Příspěvky se štítkem ‚Roman Onderka’

První máj na prýglu s Romanem Onderkou

30. 4. 2015 v 04.54 • Témata: , , , ,

10256772_468444983321112_8513728773390070428_o[1]Oslavit první máj na Brněnské přehradě s bývalým primátorem města Romanem Onderkou můžete v pátek 1. května od 13 do 16 hodin. Čeká na vás projížďka parníkem zdarma, ukázka hasičské techniky, skákací hrad plný sociálních demokratů, malování na obličej a k tomu všemu bude hrát kapela Pohledy.

Luboš Raus: Jaké jsou pravomoci zastupitelstev městských částí?

4. 10. 2014 v 07.26 • Témata: , , , , , , , , ,

Podle mých bystrckých zkušeností jsou pravomoci městských částí malé a týkají spíše věcí nepodstatných. A protože jako aktuální problém nejen Bystrce, ale celého města Brna vidím problematiku nakládání s pozemky, povolování staveb v rozporu s územním plánem, aktualizaci územního plánu, často z hlediska zákonnosti na hraně, dovolil jsem si kandidátům na post primátora města Brna a volebním lídrům jednotlivých stran a uskupení položit následující otázku:

Vážená paní, vážený pane, jako kandidátovi na místo primátora města Brna resp. volebnímu lídrovi bych Vám rád položil otázku, týkající se problematiky pozemků a developerů v městských částech. V současné době o pozemcích na území městských částí a o stavbách na nich rozhoduje velké, celoměstské zastupitelstvo, a to i v případě, že tyto pozemky a stavby nepřekračují svým významem hranice městské části. Městská část má pouze právo vyjádřit se. Zkušenosti jsou ovšem takové, že na názor městské části není v naprosté většině brán zřetel. Pro řadu městských částí je to aktuální palčivý problém, Bystrc nevyjímaje. Ptám se tedy: Když budete ve volbách úspěšní, budete prosazovat Vy a Vaše strana, případně volební uskupení, změnu Statutu města Brna v tom smyslu, že zastupitelstva městských částí budou moci o pozemcích na svém území a o stavbách na nich, nepřesahují-li svým významem hranici městské části, rozhodovat sami? Vzhledem k významu této otázky považujte ji, prosím, za veřejnou, stejně jako Vaši odpověď, za kterou Vám předem děkuji.

Kladnou odpověď, přesunutí pravomocí na zastupitelstva městských částí deklarovalo těchto 6 stran: KDU-ČSL;  Moravané pro Brno;  Žít Brno;  Občanská demokratická strana;  „A co Brno?“;  Strana svobodných občanů, přičemž ODS poukazovala na nutnost přesněji definovat, co znamená „význam nepřesahující hranice městské části“.

Zápornou odpověď jsem obdržel od těchto tří stran.

od KSČM, Heleny Sýkorové:

Rozhodování o nevratných majetkových dispozicích s nemovitostmi bych doporučovala zatím ponechat na úrovni ZMB.

Pavel Březa, kandidát KSČM k tomu dodává:

Statut v současném znění definuje celkem nesporně hranici pro rozdělení rozhodování města a městských částí při nakládání s nemovitostmi v majetku města. Vytvořit jinou hranici za účelem přenesení pravomoci na městské části i na prodeje je možné, ale nikoliv na pojmu „nepřesahuje svým významem hranici městské části“, který není jednoznačný. O tom, zda lze tento pojem uplatnit nemůže rozhodovat městská část, ale pouze orgán, který je ze zákona o obcích oprávněn schvalovat prodeje nemovitého majetku. Tímto orgánem je zastupitelstvo města, které je také oprávněno dávat městské části možnost nakládat s takovým majetkem rozhodnutím o svěření, s určením rozsahu svěření a udělením případných výjimek (zejména na dobu přesahující 15 let).

od ČSSD, pana primátora Romana Onderky:

ČSSD v tomto okamžiku neuvažuje o změně Statutu města ve smyslu rozšíření pravomocí městských částí ve vztahu k pozemkům na svém území, neboť praxe již v minulosti ukázala, že to může být cesta do pekla, viz. kauza Wilson v MČ Brno-střed či Marka v Medlánkách.

Obcí je Brno, nikoliv městská část, těm jsou statutem svěřeny jen některé pravomoci. Vlastníkem majetku je tedy město, nikoliv městské části. Prodeje městských pozemků jsou zásadní a složitou procedurou, kdy je zajišťováno množství stanovisek – vyjadřují se k tomu samosprávné orgány městské části, Komise majetková Rady města Brna, Rada města Brna a Zastupitelstvo města Brna, přičemž schválení prodeje předchází vyvěšení záměru na úřední desce. Naprostá většina nepotřebného nemovitého majetku města je prodávána nabídkovým řízením, tedy soutěží. Někdy ale i prodej nepatrného pozemku města může mít fatální následky z hlediska Územního plánu města Brna, rozvoje města, uložení technických sítí apod. Jsme proto přesvědčeni, že centralizace této rozhodovací pravomoci má tak svůj opodstatněný význam.

a od TOP 09, Jaroslava Kacera:

 Nejsem pro změnu Statutu města Brna. Zasadíme se však o vytvoření tzv. metropolitního plánu po vzoru Kodaně, Curychu, Amsterdamu, Vídně a také již i Prahy. Tento metropolitní plán je jednodušší, lidštější a povede i k zamezení korupce. Metropolitní plán je tvořený tak, že se nejdříve ptá těch, kteří k tomu mají co říct, ať už se jedná o občany, samosprávu – i městské části, neziskový sektor, občanské sdružení, odborníky, podnikatelské subjekty apod. Na základě toho se připraví koncept metropolitního plánu, který se pak otevřeně projednává i se samosprávami městských částí a případně jsou ještě zapracovány připomínky a až následně je schválen. Vše bude transparentní a vyznají se v něm i obyčejní lidé. Ruku v ruce s metropolitním plánem je nutná transformace Odboru územního plánování a rozvoje. Návrat k myšlence útvaru hlavního architekta či IPR Praha. Nesmí to být podřízený úředník. Navrhujeme vytvořit instituci na bázi hlavního architekta města Brna, která by byla pojatá jako skupina odborníků z řad architektů a urbanistů, a to včetně mezinárodních.

Nelze přehlédnout, že uvedené tři záporné odpovědi obsahují i poměrně obšírné zdůvodnění, některé relevantnější, jiné méně, to již nechám na posouzení laskavému čtenáři. Od ostatních stran či uskupení se mi odpověď na položenou otázku nepodařilo získat.

Domnívám se, že položená otázka a uvedené odpovědi naznačují, že otázka Statutu města Brna a pravomocí městských částí je otázkou aktuální a bude mít jistě svůj vliv i v blížících se komunálních volbách, protože jednotlivé strany a uskupení přistupují k tématu samostatnosti mětských částí odlišně. Neméně důležité pak je, aby zastupitelstva městských částí skutečně reprezentovala názory občanů. I to je námětem k přemýšlení před blížícími se volbami do místních zastupitelstev.

Pevně doufám, že oslovení kandidáti na své odpovědi nezapomenou a své názory nezmění. A kdyby snad ano, voliči jim to jistě rádi připomenou.

Luboš Raus

Sprchy nebo hlídače psů? Odpovídá Roman Onderka

24. 8. 2014 v 20.55 • Témata: , , , , , ,

Problémy se psy jsou věčné. Neměla by se jejich řešení dát větší priorita než výstavbě plážových atrakcí u přehrady? Primátor Brna Roman Onderka odpověděl na otázku paní Hrtoňové. Otázku i odpověď jsme převzali ze stránky primator.brno.cz, kde se Romana Onderky můžete na cokoli zeptat i vy.

*

Dobrý den pane primátore,

ze zpráv jsem se dozvěděla, že chcete na přehradě vybudovat sprchy a nové záchody. Je to ušlechtilá myšlenka, ale já bych raději za tyto finance uvítala na přehradě hlídače, který by hlídal volně pobíhající psy po plážích, kteří se koupou mezi dětmi, běhají přes deky a ohrožují bezpečnost rekreantů a všude nechávají své výkaly.

Bydlím od narození v Brně. Mám své vlastní děti a můžu Vám říci, že se v Bystrci, kde bydlím, necítím bezpečně, a to hlavně kvůli pobíhajícím psům bez náhubku a bez vodítka. Bydlím u Údolí oddechu. V oboře Holedná, na přehradě a všude, kde se dá jít s dětmi do přírody se pohybují lidé většinou s nezabezpečenými psy a ještě k tomu nechávají všude výkaly. Nedávno se na mou dceru rozběhl na přehradě na pláži, kde má pes zakázaný pohyb, nehlídaný pitbul bez náhubku. Naštěstí ho manžel včas zarazil kopnutím. Majitelé psů jsou většinou velmi arogantní. Ptám se Vás, jak se tato problematika může radikálněji řešit.

Děkuji.

Ivana Hrtoňová

*

Vážená paní Hrtoňová,

zcela chápu Vaše rozezlení ohledně volně se pohybujících psů, kteří mohou ohrožovat Vás a Vaše děti. Na Brněnské přehradě jsou vyhrazená místa pro koupání a volný pohyb psů. Vymezení prostoru s doporučeným koupáním psů znamená nejen to, že pejskař by měl se svým psem zamířit především tam, ale také to, že člověk bez psa má zvolit jinou část pláže, na které nebude pobíháním a koupáním psů rušen. Bohužel, stejně jako v každé skupině lidí, záleží na odpovědnosti každého jedince, zda bude dodržovat právní a morální předpisy. Nicméně Městská policie Brno a její strážníci na Brněnské přehradě dozorují a kontrolují i volně se pohybující psy a majitele při nedodržení pokutují.

Roman Onderka
primátor

Zdarma na Kozí horku? Zpáteční jízdenka je výhodná dost, říká primátor Onderka

6. 8. 2014 v 06.57 • Témata: , , , , , , ,

prehrada-pod-mrakem-824Bylo by možné podpořit návštěvnost Brněnské přehrady jízdným na Kozí horku zdarma? Na to se zeptal primátora Brna Romana Onderky Michael Piskor. Otázku a odpověď jsme  převzali ze stránky www.romanonderka.cz, kde se primátora můžete na cokoli zeptat i vy.

*

Dobrý večer, pane primátore. Dnes jsem se svezl lodí na Kozí horku, využít pěkného počasí ke koupání na čisté přehradě. Přece jenom se mi zdá tamní pláž lepší než na Rakovci. Všiml jsem si, a to zdaleka ne poprvé, že na zpáteční cestě se vytvoří na lodi velká fronta u pokladny. Loď už kotvila na Přístavišti, přesto dost lidí nevystupovalo a čekalo na možnost zaplacení u pokladny na lodi, zatímco se personál musel věnovat uvázání lodě lany k molu. A proto bych si troufal navrhnout takový vstřícný krok pro cestující. A sice to, že by ta plavba na Kozí horku a hlavně potom zpět mohla být zdarma. Jistě by to potěšilo cestující, možná i ten personál, co tam prodává lístky. Děkuji.

Michael Piskor

*

Vážený pane Piskore,

lodní doprava je na Brněnské přehradě stále nejen oblíbenou atrakcí, ale také vyhledávaným dopravním prostředkem. A svědčí o tom také čísla v podobě 170 tisíc přepravených osob v sezóně roku 2013.
Je známou skutečností, že provoz lodní dopravy zde byl zahájen již v roce 1946, začátky byly však hodně skromné. Dnes se může brněnské flotila pyšnit nejen moderními dvojpalubovými loděmi Stuttgart, Dallas, Lipsko, Utrecht, Vídeň plus menší jednopalubovou lodí Brno, ale také důstojným zázemím v podobě provozně-správní budovy lodní dopravy a přístaviště. Nic však není zadarmo.

O problému, který ve svém emailu zmiňujete, Dopravní podnik města Brna ví již od loňské plavební sezóny. Pro tuto plavební sezónu proto zavedl také zpáteční jízdenky na Kozí horku a Sokolské koupaliště, a to za zvýhodněnou cenu. Tedy místo platby za jednotlivé jízdné 2×15 Kč, zpáteční 27 Kč na Kozí horku a místo jednotlivého jízdného 4×15 Kč, zpáteční 54 Kč na Sokolské koupaliště, přičemž 15 Kč je cena za jeden plavební úsek, tedy zastávku, ale to vy jistě dobře víte.

Pokud si tak cestující tuto jízdenku koupí již při cestě tam, nemusí už na zpáteční cestě čekat ve frontě na koupi jízdenky do Bystrce. Jde jen tedy spíše o to, aby si cestující na nově zavedenou zpáteční jízdenku zvykli. Napomoci by tomu měli i pracovníci lodní dopravy, kteří mají za úkol zvýhodněnou zpáteční jízdenku také aktivně nabízet.

Za Váš podnět děkuji.
S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Levnější šalinkarta je slibný návrh. Starostové se připojují ke Zeleným

15. 7. 2014 v 14.48 • Témata: , , , , , , , , , , ,

Budou Brňané jezdit hromadnou dopravou levněji? Zatím to tak moc nevypadalo. Brněnští Zelení se svým plánem snížit cenu roční předplatní jízdenky pro obyvatele města ze 4 750 na 2 500 korun prozatím příliš štěstí neudělali. Nyní se však situace obrací. K jejich záměru se připojil další politický subjekt, hnutí Starostů a nezávislých.

Myšlenka Zelených je slibná. Zaslouží si věcnou analýzu a konstruktivní přístup, ne paušální odmítnutí z politických důvodů. Prospěch Brňanů musí být nadřazen partajním sporům. Na tom se dnes ve společně vydané tiskové zprávě shodly kandidátky na primátorku města Irena Matonohová za Starosty a nezávislé a Jana Drápalová za Stranu zelených.

„Je chyba, když strany zavrhují slibné náměty bez analýzy a otevřené diskuze jen proto, že pocházejí od politických konkurentů,“ shodly se Jana Drápalová a Irena Matonohová.

Sleva zadarmo?

Záměr zlevnit Brňanům jízdné vyvolával až dosud převážně kritiku. Za diskriminační jej označili primátor města Roman Onderka i aktivista Matěj Hollan. Podle Starostů a nezávislých je však myšlenka dobrá a je v zájmu všech ji důkladně prozkoumat. Tím spíše, že opatření má být rozpočtově neutrální – za lacinější dopravu by město nezaplatilo nic navíc.

„Podle naší analýzy by snížený výnos z jízdného Brno dostalo zpět zvýšením příjmů ze státního rozpočtu. Očekáváme totiž, že tisíce lidí, kteří dnes v Brně reálně bydlí, avšak nejsou zde hlášeni k trvalému pobytu, by příspěvek na levnější veřejnou dopravu motivoval, aby si v Brně trvalé bydliště přihlásili,“ popsal stručně hlavní principy myšlenky Martin Ander, předseda klubu zastupitelů Strany Zelených.

Snížení ceny jízdného pro Brňany by ostatní cestující nijak nepoškodilo, tvrdí Zelení i Starostové. Ceny pro mimobrněnské by zůstaly zachovány v současné výši.

Méně Brňanů, méně cestujících, nižší příjmy

Starostové i Zelení poukazují na dlouhodobý negativní trend – počet osob hlášených k trvalému pobytu ve městě se za poslední čtyři roky pomalu, ale stále snižuje. V Brně přitom podle odhadů není lidí méně, jen si jich méně zřizuje trvalé bydliště. Nároky na infrastrukturu a tím i rozpočet města tedy neklesají, snižují se však příjmy ze státního rozpočtu. Dalším problémem je klesající počet cestujících, přepravených dopravním podnikem. Meziročně poklesl o 800 tisíc a tržby se tak snížily o 22 milionů.

„Díky levnější šalinkartě, ale i plánovanému posílení spojů a zlepšení jejich návazností, bude výhodnější jezdit po městě veřejnou dopravou než autem,“ vypočítává Jana Drápalová.

„Ekologické aspekty, zdůrazňované Zelenými, jsou důležité. Více zákazníků dopravního podniku by však znamenalo i zmírnění dopravních problémů v Brně,“ zdůraznila Irena Matonohová. „Jedním z příkladů může být dopravní spojení mezi centrem města a Bystrcí, kde doprava pravidelně kolabuje. Přitom technické řešení je pro svou nákladnost v nejbližších letech nereálné. Opatření, které by více lidí přimělo k cestám tramvajemi a autobusy, by prospělo i těm, kteří zůstanou u aut.“

Obě strany budou dále pokračovat v analýze původní myšlenky Zelených. Irena Matonohová a Jana Drápalová společně vyzvaly k věcné a konstruktivní debatě.

„Starostové a nezávislí nadřazují prospěch Brňanů nad politické rozdíly. Chceme věcnou diskuzi nad věcným návrhem, ne univerzální negaci, popírání všeho, s čím přijdou ostatní,“ uzavřela Irena Matonohová.

-vl-

Autor kandiduje v podzimních volbách za uskupení Bystrčáci, které spolupracuje s hnutím Starostů a nezávislých. Jeho názory tím mohou být ovlivněny.

*

Ke stažení

Tisková zpráva: Návrh zelených je slibný, říkají Starostové. Levnější roční šalinkarta si zaslouží konstruktivní přístup

Související

Levnější šalinkarta pro Brňany? Diskriminace, odmítá Roman Onderka
Politici chtějí v Brně zlevnit „šalinkartu“, pouze pro místní. Co na to soud?
Věcnost je něco jiného, pane Andere
Proč zlevnit veřejnou dopravu Brňanům
Zelení chtějí slevnit roční šalinkarty na dva a půl tisíce, inspirovali se ve Vídni
Zlevněné jízdné nelze vázat na trvalý pobyt
Brno Brňanům!
Snížená cena roční šalinkarty? Návrh neřeší důležité otázky

Levnější šalinkarta pro Brňany? Diskriminace, odmítá Roman Onderka

7. 7. 2014 v 11.52 • Témata: , , , , , , , , , ,

Levnější roční předplatní jízdenku pro obyvatele Brna odmítl primátor města Roman Onderka (ČSSD). Jde podle něj o nepřípustnou diskriminaci.

„Úprava ceny v jakékoliv oblasti v Brně jen pro Brňany je v přímém rozporu s Listinou základních práv a svobod. Navrhovaná forma v podobě ‚daru‘ pro občany s místem trvalého bydliště v Brně je jednoznačně diskriminační,“ zkritizoval pro Lidové noviny záměr Roman Onderka (ČSSD).

S návrhem přišla v minulém týdnu Strana Zelených. Levnější roční šalinkarta by měla napříště stát 2 500 korun místo nynějších 4 750, mohly by si ji však koupit pouze osoby s trvalým bydlištěm ve městě; pro ostatní by zůstala cena na původní výši. Snížení příjmu dopravního podniku by bylo kompenzováno zvýšením počtu osob s trvalým bydlištěm v Brně a tím vyšším přísunem peněz do rozpočtu města, vysvětloval Martin Ander, šéf brněnských Zelených.

Návrh se nesetkal s příliš pozitivním přijetím. Roman Onderka se domnívá, že jde od Zelených pouze o trik před říjnovými komunálními volbami a v podobném duchu se nesou i reakce ostatních stran. Proti myšlence vznikly dva druhy námitek – právní a technické. Technické protiargumenty tvrdí, že výpadek příjmů dopravního podniku nebude vyrovnán tak, jak Zelení tvrdí. Právní námitky jsou založeny na názoru, že sleva vázaná na trvalé bydliště je protizákonná a odporuje dokonce Listině práv a svobod.

„Je to diskriminační jednání jak blázen,“ nebral si jako obvykle servítky aktivista Matěj Hollan, pravděpodobný kandidát na primátora za hnutí Žít Brno.

Zelení však svůj návrh obhajují.

„Rozhodně nelze mluvit o diskriminaci, když město pomáhá svým občanům. To by potom bylo diskriminační i to, když dá obec příspěvek na nově narozené děti,“ říká starostka brněnského Nového Lískovce a předsedkyně Strany zelených Jana Drápalová. Podle ní je návrh i v souladu se zákonem o obcích.

Vstřícnější k myšlence levnější dopravy pro obyvatele města byla zatím jen Irena Matonohová, kandidátka na příští primátorku za Starosty a nezávislé. I ona sice poukázala na řadu otevřených otázek, které bude zapotřebí vyřešit, nabídla však Zeleným věcnou debatu.

„Jsme otevřeni diskuzi a až Zelení přinesou odpovědi na důležité otázky, rádi s nimi budeme dál o jejich návrhu jednat,“ komentovala v tiskové zprávě Irena Matonohová.

-vl-

Související

Politici chtějí v Brně zlevnit „šalinkartu“, pouze pro místní. Co na to soud?
Věcnost je něco jiného, pane Andere
Proč zlevnit veřejnou dopravu Brňanům
Zelení chtějí slevnit roční šalinkarty na dva a půl tisíce, inspirovali se ve Vídni
Zlevněné jízdné nelze vázat na trvalý pobyt
Brno Brňanům!
Snížená cena roční šalinkarty? Návrh neřeší důležité otázky

Kníničky opravily molo

7. 7. 2014 v 11.29 • Témata: , , , , ,

P7052352_stitch

Molo na Sokolském koupališti u Brněnské přehrady je opraveno. Ačkoli se zatím nejedná o úplnou rekonstrukci, i tak vypadá tato již klasická atrakce přehrady jako nová.

„Na sokolském koupališti se nám po  roce příprav a čekání  na vhodné počasí povedlo realizovat udržovací práce na betonovém  mole. Molo je nyní připraveno na letní sezónu,“ uvedla starosta městské části Kníničky Martin Žák (TOP 09).

O molo, které lety značně zchátralo, se v minulých letech vedly spory. Dopravní podnik, jemuž zařízení původně patřilo, jej už roky nevyužívá a neměl žádný zájem na financování oprav. V roce 2012 primátor Onderka v odpovědi na otázku uvedl, že molo bude v blízké budoucnosti odstraněno. Do věci se však vložila městská část, na jejímž katastru zařízení leží, a rozhodla se molo zachovat.

„Doufám, že nám  letošní počasí umožní opravené molo řádně prověřit,“ dodal Martin Žák.

-vl-

Související

Molo na Sokolském koupališti zachráněno
Primátor: Molo ze Sokoláku půjde pryč
Sokolské koupaliště: pod nočním klubem kuňkaly žáby (z historie Sokolského koupaliště)

Město pamětní desku generálu Bočkovi neplánuje

4. 7. 2014 v 10.39 • Témata: , , , , ,

Letci a veteránu z druhé světové války, brigádnímu generálu Emilu Bočkovi, žijícímu v Bystrci, město pamětní desku nevěnuje. Uvedl to ve své odpovědi na otázku pana Závodského primátor Brna Roman Onderka.

„Myslím si, že tento člověk by si zasloužil aspoň pamětní desku někde v Brně, kde projde hodně lidí,“ obrátil se na primátora pan Závodský.

Roman Onderka v obsáhlé odpovědi vyjmenoval všechny zásluhy Emila Bočka a vyznamenání, jichž se mu dostalo.

„Pan generál Boček se výrazně zapsal nejen do historie našeho města, ale stále se také aktivně podílí na současném dění v Brně. A to je dle mého názoru ta nejvýmluvnější pamětní deska,“ zakončil svou odpověď primátor Onderka.

Emil Boček se narodil v Brně-Tuřanech, velkou část svého života prožil v Bystrci. Městská část Brno-Bystrc před několika lety finančně přispěla na vytvoření dokumentárního filmu Nezlomný, který mapuje válečné i poválečné osudy generála Bočka.

Související

Emil Boček jmenován brigádním generálem
Emil Boček slaví devadesátku
Emil Boček v Encyklopedii Brna
Nezlomný hotov

Nový spor brněnských aktivistů: Slečna nebo paní?

9. 4. 2014 v 12.25 • Témata: , , , , , ,

slecna-kasparikovaPřivede lokální politiku v Brně do ještě vyšších obrátek nový spor? Může se to stát. Vedle územního plánu, logistických center, časoměrných penisů a jiných neuralgických bodů brněnského veřejného života rychle roste další ohnisko bojů. Nejčerstvější kontroverze je stejně nečekaná jako zásadní: je oslovení neprovdané aktivistky „slečno“ neutrální a přiměřené či jde o další zlovůli zlotřilých politiků?

„Jsem paní,“ trvá na svém jednatelka občanského sdružení Čisté Tuřany Hana „Amazonka“ Kašpaříková. „Vždycky jen slečna, dokud se neprovdáte,“ odporuje primátor Brna Roman Onderka (ČSSD).

Spor o oslovení se rozhořel na brněnském zastupitelstvu v březnu, kdy zastupitelé rozhodovali o souhlasu se stavbou logistického centra společnosti Amazon. Ačkoli jednání nakonec dopadlo tak, jak si Hana Kašpaříková přála, a městská část Brno-Tuřany si nadále může užívat čistého vzduchu, klidu a nezaměstnanosti, politici se jí pomstili jinak. Úporným titulováním „slečno“ Kašpaříkovou nevýslovně dráždí.

Dáma, která vystudovala vysokou školu, má nárok být oslovována jako paní, myslí si inženýrka Kašpaříková a tento názor se pokusila během jednání zastupitelstva prosadit. Přestože primátor Onderka dále vzdoruje a Kašpaříková je u něj pořád jen „slečna“, částečného úspěchu mladá aktivistka i tak dosáhla.

„Nejlepší na tom pak bylo, jak ke mně přišlo v průběhu přestávek několik zastupitelů, vzalo mě za ramena a řeklo: měla jste pravdu,“ pochválila si  na sociální síti odezvu mezi zástupci lidu čistotuřanská bojovnice.

Cesta k dokonalému vítězství paní nad slečnami však bude ještě dlouhá. Hanu Kašpaříkovou nesprávně oslovuje totiž nejen primátor, ale i neméně zlovolný padouch, starosta Brna-Tuřan Aleš Jakubec. Asi jsou smluveni.

„Tuším, že bych takových dopisů vytáhla víc,“ ukazuje Hana Kašpaříková dopis z tuřanské radnice. „Vážená slečno Kašpaříková,“ začíná text se vší potměšilostí, jaké jsou jen politici schopni.

„Na Englišovi (Vysoká škola Karla Engliše, na níž studoval Roman Onderkase to tak prostě učí. Náš starosta a primátor byli spolužáci, nebo tak nějak,“ komentovala Kašpaříková.

Viktor Lošťák, foto www.facebook.com/hana.kasparikova.7

Související

Roman Onderka na Wikipedii
občanské sdružení Čisté Tuřany

Amazon v Brně nebude, rozhodlo zastupitelstvo

18. 3. 2014 v 18.01 • Témata: , , , , , , , , ,

Ani třetí jednání brněnského zastupitelstva nevedlo ke schválení třímiliardové investice společnosti Amazon. Ta chtěla na Černovické terase postavit logistické centrum a zaměstnat tak trvale 1 500 lidí. Po sedmi hodinách diskuzí zastupitelé přes ústupky investora stavbu odmítli.

„Vycizelovala se smlouva, která eliminovala všechny případné právní nástrahy a investor se zavázal spolupodílet se na výkupů pozemků pro stavbu spojení s dálnicí D1 tak, aby byl zrealizován v co nejkratší době, což je pro Brno velice důležité,“ komentoval průběh jednání zastupitel Jaroslav Kacer (TOP 09). „Viděli jsme v příchodu této společnosti spíše přínos. Sám jsem z výsledku a neschválení zklamaný. Naše reputace ve světě dostala hodně šrámů a je otázkou, kolik nových investorů bude mít v budoucnosti zájem zde působit.“

S výsledkem je naopak spokojen Martin Ander (Strana Zelených) a za úspěch jej považuje i Hana Kašpaříková, mluvčí občanského sdružení Čisté Tuřany.

„Na otázku pracovních míst v Brně se díváme mnohem komplexněji než pohledem společnosti Amazon,“ napsal Martin Ander v prohlášení k jednání o investici Amazonu. „Ze zkušeností německých regionů víme, že nová pracovní místa v distribučních skladech firem jako je Amazon přinášejí zároveň zánik existujících kvalitnějších pracovních míst v kamenných obchodech, službách, ale často i v oblasti výroby.“

Kromě půldruhé tisícovky stálých pracovních míst společnost Amazon měla zaměstnat i tři tisíce dalších osob sezónně, zejména v období vánočních svátků. Protože mělo jít o zaměstnání převážně pro osoby s nižší kvalifikací, mohl tak být kompenzován obvyklý zimní nárůst nezaměstnanosti, způsobený útlumem stavebních prací.

„Je to velký úspěch pro obyvatele městské části Tuřany a Slatina. Budeme tuto lokalitu sledovat i do budoucna a pohlídáme, co tam vznikne,“ komentovala Kašpaříková.

Podle primátora Romana Onderky (ČSSD) je dnešní odmítnutí stavby logistického centra definitivním koncem projektu. Amazon v Brně nebude.

-vl-

Související

O Amazonu stále nerozhodnuto, bitva pokračuje
Zelení soptí. Amazon už staví, souhlas města však nemá

Zamýšlí paní Leopoldová postavit na Horním náměstí mrakodrapy?

30. 1. 2014 v 15.45 • Témata: , , , , , , ,

k_mrakodrapu_pi_LeopoldoveKdyž jsem psal koncem loňského roku pro Bystrčník sérii článků o Aktualizaci Územního plánu města Brna a bil na poplach, netušil jsem, že je to jen slabý odvar toho, čeho jsme se měli ještě dočkat. V článku „Už jsou tady zas“ jsem informoval o tom, co by měla Aktualizace územního plánu znamenat pro nás v Bystrci. Pro plochu na Horním náměstí podél ulice Kamechy jsem tehdy nalezl v podkladech Magistrátu města Brna součinitel IPP = 1,2 což znamenalo zvýšení o 50 % vůči hodnotě 0,8 proti které jsme vítězně bojovali v roce 2008.

Těžko popsatelné bylo moje rozhořčení, když jsem začátkem tohoto roku objevil na stránkách Magistrátu novou „variantu“ Aktualizace, která pro zmíněný pozemek na Horním náměstí uvažuje další zvýšení zastavěnosti na hodnotu IPP = 1,5. Pikantnost situace vynikne, připomenu-li rozhodnutí našeho bystrckého zastupitelstva ze dne 17. dubna 2013, které žádá, kromě dalších limitů, snížit součinitel IPP = 0,25.

Na poznámku v části zdůvodnění Aktualizace týkající se zmíněného zvýšení IPP, že totiž „touto změnou je řešen požadavek MČ Brno – Bystrc“ jsem už jenom nevěřícně zíral…

Co si představit pod těmito pro někoho nepřehlednými čísly? Součinitel IPP vyjadřuje, zjednodušeně řečeno, zastavěnost dané plochy. Jestliže tedy ještě v r. 2008 připouštěl Územní plán svým součinitelem IPP = 0,8 panem Outulným plánovanou stavbu 100 m dlouhou s pěti nadzemními podlažími, nepočítajíc podlaží podzemní, umožní nyní navržený součinitel stavbu téměř dvojnásobnou, tedy s devíti nebo desíti nadzemními podlažími. Budovu o dvě patra vyšší než nejvyšší osmipodlažní domy na přilehlých ulicích Lýskova a Kuršova.

Pochopitelně již nyní míří na paní Mgr. ing. Kateřinu Leopoldovou (tel. 542 174 116), vedoucí OUPRu, který je zadavatelem aktualizace, otázky, co je důvodem těchto plánů a kdo změnu prosazuje. Žádných oficiálních odpovědí se nám zatím nedostalo. Podle dobře informovaných zdrojů bylo naznačeno, že pokyn pro toto zvýšení údajně přišel „shora“, od pana Ladislava Macka (tel. 542172061, 542172062), náměstka primátora pro rozvoj města. Že jsou parametry nachystány pro konkrétního investora se v tuto chvíli můžeme jen domýšlet a už vůbec není na místě spekulovat o vděčnosti, kterou by případný investor mohl projevit.

Jak se můžeme bránit? Tak jako před nějakou dobou, kdy jsme se vyjadřovali k návrhu nového Územního plánu, můžeme i nyní posílat na město své připomínky k Aktualizaci. Značně větší váhu má tzv. „námitka zástupce veřejnosti“, vybavená podpisy nejméně 200 občanů. Pochopitelně i tuto možnost je nutno využít a dovolíme si v nejbližší době opět vás požádat o toto zmocnění. Ptáte-li se proč znova a znova je třeba sbírat podpisy, když jsme to tisícovkou podpisů vyjádřili v r. 2002, 2008 a 2009 a ještě jednou v r. 2011 prostřednictvím zástupců veřejnosti, ptáte se logicky ale na špatném místě. Bude nutno směřovat tento dotaz na kompetentní zástupce Magistrátu, na paní Mgr. ing. Kateřinu Leopoldovou, na pana Ladislava Macka nebo přímo na pana primátora Bc. Romana Onderku, MBA.

Luboš Raus

Luboš Raus je zastupitelem v Brně-Bystrci. Byl zvolen za uskupení Zelená pro Bystrc. 

Související

Lidé z Bystrce protestovali proti zastavění volného prostoru
Co znamená aktualizace Územního plánu města Brna pro Horní náměstí?
Kam směřuje aktualizace územního plánu města Brna
Aktualizace územního plánu čelí vlně kritiky
Stavby na Ečerově i Horním náměstí. Aktualizace územního plánu otevírá dveře developerům
Už jsou tady zas! (Podrobnosti o změnách, které přinese aktualizace Hornímu náměstí)
Brno aktualizuje územní plán, hypermarkety můžou vyrůst i v parcích
Územní plán: změny straší lidi velkou zástavbou
Aktualizace územního plánu (podklady magistrátu)

Rozlomí se kotva? Nebezpečí nehrozí, uklidňuje Roman Onderka

18. 10. 2013 v 07.44 • Témata: , , , , , ,

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOtázku Michaela Piskora z Bystrce a odpověď Romana Onderky z magistrátu jsme převzali ze stránek www.romanonderka.cz. Zde se můžete na cokoli zeptat brněnského primátora i vy. Autorem fotografie je Michael Piskor.

*

Dobrý večer,

po delší době se na Vás obracím ani ne tak s otázkou, jako spíše s obavou. Mám obavu o kotvu, která je umístěna u přístaviště lodní dopravy v Bystrci. Protože se k ní lidé nechovají moc šetrně, skáčou po ní, lehají si na ramena kotvy atd. všiml jsem si, že jedno z ramen asi hrozí odpadnutím. Je prasklé s obou stran od shora dolů. Asi by bylo nebezpečné, kdyby skutečně odpadlo. Nevím, komu kotva patří, a proto se obracím na Vás. Nechte prosím stav kotvy prověřit.

Děkuji.

Michael Piskor

*

Vážený pane Piskore,

děkuji Vám za Váš podnět a občanskou všímavost, která se v současné společnosti spíše vytrácí.

Bílá kotva, nacházející se nyní u brněnského přístaviště, byla umístěna během bohoslužby Svatého otce v areálu mezinárodního letiště v Brně – Tuřanech v neděli 27. září 2009. Přibližně o rok později byla znovu vztyčena, a to v areálu přístaviště lodní dopravy v Brně-Bystrci a požehnána brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem.

Jedenáctimetrovou kotvu má ve správě nyní Dopravní podnik města Brna a dle mých zjištění každoročně na jaře prověřuje její stav a provádí ochranný nátěr. Kotva je z ocelové konstrukce a na ní jsou desky, které jsou přišroubovány ke konstrukci. Spoje desek jsou vyspárovány chemickou hmotou a zmíněná prasklina je tedy odtržená spára mezi deskami. Na jaře bude kotva opět prohlédnuta a spára opravena, aktuální riziko odlomení části kotvy s ohledem na zmíněnou konstrukci však rozhodně nehrozí. No a co se týká chování lidí, bohužel není v silách města hlídat kotvu 24 hodin denně, aby na ni nikdo nelezl či jinak nepoškozoval. A plůtek či nějaké jiné zábrany situaci rozhodně neřeší.

Za Váš podnět Vám ještě jednou děkuji.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Petice za park Kraví hora předčila očekávání. Ten je však stále v ohrožení

2. 7. 2013 v 18.05 • Témata: , , , , , , , , , , , ,

01_masarykovaNa stránkách Bystrčníku jste už zvyklí číst o nejrůznějších pohromách, které se valí na všechny možné kouty města Brna. Před dvěma měsíci jsme takto referovali o ohrožení oblíbené brněnské Kraví hory. Zatímco patnáct let jako pověstná Růženka a blaničtí rytíři dohromady spí oficiálně schválený plán a detailní podoba velkého veřejného parku, rozprostírajícího se mezi ulicemi Žižkova-Úvoz-Grohova, o to čilejší jsou developeři. Aniž by se jakkoli začal realizovat parkový záměr, který obohatí Brno jakýmsi vlastním „Central parkem“ (včetně volnočasového centra, dalších hřišť, služebny městské policie, vyhlídkové restaurace, cyklo- a hypostezek atp.), objevily se už snahy, které chtěly rozsah parku zmenšit. U ulice Žižkovy se o to pokoušela developerská společnost Frama, jež jako první mířila prolomit nepsané tabu změny veřejné zeleně Kraví hory na stavební pozemek, a ne tak ledajaký: dokonce se vznikla i předběžná studie s vizualizací osmipatrového kancelářsko-bytového komplexu. Již od nás víte, že následovala petice občanů, která se proti takovým stavebním plánům postavila a při té příležitosti zároveň upozornila na onen léta schválený plán veřejného parku.

Kraví hora je přece jen citlivé téma i významná oblast, takže se podpisy rychle shromažďovaly. Ještě než však byla petice předána do rukou primátora Romana Onderky (stalo se tak na zastupitelstvu 14.5.2013), sama Frama vzala svou žádost o změnu územního plánu zpět. Kdyby ne, museli by se zastupitelé konfrontovat s 5 414 podpisy lidí (mezi nimi i z USA, Ruska, Jihoafrické republiky nebo Indonésie či nositelé Cen města Brna), odmítajících takovou „privatizaci“ územního plánu. Petice však pokračuje i nadále – další metou je šest tisíc petentů. Prosíme, přidávejte se k ní také nyní.

Ještě však neoschl ani inkoust za posledním podpisem, a už se Kraví hora ocitla v dalším nebezpečí. Objevily se informace o tom, že Vysoké učení technické zvažuje, že by prodalo svůj areál (cca 18 tisíc m2) v srdci Kraví hory jakékoli nejvyšší nabídce. Jednu část uchráníte a druhá se řítí do rukou dalšího developera. Organizátoři petice proto napsali otevřený dopis jak primátorovi Romanovi Onderkovi, tak starostovi Liboru Šťástkovi, aby začali s VUT neprodleně jednat (pan primátor byl dokonce v její správní radě) a toto nebezpečí jednou pro vždy zažehnali.

02_masarykova

Další direkt má Kraví hora dostat kupodivu z vlastních řad. Radnice Brno-střed si za 114 tisíc Kč nechala vypracovat „studii“ (několik map a cca 20 stránek obecného textu) aktualizace současného regulačního plánu Kraví hory. Obsah sice může na první pohled působit chvályhodně, ale druhý už více nežli sporně. Problematické je, že preferuje sportoviště nade vším ostatním (a to navíc i na úkor parku) a na Kraví horu jen více vtahuje individuální automobilovou dopravu, kterou však sama studie paradoxně označuje za „vysoce negativní vliv“, což je pravda.

Lze bezpochyby preferovat, aby se hřiště neakumulovala jen na jednom místě (kam až půjde Kraví hora nafouknout?) a naopak se umisťovala promyšleně po celé městské části, aby k nim měli Brňané (a samozřejmě ti nejmenší) co nejblíže a nemuseli za nimi daleko putovat (kupř. u Úvozu v rámci Žlutého kopce). První realizací záměru budou „biti“ uživatelé oblíbeného psího výběhu, který by se měl zmenšit. Dalšími postiženými se mohou stát zahrádkáři, kam by se rozšířil baseballový areál, jehož jedna část je nyní na tomto místě zcela v rozporu se závaznou územně plánovací dokumentace. Třešničkou na dortu je pak betonový skatepark na vrcholu Kraví hory. Celý záměr má údajně projít ještě veřejným připomínkováním, ale zkušenosti říkají, že na vox populi bohužel na radnici Brno-střed moc nedají.

No a další kontroverzní projekt najdete hned v sousedství: do oploceného areálu koupaliště, kam (na rozdíl od veškerého okolí) doposud putovaly stovky miliónů, má přitéci dalších 80 miliónů. Radnice Brno-střed touží po wellness centru (oficiální pracovní krytí zní: „nezbytná“ rekonstrukce stávající přízemní partie, ke které však nově přiroste rovnou celé patro). Opět by to nemusela být záležitost tak negativní (odhlédneme-li, že zde radnice Brno-střed vstupuje na pole už celkem orané a stává se z ní – včetně nesení rizik ze  ztrátového provozu – jen další podnikatel), kdyby ovšem bylo v okolí vše spraveno, celá Kraví hora již ve vlastnictví města nebo byl třeba dostatek mateřských školek, jeslí apod. (doplňte si sami). Takto se musí maminky, které nemají kam dát své ratolesti, konejšit alespoň představou, že pro život dítka bude místo předškolního vzdělání dozajista prospěšnější sauna nebo bylinková aromaterapie.

03_masarykova

Jak říkají organizátoři petice: Kraví hora je jedinečný démant, který čeká na své vybroušení do podoby krásného parku. Zatím to však vypadá, že mistři brusiči to nevidí a spíše sázejí na kočičí zlato či jiná „šméčka“.

Michal Závodský
OS Masarykova čtvrť

Ke stažení

Petice (PDF)

Související

Za Kraví horu bojuje už i petice
Už ani Kraví hora není jistá před developery

Parkoviště u brněnské zoo: konec všem nadějím

31. 5. 2013 v 08.01 • Témata: , , , , , , , , , , , ,

Brno – Zhruba čtvrt milionů lidí každoročně navštíví brněnskou zoologickou zahradu. Ta jim nabízí pouhou dvacítku parkovacích míst. Situaci měl vyřešit nový vstup do zahrady u brněnských Kníniček. Nyní od projektu Brno ustupuje. Nezískalo totiž na jeho stavbu dotace.

Brňané současný stav kritizují. „Nikde v republice ani ve jinde ve světě jsem nezažila, že bych k zoo nemohla přijet autem. Jen v Brně si připadám jak v Kocourkově. Člověk se jede do zoo odreagovat a akorát se při hledání volného místa v okolí zahrady rozčílí,“ postěžovala si například Helena Bartošová.

Město mělo nové parkoviště začít stavět už letos. „Kvůli neustálým obstrukcím ze strany odpůrců parkoviště se nám zatím nepodařilo získat územní rozhodnutí. Proto jsme také přišli o dotace z Evropské unie. Bez těchto peněz nový vstupní areál nezaplatíme,“ sdělil náměstek brněnského primátora Ladislav Macek.

Kníničský starosta Martin Žák s ním nesouhlasí. „Chápeme, že zoo parkoviště potřebuje. Existují pro něj však mnohem vhodnější místa. Plánovaná stání měla být několik metrů za zástavbou rodinných domů. To, že magistrát projekt prozatím zastavil, je tak pro nás dobrá zpráva,“ sdělil starosta.

(…)

Zkráceno, celý článek si přečtěte na brnensky.denik.cz

Související

Na vstup do zoo chybí peníze, primátor viní obyvatele Kníniček
Nový vstup do brněnské zoo vznikne jen z půlky
Kraj odsouhlasil nový vstup do zoo, lidé z okolí protestují
Kníničky proti vstupu do zoo. Studie nic nezměnila
Parkoviště zoo: lidé se bojí hluku i špatného vzduchu
Parkoviště zoo: další protesty
Roman Onderka: Na nový vstup do zoo existuje názorová shoda
Vstup do zoo podražil o sto milionů, magistrát na projektu trvá
Zoo letos na dotaci nedosáhne, Brno jí na nový vstup 200 milionů nedá
Vstupní areál ZOO narazil na kraji
Vstupní areál ZOO prošel posouzením vlivů na životní prostředí
Ředitel ZOO Hovorka – boj na všech frontách
Ředitel Zoo Hovorka: Vstupní areál torpéduje malá skupina lidí. Jako R43
Nový vstup do ZOO: Proti jsou Kníničky zdravé i obyčejné
Jak bude vypadat vstupní areál ZOO?
Říjen 2009: Nechceme obří parkoviště v Kníničkách
Projekt nového vstupu do ZOO pokračuje
Parkoviště praská ve švech, Kníničky se zlobí

Další petice proti Kauflandu pod Maxem odevzdána

21. 5. 2013 v 10.08 • Témata: , , , , , , ,

Pod petici proti stavbě obchodního centra Kaufland u Kubíčkovy ulice v Brně-Bystrci se podepsaly přes tři stovky lidí. V naprosté většině se proti záměru vyjádřili obyvatelé okolních domů.

„Nasbírali jsme celkem 313 podpisů a z toho jen 27 jich bylo mimo ulice Nad dědinou, Kachlíkova a Kubíčkova,“ uvedla členka petičního výboru Lenka Ondrušová. Petici převzal odbor stížností brněnského magistrátu.

Jedná se již o druhou petici, vyjadřující nesouhlas s plánem na stavbu Kauflandu pod nynějším obchodním střediskem Max.

„Na podatelně úřadu městská části byla již 21. února podána petice obyvatel z Kachlíkovy 7, obsahuje celkem 22 podpisů proti stavbě,“ informoval místostarosta Tomáš Přibislavský (TOP 09).

S výstavbou Kauflandu u Kubíčkovy nesouhlasí ani zastupitelé městské části. Zastupitelstvo Bystrce dokonce v únoru tohoto roku přijalo ke stavbě odmítavé usnesení. Současný stav záležitosti není znám, podle dostupných informací investor zatím nic nepodniká ani na úrovni městské části ani na magistrátu.

-vl-

Související

Jedna petice proti Kauflandu odevzdána, pro další se sbírají podpisy
Roman Onderka o Kauflandu pod Maxem
Zastupitelstvo stavbu pod Maxem odmítlo, nic však nekončí
O Bystrci v Bystrci podruhé
81 % čtenářů Kaufland pod Maxem nechce
Centrum obchodu a služeb Brno-Bystrc – zveřejnění záměru
Obchodní centrum pod Maxem už posuzuje kraj
Je v Bystrci dost supermarketů?
Anketa: Chcete Kaufland pod Maxem?
Kaufland pod Maxem
Kaufland na Kamechách nebude
Proč nebude Kaufland na Kamechách? Protože bude pod Maxem
Kaufland na Kamechách: 2014
Kaufland na Kamechách až v příštím roce
Druhý Kaufland má vzniknout pod MAXem

Zastupitelé odmítli kontroverzní zástavbu. Na další domy u Kamech ale kývli

15. 5. 2013 v 03.10 • Témata: , ,

Brno – Lidé bojující proti kontroverzním plánům investorů v Kohoutovicích, Jundrově a Ivanovicích mohou být v klidu. Zastupitelé města Brna totiž na svém úterním smetli ze stolu návrhy na změny územního plánu, které měly bytovou a komerční výstavbu umožnit. Naopak dali zelenou další zástavbě mezi Žebětínem a sídlištěm Kamechy.

„Zastupitelstvo nepřijalo zařazení změn územního plánu v jundrovské Jasanové ulici a v kohoutovické lokalitě Juranka mezi doporučené. Visí tedy ve vzduchoprázdnu. Změny u ulice Hatě v Ivanovicích pak přeřadilo mezi nedoporučené,“ uvedl brněnský primátor Roman Onderka.

(…)

Zkráceno, celý článek Petra Jeřábka najdete na brnensky.denik.cz

Související

Místo koní další bytová zástavba

Wannieck Gallery dostala smlouvu na neurčito a znovu otevřela

10. 5. 2013 v 12.19 • Témata: , , , , , , ,

Soukromá brněnská galerie současného umění Wannieck Gallery zůstane v provozu. Po dlouhých jednáních se zástupci městské společnosti Jižní Centrum získali galeristé novou nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Skončilo tak období nejistoty, které následovalo po výpovědi galerie z nájmu v polovině února.

Město tehdy zdůvodnilo výpověď neplacením nájmu, a přestože galerie dluh obratem uhradila a nabídla i záruky, aby se v budoucnu situace neopakovala, výpověď zůstávala řadu týdnů v platnosti. Galeristé na začátku dubna uzavřela prostory a začala s jejich vyklízením. Přesto však jednání dále probíhala a nakonec vedla k úspěšnému konci.

„Nová smlouva je podepsána na dobu neurčitou s dvanáctiměsíční výpovědní dobou, což pro nájemce znamenalo složení kauce. ve výši dvanácti měsíčních nájmů. Výše nájemného zůstala stejná jako v minulém období,“ uvedlo vedení galerie v tiskové zprávě. Měsíčně galerie platí 150 tisíc korun.

Není známo, jak se podařilo překovat právní problém s uzavřením nové smlouvy. Poté, co starý nájemní vztah zanikl, mělo by zřejmě město vypsat nové výběrové řízení, spekuloval před několika týdny primátor Roman Onderka. Žádná soutěž však vypsána nebyla.

Nově otevřenou galerii lze navštívit v prostorách rekonstruované továrny Vaňkovka poblíž centra Brna od 2. května každý den mimo čtvrtku od 10 do 18 hodin. Aktuální program výstav najdete na www.wannieckgallery.cz.

-vl-

Související

Wannieck Gallery zavřela a vyklízí prostory
Do galerie jednou za 50 let. O osudu Wannieck Gallery se rozhodne v úterý
Wannieck Gallery: Město chce nadaci. Řešení horší než problém
NerušteGalerii.CZ – web na podporu Wannieck Gallery
Smlouvy se musejí dodržovat i v kultuře – primátor Roman Onderka
Brněnskou Wannieck Gallery může zachránit nová nadace
Jednání Wannieck Gallery s městem nic nezměnilo
Wannieck Gallery se nemusí vystěhovat hned. Její budoucnost je však stále nejistá
Anketa: Jaká je skutečná míra veřejné prospěšnosti Wannieck Gallery?
Wannieck Gallery: Pronajímatel vyhodil dlouhodobého neplatiče
Rušení brněnské Wannieck gallery je alarmující
Mlží galeristé o platbách? Wannieck Gallery sází na medializaci
Město zlikvidovalo Wannieck Gallery, ta volá o pomoc
Stránky Wannieck Gallery
Město Brno vypovědělo nájemní smlouvu Wannieck Gallery
Wannieck gallery dostala výpověď. Brno nás potopilo, tvrdí
Brno vypovědělo z nájmu Wannieck Gallery, platila pozdě a nepravidelně
Brno vypovědělo nájem Wannieck Gallery. Dlužili 500 tisíc korun, říká primátor Onderka
Brno vypovědělo nájem největší galerii ve městě

Roman Onderka o dopravě do Bystrce

7. 4. 2013 v 16.35 • Témata: , ,

Pan Karel Kašpárek se zeptal primátora Brna Romana Onderky na problémy dopravy do Bystrce. Otázku a odpověď jsme převzali ze stránky primator.brno.cz. Zde se můžete Romana Onderky na to, co vás zajímá, zeptat i vy.

*

Dobrý den,

rád bych se zeptal zda bude zastupitelstvo města řešit dopravu do Bystrce? Nedávno došlo k redukci spojů do neustále rostoucí městské části velikosti okresního města a navíc se ukazuje, že ani zredukovaná doprava nefunguje podle jízdních řádů – např. výpadky 19. a 20. 3. ráno okolo páté hodiny ( nemluvím o kalamitě 18. 3.).

Děkuji za uveřejnění dotazu a odpověď.

Karel Kašpárek

*

Vážený pane,

děkuji Vám za dotaz. Veřejná doprava do městské části Brno-Bystrc je řešena stejným způsobem jako v jiných oblastech města Brna. Stejná pravidla platí pro stanovování tras a provozních parametrů linek i jejich jízdních řádů komplexně pro celé území města. Zohledňována je velikost jednotlivých lokalit, počet obyvatel i další zdroje a cíle cest uživatelů veřejné dopravy, které určují sílu a intenzitu přepravních proudů.

Na základě dnů přímo navazujících na kalamitu v pondělí 18. 3. není možno hodnotit obecné fungování městské hromadné dopravy. V ranních hodinách 19. 3. doznívaly komplikace s odklízením sněhu z komunikací a z výhybek, což způsobovalo zpoždění vozidel MHD. Ve středu 20. 3. pak shodou nepříznivých meteorologických okolností vznikla na trolejovém vedení v Bystrci silná námraza, která byla do cca šesté hodiny příčinou zpožďování tramvají. V obou případech byla za zdržené tramvaje řazena náhradní doprava, která však v oblasti Bystrce nemůže bohužel postihnout všechny zastávky.

Roman Onderka

*

Související

Roman Onderka o Kauflandu pod Maxem

Wannieck Gallery zavřela a vyklízí prostory

3. 4. 2013 v 09.20 • Témata: , , , , , , ,

Soukromá galerie současného umění Wannieck Gallery uzavřela v úterý 2. dubna výstavní prostory v bývalé továrně Vaňkovka. Galerie dostala od městské společnosti Jižní centrum, vlastníka objektu, na konci února výpověď pro neplacení nájmu. Přestože byly dluhy uhrazeny a mezi městem a galeristy proběhla série jednání, k dohodě nakonec nedošlo a Wannieck Gallery končí.

„Z důvodu ukončení nájemní smlouvy je galerie nucena od dnešního dne zahájit vyklízení prostor. I nadále trvají jednání provozovatelů galerie a pronajímatele. Děkujeme všem za podporu, o průběhu dalších jednání vás budeme informovat. Prozatím zůstává galerie uzavřena,“ uvedly stránky galerie.

Poté, co Wannieck Gallery město vypovědělo z nájmu, hledali galeristé podporu u veřejnosti. Proti postupu Brna vznikla petice, výzva umělců i speciální web. Spor se dostal do celostátních médií a na podporu Wannieck Gallery vystoupila řada známých umělců.

Přestože je pravděpodobnost, že by se soukromá galerie vedená Miroslavem Lekešem a stavící svou činnost na unikátní sbírce Richarda Adama, do Vaňkovky vrátila, malá, určitá naděje zůstává. Primátor Brna Roman Onderka (ČSSD) v diskuzi s občany vyslovil přání, aby v případném novém výběrovém řízení na pronájem Vaňkovky byl Miroslav Lekeš znovu osloven.

Co bude ve Vaňkovce do doby, než se nový nájemce najde, a jak bude tato doba dlouhá, se dosud neví.

-vl-
Foto www.wannieckgallery.cz

Související

Do galerie jednou za 50 let. O osudu Wannieck Gallery se rozhodne v úterý
Wannieck Gallery: Město chce nadaci. Řešení horší než problém
NerušteGalerii.CZ – web na podporu Wannieck Gallery
Smlouvy se musejí dodržovat i v kultuře – primátor Roman Onderka
Brněnskou Wannieck Gallery může zachránit nová nadace
Jednání Wannieck Gallery s městem nic nezměnilo
Wannieck Gallery se nemusí vystěhovat hned. Její budoucnost je však stále nejistá
Anketa: Jaká je skutečná míra veřejné prospěšnosti Wannieck Gallery?
Wannieck Gallery: Pronajímatel vyhodil dlouhodobého neplatiče
Rušení brněnské Wannieck gallery je alarmující
Mlží galeristé o platbách? Wannieck Gallery sází na medializaci
Město zlikvidovalo Wannieck Gallery, ta volá o pomoc
Stránky Wannieck Gallery
Město Brno vypovědělo nájemní smlouvu Wannieck Gallery
Wannieck gallery dostala výpověď. Brno nás potopilo, tvrdí
Brno vypovědělo z nájmu Wannieck Gallery, platila pozdě a nepravidelně
Brno vypovědělo nájem Wannieck Gallery. Dlužili 500 tisíc korun, říká primátor Onderka
Brno vypovědělo nájem největší galerii ve městě

Wannieck Gallery znovu otevře. Lekeš není nenahraditelný, říká Roman Onderka

1. 4. 2013 v 10.29 • Témata: , , , , , , , , ,

Současné umění v prostorách rekonstruované továrny Vaňkovka v centru Brna zůstane, oznámil dnes tiskovou zprávou brněnský magistrát. A to i přesto, že provozovatelé soukromé galerie Wannieck Gallery dostali od města výpověď z nájmu.

„Dohody s Miroslavem Lekešem, ředitelem galerie, se nám nepodařilo dosáhnout. Soukromí galeristé k 2. dubnu ve Vaňkovce končí,“ potvrdil Bystrčníku primátor města Roman Onderka (ČSSD). „Konec soukromého byznysu pana Lekeše však není konec umění, jak by to snad chtěl někdo vidět. Umění je věčné. Galeristé přicházejí a odcházejí, umění přetrvá,“ zdůraznil Roman Onderka.

Městská společnost Jižní centrum ve spolupráci s kulturním odborem magistrátu představila ambiciózní plán, jak nahradit sbírku současného umění Richarda Adama, která představovala osu činnosti nyní již bývalé Wannieck Gallery.

vystava-wg-02„Galeristé odcházejí, umění přetrvá,“ prohlásil Roman Onderka

„Dospěli jsme k názoru, že sbírka, o níž lidé z Wannieck Gallery vyprávějí legendy o nenahraditelnosti, je naopak nahraditelná velmi snadno,“ popisuje detaily záměru náměstkyně primátora města Brna Jana Bohuňovská. „V podstatě sestává z děl, znázorňujících velké bílé obdélníky a fleky, z hromad nafouknutých sáčků a z polystyrénových sošek žen vystrkujících zadek. Většinu z toho dokážeme opatřit s minimálními náklady a během krátké doby.“

Podstatnou část „nenahraditelných“ artefaktů ze sbírky Wannieck Gallery nahradí v nové galerii, provozované již městskou nadací, díla vytvořená pracovníky kulturního odboru magistrátu.

„Jen na několik málo větších věcí budeme muset vypsat výběrová řízení, ale i tak to to bude levnější než si půjčovat exponáty od soukromých majitelů. A většinu děl si vyrobíme sami. Už jsme to zkoušeli. Nafoukli jsme bez potíží za půl hodiny víc pytlíků, než jich kdy Wannieck Gallery vystavila, chrstnout trochu barvy na zeď bylo dílem okamžiku a další výdobytky současného umění získáme z každého odpadu,“ pochvaluje si nápad náměstkyně Bohuňovská.

vystava-wg-02„Tohle dokážeme taky,“ komentuje díla z výstav Wannieck Gallery náměstkyně primátora Bohuňovská.

Kulturní odbor magistrátu už funkčnost náhradních sbírek částečně vyzkoušel.

„Funguje to! Na zkoušku jsme umístili cedulku s názvem k vysypanému odpadkovému koši v rohu nádvoří velké radnice. Klaplo to. Japonští turisté si vzniklé dílo fotografovali, studenti filosofické fakulty založili protestní skupinu na Facebooku, v odborném tisku vyšla krátká recenze a ke konci měsíce odpadky ukradl neznámý sběratel, takže jsme nakonec i ušetřili za úklid,“ pochvaluje si Jana Bohuňovská.

Proslýchá se, že úvodní výstavu obnoveného provozu galerie ve Vaňkovce bude formovat sám primátor Onderka, jehož umělecké sklony jsou všeobecně známé a brňany uznávané. Roman Onderka se nejen výrazně zasadil o současnou podobu náměstí Svobody v centru Brna, ale má za sebou i vlastní výstavní projekt – v roce 2011 se osobně kurátorsky podílel na výstavě v Moravské galerii. Dalšími umělci z řad politiků, kteří se budou na chodu obnovené Wannieck Gallery podílet, mají být podle zatím neověřených zpráv břeclavský básník a exstarosta Dymo Piškula a olomoucký poeta Alois Mačák.

Adéla „Pagi“ Rychlá, Ivana Lichá

Související

Do galerie jednou za 50 let. O osudu Wannieck Gallery se rozhodne v úterý
Wannieck Gallery: Město chce nadaci. Řešení horší než problém
NerušteGalerii.CZ – web na podporu Wannieck Gallery
Smlouvy se musejí dodržovat i v kultuře – primátor Roman Onderka
Brněnskou Wannieck Gallery může zachránit nová nadace
Jednání Wannieck Gallery s městem nic nezměnilo
Wannieck Gallery se nemusí vystěhovat hned. Její budoucnost je však stále nejistá
Anketa: Jaká je skutečná míra veřejné prospěšnosti Wannieck Gallery?
Wannieck Gallery: Pronajímatel vyhodil dlouhodobého neplatiče
Rušení brněnské Wannieck gallery je alarmující
Mlží galeristé o platbách? Wannieck Gallery sází na medializaci
Město zlikvidovalo Wannieck Gallery, ta volá o pomoc
Stránky Wannieck Gallery
Město Brno vypovědělo nájemní smlouvu Wannieck Gallery
Wannieck gallery dostala výpověď. Brno nás potopilo, tvrdí
Brno vypovědělo z nájmu Wannieck Gallery, platila pozdě a nepravidelně
Brno vypovědělo nájem Wannieck Gallery. Dlužili 500 tisíc korun, říká primátor Onderka
Brno vypovědělo nájem největší galerii ve městě

Soukromník může na přehradu, Brno se zákazem dieselů neuspělo

12. 3. 2013 v 17.42 • Témata: , , , , , , , , , , ,

cruise-smoke-823Už přespříští sezonu by mohla po Brněnské přehradě vozit cestující další loď. Soukromník z Vranova chce nabídnout vyhlídkové plavby. Plány mu mohla narušit žádost brněnského magistrátu o úplný zákaz naftových motorů na vodním díle. Ministerstvo ji však odmítlo.

Brno svou žádost o zákaz plavby lodí s dieselovými motory zdůvodňovalo obavami o znečištění přehrady. Podnikatel Dalibor Dufek, který chce na brněnské nádrži začít provozovat živnost, v tom však viděl snahu o omezení konkurence pro Dopravní podnik.

Spor obou stran před pár dny rázně ukončilo ministerstvo dopravy. Provoz lodí se spalovacími motory nezakáže.

(…)

Celý článek najdete na brno.idnes.cz

Související

Zákaz dieselů na přehradě. Ochrana před znečištěním nebo konkurencí?
Zakažte naftové lodě na přehradě, žádá Brno ministra
Na přehradu míří dieselové lodě
Brno nechce konkurenci v lodní dopravě, míní podnikatel