Bystrčník » Spravedlivé město

Příspěvky se štítkem ‚Spravedlivé město’

Karel Kašpárek: Imigranti ve Společenském centru

19. 10. 2015 v 10.21 • Témata: , , , , , , ,

Z posledních Bystrckých novin jsme se dozvěděli o konání  konference s názvem  Demokracie jsme my  ve Společenském centru. Tuto akci zaštituje  a zve na ni sám starosta Bystrce a na prvním místě avizuje téma imigrace a menšin. Svým vystoupením  na protiislámské demonstraci pořádané na Moravském náměstí  letos v únoru  pan starosta  mnohé ze svých názorů poodohalil a naše zastupitelstvo, alibisticky označíc tuto akci za soukromou (JUDr. Kratochvíl zde vystupoval jako starosta Bystrce!), zas ukázalo svoji nejistotu, bezradnost, …  Sám název  působí poněkud sebestředně a přemýšlejícího člověka hned napadá i jiný výrok  o svobodě končící tam kde začíná svoboda druhého.

Události  spojené s masivním přesunem  desitek a dnes  už stovek tisíc lidí jistě nejsou maličkostí a nelze se tvářit, že neexistují. Mnohými jsou označovány  jako druhé stěhování národů  a jejich vliv na podobu dosud jakžtakž stabilního světa je neoddiskutovatelný.  Na druhou stranu je jejich dopad na Českou  republiku  zatím mizivý a zdá se, že někteří politici si snaží na tomto tématu  spíše „přihřát svoji polívčičku“ a získávat politické body než skutečně něco řešit či pomoci.  Že nejde o nic nového víme už z historie ať už dřívější – henleinovci využívající hospodářské krize zvlášť těžce doléhající právě na pohraničí, nedávné   – sládkovci upozorňující na nepořádky ve státě nebo současné – nejrůznější skupiny radikálů slibující udělat pořádek tam, kde policie a státní správa selhává. Jak trefně poznamenal redaktor v jednom z článků v časopise Respekt : všichni o imigrantech mluví, málokdo nějakého mimo televizní zprávy a YouToube viděl a skoro nikdo s imigrantem nemluvil. Většina z těchto „ochránců“  volá po zachování hodnot a suverenity státu. Německá kancléřka Angela Merklová ve vystoupení odvysílaném v rámci pořadu České televize  168 hodin řekla (volně cituji) : „hodnoty naší společnosti vyrostly na křesťanství a to stojí na Bibli – Novém Zákonu.  Kolik z těch, kteří o těchto hodnotách dnes hlasitě mluví, Bibli otevřelo,  četlo a natož se jí řídí?

demokracie-jsme-my-program

Pokud už mluvíme o hodnotách, měli bychom se všichni mnohem intezivněji a hlasitěji ptát, jestli je jedinou hodnotou naší společnosti cifra na bankovním účtě a jakou  hodnotou je  třeba to, že v neděli – možná od slova nedělat 😉 – , na kterou si nedovolili sáhnout ani středověcí  feudálové, musíme chodit nakupovat a nutit tak pracovat jiné.  A když se někdo pokusí tuto zhovadilost alespoň omezit stejně jak je to běžné ve  vedlejších zemích ( Německo, Rakousko),  nastoupí ti, kteří jsou zvoleni jako zastupitelé, a obhajují  pouze zájmy majitelů bankovních kont s patřičnou sumou. A jakou hodnotou je  vzdělání, které lze koupit zatímco tisíce poctivých roky studují?   A proč nestojí za to alespoň symbolicky vyvěsit  vlajku Tibetu, kde byla lidská práva pošlapána někým , kdo se dnes jeví nadějným hospodářským partnerem?   A proč skoro každý, kdo se po volbách ocitne jako zvolený zástupce občanů  v nějaké funci,  pokládá za samozřejmost různé prebendy (nezasloužená výhoda)? Abychom nechodili  daleko:  předpokládám, že pan starosta ve SC nehodlá mluvit o tom, jak někteří bystrčtí zastupitelé zvládají plnohodnotně  pracovat v zastupitelstvu a k tomu ještě ve třech nebo i čtyřech komisích a výborech a za svou taktak 50% docházku inkasovat  odměny ve výši  100%?

Na závěr přesto musím napsat,  že Bystrc je čím dál více nejen pěkné, ale i dobré a zajímavé místo pro život. Rok od voleb máme kolem sebe spoustu nových hřišť s cvičícími prvky a stroji, které zařídili ti, z nichž mnozí ještě v minulém volebním období považovali za jedinou vhodnou aktivitu pro děti a mládež pískoviště. Kromě sterilních BN máme i webový Bystrčník, díky němuž mělo smysl tohle psát. V zastupitelstvu sedi kromě koalice a mlčící opozice i opozice skutečná, která se ptá a mluví do věcí i tam, kde to koalici není příjemné.  A hlavně tu máme řadu lidí, kteří nečekají až co jim spadne do klína a nesobecky dělají  ve svém volném čase a zdarma řadu aktivit pro druhé.  A to je skutečná  HODNOTA .

Karel Kašpárek

Související

Demokracie jsme my: Konference přivede do Bystrce osobnosti politiky a veřejného života

Demokracie jsme my: Konference přivede do Bystrce osobnosti politiky a veřejného života

18. 10. 2015 v 15.39 • Témata: , , , , ,

demokracie-jsme-my-programDemokracie jsme my. My, lidé v této zemi. My jsme ti, na nichž leží odpovědnost za naši budoucnost. My jsme ti, kdo demokracii sami tvoří, s nimiž stojí a padá. Takové je poselství konference Demokracie jsme my, pořádané iniciativou Spravedlivé město. Uskuteční se v Brně-Bystrci už příští sobotu.

Účastníci konference se budou ve svých přednáškách zabývat tématy imigrace, subsidiarity, menšin, lobbingu a neziskového sektoru – křižovatkami, na nichž Česká republika dnes stojí. Je demokracie v ohrožení? Jak uklidnit obyvatele země v souvislosti s imigrační vlnou? Kde končí vzdělání a začíná indoktrinace? V sérii přednášek si můžete vyslechnout odpovědi osobností veřejného života; vystoupí bývalý náměstek primátora Robert Kotzian (spolek Brno+), Tomáš Pajonk (krajský předseda Strany svobodných občanů), Martin Ambros (Islám v České republice nechceme), Eva Hrindová (Naštvané matky), pravicový sociolog Petr Hampl a řada dalších. Program završí moderovaná diskuze klíčových účastníků s odpověďmi na dotazy návštěvníků a předání ceny iniciativy Spravedlivé město.

Konference se koná pod záštitou starosty městské části JUDr. Tomáše Kratochvíla ve Společenském centru na Odbojářské ulici v Brně-Bystrci. Srdečně zveme všechny vážné zájemce o politiku a veřejné dění. Vstup volný.

Další informace na www.spravedlivemesto.cz
info@spravedlivemesto.cz
www.facebook.com/events/1092133124131523/

Tomáš Kratochvíl: Začarovaný kruh

5. 7. 2015 v 09.17 • Témata: , ,

Vážení bystrčtí spoluobčané!

Bystrc se svými téměř pětadvaceti tisíci obyvateli předčí mnohé okresní město. Poslední dobou mi ale přijde, že naše radnice má méně pravomocí než ta nejmenší vesnice. Prakticky každé naše důležité rozhodnutí totiž musí schválit ještě brněnský magistrát, ten také rozhoduje, s jakým rozpočtem budeme hospodařit a jak už také několikrát ukázal v minulosti v případě některých developerských snah, může si svou prosadit i proti naší vůli. Navíc i nyní spolupráce s magistrátem často není taková, jak by měla v ideálním případě vypadat.

Například informace o možnosti využití přebytečných peněz z rozpočtu města k nám dorazila dva dny před koncem lhůty, do které bylo o tyto peníze možné žádat. Výzvu k podání žádostí o dotace z operačního programu Životní prostředí jsme obdrželi den před zahájením s ukončením termínu během sedmnácti dnů. Všechny žádosti ale musejí být schváleny radou a projednány komisemi radnice městské části, což je samozřejmě nemožné stihnout. A vzhledem k tomu, že nad námi„bdí“ magistrát, nemůžeme žádosti podávat bez jeho souhlasu. Je to tak trochu začarovaný kruh, ve kterém jsou bité především městské části.

Proto jsem se rád připojil k iniciativě Spravedlivé město, která bojuje za větší práva a vyšší míru samostatnosti městských částí. Iniciativa je to ryze nadstranická, připojily se k ní osobnosti napříč politickým spektrem, které podobně jako já cítí, že „velké město“ vládne navzdory předvolebním slibům podle svého a názory městských částí opomíjí. Věřím, že se díky této iniciativě podaří nastartovat dialog, který povede ke změně situace k lepšímu. A to jak v oblasti přerozdělování veřejných peněz, tak i například v možnostech ovlivňování další výstavby v jednotlivých městských částech.

Tuto podporu totiž loni před volbami slibovaly prakticky všechny kandidující strany a hnutí. Nebude-li nadále brán zřetel na názory městských částí, hrozí zpomalení celkového rozvoje města, což se samozřejmě dotkne kvality života všech obyvatel Brna.

Závěrem mi ještě dovolte popřát vám krásné léto a prázdniny, ať je strávíte někde v zahraničí, nebo třeba u „naší“ přehrady.

Tomáš Kratochvíl, starosta

Text vyšel jako úvodník prázdninového dvojčísla Bystrckých novin. Přebíráme jej s laskavým svolením autora.

*

Související

Iniciativa žádá spravedlivé město. Podpořil ji i starosta Bystrce
Spravedlivé město: Memorandum

 

Iniciativa žádá spravedlivé město. Podpořil ji i starosta Bystrce

10. 6. 2015 v 21.05 • Témata: , , , ,

Žádáme více pravomocí a peněz pro městské části. O místních záležitostech se má rozhodovat na místní úrovni. Chceme spravedlivé rozdělování investic. Městské části se nesmí dělit na první a druhou kategorii, všichni obyvatelé Brna jsou si rovni. Kde je odpovědnost, musí být i kompetence. To jsou požadavky nově vzniklé brněnské iniciativy Spravedlivé město.

Mezi signatáři prohlášení Spravedlivé město jsou občané, zastupitelé městských částí, starostové i bývalá senátorka. Jedním z podepsaných je také starosta městské části Brno-Bystrc Tomáš Kratochvíl (ČSSD).

„Prvotním cílem je otevřít širokou diskuzi o změnách v uspořádání Brna,“ popsal směřování iniciativy starosta Kratochvíl. “Zastupitelé městských částí musí hájit zájmy svých občanů. Jsem přesvědčen, že spravedlivější fungování Brna a rovnoprávné postavení všech jeho částí je zájmem vysoce oprávněným.”

Signatáři prohlášení žádají změnu modelu fungování Brna. Žádají více pravomocí pro místní radnice a chtějí systém, zajišťující rovnoprávné přidělování peněz z rozpočtu města pro městské části.

„Nejde jen o peníze, neméně podstatný je i morální rozměr problému,“ objasňuje iniciativa Spravedlivé město. „Ačkoli jsou zastupitelé městských částí voleni občany stejně jako zastupitelé samostatných obcí, a lidé od nich tedy očekávají stejnou míru odpovědnosti, v současném uspořádání je naplnění takových očekávání nemožné. Dochází k rozevírání nůžek mezi pravomocemi a odpovědností.“

Spravedlivé město má podle být představ zakladatelů širokou nadstranickou platformou, prosazující změny v pravidlech, jimiž se dnešní fungování města řídí.

„Chceme takový model, který bude přijat všemi městskými částmi jako spravedlivý, rozumný kompromis. Model, který umožní nejen dobré fungování města bez třenic a konfliktů, ale umožní v příštích dekádách i jeho růst,“ vysvětlil starosta Ořešína Jan Levíček.

Zdroj, další informace: www.spravedlive-mesto.cz

Související

Spravedlivé město: Memorandum