josef Strubl, bystrcký zastupitel

V kauze napadení vojáka starostou soudy projednávají i křivé svědectví

6. 10. 2017 v 12.02 • Témata: , , , , , ,

Brno – Vypadalo to, že pravomocné odsouzení bystrckého starosty Kratochvíla, který se kvůli dívce porval s příslušníkem tajné služby, je vyřešené. Poté, co MF DNES před měsícem upozornila, že mu soud udělil pokutu za úmyslné ublížení na zdraví a opakované napadení jiné osoby, nechal starosta hlasovat o svém odvolání na zastupitelstvu. Většina ze zastupitelů se jej zastala a vyjádřit podporu mu přišlo i pár desítek místních.

Teď však v souvislosti s jeho případem čelí obžalobě také jeho stranický kolega a bystrcký zastupitel Martin Küfhaber. Městský soud v Brně mu uložil pokutu 30 tisíc korun za křivé svědectví v Kratochvílově procesu. Na rozdíl od starostova verdiktu tento rozsudek pravomocný není, Küfhaber se odvolal ke Krajskému soudu v Brně.

Devětačtyřicetiletý politik při soudu s Kratochvílem totiž vypověděl, že rvačce s vojákem přihlížel z auta stojícího na nedalekém parkovišti. A potvrdil Kratochvílovu výpověď, že bitku vyprovokoval voják, starosta se prý jen bránil. Soudkyně a státní zástupkyně ale naznaly, že Küfhaber se v době incidentu na místě nenacházel. „Opravdu jsem na parkovišti byl. Nemám důvod lhát,“ trvá však na svém bystrcký zastupitel, jenž má hlášené trvalé bydliště hned vedle Kratochvíla a se starostou je dobrý kamarád. Více k případu sdělit odmítl.

Krajský soud ve čtvrtek rozhodl tak, že případ vrátil k tomu městskému z důvodu nedostatečných důkazů o tom, zda Küfhaber na parkovišti skutečně byl, či nebyl.

Podobně jako v Kratochvílově případu, bystrčtí zastupitelé vůbec netušili, že je jejich kolega stíhán kvůli možnému křivému svědectví. „Rozhodnutí není pravomocné, takže uvidíme, jak to dopadne. Pokud by ale soud naznal, že provedl něco, za co by měl dostat trest, bylo by z morálního hlediska na místě, aby vyvodil důsledky a složil funkci,“ uvedla opoziční zastupitelka Hana Jindrová (Bystrčáci). „Myslím si však, že po vzoru pana starosty k tomu všichni přistoupí tak, že se nic neděje. Už to sice dál neřešíme, já se ale stále domnívám, že pravomocně odsouzený člověk by neměl být ve vedení městské části,“ poznamenala.

A Küfhaberovo možné provinění nejspíš nebude řešit ani brněnská ČSSD. Její předseda Oliver Pospíšil odpovědnost přehazuje na bystrckou buňku sociální demokracie. „Tomáš Kratochvíl mi vše obšírně vysvětlil. Že v tom figuruje jiný sociální demokrat, je pro mě nová informace a v tuto chvíli nevím, jak s ní naložit. V našem zájmu je, aby kandidátky do komunálních voleb byly sestaveny pro voliče co nejlépe. To si musí vyřešit v Bystrci,“ sdělil. „Ale i takové patálie patří k životu. Zvláště pokud se točí okolo žen,“ zdůraznil.

Zkráceno, celý text Dominiky Hromkové si přečtete na brno.idnes.cz

-i-

foto Petr Sojka

Karel Kašpárek: Kauza nejen Tomáš Kratochvíl (…aneb co cenzurou neprošlo)

24. 9. 2017 v 18.59 • Témata: , , ,

Následující text byl původně psán pro říjnové vydání radničního zpravodaje Bystrcké noviny. Protože ale vyjadřuje názor, který se nelíbí koalici, byl zcenzurován; redakční rada jej dokonce nechce ani umístit na web mezi články, které se do čísla nevešly. Čtenářům Bystrčníku přinášíme text s laskavým svolením autora.

V září se v Brněnském deníku a na iDNES objevily články o trestném činu starosty, který se udál v roce 2015. Na facebooku, pod články na webu i na zasedání MČ zazněly často emotivní názory, že starosta je správný chlap, že pod jeho vedením MČ vzkvétá apod. I já musím uznat, že po jeho příchodu se začaly řešit a měnit i věci v minulosti opomíjené. Jaký je chlap ale nevím. Rozsudek podepsaný soudkyní JUDr. Šámalovou, který lze najít na internetu, jeho spor jako férový souboj muže s mužem nepopisuje. Starosta byl potrestán, sankce rozsudku nejspíš splnil. A kdo z nás může říct, že nemá v minulosti něco, čím by se chlubit nechtěl? V čem je tedy problém?

Za prvé. Opravdu členům a voličům ČSSD i zastupitelům nevadí, že volili někoho, kdo dnes nemá čistý trestní rejstřík? Odpovědět si musí sami a mají prostředky, jak svůj případný nesouhlas dát najevo.

Za druhé. Zastupitelé 6. září hlasovali o bodu: „zastupitelstvo bere na vědomí, že starosta tím, že své odsouzení neoznámil zastupitelstvu, neporušil zákon“, nesmyslnost hlasování vzali v potaz jen čtyři z nich, kteří nehlasovali nebo se zdrželi. Místo vysvětlování se raději ostatních zeptám: Co by se na věci změnilo, kdybyste byli proti? Budete příště hlasovat i o tom, že berete na vědomí, že červená na semaforu znamená Stůj?

Za třetí. Celá věc má také morální rovinu. Opravdu chceme, aby naši obec vedl člověk, který neudrží nervy na uzdě, je agresivní a zraní druhého?

Za čtvrté. Zastupitel je nejen ten, kdo získal nejvíc hlasů v rámci své strany, ale i úřední osoba. Pokud místostarosta za KDU napíše: „Co když je to všechno jinak… Jiří Čunek by mohl ze zkušeností vykládat… Bohužel už léta se v naší republice nechodí k soudu pro spravedlnost, ale jen rozsudek…“ (doslovný citát), jak mají občané vnímat spravedlnost? Stejný argument v poslední době slyšíme od politiků pokaždé, když policie a soudy nedbají na jejich domnělou beztrestnost a nadřazenost. Co tedy místostarosta reprezentuje? Je správným člověkem na svém místě?

Karel Kašpárek, bystrcký občan

Participativní rozpočet zaujal pět občanů

21. 2. 2017 v 21.36 • Témata: , , , , , , ,

Pouhých pět občanů z Bystrce vylákal ve úterý 21. odpoledne v podvečer do Společenského centra participativní rozpočet. Nebýt zastupitelů a zaměstnanců úřadu, cítili by se ve velkém sále jistě poněkud osaměle.

Participativní rozpočet lze ve stručnosti popsat jako dvacet milionů z rozpočtu města, která budou přiděleny na projekty navržené Brňany a také jimi v hlasování vybrané. Podmínkou je, že budou realizovány v roce 2018 a žádný z nich nebude stát více než dva miliony korun. Nápad pochází z dílny hnutí Žít Brno a Pirátské strany.

DSCN2985

„Smyslem a základním principem participace občanů na přidělování peněz z rozpočtu města je přiblížit fungování Brna původním ideálům aténské demokracie,“ uvedl diskuzi radní pro participaci Tomáš Koláčný (Žít Brno s podporou Pirátů).

Letošní rok bude věnován seriálu diskuzí s veřejností, propagačních akcí a internetových anket a hlasování, které mají zapojit do projektu co nejvíc lidí, a v závěru přinést seznam projektů, jež budou z dvacetimilionové částky zaplaceny.

„Trošičku tomu věříme, zároveň se ale netajíme skeptickým pohledem na věc,“ představil svůj pohled starosta městské části Tomáš Kratochvíl (ČSSD). „Projekt participace se do značné míry překrývá s běžnou praxí městské části. I my přidělujeme peníze z rozpočtu na základě přání a potřeb místních lidí.“

DSCN2985

Místostarosta Jaroslav Petr (ANO 2011) je stejného názoru: „Něco podobného už zde funguje dávno. Náměty od lidí průběžně sbíráme, tak, jak se občané obracejí na úřad. Obávám se, že participativní rozpočet bude znamenat převážně práci navíc bez většího přínosu. Ale pokud je příležitost do Bystrce přinést další peníze, tak ji samozřejmě vítáme.“ 

Přestože zájem občanů nebyl v Bystrci velký, celkově jistá snaha získat peníze z participativního rozpočtu existuje. Na stránkách damenavas.brno.cz je již zveřejněno třicet návrhů na projekty, celkově se jich podle Tomáše Koláčného již sešly dvě stovky. Na internetu se objeví, jakmile projdou základním sítem, jímž se posuzuje jejich realizovatelnost. A ta je základním problémem u většiny návrhů.

„Občané z pochopitelných důvodů nedokážou správně odhadnout všechny problémy, s nimiž se jejich návrhy musí vypořádat, aby byly uskutečnitelné,“ podotkl na bystrckém setkání zastupitel Milan Krátký (Bystrčáci). „Projekty, které jsem zatím viděl, narážejí třeba na to, že je navrhovatelé situují na soukromé pozemky, kam město samozřejmě nic umisťovat nemůže. Pro občany je rovněž obtížné odhadnout náklady.“

DSCN2985

To se vzápětí ukázalo, když příchozí začali v diskuzi navrhovat své vlastní projekty. Bazén, centrální tenisový dvorec ani inlinová dráha se do stanoveného limitu dvou milionů korun vejít nemohou. Projekty, které na konci dvouhodinového setkání v hlasování zvítězily, však uskutečnitelné jsou. Nejvíc hlasů dostala kulturní akce Sousedské hry, jejíž autor si dal za cíl budovat komunitní vztahy, a zastínění dětského hřiště na Štouračově ulici.

„Oba záměry lze ve stanoveném časovém a finančním omezení patrně realizovat,“ připouští zastupitelka Hana Jindrová (Bystrčáci). „Je nyní na jejich autorech, jestli je do soutěže skutečně zařadí, a jestli pro ně získají podporu v hlasování.“

Projekty lze do klání o dvacet milionů korun posílat do konce května. Konečné rozhodnutí o tom, které z nich podporu magistrátu dostanou, se čeká na podzim.

-vl- 

DSCN2997Co občané navrhli

 • Sousedské hry
 • Bystrcká burza
 • Komunitní centrum pro setkávání
 • Dětské dopravní hřiště a inlinová dráha
 • Parkoviště na Černého
 • Zastínění dětského hřiště na Štouračově
 • Relaxace nové generace (masáže, vodní terapie, vířivka, swingers párty…)
 • Bazén
 • Centrální tenisový dvorec pro Brno
 • Betonové stoly na pingpong
 • Vyznačení cyklotras v podkomorských lesích
 • Zrušit billboardy podél silnic
 • Spojení senior centra a školky
 • Analýza práce se sprejery

Projekty v Bystrci, které již o peníze soutěží

Bystrcká výzva varuje před hrozbou terorismu od migrantů. Odmítněte jakékoliv kvóty požaduje její zakladatel

30. 1. 2017 v 20.07 • Témata: , ,
„Předpokládám, že většina lidí na planetě je mírumilovných, ale u migrantů rizika jsou, je zde již veřejně připouštěná infiltrace teroristy,“ varuje starosta místní části Brno-Bystrc Tomáš Kratochvíl (ČSSD), který je iniciátorem tzv. Bystrcké výzvy. Ta apeluje na zajištění bezpečnosti občanů v souvislosti s hrozbou teroristických útoků, požaduje odmítnutí „jakýchkoli kvót a závazků na umístění migrantů v ČR“, přitom ale neodmítá pomoc lidem v ohrožení života. Jde o iniciativu, která má oslovit občany a politiky bez ohledu na stranickou příslušnost. „Doporučujeme moci výkonné i zákonodárné, aby ve věcech výše uvedených konala bez odkladu,“ končí výzvu její autor Kratochvíl. Mezi podepsané patří i brig. generál Emil Boček, vyznamenaný mimo jiné i Řádem bílého lva.

*

Vy jste iniciátorem tzv. Bystrcké výzvy. Jaké jsou první reakce?Většinou velmi pozitivní. Negativních reakcí jsem obdržel jen pár. Mám pocit, že u většiny lidí převládá názor, že bychom měli bránit tomu, aby se k nám dostaly desetitisíce migrantů bez prověřování. Je potřeba uprchlíkům pomáhat, ale do určité míry, konkrétně, individuálně, cíleně. Paní Merkelová pozve statisíce migrantů a pak, když zjistí, že se jí do „obýváku“ nevejdou, bude je nátlakem umísťovat do okolních států. Takové řešení není správné.Bystrcká výzva zdůrazňuje, že je potřeba se postarat o bezpečnost občanů. Platí u nás první stupeň ohrožení terorismem, v době Vánoc byly instalovány různé zátarasy a podobně. V ulicích jsou policisté. Co vám chybí ve stávajících opatřeních?Myslím si, že dobrý hospodář, ať už v ekonomice, věcech veřejných, nebo komunální politice, by měl předvídat. A pokud by k nám mohly být umístěny plošně v roce 2018 tisíce migrantů, šlo by o nezvratný krok. Nejde nám o to, abychom nastavovali my v komunále pravidla, ale chceme, aby se tímto problémem vrcholní politici zabývali. Chceme jim ukázat, co zajímá a trápí běžné občany. Bystrcká výzva nenabízí detailní řešení, chci jen, aby stávající parlamentní strany, které teď mají moc jak zákonodárnou, tak výkonnou, stanovily jasná pravidla a zabezpečily klidný život naší republiky. Předpokládám, že většina lidí na planetě je mírumilovných, ale u migrantů rizika jsou, je zde již veřejně připouštěná infiltrace teroristy.

16252318_10207921877505494_3139650064114434898_o

Je také pravda, že jsem ještě před sepsáním výzvu celou věc důkladně zvažoval. Nicméně před Vánocemi mě oslovila Policie České republiky, která mě informovala o tom, že může dojít také k útoku v České republice a abych já jako starosta nahlásil, kde budou větší shromáždění lidí o Vánocích. A to jsou první kroky. Nejdřív budeme kontrolovat shromáždění, bohoslužby nebo jiné akce kde se setkávají občané. Za dva tři roky už situaci neuhlídáme, stane se první čin a později už to bude častější a nezvratné. Řešme situaci teď, aby sem nebyli umísťováni hromadně a bez prověření lidé z jiných, rizikových kulturních okruhů.

(…)

Zkráceno, celý text si přečtěte na stránkách Parlamentních listů

Rorýs nebo děti? Ptáci ohrožují zateplení základní školy

24. 1. 2017 v 15.56 • Témata: , , , , ,

Plánované zateplení základní školy Laštůvkova v Brně-Bystrci je ohroženo. Problém je poměrně nečekaný – rorýsi. Hnízdění ptáků může způsobit odklad stavby, což následně může vést až ke zrušení projektu.

„Protože v budově školy žije rorýs a možná bude mít mladé, stavba nesmí být zahájena v polovině června, jak jsme plánovali,“ stěžuje si starosta městské části Tomáš Kratochvíl. Zateplení školy mělo probíhat z logických důvodů přes prázdniny, kdy nenaruší vyučování.

„Bohužel úřad nám kvůli rorýsovi povolí zahájení nejdříve 10. srpna, což je vážný problém. Stavba má totiž trvat tři až čtyři měsíce,“ vysvětluje starosta.

Ukončení stavby by se tak dalo čekat až v listopadu; děti by tak měly neplánovaně o několik měsíců prodloužené prázdniny. To je v praxi nerealizovatelný scénář. Skluz v termínu stavebních prací navíc ohrožuje čerpání evropských dotací, z nichž je projekt financován. Jestli se nezačne stavět podle plánu, může se stát, že peníze na stavbu nebudou a škola se nakonec zateplení nedočká vůbec.

Jak s nevítaným ptactvem naložit se snaží starosta Kratochvíl zjistit i anketou na sociální síti. Převažujícím názorem je, že by měl být rorýs ze školy odsunut jinam, aby bylo možné práce zahájit podle původního záměru. Smysl ankety je však spíše v tom, že informuje obyvatele Bystrce o problému. Radnice hledá řešení nezávisle na jejím výsledku.

„Požádal jsem  udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů,“ doufá ve zdárný průběh starosta Kratochvíl.

Již realizované zateplení škol se v Bystrci osvědčilo. Úspory na nákladech na otop jsou výrazné, silně také vzrostl komfort pro žáky a učitele v letních měsících, kdy není v učebnách takové horko.

-vl-, zdroj: fb.com

Školka na Kamechách se staví, zpoždění proti plánu je minimální, hlásí starosta

22. 1. 2017 v 23.40 • Témata: , , ,

Nová šestitřídní mateřská škola na Kamechách v městské části Brno-Bystrc se staví podle časového plánu. Zpoždění je zatím jen zcela minimální. Oznámil to starosta Bystrce Tomáš Kratochvíl na sociální síti.

„Výstavba je kvůli počasí v malém skluzu,“ napsal Kratochvíl. „Při kontrole jsem zjistil, že proti projektu měla být dodána pevná okna místo otevíratelných. V zápise na kontrolním dni jsem požadoval okamžitou nápravu. Fix neotvíratelná okna by se musela dvakrát ročně umývat zvenku externí firmou, znamenalo by to zvýšené provozní náklady. Bylo slíbeno, že budou dodána otevíratelná.“

Školka má být dokončena v tomto roce. Starosta městská části nabízí v případě zájmu občanů odborně komentovanou prohlídku stavby.

Zdroj: fb.com

Demografická studie obyvatel Bystrce

2. 11. 2016 v 17.01 • Témata: , , ,

Nová prognostická studie o skladbě obyvatel v Bystrci Původně pro potřeby školství, ale později pro komplexní přehled jsme nechali společnost Augur Consulting zpracovat podrobnou studii předpokládaného demografického vývoje obyvatel Bystrce. Studie byla vypracována pro roky 2015-2035 a říká nám, jaká bude v uvedených letech věková struktura obyvatel v naší městské části. Je zde uvedená předpokládaná porodnost i úmrtnost, migrační aspekty a další velmi zajímavé informace. Tyto údaje nám významně pomohou při budování a provozování školních i seniorských zařízení.

Podle statistik křivka znázorňující počty školáků bude klesat a výstavba nových školních budov v budoucnosti již nebude potřeba. Naopak počet starších obyvatel bude stoupat a vedení radnice již s předstihem bude vytipovávat vhodné prostory pro nový domov pro seniory. Jelikož Bystrc je velmi atraktivní součástí Brna, předpokládá se, že i v následujících letech bude stále přitahovat nové zájemce o bydlení. Kompletní studie je na www.bystrc.cz.

Tomáš Kratochvíl. starosta

Závadná voda? Málo dezinfekce, vysoká teplota a obsah živin, odhalilo šetření

24. 10. 2016 v 19.05 • Témata: , , , , , , , ,

Brno – Přibližně měsíc trvalo prošetřování příčin, jak se do vody v Brně mohly dostat koliformní bakterie. Vodárny v polovině září vydaly varování, že je voda pitná jen po převaření. Nyní ukončily své vyšetřování.

Podle zastupujícího generálního ředitele Petra Šindlera za to mohlo víc faktorů. „Byla to kombinace málo dezinfekce ve vodě z vodojemu v Čebíně, relativně vysoká teplota vody ve vodovodu a také vyšší obsah živin ve vodě,“ vyjmenoval.

Vodárny po zjištění výskytu bakterií ve vodě začaly proplachovat vodovodní síť a zvýšily dávkování volného chloru do vody na 0,2 miligramu na litr. Celkem vodovodní řady propláchly více než pětačtyřiceti tisíci kubíky vody, všechna opatření stála přibližně sto sedmdesát tisíc korun.

Brňané si ale především na sociálních sítích stále stěžují na páchnoucí vodu. Starostové městských částí, které redakce Brněnského deníku Rovnost oslovila, ale nic takového nepotvrdili.

„Není to pravda, je to hodně na osobních chuťových vlastnostech, něco je také způsobeno davovou psychózou,“ uvedl například starosta Bystrce Tomáš Kratochvíl. Bez zaznamenaných stížností jsou také například radnice Brna-středu nebo Brna-severu.

(…)

Zkráceno, celý článek si přečtěte na stránkách Brněnského deníku Rovnost

Více hluku ze silnic? Brněnské radnice se brání proti plánu ministerstva

13. 10. 2016 v 08.11 • Témata: , , , , , , , , , , ,

Brno – Nikdy nekončící proud aut na dálnicích v okolí Brna trápí především obyvatele městských částí na jihu. Proti ještě větší hlukové zátěži jim zatím pomáhá takzvaná ochrana aglomerace, nově chce ale ministerstvo pro místní rozvoj některé z nich vyškrtnout.

Pocítilo by to třeba dva a půl tisíce obyvatel Bosonoh. Po dálnici D1 každý den v jejich sousedství projedou desítky tisíc aut. „Problém s hlukem se nezlepšuje, proto se změnou nesouhlasíme. Ministři myslí, že jim to pomůže urychlit stavbu například D43,“ zlobil se starosta Miroslav Sojka. Dálnice na Svitavy se má u Bosonoh křížit s D1 a spojkou z D52.

Nově mohou o ochranu přijít i Chrlice, Tuřany, Žebětín, Dolní Heršpice a Přízřenice. „Se starosty Žebětína a Kníniček jsme se dohodli, že na zastupitelstvech městských částí přijmeme negativní stanoviska k novele,“ sdělil bystrcký starosta Tomáš Kratochvíl. Tamní zastupitelé usnesení přijali ve středu.

(…)

Zkráceno, celý článek si přečtěte na stránkách Brněnského deníku Rovnost

Bystrcký týden sportu odstartuje v pondělí

2. 10. 2016 v 12.59 • Témata: , , ,

V pondělí 3. října začne v Bystrci druhý ročník sportovní akce, při níž si zájemci mohou vyzkoušet všemožné sporty, provozované sportovními spolky a oddíly v městské části. Stejně jako první ročník Bystrckého týdne sportu, i tento připravila městská část z iniciativy starosty Tomáše Kratochvíla.

„Stejně jako loni se představí celá řada sportovních klubů a oddílů z naší městské části a nabídne bezplatné ukázky své činnosti. Pod vedením zkušených trenérů si můžete vy i vaše děti vyzkoušet karate, veslování nebo zdravotní cvičení a informovat se o možnostech aktivního trávení volného času přímo v Bystrci,“ zve Tomáš Kratochvíl.

Zasportovat si můžete mezi jinými ve fotbalovém oddílu FC Dosta Bystrc-Kníničky, v posilovně Fitness U kostela, zaveslovat si s TJ Lodní sporty, na karate vás zve Občanský spolek pro rozvoj tradičního karate. Vstup je vždy zdarma, další informace získáte na www.bystrc.cz , v říjnovém čísle Bystrckých novin nebo na facebooku.

-vl-

Předvolební guláš se senátorem Žaloudíkem

29. 9. 2016 v 18.28 • Témata: , , , ,

pozvanka_dl_2Na předvolební guláš senátora MUDr. Jana Žaloudíka můžete vyrazit v pátek 30. září. Od 16 do 19 hodin se na náměstí 28. dubna můžete potkat na kus řeči nejen se senátorem Žaloudíkem, ale i se starostou městské části JUDr. Tomáše Kratochvílem.

Méně vlastenectví, starosto, doporučuje právník

30. 8. 2016 v 13.07 • Témata: , , , ,

vlast-824Méně vlastenectví, prosím. Takovou reakci vzbudil úvodník bystrckého starosty Tomáše Kratochvíla (ČSSD) v zářijovém čísle Bystrckých novin. Starosta Kratochvíl v něm připomíná hrdinství brigádního generála Emila Bočka.

„Uvádíte, že část politických elit už nemá hodnoty vlast a národ za své,“ napsal starostovi v odpověď pan David Slováček, právník. „Tento podivný a poněkud zamlžený závěr mne zaujal. Není to poprvé, co nenápadnou douškou na okraj svého jinak rozumného textu neopomenete připojit jakýsi „konvičkovský“ přípodotek.“

„Mohu dnes obdivovat hrdinství bojovníků druhé světové války bez příchuti národovectví,“ tvrdí pan Slováček. Svou reakci si přeje zveřejnit v nejbližším čísle Bystrckých novin. To se mu však pravděpodobně nesplní. Redakce novin dlouhodobě odmítá poskytovat prostor názorovým polemikám, s tím, že smyslem periodika je pouze informovat o dění v městské části.

Vážený pane starosto,

potěšilo mě, že jste v zářijovém úvodníku připomenul život a odvahu generála Emila Bočka, které jsem se zaujetím přečetl, protože je vždy dobré vzpomínat na hrdinství a spravedlivý boj za ideály. K této písemné reakci mne však přiměl závěr Vašeho úvodníku, kde v návaznosti na hrdinství gen. Bočka uvádíte, že část politických elit už nemá hodnoty vlast a národ za své a „boj za tyto hodnoty chtějí mít dokonce za zločin“. Tento podivný a poněkud zamlžený závěr mne zaujal, neboť to není poprvé, co nenápadnou douškou na okraj svého jinak rozumného textu neopomenete připojit jakýsi „konvičkovský“ přípodotek. Vzpomenul jsem si na Váš jiný úvodník, kde jste vyzýval k příspěvku na místního nemocného chlapce (tedy opět dobré a bohulibé téma), kdy jste však v závěru nedokázal odolat a musel si povzdechnout, o kolik lepší je takový dar místnímu chlapci než pomoc cizím uprchlíkům. Domnívám se, že jako hrdý občan Bystrce, Brna a České republiky zvládám přispět na zdejšího nemocného chlapce stejně jako pomoci potřebným lidem odjinud. Stejně tak mohu dnes obdivovat hrdinství bojovníků druhé světové války bez příchuti národovectví. Jako potenciálního voliče ČSSD (s ohledem na omezený výběr volitelných demokratických stran v zemi) mne tato vyznění Vašich úvodníků mrzí a znepokojují. Jinak Vám však přeji hodně úspěchů ve Vaší náročné funkci starosty.

David Slováček, občan Bystrce

„S napětím vyčkám říjnového vydání,“ komentoval to David Slováček.

Starosta Tomáš Kratochvíl reagoval jen stručně: „Těžko k tomu něco dodat. Každý člověk je jiný, a má různě odstupňované názory. Mé názory jsou jaké jsou, svoji práci se snažím dělat co nejlépe. Kromě správy obce mám i politické či filozofické úvahy a je samozřejmé, že ne všem se jeví úplně podle jejich naturelu. Ale diskuze je třeba.“

-vl-

Plný text dopisu pana Sedláčka publikujeme se souhlasem autora. Úvodník starosty Tomáše Kratochvíla najdete na první straně aktuálního čísla Bystrckých novin.

II. ročník Bystrckého týdne sportu a anketa Sportovec Bystrce

30. 8. 2016 v 10.31 • Témata: , , , , ,

sport-824Městská část Brno-Bystrc po úspěšné loňské premiéře letos připravuje 2. ročník Bystrckého týdne sportu.

Jde o akci pro všechny občany Bystrce, kteří mají rádi pohyb a chtějí zjistit, jaké sportovní možnosti se jim v naší městské části nabízejí. Sportovní týden je naplánován v termínu od 3. do 9. října.

Obracím se na vás, sportovní kluby a oddíly působící v Bystrci, s cílem zjistit, zda se chcete (opět) do akce zapojit tím, že v uvedeném týdnu nabídnete široké veřejnosti bezplatné ukázky své činnosti (např. pod vedením zkušených trenérů). Termín, který nabídnete, zveřejníme spolu s místem konání v říjnových Bystrckých novinách. Pro váš oddíl může jít o dobré PR, které do vašich sportovišť nasměruje nové členy.

Chcete-li se k akci připojit, zašlete prosím nejpozději do 12. 9. svůj návrh e-mailem na adresu krutek@bystrc.cz. Koordinátorem letošního týdne sportu je pan Bc. Zdenek Krutek, vedoucí odboru kultury (mobil 773 756 462). Ve svém návrhu uveďte název akce, komu je určena (věková kategorie), termín a místo konání, zodpovědnou osobu za organizaci vámi navržené akce (s touto bude jednáno v další přípravě a propagaci akce).

Bystrcká radnice letos připravuje anketu Sportovec Bystrce. Jde o první akci tohoto typu a podrobné informace se dozvíte právě v rámci Bystrckého týdne sportu. Těším se na spolupráci s vámi.

Tomáš Kratochvíl, starosta
Zdroj: Bystrcké noviny

Rákosníčka přišly přivítat tři stovky lidí

28. 8. 2016 v 12.06 • Témata: , , , , ,

Na slavnostní otevření nového Rákosníčkova hřiště v Bystrci přišly v sobotu dopoledne nejméně tři stovky lidí. Hřiště, které si „vyklikali“ bystrčtí v soutěži firmy Lidl, otevírali zástupci společnosti a starosta městské části Tomáš Kratochvíl.

Soutěž proběhla už v první polovině loňského roku, poté se však ukázala řada těžkostí spojených s výběrem vhodné lokality.

„Situaci se nakonec po měsících složitých jednání podařilo vyřešit ne úplně jednoduchou směnou pozemků mezi městem a dopravním podnikem,“ vysvětlil starosta Kratochvíl.

„Jsem rád za pěkné nové hřiště. Propracované, trvanlivé a poměrně bezpečné. Za mě rozhodně palec nahoru,“ pochválil výsledek Jiří Žoudlík z Bystrce.

Hřiště, které nakonec vyrostlo u stadionu FC Dosta, má podle společnosti Lidl zařízení v hodnotě jednoho milionu korun.

-vl-
Foto: Robert Vystrčil, prygl.net

Další fotografie najdete na goo.gl/photos/fY3JP8phBe48VByJ9.

Tomáš Kratochvíl: V srpnu otevíráme Rákosníčkovo hřiště

3. 8. 2016 v 20.27 • Témata: , , ,

Budování slíbeného Rákosníčkova hřiště začne v měsíci srpnu společnost Lidl. Na travnaté ploše mezi tramvajovou zastávkou Zoologická zahrada a stadionem fotbalového klubu Dosta se tak konečně začne realizovat projekt z loňského roku, jehož výstavbu zoufale komplikovala otázka výběru vhodného pozemku.

Zatímco v roce 2014 jsme v hlasovací soutěži o výstavbu dětského hřiště obsadili se 133 hlasy až 23. místo, minulý rok jsem požádal o pomoc při hlasování místní zájmové skupiny, sdružení, základní a mateřské školy. Všichni oslovení k hlasování přistoupili s ohromnou iniciativou a zajistili předání informací všem členům a rodičům dětí. Občané Bystrce tak loni poslali do soutěže 5 933 hlasy a naše městská část skončila v hlasovací soutěži na výherním 2. místě.

Bystrcká radnice proto zahájila v dubnu 2015 s firmou Lidl, která Rákosníčkova hřiště buduje na vlastní náklady, jednání o realizaci projektu. Umístění hřiště však podléhá striktním pravidlům. Musí být do určité vzdálenosti od vítězné prodejny, nesmí stát blízko konkurenčního obchodu či na málo frekventovaném místě. Místo, které by splňovalo všechny tyto požadavky a bylo ve správě Bystrce, však neexistovalo.

Abychom předešli tomu, že hřiště bude postaveno vedle náhradní prodejny Lidl v jiné městské části, což pravidla soutěže umožňují, navrhl jsem schůzku s Dopravním podnikem města Brna, který vhodný pozemek vlastnil. Několik měsíců trvající vyjednávání (s městem, DPMB) nakonec vyústily v úspěšný závěr a pozemek byl z majetku DPMB převeden do majetku města Brna a poté svěřen do užívání Bystrce. Rozsáhlá jednání vedla radnice také přímo se společností Lidl, neboť bylo nutné připomínkovat a upravovat smlouvu, kterou Lidl pro projekt Rákosníčkova hřiště standardně nabízí. Chtěl bych proto poděkovat svým kolegům z oddělení životního prostředí a právního úseku za jejich nasazení, neboť díky mimořádné aktivitě radnice se přece jen hřiště v Bystrci postaví.
Rákosníčkovo hřiště je určeno zejména dětem předškolního věku. Nabídne jim k aktivnímu hraní velkou prolézačku, pískoviště, šikmou horolezeckou stěnu či lanovou překážku. Nebude chybět ani kolotoč a různé druhy houpaček. Klidovou zónu doplní domeček a oplocené hřiště, které poskytne dostatek laviček a zpevněnou plochu pro kočárky.

Doufám, že se nám společně podařilo vytvořit bezpečné místo pro trávení volného času rodin s dětmi. Pokud ještě nemáte plány na poslední srpnový víkend, přijďte se podívat na otevření Rákosníčkova hřiště, které se koná v ulici Obvodová v sobotu 27. srpna od 10 hodin.

Těšit se můžete především na celodenní zábavný program pro děti. V 10.30 vystoupí Michal Nesvadba z Kouzelné školky a po celý den budou děti i vás bavit představení o Rákosníčkovi v podání herců z divadla Scéna. Pro děti zde bude připraven také umělecký koutek, kde si budou moci vyrobit své vlastní tričko s Rákosníčkem, nebo si nechat pomalovat obličej. Navíc na ně bude čekat několik soutěžních úkolů, po jejichž splnění dostanou od Rákosníčka tašku s dárky.

Přijďte si užít pohodový den na zbrusu novém Rákosníčkově hřišti v Brně! Na slavnostní otevření vás zvu jménem bystrcké radnice.

Tomáš Kratochvíl, starosta

Podrobnosti o akci najdete na www.facebook.com/events/1783887638491495.

Tomáš Kratochvíl: Ohňostroje do Bystrce patří

30. 6. 2016 v 08.33 • Témata: , , , , ,

Mezinárodní soutěži ohňostrojů Starobrno Ingnis Brunensis, která z velké části probíhá na Brněnské přehradě, vyjadřuji jasnou podporu.

Jde totiž o tradiční, zábavnou, lidmi oblíbenou a vyhledávanou akci, která je dobře organizačně zvládnutá a která nemá v České republice obdoby. Kromě toho, že přiláká do města řadu turistů a je hlavním tahákem festivalu Brno-město uprostřed Evropy, zvyšuje povědomí o Brně i na mezinárodní úrovni a může sem postupně sekundárně přizvat k podnikání i řadu zahraničních firem.

Jsem si vědom toho, že přehlídka ohňostrojů má i své odpůrce a že pro obyvatele Bystrce představuje i určitá omezení, jako zvýšený nápor na dopravu, dočasný nepořádek nebo zvýšení hlučnosti v nočních hodinách. I přes vyjmenované obtíže, které sebou přináší každá velká akce, se domnívám, že její přínos je pro město Brno jako celek vesměs pozitivní, a Bystrc je součástí Brna.

Chci proto velmi poděkovat všem obyvatelům Bystrce za trpělivost, pochopení a shovívavost, které při dočasných omezeních (tj. přibližně 3x ročně, v souvislosti s ohňostrojnou soutěží) mají.

Dodám, že bych považoval za velkou škodu, kdyby došlo na krajní variantu, o níž se nyní diskutuje, a celá ohňostrojná show by se z důvodu nedostatečné finanční podpory města Brna přesunula do Prahy, kde je o převzetí této akce velký zájem.

Tomáš Kratochvíl, starosta
Zdroj, foto: www.bystrc.cz

Související

Brno může přijít o ohňostroje. Organizátoři nemají jistotu peněz od města