Příspěvky se štítkem ‚prezentace’

Jarní výstava vín a den vína na hradě Veveří

4. 4. 2012 v 09.30 • Témata: , , , , , , , , , , , ,

V sobotu 28. dubna od 12 hod. si dovolujeme všechny milovníky dobrého vína a příznivce hradu Veveří pozvat na Jarní výstavu vín a den vína na hradě Veveří, který bude zároveň první akcí, při níž bude veřejnosti předveden alespoň částečně obnovený velký sál tzv. Anglického traktu.

Pro zájemce o Jarní výstavu vín jsme v rámci vstupného (450 Kč v předprodeji a 500 Kč na místě) zajistili plavbu lodí na trase Bystrc – Veveří a zpět, volnou degustaci vystavených vín, občerstvení, doprovodný kulturní program, skleničku, katalog a vstup do areálu hradu Veveří. Rezervace na vinoveveri@seznam.cz, www.wittwine.com a telefonu 724 232 102. Pro všechny ostatní návštěvníky Státního hradu Veveří bude v areálu přichystán doprovodný kulturní program a samozřejmě prezentace a placená ochutnávka hned několika desítek vín z produkce jihomoravských vinařů.

Na příjemné setkání při, doufejme, založení tradice veverských jarních koštů se těší

Mgr. Petr Fedor
kastelán SH Veveří

Související

Státní hrad Veveří

Veřejná prezentace parkovacího domu na Černého

6. 3. 2012 v 06.08 • Témata: , , , ,

Svůj projekt parkovacího domu pod ulicí Černého bude veřejnosti prezentovat firma Komfort v pondělí 12. března od 17 hodin ve Společenském centru (Odbojářská, Bystrc).

Obchod u Kuršovy pozastaven

13. 10. 2011 v 11.10 • Témata: , , , , , , , , , ,

Změna územního plánu, která by umožnila výstavbu obchodu před domy Kuršova 1 a 3, se pozastavuje. Takové usnesení přijalo bystrckého zastupitelstvo ve středu 12. října.

Po dlouhé, avšak – zvláště v porovnání s minulostí – mimořádně věcné diskuzi pozměnila Rada návrh svého původního usnesení. To vzbuzovalo mezi občany z okolí Kuršovy obavy, že dává volnou ruku developerovi ke stavbě víceméně jakkoli dimenzovaného objektu. Během jednání zastupitelstva pak Rada přijala argumentaci opozičních zastupitelů (Zelená pro Bystrce, KSČM a ODS) a usnesení během krátké přestávky přeformulovala.

Přijaté rozhodnutí pozastavuje souhlas zastupitelstva se změnami územního plánu u Kuršovy ulice, který byl zastupitelstvem vydán už v roce 2008. Rada městské části nyní nechá zpracovat územní studii celé oblasti(včetně Horního náměstí) a teprve na jejím základě připustí (či nepřipustí) změny územního plánu. Studie bude projednána komisemi zastupitelstva a patrně také znovu s občany.

Právě veřejná projednávání s občany významnou měrou přispěla ke změně postoje Rady. V pondělí 10. října se do Společenského centra dostavilo asi pět desítek lidí z oblasti Horního náměstí. Přestože zastupitelé vyzývali, aby přišli i lidé, kteří si nový obchod u Kuršovy přejí, žádný takový názor na jednání nezazněl. Připomeňme, že mezi lidmi na Kuršově vznikly v průběhu let proti výstavbě obchodu dvě petiční akce. Pod každou z petice se podepsaly zhruba tři stovky lidí. V dotčené oblasti je zhruba 400 obyvatel.

„To mne přesvědčilo, že lidé silnou většinou skutečně obchod u Kuršovy ulice nechtějí,“ řekl v reakci na výsledek pondělního veřejného projednávání zastupitel Ing. Luboš Raus (Zelená pro  Bystrc). Navrhl pak během jednání zastupitelstva vlastní usnesení, jež mělo pouze zrušit souhlas Zastupitelstva se změnami územního plánu.  Toto usnesení schváleno nebylo, přijaté rozhodnutí však říká v zásadě totéž.

Na jednání zastupitelstva byl přítomen i jednatel společnosti Fuertes Development pan Zdeněk Přichystal. Ten prezentoval novou variantu urbanistické studie obchodu u Kuršovy. Změnou je příjezd k obchodu ze spojovací silnice mezi Vejrostovou a Kuršovou ulicí. Výsledkem by mělo být odklonění dopravy související s provozem obchodu od domů na Kuršově ulici a oddělení parkoviště pro rezidenty od parkoviště pro zákazníky obchodu.

Pan Přichystal také několikrát deklaroval, že jeho záměr je skutečně vyjádřen urbanistickou studií a že obavy, že by po změně územního plánu postavil objekt výrazně odlišný, nejsou na místě. Souhlasil také se změnou IPP (koeficient, udávající stupeň zastavěnosti území) v územním plánu na nižší hodnotu, právě jen připouštějící stavbu navrhované budovy, a souhlasil také s regulačními pravidly, které omezí výšku stavby na jedno podlaží. Ačkoli přijaté rozhodnutí zastupitelstva prozatím stavbu obchodu pozastavuje, podařilo se panu Přichystalovi přinejmenším prohloubit dojem, že on a jeho společnost jsou připraveni ke kompromisům.

S rozhodnutím zastupitelstva mohou být obyvatelé Kuršovy ulice spokojeni. Neznamená sice bezvýhradně, že se obchod stavět někdy v budoucnosti nebude, v každém případě však Rada vyslala svým občanům velmi pozitivní signál. Zřetelně vyjádřeným názorům občanů jsou radní opravdu ochotni naslouchat a soustředěnou argumentaci opozice přijmout.

-vl-

Pozor, níže uvedené materiály ke stažení neobsahují poslední změny v urbanistické studii, jak byly prezentovány na zastupitelstvu. Ty zatím nemáme k dispozici.

Ke stažení

ZNOVU SUPERMARKET (leták, výzva k účasti na zastupitelstvu, PDF)
Zastupitelstvu městské části Brno – průvodní dopis k petici 2011
Urbanistická studie, titul (PDF)
Stav územního plánu (PDF)
Celková situace (PDF)
Situace 1:500 (PDF)
Terénní řez (PDF)
Zákres, celek (PDF)
Tramvaj, příčný řez (PDF)

Související

Petr Laštůvka: Super nebo Hyper?
O Kuršově a Horním náměstí v pondělí
Plameňák se naplnil, otázek však mnoho nepadlo
Horní náměstí? Podle studie park, na který schází peníze
Jak bude vypadat Horní náměstí? Studie ateliéru RAW má začít diskuzi
Výstavbou dalšího supermarketu se fronty nezkrátí a ceny neklesnou, myslí si Vladimír Hruška
Prodejna u Kuršovy: Rada stáhla návrh, bude se jednat
Jak vypadá změna územního plánu pro supermarket na Kuršově?
K supermarketu na Kuršově – dopis zastupitelům
Výzva: Přijďte na zastupitelstvo!
Jitka Hrušková: Politici, nezahrávejte si!
Luboš Raus: Nová obchodní centra v Bystrci?
Supermarket u Kuršovy je znovu tady. Rada chce změnit územní plán
Supemarket u Kuršovy 3: Nová studie
Supermarket u Kuršovy: Tři otázky Milana Kuchaře
Fuertes chce stavět u Kuršovy
2007/2008: Supermarket před Kuršovou 3
Milan Kuchař: Doporučuji velkou obezřelost
Horní náměstí: Fuertes mluví o „malé“ prodejně
Stránky Fuertes Development

 

O Kuršově a Horním náměstí v pondělí

8. 10. 2011 v 19.42 • Témata: , , , , , ,

V pondělí 10. 10. 2011 od 17 h se ve Společenském centru Bystrc, Odbojářská 2 koná prezentace studie „Parkové úpravy na Horním náměstí v Bystrci“, společnosti Atelier RAW s.r.o. a opětovné projednání Studie obchodní jednotky Kuršova.

Všechny zájemce zve Rada MČ Brno-Bystrc.

Ke stažení

ZNOVU SUPERMARKET (leták, výzva k účasti na zastupitelstvu, PDF)
Zastupitelstvu městské části Brno – průvodní dopis k petici 2011
Urbanistická studie, titul (PDF)
Stav územního plánu (PDF)
Celková situace (PDF)
Situace 1:500 (PDF)
Terénní řez (PDF)
Zákres, celek (PDF)
Tramvaj, příčný řez (PDF)

Související

Plameňák se naplnil, otázek však mnoho nepadlo
Horní náměstí? Podle studie park, na který schází peníze
Jak bude vypadat Horní náměstí? Studie ateliéru RAW má začít diskuzi
Výstavbou dalšího supermarketu se fronty nezkrátí a ceny neklesnou, myslí si Vladimír Hruška
Prodejna u Kuršovy: Rada stáhla návrh, bude se jednat
Jak vypadá změna územního plánu pro supermarket na Kuršově?
K supermarketu na Kuršově – dopis zastupitelům
Výzva: Přijďte na zastupitelstvo!
Jitka Hrušková: Politici, nezahrávejte si!
Luboš Raus: Nová obchodní centra v Bystrci?
Supermarket u Kuršovy je znovu tady. Rada chce změnit územní plán
Supemarket u Kuršovy 3: Nová studie
Supermarket u Kuršovy: Tři otázky Milana Kuchaře
Fuertes chce stavět u Kuršovy
2007/2008: Supermarket před Kuršovou 3
Milan Kuchař: Doporučuji velkou obezřelost
Horní náměstí: Fuertes mluví o „malé“ prodejně
Stránky Fuertes Development

Obrazem: Územní studie Kamechy

23. 6. 2011 v 19.10 • Témata: , , ,

Fotografie pocházejí z prezentace, předvedené na veřejném jednání s občany o výstavbě na Kamechách 21. června ve Společenském centru.

/koh/

O pouti v Arše

29. 5. 2011 v 11.20 • Témata: , , , , , ,

Tým www.poutnikem.cz a farnost Bystrc srdečně zve na prezentaci národní cyrilometodějské pěší pouti na Velehrad v neděli 5. 6. 2011 od 17.00 hodin v Arše. Na programu bude úvod do poutnického světa (mediální koordinátor cyrilometodějské pěší pouti), krátký filmový dokument z předchozího ročníku, svědectví poutníků a účastníků této pěší pouti, prostor pro dotazy a pozvání na srpnovou XI. pěší pouť na Velehrad. (Brněnský proud bude vycházet ve středu 24. 8. 2011).

Při pouti se totiž člověk modlí celým tělem. Mnozí pociťují, že jednou za čas je potřeba udělat něco víc. Že modlitby a prosby je třeba podporovat ještě něčím navíc. Že děkování jen slovy by bylo dobré podpořit ještě něčím silnějším. Že pokání má získat ještě konkrétnější výraz v našem životě a právě na tyto všechny výzvy se může stát odpovědí pěší pouť. Mám zkušenost, že když se vrátím z pěší poutě, většinou se pohne něco kupředu. Tím něco myslím, že se začne řešit i to, co se zdálo těžko řešitelné nebo dokonce úplně nemožné. A tak bych rád povzbudil všechny, kdo mohou, aby si udělali čas a vypravili se na pěší pouť třeba i s námi na Velehrad.

www.poutnikem.cz

Po skončení prezentace bude následovat v 18.30 mše svatá v Arše.

Zdroj: faby.cz, stránky bystrcké farnosti

Zchátralou Letnou v Bystrci nahradí nové byty

29. 3. 2011 v 22.56 • Témata: , , , , , , , ,

Nebude stavba příliš vysoká? Nepoškodí výstavba statiku okolních budov? A zajistili projektanti dostatek parkovacích míst? S takovými otázkami se musela v pondělí v podvečer vypořádat developerská firma Manhattan Development, která v bystrckém společenském centru představovala svůj projekt přestavby nedalekého zchátralého nákupního střediska Letná v Černého ulici.

Nevzhlednou a nevyužívanou Letnou totiž developer plánuje přestavět na moderní devítipatrový dům s byty, terasami, obchody a kancelářemi. „Architektonický návrh počítá s šesti desítkami bytů, sto dvaceti parkovacími místy i prostory pro obchody či třeba lékařské ambulance,“ uvedl manažer projektu Ivo Adamčík.

Chvíle, kdy se do nového domu nastěhují první obyvatelé, je však ještě v nedohlednu. Projekt navržený architekty ze společnosti Arch.Design totiž ještě nemá ani územní rozhodnutí.

Investor teprve jedná o tom, zda se jeho záměru může přizpůsobit územní plán. „Očekáváme, že začít stavět by se mohlo v horizontu tří let,“ odhaduje Adamčík.

Pozemky pod budovou Letné má přitom firma od městské části pronajaté jen do roku 2015. O prodloužení nájemní smlouvy chce radnice rozhodovat podle toho, jak se k projektu postaví lidé z okolí. „Chceme, aby lidé měli na dění v městské části větší vliv. I proto jsme trvali na tom, aby investor veřejně představil svůj projekt. Pokud se proti němu zvedne vlna nevole, podporu radnice nezíská,“ řekl místostarosta Tomáš Přibislavský.

(…)

Zkráceno, celý článek Zuzany Taušové najdete na brnensky.denik.cz

Související

Pondělí: Přestavba Letné na Černého
Letnou na Černého čeká přestavba. Přijďte se podívat
Bývalé nákupní centrum chátrá. Má se změnit v nové byty
Jiří Altman: Letná je v soukromém vlastnictví, těžko můžeme něco dělat

Pondělí: Přestavba Letné na Černého

23. 3. 2011 v 18.06 • Témata: , , , , , , ,

Rada MČ Brno Bystrc zve obyvatele městské části na prezentaci projektu společnosti Manhattan Development s.r.o. týkající se objektu Letná v Bystrci na ulici Černého. Prezentace proběhne v pondělí 28. 3. 2011 od 17:00 ve Společenském centru Bystrc, Odbojářská 2 a jejím předmětem bude představení záměru přestavby objektu na multifunkční centrum pro obchod, služby a bydlení.

Tomáš Přibislavský, místostarosta

Letnou na Černého čeká přestavba. Přijďte se podívat

8. 3. 2011 v 09.18 • Témata: , , , , , ,

Chátrající objekt „Letná“ na Černého ulici v Bystrci čeká přestavba. Jak bude projekt vypadat, vám zástupci firmy Manhattan Development s.r.o. předvedou na veřejné prezentaci v pondělí 28. března 2011 od 17 hodin.  Prezentace, uspořádaná z iniciativy rady městské části, se koná Společenském centru Bystrc, Odbojářská 2 a jejím předmětem bude představení záměru přestavby objektu na multifunkční centrum pro obchod, služby a bydlení.

Související

Bývalé nákupní centrum chátrá. Má se změnit v nové byty
Jiří Altman: Letná je v soukromém vlastnictví, těžko můžeme něco dělat
Vladimír Vetchý: Letnou vlastní soukromník
Jitka Hrušková: Co v Bystrci chybí?

Jediný spravedlivý?

30. 9. 2010 v 10.12 • Témata: , , , ,

Jediný kandidát z mnoha desítek. Jen jeden (nakolik je mi známo) člověk, kandidující do zastupitelstva Bystrce v podzimních komunálních volbách, věnoval čas a energii k přímému osobnímu oslovení voličů na internetu. Jediný, který srozumitelně řekl – tady jsem, právě takový jsem, chci váš hlas, uvažte to. A ptejte se mne.

Josef Strubl, kandidující za volební stranu Zelená pro Bystrc, jako jediný investoval svůj čas do vytvoření vlastní internetové prezentace, v níž se voličům představí a pokusí se vysvětlit jim, proč by právě jej měli volit. Neskrývá se za nicneříkající fotografie a dvouřádkové „profily“, ani za v podstatě anonymní partajní značku. Josef Strubl, filmař, kameraman a aktivista občanského sdružení Stará Bystrc – Chaloupky, na svých stránkách o sobě publikuje konkrétní informace, a umožňuje voličům, aby se jej na cokoli zeptali.

Volební strana Zelená pro Bystrc sdružuje kandidáty ze Strany zelených a nezávislé osoby, které se aktivně zajímají o život v Bystrci. Jsou jimi i členové občanských sdružení, včetně Horního náměstí (Luboš Raus, Anežka Jenešová).

Nemusíte s názory pana Strubla souhlasit, alespoň je ale můžete poznat. Nemusí se vám líbit a nemusíte jej volit, ale už víte proč. O kolika dalších z nicneříkajících jmen na kandidátkách partají to můžete říct? V Bystrci kandiduje deset stran, celkem asi 250 lidí.

Josefa Strubla je třeba pochválit; bohužel alespoň u mne převládá pocit, že situace, v níž jen jeden člověk z mnoha desítek udělal to, co by mělo být samozřejmostí, je naprosto děsivá.

Viktor Lošťák

Související

Prezentace Josefa Strubla
Občanské sdružení Stará Bystrc – Chaloupky