Bystrčník » sjezdovka

Příspěvky se štítkem ‚sjezdovka’

Sjezdovka u přehrady? Lesy staví bariéru

15. 2. 2017 v 14.02 • Témata: , , , , , ,

Vznikne na vrcholu Chochola v brněnské městské části Bystrc sjezdovka, jak plánuje podnikatel Pavel Trčala? Spíše ne. Státní podnik Lesy ČR se staví proti.

Podnikatelskému záměru, který sliboval v zimních měsících nové využití rekreační oblasti u Brněnské přehrady, chtějí lesy postavit do cesty citelnou bariéru. Plánují zřídit v lesích na obou stranách Brněnské přehrady lesnický park. Jeho hranice mají kopírovat současný Přírodní park Podkomorské lesy. Státní podnik nepopírá, že záměr je reakcí na chystané komerční aktivity podnikatelů na březích přehrady; podle jeho mluvčích jsou v rozporu s ekologickou funkcí zdejších lesů.

Pojem „lesnický park“ nemá ukotvení v zákoně, přesto už však již tři lesnické parky v České republice existují. Podle krajského ředitele Lesů ČR Dalibora Šafařík zdejší lesy zadržují velké množství vody a jsou mladé a perspektivní a nelze je obětovat komerčním aktivitám.

„Nemáme s lesy jiný než lesnický, tedy veřejný záměr. Pokud bychom v budoucnu umožnili třetím subjektům komerčně využívat menší část této lokality, vyhlásíme veřejnou soutěž,“ podotkl Šafařík.

Pavel Trčala své plány v minulosti představil, pro realizaci mu však chyběl pozemek. Pokusil se sice o dojednání směny, nynější kroky státního podniku však směřují právě opačným směrem. Jestli to bude pro sjezdovku u Brněnské přehrady znamenat definitivní konečnou, nebo podnikatel najde jinou možnost, není zatím známo.

Zdroj: www.brnenskadrbna.cz

Líbila by se vám sjezdovka na Brněnské přehradě?

16. 12. 2015 v 09.00 • Témata: , , , , , , ,

Brno – Za svahem se slušnými lyžařskými podmínkami musí zatím Brňané dojíždět nejméně dvacet kilometrů daleko do Předklášteří na Brněnsku. Brzy jim ale může stačit dojet na přehradu. Jak už Brněnský deník Rovnost informoval dřív, brněnský podnikatel Pavel Trčala tam plánuje postavit půlkilometrovou sjezdovku. Nyní už má konkrétní plány. Stavbu ale ohrožuje to, že nemá potřebný pozemek.

ski-prigl-mapa

Sjezdovku plánuje podnikatel na kopci Chochola nad Roklí na Brněnské přehradě. „Je to severní svah na břehu hned vedle velkého odstavného parkoviště směrem k hradu Veveří. Místo je jednoduše dostupné. Autem tam lidé dorazí do půl hodiny z kteréhokoli konce Brna. Zaparkovat mohou na parkovišti, které je v zimě nevyužité. A mládežníci se na lyže dostanou po škole i bez nutnosti žádat rodiče o odvoz. Jezdí tam i autobus,“ popsal své plány Trčala.

Ke stavbě ovšem potřebuje, aby město získalo příslušný pozemek. Firma Lesy města Brna už proto o tom jednala se současným majitelem, tedy Lesy České republiky, o směně za jiný pozemek.

Jenže státní podnik pozemek už měnit nechce vůbec. „Pro nás nepřichází v úvahu, že na svahu bude cokoli jiného než les. Jižní Moravu totiž už několik let trápí sucho a odlesněný pozemek vláhu v půdě nezadrží,“ vysvětlila mluvčí Eva Jouklová.

(…)

Zkráceno, celý článek si přečtěte v Brněnském deníku Rovnost

Brno je město s dlouhou lyžařskou tradicí. V historii byly na území města různé možnosti pro sjezdové lyžování, ale v současné době Brně lyžařský svah chybí. Brněnská široká lyžařská veřejnost si sjezdovku bezesporu zaslouží. Majitel firmy CITY SPORTS s.r.o. Pavel Trčala se snaží vybudovat novou sjezdovku, která by poskytla možnost pro školy organizovat jednoduše dostupné nenákladné kurzy pro děti, tréninkové zázemí pro sportovní kluby pro pravidelné tréninky bez nutnosti dojíždět na hory, volnočasové vyžití mládeže v odpoledních hodinách, večerní lyžování pro pracující a v neposlední řadě dostupné lyžování pro rodiny s dětmi. Pokud chcete tuto snahu podpořit, můžete podepsat petici na www.skiprigl.cz.

Pavel Trčala

Námitka pro kohoutovickou sjezdovku odevzdána. Bude ještě rušno

9. 3. 2011 v 12.23 • Témata: , , , , , , , , , , , , , ,

Svou námitku k územnímu plánu dnes odevzdal na brněnském magistrátu zmocněnec veřejnosti Jaromír Blatný z Bystrce. Podařilo se mu shromáždit 241 podpisů, tedy o 41 více, než je nutné, aby námitka byla projednána.

Pan Blatný a občané, kteří se pod zmocnění podepsali, si přejí, aby do nového územního plánu Brno začlenilo lyžařský svah v katastru Kohoutovic. Naprosto se tak rozchází s míněním občanského sdružení Zelená pro Kohoutovice, jež se chystá podat námitku právě opačnou. Stojí také proti Martinu Anderovi (Strana Zelených), v minulém období náměstku primátora, dnes opozičnímu zastupiteli Brna, který projekt kohoutovické sjezdovky označil za „šílený“.

Argumenty proti sjezdovce se točí zejména kolem chráněného území soustavy Natura 2000, které by dráha proťala. Jaromír Blatný však tvrdí, že ve skutečnosti o žádný podstatný problém nejde, protože populace brouka roháče, o jejíž ochranu v kohoutovické lokalitě jde, s lyžaři žádné konflikty mít nebude. V zimě, kdy se jezdí, jsou brouci zalezlí a jejich ostré zuby tak žádné nebezpečí pro lyžaře nepředstavují; naopak v létě, kdy je na stráních brouků plno, jsou zalezlí lyžaři. Zelená pro Kohoutovice se však také obává, že lampy u sjezdovky budou svítit na daňky v oboře.

Existují i ekonomické argumenty proti sjezdovce. Ty říkají, že v Brně je tak málo mrazivých dnů, že se její provoz nemůže vyplatit. Zelená pro Kohoutovice mluví o „energetické zátěži“, ačkoli zřejmě víc půjde o zátěž finanční peněženky daňového poplatníka. Pan Blatný uvádí, že Kohoutovice jsou z brněnských městských částí výjimečné svými výrazně nižšími průměrnými teplotami, nedokládá však pro srovnání rentabilitu žádné ze sjezdovek v okolí.

Od sjezdovky si Jaromír Blatný slibuje nejen lyžování, ale i krásné pohledy na Brno v zapadajícím slunci. Co mají proti západům slunce zelená uskupení se neví.

Související

Připomínky OS Zelená pro Kohoutovice k územnímu plánu
Kohoutovická sjezdovka – ne všichni jsou proti
Jana Konečná: Místo přírody území za plotem
Stránky občanského sdružení Zelená pro Kohoutovice
Ne tak docela fotosoutěž
Zelená pro Kohoutovice spustila web
V Kohoutovicích vzniká nové sdružení. Chce lyžařský svah a trhy

Kohoutovická sjezdovka – ne všichni jsou proti

1. 3. 2011 v 22.28 • Témata: , , ,

Námitky proti plánu na sjezdovku v Kohoutovicích deklarovalo občanské sdružení Zelená pro Kohoutovice. Radikálně proti jakékoli sjezdovce se nedávno vyslovil i Martin Ander, zastupitel Brna za Stranu Zelených. Ne všichni jsou však proti lyžařskému svahu. Své argumenty pro sjezdovku sepsal Jaromír Blatný. Dnes sice bydlí v Bystrci na Kamechách, z Kohoutovic však pochází a žijí tam jeho rodiče.

*

Argumenty pro sjezdovku vyznačené ve variantě II. konceptu územního plánu města Brna (rozvojová lokalita Pi-3),
tj. plocha sportu od hotelu Myslivna po ulici Pisáreckou s využitím pro lyžařský svah nebo sáňkařskou dráhu

Zrušení sjezdovky ve Wilsonově lese

Po zrušení sjezdovky, rsp. začlenění průseku do lesoparku k čemuž došlo v roce 2010, je na území města Brna v dosahu MHD velmi omezená možnost využití dostatečně příkrého svahu k provozování zimních sportů, ačkoliv samotné Brno je nazýváno městem v kopcích, vyjádřeno brněnským dialektem: Štatl v berglách.

Důvodem zrušení sjezdovky ve Wilsonově lese byl mimo jiné nesouhlas místních obyvatel se záměrem rozšíření původní sjezdovky až k obytné zástavbě, absence parkovacích ploch a zchátralost technického zařízení.

Navázání na historii, vhodná lokalita

Vyznačená lokalita Pi-3, navazuje svým trasováním na průběh bývalé sáňkařské dráhy, která byla populární v předválečném období. Lokalita má ideální dopravní spojení veřejnou dopravou.

Zastávky MHD by bezprostředně navazovaly na plánovanou sjezdovkou (do 50m): Zastávka Pisárecká (obsluha linek č. 25 a 26) a zastávka Myslivna (linka 52). Svah by byl také přístupný ze zastávky Antonína Procházky (linky: 29, 52,37) a zastávky Antropos (linky 29, 44-84). Veškeré zázemí lyžařského svahu, včetně parkování by mohl zajistit hotel Myslivna, jehož vlastníkem je doposud statutární město Brno.

Lokalita se nachází mimo oblast obytných domů. Plánovaný svah o délce 850m a převýšení 145m (360 m.n.m – 215m.n.m.) tak může svými parametry konkurovat lyžařským areálům na Vysočině.

Klimatické podmínky v Kohoutovicích

Členitost reliéfu a poloha Brna na hranici dvou geologicky odlišných soustav je umocněna z hlediska přírodního prostředí i klimaticky. Rozdíl v průměrných teplotách mezi nejníže a nejvýše položenými částmi Brna je téměř 2 °C, což způsobuje značné rozdíly v nástupu i konci vegetačního období, výšce i délce trvání sněhové pokrývky aj.

Městská část Brno-Kohoutovice je situována v Bobravské vrchovině, která se táhne jako dlouhý, zalesněný hřbet západně od Brna. Z něj vybíhají dílčí hřbety, z nichž některé zasahují až do středu města. Součástí dílčího hřbetu je Kohoutovická vyvýšenina, ohraničená ze všech stran sníženinami. Nejvyšší temenní část Kohoutovické vyvýšeniny má vzhled mírně zvlněné náhorní plošiny a dosahuje nadmořské výšky více než 400 metrů.

Proudění vzduchu je zde výrazně ovlivněno reliéfem sníženiny, ve které se nachází velká část zastavěného území. Typickým jevem, který zná každý kohoutovický občan, jsou inverze v chladné části roku a výrazně nižší teploty než např. na několik zastávek vzdáleném Mendlově náměstí. V Kohoutovicích jsou v provozu dvě amatérské meteostanice, (obě jsou umístěné na ulici Pavlovská a data jsou zobrazována on-line na internetu). Z těchto dat je možné sestavit počet mrazivých dnů pro oblast Kohoutovice a zamezit spekulacím ohledně teploty vzduchu především v zimním období.

Natura 2000 a ochrana Roháče obecného

Plánovaná sjezdovka protíná okrajově území soustavy Natura 2000. Předmětem ochrany dotčeného území je výskyt Roháče obecného. Průběh hranice evropsky chráněné lokality byl stanoven zpevněnou komunikací mezi zastávkou Pisárecká a hotelem Myslivna. Tato stanovená hranice samozřejmě nerespektuje skutečné působiště Roháče obecného. Roháč obecný jakožto nejznámější představitel brouků z čeledi roháčovitých žije v dutinách starých stromů a v mrtvých pařezech v lesích a hájích. Dospělí jedinci se objevují od konce května do začátku srpna a jsou nejvíce aktivní ve večerních hodinách. Samičky roháče kladou svá vajíčka do rozkládajícího se dřeva. Larvy se živí rozkládajícím se dřevem pařezů, starých stromů a keřů, hnijících kůlech plotů v kompostových hromadách a listovkách. Kukla roháče žije asi tři měsíce v půdě a v létě se vylíhne dospělý brouk, který se odlétá pářit s jedincem opačného pohlaví. Dospělí brouci žijí pouze několik měsíců a živí se nektarem a šťávou stromů a rostlin…

Pokud při realizaci stavby sjezdovky v době vegetačního klidu nenastane odstranění starých stromů a pařezů (pokácené porosty budou ponechány na okrajích průseku lesa příp. přemístěny do lesního porostu) nebude populace Roháče obecného ohrožena, ba naopak, než dřevo zcela vyhnije, budou míti Roháči, Roháčkyně a Roháčata další rozšířené možnosti pro své působiště.

Využití sjezdovky mimo zimní sezónu

Průsek lesa by se mohl stát vyhledávaným odpočinkovým a vyhlídkovým místem. Z horní části lyžařského svahu by se naskytl mimořádný výhled do Pisárecké kotliny s výstavištěm, směrem k severu na prolom mezi Pisáreckou a Žabovřeskou kotlinou, na Žlutý kopec, Špilberk a Petrov. I přes plánovanou úzkou výseč by byl pohled obzvlášť malebný, především při podvečerním slunci.

*

Související

Další sporný bod – kohoutovické Oko
Jana Konečná: Místo přírody území za plotem
Stránky občanského sdružení Zelená pro Kohoutovice
Ne tak docela fotosoutěž
Zelená pro Kohoutovice spustila web
V Kohoutovicích vzniká nové sdružení. Chce lyžařský svah a trhy

Jana Konečná: Místo přírody území za plotem

23. 2. 2011 v 13.44 • Témata: , , , , , , , , , , , ,

Viktor Lošťák: Dobrý den, paní Konečná.

Jana Konečná: Dobrý den.

Jako obvykle vás nejdříve představím.

Dobře.

Tedy, popravdě řečeno mne to nebaví. Je to pořád dokola.

?

Pokaždé ty rozhovory začínají stejně, vás to nenudí? Představit, vysvětlit… Stereotyp. Otrava. Není v tom žádná invence. Koho to může ještě bavit? Koho to zaujme? Kdo to bude číst?

??

Šeď, paní Konečná. Padá na mne taková marnost a šeď, podívám se na sebe do zrcadla a vidím tam člověka, co nedokáže ani vymyslet, jak jinak by se dalo začít interview. Jen to blbé představování, nic jiného se mi v té palici prázdné nevybaví. Ejhle, toť on, jmenuje se, takový, makový… Stagnace, degradace, degenerace. Má takový život vůbec smysl?

No nic. Takže nudně jako obvykle. Jana Konečná založila spolu s dalšími kohoutovickými obyvateli občanské sdružení Zelená pro Kohoutovice. Sdružení se definovalo zejména protestem proti záměru vytvořit v Kohoutovicích sjezdovku, odporem proti plánu na rušení zahrádek a snahou přivést do Kohoutovic trh. Vynechal jsem něco podstatného?

Zelená pro Kohoutovice chce přispět k lepší informovanosti o veřejných záležitostech. Zajímáme se o dění kolem nového územního plánu, organizujeme občany a zástupce veřejnosti, kteří podají k plánu námitky a připomínky.

Chcete tedy přispět ke komunitnímu životu v Kohoutovicích obecně.

Ano.

Přesto bych rád začal od tématu sjezdovky. Proč vám vadí? Z vnějšího pohledu to není úplně jasné. Co může být špatného na průseku lesem? Nesmrdí to, nehlučí… Proč tedy? Co vidí Zelená pro Kohoutovice zlého na sjezdovce?

Na tuto otázku bych raději odpověděla někdy příště. Na sjezdovku existují různé názory, argumenty pro i proti. V současnosti je vyhodnocujeme a názor sdružení na sjezdovku se teprve tvoří.

Pracujeme teď na námitce k územnímu plánu, která bude postihovat i problém sjezdovek, takže vás prosím ještě o strpení, k sjezdovce se vraťme jindy.

Poznamenám, že lidé mohou hlasovat pro nebo proti sjezdovce na vašem webu www.kohoutovice.org. Nyní, jak se tak dívám, je poměr hlasů 24:11 v neprospěch sjezdovky.

Naopak mnohem méně jednoznačně v anketě na vašem webu dopadá spor zahrádky vs. rodinné domky. Zatím je to asi tak půl na půl. Sdružení si ale nepřeje, aby se zahrádky rušily. Proč?

Proč nechceme zrušit zahrádky na kopci Juranka a na Achtelkách?

Například již několik let nemůžeme jít třeba na houby do lesa za konečnou v Kohoutovicích, kde je velké soukromé „území za plotem“. Kdybychom dovolili širokou zástavbu rodinnými domky, ztratili bychom velké části krajiny, a to nenávratně.

Místo přírody by nám přibyla další „území za plotem“ nebo v lepším případě „noclehárny“ bez plotu, ale také bez občanské a komerční vybavenosti, bez vlastního života a s nevyřešenou hromadnou dopravou, odkud ráno proudí auta ven a večer zpátky. A ještě k tomu přes sousední městské části.

Mají podle vašeho názoru do toho ale vůbec co mluvit jiní lidé než majitelé zahrádek? Jde přece o jejich majetek, o tom nelze hlasovat. Hlasovat o tom, jestli někomu něco seberou je… komunistické, ne?

Majitelé zahrádek mají slušnou možnost rozhodnout o svém území, včetně toho, že jej mohou výhodně prodat jako stavební pozemek. Naproti tomu nájemci zahrádek – členové zahrádkářského svazu, se mohou vystěhování pokusit zabránit víceméně jen prostřednictvím „zástupců veřejnosti“ formou námitky k územnímu plánu – viz kohoutovice.org/uzemni-plan-brna.php.

Na vašem webu vidím, že jste už určili termín trhů (30. května). V Kohoutovickém kurýru 2/2011 místostarosta na straně 2 uvádí úplně jiné termíny trhů než vaše sdružení na webu. Co je správně? Jak to s organizací trhů vlastně je, pořádá je sdružení nebo radnice nebo snad obojí?

Farmářské trhy, které v termínech od dubna po měsíci uvádí Kohoutovický kurýr, jsou akcí kohoutovické radnice, a podle popisu v KK 2/11 by měly mít poměrně široký sortiment (ovoce a zelenina, pečivo, med, houby, mléčné výrobky, vejce, ryby, bylinky, květiny a sazenice, ručně tvořené výrobky, potřeby pro zahrádkáře, chovatele a domácí kutily apod.)

Zahrádkářský trh, který by měl začít koncem května a opakovat se každý týden v pondělí, zase připravuje naše občanské sdružení Zelená pro Kohoutovice.

Měl by být v malém měřítku, se sortimentem sestávajícím z produkce okolních zahrádkářů (ovoce, zelenina, sazeničky).

Takže v Kohoutovicích budou souběžně probíhat dva typy trhů.

Vypadá to, že jsme radnici jaksi inspirovali, což je samozřejmě dobře.

Je to pěkné. V Bystrci jsou už taky farmářské trhy, a ještě vánoční trhy, a teď navíc zabíjačka, u vás budou trhy dva, a co je vůbec nejlepší – v Žebětíně nic.

Vaše info o plánovaných farmářských trzích radnice jsou pro mě dnes ráno úplnou novinkou a zároveň první faktickou odměnou za úsilí, které jsme zatím do činnosti našeho os Zelená pro Kohoutovice vložili.

Blahopřeji k prvnímu úspěchu sdružení.

Jinak musím říct, že se ještě pořád jen rozkoukáváme, vznikli jsme teprve před pár měsíci. Takže bych ráda v našem rozhovoru pokračovala zase až po nějaké době.

Dobře, pokračování příště. Díky za rozhovor.

Nashledanou.

*

Související

Stránky občanského sdružení Zelená pro Kohoutovice
Ne tak docela fotosoutěž
Zelená pro Kohoutovice spustila web
V Kohoutovicích vzniká nové sdružení. Chce lyžařský svah a trhy