Bystrčník » sporné stavby

Příspěvky se štítkem ‚sporné stavby’

Miloš Kudera: Další supermarket u konečné tramvaje č.1?

21. 1. 2017 v 23.29 • Témata: , , ,

V úterý 22. 11. před polednem se na rozhovor v pracovně bystrckého starosty sešli: za bystrckou radnici starosta Dr. T. Kratochvíl a místostarosta Dr. J. Petr, za dotčené obyvatele pak M. Kudera (důchodce, emer. geodet) a M. Jakubec  (stavbyvedoucí). Téma: stavba supermarketu na parkovišti pod domem Rerychova 2/4.

Bylo znovu konstatováno, že zájemce o stavbu už před delším časem zakoupil pozemek o rozloze cca 100m2 pod nynější prodejnou Enapo, což nyní překáží v realizaci jinak konsenzuálních staveb na louce zvané Horní náměstí (nová Bystrouška aj.). Investorovi byly k výměně (s jeho velkým doplatekem) nabídnuty tyto lokality (když původní záměr na Horním náměstí po letech protestů padlo): parkoviště u Kuršovy 2, parcela za stávajícím Klokánkem a volná plocha pod parkovištěm u obch. centra Max (Akát). Všechny tyto nabídky byly zatím z různých důvodů odmítnuty či pozastaveny. Jako poslední tedy (zatím!) byl nabídnut pozemek parkoviště pod Rerychovou 2/4, který má rozlohu kolem 2500 m2 (35x75m), tedy asi 25x větší než pozemek investora k výměně nabízený.

Opět bylo konstatováno, že pokud zmíněná parcela na ÚPMB připouští stavbu obchodu, nemá bystrcká radnice možnost zájemce o investici odmítnout, to pouze v případě, že by úspěšně prosadila změnu územního plánu, což je dlouhodobé „martýrium“, které už radnice jednou absolvovala v případě Horního náměstí a do nového už prý nemá sílu, čas, ani motivaci. (Což ovšem jistě platí i pro ostatní zmíněné nabízené parcely).

Starosta projevil jistou empatii s bydlícími v domě nad parkovištěm, ale několikrát opakoval, že občané Bystrce II prý chtějí další supermarket, ovšem nikdy ne u svého domu. K tomu bylo namítnuto, jestli opravdu občané chtějí další, už jedenáctý supermarket, navíc pravděpodobně už jen další ve stávající řadě (Billa), s přifařenou už asi sedmou lékárnou a patnáctou (?) drogerii. Ovšem na výběr toho kterého typu supermarketu, tedy např. v místě chybějícího (Kaukfland?) prý nemá obec žádný vliv, je to jen a jen věcí investora. Což je ovšem smutné.

Debata se následně stočila na problém samotné stavby. Pan Jakubec informoval, že stavba bude vyžadovat stavební dvůr v nejbližším kontaktu o stejné výměře, tedy 2500 m2. Na první pohled se nabízí místo mezi domem a stavbou, budeme tedy žít doslova na staveništi? Doufámm, že ne. Vodorovná základová deska bude vyžadovat odtěžení (odvoz) cca 5600 m3 zeminy (při průměrném převýšení parkoviště 2 m), tedy asi 1,3 tisíce běžných nákladních sklápěček. Předtím bude nutno ještě těžkou technikou rozbít asfaltový povrch stávajícího parkoviště.

Na parkovišti a nejbližším okolí je možno napočítat také 14 poklopů, pod nimiž se skrývají inženýrské sítě, které také bude nutno napřed odklonit. To vše je prý ovšem problém (povinnost) investora, nikoli radnice. Dočasný pozemek na stavební dvůr bude muset vybrat a poskytnout vedení obce. Je „zajímavé“, že právě stávající inženýrské sítě na nevyužívané parcele nad domem Rerychova 14/16 jsou důvodem, proč se toto místo pro stavbu supermarketu vůbec neuvažuje. Tam problém je, tady ne. To by chtělo podrobnější vysvětlení.

Zátěž pro obyvatele domu, nejen po dobu stavby samotné, ale i při pozdějším provozu komerční budovy, už byla několikrát popsána a, opakuji, v domě Rer. 2/4 se nenašel jediný zastánce stavby, na domovní schůzi byli všichni přítomní (60%) proti. Bylo konstatováno, že je zcela zavádějící informace, že zásobování supermarketu obstarají 2-4 vozidla za den. Manažer obdobně velkého obchodu odhadl toto množství minimálně na 20, ale také až 60 vozidel velikosti Fordu tranzit (Avie) denně mezi 6. a 16. hodinou. Stejně tak jsou zavádějící i vizualizace, které zobrazují budoucí supermarket jen asi v třetinové velikosti případné budoucí stavby. Bylo také konstatováno, že v žádné ze jmenovaných alternativních míst by supermarket nebyl tak blízko obytnému domu jako v tomto případě.

Pan starosta ujistil, že věc je zatím ve stádiu investičního záměru, že dosud nedošlo ani k výměně zmíněné parcely, natož k dalším krokům. Samotnou výměnu přitom závazně navrhuje velký městský magistrát (majetkový odbor), věc samu pak definitivně schvaluje rada města. Bystrcká radnice může pouze vyjádřit svoje stanovisko, které magistrát může, ale i nemusí respektovat.

Zároveň starosta sdělil, že naše radnice bude bezpodmínečně trvat na vybudování parkoviště (94 stání) na střeše supermarketu, a sice neomezeně a bezplatně přístupného coby trvalé a nezrušitelné břemeno. Dále bude jedna z pevných podmínek stavby vybudování lávky pro pěší z parkoviště k tramvaji. Při zadávání projektu pak bude vyžadováno maximální odhlučnění provozu budovy, jak co do umístění vzduchotechniky, tak i výstavbu protihlukové stěny a husté zeleně mezi pakrovištěm a domem, přičemž stávající stromy nad parkovištěm nebudou vykáceny. Kdyby tyto podmínky investor odmítl, nebude se podle starosty stavba realizovat. M. Jakubec a M. Kudera vyjádřili velké pochyby právě nad povinností vystavět, provozovat a udržovat časově neomezené, veřejné a bezplatné parkoviště na soukromém komerčním objektu. Zajistit by to bylo možné bez právních tahanic(?) pouze v případě, že by parkoviště na střeše vlastnily a provozovaly Brněnské komunikace, nikoli supermarket. (Jsou běžné obdobné případy, kdy každé patro budovy má jiného vlastníka.)

Starosta opakovaně říkal, že pravomoci obce jsou značně omezené, že je třeba zohledňovat zájem celé Bystrce nad zájmem domu: rozumějme, že obyvatelé domu mají dobrovolně obětovat snížení komfortu bydlení, potažmo snížení tržní ceny svých už většinově soukromých bytů, s ohledem (empatií) nad silným zájmem ostatních obyvatel mít v dané lokalitě další supermarket. Je tento údajný obecný zájem, který naše radnice tak hájí, opravdu tak silný, nebo dokonce: existuje vůbec? Neslouží se tím pouze barvičce, kterou úředník v územním plánu vybarvil („od zeleného stolu“) některé pozemky bez zjišťování skutečných potřeb a představ obyvatel, žijících tu své životy?

V každém případě angažovanost obyvatel domu Rerychova 2/4 nekončí a v nejbližších týdnech se bude dále realizovat. Do konce roku očekáváme další věcnou diskusi nad materiály k této plánované investici, na kterou budou radnicí přizváni obyvatelé dotčeného domu (120 bytů, cca 250 bydlících). Vstřícný postoj pana starosty je (doufáme) zárukou, že naše hlasy nebudou oslyšeny.

Petici proti supermarketu je možno podepsat v galanterii na Rerychově č 2 a v trafice pod smyčkou tramvaje.

Zapsal Miloš Kudera
24. 11. 2016

D43: Čistý vzduch pro Brno? Zelení jsou proti

26. 2. 2016 v 09.32 • Témata: , , , , ,

smog-824Zelený náměstek primátora města Brna Martin Ander se k D43 vyjadřuje a říká, že Straně zelených jde vždycky o věc a zároveň se plácá po ramenou, že hledá pro občany rychlé řešení. Skutečnost je ovšem zcela odlišná.

Tak například se pan zelený náměstek Ander vůbec nezmiňuje o jedné z mnoha zásadních skutečností. Při zasedání zastupitelstva v roce 2010 zelení zastupitelé bez okolků podrazili své koaliční partnery a zdrželi se hlasování ve věci podání ústavní stížnosti proti rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o vedení dálnice D43 (R43) v trase přes městskou část Brno-Bystrc (v místě sídliště trasa vedena tunelem). Kuriozitou na tomto hlasování byla ještě ta skutečnost, že bylo platné až na druhý pokus. Při prvním hlasování se jedna ze zastupitelek Strany zelených spletla a hlasovala pro návrh. Počet hlasů by v tomto případě byl dostačující. Nestalo se tak a tímto podrazem na koaliční partnery zelení odsunuli stavbu D43 do nedohledna. To už nám pan náměstek ve svém vyjádření zapomněl sdělit.

A co vlastně prosazuje zelený náměstek Ander v současnosti? Variantu D43 v trase tzv. Boskovickou brázdou namísto varianty „bystrcké“. Ovšem i tato varianta má zcela jednoznačně dopad na životní prostředí, jak je vidět ze závěrečné zprávy tzv.vyhledávací studie (foto). Pan náměstek, tedy přesouvá problém do místa, které nebylo na stavbu takového rozsahu nikdy v minulosti připravováno. To je zásadní rozdíl v porovnání s variantou „bystrckou“.

Je pochopitelné, že pro obyvatele městské části Brno-Bystrc a okolních obcí je nejlépe prověřená a připravená varianta kontroverzní. Ovšem ochranná opatření jsou navržena a dimenzovaná v takové míře, že jsou zcela dostačující a občanům Bystrce by navíc vznikl nový park. Z hlediska dopravního významu by komunikace D43 v jiné než „bystrcké“ variantě ztratila z hlediska dopravního významu pro město Brno zcela smysl. Řešení D43 tzv. Boskovickou brázdou by zřejmě ještě více zatížilo již tak přetíženou dálnici D1 v okolí města Brna. Je vysoce pravděpodobné, že jinou, než variantu „bystrckou“ stát nezaplatí.

Naprosto zřejmé je také to, že o všech uvedených skutečnostech na svých debatách s občany městské části Brno-Bystrc a okolních obcí, kterých se tato stavba dotkne pan zelený náměstek mlčí. Tyto obce navíc neustále burcuje proti městu Brnu, jehož zájmy jako náměstek zastupuje. Což je přinejmenším skandální. Je mu úplně jedno co říká město Brno, ŘSD a dokonce i náměstek primátora pro dopravu. Tento případ kdy zelení zneužívají takto citlivá témata ve svůj prospěch prostřednictvím jeho osoby není jediný.

V následujícím obrázku můžete vidět, jak si zelený náměstek stěžuje na krajské zastupitele, že mu problematiku D43 odloží o další 4 roky. Ano vzali mu tak opravdu vděčné téma pro komunální volby 2018. Pan náměstek si totiž dobře uvědomuje, že po těchto volbách již nemusí být u moci.

Pane zelený náměstku, jste to ZASE Vy a Strana zelených, kteří lžou. Lžete jak občanům města Brna, tak městu samotnému. Ano, je to Vaše politika a přitroublé návrhy, které blokují vše a všude i kdyby ti co mají opačný názor než Vy měli tisíckrát pravdu. Vy jste ta největší překážka, kvůli které nemají lidé zdravé životní prostředí a čistý vzduch.

Jaroslav Dittrich

Článek přebíráme s laskavým svolením autora z jeho blogu dittrich.blog.idnes.cz.

Potvrzeno. Vlek v zátoce Brněnské přehrady má stát na břehu

17. 2. 2016 v 22.15 • Témata: , , , , , , , , , ,

Brno – Vlek pro vodní lyžování a wakeboarding v Rakovecké zátoce Brněnské přehrady bude kotvit na břehu. Rozhodli o tom bystrčtí zastupitelé na středeční schůzi. Potvrdili tak pouze své dřívější stanovisko, že kotvicí věž vodního vleku nesmí stát ve vodě. Podnikatel Pavel Trčala ze společnosti City Sports se odvolá na brněnský magistrát.

Trčala v lednu požádal bystrcké zastupitelstvo o změnu dohodnutých podmínek. Chtěl přesunout kotvicí věž liniového vleku o několik metrů z pobřežní terasy na dno přehrady.

„Sníží se tím riziko úrazu. Bude to bezpečnější jak pro jezdce, tak pro přihlížející. Umístění sloupu na terasu navíc výrazně zkrátí jízdní dráhu. Ukotvení podobných vleků ve vodě je naprosto běžné. Takové řešení zvolili třeba v Pasohlávkách, ale také v Hamburku nebo ve Vilniusu,“ argumentoval Trčala.

(…)

Hlasování jednoznačně potvrdilo původní variantu. „Zdá se, že nakonec rozhodly antipatie vůči mé osobě,“ řekl Trčala. Stavbu však dokončí, i když to bude náročnější. Vlek pustí do provozu, jakmile bude teplo.

Zkráceno, celý článek Michala Kirše najdete na stránkách Brněnského deníku Rovnost

Související

Nová trasa pro vodní vlek? Sloupy na břehu jsou nebezpečné pro děti, tvrdí investor

Nová trasa pro vodní vlek? Sloupy na břehu jsou nebezpečné pro děti, tvrdí investor

17. 2. 2016 v 12.34 • Témata: , , , , , , , , , , ,

Brno – Milovníci vodních sportů se možná už v létě projedou po Brněnské přehradě na vleku pro vodní lyžaře. Dnes o něm rozhodnou bystrčtí zastupitelé. Investor a vedení městské části se přou, zda budou nosné sloupy atrakce stát ve vodě, nebo na břehu.

Vlek v Rakovecké zátoce plánuje postavit brněnský podnikatel Pavel Trčala, podle kterého je varianta se sloupy na břehu nebezpečná. „Na plánovaném liniovém vleku tak lidé pojedou těsně vedle opěrné zdi přehrady,“ upozornil Trčala.

Jenže zastupitelstvo loni, současně se schválením výstavby vleku, stanovilo podmínku, že sloupy vleku ve vodě stát nesmí. Vedení městské části projedná Trčalovu žádost ve středu znovu.

Podle bystrckého starosty Tomáše Kratochvíla investor při zadání podmínky stavby sloupů na břehu neprotestoval. „Že najednou upozorňuje, že vlek se sloupy na břehu je nebezpečný, z jeho strany vnímám jako nefér jednání,“ zhodnotil Kratochvíl.

Starosta zdůraznil, že podobné atrakce musí splňovat bezpečnostní normy. „Pokud vlek bude nebezpečný, investor nemůže dostat všechna povolení k provozu. Sám by také měl být soudný, jestli spustí nebezpečnou věc,“ dodal Kratochvíl.

Trčala ale podle svých slov upozorňoval na nesmyslnost stavby sloupů na břehu přehrady od zveřejnění podmínky městské části. „Zkušený člověk takovou jízdu zvládne, ale pro děti je nebezpečná. Doufám, že v zastupitelstvu zvítězí rozum a povolí stavbu sloupů ve vodě,“ prohlásil Trčala.

Vlek se sloupy upevněnými na dně přehrady má stát jen o pět metrů dál od břehu než vlek se sloupy na břehu. Takový posun nevadí opozičním zastupitelům. „Vlek má stát v zátoce, kde se lidé nekoupou, proto nevidím problém v jeho posunu a výstavbě sloupů na dně přehrady,“ odůvodnil zastupitel za Bystrčáky Luboš Raus.

(…)

Zkráceno, celý článek si přečtěte na stránkách Brněnského deníku Rovnost
Foto a video Pavel Trčala, www.citysports.cz

Kaufland pod Maxem – už je to tu zas!

19. 11. 2015 v 00.05 • Témata: , , , , , , , , , , ,

Už je tomu bezmála tři roky, když se na Bystrčníku psalo o zamýšlené stavbě Kauflandu v Bystrci pod obchodním domem Max, mezi ulicí Páteřní a Nad Dědinou. Orientační průzkum Bystrčníku v únoru 2013 naznačil, že 81 % hlasujících si stavbu nepřeje, 65 % dává najevo svůj nesouhlas dokonce velmi razantně (je to úplná pitomost) a jen 16 % hlasů by Kaufland u Maxu přivítalo. Stejně negativní stanovisko zaujímá k záměru výstavby Bystrcká radnice a to konzistentně od roku 2013 až podnes.

Tenkrát jsem v článku Kaufland pod Maxem uvedl: „Z katastrální mapy zjišťujeme, že pozemky na inkriminovaném místě pod Maxem jsou v rozsahu necelých 10 000 m² ve vlastnictví firmy IMPERA Invest s.r.o., v rozsahu cca 13 000 m² ve vlastnictví Statutárního města Brna. Je tedy docela možné, že pro realizaci výše naznačeného investičního záměru by byla nezbytná nejen domluva Kauflandu s Imperou, ale též aby Statutární město Brno prodalo (či pronajalo či jinak dalo k dispozici) městské pozemky firmě Impera, která by pak následně stavěla budovu pro Kaufland. To je budoucí scénář, který si v této chvíli dovoluji načrtnout – zda pravdivě či nikoli, ukáže budoucnost.“

Obr_1bNyní se zdá, že se tento ponurý scénář začíná naplňovat a že firma Impera spolu s pražskou FI Development o výstavbu nejen usiluje, ale už ji ve spolupráci s magistrátem města Brna reálně připravuje. Svědčí o tom i dopis, který bystrcká radnice v nedávné době obdržela z Magistrátu města Brna.

Pro dokreslení situace vzpomenu ještě jednání bystrckého zastupitelstva dne 20. 2. 2013, na kterém se pan Ing. Jaromír Beneš, předseda představenstva a jednatel společnosti Impera (nezaměňovat s panem Ing. Svatoplukem Benešem, naším bývalým starostou) snažil přesvědčit zastupitele o výhodách svého projektu slovy: „Domnívám se, že nákupní centrum tohoto typu, které my navrhujeme, by se zcela jistě městské části a nejenom městské části velmi významně hodilo. Nehledě k tomu, že je to dlouhodobá zkušenost, že kde se postaví jakékoli nákupní centrum tohoto typu, vždycky na sebe nabaluje další činnosti a spíše se ta daná lokalita rozvíjí, než aby ubírala pracovní příležitosti jiného pidiobchodního centra, které je v blízkosti.“

K problematickému dopravnímu napojení kruhovým objezdem těsně nad tramvajovým mostem pak uvedl: „Dopravní řešení kruhovým objezdem, které jsme navrhli, by městské části nejen teď, ale i do budoucna významně pomohlo. Zdůrazňuji, že plánovaný kruhový objezd jsme chtěli vybudovat z vlastních zdrojů. Občané Bystrce mohou mít na dopravní napojení laický názor, ale jsem hluboce přesvědčen, že pakliže to prošlo různými stupni projednávání na městě, na odboru dopravy a k našim návrhům se vyjadřují naprosto kladně, tak spíš bych věřil tady těm odborníkům než sám sobě.“ Pan Ing. Jaromír Beneš tenkrát žádal po zastupitelstvu buď kladné rozhodnutí ve věci stavby nebo odročení jednání v této záležitosti.

Bystrcké zastupitelstvo na onom jednání dalo ovšem jednoznačně a až na jeden hlas jednomyslně najevo svůj nesouhlas se zamýšlenou stavbou. Ze strany zastupitelů zazněla celá řada komentářů, snad nejpřípadněji to vyjádřil zastupitel pan Petr Fedor slovy: „Děkuji panu Benešovi za názor, že odborníci z magistrátu města Brna ví daleko lépe než občané a zastupitelé městské části Brno Bystrc, co je pro Bystrc lepší. Já jsem opačného názoru. Já si myslím, že občané a zastupitelé městské části Brno Bystrc by si snad mohli říct, co jim připadá zajímavé a lepší. A k celé té věci jenom jedna jednoduchá poznámka. Stavební plocha pro možnou lehkou výrobu popřípadě obchodní aktivity pod stávajícím centrem Max je poslední větší stavební plochou v Bystrci použitelnou v budoucnosti pro cokoli. V tuto chvíli není žádná akutní potřeba ji využít, občané okolo netrpí žádným nedostatkem ničeho závažného snad kromě toho, že je ohrožují budoucí projekty tam připravované. A domnívám se, že vyplýtvat tuto poslední volnou plochu v Bystrci na to, abychom postavili obchodní centrum vedle obchodního centra je mírně řečeno nerozumné a naše děti a naši vnuci by nám za to jednou rozhodně nepoděkovali.“

Neklame-li mě paměť, odcházel pan Ing. Jaromír Beneš z onoho zasedání zastupitelstva s tím, že si povolení ke stavbě zařídí na Magistrátu města Brna. Současná situace, jak se zdá, toto potvrzuje. Naše bystrcká radnice má o zamýšlené stavbě jen minimum informací a téměř žádné možnosti, jak jí zabránit. Zdá se, že někdo na městě rozhodl, že my tady v Bystrci další obchodní centrum nutně potřebujeme.

Co se dá v nastalé situaci dělat? Naši radní a zastupitelé budou rozhodně potřebovat podporu nás, občanů. Prostě proto, aby jim na velké, magistrátní radnici bylo vůbec nasloucháno. Jedno vím jistě, že totiž rozhodně není ani nutné ani vhodné složit ruce v klín a čekat rezignovaně, jak to dopadne. Příkladem budiž bystrcké Horní náměstí.

A co udělat konkrétně? Víc hlav víc ví, očekávám spoustu nápadů v diskuzi. Každý nápad se počítá, žádný nápad není hloupý. Říká se tomu brainstorming. Tak pojďme na to.

Ing. Luboš Raus

Související

Kaufland pod Maxem: Investor vyrazil na nákup?
Centrum obchodu a služeb při ul. Páteřní – Kaufland (informace na webu městské části)
Kaufland pod Maxem: Majetková komise projedná pozemky
Další petice proti Kauflandu pod Maxem odevzdána
Jedna petice proti Kauflandu odevzdána, pro další se sbírají podpisy
Roman Onderka o Kauflandu pod Maxem
Zastupitelstvo stavbu pod Maxem odmítlo, nic však nekončí
O Bystrci v Bystrci podruhé
81 % čtenářů Kaufland pod Maxem nechce
Centrum obchodu a služeb Brno-Bystrc – zveřejnění záměru
Obchodní centrum pod Maxem už posuzuje kraj
Je v Bystrci dost supermarketů?
Anketa: Chcete Kaufland pod Maxem?
Kaufland pod Maxem
Kaufland na Kamechách nebude
Proč nebude Kaufland na Kamechách? Protože bude pod Maxem
Kaufland na Kamechách: 2014
Kaufland na Kamechách až v příštím roce
Druhý Kaufland má vzniknout pod MAXem

Soukromník chce cestu jen pro někoho. Šestiletý spor o pěšinu je u soudu

14. 1. 2015 v 14.49 • Témata: , , , , , , , , , , ,

Střepy na cestě a cedule zakazující vstup provázejí lidi na pěšině ze sídliště Kamechy k potoku Vrbovec. Teď je cesta průchozí. Na jak dlouho, to nikdo neví.

Už přes šest let se o ni vede spor, který Brněnský deník Rovnost sleduje. „Nyní jsem požádal radnici o omezení po pěšině chodit. Taky jsem proti rozhodnutí bystrckého úřadu o otevření stezky podal žalobu u krajského soudu,“ řekl Vilém Pařil. Je jeden ze dvou majitelů pozemků, přes které cesta vede.

Nový starosta Bystrce Tomáš Kratochvíl o žalobě ví. „Situaci jsme projednávali na kontrolním výboru. Požádal jsem o zpracování veškeré dokumentace. Čekáme, jak rozhodne soud,“ řekl Kratochvíl. Dodal, že po stezce často chodil a byl by rád, kdyby zůstala zachována nebo nahrazena.

Podle Pařila se jeho návrh na uzavření pěšiny sousedících zahrádkářů netýká. „Zahrnuli bychom je do sousedské dohody o přístupu,“ vysvětlil Pařil. Důvodem pro omezení jsou pro něho krádeže ovoce a zahradnických potřeb na jeho pozemku.

Dohoda není řešení pro jednu ze zahrádkářek Janu Švancarovou. „Taková úmluva může být jen tam, kde fungují dobré sousedské vztahy,“ řekla. Ty podle ní ověří jen doba, po kterou nechají majitelé pěšinu otevřenou.

(…)

Zkráceno, celý článek Alžběty Nečasové s fotogalerií si přečtěte na brnensky.denik.cz
foto lednacek.net

Související

Jana Švancarová: Lepší drzé čelo než poplužní dvůr
Pěšina k Vrbovci je otevřená. Plná střepů a s bránou navíc
Plot musí z pěšiny pryč, rozhodl úřad o zahrádkách v Bystrci
Případ zatarasené pěšiny k Vrbovci končí
Reportáž: Pěšina k Vrbovci se řeší už mnoho let
Zatarasená pěšina – stránky věnované sporu, podrobné informace, dokumenty
Po pěšině k Vrbovci se znovu bude chodit
Spor o pěšinu k Vrbovci se vrací do Bystrce
Pěšina k Vrbovci – soud promluvil
Pěšina k Vrbovci: Spor se vleče
Zatarasená pěšina: Úředníci mlží, městská část nedělá nic
Lidem vadí zátaras v Údolí oddechu. Stěžují si na úřady
Jak se řeší zatarasená pěšina v Bystrci
Luboš Raus: Cesta do údolí Vrbovce
Kdy budeme zase chodit pěšinkou do údolí Vrbovce?
Odstraní úřad sporný plot? (aktualizováno)

Jana Švancarová: Lepší drzé čelo než poplužní dvůr

28. 11. 2014 v 14.22 • Témata: , , , , , , , , , , ,

V průběhu jednoho týdne už podruhé píši o pěšině k Vrbovci. Mohlo by se zdát, že se v tom nějak vyžívám, že je to můj koníček. Ujišťuji ctěné čtenáře, že opak je pravdou. Jsem touto kauzou upřímně zhnusena a ráda bych od toho měla pokoj.  Na Bystrčník píši proto, že na něj chodí lidé, kteří se o dění v Bystrci zajímají a kterým není jedno, jaká je v Bystrci správa veřejných věcí. Podle mých zkušeností velmi, velmi svérázná.

Před týdnem jsem psala o tom, že se nám po dlouhém a úmorném správním řízení podařilo dosáhnout pravomocného rozhodnutí (4. 7. 2014), které praví,  že předmětná pěšina je veřejně přístupnou účelovou komunikací, a to od nepaměti. Realizace tohoto rozhodnutí, tedy odstranění překážek,  trvala čtyři měsíce.

V třicetidenní lhůtě, kterou toto rozhodnutí stanovilo, neodstranil pan Holan vůbec nic. Asi počítal s tím, že bude rychle projednána jeho žádost o povolení pěšinu uzavřít, a úřad měl zřejmě v úmyslu mu vyjít vstříc. Označili jsme tento postup za nemravný a argumentovali i správním řádem (§ 48, odst. 1). Naše námitka byla odmítnuta. Protože jsme na otevření pěšiny trvali (a kdo by netrval, když to stálo takové úsilí), začal úřad podle vlastních slov pečlivě připravovat exekuční příkaz. Myslela jsem si, že je to proto, aby při vymáhání nákladů na exekuci nemohl úřadu nikdo z povinných nic vytknout. Pan Holan obdržel dokument do datové schránky. Doručování paní M. Holan oba dva manželé mařili, a tak prodlužovali lhůtu k nabytí právní moci. Doručenka od první zásilky pro paní Holan se vrátila zřetelně podepsaná jejím manželem. Nebyla poslána do vlastních rukou, ačkoliv to stanovuje §72 spr. řádu. Doručení se muselo opakovat, takže to trvalo další tři týdny. A stejně se podepsal zase Jiří Holan :-).

Teď už na to úřad nehleděl a konečně přistoupil k náhradnímu výkonu rozhodnutí. Termín nám nebyl oznámen, zjistili jsme to náhodou už následující den. O střepech, které se na pěšině objevily vzápětí, jsem už psala. Poslali jsme o tom svědectví na úřad jako připomínku do nového řízení.

21. listopadu, tedy dva týdny po odstranění překážek, bylo vydáno povolení tuto pěšinu uzavřít pro veřejnost. Z časových souvislostí vyplývá, že úřad byl rozhodnut, že toto povolení vydá, ještě před tím, než nechal překážky odstranit. V pondělí 24. listopadu jsem volala na úřad s dotazem, kolik stálo odstranění překážek. Ing. Kubátová mi to zdvořile odmítla říct, máme poslat dotaz kolegovi (ing. Bártovi), který je lépe informován. Na dotaz, zda už manželé Holanovi částku uhradili, mi řekla že nikoliv, že pan Holan odstranil to, co bylo na jeho pozemku, zátaras na pozemku sousedů (vznikl ve stejnou dobu a nepochybně měl stejného původce), odstranil úřad na své náklady, tedy z veřejných peněz. (Redaktorka z Rovnosti zjistila, že to bylo 11 000 Kč). Pan Holan nebyl za své letité zpupné chování, které se v posledních měsících rovnalo pohrdání úřadem, nijak sankcionován.

Nevím, jak to vidí ostatní občané, ale mně tohle jako dobrá správa nepřipadá. Chovat se slušně se zkrátka nevyplácí a přísloví v titulku tohoto článku se ukazuje jako hluboce pravdivé. Ráda bych se zeptala pana tajemníka Kroupy, který se hrdě hlásí k odpovědnosti za výkon státní správy v Bystrci, zda si pořád myslí, že nikdo z jemu podřízených  úředníků neporušil žádný paragraf. A paní Kubátové, která je podepsaná pod téměř všemi dokumenty z této kauzy a která v odpovědi na dotaz poučuje jednoho bystrckého občana o morálním aspektu prasopejskařství (18. červen 2013), bych ráda řekla, že výkon státní správy má také svou morální stránku. Její ignorování má na společnost mnohem horší dopady, než psí hromádky na trávníku.

Jana Švancarová

Související

Pěšina k Vrbovci je otevřená. Plná střepů a s bránou navíc
Plot musí z pěšiny pryč, rozhodl úřad o zahrádkách v Bystrci
Případ zatarasené pěšiny k Vrbovci končí
Reportáž: Pěšina k Vrbovci se řeší už mnoho let
Zatarasená pěšina – stránky věnované sporu, podrobné informace, dokumenty
Po pěšině k Vrbovci se znovu bude chodit
Spor o pěšinu k Vrbovci se vrací do Bystrce
Pěšina k Vrbovci – soud promluvil
Pěšina k Vrbovci: Spor se vleče
Zatarasená pěšina: Úředníci mlží, městská část nedělá nic
Lidem vadí zátaras v Údolí oddechu. Stěžují si na úřady
Jak se řeší zatarasená pěšina v Bystrci
Luboš Raus: Cesta do údolí Vrbovce
Kdy budeme zase chodit pěšinkou do údolí Vrbovce?
Odstraní úřad sporný plot? (aktualizováno)

Pěšina k Vrbovci je otevřená. Plná střepů a s bránou navíc

24. 11. 2014 v 15.00 • Témata: , , , , , , , , , , ,

Případ zatarasené pěšiny, spojující Foltýnovu ulici v Bystrci s údolím potoka Vrbovce, má víc životů než leckterá kočka. Vleče se už od roku 2008, kdy nový soukromý majitel pozemků desetiletí užívanou stezku pro pěší zabarikádoval. Už mnohokrát se od té doby zdálo, že úřady spor definitivně vyřešily a pěšina se opět otevře, vždy však marně. Ani srpnové „rozhodnutí“ úřadu městské části nebylo výjimkou – i když se na první pohled zdálo, že věc je konečně sprovozena ze světa, všechno je opět jinak. 

*

Únorové rozhodnutí bystrckého silničního správního úřadu o tom, že se jedná o veřejně přístupnou účelovou komunikaci a že je třeba odstranit veškeré překážky, nabylo po odvoláních právní moci 4. července 2014. Ještě před tímto datem podali manželé Holanovi a o něco později i otec a syn Pařilovi žádost o povolení tuto cestičku uzavřít pro veřejnost. Zejména pan Holan zjevně počítal s tím, že pěšinu vůbec neotevře, protože do 3. srpna neodstranil vůbec nic. 4. srpna mi na můj dotaz, jaký bude další postup, nedokázal na bystrckém úřadě nikdo odpovědět. Vedoucí OŽPD, ing. Kubátová, dokonce argumentovala novým paralelním řízením. Odpověděla jsem, že my otevření pěšiny rozhodně požadujeme a o něco později jsem úřadem vedené řízení o uzavření cesty, která ještě nebyla zprůchodněna, označila za nemravné a na tomto hodnocení trvám.

Protože pan Holan neodstranil překážky ani v náhradním termínu určeném exekuční výzvou, přistoupil úřad k provedení exekuce, ke které došlo až ve čtvrtek 6. listopadu. Firma, kterou úřad pro tento výkon zjednal, odstranila zátarasy a uklidila střepy, kterými byla pěšina poseta. Po cestičce se tedy znovu dalo procházet. Bohužel jenom dva dny. Už v neděli 9. listopadu jsme zjistili, že je stezka znovu hustě posypána střepy lahvového i tabulového skla a že jsou na ní poházeny i jiné odpadky. Bylo jasné, že to udělal někdo, kdo nechce, aby se po cestě chodilo. Svádět to na vandaly z řad veřejnosti, to chce opravdu bujnou fantazii. Jednak veřejnost o tom, že je cesta průchozí, neměla ani tušení. A za druhé, pokud chce někdo po té cestě občas projít, nedá si přece práci s tím, aby ji posypal střepy tak, že chůze po ní je nebezpečná.

Ve čtvrtek 13. listopadu jsme pěšinu uklidili. Ještě v pátek večer byla čistá. V sobotu kolem třetí odpoledne jsem se tam šla podívat. Pan Holan instaloval na hranici svého pozemku jakousi branku. Na můj dotaz, proč to tam dává, když pěšina má být průchozí, odpověděl, že si na svých pozemcích může dělat, co chce. Řekla jsem, že nějaký mizera posypal tu cestičku spoustou střepů, že jsme to uklidili a že doufám, že se to nebude opakovat. Doufala jsem marně. Už za necelé tři hodiny (před šestou večer), jsme zjistili, že na třech místech jsou opět střepy. Ne sice tolik, jako minulý týden, ale pro chůzi je to ohrožující. Nezbývá, než je opět uklidit.

Po cestičce se tedy zatím dá při určité opatrnosti projít. Branku, kterou tam pan Holan dal, si můžete klidně otevřít, nemá tam co dělat. Až do nového rozhodnutí úřadu o případné možnosti cestu uzavřít pro veřejnost, má kdokoliv právo po cestě chodit. Bojím se domyslet, že úřad toto uzavření povolí a my se po všech těch peripetiích ocitneme tam, kde jsme byli. Měli bychom sice právo průchodu, ale s jakými překážkami bychom se na tomto soukromém pozemku mohli setkat, to je ve hvězdách. A možná to tuší pan Holan. Povolení průchodu pro veřejnost považujeme my i sousedé z okolních zahrádek za zvýšení bezpečnosti pro všechny.

Některým čtenářům se to může jevit jako banální spor se svévolným sousedem. Do jisté míry je to pravda. Nemohu se ovšem zbavit dojmu, že kdyby úřad postupoval proti svévolným krokům pana Holana hned od počátku rázně, situace nemusela dosáhnout dnešních rozměrů.

Jana Švancarová

Související

Plot musí z pěšiny pryč, rozhodl úřad o zahrádkách v Bystrci
Případ zatarasené pěšiny k Vrbovci končí
Reportáž: Pěšina k Vrbovci se řeší už mnoho let
Zatarasená pěšina – stránky věnované sporu, podrobné informace, dokumenty
Po pěšině k Vrbovci se znovu bude chodit
Spor o pěšinu k Vrbovci se vrací do Bystrce
Pěšina k Vrbovci – soud promluvil
Pěšina k Vrbovci: Spor se vleče
Zatarasená pěšina: Úředníci mlží, městská část nedělá nic
Lidem vadí zátaras v Údolí oddechu. Stěžují si na úřady
Jak se řeší zatarasená pěšina v Bystrci
Luboš Raus: Cesta do údolí Vrbovce
Kdy budeme zase chodit pěšinkou do údolí Vrbovce?
Odstraní úřad sporný plot? (aktualizováno)

Plot musí z pěšiny pryč, rozhodl úřad o zahrádkách v Bystrci

15. 7. 2014 v 22.12 • Témata: , , , , , , , , , , ,

Brno-Bystrc – Neprořezané stromy a vysoká tráva. Zahrada Jany Švancarové v zahrádkářské kolonii v Bystrci za šest let zpustla. Přístupovou cestu přehradil jeden ze sousedů plotem. O případu už Rovnost informovala. Teď došlo k zásadnímu posunu. Stezka k potoku Vrbovec musí být průchozí a proti rozhodnutí příslušného úřadu se nedá odvolat.

Až si všichni účastníci řízení převezmou dopisy z bystrcké radnice s oznámením, začne běžet třicetidenní lhůta, v níž musí majitel zátarasy odstranit. Švancarové přišel dopis včera. „Je to úleva. Jednání s úřady byla nekonečná,“ řekla zahrádkářka.

Problém se týká pěšiny, která spojuje horní část Foltýnovy ulice s údolím, kde teče Vrbovec. Už léta vede po soukromých pozemcích, které patří jednotlivým lidem. Problém nastal až před šesti roky, kdy některé zahrádky koupili noví majitelé a cestu zatarasili.

Stezkou dříve Bystrčtí chodívali na procházky. „Se psem teď musíme jinam. Do zahrady se naštěstí dostaneme dobře, máme ji v jiné části kolonie,“ uvedl jeden z místních. Jméno nikdo z oslovených zveřejnit nechtěl. Bojí se, protože před šesti lety vyhořely čtyři chaty v okolí pozemků nového majitele Jiřího Holana.

(…)

Zkráceno, celý článek si přečtěte na brnensky.denik.cz

Související

Případ zatarasené pěšiny k Vrbovci končí
Reportáž: Pěšina k Vrbovci se řeší už mnoho let
Zatarasená pěšina – stránky věnované sporu, podrobné informace, dokumenty
Po pěšině k Vrbovci se znovu bude chodit
Spor o pěšinu k Vrbovci se vrací do Bystrce
Pěšina k Vrbovci – soud promluvil
Pěšina k Vrbovci: Spor se vleče
Zatarasená pěšina: Úředníci mlží, městská část nedělá nic
Lidem vadí zátaras v Údolí oddechu. Stěžují si na úřady
Jak se řeší zatarasená pěšina v Bystrci
Luboš Raus: Cesta do údolí Vrbovce
Kdy budeme zase chodit pěšinkou do údolí Vrbovce?
Odstraní úřad sporný plot? (aktualizováno)

Případ zatarasené pěšiny k Vrbovci končí

20. 6. 2014 v 13.56 • Témata: , , , , , , , , , , ,

Brno-Bystrc, 20. června • Po nekonečných šesti letech končí spor o zatarasenou pěšinu k potoku Vrbovci. Manželé Švancarovi, kteří roky vedli s úřady boj o zprůchodnění stezky pro pěší, zatarasené v roce 2008 soukromým majitelem pozemků, dosáhli vítězství. Po cestičce se bude opět chodit.

„V úterý ráno nám z magistrátu přišlo rozhodnutí o odvolání paní Holan a pánů Pařilových (protistrana sporu, majitelé pozemků),“ popsala závěrečnou fázi sporu Jana Švancarová. Jejich námitky byly odmítnuty a rozhodnutí zdejšího úřadu bylo potvrzeno. Proti tomuto rozhodnutí už není odvolání, ani případná žaloba nemá odkladný účinek. Takže je dobojováno. Doručením všem účastníkům nabude toto rozhodnutí právní moci a pak mají všichni třicet dnů na to, aby odstranili z cestičky překážky.“

Jestli ve stanoveném termínu majitel pozemků překážky neodstraní, učiní tak za něj úřad.

Stezka mezi zahrádkami spojovala horní část Foltýnovy ulice v Bystrci s údolím potoka Vrbovce. Když nový majitel pozemků vytvořil na desetiletí existující cestě zátarasy (mapa), část lidí z okolí proti tomu protestovala, mezi jinými právě manželé Švancarovi, kteří tak ztratili přístup ke své zahrádce.

Spor o pěšinu se postupně přesouval z instituce na instituci. Městská část a magistrát zprvu neshledaly důvody pro zásah, který by vedl k obnovení cesty. Situace se změnila teprve když se paní Švancarová obrátila na ombudsmana a ten dal jejím argumentům zapravdu a doporučil podat správní žalobu.V prosinci 2012 krajský soud zrušil rozhodnutí magistrátu a spor se vrátil do Bystrce, i tak ale bylo zapotřebí na definitivní rozhodnutí ještě téměř dva roky čekat. O celé záležitosti vznikla dokonce i televizní reportáž.

„Byla to veřejně přístupná účelová komunikace a jako takovou jsme ji v tomto řízení obhájili. Cítím úlevu, ale žádnou radost. Spíš rozpaky nad tím, že něco tak zřejmého trvalo tak nehorázně dlouho,“ uzavřela Jana Švancarová.

-vl-

Související

Reportáž: Pěšina k Vrbovci se řeší už mnoho let
Zatarasená pěšina – stránky věnované sporu, podrobné informace, dokumenty
Po pěšině k Vrbovci se znovu bude chodit
Spor o pěšinu k Vrbovci se vrací do Bystrce
Pěšina k Vrbovci – soud promluvil
Pěšina k Vrbovci: Spor se vleče
Zatarasená pěšina: Úředníci mlží, městská část nedělá nic
Lidem vadí zátaras v Údolí oddechu. Stěžují si na úřady
Jak se řeší zatarasená pěšina v Bystrci
Luboš Raus: Cesta do údolí Vrbovce
Kdy budeme zase chodit pěšinkou do údolí Vrbovce?
Odstraní úřad sporný plot? (aktualizováno)

Kaufland pod Maxem nepokračuje. Projekt je možná ukončen

6. 5. 2014 v 09.37 • Témata: , , , , ,

Projekt supermarketu Kaufland v centrální části Bystrce nepokračuje. Podle dostupných zpráv se zdá dokonce pravděpodobné, že investor zamýšlenou stavbu zrušil.

Nový Kaufland měl vzniknout pod stávajícím obchodním centrem Max u Kubíčkovy ulice, na pozemcích, které územní plán k tomuto účelu vyhrazuje. Proti záměru se razantně postavila jak městská část, tak i obyvatelé z okolí. Bystrčtí zastupitelé prodej pozemků pro Kaufland odmítli, hlavním důvodem bylo krkolomné dopravní řešení na hranici realizovatelnosti. Lidé z okolí se na úřady obrátili hned dvěma peticemi, pod něž se podepsalo několik set občanů.

„Pozemky stále zůstávají v majetku Brna. V tomto okamžiku magistrát neregistruje žádnou žádost o jejich prodej  nebo pronájem a ani v jiném směru se kolem projektu nic neděje,“ informoval místostarosta Bystrce Tomáš Přibislavský (TOP 09). Upozornil však, že situace se může změnit.

Podle zpráv z magistrátu i odjinud, které se Bystrčníku podařilo získat, investor projekt odložil nebo dokonce zcela opustil.

-vl-

Související

Kaufland pod Maxem: Investor vyrazil na nákup?
Centrum obchodu a služeb při ul. Páteřní – Kaufland (informace na webu městské části)
Kaufland pod Maxem: Majetková komise projedná pozemky
Další petice proti Kauflandu pod Maxem odevzdána
Jedna petice proti Kauflandu odevzdána, pro další se sbírají podpisy
Roman Onderka o Kauflandu pod Maxem
Zastupitelstvo stavbu pod Maxem odmítlo, nic však nekončí
O Bystrci v Bystrci podruhé
81 % čtenářů Kaufland pod Maxem nechce
Centrum obchodu a služeb Brno-Bystrc – zveřejnění záměru
Obchodní centrum pod Maxem už posuzuje kraj
Je v Bystrci dost supermarketů?
Anketa: Chcete Kaufland pod Maxem?
Kaufland pod Maxem
Kaufland na Kamechách nebude
Proč nebude Kaufland na Kamechách? Protože bude pod Maxem
Kaufland na Kamechách: 2014
Kaufland na Kamechách až v příštím roce
Druhý Kaufland má vzniknout pod MAXem

Reportáž: Pěšina k Vrbovci se řeší už mnoho let

1. 2. 2014 v 07.39 • Témata: , , , , , , , , , , ,

Manželé Švancarovi se díky zátarasu nemohou dostat na svou zahrádku. Jediná cesta totiž vede přes soukromé pozemky. Ještě donedávna to všichni sousedé akceptovali, což celou cestu zlegalizovalo. Pak si však jeden z nich postavil hlavu a cestu přehradil. Úřad brněnské městské části Bystrc se s tímto tvrdým oříškem trápí už více než 4 roky. Na spornou cestu se s námi vypravila právnička z Kanceláře veřejného ochránce práv.

Pod názvem Omezování správy vlastního majetku odvysílala reportáž o sporu o pěšinu k Vrbovci 8. prosince Česká televize. Záznam najdete na www.ceskatelevize.cz.

Pěšina k Vrbovci: Nekonečný spor

13. 11. 2013 v 11.56 • Témata: , , , , , , , , , , ,

Spor o pěšinu k Vrbovci se zdá být nekonečný. Stezka mezi zahrádkami spojující horní část Foltýnovy ulice v Bystrci s údolím potoka Vrbovce, kterou v roce 2008 zatarasil majitel pozemků, zůstává nadále neprůchodná. Ačkoli se v červenci tohoto roku zdálo, že pře se chýlí ke konci a úřady rozhodnou ve prospěch zprůchodnění, nynější odvolání jedné ze stran přinese přinejmenším další měsíce odkladů.

„S hlubokým politováním oznamuji, že toužebně očekávaný příznivý konec naší kauzy kolem přístupové pěšiny k Vrbovci se nekoná,“ informovala Bystrčník Jana Švancarová, která se o obnovení stezky pro pěší celé roky aktivně zasazuje. „Minulou středu dorazilo po dvou měsících do naší datové schránky rozhodnutí odvolacího orgánu (JUDr. Roškové z odboru dopravy MmB), kterým věc vrací do Bystrce k novému projednání. Důvodem je odvolací námitka paní Holanové, že nebyla pozvána k podání svědectví původních majitelů její parcely.“

„Podání svědectví se odehrálo 7. května 2013 a vyznělo jednoznačně ve prospěch pěšiny. Bylo mi tehdy divné, že paní Holanová nedorazila. Obálka s pozvánkou se prý z Vídně, kde paní Holanová bydlí, vrátila jako nedoručitelná. Doufala jsem, že její neúčast nemůže shodit hodnotu tohoto svědectví pod stůl. Mohla. Po prostudování s naším případem souvisejících judikátů vím, že svědectví, na které nebyl pozván některý účastník řízení, nelze použít jako důkaz,“ popsala Jana Švancarová.

Do sporu o pěšinu se během let zapojila řada institucí – městská část, magistrát, ombudsman i krajský soud. V roce 2012 krajský soud všechna dosavadní rozhodnutí zrušil a věc vrátil na začátek, tedy do Bystrce.

„Banální případ zatarasené pěšiny se vleče už šestý rok. Někdo by za toto zpackané řízení a vlastně za celou dlouhou kauzu měl nést odpovědnost,“ je přesvědčena paní Švancarová. Viníka vidí v úřednících městské části.

„Tento případ mi neponechal ani zbla důvěry ve fungování státní správy. Dělá se mi špatně od žaludku, když jdu kolem bystrckého úřadu a když tam mám vejít, cítím se jako když vcházím na nepřátelské území. Zdá se mi, že tam pracují lidé, kteří myslí jinak, než zbytek světa. Člověk by čekal, že oba úřady budou spolupracovat. Že prvostupňový orgán, tedy bystrcký úřad, se bude s důvěrou obracet o radu na nadřízený orgán tak, aby spravedlivě vedené řízení nemuselo být zrušeno pro banální formální chybu. V tomto případě mám dojem, že oba úřady spolupracují, ale úplně na něčem jiném,“ uzavřela Jana Švancarová.

-vl-

Související

Zatarasená pěšina – stránky věnované sporu, podrobné informace, dokumenty
Po pěšině k Vrbovci se znovu bude chodit
Spor o pěšinu k Vrbovci se vrací do Bystrce
Pěšina k Vrbovci – soud promluvil
Pěšina k Vrbovci: Spor se vleče
Zatarasená pěšina: Úředníci mlží, městská část nedělá nic
Lidem vadí zátaras v Údolí oddechu. Stěžují si na úřady
Jak se řeší zatarasená pěšina v Bystrci
Luboš Raus: Cesta do údolí Vrbovce
Kdy budeme zase chodit pěšinkou do údolí Vrbovce?
Odstraní úřad sporný plot? (aktualizováno)

Kaufland pod Maxem: Investor vyrazil na nákup?

11. 9. 2013 v 12.10 • Témata: , , , , , , , , , , ,

Úsilí investora o stavbu nového nákupního centra Kaufland v Bystrci neustává. Pro realizaci projektu, plánovaného pod nynějším obchodním střediskem Max u Kubíčkovy ulice, potřebuje od města vykoupit klíčové pozemky. Ačkoli jsou bystrčtí radní i zastupitelstvo razantně proti záměru, magistrátní koalice ODS-ČSSD přes jisté váhání pozemky prodat chce.

„O prodeji pozemků jednala majetková komise města Brna,“ popisuje vývoj událostí bystrcký místostarosta Tomáš Přibislavský (TOP 09). „V červnu se nesešla v usnášeníschopném počtu, v červenci komise nepřijala žádné usnesení.“

Majetková komise hlasovala jak o návrhu prodej posoudit kladně, tak o opačném usnesení. Komise sice hlasování svých členů nezveřejňuje, Bystrčníku se přesto podařilo zjistit, že pro prodej pozemků hlasovali Oliver Pospíšil (ČSSD), Marián Hnát (ČSSD), Josef Haluza (ČSSD) a František Vižďa (ODS).

„Žádost o prodej pozemků šla tedy na radu bez stanoviska komise, avšak dříve, než mohla být projednána, investor návrh stáhl,“ uvádí Tomáš Přibislavský.

O důvodech stažení návrhu lze jen spekulovat. Může za ním být nejistota, že by žádost nemusela být schválena, pravděpodobněji však zní snaha odložit hlasování na „vhodnější“ dobu, tedy po volbách. „Investor vyrazil na nákup,“ zní cynický komentář informovaného zdroje z magistrátu. Další termín, kdy bude brněnská rada prodej pozemků pro Kaufland projednávat, není zatím znám.

Stanovisko městské části je jednoznačně proti stavbě.

„Městská část Brno-Bystrc dlouhodobě preferuje výstavbu obdobného obchodního centra v centrální části obytného souboru Kamechy, kde je vážný deficit občanské vybavenosti. Uvažovaná výstavba by byla realizací předkládaného investičního záměru vážně ohrožena,“ říkají schválená usnesení bystrcké rady i zastupitelstva.

Záměr je problematický i kvůli velmi složitému dopravnímu řešení. Investor plánuje v rámci výstavby nákupního centra vybudovat nový kruhový objezd na Vejrostově ulici. Vzhledem k okolním výškovým rozdílům je záměrem investora vyklonit stávající komunikaci (ulici Vejrostovu) blíže směrem k souběžně vedenému tramvajovému pásu tak, aby dosáhl lepšího sklonu pro navazující příjezdové komunikace k objektu nákupního centra. Návrh investora předpokládá výstavbu nového kruhového objezdu na Vejrostově ulici. Podle některých by výsledkem bylo výrazné zkomplikování až zablokování dopravy do horní Bystrce po dobu zhruba jednoho roku. Kvůli složitým terénním poměrům není navíc jisté, zda je vůbec navržený projekt reálný.

Proti Kauflandu u Kubíčkovy ulice jsou i obyvatelé okolních domů, bližších i vzdálenějších. Sepsali a úřadům odevzdali již dvě petice.

„Nasbírali jsme celkem 313 podpisů a z toho jen 27 jich bylo mimo ulice Nad dědinou, Kachlíkova a Kubíčkova,“ uvedla členka petičního výboru Lenka Ondrušová.

Menší část místních lidí by však Kaufland uvítala.

„Ja som za. Nie je tu nič okrem Billy a Alberta na Ečerovej. Ked niečo potrebujeme, musíme do mesta,“ napsala na sociální síti Petra Dej.

-vl-

Související

Centrum obchodu a služeb při ul. Páteřní – Kaufland (informace na webu městské části)
Kaufland pod Maxem: Majetková komise projedná pozemky
Další petice proti Kauflandu pod Maxem odevzdána
Jedna petice proti Kauflandu odevzdána, pro další se sbírají podpisy
Roman Onderka o Kauflandu pod Maxem
Zastupitelstvo stavbu pod Maxem odmítlo, nic však nekončí
O Bystrci v Bystrci podruhé
81 % čtenářů Kaufland pod Maxem nechce
Centrum obchodu a služeb Brno-Bystrc – zveřejnění záměru
Obchodní centrum pod Maxem už posuzuje kraj
Je v Bystrci dost supermarketů?
Anketa: Chcete Kaufland pod Maxem?
Kaufland pod Maxem
Kaufland na Kamechách nebude
Proč nebude Kaufland na Kamechách? Protože bude pod Maxem
Kaufland na Kamechách: 2014
Kaufland na Kamechách až v příštím roce
Druhý Kaufland má vzniknout pod MAXem

Dům na Kamechách se bourat nebude. Úřad vydal dodatečné stavební povolení

29. 7. 2013 v 08.51 • Témata: , , , , , , , ,

Obytný dům na Kamechách, postavený v rozporu se schváleným projektem, se bourat nebude. Stavební úřad v Bystrci vydal dodatečné stavební povolení, které společnosti JET IMPERA dovolí dům zkolaudovat.

Stavba na rohu Hvozdecké a Vlaštovčí ulice se od projektu odchýlila v mnoha ohledech. Od původního projektu se liší se počty bytů, jejich dispozice i fasáda objektu, jinak jsou umístěny vstupní dveře, výtah, schodiště i místnosti ve společných prostorách.

„Na základě kontrolní prohlídky 10. května 2013 bylo zjištěno, že stavba je téměř dokončena, a to v rozporu s dokumentací, ověřenou ve stavebním řízení,“ uvádí stanovisko stavebního úřadu. „Stavební úřad proto 20. 5. 2013 oznámil zahájení řízení o odstranění nepovolených změn stavby a poučil stavebníka o možnosti podat žádost o dodatečné povolení.“

Společnost JET IMPERA následně skutečně žádost o dodatečné stavební povolení podala a úřad jí vyhověl. Jako podmínky pro kolaudaci si stanovil provedení hlukových měření, protipožární opatření a další drobnější opatření.

„Provedené změny stavby nejsou v rozporu s cíli a záměry územního plánování, neboť stavba nepřekračuje výškovou hladinu a stavební čáry, stanovené v závazné územně plánovací dokumentaci. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily dodatečnému povolení stavby,“ zdůvodnila rozhodnutí Ivana Krejčová, vedoucí stavebního odboru.

V pravomoci úřadu bylo udělení pokuty až do výše jednoho milionu korun; podle dostupných informací však úřad této možnosti postihu nevyužil.

-vl-

Ke stažení

Rozhodnutí o dodatečném povolení stavby (PDF)

Související

Sporný dům na Kamechách chce Impera legalizovat
Ivana Krejčová sedlá buldozer. Začne stavební úřad s bouráním Kamech?

Lidé z Rerychovy pod okny supermarket nechtějí

17. 7. 2013 v 10.27 • Témata: , , , , ,

Manželé Kuderovi z Rerychovy ulice nesouhlasí s výstavbou supermarketu před svým domem, tak, jak ho navrhuje bystrckým zastupitelstvem schválená územní studie. Napsali proto starostovi Vladimíru Vetchému (ČSSD) otevřený dopis. Následující text, který si přáli zveřejnit, je odpovědí na starostovu reakci.

*

Odpověď pana starosty Vetchého na otevřený dopis z 20. 5 .2013:

Toho dne jsme vyjádřili svoje námitky proti uvažované stavbě supermarketu na dnešním parkovišti pod ulicí Rerychova. Odpovědí byla pověřena paní Ing. arch. Ivana Krejčová, jejíž koncept pan starosta podepsal. Jde o poměrně rozsáhlý text, jehož hlavní myšlenky tu ve stručnosti shrnujeme:

  • Předmětný pozemek je v dopise označen jako „zpevněná plocha, v současné době využívaná pro parkování“. (Oficiálně tedy nejde o parkoviště?)
  • O umístění nové obchodní jednotky při ulici Kuršova se jednalo už od r. 2007. Projektant toto umístění kvůli požadavkům na dopravní situaci nedoporučil.
  • Jako výhodná pak byla označena lokalita mezi tramvajovou smyčkou a ulicí Rerychova, protože objekt bude otevřen směrem k tramvajovým kolejím a bytový dům nebude provozem rušen.
  • K tramvaji bude z ul. Rerychovy umožněn komfortní přístup po nové lávce.
  • Parkoviště pro rezidenty (placené?) zůstane přístupné na střeše supermarketu, který bude muset najít nová parkovací místa pro své klienty (pravděpodobně kolmým stáním na ulici Foltýnova).
  • Návrh studia Archika byl zastupitelstvem 17.4. 2013 odsouhlasen a předán k dopracování a schválení nutných změn v územním plánu města Brna (magistrátu, odboru územního plánování a rozvoje).
  • Městská část všechny zamýšlené akce projednává s veřejností, která má právo vznášet svoje námitky. Městská část i investor na dotazy odpovídají.
  • Snahou městské části je dokončit výstavbu této oblasti tak, aby zde mohli občané nejen přespávat, ale i žít.

Tolik dopis starosty. Bohužel musíme konstatovat, že text jen opakuje známé údaje z projektové studie, se kterou se pan starosta plně ztotožňuje, a neodpovídá na vznesené námitky (viz náš původní dopis z 20.5.2013). Naše výhrady proto trvají i nadále. Mezitím proběhla schůze nájemníků a vlastníků bytů v domě Rerychova 2/4, na které byl spontánně vyjádřen nesouhlas s touto stavbou, která by trvale zhoršila podmínky pro bydlení a potažmo snížila i tržní ceny bytů. Bylo zde dohodnuto, že v nejbližších měsících bude postoj bydlících k výstavbě artikulován písemně formou protestní petice. Zároveň vyzýváme městkou část Bystrc, aby nepokračovala v dalších krocích, vedoucích nevratně k výstavbě sporného objektu.

Helena a Miloš Kuderovi

Související

Nesouhlas se stavbou supermarketu pod ulicí Rerychova
Miloš Kudera: Rozhodnou za vás jiní. Samozřejmě na váš úkor

Po pěšině k Vrbovci se znovu bude chodit

8. 7. 2013 v 09.40 • Témata: , , , , , , , , , ,

Pěšina, spojující horní část Foltýnovy ulice v Bystrci s údolím potoka Vrbovce, se po letech opět otevře. Spor, který vypukl po jejím zahrazení v roce 2008 majitelem pozemků, se chýlí ke konci. Úřad městské části se svým rozhodnutím přiklonil k názoru, že zatarasení pěšiny nebylo v souladu se zákonem.

„Z bystrckého úřadu přišlo kýžené rozhodnutí. Deklaruje pěšinu a nařizuje odstranit překážky,“ informovala v minulém týdnu Jana Švancarová, která se o obnovení stezky pro pěší celé roky aktivně zasazovala.

„Mám pocit zadostiučinění, protože tak, jak je to napsáno, je to vítězství na celé čáře,“ komentuje rozhodnutí úřadu Jana Švancarová.

Když nový majitel pozemků vytvořil na desetiletí existující cestě v roce 2008 zátarasy (mapa), část lidí z okolí proti tomu protestovala. Spor o pěšinu se postupně přesouval z instituce na instituci; do věci se zapojila městská část, magistrát, ombudsman i krajský soud. Zatímco městská část a magistrát zprvu neshledaly důvody pro zásah, který by vedl k obnovení cesty, ombudsman se přiklonil na opačnou stranu. Po řadě odvolání a podání nakonec v prosinci 2012 krajský soud shledal rozhodnutí magistrátu vadným a zrušil jej. Spor se následně vrátil na začátek, k úřadu městské části, a ten nyní nově zvážil veškeré argumenty. Vlastník pozemků bude nucen odstranit překážky a průchod otevřít veřejnosti.

Rozhodnutí úřadu dosud nenabylo právní moci. Jana Švancarová se domnívá, že případné odvolání už na výsledku nemůže nic změnit, pouze jej nějaký čas oddálit.

„Ještě dva tři měsíce a budeme snad po pěšině chodit,“ uzavřela paní Švancarová.

-vl-
foto:  lednacek.net

Související

Zatarasená pěšina – stránky věnované sporu, podrobné informace, dokumenty
Spor o pěšinu k Vrbovci se vrací do Bystrce
Pěšina k Vrbovci – soud promluvil
Pěšina k Vrbovci: Spor se vleče
Zatarasená pěšina: Úředníci mlží, městská část nedělá nic
Lidem vadí zátaras v Údolí oddechu. Stěžují si na úřady
Jak se řeší zatarasená pěšina v Bystrci
Luboš Raus: Cesta do údolí Vrbovce
Kdy budeme zase chodit pěšinkou do údolí Vrbovce?
Odstraní úřad sporný plot? (aktualizováno)

Petice za park Kraví hora předčila očekávání. Ten je však stále v ohrožení

2. 7. 2013 v 18.05 • Témata: , , , , , , , , , , , ,

01_masarykovaNa stránkách Bystrčníku jste už zvyklí číst o nejrůznějších pohromách, které se valí na všechny možné kouty města Brna. Před dvěma měsíci jsme takto referovali o ohrožení oblíbené brněnské Kraví hory. Zatímco patnáct let jako pověstná Růženka a blaničtí rytíři dohromady spí oficiálně schválený plán a detailní podoba velkého veřejného parku, rozprostírajícího se mezi ulicemi Žižkova-Úvoz-Grohova, o to čilejší jsou developeři. Aniž by se jakkoli začal realizovat parkový záměr, který obohatí Brno jakýmsi vlastním „Central parkem“ (včetně volnočasového centra, dalších hřišť, služebny městské policie, vyhlídkové restaurace, cyklo- a hypostezek atp.), objevily se už snahy, které chtěly rozsah parku zmenšit. U ulice Žižkovy se o to pokoušela developerská společnost Frama, jež jako první mířila prolomit nepsané tabu změny veřejné zeleně Kraví hory na stavební pozemek, a ne tak ledajaký: dokonce se vznikla i předběžná studie s vizualizací osmipatrového kancelářsko-bytového komplexu. Již od nás víte, že následovala petice občanů, která se proti takovým stavebním plánům postavila a při té příležitosti zároveň upozornila na onen léta schválený plán veřejného parku.

Kraví hora je přece jen citlivé téma i významná oblast, takže se podpisy rychle shromažďovaly. Ještě než však byla petice předána do rukou primátora Romana Onderky (stalo se tak na zastupitelstvu 14.5.2013), sama Frama vzala svou žádost o změnu územního plánu zpět. Kdyby ne, museli by se zastupitelé konfrontovat s 5 414 podpisy lidí (mezi nimi i z USA, Ruska, Jihoafrické republiky nebo Indonésie či nositelé Cen města Brna), odmítajících takovou „privatizaci“ územního plánu. Petice však pokračuje i nadále – další metou je šest tisíc petentů. Prosíme, přidávejte se k ní také nyní.

Ještě však neoschl ani inkoust za posledním podpisem, a už se Kraví hora ocitla v dalším nebezpečí. Objevily se informace o tom, že Vysoké učení technické zvažuje, že by prodalo svůj areál (cca 18 tisíc m2) v srdci Kraví hory jakékoli nejvyšší nabídce. Jednu část uchráníte a druhá se řítí do rukou dalšího developera. Organizátoři petice proto napsali otevřený dopis jak primátorovi Romanovi Onderkovi, tak starostovi Liboru Šťástkovi, aby začali s VUT neprodleně jednat (pan primátor byl dokonce v její správní radě) a toto nebezpečí jednou pro vždy zažehnali.

02_masarykova

Další direkt má Kraví hora dostat kupodivu z vlastních řad. Radnice Brno-střed si za 114 tisíc Kč nechala vypracovat „studii“ (několik map a cca 20 stránek obecného textu) aktualizace současného regulačního plánu Kraví hory. Obsah sice může na první pohled působit chvályhodně, ale druhý už více nežli sporně. Problematické je, že preferuje sportoviště nade vším ostatním (a to navíc i na úkor parku) a na Kraví horu jen více vtahuje individuální automobilovou dopravu, kterou však sama studie paradoxně označuje za „vysoce negativní vliv“, což je pravda.

Lze bezpochyby preferovat, aby se hřiště neakumulovala jen na jednom místě (kam až půjde Kraví hora nafouknout?) a naopak se umisťovala promyšleně po celé městské části, aby k nim měli Brňané (a samozřejmě ti nejmenší) co nejblíže a nemuseli za nimi daleko putovat (kupř. u Úvozu v rámci Žlutého kopce). První realizací záměru budou „biti“ uživatelé oblíbeného psího výběhu, který by se měl zmenšit. Dalšími postiženými se mohou stát zahrádkáři, kam by se rozšířil baseballový areál, jehož jedna část je nyní na tomto místě zcela v rozporu se závaznou územně plánovací dokumentace. Třešničkou na dortu je pak betonový skatepark na vrcholu Kraví hory. Celý záměr má údajně projít ještě veřejným připomínkováním, ale zkušenosti říkají, že na vox populi bohužel na radnici Brno-střed moc nedají.

No a další kontroverzní projekt najdete hned v sousedství: do oploceného areálu koupaliště, kam (na rozdíl od veškerého okolí) doposud putovaly stovky miliónů, má přitéci dalších 80 miliónů. Radnice Brno-střed touží po wellness centru (oficiální pracovní krytí zní: „nezbytná“ rekonstrukce stávající přízemní partie, ke které však nově přiroste rovnou celé patro). Opět by to nemusela být záležitost tak negativní (odhlédneme-li, že zde radnice Brno-střed vstupuje na pole už celkem orané a stává se z ní – včetně nesení rizik ze  ztrátového provozu – jen další podnikatel), kdyby ovšem bylo v okolí vše spraveno, celá Kraví hora již ve vlastnictví města nebo byl třeba dostatek mateřských školek, jeslí apod. (doplňte si sami). Takto se musí maminky, které nemají kam dát své ratolesti, konejšit alespoň představou, že pro život dítka bude místo předškolního vzdělání dozajista prospěšnější sauna nebo bylinková aromaterapie.

03_masarykova

Jak říkají organizátoři petice: Kraví hora je jedinečný démant, který čeká na své vybroušení do podoby krásného parku. Zatím to však vypadá, že mistři brusiči to nevidí a spíše sázejí na kočičí zlato či jiná „šméčka“.

Michal Závodský
OS Masarykova čtvrť

Ke stažení

Petice (PDF)

Související

Za Kraví horu bojuje už i petice
Už ani Kraví hora není jistá před developery

Kaufland pod Maxem: Majetková komise projedná pozemky

21. 6. 2013 v 10.44 • Témata: , , , , ,

Záměr postavit pod obchodním střediskem Max na Kubíčkově ulici v Bystrci nový Kaufland pokračuje. Majetková komise Rady města Brna ve středu 26. června projedná prodej pozemků, které jsou pro stavbu zapotřebí. O odkup žádá společnost FI Development CZ, s.r.o. společně se společností IMPERA invest, s.r.o. Po projednání v Komisi majetkové RMB bude tento záměr dále projednávat Rada města Brna a následně Zastupitelstvo města Brna.

Majetková komise by měla zohlednit negativní stanovisko městské části; zastupitelstvo Bystrce vyjádřilo se záměrem „zásadní nesouhlas“.

„Městská část Brno-Bystrc dlouhodobě preferuje výstavbu obdobného obchodního centra v centrální části obytného souboru Kamechy, kde je vážný deficit občanské vybavenosti. Uvažovaná výstavba by byla realizací předkládaného investičního záměru vážně ohrožena,“ zní usnesení, přijaté zastupitelstvem městské části.

Ačkoli se očekává, že majetková komise vezme v potaz nesouhlas Bystrce a prodej pozemků nedoporučí, neznamená to zrušení záměru. Stanovisko komise je pouze poradní a rada i zastupitelstvo Brno, které o prodeji pozemků nakonec rozhodne, jej může ignorovat.

Zdroj: www.bystrc.cz

Související

Další petice proti Kauflandu pod Maxem odevzdána
Jedna petice proti Kauflandu odevzdána, pro další se sbírají podpisy
Roman Onderka o Kauflandu pod Maxem
Zastupitelstvo stavbu pod Maxem odmítlo, nic však nekončí
O Bystrci v Bystrci podruhé
81 % čtenářů Kaufland pod Maxem nechce
Centrum obchodu a služeb Brno-Bystrc – zveřejnění záměru
Obchodní centrum pod Maxem už posuzuje kraj
Je v Bystrci dost supermarketů?
Anketa: Chcete Kaufland pod Maxem?
Kaufland pod Maxem
Kaufland na Kamechách nebude
Proč nebude Kaufland na Kamechách? Protože bude pod Maxem
Kaufland na Kamechách: 2014
Kaufland na Kamechách až v příštím roce
Druhý Kaufland má vzniknout pod MAXem

Sporný dům na Kamechách chce Impera legalizovat

9. 6. 2013 v 08.31 • Témata: , , , , , , , ,

Společnost JET IMPERA chce dosáhnout dodatečného stavebního povolení bytového domu na Kamechách. Během stavby došlo k tak závažným odchylkám od projektu, že vedoucí stavebního odboru Ivana Krejčová zahájila 20. května řízení o odstranění stavby.

Stavba na rohu Hvozdecké a Vlaštovčí ulice se od projektu odchýlila v mnoha ohledech. Liší se počty bytů, jejich dispozice i fasáda objektu. Jinak jsou umístěny vstupní dveře, výtah, schodiště i místnosti ve společných prostorách. I tak ale patrně bude stavba nakonec legalizována.

JET IMPERA podala 24. května žádost o dodatečné povolení stavby. Až do jejího vyřešení je řízení o odstranění stavby zastaveno. Proces mohou zbrzdit i další účastníci, zejména majitelé okolních pozemků a nemovitostí a zainteresované úřady; do 15 dnů mohou proti žádosti o povolení změn stavby podat odvolání.

Povolením změn projektu celá záležitost nemusí skončit. Úřad má pravomoc pokutovat firmu do výše jednoho milionu korun.

-vl-

Související

Ivana Krejčová sedlá buldozer. Začne stavební úřad s bouráním Kamech?

Parkoviště u brněnské zoo: konec všem nadějím

31. 5. 2013 v 08.01 • Témata: , , , , , , , , , , , ,

Brno – Zhruba čtvrt milionů lidí každoročně navštíví brněnskou zoologickou zahradu. Ta jim nabízí pouhou dvacítku parkovacích míst. Situaci měl vyřešit nový vstup do zahrady u brněnských Kníniček. Nyní od projektu Brno ustupuje. Nezískalo totiž na jeho stavbu dotace.

Brňané současný stav kritizují. „Nikde v republice ani ve jinde ve světě jsem nezažila, že bych k zoo nemohla přijet autem. Jen v Brně si připadám jak v Kocourkově. Člověk se jede do zoo odreagovat a akorát se při hledání volného místa v okolí zahrady rozčílí,“ postěžovala si například Helena Bartošová.

Město mělo nové parkoviště začít stavět už letos. „Kvůli neustálým obstrukcím ze strany odpůrců parkoviště se nám zatím nepodařilo získat územní rozhodnutí. Proto jsme také přišli o dotace z Evropské unie. Bez těchto peněz nový vstupní areál nezaplatíme,“ sdělil náměstek brněnského primátora Ladislav Macek.

Kníničský starosta Martin Žák s ním nesouhlasí. „Chápeme, že zoo parkoviště potřebuje. Existují pro něj však mnohem vhodnější místa. Plánovaná stání měla být několik metrů za zástavbou rodinných domů. To, že magistrát projekt prozatím zastavil, je tak pro nás dobrá zpráva,“ sdělil starosta.

(…)

Zkráceno, celý článek si přečtěte na brnensky.denik.cz

Související

Na vstup do zoo chybí peníze, primátor viní obyvatele Kníniček
Nový vstup do brněnské zoo vznikne jen z půlky
Kraj odsouhlasil nový vstup do zoo, lidé z okolí protestují
Kníničky proti vstupu do zoo. Studie nic nezměnila
Parkoviště zoo: lidé se bojí hluku i špatného vzduchu
Parkoviště zoo: další protesty
Roman Onderka: Na nový vstup do zoo existuje názorová shoda
Vstup do zoo podražil o sto milionů, magistrát na projektu trvá
Zoo letos na dotaci nedosáhne, Brno jí na nový vstup 200 milionů nedá
Vstupní areál ZOO narazil na kraji
Vstupní areál ZOO prošel posouzením vlivů na životní prostředí
Ředitel ZOO Hovorka – boj na všech frontách
Ředitel Zoo Hovorka: Vstupní areál torpéduje malá skupina lidí. Jako R43
Nový vstup do ZOO: Proti jsou Kníničky zdravé i obyčejné
Jak bude vypadat vstupní areál ZOO?
Říjen 2009: Nechceme obří parkoviště v Kníničkách
Projekt nového vstupu do ZOO pokračuje
Parkoviště praská ve švech, Kníničky se zlobí