Příspěvky se štítkem ‚Svatopluk Beneš’

Zastupitelé připomněli 17. listopad

16. 11. 2015 v 23.23 • Témata: , , , ,


Dnes v 17 hodin uctili nejen zastupitelé památku obětí bojů za svobodu a demokracii. K památníku vedle radnice položil kytici místostarosta Jaroslav Petr. „Doba je těžká, “ uvedl mimo jiné Petr.

V souvislosti s pátečními teroristickými útoky v Paříži jsme nakonec na místě hodinu postáli a vyslechli názory a vzpomínky místostarosty Vladimíra Vetchého a také bývalého starosty Svatopluka Beneše.

Text, foto: Michael Piskor, Bystrcké zprávičky

Zastupitelé si odtržení Bystrce nepřejí, nespravedlivé postavení městské části však kritizují

14. 3. 2014 v 10.53 • Témata: , , , , , ,

Zastupitelé Bystrce si osamostatnění městské části vesměs nepřejí. Prozatím. S tím, že je postavení městské části vůči magistrátu nerovnoprávné a brněnská radnice si uzurpuje příliš moci na úkor místní samosprávy, však převážně souhlasí. Takový je výsledek diskuze o návrhu zastupitele Luboše Rause (Zelená pro Bystrc).

Návrh, aby rada městské části Brno-Bystrc prozkoumala dopady osamostatnění Bystrce, Luboš Raus předložil na posledním jednání zastupitelstva. Odvážný krok vzbudil mediální pozornost, novináři jej vesměs vykládali jako snahu o osamostatnění Bystrce a dávali jej do souvislosti s podobnými návrhy v jiných částech Brna. Podle Luboše Rause však o odtržení Bystrce od Brna v této chvíli nejde.

„Zjištěním a vyčíslením podmínek, které by Bystrc měla jako samostatné město, se především ukáže nerovnoprávné postavení městské části vůči magistrátu,“ vysvětluje Luboš Raus. Nespravedlnost spatřuje v libovůli, s níž magistrát přiděluje městské části peníze na investice a také v tom, že magistrát v řadě případů naprosto ignoruje stanoviska městské části. Většina zastupitelů s ním souhlasí.

„Návrh nechápu jako snahu o odtržení, ale jako vyjádření nespokojenosti s tím, jakým způsobem s námi vedení města jedná,“ uvedl v rozpravě o návrhu zastupitel Petr Laštůvka (Zelená pro Bystrc).

„Všichni asi chápeme, že se pan Raus nesnaží odtrhnout Bystrc od Brna,“ komentoval návrh místostarosta Tomáš Přibislavský (TOP 09). „S nerovnoprávným postavením městské části se však v Bystrci potýkáme denně, ať už se to týká investic do škol, školek, parku nebo silnic. Město Brno nemá nastavený žádný normální investiční systém. Vše je založeno na lobbingu jednotlivců, kteří mají stranické vazby na magistrát. Není zde systémové, standardní financování investic v městských částech.“

„Nechceme nic zázračného.  Potřebujeme tady leta letoucí školku a nejsme schopni ji postavit. Kdybychom dopředu věděli třeba že Bystrc má nárok na  dvacet milionů ročně, tak víme, že když chceme budovat něco většího, můžeme si to s jistotou za tři, za čtyři roky dovolit. Investice by se neměly odvíjet od toho, že někdo přijde na magistrát a nějakým způsobem si to tam domluví nebo nedomluví,“ kritizuje Tomáš Přibislavský. Podle odhadů by Bystrc jako samostatné město měla na investice více než čtvrt miliardy ročně.

Proti návrhu se z technických důvodů postavil starosta Vladimír Vetchý (ČSSD): „Úřad městské části požadované vyčíslení dopadů nezvládne tak, aby výsledek byl relevantní. Oslovili jsme vedoucí finančního odboru na magistrátu, ale ani oni si s tím nevědí rady.“

Bývalý starosta Svatopluk Beneš (ODS) vidí v jednání městské části s magistrátem stejné problémy jako ostatní. „Situace se stále jen zhoršuje a zhoršuje,“ míní Beneš. Jako příklad uvedl investice do cyklostezek v Bystrci, kdy magistrát mění svá rozhodnutí o financování nepředvídatelně z měsíce na měsíc.

Zastupitelé kritizovali i bohorovnost, s níž magistrát zachází s vyjádřením městské části k aktualizaci územního plánu a nakládání s pozemky v Bystrci.

„Magistrát nám předhodí materiál k vyjádření. Nikdo s námi ale na přípravě nespolupracuje, nikdo se nás nezeptá na potřeby městské části. Magistrát nezajímá, jaké problémy řešíme. To je velká chyba. Magistrát by měl s městskými částmi více spolupracovat,“ žádá místostarosta Přibislavský.

Přestože zastupitelstvo návrh na prošetření dopadů osamostatnění Bystrce neschválilo, Luboš Raus si je jistý, že věc tím nekončí. Změny ve statutu města Brna, který určuje kompetence městských částí, jsou podle něj nutné a diskuze o změnách musí pokračovat.

-vl-

Související

Okraje Brna hrozí odtržením. Kvůli územnímu plánu i investicím
Odtržení Bystrce není na pořadu dne, míní starosta Vladimír Vetchý
Postup při osamostatnění části obce (Wikipedie)

Listopadové Bystrcké noviny

5. 11. 2012 v 22.21 • Témata: , , ,

Bystrcké noviny 11/2012 jsou ve znamení skutečné diskuze. Vážně! Ve výměně názorů z posledního jednání zastupitelstva pokračují místostarosta Jiří Altman (ČSSD) a bývalý starosta Svatopluk Beneš (ODS).

Spor se týká ulice Pod Horkou. Ve stručnosti jde o to, že ulicí vede cyklostezka, po ní jezdí cyklisté a to vyvolává konflikty. Ulice je úzká, cyklisté porážejí chodce, motají se mezi auty a ulamují jim zrcátka. Proto by je místní rádi vystrnadili, jenže je to složité a tak se záležitost vleče snad už celou dekádu, ne-li ještě déle.

Místostarosta Altman konstatuje v závěru svého článku Ulice Pod Horkou, složitý problém Bystrce (strana 1 a 4), že problém připomíná gordický uzel. Exstarosta Beneš v okénku zastupitelů  – volně parafrázováno – tvrdí, že současná rada městské části houby dělá, všechno jenom zamotává a pak se diví, že lidi nemají politiky rádi. Ať už je to s cyklisty jak chce, máme konečně v radničních novinách diskuzi, jupí!

Podstatná část listopadového čísla je věnovaná výsledkům voleb, ale to teď nechme, voleb už bylo dost. A ještě bude.

Pěkný sloupek plný poděkování najdeme na čtvrté straně. Svatopluk Beneš děkuje za přízeň občanů Občanské demokratické straně (za málo), místostarosta Miroslav Klimeš za totéž pro KDU-ČSL a Jaroslav Kacer za úplně to samé pro TOP 09. Trochu to připomíná vysílání díků božstvům za úrodu. Paní „občanka“ děkuje paní Milčové, že netýrá staré lidi.

Pak jsou zprávy z rady a zastupitelstva, školy, skauti, Bystrouška, sport, inzeráty a konec. Stahujte z www.bystrc.cz.

-vl-

 

Místo hřbitova zřejmě v Bystrci vznikne nový park

16. 8. 2012 v 08.07 • Témata: , , , , ,

Brno – Stavbu hřbitova v Bystrci komplikuje nedostatek vhodných pozemků. Město však chce rozšířit několik dalších pohřebišť v jiných částech Brna. Zatím chybějí peníze.

Založíme občanské sdružení a obnovíme hřbitov v Bystrci. Hned jak skončí finanční krize. Tak vypadaly před více než rokem a půl plány bývalého starosty brněnské městské části Bystrc Svatopluka Beneše s někdejším pohřebištěm mezi Vondrákovou a Odbojářskou ulicí. Sdružení se mu založit nepodařilo a s obnovou hřbitova už nepočítá ani radnice.

„Je to škoda. Dvacet tisíc bystrckých obyvatel musí dojíždět uctívat své blízké do jiných městských částí. Přitom obnova zrušeného hřbitova by nebyla nijak drahá. Zdi pořád stojí, jen teď slouží jako útočiště pejskařů a někdy i narkomanů,“ uvedl bývalý starosta Beneš.

Podle současného starosty Vladimíra Vetchého se prostranství změní spíše v nový park. „Kvůli blízké zástavbě domů tam už hřbitov být nemůže. V budoucnu počítáme s tím, že pohřebiště zaniklé v sedmdesátých letech zrevitalizujeme. Chybějící hřbitov by mohl vzniknout mezi Bystrcí a Žebětínem v lokalitě známé jako U Křivé borovice,“ řekl starosta.

(…)

Zkráceno, celý text Jana Spěšného najdete na brnensky.denik.cz

Související

Svatopluk Beneš: Dejte mi pět schopných lidí a z Bystrce udělám hřbitov
Anketa: Bystrcký hřbitov

Jak hlasoval zastupitel? Dozvíte se od září. Možná

7. 6. 2012 v 08.24 • Témata: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Šanci dozvědět se ze zápisu jednání bystrckého zastupitelstva, jak jednotliví zastupitelé hlasovali, budete mít až od září. Navrhované změny jednacího řádu, které by to umožnily, rada nakonec stáhla z jednání. Po dopracování je znovu předloží zastupitelstvu na následující schůzi.

Změny jednacího řádu měly kromě zápisu hlasování po jménech také přinést občanům možnost vystoupit na jednání a s jakýmkoli podnětem, dotazem nebo připomínkou oslovit zastupitele. Projednávalo je zastupitelstvo Bystrce na schůzi 6. června 2012. Proti oběma změnám razantně vystoupil bývalý starosta Svatopluk Beneš (ODS).

Beneš už před jednáním zastupitelstva zaslal nynějšímu starostovi Vladimíru Vetchému (ČSSD) k návrhu celou řadu připomínek. V nich označil změny za „nehlasovatelné“ a „žádal jejich stažení z jednání“. Při jednání zastupitelstva pak kritizoval řadu formálních nedostatků návrhu a jeho údajný rozpor se zákonem o obcích.

„Návrh je v souladu se zákonem. Rozšiřuje práva občanů nad rámec zákona o obcích, to však žádný rozpor nezakládá,“ bránil návrh změn jednacího řádu starosta Vetchý.

Ke kritice se připojila Alena Křivánková (ODS). Podle ní návrh neřeší, jakým způsobem bude zastupitel na podněty občanů odpovídat. I zastupitel za KSČM Pavel Březa vznesl proti nové podobě jednacího řádu řadu formálních a terminologických výtek.

Svatopluku Benešovi se rovněž nelíbilo, že by se v zápisu z jednání zastupitelstva objevilo jmenovitě, jak který zastupitel hlasoval. Neřekl sice přesně proč, ale i tuto změnu odmítl. Proti návrhu usnesení pak vznášel další a další námitky, v závěru svého vystoupení se dokonce uchýlil k pseudoargumentaci založené na tvrzení, že návrh neprostudoval dost důkladně, ale kdyby tak byl učinil, jistě by v něm našel ještě řadu dalších problémů.

Po názorové přestřelce si zastupitelé odhlasovali přestávku, během níž se předsedové klubů dohodli na odročení hlasování.

„Rada znovu rozešle návrh zastupitelům k připomínkám, pro něž budou stanoveny termíny. Poté připomínky zapracuje do nové podoby návrhu, který se znovu rozešle. O změnách pak bude hlasovat zastupitelstvo v září,“ uzavřel rozpravu o změnách jednacího řádu starosta Vladimír Vetchý.

Diskuze o návrhu znovu jasně ukázala, jak hluboký je odpor vedení bystrcké ODS k jakýmkoli demokratizačním změnám. Zastupitelé ODS neváhají označit za populistické nebo nefunkční ani takové úpravy, které dobře a rutinně fungují celé roky v jiných obcích.

„Je zde posvátná hrůza, že by občan měl tři minuty stejná práva jako zastupitel,“ komentoval o přestávce jednání místostarosta Petr Fedor (TOP 09), jeden z autorů navržených změn.

-vl-

 

Ke stažení

Audiozáznam z jednání zastupitelstva (MP3)
Návrh změn jednacího řádu (PDF)

Související

Pavel Březa: Změny měly platit už dávno
Krok k občanům: Zastupitelstvo změní jednací řád

Překročil ex-starosta Beneš své pravomoci?

31. 5. 2012 v 08.51 • Témata: , , , , , , , ,

Překročil bývalý starosta Bystrce Svatopluk Beneš (ODS) své pravomoci? Porušila v roce 2008 tehdejší rada městské části zákon? Milan Kuchař z Kuršovy ulice se domnívá, že ano.

K porušení zákona mělo podle Milana Kuchaře dojít 13. října 2008, kdy starosta Beneš podepsal za městskou část nájemní smlouvu se základní a mateřskou školou Pramínek. V ní Bystrc poskytla obecně prospěšné společnosti dvě obecní budovy (Heyrovského 11 a 13) na dobu deseti let za úhrnnou částku jedné koruny.

„Bezplatným nájmem se městská část vzdala příjmů ve výši 1,474 milionu korun ročně,“ poukazuje Milan Kuchař na výši tržního nájemného, vyčíslenou znalcem.

Údajné porušení zákona netkví v samotném faktu odpuštění nájmu. Podobné úlevy poskytuje městská část i dalším subjektům. Nájem neplatí například centrum volného času Bystrouška; tržní výše nájmu zde byla znalcem ohodnocena roční částkou převyšující půl milionu korun. Problém je dle Milana Kuchaře v tom, že v případě Pramínku rozhodla o uzavření smlouvy pouze rada městské části, nikoli zastupitelstvo.

„Podle zákona o obcích je rozhodování o poskytování dotací v tak velké výši vyhrazeno pouze zastupitelstvu,“ tvrdí Milan Kuchař. „Rada smí uzavřít podobné smlouvy jen do výše dvaceti nebo v některých případech padesáti tisíc korun.“

Pokud by měl Milan Kuchař pravdu, nájemní smlouva s Pramínkem by tak zřejmě byla od roku 2008 neplatná, navíc by ji nebylo nijak možné zpětně legalizovat. Jestli by to znamenalo nutnost od organizace dodatečně vybrat nájemné v tržní výši, není v této chvíli jasné.

Milan Kuchař, který již dříve mnohokrát poukazoval na různé problémy v hospodaření městské části, sepsal k věci dvě podání. Jedním z nich se obrátil na kontrolní výbor zastupitelstva, druhé adresoval samotnému zastupitelstvu.

„Jednání rady musí prověřit (kontrolní) orgán zastupitelstva a tento obchodní vztah dát do souladu se zákonem,“ uzavřel text svého podnětu Milan Kuchař.

-vl-

Ke stažení

Podání Milana Kuchaře kontrolnímu výboru a zastupitelstvu (PDF)

Prezentace územní studie přehrady

23. 5. 2012 v 07.12 • Témata: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Zhruba patnácti desítkám zájemců představili v úterý 22. května zástupci magistrátu územní studii Rekreační oblast Brněnská přehrada.  Veřejné prezentace se ujali Ing. Kateřina Leopoldová (vedoucí odboru územního plánování a rozvoje – pořizovatel územní studie), Ing. arch. Zbyněk Pech (Atelier ERA – zpracovatel územní studie) a za samosprávu náměstek primátora Ladislav Macek (ČSSD).

Těžko říct, proč magistrát vybral pro tuto událost hotel Santon, kde od samého začátku panovala dusná atmosféra. Bohužel nešlo ani o tahanici, natož o rvačku. To jen v sále viditelně vybaveném klimatizací bylo dost nedýchatelně už pět minut po začátku. Potom naštěstí přišla bouřka. Ještě se krátce vzdálil pan náměstek Macek, aby zaopatřil svůj automobil proti dešti, pak už však žádné vnější okolnosti jednání nerušily.

Úvodního slova se ujala Kateřina Leopoldová; vysvětlila, že územní plán platný od roku 1994 neodráží v případě přehrady současnou situaci a potřeby společnosti. Hlavním cílem představované územní studie je získat představu o budoucím možném využití a podobě Brněnské přehrady.

Ateliér  ERA podle Ing. arch. Pechy při zpracování územní studie vycházel z několika hlavních zásad – Brněnská přehrada je rekreační oblast celoměstského významu, je nutné zachovat a chránit životní prostředí a ochránit rekreační oblasti před trvalým bydlením a také před kongresovou turistikou. Zpracovatelé studie měli na paměti i nutnost zajištění odpovídající technické infrastruktury rozvojových ploch.

K cílům územní studie patří především definování veřejných pláží. Urbanisté předpokládají, že by měly být na pozemcích v majetku města. Ke stávajícím mají přibýt další dvě – na Rakovci a u Sokolského koupaliště. Neméně důležitým úkolem architektů bylo hledání ploch pro sportovní aktivity. Pro ty veřejně přístupné (např. lanová centra apod.) vyčlenila studie lokality u přístaviště, na Rakovci, na Sokoláku a U lva. Navrženy byly také plochy pro komerční sportovní aktivity (se vstupným) a pro občanské vybavení, především restaurace bez ubytování. Na závěr architekt Pech řekl, že se do jisté míry se počítá také se soukromým využití okolí přehrady, zejména pro hromadnou a individuální rekreaci. Pak už zahájil moderátor Borek Kapitančik diskuzi.

no images were found

Jako úplně první se k mikrofonu dostal bystrcký starosta Vladimír Vetchý (ČSSD). S despektem zmínil limity uvažované pro rekreační objekty; podobně se později také vyjádřil místostarosta Bystrce Petr Fedor (TOP 09). Architekt Pech zdůraznil, že studie připouští pouze málo zastavěné větší pozemky, tak, aby zůstal zachován charakter rekreační oblasti. Vladimír Vetchý neopomněl také připomenout, že stanovování nových rozvojových ploch způsobuje městským částem nemalé finanční potíže. Povinnost budovat technickou infrastrukturu je totiž na bedrech radnic. Dále se starosta Vetchý zajímal se o uvažovanou koncepci dopravy v oblasti Brněnské přehrady.

Podle Kateřiny Leopoldové vznikly v minulosti navzdory územnímu plánu zejména na pravém břehu Brněnské přehrady rekreační oblasti. Odbor územního plánování a rozvoje zastává názor, že lépe je si to přiznat a v budoucnu podobné potenciální snahy maximálně regulovat.

Je územní studie závazný dokument?

Do značné míry ano. Jestliže je územní zařazena do územně plánovacích podkladů,  „…lze se od ní odchýlit jen v odůvodněných případech…“. To si lze vykládat sice různě, ale jít proti studii by nemělo být vůbec jednoduché. O prezentované studii okolí přehrady se zatím rozhoduje, zda bude zařazena do podrobnější územně plánovací studie. Proto byl taky stanoven termín, do kdy je možné vznést připomínky. Pak OÚPR rozhodne, zda se územní plán upraví nebo ne.

K čemu budou připomínky?

Studie byla zpracována ve dvou variantách, z nichž by měla vzniknout nakonec definitivní podoba. Připomínky by tedy měly přinejmenším sloužit k výběru preferované možnosti. Odbor územního plánování ale může studii pozměnit i jakkoli jinak.

Bude Bystrc studii připomínkovat?

Vladimír Vetchý, starosta: Samozřejmě budeme. Připomínky se budou zejména týkat regulace jak nové výstavby, tak i regenerace stávajících objektů. Dále jde o odkanalizování pravého břehu, výstavbu vodovodu, realizaci cyklostezky, vybavení pláží (sport, relaxace) a výstavbu zábavních center (akvapark, dětské centrum). Společně s vedoucí stavebního úřadu připravujeme materiál do komise, Rady i Zastupitelstva. Chci, aby připomínky projednalo a schválilo Zastupitelstvo na zasedání 6. června.

Starosta MČ Brno-Kníničky Martin Žák (TOP 09) vyjádřil – obdobně jako starosta Vetchý – obavy z velmi mírně nastavených omezení pro rekreační plochy. Některé rodinné domy v Kníničkách jsou prý podstatně menší než rekreační domy u přehrady. Starosta Žák se vyjádřil nesouhlasně také k plánované wakeboardové dráze u Sokolského koupaliště. Znemožní prý koupání.

Do diskuze se přihlásil také jeden z majitelů chat, postavených na pronajatém pozemku. Územní studie zmiňuje totiž potřebu dořešit všechny majetkoprávní vztahy. Onen chatař se zajímal, jaký způsob majetkoprávního vyrovnání se uvažuje. Územní studie je však pouze koncepční dokument, který se tímto problémem ani zabývat nemůže. Náměstek primátora Macek k tomu dodal, že majetkový odbor magistrátu v oblasti Kozí Horky už některé pozemky oceňuje  a bude je nabízet k odprodeji. Zatím se neví, jak to bude s ostatními lokalitami.

Na přetřes se dostala také medializovaná nepovolená stavba Ladislava Macka. Náměstek na svou obhajobu řekl, že celé záležitosti lituje, ale že netušil, že bazén a hřiště vyžadují územní rozhodnutí. Paní Leopoldová nato důrazně vyzvala, aby se jednání vrátilo ke koncepčním záležitostem.

Lidé se brání: Nechceme na přehradě lunapark

Brno – Bude na Brněnské přehradě vlek pro vodní lyžování? Jak velké tam vyrostou chaty? Takové otázky zní v úterý odpoledne hotelem Santon. Architekt Zbyněk Pech tam představuje územní studii okolí přehrady.

Na setkání přichází asi stovka lidí. „Přehrada by měla sloužit všem obyvatelům Brna. Důležité jsou hlavně pláže a místa pro sport a zábavu,“ začíná Pech s představením studie. Má zde vzniknout zábavní park, akvapark či lanové centrum.

Mluví také o velikosti staveb pro rodinnou rekreaci. „V některých místech chceme povolit výstavbu až do rozlohy tisíc metrů čtverečních. Poměr zastavěné plochy k celému pozemku musí být ale takový, aby se neporušil charakter území,“ pokračuje .

Na to reaguje starosta Bystrce Vladimír Vetchý. „Domy už teď jsou často větší. A navíc neslouží k rekreaci, ale k trvalému pobytu,“ upozorňuje.

(…)

Jana Vondrová, brnensky.denik.cz

Přestože dnešní prezentace podle organizátorů neměla sloužit k řešení jednotlivých konkrétních případů, mělo jít pouze o již zmiňované koncepční záležitosti, se svolením (!) náměstka Macka  dostali slovo budoucí provozovatelé wakeboardové dráhy. Zařízení pro jízdy vodních lyžařů má vzniknout podle představ firmy Cable Park v oblasti Sokolského koupaliště. Záměr je od počátku provázen silným odporem části veřejnosti, vznikla proti němu (ale taky pro něj) i petice. Publikum sice strpělo několikaminutové vystoupení zástupců společnosti, ovšem jestli ujišťování o tom, že podnikateli leží na srdci především dobro přehrady, padlo na úrodnou půdu, se dá jen těžko říct.

Ke kritikům dráhy pro vodní lyže se přidal také zastupitel z Kníniček pan Pelánek. Ten podotkl, že dráha z tři sta metrů dlouhé pláže U Sokolského koupaliště sebere asi tři čtvrtiny.

Pana Šedu – zástupce blíže nespecifikované skupiny, která se má snažit o zachování Brněnské přehrady – Kateřina Leopoldová ujistila, že Podkomorské lesy jsou rekreační oblastí u přehrady dotčeny pouze minimálně a bez negativních vlivů.

Další z přítomných si zanadával na ohňostroje Ignis Brunensis, že ruší klid zvěře a po návštěvnících, pro které je to stejně jen příležitost k ožírání, zůstává bordel, který nikdo neuklízí.

Územní studie v některých zanechala dojem, že z Brněnské přehrady má být lunapark. Kateřina Leopoldová pak na otázku, kdo a za co bude přehradu čistit od injekčních stříkaček a prezervativů, odpověděla, že to jsou provozní záležitosti, které nejsou předmětem územní studie.

Na léta plánovanou cyklostezku do Veverské Bítýšky se dotazoval bystrcký zastupitel a bývalý starosta Svatopluk Beneš (ODS). Neskrýval zklamání z toho, že i když se v minulosti našly na její realizaci peníze, „někdo do toho hodil vidle“. Snad ho potěšilo, že koncepčně se s cyklostezkou počítá.

Z celého dvouhodinového setkání, které probíhalo v relativně klidné atmosféře, je nejdůležitější informace, že připomínky k územní studii „Rekreační oblast Brněnská přehrada“ je možné na MMB OÚPR podávat až do 30. června 2012.

[jih]

Ke stažení

Územní studie na webu magistrátu
Územní studie – Rekreační oblast Brněnská přehrada (stručná prezentace, PDF)

Související

Územní studie: Chaty v okolí přehrady se mění na luxusní rezidence
O rozvoji přehrady v Santonu 22. května
Letáky varují před „obřími domy“
Vlek na přehradě má od hygieny zelenou
Lyžaři na přehradě? Nejdříve příští rok
Černou stavbu náměstka primátora Brna zlegalizuje verdikt jeho odboru

Zastupitelé rozdělují dary: Bystrc nemá zachraňovat hříchy tohoto světa

23. 4. 2012 v 12.12 • Témata: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

O přidělení finančních darů jednalo zastupitelstvo Bystrce ve středu 11. dubna. Procedura, jejímž výsledkem je schválení dotací různým místním organizacím, probíhá každým rokem. Jednání o samotných darech předcházela zpráva kontrolního výboru o vyúčtování příspěvků z minulého roku. Závěry zprávy přednesl zastupitel Petr Laštůvka (Zelená pro Bystrc).

Kontrolní výbor zjistil v několika případech nedostatky. První z nich se týkal vyúčtování darů fotbalovým klubem Dosta Bystrc-Kníničky.

„Zdálo se nám, že k prokázání skutečného účelu, na který byly peníze vynaloženy, v tomto případech faktury nestačí. Dosta fakturovala pronájem místností, ale chyběl například rozpis tréninků, abychom vůbec byli schopni ověřit, zda v té době vůbec nějaké tréninky a v jakém rozsahu probíhaly.  Dvě faktury za pronájem se dokonce datově překrývaly,“ uvedl Petr Laštůvka. „Bylo by dobré do budoucna vyžadovat od příjemců darů i dodatečné doklady, nejen faktury.“

Dva subjekty vynaložily peníze na jiný účel, než schválilo zastupitelstvo. RK Cyklos Racing dostal peníze na zdravotnické zabezpečení, z dotace však zaplatil reklamní služby a letáky. Klub rodičů a přátel ZŠ Heyrovského 32 měl peníze utratit za materiál, podle Petra Laštůvky z nich však zaplatil službu.

Vyúčtování dalšího subjektu bylo sice opatřeno podpisy, ne však datem. To bylo doplněno dodatečně.

Petr Laštůvka dále poukázal na to, že ne všechny obdarované subjekty při svých akcích příspěvek městské části zveřejňují. Současné podmínky, kterými jsou vázány, to nevyžadují.

Přestože kontrolní výbor nedostatky zjistil, Petr Laštůvka nenavrhl, aby organizace dary vrátily: „Členové kontrolního výboru se neshodli, zda vrácení darů vymáhat. Nejedná se o astronomické částky a pro příjemce by bylo asi smrtelné, kdybychom vyžadovali peníze vrátit.“

V následné rozpravě se Svatopluk Beneš (ODS) pozastavil nad tím, že kontrolní výbor sice nesrovnalosti nalezl, nenavrhl však žádné usnesení k jejich řešení. Tím podle něj nenaplnil text zákona o obcích, který kontrolní výbor k návrhu řešení zavazuje. „Zpráva kontrolního výboru sice obsahuje návrh řešení, předpokládal bych však, že bude mít podobu návrhu usnesení zastupitelstva,“ řekl Svatopluk Beneš.

Mírně odlišného názoru byla Alena Křivánková (ODS): „Chápu, že kontrolní výbor zformuloval své připomínky jen rámcově a přenechal formulaci usnesení jako úkol pro zastupitelstvo.“

Petr Laštůvka pak během jednání zformuloval návrh usnesení, který by zavazoval příjemce darů k prezentaci městské části. Zastupitelstvo však v hlasování jeho návrh odmítlo.

Jednání pokračovalo schvalováním darů pro rok 2012. Seznam žadatelů měl 22 položek a úhrnná částka, o kterou žádali, byla 580 695 korun. Zastupitelstvo však mělo k rozdělení pouze 180 tisíc korun, rada městské části ve svém návrhu usnesení musela většinu částek snížit nebo úplně vynechat.

V rozpravě navrhl Petr Adámek (ODS) zrušit navrhovanou částku 30 tisíc pro FC Dosta Bystrc-Kníničky (Dosta žádala 40). Jedním z důvodů pro návrh mělo být porušení pravidel pro přidělování darů v minulém období. „Dar čtyřicet tisíc byl doložen fakturami za čtyřicet tisíc a sedmdesát pět korun,“ řekl Petr Adámek. To je podle něj popřením pravidla, že financování akce musí být zajištěno i z jiných zdrojů než jen z daru.

Radní vysvětlili, proč navrhují neposkytnout žádnou částku nízkoprahovému centru Jonáš a naopak chtějí darovat pět tisíc na natáčení filmu o válečném letci plukovníku Emilu Bočkovi.

„Záleželo nám na tom, abychom podporovali především akce a organizace v Bystrci. V okamžiku, kdy jsme věděli, že věc je podporovaná šířeji, tak jsme záměrně prostředky přesouvali na akce, které jsou čistě bystrcké,“ vysvětlil návrh rady místostarosta Petr Fedor (TOP 09).

„Městská část Brno-Bystrc tady není od toho, aby zachraňovala hříchy tohoto světa,“ prohlásil Petr Fedor a zpravodaj Bystrčníku se radostně zatetelil. To je ono! Jen víc bombastu! Tohle vrazím do titulku, pomyslel si ten uvozhřený pisálek. „Nadbystrcké akce si mohou žádat jinde, ty věci, které jsou pouze v Bystrci, ty se jinde nedovolají,“ pokračoval místostarosta Fedor.

„Chápali jsme také jakýsi symbolický význam,“ zdůvodnil dar pro film o Emilu Bočkovi Petr Fedor. „Samozřejmě chápeme, že pět tisíc korun v milionovém rozpočtu filmu není částka, se kterou by natáčení stálo nebo padalo. Ale považovali jsme za otázku jakési slušnosti alespoň přispět.“

Petr Adámek pak znovu argumentoval pro svůj návrh nedávat FC Dosta nic. „Podle vyúčtování z minulého roku klub použil peníze na pronájem hřiště na škole Chalabalova. Já tedy nevím, kde Chalabalova je, ale v Bystrci určitě ne.“

Starosta Vladimír Vetchý (ČSSD) se daru pro fotbalový klub zastal. Podle něj jde zřejmě o zimní tréninky, které není možné v bystrckých prostorách Dosty realizovat.

Za „zvláštní“ označil žádost FC Dosta i Svatopluk Beneš. Částka, kterou podle žádosti přispívá klub na jedno družstvo mládeže, se mu zdála nevěrohodně přemrštěná. Z hlavy ji podle údajů v žádosti vypočetl na 350 tisíc korun (přesněji 670 tisíc), což považoval za nereálné. Petr Fedor mu však oponoval, že jeho výpočet směšuje navzájem nesouvisející údaje. Na stranu Svatopluka Beneše se postavila Alena Křivánková (ODS); čísla v návrhu rady považovala za „zmatečná“.

Další pozměňovací návrhy kromě Petra Adámka předložil Petr Laštůvka. I ten požadoval snížení částky pro FC Dosta, a to z třiceti na dvacet tisíc korun, a přesunutí zbylé sumy nízkoprahovému centru Jonáš. Daniel Bárta (ČSSD) naopak navrhl financovat navíc i akce pro děti, pořádané Klubem rodičů při ZŠ Heyrovského, které v usnesení rady nedostaly nic. Svatopluk Beneš navrhl rozhodnutí odročit.

V hlasování však žádná ze změn nebyla zastupitelstvem přijata a odhlasován byl původní návrh rady.

-vl-

Rozpravu zastupitelstva si můžete poslechnout z audiozáznamu, začíná v 54. minutě. Článek je pouze výňatkem nejdůležitějších bodů diskuze, nečiní si nárok na úplnost.

Chalabalova ulice se nachází v Brně-Kohoutovicích.

*

Ke stažení

Dary městské části 2012
Zásady poskytování darů

Související

Audio: Jednání zastupitelstva
Horní náměstí: Zastupitelstvo schválilo kompromis
Zastupitelstvo projedná územní studii
Dnes jedná zastupitelstvo

Svatopluk Beneš chystá comeback. Sloučí ODS s KSČM

1. 4. 2011 v 08.16 • Témata: , , , , , , , , , ,

S nekonvenčním pokusem o záchranu skomírající bystrcké ODS přišel v pondělí 28. března bývalý starosta Bystrce a předseda místní organizace občanských demokratů Svatopluk Beneš. Zaslal Pavlu Březovi, čelnímu bystrckému komunistovi a zastupiteli, dopis, v němž navrhuje sloučení obou stranických organizací.

„Argumentace soudruha Beneše vychází z toho, že zatímco bývalí členové komunistické strany po volbách na radnici zůstali, on sám byl odsunut do opozice,“ informoval Bystrčník Pavel Březa. „Usoudil tedy, že komunistická zkušenost je pro jeho návrat na výsluní nezbytná. Také si bývalý starosta povšimnul, že popularita komunistů je v Bystrci podstatně vyšší než oblíbenost představitelů jeho strany,“ dodal Březa.

Plán Svatopluka Beneše spočívá v úzké spolupráci modrých ptáků s rudými třešněmi, která by časem měla přerůst buď v přímé sloučení základních organizací pod jedním názvem, nebo alespoň společnou kandidátku v následujících volbách.

„Nevidím v tom principiální problém, straky třešně nejedí,“ směje se Pavel Březa, „Vše se však musí rozhodnout demokraticky vnitrostranickou debatou a hlasováním. U nás nerozhoduje samovládný předseda, což proces trochu zdrží.“

Podle Březy navrhl Svatopluk Beneš i název budoucího uskupení. Sloučením modré a rudé vznikne mysteriózní fialová. A tak se má také budoucí sdružení jmenovat.

„I zábradlí na zastávce Ečerova, které v mezičase mezi volbami místní ODS pravidelně natírá na modro, bude fialová barva slušet,“ souhlasí s nápadem Pavel Březa.

Zdá se, že myšlenka Svatopluka Beneše nenarazí při realizaci na žádný závažný problém. Bystrčtí voliči se již mohou těšit a ořezávat tužky – v příštích volbách na jejich kroužky čekají kandidáti volební strany Fialová proti Bystrci.

Jaromír Blatný a -4pri1-

Související

Rada odpovídá na kritiku bývalého starosty
Svatopluk Beneš stále předsedou bystrcké ODS
Svatopluk Beneš: Programové prohlášení – a co s tím?

Rada odpovídá na kritiku bývalého starosty

31. 3. 2011 v 00.23 • Témata: , , , , ,

Svatopluk Beneš (ODS), v minulém volební období starosta Bystrce, nyní v opozici, kritizoval programové prohlášení nové bystrcké rady. Jednou z hlavních výhrad bylo, že dle jeho mínění programové prohlášení sugeruje, že bývalá rada pod jeho vedením nepracovala dobře.

Své připomínky Svatopluk Beneš vyjádřil na jednání zastupitelstva, kde je také předal v písemné podobě, a také článkem v Bystrckých novinách 2/2010. Rada připomínky projednala a pověřila současného starostu Vladimíra Vetchého (ČSSD) odesláním následující odpovědi:

Ing. Svatopluk Beneš
Pod Horkou 3
635  00 BRNO

V Brně dne 2. 3. 2011

Vážený pane inženýre,

Rada MČ Brno-Bystrc projednala na své 6/3. schůzi dne 2. 3. 2011 Vaše připomínky k „Programovému prohlášení Rady MČ Brno-Bystrc“, se kterým byli všichni členové seznámeni v informativní části svolání 6/3. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc dne 16.2.2011.

Rada MČ Brno-Bystrc konstatuje, že „Programové prohlášení“ je vyjádření politické vůle jejích členů včetně stanovení vlastních  priorit. Bere  proto Vaše připomínky na vědomí.

Děkuji za Váš odpovědný přístup k výkonu funkce zastupitele městské části a jsem s pozdravem

RNDr. Vladimír Vetchý, CSc.
starosta

Pana Beneše se již delší dobu nedaří kontaktovat, takže na odpověď, jak je  s reakcí rady spokojen, si budeme muset počkat do dalšího jednání zastupitelstva. Lze však předpokládat, že záležitost je odpovědí rady uzavřena a že k žádnému dalšímu vývoji nedojde.

Ke stažení

Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 16. 2.2011
Zápis z jednání Rady 2. 3. 2011

Související

Svatopluk Beneš: Programové prohlášení – a co s tím?
Svatopluk Beneš: Výhrady k programovému prohlášení Rady
Video: Jednání zastupitelstva 16. února 2011
Svatopluk Beneš stále předsedou bystrcké ODS

Svatopluk Beneš stále předsedou bystrcké ODS

9. 3. 2011 v 04.58 • Témata: , , , , , , , , , , ,

Volební sněm bystrcké ODS v tajných volbách znovu potvrdil dosavadního předsedu Ing. Svatopluka Beneše ve funkci předsedy místního sdružení. Shromáždění se 14. února zúčastnilo celkem 39 členů.

Svoje postavení obhájili také místopředsedové Ing. Pavel Jankůj, RNDr. Alena Křivánková a Ing. Tomáš Jára, pokladník Jiří Reitknecht, člen rady pro organizační věci Petr Župka a členka rady Marie Špindlerová. Novými členy rady byli zvoleni Ing. Eva Harangiová a Petr Adámek.

Svatopluk Beneš byl v minulém volebním období starostou Bystrce, nyní je bystrcká ODS v opozici. Současnou koalici v Bystrci tvoří ČSSD, TOP 09 a KDU-ČSL. Místní sdružení neuvedlo, jestli měl pan Beneš protikandidáta ani kolik hlasů získal, z dřívějších zpráv lze však věrohodně soudit, že kandidát na předsedu byl jen jediný.

Související

Stránky bystrcké ODS
Svatopluk Beneš: Programové prohlášení – a co s tím?

Svatopluk Beneš: Programové prohlášení – a co s tím?

3. 3. 2011 v 17.12 • Témata: , , ,

Programové prohlášení rady městské časti by měl být důležitý dokument. Již text preambule dokladuje, že tak důležitému materiálu nebyla věnována žádoucí pozornost. Obsahuje řadu chyb, i věcných. Tvrzení, že  předložené programové prohlášení je závazkem politické reprezentace městské části pomíjí fakt, že politická reprezentace MČ vznikla ze svobodných voleb a jejím skutečným obrazem je celé zastupitelstvo, nejen koaliční část. Neznalost nebo přehlížení ostatních?

Naprostá většina bodů je natolik deklaratorních, že jejich naplnění je díky tomu skoro nekontrolovatelné. Část prohlášení je dokonce v rozporu se zastupitelstvem schválenou Strategickou částí Programu rozvoje městské části, která je i pro radu závazná.

Některé body jsou věcně nesprávné, např., že rada podpoří úpravu cyklistické stezky Veverská Bítýška – Bystrc, která neexistuje. Aby nějaká trasa mohla být cyklistickou stezkou, musí splňovat parametry dle ČSN 736110, což tento úsek nesplňuje ani omylem.

Nová rada převzala myšlenky a rozpracované věci rady dřívější, to je dobře. Ale aby upozornila čtenáře, že pokračuje v díle někoho jiného, což by se slušelo, tak to ne!

Podrobnosti budou v zápise ze zasedání zastupitelstva dne 16. 2.2011, viz www.bystrc.cz.

Ing. Svatopluk Beneš, zastupitel za ODS

Text vyšel v Okénku zastupitelů v Bystrckých novinách 2/2011.

*

Související

Svatopluk Beneš: Výhrady k programovému prohlášení Rady
Video: Jednání zastupitelstva 16. února 2011

Svatopluk Beneš: Výhrady k programovému prohlášení Rady

3. 3. 2011 v 14.27 • Témata: , , , , ,

Publikujeme výhrady Ing. Svatopluka Beneše, bývalého starosty (ODS) k programovému prohlášení nové bystrcké rady.

*

Příloha k vyjádření č.1 Ing. Beneše

Zápis 6/3. ZMČ

Výhrady k materiálu

Informace

pro 6/3. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc dne 16.2.2011

„PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 – 2014“

Obecně :

1 – Informační materiál, který zastupitelstvo obdrželo a který by měl být významným dokumentem pro městskou část Brno-Bystrc, neobsahuje identifikační náležitosti. Není tedy zjevně bez dohledání jasno, zda se jedná přípravnou verzi, nebo definitivní materiál.

Na konci materiálu je sice napsáno „V Brně dne 1.2.2011 Předkládá: Rada MČ Bystrc-Bystrc“, ale rada, a už ne 1.2.2011, se o žádném předložení neusnesla. Možná je to iniciativa některého radního, nebo některého pracovníka úřadu.

2 – Také text Preambule, dokladuje, že tak důležitému materiálu nebyla věnována žádoucí pozornost, která se pochopitelně prolíná i dalším obsahem.

3 – Naprostá většina bodů je natolik deklaratorních, že jejich naplnění je nejasné a díky tomu ve skutečnosti těžko identifikovatelné a skoro nekontrolovatelné.

4 – Část prohlášení dokonce zjevně odporuje, ani ne před rokem, všemi přítomnými členy zastupitelstva schválené Strategické části Programu rozvoje městské části Brno-Bystrc, který je bezesporu pro všechny orgány městské části Brno-Bystrc, tedy i pro radu městské části Brno-Bystrc závazný.

Pokud by tomu tak nebylo, byla by vynaložená práce a časové a i finanční prostředky zbytečné a zmařeny.

5 – Některé body jsou věcně nesprávné, je nutno je opravit.

6 – Mnohé věci uvedené v Prog. prohlášení jsou pokračováním již dříve započatých, nebo proklamovaných věcí. To je dobře, že existuje věcná kontinuita, ale slušelo by se použít minimálně spojení „ i nadále“. Takto to vypadá, jakoby vše uvedené v programovém prohlášení rady, byly myšlenky nového vedení a to je klamné. Předpokládám, že to nebyl záměr rady.

7 – Je dobře, že rada akceptovala většinu ze 14 doporučení, které jsem již na ustavujícím zasedání zastupitelstva doporučoval k zařazení do Programového prohlášení. Je škoda, že rada nebyla schopna přijmout zejména následující  doporučení

–       studie a případná realizace jednoduchých prvků pro nenáročné pohybové aktivity v prostoru sídliště, týká se zdraví občanů a úsporného hospodaření MČ
–       účinná a plná podpora vymístění cyklistické stezky, trasy mimo ulici Pod Horkou, týká se bezpečnosti jak chodců, tak i cyklistů a do této iniciativy bylo už vloženo hodně práce

mimoto ze zákona č. 128/2000 o obcích § 102 odstavec (1) Rada obce připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva obce a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení, jakým způsoben tedy rada zabezpečí přijatá usnesení v této věci viz Informace o plnění usnesení ZMČ Z5/12-3.04?

–       Státní hrad Veveří, spolupráce a podpora při rekonstrukci a rehabilitaci hradu Veveří, co mohlo bránit nepřijetí tohoto doporučení, to je opravdu neznámá.

Některé konkrétní nesrovnalosti jsou uvedeny dále v textu.

Dne 14.2.2011,

Svatopluk Beneš, zastupitel městské části Brno-Bystrc

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 – 2014

Preambule

Rada městské části Brno-Bystrc (buď používat dále jen rada, nebo vždy udávat celý název rady) předkládá občanům programové prohlášení pro volební období 2010 až 2014, jehož cílem je společný postup politických subjektů zastoupených v radě při správě věcí veřejných a při prosazování volebních programů v jednotlivých oblastech.

Takové prohlášení vůči ostatním politickým subjektům je naprosto zbytečné a tristní (žalostné a trapné.) Jakákoliv, i dobrá věc, ale navržená ostatními politickými subjekty je již předem znevýhodněna v neprospěch městské části.

Předložené programové prohlášení je průsečíkem programů volebních stran zastoupených v Radě městské části a je závazkem politické reprezentace městské části Brno-Bystrc na volební období 2010 až 2014.

Tvrzení, že „Předložené programové prohlášení … je závazkem politické reprezentace městské části Brno-Bystrc…“ pomíjí fakt, že „ … politická reprezentace městské části … “ vznikla ze svobodných voleb a její skutečným obrazem je zastupitelstvo městské části, nikoli rada, operativní orgán. Zastupitelstvo, které je politickou reprezentací MČ se k uvedenému materiálu nevyjádřilo!

Je to neschopnost zástupců zastupitelstva zvolených do rady vnímat zákon o obcích, nebo je to snad nadřazenost z funkce, podložená většinou?

Rada městské části Brno-Bystrc se dále zavazuje usilovat o otevřenost, informovanost a transparentnost rozhodování.

Kapitoly

1. Informovanost a transparentnost
2. Činnost a hospodaření úřadu
3. Bydlení a občanská vybavenost
4. Rozvoj obce a podpora podnikání
5. Doprava a bezpečnost
6. Školství a vzdělávání
7. Sociální a zdravotní péče
8. Kultura ,sport a volný čas
9. Životní prostředí

1. Informovanost a transparentnost

Rada městské části Brno- Bystrc:

1.1.    bude u veřejných zakázek zveřejňovat jejich průběh včetně smluv, dodatků a ceny

1.2.    zveřejní, popřípadě zpřístupní, smlouvy mezi radnicí, dodavateli a nájemci ve všech případech, ve kterých to zákon umožňuje

realizace tohoto ustanovení  ve všech případech, který zákon umožňuje znamená zveřejnit každý drobný nákup, např. nákup chladicí kapaliny u čerpací stanice PHM, což asi není ta optimální cesta

1.3.    zveřejní informace o dotacích poskytovaných městskou částí

1.4.    modernizuje internetové stránky tak, aby byly přehlednější a přinášely více informací

1.5.    zatraktivní podobu Bystrckých novin, bude dbát na nezávislost redakční rady, která zodpovídá za obsah periodika, vytvoří etický kodex a postupy pro schvalování příspěvků

je záhadou jak bude rada zatraktivňovat podobu BN, když současně bude dbát na nezávislost  redakční rady?

uvedená „ … nezávislost redakční rady …“ je v souvislosti s orgány městské části naprosto nejasný pojem svým neupřesněným obsahem

zřizovatelem BN je bezesporu zastupitelstvo, minimálně schvaluje prostředky

funkci zřizovatele logicky zastává rada, těžko si dovedu představit, že by rada nereagovala na případné excesy, vybočení redakční rady např. zavedením erotických stránek

2. Činnost a hospodaření úřadu

Rada městské části Brno- Bystrc:

2.1.    zadá procesní audit, vedoucí k optimalizaci chodu a prověření pracovních náplní a postupů úřadu s cílem odstranit nadbytečnou administrativu

naprostá většina úkonů na úřadu je přenesená, nebo rozšířená působnost státní správy, ve které je, až na výjimky, počet úkonů a jejich provedení dáno předpisem a proto procesní audit ve skutečnosti nemá význam, význam má pouze zrušení předpisů, které ovšem není v působnosti rady, na minoritní část, kterou je samospráva by mohli radní na pozicích manažerů stačit sami, viz Progr. prohl. RMČ Brno-Bystrc minulého volebního období, dále jen (viz PP 2007-) bod 3.1.2

2.2.    dalším vzděláváním a školením pracovníků bude zefektivňovat i nadále činnosti úřadu

(viz PP 2007-bod 3.1.1)

2.3.    v přímé návaznosti na statutární město Brno provede elektronizaci státní správy i samosprávy

2.4.    bude i nadále dodržovat reálně vyrovnaný rozpočet a dbát na rozpočtovou kázeň

dbát na rozpočtovou kázeň je nadbytečná proklamace

dodržovat rozpočtovou kázeň je povinnost ze zákona č. 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a ze zákona č. 320/2001 o finanční kontrole ve veřejné správě,

takováto textace navádí k myšlence, že minulá rada si počínala nezákonně, uvědomují si dopad tohoto textu i staronoví členové rady včetně starosty?

2.5.    prověří účelnost opakovaných nákupů, externích služeb a optimalizuje náklady na provoz, zasadí se o efektivní centrální nákup služeb a materiálu

2.6.    se zaměří na získávání prostředků ze všech dostupných zdrojů, zejména z evropských dotačních programů

2.7.    bude v návaznosti na úpravu zásad zadávání veřejných zakázek zveřejňovat výběrová řízení na internetu s cílem zvýšit konkurenční prostředí soutěžících subjektů

3. Bydlení a občanská vybavenost

Rada městské části Brno- Bystrc:

3.1.    bude i nadále pokračovat v regeneraci bytového fondu, prioritou bude dokončení projektu revitalizace obecních bytových domů do roku 2013 a postupná výměna domovních výtahů

(viz PP 2007-bod 4.1.)

3.2.    bude pokračovat v přípravě a realizaci dalších etap projektu Regenerace panelového sídliště

3.3.    bude i nadále podporovat výstavbu nástaveb na obecních bytových domech

(viz PP 2007-) bod 4.2.

3.4.    i nadále podpoří privatizaci bytových jednotek v domech regenerovaných z prostředků společenství vlastníků, v návaznosti na proces dokončení regenerace obecních domů se bude zasazovat i o privatizaci regenerovaných domů

(viz PP 2007-bod 4.3.)

3.5.    podpoří společenství vlastníků při správě a regeneraci bytových domů, původně vlastněných městskou částí

(viz PP 2007-bod 4.5.)

3.6.    bude při pronajímání obecních bytů i nadále podporovat rodiny s dětmi

(viz PP 2007-bod 4.7.)

3.7.     bude  pečlivě posuzovat a veřejně projednávat významné projekty výstavby s přihlédnutím k  jejich dopadům

3.8.     podpoří budování infrastruktury pro sport a volný čas s rozšířenou možnosti aktivního využití volného času občanů Bystrce

3.9.    podpoří  budování občanské vybavenosti na Kamechách a zasadí se o vybavení sídliště vhodnými dětskými „mikrohřišti“

4. Rozvoj obce a podpora podnikání

Rada městské části Brno- Bystrc:

4.1.    v souladu s prací na novém Územním plánu Města Brna vyhodnotí a stabilizuje plochy pro obchody, služby, podnikání, pracovní příležitosti a rekreaci

zjevný rozpor s rozvojovým opatřením B5 (… zvláště v lokalitách, ve kterých je zjevný nedostatek těchto objektů) zastupitelstvem schválené Strategické části Programu rozvoje MČ Brno-Bystrc, změna, která mění smysl rozvojového opatření (dále jen PR)

4.2.    bude prosazovat vypracování regulačního plánu případně regulační studie pro celé území Bystrce

(viz PR A6 – … dílčí urbanistické studie) zjevný rozpor, změna, která mění smysl rozvojového opatření

4.3.    ve spolupráci se Svazkem obcí bývalého veverského panství podpoří projekt revitalizace kulturní krajiny v Podkomorských lesích

4.4.    se zasadí o zlepšení propagace a využití Brněnské přehrady, lesů na katastru obce, hradu Veveří, Zoologické zahrady i okolí řeky Svratky

4.5.    bude realizovat podporu malým a středním podnikatelům prostřednictvím péče o infrastrukturu městské části a v rámci jejich oprávněných požadavků vůči městu Brnu

4.6.    se zasadí o vznik obecně dostupného Katalogu služeb, firem a podnikatelů městské části

takový katalog již existuje a jmenuje se OKO

4.7.    bude garantovat, že při vyhlašování veřejných zakázek osloví také relevantní podnikatele a firmy působící v  městské části

4.8.    podpoří zlepšení informovanosti o využití  dotačních titulů i pro záměry fyzických a právnických osob podnikajících v městské části

5. Doprava a bezpečnost

Rada městské části Brno- Bystrc:

5.1.    bude nadále trvat na zamítavém stanovisku MČ k vedení komunikace R43 přes Bystrc, pokud by tato varianta byla přesto realizována,  bude prosazovat opatření k ochraně obyvatel Bystrce před vlivy její stavby a provozu

5.2.    bude hledat jak krátkodobá řešení, tak i dlouhodobě účinné varianty parkování na katastru městské části, podpoří budování  parkovacích stání a parkovacích domů

5.3.    aktivně podpoří zlepšení dopravní obslužnosti městské části zejména  pak lokality Kamech, včetně úsilí o prodloužení tramvajové trasy

5.4.    zabezpečí realizaci opravy chodníku U ZOO,  opravy chodníků a silnic v Bystrci-Zámostí a výstavbu chodníku v ulici Nad Dědinou

5.5.    podpoří úpravu cyklistické stezky Praha – Brno v úseku Veverská Bítýška- Bystrc a vybudování cyklostezky Rakovecká – Státní hrad Veveří

věcně nesprávná formulace, cyklistická stezka Veverská Bítýška – Bystrc neexistuje, aby nějaká trasa mohla být cyklistickou stezkou, musí splňovat parametry dle ČSN 736110, což v této části trasy není splněno, proto již byl schválen investiční záměr na výstavbu cyklistické stezky a zbývá pouze včas (v rámci evropských peněz) prosadit jeho realizaci

5.6.    bude iniciovat spolupráci s MČ Komín a podpoří přestavbu křižovatky u OBI

5.7.    bude pokračovat ve spolupráci se státní a  městskou policií na udržení a zlepšení bezpečného prostředí v Bystrci, zajistí pravidelné společné projednávání a hodnocení bezpečnostní situace na zasedání  zastupitelstva, stanoví a projedná priority činností revíru Městské policie v Bystrci

5.8.    v rámci prevence kriminality bude podporovat zájmové aktivity (tělovýchova, sport, kultura, veřejné provozování školních sportovních areálů aj.)

v této části Doprava a bezpečnost chybí významné rozvojové opatření D7 (Iniciativa vedoucí k oddělení automobilové, pěší a cyklistické dopravy), které se týká bezpečnosti (viz PR 2007)

6. Školství a vzdělávání

Rada městské části Brno- Bystrc:

6.1.    i nadále podporuje samosprávu školských zařízení prostřednictvím komise „Rada bystrckých škol“

(viz PP 2007-5.1)

6.2.    podpoří vznik projektů s možností využití dotací z EU zaměřených na podporu a rozšíření zázemí pro výuku a aplikaci moderních výukových metod

6.3.    zajistí realizaci zateplení ZŠ  Heyrovského a zateplení ZŠ Laštůvkova prostřednictvím programu „Zelená úsporám“,  případně dotací EU

6.4.    bude podporovat regeneraci objektů MŠ – připraví studie, případně projekty pro získání dotací EU a podpoří postupnou rekonstrukci kotelen v objektech školských zařízení

6.5.    se zasadí o podporu různých forem předškolní výchovy  (dětské kluby, hlídání dětí apod.),

6.6.    zajistí realizaci výstavby dvoutřídní MŠ na Kamechách a bude iniciovat spolupráci s MČ Žebětín při prosazení výstavby MŠ v žebětínské části Kamech

6.7.    podpoří regeneraci fotbalového hřiště ve sportovním areálu ZŠ Laštůvkova a vybudování hřišť na plážový volejbal ve sportovním areálu ZŠ Vejrostova

7. Sociální a zdravotní péče

Rada městské části Brno- Bystrc:

7.1.    bude i nadále podporovat rodiny a osoby, které doma pečují  o lidi s postižením, nemocné a starší občany

(viz PP 2007-9.4.)

7.2.    zajistí rozšíření poskytování  pečovatelské služby do večerních hodin

7.3.    podpoří rozšíření odlehčovací pobytové služby

7.4.    bude iniciovat obnovu kuchyně v Domově pro seniory – Foltýnova 21 a její využití pro seniory z Bystrce

7.5.    bude podporovat a rozšiřovat stávající sociální služby jako jsou domovy pro seniory, pečovatelská služba, přechodné pobyty, bude iniciovat zvýšení spolupráce s veřejností

7.6.    podpoří dokončení oprav DPS Vondrákova 7/9 (výměna oken, oprava příjezdové cesty)

8. Kultura, sport a volný čas

Rada městské části Brno- Bystrc:

8.1.    podpoří rozšíření činnosti, programu a využití Společenského centra, prověří stávající praxi finanční podpory kulturních akcí a vyhodnotí jejich účelnost

8.2.    bude přiměřeným a hospodárným způsobem propagovat Bystrc a zdejší rodáky – podpora a distribuce publikací s bystrckou tématikou, i nadále bude pokračovat příprava expozice J. Obrovského na SH Veveří

(viz PP 2007-8.1.9)

8.3.    podpoří budování infrastruktury pro sport a volný čas (hřiště, sportoviště, petangové dráhy, veřejně přístupné „FIT-HŘIŠTĚ“), rozšíření možnosti aktivního využití volného času občanů Bystrce

zde chybí podstatná část  rozvojového opatření B6 „Podpora rozvoje infrastruktury pro sport a volný čas (hřiště, sportoviště) s minimálními provozními náklady“ (viz PR B6)

8.4.    podpoří mládežnický sport

8.5.    zavede tradici vánočních trhů a ve spolupráci s Regionální agrární komorou JMK zorganizuje bystrcké farmářské trhy

bystrcké farm. trhy už existují, jejich existenci podpořila už minulá RMČ, tato akce bude konkurenční akcí?

8.6.    i nadále bude podporovat tradiční společenské a kulturní akce

(viz PP 2007-8.1)

8.7.    bude podporovat centrum volného času Bystrouška, podpoří  výstavbu nového centra   volného času pro děti a mládež z prostředků  fondů EU

8.8.  bude podporovat pobočku Knihovny J. Mahena – účast na veřejných čteních, podpoří  získávání nových, především dětských čtenářů

(viz PP 2007-8.3.2)

8.9. opětovně naváže na spolupráci se Svazkem obcí Panství hradu Veveří  – obnova kulturní    krajiny v prostoru Podkomorských lesů

prohlášení neodpovídá skutečnosti, spolupráce nebyla nikdy přerušená

(viz PP 2007-8.5.1)

9. Životní prostředí

Rada městské části Brno- Bystrc:

9.1.    i nadále bude podporovat projekty směřující k vyčištění Brněnské přehrady

(viz PP 2007-8.4.2)

9.2.    podpoří  třídění odpadů rozšířením druhů sběrných nádob

9.3.    podpoří rozšíření činnosti sběrných dvorů a ekodvorů

9.4.    bude dlouhodobě podporovat ekologizaci hromadné dopravy

9.5.    i v podmínkách obtížné hospodářské situace zachová i nadále rozsah a kvalitu údržby veřejných prostranství a podle možností ji bude dále rozšiřovat

(viz PP 2007-6.1. až 6.3.)

9.6.    zajistí parkové úpravy Horního náměstí v souladu s územním plánem

9.7.    zajistí dokončení projektu obnovy a výsadby zeleně, na které  naváže následné vybavení lavičkami a dalším mobiliářem

9.8.    podpoří obnovu cest a pěšin a jejich doplnění lavičkami a informačním systémem, podpoří budování cest a stezek pro turistiku, cyklistiku, jízdu na on-line bruslích i jezdce na koních

V Brně dne 1.2.2011

Předkládá: Rada MČ Brno-Bystrc(Bystrc)

Video: Jednání zastupitelstva 16. února 2011

3. 3. 2011 v 13.21 • Témata: , , , , , ,

Přinášíme vám videozáznam z jednání bystrckého zastupitelstva 16. února 2011. Schůze se tentokrát obešla bez větších extempore, zčásti kvůli programu, který neobsahoval obzvlášť sporné body, a zčásti kvůli neúčasti legendárního Ing. Milana Kuchaře (zdravotní důvody).

Zajímavým momentem bylo vystoupení bývalého starosty Svatopluka Beneše (ODS), který svou opoziční roli pojal s takovou zaujatostí, že nakonec hlasoval proti všem, včetně své vlastní strany. Jana Pálková (Zelená pro Bystrc) pak v delší slovní přestřelce s místostarostou Jiřím Altmanem (ČSSD) dokazovala nevěrohodnost programového prohlášení rady, v němž pan Altman deklaruje odpor proti R43 Bystrcí, avšak na krajském zastupitelstvu pro dálnici ruku zvedne. Jiří Altman oponoval konstrukcemi, jejichž předivo je natolik efemérní, že by jej sebelepší interpretace nezvratně poškodila, a tak si je raději poslechněte sami.

Svatopluk Beneš pak ještě mezi řádky programového prohlášení rady nalezl jinotajná obvinění bývalé rady (jeho) z nezákonností. Celé jednání dychtivě sledoval ze židle pro občany bývalý zastupitel Michal Lamparter (KDU-ČSL) v tlustém svetru, ale to už je pikantnost doopravdy poslední.

Na schůzi nevystoupil žádný z přítomných občanů a po zhruba pětačtyřiceti minutách skončila přijetím všech navrhovaných usnesení.

Ke stažení

Zápis o průběhu jednání
Příloha k zápisu (obsahuje výhrady Svatopluka Beneše, publikujeme samostatně)

Z ministra obrany starosta Bystrce

20. 1. 2011 v 16.56 • Témata: , , , , , , , , ,

Bývalý ministr obrany ČR Vladimír Vetchý (ČSSD) byl zvolen starostou brněnské městské části Bystrc. Dosavadní starosta Svatopluk Beneš z ODS těžce nesl odsun sebe i své strany z vládnoucího postu do opozice. Proto na ustavujícím zastupitelstvu městské části se oba představitelé několikrát slovně utkali.

Pro politickou levici v Brně-Bystrci nejsou vyhlídky lepšího vývoje ani pod vedením ČSSD zrovna nejlepší. Už proto, že koalici tvoří vedle osmi sociálních demokratů i pět mladých všeznalých světoběžníků z TOP 09 a tři lidovci. V opozici uvítali komunisté a zelení mezi sebou občanské demokraty.

Po těžké bitvě na ustavujícím zasedání samosprávy Bystrce se opozici podařilo v historii poprvé složit kontrolní výbor zastupitelstva městské části tak, aby v něm měly opoziční strany většinu hlasů nad koalicí v poměru 4 : 3. Za vlády ODS paralyzovala koalice – v rozporu s principy kontroly – činnost kontrolního výboru svými šesti mandáty ku třem opozičním.

Komunistický zastupitel MČ Brno-Bystrc Pavel Březa k tomu podotkl: »Nový starosta – v rozporu se svým příjmením – působí velice svěže a odhodlaně. Na mé otázky před svým zvolením se zavázal ke komunikaci s opozicí. Především se však ztotožnil s mým požadavkem, aby radnice, rada i zastupitelstvo přijalo občany a občanské iniciativy za své partnery k projednávání otázek před jejich schvalováním, a nikoliv naopak jako dosud. A to je z hlediska dobrého vývoje v městské části podstatné. Rovněž se nová koalice hlásí k rozvoji lokality na hranici s městskou částí Brno-Žebětín, a to vytvořením výboru pro rozvoj infrastruktury Kamechy, ve které jsou zastoupeny všechny kluby v ZMČ kromě ODS. Bývalý starosta označil tento výbor za zbytečný a požadoval vytvoření výboru pro rozvoj celé městské části. Myslím si, že plnění schváleného programu rozvoje městské části bude rovněž potřeba
soustředit všechny síly bez politických předsudků. I proto vítám nové tváře v zastupitelstvu a jsem připraven spolupracovat se všemi.«

(vž)
Článek vyšel v Levicovém občasníku Echo

Milan Kuchař: Čeho je moc, toho je příliš

9. 12. 2010 v 13.53 • Témata: , , , , , , , , , , , ,

Ing. Milan Kuchař, předseda místního klubu Věcí veřejných a dlouholetý oponent radnice, adresuje novému zastupitelstvu další ze svých otevřených dopisů. Text v článku je jen výňatkem z plného textu. Bohužel strojopis pana Kuchaře vzdoruje všem pokusům OCR programů o automatické rozpoznání, a představa ručního přepisování celých dvou stran vyvolává v některých lidech záchvaty hysterie. Plné znění dopisu si stáhněte z odkazu pod článkem.

*

Vážené nové Zastupitelstvo městské části Brno-Bystrc.

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva naší MČ /dále jen ZMC/ dne 22.11.2010 bylo cca 40 občanů v sále/veřejnost/ svědky zcela rozdílných osobnostních kvalit dvou zastupitelů, kteří řídili toto jednání od. počátku/první ing.Beneš/ a po volbě nového starosty/RNDr.V.Vetchý-ČSSD/.

Despotický a mnoha skandály zkompromitovaný S. Beneš/ODS/tak jak bylo jeho zvykem ve funkci starosty plných 8 let, opět neváhal záměrně porušit Ústavu ČR a zákon o obcích, a Jednací řád ZMČ a u bodu 3.04 programu mně svévolně nedal slovo k přednesení mého kritického stanoviska k jeho kandidatuře na starostu,ačkoliv jsem předtím k bodům programu 1.4 a 2.0 mluvit k občanům a zastupitelům MC mohl.

Tento protiprávní postup S. Beneše usilovně a snaživě obhajoval zastupitel za ODS P. Adámek ve funkci jakéhosi „mluvčího volební komise“ zmatečným tvrzeními, že Volební řád ZMČ, podepsaný před 8 lety starostou S. Benešem a místostarosty Eliškou Kovářovou a Jiřím Altmanem /také I.Kašíkem/podle jeho výkladu nedává občanům právo vyjádřit svá stanoviska ke kandidátům na fukci starosty v Bystrci! Přitom všichni jenom trochu objektivnější zastupitelé i občané dobře vědí, že Volební řád je příliš nízká právní norma, která nemůže zrušit právo občanů dle §16,odst.2c, zákona o obcích vyjadřovat na zasedání ZMČ svá stanoviska k projednávaným věcem.

Oba tito zastupitelé z ODS opět klamali a podváděli občany a zastupitele MČ. Proti protiprávními jednání však nezasáhla ani paní zastupitelka za ODS Alena Křivánková, nebo ing. Jára, nebo P. Župka/všichniODS/. Až bude výbor místní ODS hledat příčiny výrazného poklesu počtu voličů, je určitě zatajování důležitých informací,klamání a podvádění občanů účelově po dobu 8 let jednou z nich. Čeho je moc, toho je příliš!

Po zvolení nového starosty se řízení zasedání ZMČ5 ujal pan RNDr.Vladimír Vetchý, který již dle svých slov bude respektovat zákon, Ústavu ČR i práva občanů.K bodu 3.05 -volba místostarostů,mně nový pan starosta Vetchý slovo samozřejmě dal, navíc po diskuzi pod jeho vedením nové Zastupitelstvo MČ schválilo hlasováním změnu Volebního řádu a k volbě místostarostů, členů Rady MČ a předsedů a členů výborů ZMČ již mohli říci svá stanoviska všichni občané v sále. Tímto způsobem byla prolomena c e n z u r a , uplatňovaná dřívějším starostou Benešem a 4 místostarosty k zabránění občanům v sále říci svá kritická stanoviska k projednávaným věcem! Demokracie v Bystrci konečně vítězí, nebezpečí jejího zneužívání některými zastupiteli z ODS i  z ČSSD dále trvá! Na těchto pozitivních změnách mají svůj podíl i členové a kandidáti do ZMČ za stranu Věci veřejné. Do zisku 5% chybělo 30 voličů/a 27 hlasů!/

(…)

Ing. Milan Kuchař
Věci veřejné, Bystrc

Ke stažení

Plný text podnětu Milana Kuchaře novému zastupitelstvu (PDF)

Výbor pro Kamechy – Jiří Altman vysvětluje

9. 12. 2010 v 12.08 • Témata: , , , ,

Nové zastupitelstvo na své první schůzi odhlasovalo vznik nového výboru pro rozvoj infrastruktury Kamech. Návrh se setkal s kritikou opoziční ODS. Petr Adámek (ODS) se na jednání zmínil o finanční náročnosti nově vzniklého výboru. Svatopluk Beneš (ODS), bývalý starosta, tvrdil, že vznikem výboru nová bystrcká rada „přiznává, že se lidí z Kamech bojí“. Koaliční návrh byl i tak odhlasován a výbor založen.

Petr Adámek v následném článku v Bystrckých novinách použil proti výboru argumentaci, která už zazněla i na jednání. Petr Adámek tvrdil, že založením speciálního výboru pro jednu lokalitu se odstrkuje a zanedbává zbytek Bystrce. Podobně uvažují i někteří čtenáři Bystrčníku.

Jiří Altman (ČSSD), v minulém i současném volebním období místostarosta, vznik Výboru pro infrastrukturu Kamech vysvětluje.

*

Věnovat zvýšenou pozornost obytnému celku Kamechy neznamená zanedbávat zbytek Bystrce. Funkci rozvoje Bystrce jako celku zajišťuje bystrcká rada a zastupitelstvo.

Nestává se každý den, aby se Bystrc během několika málo let rozšiřovala o desetinu dosavadního počtu obyvatel. (Nepočítaje žebětínský katastr.) Obyvatelé Kamech se právem mohou cítit odstrčeni. Lidé bydlící ve staré Bystrci i v Bystrci I. a II. již mají přirozenou cestou své zastupitele v zastupitelstvu městské části. Těchto starších oblastí se týká řada projektů, jejich potřeby jsou poměrně dobře prozkoumány.

Lidé, kteří tam bydlí, jsou členy řady bystrckých spolků, sportovních organizací a občanských sdružení. Komunikace s obyvateli těchto oblastí probíhá v nejrůznějších oficiálních i neoficiálních podobách.

Srovnal bych situaci s rodinou, která ke svým třem vlastním odrostlejším dětem přijme další dítě z dětského domova. Zvýšená péče o toto dítě a pomoc ostatních s jeho začleněním je nejen v zájmu tohoto dítěte, ale především v zájmu celé rodiny. Bystrčtí obyvatelé Kamech jsou bystrčáky svým bydlištěm, aby se jimi stali i svým srdcem a přesvědčením, to záleží na nás všech.

Jiří Altman
místostarosta, ČSSD

*

Související

Obrázek: ODS a Kamechy
Ustavující jednání zastupitelstva – audiozáznam
Novým starostou Bystrce je Vladimír Vetchý
Ustavující jednání zastupitelstva – video
Zastupitelstvo projedná programové prohlášení i Horní náměstí
Vladimír Vetchý: Školku na Kamechách zdržují odvolání
Vladimír Vetchý: Nová školka na Kamechách
Petr Laštůvka k programovému prohlášení Rady: Horní náměstí, Kamechy a R43

Svatopluk Beneš předsedou ODS? Rozhodne se v lednu

6. 12. 2010 v 18.06 • Témata: , , , , ,

O tom, zda Svatopluk Beneš bude dál předsedou místního sdružení ODS, se rozhodne v lednu. Pro Bystrčník to dnes řekl Petr Adámek, člen bystrcké ODS a zastupitel městské části. V prvním měsíci přístího roku se sejde místní sdružení k volbám nového předsedy.

Bystrcká ODS se po volební ztrátě a neúspěšných koaličních jednáních octla po třech za sebou jdoucích volebních obdobích, kdy Bystrci vládla, v opozici. Pan Beneš tak přišel o funkci starosty, kterou (s jednou přestávkou) vykonával čtyři volební období. Volební prohru i krach vyjednávání o koalici pak někteří kladou za vinu právě jemu.

Zda bude pan Beneš znovu na předsedu místního sdružení kandidovat, se neví. Pan Adámek odmítl o věci jakkoli spekulovat, s tím, že Svatopluk Beneš se dosud nijak jednoznačně nevyjádřil. Podobně odmítl sdělit, zda o post předsedy místního sdružení bude usilovat Tomáš Jára, v očích některých nejprůbojnější a nejnadějnější z dnešních reprezentantů ODS v Bystrci. O své vlastní kandidatuře řekl jen, že „když uvidí, že se nikdo lepší nehlásí, bude to považovat za svou povinnost“.

-vl-

Související

Stránky bystrcké ODS
Bystrcká ODS na Facebooku

Svatopluk Beneš: Dejte mi pět schopných lidí a z Bystrce udělám hřbitov

5. 12. 2010 v 22.29 • Témata: , , ,

Bystrčtí chtějí obnovit místní hřbitov. Po krizi

S pětadvaceti tisíci obyvateli předčí brněnská Bystrc leckteré okresní město. Přesto mohou její obyvatelé závidět mnohým vesnicím. Městské části totiž chybí hřbitov. Přitom ještě do sedmdesátých let se v Bystrci pohřbívalo. Hřbitov mezi Vondrákovou a Odbojářskou ulicí si velká část místních obyvatel přeje nyní obnovit.

„Místo se nyní využívá jako park. V zemi však stále leží pozůstatky mrtvých. Nikdo je nepřenesl jinam. Je tam sice zakázané venčit psy, ale lidé pietu nedodržují. Mladí už k tomu nemají vztah,“ uvedl bývalý starosta Bystrce Svatopluk Beneš.

Podle něj je přitom obnova starého pohřebiště nejlepší varianta, jak dopřát Bystrckým místo posledního odpočinku. „Místo má historickou hodnotu a už z minulosti vyhovuje mnohým předpisům. I poloha uprostřed obce je příznivá. Lidé si tam najdou cestu častěji než někam na okraj,“ myslí si Beneš.

Bývalý starosta chce hřbitov prosadit i po svém odchodu z vedení čtvrti. „Chci založit občanské sdružení, které bude na obnovu tlačit. Musím sehnat tak pět pracovitých spolupracovníků a pak se to může podařit. Pokud bude opravdu zájem, hřbitov můžeme mít nejpozději do osmi let, možná už do čtyř,“ řekl Beneš.

Zrušený hřbitov se v Brně podařilo obnovit poprvé a naposledy jen v roce 1999 v Komíně. Přispělo k tomu občanské sdružení Společnost pro obnovu hřbitova v Komíně.

Nesnadné řešení

I Bystrčtí podobnou snahu vítají. „Mít své blízké pár minut od domu je lepší než cestovat na druhý konec města. Tam se člověk někdy dostane jen na Dušičky,“ řekl například Roman Slavík.

Starosta Bystrce Vladimír Vetchý přílišný optimismus mírní. „Obnova hřbitova je zatím spíše námět pro diskuzi. Je to dlouhodobá záležitost, zatím nemáme ani vytipované místo. Samozřejmě chápu všechny, kteří volají po pietním místě. Ale teď v době krize máme jiné priority, třeba investice do škol, do domů s pečovatelskou službou,“ upozornil Vetchý.

Hned ovšem zdůraznil, že obnova hřbitova na původním místě je nepravděpodobná. „Byl by tam vhodnější spíš anglický park, v němž lidé zachovají pietu k pohřbeným,“ řekl Vetchý.

Za pravdu mu dává ředitel Správy hřbitovů města Brna Marek Šamšula. „Obnova je nereálná. Bývalý hřbitov je dokola obestavěný, už neexistuje ani ochranné pásmo kolem něj, nesplnil by hygienické podmínky,“ uvedl Šamšula.

Najít nové vhodné místo pro hřbitov v Bystrci se zatím nikomu nepodařilo. „Vedení městské části uvažovalo o území mezi Bystrcí a Žebětínem, jenže tam je nestabilní podloží. Navíc tam hřbitov nedovoluje územní plán,“ podotkl Šamšula

Dodal, že v Brně je prozatím volných hrobů dost a město proto další hřbitovy ke stávajícím jedenácti neplánuje. „Problém je jen v tom, že lidé nemohou už pohřbívat v místě bydliště. Hřbitovy v Líšni, Slatině, Jehnicích, a hlavně v Soběšicích jsou plné,“ upozornil ředitel hřbitovní správy. Jmenované hřbitovy se podle něj město chystá alespoň rozšířit.

Petr Jeřábek
brnensky.denik.cz

Navzdory mírně legračnímu titulku, kterým je opatřen tento článek, a i přes to, že o účelnosti bystrckého hřbitova nejsme nijak zvlášť přesvědčeni, rádi panu starostovi Svatopluku Benešovi v jeho krchovních snahách pomůžeme. Bude-li chtít on či jeho Sdružení pro hřbitov publikovat jakékoli výzvy, informace či cokoli jiného, Bystrčník je mu plně k dispozici. Ostatně stejně jako vždy byl.

Související

Anketa: Bystrcký hřbitov
Sešla se Rada, schválila plnění programu. Aquacentrum a hřbitov budou?


Bystrcké noviny 10/2010

5. 12. 2010 v 20.36 • Témata: , , , , ,

Paní Anežka, ta za to může. Nu ano, předsedkyně sdružení, právě ta! A já se tak těšil. Všichni jsme se těšili, vždyť každý si rád kopne do mrtvoly. A tak jsme si krásně mohli do ubohé prohravší ODS čutnout. Mohli jsme se smát lůzrům, mohli jsme házet kamení… Jenže to ne. Paní Anežka musí rozesílat před volbami smířlivé maily, že prý se plivat na poražené nebude… Paní Jenešová musí být velkorysá… Každou srandu zkazí. Ach jo.

Prosincové Bystrcké noviny připravovala ještě stará redakční rada, neboť nová dosud není ustavena. Dobře. Kde je tedy sloupek Aleny Křivánkové?! Kde je hluboké filozofické zamyšlení členky Menzy nad papírky od nanuků? Ptám se, kde je můj sloupek?! Já ho chci!!!

Nikde nic. Prolistoval jsem tiskovinu už asi pětkrát. Prázdno. I v mé duši je najednou tak pusto. Snad se paní Alena jen nakrátko zahalila do posupného mlčení, snad si říká „měli jste řeči, tak teď pykejte, teď uvidíte, o co jste přišli“. Ale co když ne? Co když už si nikdy nepřečteme esej o psím lejnu? Příšerné pomyšlení.

Aspoň že pan Beneš skuhrá. To je správné. Starosta „nezná příčinu“, proč „člověk s mnoha nápady, s tahem na cíl a výsledky“ už není starostou. Hehe, tak já ti… nic nepovím, když to paní Anežka tak zkazila.

Na první straně Bystrckých novin už se pak jen oznamuje reprezentační ples zastupitelstva na 21. ledna. Akce sestává hlavně ze škemrání radnice po bystrckých firmách o příspěvek. Žebrota bývá celkem úspěšná, jelikož si to firmy nechtějí s radními moc rozházet, jen ti sveřepější podnikatelé obdarovávají radnici reklamními dreky. Možná by mohl pan Kuchař příležitostně zjistit, zda radnice zaplatila z darů daň. Ples s kapelou Hurikán moderuje Viktor Janča a prý tam budou i slečny z Miss přehrada. Slosovatelná vstupenka stojí 250 korun.

V infosloupku na straně 2 je symbolicky článek TOP 09 na prvním místě, text ODS až po něm. To jsou ty poháry hořkosti. Na straně 3 se Petr Laštůvka domnívá, že Strana zelených získala tři mandáty, ačkoli je v zastupitelstvu jediným zeleným, a Marie Šídlová děkuje školákovi Patriku Toufarovi ze 6.C, že když upadla, zavolal jí záchranku.

Okénko zastupitelů (strana 4) okupuje samojediný Petr Adámek z ODS. Pan Adámek se v komentáři  k prvnímu jednání nového zastupitelstva celkem dobře přehrává do role budoucího opozičníka. Jeho výpady proti koalici zatím sice trpí drobnými začátečnickými chybkami, ale každý jsme nějak začínal. I pan Adámek si však brzy uvědomí, že každá hůl má dva konce a že když se metají sračky, může se nečekaně obrátit vítr. Vždyť i my se to naučili. Tak ho protentokrát ještě nechme.

Paní Leznarová z odboru kultury zve na bystrcké vánoční trhy – 18. prosince od 14 hodin u radnice. Silvie Kocmanová z „krizového řízení“ úřadu vysvětluje, že když hoří, máte se plížit při zemi, abyste se nenadýchali čmoudu. Na straně 6 lákají školy žáky, aby se k nim přihlásili.

V inzerátech se nabízí „hodinový manžel“, 773 512 105. Hodinovou manželku jsem hledal marně.

Martin Mrzák

V době publikace tohoto článku nebyly prosincové Bystrcké noviny na webu radnice ke stažení, proto nemůžeme uvést žádný odkaz.

Související

Listopadové Bystrcké noviny: Příšerné, příšerné, příšerné
Bystrcké noviny 9/2010 na webu
Oldřich Kužílek o vyřazení Bystrckých novin ze soutěže Otevřeno×Zavřeno
Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé (předvolební dopis Anežky Jenešové zastupitelům)

Novým starostou Bystrce je Vladimír Vetchý

23. 11. 2010 v 10.52 • Témata: , , , , , , , , , , , ,

Na prvním jednání zastupitelstva po volbách byl podle očekávání zvolen novým starostou Vladimír Vetchý (ČSSD).

Hlavním účelem schůze bylo zvolit nového starostu, místostarosty a členy rady. Jednání, které začalo v pondělí ve čtyři hodiny odpoledne a skončilo až po jedenácté večer, se odehrávalo celé v režii nově ustavené koalice ČSSD – TOP 09 – KDU-ČSL.  Ta, jak se dohodla během koaličních jednání, obsadila místa starosty, čtyřech místostarostů i všech ostatních z celkem devíti členů nové Rady. Neuspěl návrh ODS na snížení počtu místostarostů na dva, z toho jen jednoho uvolněného. Kandidáti odpovídali na otázky zastupitelů i občanů, kterých na jednání přišlo několik desítek.

Starostou byl zvolen Vladimír Vetchý, jediným protikandidátem mu byl – nyní již bývalý – starosta Svatopluk Beneš, nominovaný ODS. Pan Beneš získal 5 hlasů ODS, pana Vetchého zvolilo 22 nových zastupitelů, tedy všichni ostatní.

Prvním, uvolněným místostarostou, bude Tomáš Přibyslavský (TOP 09). Protikandidátem mu byla Alena Křivánková (ODS), pro níž zvedlo ruce pět zastupitelů ODS. Tři komunističtí zastupitelé se zdrželi hlasování, koalice a Zelená pro Bystrc pana Přibyslavského podpořili.

Druhým uvolněným místostarostou bude Miroslav Klimeš (KDU-ČSL). Neuvolněnými místostarosty budou Jiří Altman (CSSD) a Petr Fedor (TOP 09). Zbývající místa v radě rovněž obsadila nová koalice.

Zastupitelstvo dále ustavilo tři výbory – ze zákona nutný kontrolní a finanční a nově ustavený výbor pro rozvoj infrastruktury Kamech. Ve výborech mají své zástupce všechny politické subjekty, kromě kontrolního má však vždy většinu nová koalice. Návrh zastupitelů Zelené pro Bystrc na ustavení nového výboru informačního, který by řešil dlouhodobě kritizovanou praxi radnice v informování (spíše neinformování) veřejnosti nebyl schválen.

Hodinu po jednání zastupitelstva bystrcká ODS hodnotí situaci

Bývalý starosta Svatopluk Beneš tak nyní nemá žádnou funkci a jím stále vedená ODS získala pouze místa ve finančním a kontrolním výboru (Petr Adámek, Tomáš Jára). Do výboru pro Kamechy ODS svého kandidáta nenominovala, s tím, že výbor považuje za zbytečný. Pět zastupitelů ODS, nyní v opozici, hlasovalo zcela jednotně proti návrhům koalice, a Svatopluk Beneš nevynechal jedinou příležitost k ostrým – a často nikoli nelogickým – námitkám vůči koaličním návrhům. Z jeho rétoriky se nyní zdá, že ODS chce v novém zastupitelstvu zastávat roli tvrdé opozice. Otázkou však je, nakolik je postoj pana Beneše sdílen dalšími, zejména mladými, zastupiteli ODS. Ti se o přestávce vyjádřili spíše pro věcnou spolupráci s koalicí. Mladý, dynamický a kompetentně působící Tomáš Jára udělal svou prezentací během jednání velmi dobrý dojem a – pokud to vnitřní poměry bystrcké ODS umožní – lze jej považovat za velmi dobrého adepta na vedení místní organizace po Svatopluku Benešovi.

Zastupitelstvo se k příštímu jednání sejde 15. prosince.