Bystrčník » R43

Příspěvky se štítkem ‚R43’

Plán mobility – SEA

2. 2. 2018 v 16.39 • Témata: ,

Město Brno zpracovává „Plán udržitelné mobility města Brna“, což je záměr vcelku bohulibý, plný progresívních záměrů, kdyby neměl zásadní chybu, jak uvedu dále.

V Místodržitelském paláci proběhlo 11. ledna veřejné projednání návrhu jeho koncepce a vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí (SEA).

Pokud si materiály prostudujete (ke stažení zde), dojdete k závěru, že cílem je ochránit centrum města a v jeho prospěch obětovat okrajové čtvrti. Nejmarkantnější je to právě v případě Bystrce, neboť materiál uvádí v odstavci 6.4.9. Návrh zpracovatele jako doporučený návrh „Realizace D43 v tzv. bystrcké trase, která má největší efekt na snížení tranzitní dopravy ve městě.“ Pokud nadále předpokládáme, že Bystrc je město a je součástí města Brna, nemůže být toto tvrzení pravdivé.

Přitom je v materiálu D43 označována jako tangenta a jako součást 1. ochranného systému (Brněnský ochranný komunikační systém) – městské části Bystrc a Kníničky rozhodně nechrání.

V odstavci 6.4.2 Systém silniční a komunikační sítě materiál například uvádí:

„Dálnice D43 zlepší dopravní připojení významných sídel v Jihomoravském a Pardubickém kraji s ostatními územími v České republice. Přínos dálnice spočívá dále ve zlepšení životního prostředí v západní části města (Střed, Žabovřesky, Královo Pole), kde dojde s odlivem tranzitní dopravy ke snížení hlukové a emisní zátěže.“

To vše jsou rozumné záměry, ovšem za předpokladu, že D43 povede mimo město, tedy jako obchvat města, nikoli jako průtah městskými částmi Bystrc a Kníničky, kde situaci zhorší, tedy bude se podíle na zhoršení bilance celého města Brna – nebyla by tangentou, ale průtahem a jako ochranný systém by pro tyto nemalé městské části nemohla fungovat.

Posudek (SEA), zpracovaný společností EKOTOXA s.r.o., Fišova 403/7, 602 00 Brno – Černá Pole si však tohoto zádrhelu nevšímá a uvádí:

V rámci hodnocení byla identifikována celá řada pozitivních vlivů na jednotlivé složky životního prostředí a ve vztahu k referenčním cílům životního prostředí. Současně nebyly zjištěny žádné významně negativní (závažné) vlivy koncepce na životní prostředí. U některých specifických cílů byly identifikovány pouze potenciálně mírně negativní vlivy, respektive potenciální rizika.

Na základě všech výše uvedených skutečností je možno konstatovat, že předložená koncepce„Plán udržitelné městské mobility města Brna“ nebude mít významně negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví.“

Dále v návrhu stanoviska JmK: „Při vyhodnocování koncepce nebyly zjištěny žádné závažné/významné negativní vlivy.“ a navrhuje šest drobných doporučení.

Tyto (a další) chyby v materiálu jsem už třikrát (v různých stupních zpracování) připomínkoval, účastnil jsem se veřejných projednání. Co mě ale překvapuje, je pasivita obyvatel Bystrce. Osobně se domnívám, že budování D43, jako součásti evropského dálničního systému středem bystrckého sídliště je pro naši městskou část fatální, jak při stavbě, tak při následném provozu.

Pokud obyvatelé Bystrce spoléhají na svého starostu a místostarosty, budou patrně zklamáni, ti se v této věci příliš aktivně neangažují.

 

Josef Strubl, Bystrčáci

D43: komise navrhla bystrckou variantu, dálnice může u Brna vést pod zemí

9. 3. 2017 v 09.49 • Témata: , , , , ,

Brno – Nejlepší varianta dálnice D43 pro Brno je bystrcká. Na diskusním setkání starostů a místostarostů brněnským městských částí a zástupců kraje k plánované silnici to ve čtvrtek uvedl zastupitel Jiří Oliva, který zasedá v magistrátní komisi rady pro územní plánování. „Je pro Brno nejvýhodnější z hlediska dopravního i ekologického,“ vysvětlil zastupitel. Komise tuto variantu předloží ke schválení zastupitelstvu.

I přes toto doporučení komise chce náměstek primátora pro dopravu Matěj Hollan zadat studii, která ekologické dopady zhodnotí. „Bez ní nemůžeme říct, kterou variantu trasy chceme. Musíme zhodnotit, jak jsou na tom varianty z pohledu hluku a emisí,“ řekl Hollan.

Za zbytečný považuje takovýto výzkum starosta Ořešína Jan Levíček. „K čemu potřebujeme posouzení, jestli se kterákoliv varianta nedotkne nějaké menšiny obyvatel města? Doprava ve městě nikde nevznikne, ta už tu je a trpí ji velká část lidí. Musíme vyřešit problém většiny,“ vyzval náměstka Levíček.

(…)

Zkráceno, další se dočtete na stránkách Brněnského deníku Rovnost

Výzva z Medlánek – naděje pro Brno

5. 3. 2017 v 20.59 • Témata: , , , , ,

Starosta Medlánek JUDr. Marek sezval na čtvrtek 9. března představitele městských částí na debatu o trasování D43, s perspektivou nalezení společného stanoviska. Pohnutka je zřejmě obsažena v článku Nepřipusťme zavlečení tranzitní dopravy do Medlánek na oficiálním webu.

Hrozící tranzit přes Medlánky je jen jedním z případů plánování dopravy přes městské části. Ať už se podíváme na Brno-jih, Žabovřesky, Řečkovice, Bosonohy a další, kde už hustou dopravou občané trpí, je jasné, že pokud se zástupci městských částí mohou na něčem shodnout, tak je to vyloučení tranzitní dopravy z obydlených částí města, respektive zřízení skutečných obchvatů města pro tranzitní dopravu. K tomuto závěru jsme došli také s místostarostou Bystrce Jaroslavem Petrem.

Tlak zástupců městských částí na tvůrce územních plánů a dalších dopravních dokumentů a záměrů k vyloučení tranzitní dopravy z Brna se může stát nadějí pro všechny občany Brna.

Nyní jde jen o to, zda si sezvaní zástupci městských částí vzpomenou na moravskou pověst o Svatoplukových prutech a budou moudřejší, než jeho synové. Pokud by jim pověst připadala příliš infantilní, mohou vzít v úvahu závěry matematika Johna Nashe, nositele Nobelovy ceny za ekonomii, který dokázal, že spolupráce je pro partnery výhodnější, než řevnivost, byť může být méně stabilní (najde se někdo, kdo domluvu poruší).

Uvidíme tedy, jestli se městské části shodnou nebo se rozhádají, na což pak doplatí všichni.

Josef Strubl