Příspěvky se štítkem ‚RAW’

Jak bude vypadat Horní náměstí? Studie ateliéru RAW má začít diskuzi

16. 9. 2011 v 23.11 • Témata: , , , , ,

Jak bude v budoucnu vypadat Horní náměstí? Poteče na něm opravdu potůček? Jaký bude rozsah zelených ploch? Odpovědi na tyto otázky chce v nejbližších týdnech a měsících nalézt bystrcká radnice v diskuzi s občany. Podkladem pro ni bude studie parkových úprav, vypracovaná společností Atelier RAW s.r.o. Studii nechala zpracovat rada městské části svým rozhodnutí z 2. března tohoto roku.

„Studie bude sloužit jako podklad pro následné majetkoprávní vypořádání pozemků z úrovně Statutárního města Brna,“ popisují autoři výchozí zadání a neopomíjejí zmínit, že „v studii je zohledněna skutečnost, že výstavba parkových úprav bude časově předcházet výstavbě objektů obchodu a služeb (občanské vybavenosti) v ploše SJ na Horním náměstí.“ Přitom právě výstavba dalších budov na Horním náměstí je dlouhodobě trnem v oku místním občanským iniciativám.

Místostarosta Bystrce Petr Fedor (TOP 09) však odmítl, že by radnice chtěla lidem, kteří okolo Horního náměstí bydlí, cokoli vnucovat.

„Studii chápeme jako výchozí materiál k diskuzi s občany,“ řekl Petr Fedor, „Bude na lidech, aby se k ní vyjádřili a abychom společně našli tu nejlepší podobu lokality.“

I sami autoři studie navrhují, aby se výstavba na Horním náměstí pokud možno omezila: „Plocha Horního náměstí je urbanisticky nedokončeným prostorem. Vzhledem ke své centrální poloze horní části sídliště má aspirace na významnou plochu. Největší devizou sídliště jsou významné zelené plochy, proto navrhujeme tento prostor výrazně nezastavovat.“

no images were found

Podle studie by mělo na ploše Horního náměstí vzniknout pět nových dvoupodlažních objektů.

„Navrhujeme zástavbu pěti novými objekty obsahujícími v parteru obchody, kavárnu a v patrech služby,“ uvádí studie. „Další plochy navrhujeme využít pro parkové řešení s legalizací stávajících vyšlapaných cest.“

Vizualizace návrhu ukazují Horní náměstí rozdělené paprsčitou sítí cest pro pěší, s rozsáhlou výsadbou nových stromů a centrálním vodním prvkem.

„Hlavní komunikační osa je doplněna o významný vodní lineární prvek. Jedná se o lineární kašnu  – potok vytvořený pomocí prefabrikovaných betonových dílců, po kterých díky terénnímu spádu stéká voda směrem ke středu celé kompozice parku. Voda je doplněna o říční valouny a dřevěnou pobytovou plochu obsahující lavice pro posezení. Principem tohoto vodního prvku je především umožnění interakce mezi návštěvníky parku – především pak dětmi – a vodním proudem. Vnitřní část koryta bude opatřena led osvětlením vytvářejícím ve večerních hodinách světelný efekt prosvětlené proudící vody,“ popisují svou myšlenku autoři z ateliéru RAW.

Díky velkorysému řešení se však cena za realizaci parku vyšplhala  na téměř sedmnáct milionů korun, a to bez daně. Podle zdrojů z radnice je to cena v současné době nerealisticky vysoká.

„Realizace by se musela rozložit do etap,“ uvažuje o možnostech místostarosta Petr Fedor. Místostarosta poukázal také na to, že autoři studie vypočetli pouze pořizovací náklady, ne však už náklady provozní. Jak finanční důvody, tak i názory občanů a zástupců místních sdružení mohou nakonec vést k řešení skromnějšímu.

K projednání s občany chce bystrcká radnice svolat hned dvě setkání. První z nich se uskuteční už v úterý 20. září. Místostarosta Petr Fedor a zástupci občanského sdružení Horní náměstí zvou všechny, které budoucnosti Horního náměstí zajímá, na 18. hodinu do restaurace Plameňák na Horním náměstí.

Ve Společenském centru 10. října pak bude o Horním náměstí a výstavbě u Kuršovy ulice diskutovat s občany starosta Vladimír Vetchý (ČSSD), další zástupci radnice a autoři studie.

*

Ke stažení

Studie (PDF, 28 MB)

Co bude stát na Kamechách?

27. 7. 2011 v 10.17 • Témata: , , , , , ,

Proslýchá se, že Kaufland. Jak zaznělo na setkání s občany ve společenském centru 21.června 2011, jsou nabízeny dvě varianty. Po podrobnějším přezkoumání lze nyní konstatovat, že jedna z variant, nazvěme ji (a), je celkem přijatelná, dalo by se říct „architektonicky správná“ s jedinou vadou na kráse, že je totiž nerealizovatelná a při současných podmínkách v České republice nikdo do její realizace nepůjde. Druhá z variant, nazvěme ji (b) je v podstatě variantou „investorskou“, totiž akceptuje budovu Kauflandu (a nyní už je možno hovořit takto konkrétně, protože je to víceméně veřejným tajemstvím) v její nejstandardnější a nejsurovější podobě bez jakýchkoli náznaků vstřícnosti či snahy o přívětivější ztvárnění. Není tedy nijak nesnadné domyslet, že v tuto chvíli je v podstatě nabízena pouze varianta jedna, a to investorská.

Dovolili jsme si požádat pana architekta Martina Krále o pohled architekta na tuto záležitost. Pan Martin Král ochotně a s nadšením zvedl hozenou rukavici (však také na zmíněném jednání s občany zazněla výzva v podobném duchu) a ve spolupráci s renomovaným ateliérem RAW, který je autorem prvotního návrhu sídliště Kamechy, navrhl variantu třetí, nazvěme ji (c), která je na jedné straně realizovatelná a (a to by bylo na odbornější diskusi, která jak věříme ještě proběhne), dokonce dodržuje investorem žádaný formát 4000 m2, počet parkovacích míst atd. na straně druhé je pak přívětivá k lidem, odděluje zásobovací cesty pro kamiony od veřejného prostoru, zachovává mnohem více veřejného prostoru (2000 m2)který propojuje se zelenými plochami bez oddělení parkovištěm a také eliminuje zjevné chyby, které obsahuje varianta (b), investorská. Samozřejmě mnohem více napoví i jen velmi předběžné náčrty.

Důležité také je uvědomit si, že podobně „přívětivé“ obchodní řetězce jsou běžně k vidění např. v Rakousku, nejedná se tedy o nějaký nereálný nápad, jak by mohl někdo oponovat

Zatím tedy velmi stručně jako nástin situace, která je nyní na Kamechách:

Varianta (a) – nerealizovatelná

Varianta (b) – investorská


Standardní budovy Kauflandu, jak je možné je nalézt na internetu

Varianta (c) – RAW & ing. Martin Král


Příklady z Litomyšle

Co vy na to, Kamešáci?

Ing. Luboš Raus
zastupitel Bystrce (Zelená pro Bystrc)