Příspěvky se štítkem ‚programové prohlášení’

V Bystrci máme zaměřeno. A je to dobře

13. 6. 2014 v 11.26 • Témata: , , , , , , , , ,

zamereno-v-bystrci„Zaměřeno je.“ Doslova tak hodnotí zpráva kontrolního výboru plnění programového prohlášení rady Bystrce v bodu, v němž se rada zavazuje zaměřit se na získávání prostředků ze všech dostupných, zejména evropských zdrojů. Pod zprávou jsou podepsáni opoziční zastupitelé Tomáš Jára (ODS), Luboš Raus (Zelená pro Bystrc) a Vladimír Tomsa (KSČM); kdo přesně je autorem lehce humorné a mírně ironické poznámky však není známo.

Zpráva kontrolního výboru o tom, jak plní rada své programové prohlášení, vyvolala na červnovém jednání zastupitelstva nebývalou diskuzi. Členové rady výboru především vytýkali, že hodnocení je v řadě případů nepřesné nebo vysloveně chybné, pozastavili se však také nad tím, že výbor vůbec hodnotí „politický dokument“.

„Je předvolební čas a vy jste se usnesli, že začnete hodnotit programové prohlášení rady. Hodnotit politické prohlášení… Ale beru to,“ komentoval zprávu na jednání zastupitelstva starosta Vladimír Vetchý (ČSSD).

Kontrolní výbor se do takového hodnocení pustil vůbec poprvé, výjimečné to je i ve srovnání s ostatními městskými částmi. Logiku však takové hodnocení má. Rada městské části představuje obdobu vlády. Stejně jako vláda je volena poslanci, je rada volena zastupiteli. Programové prohlášení pak představuje závazek jak vůči občanům, tak vůči zastupitelstvu, které radu schválilo, a jistě dává dobrý smysl, aby zastupitelé kontrolovali, jak se sliby plní.

Starostovi Vetchému se také nelíbilo, že zpráva vznikla už v únoru, dlouho před koncem volebního období.

„Řada věcí, které jste nám vytýkali, ještě realizována bude, je na to dost času,“ ohradil se proti některým z negativních hodnocení Vladimír Vetchý.

„Právě proto, abychom se vyhnuli nařčením, že nám jde o předvolební boj, jsme zprávu vypracovali dlouho před volbami,“ replikoval Vladimír Tomsa.

Zajímavé je, že i když radní neskrývali jisté podráždění, ze závěrů zprávy vycházejí vlastně docela dobře. Počet bodů programového prohlášení, které podle kontrolního výboru rada úspěšně splnila, výrazně převyšuje počet bodů nesplněných, navíc u části z nich lze nesplnění vcelku dobře obhájit. Jestli je v něčem zpráva kritická, je to spíše v tom, že řada předsevzetí rady je formulována natolik vágně, že je vyhodnotit ani nelze. Dá se posoudit, zda je realizováno to, co bylo přímo slíbeno, hodnotit však deklarace, které začínají slovy „zaměříme se…“ nebo „podpoříme…“ je přinejmenším obtížné.

zamereno-je-1440

Jednoznačně pozitivní je samotná existence zprávy, způsob jejího projednání, činnost kontrolního výboru i diskuze na zastupitelstvu. Vyplyne to zvláště ve srovnání s jinými městskými částmi. V Bystrci vede, jak se stalo místním dobrým zvykem, kontrolní výbor opozice a ve své činnosti není nijak omezována, bohužel obvyklý stav věcí v jiných částech Brna je spíše opačný.

„V Králově Poli má v kontrolním výboru majoritu koalice a šetří jen věci, kterými je pověří zastupitelstvo. A tam má chabou většinu také koalice ČSSD/ODS, takže se kontrolují jen věci, které jsou pro ně nekonfliktní,“ popsal situaci v Králově poli tamní opoziční zastupitel René Pelán (Královopolští patrioti).

„V Žabovřeskách má v kontrolním výboru také většinu koalice s podporou komunistů, takže se nekontrolovalo nic a všechny návrhy na kontrolní činnost byly zamítány. Ani zastupitelstvo přes naše návrhy nikdy nic kontrolnímu výboru neuložilo,“ popsal nefunkční systém kontrol ve své městské části Jindřich Zuziak (TOP 09).

Ačkoli radní asi stále nebudou příliš spokojeni s tím, jak zpráva hodnotí plnění jejich programu, útěchou jim může být vcelku slušná známka, kterou jim celá záležitost vystavuje z jiného důležitého předmětu – demokracie.

Viktor Lošťák

Ke stažení

(Diskuze o zprávě kontrolního výboru začíná v čase 42:10).

Audiozáznam z jednání zastupitelstva (MP3)
Zpráva kontrolního výboru o plnění programového prohlášení rady (PDF)

Pavel Březa: Osmé zasedání Zastupitelstva města Brna

9. 9. 2011 v 04.54 • Témata: , , ,

Zasedání brněnského zastupitelstva komentuje Pavel Březa. Pan Březa (KSČM) je zastupitelem v Bystrci, Brně a v Jihomoravském kraji. Zároveň je předsedou krajské a členem republikové rady Sdružení nájemníků ČR.

Text jsme převzali ze stránek brněnské KSČM.

*

Sto padesát bodů osmého zasedání není až tak mnoho, přihlédneme-li k prázdninové přestávce. Šest z nich bylo sice staženo a nahrazeno dalšími šesti materiály, ale jako bonus jsme „na stůl“ v průběhu jednání obdrželi informativní zprávu – PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA BRNA. Takže jsme se dočkali. Přestože diskuze nebyly nijak zvlášť vypjaté, primátor nevykazoval příliš smyslu pro humor.

 1. Představení jmenovaných vedoucích směřovalo do oblasti kultury: vedoucí Odboru kultury MMB PhDr. Viera Rusinková a ředitelka Turistického informačního centra města Brna, p.o., PhDr. Petra Kačírková Ph.D. Obě se budou zřejmě muset smířit s tím, že na kulturu bude méně peněz.
 2. Na výsledky hospodaření statutárního města Brna za I. pololetí 2011 navazoval „akutní“ materiál obsahující „zásadní nesouhlas ZMB s návrhem Ministerstva financí z 26.7.2011 na změnu zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (o rozpočtovém určení daní)“, který má rozpočet města o dalších 0,9 mld. Kč. Proti tomuto nesouhlasu vystoupil pouze Ing. Kacer za TOP09, kterého při hlasování podpořili pouze další tři zastupitelé (klub TOP09 má 9 členů).
 3. Řada materiálů obsahovala městské „porcování medvěda“ vytvořeného z přijatých dividend, i když jeho celková podoba (ani výše) nebyla představena. Na základě těchto rozhodnutí dostane MČ Brno-Starý Lískovec investiční transfer 3.000 tis. Kč, MČ – Brno-Komín investiční transfer 1.200 tis. Kč, MČ Brno-Bohunice, MČ Brno-Královo Pole a MČ Brno-Ořešín v souhrnu 860 tis. Kč jako neinvestiční transfer, Filharmonie Brno, p.o., Muzeum města Brna, p.o. a Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, p.o. neinvestiční příspěvky v souhrnu 2,250 tis. Kč. Dohromady to dělá 7.310 tis. Kč z přijatých dividend. Řekne někdo, kolik toho ještě zbývá?
 4. Město Brno zavedlo institut sociálních bytů s tím, že si tím vytvoří nabídku obecního bytového fondu pro sociálně slabší občany. Městské části však v této oblasti příliš nespolupracují, protože pouze MČ Brno-Židenice a MČ Brno-sever poskytli pro letošní rok úhrnem 3 byty. Vzhledem k tomu, že výběrové řízení na byty startovací je ve fázi odvolání se města proti jeho zrušení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, nečiní město v těchto aktivitách potřebný pokrok.
 5. „Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady“ byla doplněna o ustanovení vztahující se k sociálnímu programu „Prostupný model bydlení“.
 6. Živější diskuzi (včetně občanů) vyvolalo navržené neschválení přeřazení domovních celků Kosmova 11 a,b,c, a Tábor (lichá) 43 až 63 v MČ Brno-Královo Pole do seznamu domů určených k prodeji, přestože zastupitelstvo MČ přeřazení doporučilo jednoznačně (podpořilo 18 členů ZMB). Proti přeřazení stály rozsáhlé investice a stále nesplacený úvěr (schválilo 33 členů ZMB). Domnívám se, že přesuny mezi prodejem a ponecháním si v majetku města by mělo mít srozumitelná pravidla a především limity dané rozsahem bytového fondu, který si město ponechá.
 7. Město Brno se rozhodlo prodat areál hotelu Myslivna společnosti Zoppirino, s.r.o. za smluvní cenu 65. 000 tis. Kč s předkupním právem v případě zájmu nemovitosti zcizit. Stává se tak po neúspěšných nabídkových řízeních v letech 2008 a 2009 za významně vyšší ceny. Současná cena podle posledního znaleckého posudku ze srpna 2010.
 8. Město Brno získá z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod 29,871 tis. Kč pro projekty Zoologické zahrady Brno, a to „Expozice orlů“ a „Expozice klokanů“ o celkové hodnotě 40,338 tis. Kč.
 9. Samostatnou kapitolou je pořizování územních plánů na úrovni města i kraje. U schváleného zadání změny ÚPmB „Aktualizace Územního plánu města Brna“ schváleného zastupitelstvem v červnu 2009 bylo – v důsledku rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o zrušení „vymezení ploch a trasy rychlostní silnice R43“ – zastaveno pořizování „úpravy ÚPmB“. Proto ZMB přijalo „záměr pořídit změnu zadání změny ÚPmB (Aktualizace)“. Vzhledem k tomu, že souběžně pořizuje nový Územní plán města Brna a Zastupitelstvo Jihomoravského kraje bude v září schvalovat „Zásady územního rozvoje JMK“ se všemi riziky jejich zpochybnění u soudu, se ocitáme v situaci, překonaný Územní plán města Brna z roku 1994 nás bude ještě nějakou dobu provázet při územních řízeních.

Rada města Brna skutečně vyvinula potřebné úsilí, „donosila“ a přijala „Programové prohlášení Rady“. Na určité zlehčení tohoto dokumentu primátorem při jeho prezentaci jsem reagoval v tom smyslu, že programové prohlášení není „vnitřní dohodou koaličních partnerů“, ale signálem opozici a zejména veřejnosti. V preambuli samotného Prohlášení se Rada města Brna ZAVAZUJE. Jak vážně to myslí, se bude postupně ukazovat na jednotlivých krocích.

Ing. Pavel Březa,
člen Zastupitelstva města Brna

*

Související

Zastupitelé by měli znát zájmy a potřeby občanů
Pavel Březa: Prvních sto dní vedení města Brna
Pavel Březa na veřejném shromáždění
Pavel Březa: Startovací byty jsou prospěšné
Pavel Březa: Dopady bytové politiky v městě Brně
Pavel Březa: Krok správným směrem
Pavel Březa: Vlak se rozjel

Rada odpovídá na kritiku bývalého starosty

31. 3. 2011 v 00.23 • Témata: , , , , ,

Svatopluk Beneš (ODS), v minulém volební období starosta Bystrce, nyní v opozici, kritizoval programové prohlášení nové bystrcké rady. Jednou z hlavních výhrad bylo, že dle jeho mínění programové prohlášení sugeruje, že bývalá rada pod jeho vedením nepracovala dobře.

Své připomínky Svatopluk Beneš vyjádřil na jednání zastupitelstva, kde je také předal v písemné podobě, a také článkem v Bystrckých novinách 2/2010. Rada připomínky projednala a pověřila současného starostu Vladimíra Vetchého (ČSSD) odesláním následující odpovědi:

Ing. Svatopluk Beneš
Pod Horkou 3
635  00 BRNO

V Brně dne 2. 3. 2011

Vážený pane inženýre,

Rada MČ Brno-Bystrc projednala na své 6/3. schůzi dne 2. 3. 2011 Vaše připomínky k „Programovému prohlášení Rady MČ Brno-Bystrc“, se kterým byli všichni členové seznámeni v informativní části svolání 6/3. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc dne 16.2.2011.

Rada MČ Brno-Bystrc konstatuje, že „Programové prohlášení“ je vyjádření politické vůle jejích členů včetně stanovení vlastních  priorit. Bere  proto Vaše připomínky na vědomí.

Děkuji za Váš odpovědný přístup k výkonu funkce zastupitele městské části a jsem s pozdravem

RNDr. Vladimír Vetchý, CSc.
starosta

Pana Beneše se již delší dobu nedaří kontaktovat, takže na odpověď, jak je  s reakcí rady spokojen, si budeme muset počkat do dalšího jednání zastupitelstva. Lze však předpokládat, že záležitost je odpovědí rady uzavřena a že k žádnému dalšímu vývoji nedojde.

Ke stažení

Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 16. 2.2011
Zápis z jednání Rady 2. 3. 2011

Související

Svatopluk Beneš: Programové prohlášení – a co s tím?
Svatopluk Beneš: Výhrady k programovému prohlášení Rady
Video: Jednání zastupitelstva 16. února 2011
Svatopluk Beneš stále předsedou bystrcké ODS

Svatopluk Beneš: Programové prohlášení – a co s tím?

3. 3. 2011 v 17.12 • Témata: , , ,

Programové prohlášení rady městské časti by měl být důležitý dokument. Již text preambule dokladuje, že tak důležitému materiálu nebyla věnována žádoucí pozornost. Obsahuje řadu chyb, i věcných. Tvrzení, že  předložené programové prohlášení je závazkem politické reprezentace městské části pomíjí fakt, že politická reprezentace MČ vznikla ze svobodných voleb a jejím skutečným obrazem je celé zastupitelstvo, nejen koaliční část. Neznalost nebo přehlížení ostatních?

Naprostá většina bodů je natolik deklaratorních, že jejich naplnění je díky tomu skoro nekontrolovatelné. Část prohlášení je dokonce v rozporu se zastupitelstvem schválenou Strategickou částí Programu rozvoje městské části, která je i pro radu závazná.

Některé body jsou věcně nesprávné, např., že rada podpoří úpravu cyklistické stezky Veverská Bítýška – Bystrc, která neexistuje. Aby nějaká trasa mohla být cyklistickou stezkou, musí splňovat parametry dle ČSN 736110, což tento úsek nesplňuje ani omylem.

Nová rada převzala myšlenky a rozpracované věci rady dřívější, to je dobře. Ale aby upozornila čtenáře, že pokračuje v díle někoho jiného, což by se slušelo, tak to ne!

Podrobnosti budou v zápise ze zasedání zastupitelstva dne 16. 2.2011, viz www.bystrc.cz.

Ing. Svatopluk Beneš, zastupitel za ODS

Text vyšel v Okénku zastupitelů v Bystrckých novinách 2/2011.

*

Související

Svatopluk Beneš: Výhrady k programovému prohlášení Rady
Video: Jednání zastupitelstva 16. února 2011

Svatopluk Beneš: Výhrady k programovému prohlášení Rady

3. 3. 2011 v 14.27 • Témata: , , , , ,

Publikujeme výhrady Ing. Svatopluka Beneše, bývalého starosty (ODS) k programovému prohlášení nové bystrcké rady.

*

Příloha k vyjádření č.1 Ing. Beneše

Zápis 6/3. ZMČ

Výhrady k materiálu

Informace

pro 6/3. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc dne 16.2.2011

„PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 – 2014“

Obecně :

1 – Informační materiál, který zastupitelstvo obdrželo a který by měl být významným dokumentem pro městskou část Brno-Bystrc, neobsahuje identifikační náležitosti. Není tedy zjevně bez dohledání jasno, zda se jedná přípravnou verzi, nebo definitivní materiál.

Na konci materiálu je sice napsáno „V Brně dne 1.2.2011 Předkládá: Rada MČ Bystrc-Bystrc“, ale rada, a už ne 1.2.2011, se o žádném předložení neusnesla. Možná je to iniciativa některého radního, nebo některého pracovníka úřadu.

2 – Také text Preambule, dokladuje, že tak důležitému materiálu nebyla věnována žádoucí pozornost, která se pochopitelně prolíná i dalším obsahem.

3 – Naprostá většina bodů je natolik deklaratorních, že jejich naplnění je nejasné a díky tomu ve skutečnosti těžko identifikovatelné a skoro nekontrolovatelné.

4 – Část prohlášení dokonce zjevně odporuje, ani ne před rokem, všemi přítomnými členy zastupitelstva schválené Strategické části Programu rozvoje městské části Brno-Bystrc, který je bezesporu pro všechny orgány městské části Brno-Bystrc, tedy i pro radu městské části Brno-Bystrc závazný.

Pokud by tomu tak nebylo, byla by vynaložená práce a časové a i finanční prostředky zbytečné a zmařeny.

5 – Některé body jsou věcně nesprávné, je nutno je opravit.

6 – Mnohé věci uvedené v Prog. prohlášení jsou pokračováním již dříve započatých, nebo proklamovaných věcí. To je dobře, že existuje věcná kontinuita, ale slušelo by se použít minimálně spojení „ i nadále“. Takto to vypadá, jakoby vše uvedené v programovém prohlášení rady, byly myšlenky nového vedení a to je klamné. Předpokládám, že to nebyl záměr rady.

7 – Je dobře, že rada akceptovala většinu ze 14 doporučení, které jsem již na ustavujícím zasedání zastupitelstva doporučoval k zařazení do Programového prohlášení. Je škoda, že rada nebyla schopna přijmout zejména následující  doporučení

–       studie a případná realizace jednoduchých prvků pro nenáročné pohybové aktivity v prostoru sídliště, týká se zdraví občanů a úsporného hospodaření MČ
–       účinná a plná podpora vymístění cyklistické stezky, trasy mimo ulici Pod Horkou, týká se bezpečnosti jak chodců, tak i cyklistů a do této iniciativy bylo už vloženo hodně práce

mimoto ze zákona č. 128/2000 o obcích § 102 odstavec (1) Rada obce připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva obce a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení, jakým způsoben tedy rada zabezpečí přijatá usnesení v této věci viz Informace o plnění usnesení ZMČ Z5/12-3.04?

–       Státní hrad Veveří, spolupráce a podpora při rekonstrukci a rehabilitaci hradu Veveří, co mohlo bránit nepřijetí tohoto doporučení, to je opravdu neznámá.

Některé konkrétní nesrovnalosti jsou uvedeny dále v textu.

Dne 14.2.2011,

Svatopluk Beneš, zastupitel městské části Brno-Bystrc

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 – 2014

Preambule

Rada městské části Brno-Bystrc (buď používat dále jen rada, nebo vždy udávat celý název rady) předkládá občanům programové prohlášení pro volební období 2010 až 2014, jehož cílem je společný postup politických subjektů zastoupených v radě při správě věcí veřejných a při prosazování volebních programů v jednotlivých oblastech.

Takové prohlášení vůči ostatním politickým subjektům je naprosto zbytečné a tristní (žalostné a trapné.) Jakákoliv, i dobrá věc, ale navržená ostatními politickými subjekty je již předem znevýhodněna v neprospěch městské části.

Předložené programové prohlášení je průsečíkem programů volebních stran zastoupených v Radě městské části a je závazkem politické reprezentace městské části Brno-Bystrc na volební období 2010 až 2014.

Tvrzení, že „Předložené programové prohlášení … je závazkem politické reprezentace městské části Brno-Bystrc…“ pomíjí fakt, že „ … politická reprezentace městské části … “ vznikla ze svobodných voleb a její skutečným obrazem je zastupitelstvo městské části, nikoli rada, operativní orgán. Zastupitelstvo, které je politickou reprezentací MČ se k uvedenému materiálu nevyjádřilo!

Je to neschopnost zástupců zastupitelstva zvolených do rady vnímat zákon o obcích, nebo je to snad nadřazenost z funkce, podložená většinou?

Rada městské části Brno-Bystrc se dále zavazuje usilovat o otevřenost, informovanost a transparentnost rozhodování.

Kapitoly

1. Informovanost a transparentnost
2. Činnost a hospodaření úřadu
3. Bydlení a občanská vybavenost
4. Rozvoj obce a podpora podnikání
5. Doprava a bezpečnost
6. Školství a vzdělávání
7. Sociální a zdravotní péče
8. Kultura ,sport a volný čas
9. Životní prostředí

1. Informovanost a transparentnost

Rada městské části Brno- Bystrc:

1.1.    bude u veřejných zakázek zveřejňovat jejich průběh včetně smluv, dodatků a ceny

1.2.    zveřejní, popřípadě zpřístupní, smlouvy mezi radnicí, dodavateli a nájemci ve všech případech, ve kterých to zákon umožňuje

realizace tohoto ustanovení  ve všech případech, který zákon umožňuje znamená zveřejnit každý drobný nákup, např. nákup chladicí kapaliny u čerpací stanice PHM, což asi není ta optimální cesta

1.3.    zveřejní informace o dotacích poskytovaných městskou částí

1.4.    modernizuje internetové stránky tak, aby byly přehlednější a přinášely více informací

1.5.    zatraktivní podobu Bystrckých novin, bude dbát na nezávislost redakční rady, která zodpovídá za obsah periodika, vytvoří etický kodex a postupy pro schvalování příspěvků

je záhadou jak bude rada zatraktivňovat podobu BN, když současně bude dbát na nezávislost  redakční rady?

uvedená „ … nezávislost redakční rady …“ je v souvislosti s orgány městské části naprosto nejasný pojem svým neupřesněným obsahem

zřizovatelem BN je bezesporu zastupitelstvo, minimálně schvaluje prostředky

funkci zřizovatele logicky zastává rada, těžko si dovedu představit, že by rada nereagovala na případné excesy, vybočení redakční rady např. zavedením erotických stránek

2. Činnost a hospodaření úřadu

Rada městské části Brno- Bystrc:

2.1.    zadá procesní audit, vedoucí k optimalizaci chodu a prověření pracovních náplní a postupů úřadu s cílem odstranit nadbytečnou administrativu

naprostá většina úkonů na úřadu je přenesená, nebo rozšířená působnost státní správy, ve které je, až na výjimky, počet úkonů a jejich provedení dáno předpisem a proto procesní audit ve skutečnosti nemá význam, význam má pouze zrušení předpisů, které ovšem není v působnosti rady, na minoritní část, kterou je samospráva by mohli radní na pozicích manažerů stačit sami, viz Progr. prohl. RMČ Brno-Bystrc minulého volebního období, dále jen (viz PP 2007-) bod 3.1.2

2.2.    dalším vzděláváním a školením pracovníků bude zefektivňovat i nadále činnosti úřadu

(viz PP 2007-bod 3.1.1)

2.3.    v přímé návaznosti na statutární město Brno provede elektronizaci státní správy i samosprávy

2.4.    bude i nadále dodržovat reálně vyrovnaný rozpočet a dbát na rozpočtovou kázeň

dbát na rozpočtovou kázeň je nadbytečná proklamace

dodržovat rozpočtovou kázeň je povinnost ze zákona č. 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a ze zákona č. 320/2001 o finanční kontrole ve veřejné správě,

takováto textace navádí k myšlence, že minulá rada si počínala nezákonně, uvědomují si dopad tohoto textu i staronoví členové rady včetně starosty?

2.5.    prověří účelnost opakovaných nákupů, externích služeb a optimalizuje náklady na provoz, zasadí se o efektivní centrální nákup služeb a materiálu

2.6.    se zaměří na získávání prostředků ze všech dostupných zdrojů, zejména z evropských dotačních programů

2.7.    bude v návaznosti na úpravu zásad zadávání veřejných zakázek zveřejňovat výběrová řízení na internetu s cílem zvýšit konkurenční prostředí soutěžících subjektů

3. Bydlení a občanská vybavenost

Rada městské části Brno- Bystrc:

3.1.    bude i nadále pokračovat v regeneraci bytového fondu, prioritou bude dokončení projektu revitalizace obecních bytových domů do roku 2013 a postupná výměna domovních výtahů

(viz PP 2007-bod 4.1.)

3.2.    bude pokračovat v přípravě a realizaci dalších etap projektu Regenerace panelového sídliště

3.3.    bude i nadále podporovat výstavbu nástaveb na obecních bytových domech

(viz PP 2007-) bod 4.2.

3.4.    i nadále podpoří privatizaci bytových jednotek v domech regenerovaných z prostředků společenství vlastníků, v návaznosti na proces dokončení regenerace obecních domů se bude zasazovat i o privatizaci regenerovaných domů

(viz PP 2007-bod 4.3.)

3.5.    podpoří společenství vlastníků při správě a regeneraci bytových domů, původně vlastněných městskou částí

(viz PP 2007-bod 4.5.)

3.6.    bude při pronajímání obecních bytů i nadále podporovat rodiny s dětmi

(viz PP 2007-bod 4.7.)

3.7.     bude  pečlivě posuzovat a veřejně projednávat významné projekty výstavby s přihlédnutím k  jejich dopadům

3.8.     podpoří budování infrastruktury pro sport a volný čas s rozšířenou možnosti aktivního využití volného času občanů Bystrce

3.9.    podpoří  budování občanské vybavenosti na Kamechách a zasadí se o vybavení sídliště vhodnými dětskými „mikrohřišti“

4. Rozvoj obce a podpora podnikání

Rada městské části Brno- Bystrc:

4.1.    v souladu s prací na novém Územním plánu Města Brna vyhodnotí a stabilizuje plochy pro obchody, služby, podnikání, pracovní příležitosti a rekreaci

zjevný rozpor s rozvojovým opatřením B5 (… zvláště v lokalitách, ve kterých je zjevný nedostatek těchto objektů) zastupitelstvem schválené Strategické části Programu rozvoje MČ Brno-Bystrc, změna, která mění smysl rozvojového opatření (dále jen PR)

4.2.    bude prosazovat vypracování regulačního plánu případně regulační studie pro celé území Bystrce

(viz PR A6 – … dílčí urbanistické studie) zjevný rozpor, změna, která mění smysl rozvojového opatření

4.3.    ve spolupráci se Svazkem obcí bývalého veverského panství podpoří projekt revitalizace kulturní krajiny v Podkomorských lesích

4.4.    se zasadí o zlepšení propagace a využití Brněnské přehrady, lesů na katastru obce, hradu Veveří, Zoologické zahrady i okolí řeky Svratky

4.5.    bude realizovat podporu malým a středním podnikatelům prostřednictvím péče o infrastrukturu městské části a v rámci jejich oprávněných požadavků vůči městu Brnu

4.6.    se zasadí o vznik obecně dostupného Katalogu služeb, firem a podnikatelů městské části

takový katalog již existuje a jmenuje se OKO

4.7.    bude garantovat, že při vyhlašování veřejných zakázek osloví také relevantní podnikatele a firmy působící v  městské části

4.8.    podpoří zlepšení informovanosti o využití  dotačních titulů i pro záměry fyzických a právnických osob podnikajících v městské části

5. Doprava a bezpečnost

Rada městské části Brno- Bystrc:

5.1.    bude nadále trvat na zamítavém stanovisku MČ k vedení komunikace R43 přes Bystrc, pokud by tato varianta byla přesto realizována,  bude prosazovat opatření k ochraně obyvatel Bystrce před vlivy její stavby a provozu

5.2.    bude hledat jak krátkodobá řešení, tak i dlouhodobě účinné varianty parkování na katastru městské části, podpoří budování  parkovacích stání a parkovacích domů

5.3.    aktivně podpoří zlepšení dopravní obslužnosti městské části zejména  pak lokality Kamech, včetně úsilí o prodloužení tramvajové trasy

5.4.    zabezpečí realizaci opravy chodníku U ZOO,  opravy chodníků a silnic v Bystrci-Zámostí a výstavbu chodníku v ulici Nad Dědinou

5.5.    podpoří úpravu cyklistické stezky Praha – Brno v úseku Veverská Bítýška- Bystrc a vybudování cyklostezky Rakovecká – Státní hrad Veveří

věcně nesprávná formulace, cyklistická stezka Veverská Bítýška – Bystrc neexistuje, aby nějaká trasa mohla být cyklistickou stezkou, musí splňovat parametry dle ČSN 736110, což v této části trasy není splněno, proto již byl schválen investiční záměr na výstavbu cyklistické stezky a zbývá pouze včas (v rámci evropských peněz) prosadit jeho realizaci

5.6.    bude iniciovat spolupráci s MČ Komín a podpoří přestavbu křižovatky u OBI

5.7.    bude pokračovat ve spolupráci se státní a  městskou policií na udržení a zlepšení bezpečného prostředí v Bystrci, zajistí pravidelné společné projednávání a hodnocení bezpečnostní situace na zasedání  zastupitelstva, stanoví a projedná priority činností revíru Městské policie v Bystrci

5.8.    v rámci prevence kriminality bude podporovat zájmové aktivity (tělovýchova, sport, kultura, veřejné provozování školních sportovních areálů aj.)

v této části Doprava a bezpečnost chybí významné rozvojové opatření D7 (Iniciativa vedoucí k oddělení automobilové, pěší a cyklistické dopravy), které se týká bezpečnosti (viz PR 2007)

6. Školství a vzdělávání

Rada městské části Brno- Bystrc:

6.1.    i nadále podporuje samosprávu školských zařízení prostřednictvím komise „Rada bystrckých škol“

(viz PP 2007-5.1)

6.2.    podpoří vznik projektů s možností využití dotací z EU zaměřených na podporu a rozšíření zázemí pro výuku a aplikaci moderních výukových metod

6.3.    zajistí realizaci zateplení ZŠ  Heyrovského a zateplení ZŠ Laštůvkova prostřednictvím programu „Zelená úsporám“,  případně dotací EU

6.4.    bude podporovat regeneraci objektů MŠ – připraví studie, případně projekty pro získání dotací EU a podpoří postupnou rekonstrukci kotelen v objektech školských zařízení

6.5.    se zasadí o podporu různých forem předškolní výchovy  (dětské kluby, hlídání dětí apod.),

6.6.    zajistí realizaci výstavby dvoutřídní MŠ na Kamechách a bude iniciovat spolupráci s MČ Žebětín při prosazení výstavby MŠ v žebětínské části Kamech

6.7.    podpoří regeneraci fotbalového hřiště ve sportovním areálu ZŠ Laštůvkova a vybudování hřišť na plážový volejbal ve sportovním areálu ZŠ Vejrostova

7. Sociální a zdravotní péče

Rada městské části Brno- Bystrc:

7.1.    bude i nadále podporovat rodiny a osoby, které doma pečují  o lidi s postižením, nemocné a starší občany

(viz PP 2007-9.4.)

7.2.    zajistí rozšíření poskytování  pečovatelské služby do večerních hodin

7.3.    podpoří rozšíření odlehčovací pobytové služby

7.4.    bude iniciovat obnovu kuchyně v Domově pro seniory – Foltýnova 21 a její využití pro seniory z Bystrce

7.5.    bude podporovat a rozšiřovat stávající sociální služby jako jsou domovy pro seniory, pečovatelská služba, přechodné pobyty, bude iniciovat zvýšení spolupráce s veřejností

7.6.    podpoří dokončení oprav DPS Vondrákova 7/9 (výměna oken, oprava příjezdové cesty)

8. Kultura, sport a volný čas

Rada městské části Brno- Bystrc:

8.1.    podpoří rozšíření činnosti, programu a využití Společenského centra, prověří stávající praxi finanční podpory kulturních akcí a vyhodnotí jejich účelnost

8.2.    bude přiměřeným a hospodárným způsobem propagovat Bystrc a zdejší rodáky – podpora a distribuce publikací s bystrckou tématikou, i nadále bude pokračovat příprava expozice J. Obrovského na SH Veveří

(viz PP 2007-8.1.9)

8.3.    podpoří budování infrastruktury pro sport a volný čas (hřiště, sportoviště, petangové dráhy, veřejně přístupné „FIT-HŘIŠTĚ“), rozšíření možnosti aktivního využití volného času občanů Bystrce

zde chybí podstatná část  rozvojového opatření B6 „Podpora rozvoje infrastruktury pro sport a volný čas (hřiště, sportoviště) s minimálními provozními náklady“ (viz PR B6)

8.4.    podpoří mládežnický sport

8.5.    zavede tradici vánočních trhů a ve spolupráci s Regionální agrární komorou JMK zorganizuje bystrcké farmářské trhy

bystrcké farm. trhy už existují, jejich existenci podpořila už minulá RMČ, tato akce bude konkurenční akcí?

8.6.    i nadále bude podporovat tradiční společenské a kulturní akce

(viz PP 2007-8.1)

8.7.    bude podporovat centrum volného času Bystrouška, podpoří  výstavbu nového centra   volného času pro děti a mládež z prostředků  fondů EU

8.8.  bude podporovat pobočku Knihovny J. Mahena – účast na veřejných čteních, podpoří  získávání nových, především dětských čtenářů

(viz PP 2007-8.3.2)

8.9. opětovně naváže na spolupráci se Svazkem obcí Panství hradu Veveří  – obnova kulturní    krajiny v prostoru Podkomorských lesů

prohlášení neodpovídá skutečnosti, spolupráce nebyla nikdy přerušená

(viz PP 2007-8.5.1)

9. Životní prostředí

Rada městské části Brno- Bystrc:

9.1.    i nadále bude podporovat projekty směřující k vyčištění Brněnské přehrady

(viz PP 2007-8.4.2)

9.2.    podpoří  třídění odpadů rozšířením druhů sběrných nádob

9.3.    podpoří rozšíření činnosti sběrných dvorů a ekodvorů

9.4.    bude dlouhodobě podporovat ekologizaci hromadné dopravy

9.5.    i v podmínkách obtížné hospodářské situace zachová i nadále rozsah a kvalitu údržby veřejných prostranství a podle možností ji bude dále rozšiřovat

(viz PP 2007-6.1. až 6.3.)

9.6.    zajistí parkové úpravy Horního náměstí v souladu s územním plánem

9.7.    zajistí dokončení projektu obnovy a výsadby zeleně, na které  naváže následné vybavení lavičkami a dalším mobiliářem

9.8.    podpoří obnovu cest a pěšin a jejich doplnění lavičkami a informačním systémem, podpoří budování cest a stezek pro turistiku, cyklistiku, jízdu na on-line bruslích i jezdce na koních

V Brně dne 1.2.2011

Předkládá: Rada MČ Brno-Bystrc(Bystrc)

Video: Jednání zastupitelstva 16. února 2011

3. 3. 2011 v 13.21 • Témata: , , , , , ,

Přinášíme vám videozáznam z jednání bystrckého zastupitelstva 16. února 2011. Schůze se tentokrát obešla bez větších extempore, zčásti kvůli programu, který neobsahoval obzvlášť sporné body, a zčásti kvůli neúčasti legendárního Ing. Milana Kuchaře (zdravotní důvody).

Zajímavým momentem bylo vystoupení bývalého starosty Svatopluka Beneše (ODS), který svou opoziční roli pojal s takovou zaujatostí, že nakonec hlasoval proti všem, včetně své vlastní strany. Jana Pálková (Zelená pro Bystrc) pak v delší slovní přestřelce s místostarostou Jiřím Altmanem (ČSSD) dokazovala nevěrohodnost programového prohlášení rady, v němž pan Altman deklaruje odpor proti R43 Bystrcí, avšak na krajském zastupitelstvu pro dálnici ruku zvedne. Jiří Altman oponoval konstrukcemi, jejichž předivo je natolik efemérní, že by jej sebelepší interpretace nezvratně poškodila, a tak si je raději poslechněte sami.

Svatopluk Beneš pak ještě mezi řádky programového prohlášení rady nalezl jinotajná obvinění bývalé rady (jeho) z nezákonností. Celé jednání dychtivě sledoval ze židle pro občany bývalý zastupitel Michal Lamparter (KDU-ČSL) v tlustém svetru, ale to už je pikantnost doopravdy poslední.

Na schůzi nevystoupil žádný z přítomných občanů a po zhruba pětačtyřiceti minutách skončila přijetím všech navrhovaných usnesení.

Ke stažení

Zápis o průběhu jednání
Příloha k zápisu (obsahuje výhrady Svatopluka Beneše, publikujeme samostatně)

Programové prohlášení Rady

7. 2. 2011 v 14.43 • Témata: , ,

Nová bystrcká Rada předloží 16. února zastupitelstvu programové prohlášení. Radu tvoří koalice ČSSD, TOP 09 a KDU-ČSL.

*

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 – 2014

Preambule

Rada městské části Brno-Bystrc předkládá občanům programové prohlášení pro volební období 2010 až 2014, jehož cílem je společný postup politických subjektů zastoupených v radě při správě věcí veřejných a při prosazování volebních programů v jednotlivých oblastech.

Předložené programové prohlášení je průsečíkem programů volebních stran zastoupených v Radě městské části a je závazkem politické reprezentace městské části Brno-Bystrc na volební období 2010 až 2014.

Rada městské části Brno-Bystrc se dále zavazuje usilovat o otevřenost, informovanost a transparentnost rozhodování.

Kapitoly

1. Informovanost a transparentnost
2. Činnost a hospodaření úřadu
3. Bydlení a občanská vybavenost
4. Rozvoj obce a podpora podnikání
5. Doprava a bezpečnost
6. Školství a vzdělávání
7. Sociální a zdravotní péče
8. Kultura ,sport a volný čas
9. Životní prostředí

1. Informovanost a transparentnost

Rada městské části Brno- Bystrc:

1.1.    bude u veřejných zakázek zveřejňovat jejich průběh včetně smluv, dodatků a ceny
1.2.    zveřejní, popřípadě zpřístupní, smlouvy mezi radnicí, dodavateli a nájemci ve všech případech, ve kterých to zákon umožňuje
1.3.    zveřejní informace o dotacích poskytovaných městskou částí
1.4.    modernizuje internetové stránky tak, aby byly přehlednější a přinášely více informací
1.5.    zatraktivní podobu Bystrckých novin, bude dbát na nezávislost redakční rady, která zodpovídá za obsah periodika, vytvoří etický kodex a postupy pro schvalování příspěvků

2. Činnost a hospodaření úřadu

Rada městské části Brno- Bystrc:

2.1.    zadá procesní audit, vedoucí k optimalizaci chodu a prověření pracovních náplní a postupů úřadu s cílem odstranit nadbytečnou administrativu
2.2.    dalším vzděláváním a školením pracovníků bude zefektivňovat činnosti úřadu
2.3.    v přímé návaznosti na statutární město Brno provede elektronizaci státní správy i samosprávy
2.4.    bude dodržovat vyrovnaný rozpočet a dbát na rozpočtovou kázeň
2.5.    prověří účelnost opakovaných nákupů, externích služeb a optimalizuje náklady na provoz, zasadí se o efektivní centrální nákup služeb a materiálu
2.6.    se zaměří na získávání prostředků ze všech dostupných zdrojů, zejména z evropských dotačních programů
2.7.    bude v návaznosti na úpravu zásad zadávání veřejných zakázek zveřejňovat výběrová řízení na internetu s cílem zvýšit konkurenční prostředí soutěžících subjektů

3. Bydlení a občanská vybavenost

Rada městské části Brno- Bystrc:

3.1.    bude pokračovat v regeneraci bytového fondu, prioritou bude dokončení projektu revitalizace obecních bytových domů do roku 2013 a postupná výměna domovních výtahů
3.2.    bude pokračovat v přípravě a realizaci dalších etap projektu Regenerace panelového sídliště
3.3.    bude podporovat výstavbu nástaveb na obecních bytových domech
3.4.    podpoří privatizaci bytových jednotek v domech regenerovaných z prostředků společenství vlastníků, v návaznosti na proces dokončení regenerace obecních domů se bude zasazovat i o privatizaci regenerovaných domů
3.5.    podpoří společenství vlastníků při správě a regeneraci bytových domů, původně vlastněných městskou částí
3.6.    bude při pronajímání obecních bytů podporovat rodiny s dětmi
3.7.     bude  pečlivě posuzovat a veřejně projednávat významné projekty výstavby s přihlédnutím k  jejich dopadům
3.8.     podpoří budování infrastruktury pro sport a volný čas s rozšířenou možnosti aktivního využití volného času občanů Bystrce
3.9.    podpoří  budování občanské vybavenosti na Kamechách a zasadí se o vybavení sídliště vhodnými dětskými „mikrohřišti“

4. Rozvoj obce a podpora podnikání

Rada městské části Brno- Bystrc:

4.1.    v souladu s prací na novém Územním plánu Města Brna vyhodnotí a stabilizuje plochy pro obchody, služby, podnikání, pracovní příležitosti a rekreaci
4.2.    bude prosazovat vypracování regulačního plánu případně regulační studie pro celé území Bystrce
4.3.    ve spolupráci se Svazkem obcí bývalého veverského panství podpoří projekt revitalizace kulturní krajiny v Podkomorských lesích
4.4.    se zasadí o zlepšení propagace a využití Brněnské přehrady, lesů na katastru obce, hradu Veveří, Zoologické zahrady i okolí řeky Svratky
4.5.    bude realizovat podporu malým a středním podnikatelům prostřednictvím péče o infrastrukturu městské části a v rámci jejich oprávněných požadavků vůči městu Brnu
4.6.    se zasadí o vznik obecně dostupného Katalogu služeb, firem a podnikatelů městské části
4.7.    bude garantovat, že při vyhlašování veřejných zakázek osloví také relevantní podnikatele a firmy působící v  městské části
4.8.    podpoří zlepšení informovanosti o využití  dotačních titulů i pro záměry fyzických a právnických osob podnikajících v městské části

5. Doprava a bezpečnost

Rada městské části Brno- Bystrc:

5.1.    bude nadále trvat na zamítavém stanovisku MČ k vedení komunikace R43 přes Bystrc, pokud by tato varianta byla přesto realizována,  bude prosazovat opatření k ochraně obyvatel Bystrce před vlivy její stavby a provozu
5.2.    bude hledat jak krátkodobá řešení, tak i dlouhodobě účinné varianty parkování na katastru městské části, podpoří budování  parkovacích stání a parkovacích domů
5.3.    aktivně podpoří zlepšení dopravní obslužnosti městské části zejména  pak lokality Kamech, včetně úsilí o prodloužení tramvajové trasy
5.4.    zabezpečí realizaci opravy chodníku U ZOO,  opravy chodníků a silnic v Bystrci-Zámostí a výstavbu chodníku v ulici Nad Dědinou
5.5.    podpoří úpravu cyklistické stezky Praha – Brno v úseku Veverská Bítýška- Bystrc a vybudování cyklostezky Rakovecká – Státní hrad Veveří
5.6.    bude iniciovat spolupráci s MČ Komín a podpoří přestavbu křižovatky u OBI
5.7.    bude pokračovat ve spolupráci se státní a  městskou policií na udržení a zlepšení bezpečného prostředí v Bystrci, zajistí pravidelné společné projednávání a hodnocení bezpečnostní situace na zasedání  zastupitelstva, stanoví a projedná priority činností revíru Městské policie v Bystrci
5.8.    v rámci prevence kriminality bude podporovat zájmové aktivity (tělovýchova, sport, kultura, veřejné provozování školních sportovních areálů aj.)

6. Školství a vzdělávání

Rada městské části Brno- Bystrc:

6.1.    podporuje samosprávu školských zařízení prostřednictvím komise „Rada bystrckých škol“
6.2.    podpoří vznik projektů s možností využití dotací z EU zaměřených na podporu a rozšíření zázemí pro výuku a aplikaci moderních výukových metod
6.3.    zajistí realizaci zateplení ZŠ  Heyrovského a zateplení ZŠ Laštůvkova prostřednictvím programu „Zelená úsporám“,  případně dotací EU
6.4.    bude podporovat regeneraci objektů MŠ – připraví studie, případně projekty pro získání dotací EU a podpoří postupnou rekonstrukci kotelen v objektech školských zařízení
6.5.    se zasadí o podporu různých forem předškolní výchovy  (dětské kluby, hlídání dětí apod.),
6.6.    zajistí realizaci výstavby dvoutřídní MŠ na Kamechách a bude iniciovat spolupráci s MČ Žebětín při prosazení výstavby MŠ v žebětínské části Kamech
6.7.    podpoří regeneraci fotbalového hřiště ve sportovním areálu ZŠ Laštůvkova a vybudování hřišť na plážový volejbal ve sportovním areálu ZŠ Vejrostova

7. Sociální a zdravotní péče

Rada městské části Brno- Bystrc:

7.1.    bude podporovat rodiny a osoby, které doma pečují  o lidi s postižením, nemocné a starší občany
7.2.    zajistí rozšíření poskytování  pečovatelské služby do večerních hodin
7.3.    podpoří rozšíření odlehčovací pobytové služby
7.4.    bude iniciovat obnovu kuchyně v Domově pro seniory – Foltýnova 21 a její využití pro seniory z Bystrce
7.5.    bude podporovat a rozšiřovat stávající sociální služby jako jsou domovy pro seniory, pečovatelská služba, přechodné pobyty, bude iniciovat zvýšení spolupráce s veřejností
7.6.    podpoří dokončení oprav DPS Vondrákova 7/9 (výměna oken, oprava příjezdové cesty)

8. Kultura, sport a volný čas

Rada městské části Brno- Bystrc:

8.1.    podpoří rozšíření činnosti, programu a využití Společenského centra, prověří stávající praxi finanční podpory kulturních akcí a vyhodnotí jejich účelnost
8.2.    bude přiměřeným a hospodárným způsobem propagovat Bystrc a zdejší rodáky – podpora a distribuce publikací s bystrckou tématikou, příprava expozice J. Obrovského na SH Veveří
8.3.    podpoří budování infrastruktury pro sport a volný čas (hřiště, sportoviště, petangové dráhy, veřejně přístupné „FIT-HŘIŠTĚ“), rozšíření možnosti aktivního využití volného času občanů Bystrce
8.4.    podpoří mládežnický sport
8.5.    zavede tradici vánočních trhů a ve spolupráci s Regionální agrární komorou JMK zorganizuje bystrcké farmářské trhy
8.6.    bude podporovat tradiční společenské a kulturní akce
8.7.    bude podporovat centrum volného času Bystrouška, podpoří  výstavbu nového centra   volného času pro děti a mládež z prostředků  fondů EU
8.8.  bude podporovat pobočku Knihovny J. Mahena – účast na veřejných čteních, podpoří  získávání nových, především dětských čtenářů
8.9. opětovně naváže na spolupráci se Svazkem obcí Panství hradu Veveří  – obnova kulturní    krajiny v prostoru Podkomorských lesů

9. Životní prostředí

Rada městské části Brno- Bystrc:

9.1.    bude podporovat projekty směřující k vyčištění Brněnské přehrady
9.2.    podpoří  třídění odpadů rozšířením druhů sběrných nádob
9.3.    podpoří rozšíření činnosti sběrných dvorů a ekodvorů
9.4.    bude dlouhodobě podporovat ekologizaci hromadné dopravy
9.5.    i v podmínkách obtížné hospodářské situace zachová rozsah a kvalitu údržby veřejných prostranství a podle možností ji bude dále rozšiřovat
9.6.    zajistí parkové úpravy Horního náměstí v souladu s územním plánem
9.7.    zajistí dokončení projektu obnovy a výsadby zeleně, na které  naváže následné vybavení lavičkami a dalším mobiliářem
9.8.    podpoří obnovu cest a pěšin a jejich doplnění lavičkami a informačním systémem, podpoří budování cest a stezek pro turistiku, cyklistiku, jízdu na on-line bruslích i jezdce na koních

V Brně dne 1.2.2011

Předkládá: Rada MČ Bystrc-Bystrc

Sešla se Rada, schválila plnění programu. Aquacentrum a hřbitov budou?

8. 11. 2010 v 14.37 • Témata: , , , ,

Rada Bystrce se sešla 27. října v zasedací místnosti úřadu k desetiminutové (!) schůzi. Během ní schválila tři body. První z nich je dokument, popisující plnění programového prohlášení Rady během let 2006-2010.

V samotném dokumentu zaujme hned v záhlaví chybně uvedené datum (2007 místo 2006). Celá zpráva sestává převážně z červeně vepsaných slov „splněno“ nebo „průběžně plněno“ do původního textu programového prohlášení. I tak se ale dozvíme několik zajímavostí.

 • V polovině listopadu mají být zveřejněny změny územního plánu, které mají vyhradit plochy pro nové aquacentrum.
 • Je prý „uvažováno“ o zřízení hřbitova (zpráva to nazývá „místem posledního odpočinku“) v lokalitě U křivé borovice.
 • Podle zprávy začne stavba mateřské školy na Kamechách nikoli na podzim tohoto roku, jak původně tvrdil Vladimír Vetchý, ale až na jaře 2011.
 • O Horním náměstí zpráva říká, že „sadové úpravy parku Horní náměstí není možno realizovat do doby realizace stavebního objektu v ploše SJ“.
 • O plánu na zimní kluziště tvrdí zpráva, že „lákavější alternativou pro občany je však stále Brněnská přehrada“. Těžko by existující přehrada mohla být méně lákavou nežli neexistující kluziště.
 • Výstavba pobočky Mahenovy knihovny na Kamechách byla zastavena.
 • Cyklostezka Veverská Bítýška-Bystrc nebude dříve než v roce 2012.
 • 16. 10. 2010 nabyla účinnosti změna územního plánu, nutná k realizaci prodloužení tramvaje na Kamechy.

Je vůbec otázkou, k čemu má takováto zpráva sloužit. K informování veřejnosti rozhodně ne. Těžko považovat za informování, když k bodu „propagace Bystrce a jejich rodáků se dozvíte pouze „Průběžně plněno“ aniž by bylo sebeméně vysvětleno, co to vlastně znamená, které rodáky Rada propagovala, kdy, jak, proč a kolik to stálo. Dohady, že jde o propagaci starosty Svatopluka Beneše, jsou liché. Pan Beneš se narodil v Žabovřeskách. Co znamená „průběžně plněno“ u bodu „bystrcké předvánoční trhy s kulturním programem“ vyžaduje už fantazii přímo přebujelou, protože v Bystrci žádné takové trhy během funkčního období Rady nebyly.

Co znamená „průběžně plněno“ u položky „klub seniorů“ je naštěstí evidentní – klub je průběžně naplňován seniory až po okraj.

Během deseti minut hektické činnosti rada dále odsouhlasila, že „se seznámila s početní chybou ve  změnovém listu na akci Regenerace obecního panelového domu Ondrouškova 1, 3, 5  a konstatuje, že tato početní chyba neměla vliv na fakturaci“. Na webu není dokument, který by onu početní chybu jakkoli specifikoval, můžeme tedy jen věřit, že jde asi zase o nějaké ty zanedbatelné milióny, které spletla nepodstatná účetní.

Související

Zpráva z jednání Rady
Zpráva o plnění programového prohlášení Rady
Podívejte se, jak na www.bystrc.cz dopadne pokus o vyhledání slov „programové prohlášení“