Příspěvky se štítkem ‚přestupek’

Varování cyklistům

17. 9. 2015 v 21.29 • Témata: , , , , ,

IMAG0943Hodně cyklistů ba i řidičů neví, že ten, kdo jede přes přechod na kole, se dopouští dvou závažných přestupků. Já osobně jsem je spáchal dnes odpoledne.

Od konečné na Ečerovy k Albertu jsem využil toho, že auta dávala přednost chodcům a připojil se za posledního, aniž bych sestoupil z kola. Přitom řidiči často kynou cyklistovi, že ho pouští, ať jede. Ale to je chyba. Nepřípustná je i jízda po chodníku před a za přechodem. Vysvětlila mi to bdělá hlídka Městské policie, která mne dopadla u Alberta a potrestala pokutou 500,- Kč.

Takže přátelé pozor, na kole jen po silnici, jinak tlačit.

Zdeněk Blažíček

Tři ohně přivedly muže z Žebětína před komisi

11. 11. 2012 v 10.02 • Témata: , , , ,

Údajným nehlídaným pálením odpadu se v pátek 10. listopadu v podvečer zabývala hlídka městské policie v chatové oblasti Za kněžským hájkem v Brně-Žebětíně. Podle oznámení na lince 156 tam jednašedesátiletý muž prý rozdělal oheň na dvou místech své zahrady a jeden na veřejném prostranství.

Strážníci muže našli a zjistili, že na jeho pozemku i mimo něj skutečně na třech místech hoří oheň, který nikdo nehlídá a u něhož nejsou připravené prostředky pro případně hašení. Navíc foukal silný vítr a podmínky tak odpovídaly zákazu rozdělávání ohňů. Hlídka pojala důvodné podezření z porušení zákona o požární ochraně a případ s mužem projedná přestupková komise.

(jag)
Městská policie Brno

Milan Kuchař: Vysvětlení a fakta pro čtenáře Bystrčníku

18. 2. 2012 v 17.27 • Témata: , , , , , , , ,

Ing. Milan Kuchař doručil Bystrčníku text, kterým reaguje na komentář místostarosty Jiřího Altmana (ČSSD) pod článkem Návrh rozpočtu jsme zveřejnili, obvinění je nesmysl, říká radnice. Pro ty, kteří nevědí oč jde, krátce vysvětlím, že Milan Kuchař popohání před přestupkovou komisi místostarostu Altmana spolu se starostou Bystrce Vladimírem Vetchým (ČSSD), jelikož se podle něj dopustili zatajení střetu zájmů, nezveřejnili na úřední desce návrh rozpočtu na rok 2012 a v souvislosti s pojištěním zastupitelů se „nezákonně obohatili“. Celá věc je značně spletitá. Údajné přestupky obou radních projedná příslušná komise magistrátu.

V textu Milana Kuchaře zmíněné události okolo účetnictví Bytasenu již byly na stránkách Bystrčníku diskutovány. Zájemce si může přečíst články Milan Kuchař: Jak to bylo s Bytasenem?, Jiří Altman: Vše způsobila jediná účetní a Vadné účetnictví Bytasenu: Jde o selhání místostarosty Altmana, tvrdí Milan Kuchař.

Dopis Milana Kuchaře obsahuje jeho osobní názory a stanoviska. Zveřejňujeme jej v původním znění, případné chyby způsobil obtížný převod strojopisného textu do elektronické podoby. Originál dopisu si můžete stáhnout pod článkem.

-vl-

*

Vysvětlení a fakta pro čtenáře Bystrčníku ke komentáři pana Jiří Altmana u článku Návrh rozpočtu jsme zveřejnili, obvinění je nesmysl, říká radnice.

Je průkazné, že pan Jiří Altman je již 13 let bystrckým místostarostou – a že do 15. 4. 2009 měl na starosti vnitřní věci, včetně vyvěšování dokumentů na Úřední desku. Jako zodpovědný místostarosta tehdy každý rok zajistil např. dodržení zákona o rozpočt. pravidlech tím, že návrh ročního rozpočtu byl vždy úřadem MČ zásadně předložen k projednání, k připomínkování a ke schválení usnesením Radě městské části. Radou MČ schválené připomínky byly do návrhu rozpočtu zapracovány a takto získaná a schválená konečná čísla jednotlivých skupin návrhu rozpočtu byla jako zákonný dokument vyděšena na Úřední desce bystrcké radnice!

Proč byl od 25. 10. 2011 do 10. 11. 2011 nejdříve vyvěšen na úřední desce koncept návrhu rozpočtu a teprve 16. 11. 2011 byl návrh rozpočtu Radou MČ projednán a usnesením schválen, je záhadou!

Velmi zarážející ale je, že proti tomuto postupu neprotestoval velmi zkušený pan místostarosta J.Altman, zvláště když dne 29. 11. 2011 Rada Jihomoravského kra je,  jejímž je 3,5 roku členem, po projednání schválila usnesením návrh rozpočtu kraje na r.2012 – a v bodě c/usnesení uložila přísluš. odboru zabezpečit zveřejnění dle přísl.§ zákona o rozpočtových pravidlech! Každý zkušený a zodpovědný místostarosta má povinnost svoji obec chránit před hrozbou vysoké pokuty za správní delikt – a pokud je to možno, hrozbu pokuty odvrátit, následky zmírnit. Pan místostarosta J. Altman v této záležitosti neudělal vůbec nic!

V roce 2005 hrozilo panu místostarostovi odvolání z funkce, pro selhání při hospodaření s obecními byty správcem bytů Bytasenem, za což byl Zastupitelstvu MČ a občanům odpovědný pan J.Altmant. Je ne vyvratitelné, že od 1. 11. 2004 do 20. 2. 2005 se Bytasenu zhroutilo celé účetnictví o hospodaření s byty, a že v této účetní agónii vykázal Bytasen zcela vážně za rok 2004 zisk pouhých 268 tisíc, místo plánem Bytasenu orgánem ZMČ uloženého úkolu hospodařit tak, aby za rok 2004 zisk dosáhl cca 16-ti milionů korun! Úsilím znalců z fi ECOJUR Brno se podařilo ze zachráněných nebo obnovených účet. dokladů prokázat zisk za r. 2004 jen cca 8 milionů Kč, propad zbývajících 8 milionů plánov. zisku nebyl nikdy a nikým vysvětlen, nebo zdůvodněn! Pan Altman se zasadil i o to, aby Bytasen nebyl potrestán smluvní pokutou ve výši cca jeden milion Kč za vedení účetnictví v rozporu se zákonem po dobu 3 měsíců /listopad 2004 až leden 2005/! Od této události-skandálu v roce 2004 až 2006 – stále není hospodaření Bytasenu pod čtvrtletní kontrolou ze strany Rady MČ, Zastupitelstva MČ a veřejnosti – přitom výnosy při hospodaření s byty dosahují ročně cca 80 milionů Kč!

Návrh, aby si radní MČ Brno-Bystrc sami schválili /a dalším několika členům ZMČ/ soukromé pojištění za škodu, způsobenou vlastní obci, kdy pojistné za ně hradí ročně radnice z veřejných peněz, byl poprvé uplatněn v listopadu 2008. Znovu byl tento způsobe soukromého pojištění za obecní peníze zopakován v dubnu 2011-pro 15 zastupitelů. Jde o typický příklad, jak někteří veřejní činitelé, včetně pana starosty a pana místostarosty Altmana občanům tvrdí, že Bystrc má málo finančních prostředků, proto musí šetřit – a sami nakládají s veřej. prostředky ve svůj prospěch, navíc se zatajením střetu zájmů! Podle pana Altmana jde o zcela legální postup, jenom poněkud ostudně nemravný – a proto zcela nepřijatelný pro soukromé pojištění zastupitelů Jihomor. kraje za veřejné peníze, což je určitě názor pana hejtmana Haška a jeho nejbližšíck spolupracovníků. Náš starosta pan V. Vetchý má k veřejným financím přístup zcela jiný-pojistit se nechal podruhé!

Ing. Milan Kuchař
13. 3. 2012

*

Ke stažení

Milan Kuchař: Vysvětlení a fakta pro čtenáře Bystrčníku (PDF)
Odpověď tajemníka ÚMČ Brno-Bystrc Jiřího Kroupy na podání Milana Kuchaře (PDF)
Podání Milana Kuchaře k přestupkové komisi (PDF)

Související

Návrh rozpočtu jsme zveřejnili, obvinění je nesmysl, říká radnice
Zatajili návrh rozpočtu. Zaplatí Bystrc milión?
Milan Kuchař: Pojišťovací praxe zastupitelů porušuje zákon
Komentář: Není nad dobré úmysly
Milan Kuchař: Jak to bylo s Bytasenem?
Jiří Altman: Vše způsobila jediná účetní
Vadné účetnictví Bytasenu: Jde o selhání místostarosty Altmana, tvrdí Milan Kuchař

Návrh rozpočtu jsme zveřejnili, obvinění je nesmysl, říká radnice

15. 2. 2012 v 11.38 • Témata: , , , , , , , ,

„Vaše nařčení odmítáme jako nepodložené a nedůvodné,“ odpověděl Milanu Kuchaři tajemník bystrckého úřadu Jiří Kroupa. Pan Kuchař obvinil svým podáním u přestupkové komise starostu Vladimíra Vetchého a místostarostu Jiřího Altmana (oba ČSSD) z toho, že před občany zatajili návrh rozpočtu městské části na rok 2012. Milan Kuchař (ex-vůdce bystrckých VV) tvrdí, že se návrh neobjevil na webu úřadu (viz Zatajili návrh rozpočtu. Zaplatí Bystrc milión?), a dovozuje z toho i možnost udělení pokuty městské části. Ta by prý mohla dosáhnout až jednoho milionu korun.

„Veškeré písemnosti, tedy i návrh rozpočtu městské části byl v souladu s § 16 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, souběžně s vyvěšením na úřední desce zveřejněn i na její elektronické podobě, a to od 25. 10. 2011 do 10. 11. 2011,“ odmítl tvrzení Milana Kuchaře tajemník Kroupa. Naprosto stejně jako tajemník už dříve vyjádřila i vedoucí odboru vnitřních věcí bystrckého úřadu Ing. Kalousková.

Obvinění komentoval i starosta Vladimír Vetchý: „Je to nesmysl.“

Nyní bude na panu Kuchařovi, aby svá obvinění u přestupkové komise dokázal. To bude velmi obtížný úkol i z technického hlediska, není zcela jasné, jak by bylo možné doložit, že se dokument na webu ve stanovenou dobu neobjevil. Podání Milana Kuchaře žádný důkazní materiál neobsahuje, je založeno pouze na tvrzení svého autora. Podobně je nejasné, proč pan Kuchař viní z přestupku právě starostu a jednoho ze čtyř místostarostů.

Podání obsahovalo i další obvinění, a to z nepřiznání střetu zájmů a nezákonného obohacení. Toho se měli Vladimír Vetchý a Jiří Altman dopustit v souvislosti s rozhodováním o pojištění zastupitelů. Žádost o „Vyvození odpovědnosti za opakované přestupkové jednání dvou vysokých veřejných činitelů v městské části Brno-Bystrc“, jak svůj text pan Kuchař nazval, nyní posoudí odbor vnitřních věcí Magistrátu města Brna.

-vl-

Ke stažení

Odpověď tajemníka ÚMČ Brno-Bystrc Jiřího Kroupy na podání Milana Kuchaře (PDF)
Podání Milana Kuchaře k přestupkové komisi (PDF)

Související

Zatajili návrh rozpočtu. Zaplatí Bystrc milión?
Milan Kuchař: Pojišťovací praxe zastupitelů porušuje zákon
Komentář: Není nad dobré úmysly
Petr Laštůvka: Pojištění se strhává zastupitelům z odměn
Petr Adámek: Nejde o žádný vlastní prospěch
Pavel Březa: Nepovažoval jsem za přijatelné “jistit se” z veřejných prostředků
Zmizení málo záhadná

 

Zatajili návrh rozpočtu. Zaplatí Bystrc milión?

13. 2. 2012 v 13.52 • Témata: , , , , , ,

Před přestupkovou komisí se budou brzy zpovídat ze svých hříchů starosta Bystrce Vladimír Vetchý a jeho spolupachatel místostarosta Jiří Altman (oba ČSSD). Alespoň taková je představa Milana Kuchaře (ex-vůdce bystrckých Věcí veřejných).

Milan Kuchař zaslal přestupkové komisi návrh k projednání, v něm obviňuje oba výše zmíněné pány z nezákonného jednání. Měli se ho dopustit v souvislosti se sjednáváním pojištění zastupitelů na škody, způsobené obci během své funkce. Komerční pojištění už mnoho let platí za zhruba polovinu zastupitelů městská část. Tím jednak smazává celý smysl osobní odpovědnosti zastupitelů, jednak přenáší zodpovědnost ze zastupitelů na občany (ti zaplatí vyšší pojištění, když zastupitel něco zvrtá) a jednak se – dle Milana Kuchaře – dopouští i překračování zákona.

Milan Kuchař tvrdí, že oba radní při projednávání úhrad pojištění něpřiznali střet zájmů a získali i neoprávněný majetkový prospěch. Za to by jim údajně hrozila pokuta až do výše padesáti tisíc korun.

Ve svém podání Milan Kuchař také kritizuje, že městská část nezveřejnila návrh rozpočtu na rok 2012 na úřední desce na webu úřadu. Zde prý zákon může uložit pokutu až jednoho milionu korun. Milan Kuchař tvrdí, že zastupitelstvo městské části na fakt, že na úřední desce úřadu nebyl návrh rozpočtu zveřejněn, a že městské části hrozí vysoká pokuta, upozorňoval již před projednáním rozpočtu. Přesto však údajně k publikaci návrhu nedošlo.

Jiný názor zastává vedoucí odboru vnitřních věcí bystrckého úřadu Ing. Kalousková. Podle ní byl návrh rozpočtu v souladu s ustanovením § 11 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a schváleným „harmonogramem“ vyvěšen na úřední desce a elektronické úřední desce v termínu od 25. 10. do 10. 11. 2011. Písemné připomínky mohli občané uplatnit do 11. 11. 2011 na odboru finančním, dodává paní Kalousková.

Milan Kuchař odeslal své podání přestupkové komisi 18. ledna tohoto roku. Kdy jej komise projedná není dosud známo. Ustálenou praxí je, že přestupkové komise městských částí delegují projednání přestupků místních zastupitelů na jiné části Brna.

-x- a -vl-

Ke stažení

Podání Milana Kuchaře k přestupkové komisi (PDF)

Související

Milan Kuchař: Pojišťovací praxe zastupitelů porušuje zákon
Komentář: Není nad dobré úmysly
Petr Laštůvka: Pojištění se strhává zastupitelům z odměn
Petr Adámek: Nejde o žádný vlastní prospěch
Pavel Březa: Nepovažoval jsem za přijatelné “jistit se” z veřejných prostředků
Zmizení málo záhadná

Rybáři vyhrožují olovem

25. 10. 2011 v 14.53 • Témata: , , , , , , , , ,

„Nevím, zda můj dotaz podávám na správnou městskou část,“ začíná svou otázku úřadu v Bystrci pan Aleš, „Možná to mělo jít na Kníničky, ale přesto – jsem z Bystrce a plul jsem na pramici po Brněnské přehradě a v části zvané Rokle mě bylo vyhrožováno rybáři ze břehu, ať tam nejezdím nebo abych si potom nestěžoval, až mě trefí olovem. Je možno někde získat plavební plán, a rybářský řád jak se chovat na brněnské přehradě?“

Alešovi z pramice odpovídá na dotaz Alena Kallasová z odboru životního prostředí a dopravy: „Rybáře, se kterými jste se setkal na brněnské přehradě, nic neopravňuje k tomu, aby vám takto vyhrožovali. Rybáři mající rybářský lístek a povolenku jsou oprávněni k lovu ryb. To, že na brněnské přehradě mohou lovit ryby ještě neznamená, že by z dané oblasti mohli ostatní osoby vykázat.“

„Vyhláška města Brna č. 8/1996, upravující rekreaci a provoz v oblasti brněnské přehrady byla v roce 2005 zrušena bez náhrady. Rybářský řád – bližší podmínky výkonu rybářského práva MRS upravují nejmenší velikosti ryb, povolené druhy lovu atd. Nestanovují však pravidla slušného chování. Každý je povinen dodržovat platné právní předpisy. V případě, který popisujete, by se mohlo jednat o přestupek proti občanskému soužití podle § 49, zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,“ objasnila Alena Kallasová.

Jestli tedy do vás rybáři na prýglu nasypou olovo, u přestupkové komise se budete smát vy.

Opilce od stánku zaženou lampy, tabulka a možná i vyhláška

4. 10. 2011 v 14.07 • Témata: , , , , , , , , , ,

Noční opilecké eskapády a jiná jásání poblíž Alberta na Ečerově dráždí místní škarohlídské obyvatele už pěkně dlouho. Dění kolem nonstop stánku u Alberta je téma, které se stále vrací.

„Vážený pane starosto, vážení páni místostarostové, navazuji na četné stížnosti na rušení nočního klidu spojené s nepořádkem v oblasti Ečerova – Fleischnerova a rád bych se zeptal, zda se jimi hodláte zabývat z hlediska prevence,“ ptá se zastupitelů na stránkách bystrckého úřadu pan Karel.

Místostarosta Tomáš Přibislavský (TOP 09) odpovídá: „Co se týče nonstopu u Alberta, věc se má takto. Pozemek pod objektem je obecní, ovšem „stánek“ na něm je zkolaudovanou budovou v majetku soukromého vlastníka. Smlouvu o pronájmu pozemku pod budovou máme v současné době na stole, rada ji již dvakrát odložila. Hledala se možnost přímo ve smlouvě regulovat prodej alkoholu případně provozní doby.“

Bohužel taková možnost prý neexistuje: „Z listiny základních práv a svobod v čl. 26, který upravuje Hospodářská, sociální a kulturní práva, má každý právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost, s tím, že podmínky a omezení pro výkon určitých povolání nebo činností může stanovit zákon. Podle živnostenského zákona obec může v přenesené působnosti vydat tržní řád formou nařízení obce a prodej regulovat, ovšem tržní řád se nevztahuje na k tomuto účelu zkolaudované objekty. Žádným zákonem tedy není zakázáno prodávat alkohol v takovémto stánku. Jakákoli regulace ze strany obce by byla protizákonná a tudíž neplatná.“

„Nepodepsání pronájmu také není řešením,“ tvrdí místostarosta, „Budova i provoz zůstane dále a obec se bude několik let soudit s tím, že posléze soud určí nájem.“

„Možnosti formou prevence samozřejmě hledáme. Je možné začlenit okolní prostor objektu do obecně závazné vyhlášky o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích. Ovšem je to vyhláška statutárního města Brna a aktualizace se provádí jednou ročně,“ uvádí v odpovědi pan Přibislavský. V současnosti platná vyhláška 9/2011 lokalitu, o níž je řeč, nepokrývá. Ve zkratce – popíjet v Bystrci se dnes nesmí jen na bývalém hřbitově, u Archy a asi na dvou dalších místech. O možnosti dát do vyhlášky i místa kolem nákupních středisek zastupitelé diskutovali, nakonec ji ale zavrhli.

„Další možností je v oblasti rozmístit noční osvětlení, což se v současné době již rozběhlo a bude se realizovat,“ popisuje další opatření místsotarosta,“Možností je také dohoda. Proběhlo jednání s majitelem objektu, který se samozřejmě snaží vyjít vstříc, ale za konzumenty alkoholu v přilehlé oblasti nezodpovídá. Požádáme ho o umístění nějaké upozorňující tabulky ohledně konzumace alkoholu přímo na objekt prodejny. A nakonec starosta obce požádal městskou polici o zvýšený dohled v této lokalitě.“

Na nabádavé řeči Tomáš Přibislavský příliš nevěří: „U rušení nočního klidu obecně mnoho prostoru pro prevenci nevidím. Pokud prevencí máte na mysli nějakou osvětovou kampaň o tom, aby se někteří občané obce chovali zodpovědně a ohleduplně ke svému okolí a k ostatním, mohu se nad tím zamyslet, ale dopady podobného opatření budou nulové. Pokud vás nějaká možnost napadá, napište mi.“

Ač nejsem pan Karel, přemýšlel jsem. Když mne po sedmačtyřiceti vteřinách nic nenapadlo, nechal jsem toho.

-vl-

P. S. Á, tak už mne napadlo. Napadlo mne se zeptat, kolik těch stížností na opilce doopravdy je.

Související

Mládež chlastá na lavičce, úřad nepořádek uklidí
Nonstop u Alberta: Přestupky je třeba hlásit, trvá na svém úřad
Nonstop na Ečerově: Na starostlivou maminu dorážejí rozjetí zákazníci
Odpadky – stálý problém

Itálie na Teyschlově

17. 8. 2011 v 16.38 • Témata: , , , , , , ,

K řádění partnerů v Teyschlově ulici v Bystrci přivolali ve středu dopoledne znepokojení občané městskou policii. Podle oznámení se měli muž a žena vzájemně fyzicky napadat.

Když však strážníci přijeli na místo, překvapivě zjistili, že se žádné fyzické napadení v domácnosti nestalo. Temperamentní pár se pouze velmi hlasitě hádal a přítomným strážníkům oba partneři uvedli, že se právě vrátili z restaurace a došlo k verbální roztržce. Po vzájemných urážkách pak rozčílený dvaapadesátiletý muž shodil ze stolu brýle své o deset let mladší přítelkyně, které se po pádu na podlahu  rozbily. Ke svém chování rozrušený muž uvedl, že s družkou žije už desítky let a že by jí prý nikdy neublížil.

Obě osoby byly bez zjevných zranění a jelikož se jednalo o tzv. návrhový přestupek, hlídka oba aktéry konfliktu poučila o možném dalším řešení u přestupkové komise.

Zdroj: Městská policie Brno

Nonstop u Alberta: Přestupky je třeba hlásit, trvá na svém úřad

29. 7. 2011 v 15.22 • Témata: , , , , , , , , ,

Na provoz nonstop stánku u prodejny Albert u konečné zastávky tramvaje Ečerova si občas lidé stěžují. Vadí jim hluk, rušení nočního klidu i „individua“, potloukající se kolem. Poměry kolem nonstopu vadí i panu Karlovi a na stránce bystrckého úřadu věnované dotazům se ptá, kdy se dočká nápravy.

*

Dobrý den,

kdy se prosím bude ÚMČ seriozně zabývat množícími se stížnostmi na rušení klidu, nepořádek apod. v prostoru mezi ulicemi Ečerova, Fleischnerova, Centrální park … souvisejícimi zřejmě i s provozem nonstopu u Alberta? Děkuji za konkrétní odpověď, ne za rady, abychom volali policii nebo konstatování, že celý problém je monitorován.

Karel

*

Vážený pane,

nad dodržováním veřejného pořádku v obci vykonávají kontrolní a represívní činnost složky policie, ať už se jedná o Policii ČR (linka 158) nebo Městskou policii Brno, Revír Bystrc (linka 156). Váš dotaz jsme těmto složkám poskytli a byli jsme ujištěni, že všechna učiněná oznámení, stížnosti a podání na uvedené linky vyřizují a řeší, včetně anonymních oznámení.

Podání je ovšem nutné učinit v době, kdy k narušování veřejného pořádku a občanského soužití dochází. Tyto složky policie věc vyřídí buďto přímo na místě, nebo jako oznámení postoupí správnímu orgánu (přestupkové komisi ÚMČ Brno-Bystrc) k zahájení řízení o přestupku.

Pro úspěšné vedení přestupkového řízení je nutné, aby oznámení obsahovalo základní informaci, kdy, kde a kdo co spáchal a aby toto tvrzení bylo průkazné. Jestliže tento přestupek spáchal občan, řeší a ukládají pokuty na místě policejní orgány, případně věc postoupí správnímu orgánu k vedení přestupkového řízení.

Pro Vaši informaci již v minulosti bylo vedeno několik přestupkových řízení s pachateli přestupků, které byly spáchány ve Vámi vymezené lokalitě. Jestliže má být represe za přestupkové jednání účinná, musí být opravdu činěna podání a oznámení věcná a konkrétní. Jestliže ze strany provozovatele Non stop stánku dochází k porušování pravidel živnostenského podnikání nebo samotného provozu, pak obdobně je možné věc konkrétně řešit, či postoupit příslušnému orgánu, v tomto případě živnostenskému úřadu města Brna.

Z výše uveného vyplývá, že je třeba hlásit a oznamovat porušení platných předpisů a norem v době, kdy k nim skutečně dochází. Pak mohou být opatření adresná a účinná.

S pozdravem

Ing. Dana Kalousková, vedoucí OVV ÚMČ Brno-Bystrc

*

Související

Nonstop na Ečerově: Na starostlivou maminu dorážejí rozjetí zákazníci
Odpadky – stálý problém
Štětináč: Kontejnery na tříděný odpad

Eliška Kovářová vs. Milan Kuchař: Konec (?)

27. 9. 2010 v 15.35 • Témata: , , , , , ,

Spor Elišky Kovářové s Milanem Kuchařem, vedený u přestupkové komise, je u konce.

Ing. Milan Kuchař dlouhodobě kritizuje bystrcké radní z mnoha důvodů. Přisuzuje jim porušování zákonů, špatné hospodaření, a dokonce přímé zneužívání svého postavení v prospěch vlastní i prospěch příbuzných a spřátelených osob. Pan Kuchař, nyní vůdce místního klubu Věcí veřejných a kandidát  na zastupitele, své kritické názory kolportuje už mnoho let vlastními silami. Kopie strojopisu roznáší po Bystrci a plní jimi poštovní schránky, s oblibou patřící sousedům osob, které ve svých textech kritizuje.

Mgr. Eliška Kovářová, místostarostka Bystrce (KDU-ČSL, pak SNK-ED, následně skoro VV, poté krátce TOP 09, nyní znovu SNK-ED) , je jedním z nejčastějších terčů Milana Kuchaře. Úměrně k tomu jej má také v oblibě – když na jednání zastupitelstva pan Kuchař hovoří, paní místostarostka odchází demonstrativně ze sálu s výrazem nejhlubšího pohrdání. A že pan Kuchař hovoří na zastupitelstvu rád a často, udržuje se pravidelným pohybem paní Kovářová stále svěží a vitální. Plna energie pak proti letákovým akcím pana Kuchaře často protestuje, jeho kritiku označuje jako pomluvy, pusté, lživé, zlovolné a nehorázné.

V srpnu minulého roku doručil Ing. Milan Kuchař zastupitelstvu a dalším subjektům jeden ze svých „otevřených dopisů“. V něm obvinil Elišku Kovářovou z ovlivňování jednání Rady MČ Brno-Bystrc ve prospěch jejích blízkých příbuzných, konkrétně mělo jít o machinace s obecními byty. Místostarostce tehdy došla trpělivost a v říjnu roku 2009 podala oznámení u přestupkové komise, s odůvodněním, že jí bylo ublíženo na cti.

Pro dokreslení uveďme, že současně s paní Kovářovou zvažoval oznámení i Petr Adámek (bystrcký zastupitel, ODS). Po úvaze však od něj upustil a spokojil se s neurčitými (a tudíž nežalovatelnými) výroky o bláznivých starých lidech, které z humanitárních důvodů není rozumné štvát před soud.

Projednávání přestupku začalo v listopadu 2009, kdy byla záležitost magistrátem předána přestupkové komisi v Komíně. Bystrcká přestupková komise věc projednávat nemohla, protože se sama – správně – označila za podjatou. V březnu 2010 na podnět Milana Kuchaře, který ji označil za podjatou, vyloučil starosta Komína z jednání předsedkyni přestupkové komise a jednání přesunul ke komisi do Králova Pole.

V červenci 2010 proběhlo v Králově Poli ústní jednání, k němuž byli předvoláni Ing. Milana Kuchař, Mgr. Eliška Kovářová, dále její zástupce, a svědkyně Mgr. Markéta Zapletalová. Zástupce navrhovatelky před komisí vypověděl, že smír ze strany Milana Kuchaře nebyl navrhovatelce nabídnut, navíc útoky na Mgr. Kovářovou nadále pokračují. Zástupce před správním orgánem uvedl, že jednání Ing. Kuchaře je úmyslné, dopouští se ho již několik let, kdy podání obsahující kritiku Mgr. Kovářové zveřejňuje, a to například i roznášením do schránek občanů, vyvěšováním na nástěnkách domů apod. Dle zástupce obviněný otevřeně přiznává, že jde o pomluvu. Navrhovatelka upozornila na to, že ve spise jsou doložena tvrzení příslušných vedoucích odborů ÚMČ Brno-Bystrc, která vysvětlují celou situaci. Obviněný se rovněž odvolal na svoji výpověď ze dne 26. 2. 2010 a doznal se pouze k hovorové pomluvě, která dle jeho názoru není trestná.

Milan Kuchař chápe v tomto kontextu slovo „pomluva“ jako jakýkoli výrok, který ukazuje nějakou osobu v negativním světle, nezávisle na tom, zda jde o výrok pravdivý či nikoli. O pravdivosti své kritiky je zcela přesvědčen, při takto chápaném pojmu „pomluva“ se však tomuto slovu nebrání – ano, nemluví o radních dobře, tedy je „pomlouvá“. Zákon (a paní Kovářová) chápe slovo pomluva úžeji.

Obviněný Milan Kuchař před komisí s odkazem na §2 přestupkového zákona uvedl, že žádný přestupek nespáchal. Dále se vyjádřil tak, že trvá na tom, co uvedl v dopise, a to, že Mgr. Kovářová zajistila svým vlivem souhlas k přidělení dvou bytů a prosadila prodej obecních pozemků ve prospěch blízkých příbuzných. Obviněný zdůraznil, že dopisem reagoval na článek „Pomluva jako koníček“, uveřejněný v Bystrckých novinách č. 4/2009, který obsahoval nepravdivé a urážlivé skutečnosti o jeho osobě. Svědkyně se po zákonném poučení vyjádřila ke své bytové situaci s tím, že bydlela v obecním bytě na ulici Ondrouškova 5, který však byl po zdravotní stránce pro ni a pro její děti nevyhovující. Z tohoto důvodu zažádala o výměnu a v roce 2003 jí byl pronajat byt na ulici Wollmanova 1 v Brně. Byt na ulici Ondrouškova 5 vyklidila a odevzdala městské části Brno-Bystrc.

Komise k projednávání přestupků městské části Brno-Královo Pole vydala 16. července 2010 rozhodnutí, kterým uznala Ing. Milana Kuchaře vinným ze spáchání přestupku proti občanskému soužití podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona o přestupcích, kterého se měl dopustit tím, že navrhovatelce výše popsaným jednáním ublížil na cti. Komise uložila obviněnému sankci ve formě pokuty ve výši 500,- Kč a povinnost nahradit náklady řízení v paušální výši 1.000,- Kč.

Eliška Kovářová kandiduje do senátu

Na základě zjištěných skutečností v průběhu řízení dospěla komise k závěru, že navrhovatelka nezajistila svým vlivem v Radě MČ souhlas k přidělení dvou obecních bytů ani čtyř pozemků pro své blízké příbuzné. Komise tedy rozhodla, že se obviněný dopustil přestupku proti občanskému soužití tím, že navrhovatelce ublížil na cti.

Ing. Milan Kuchař se proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně v plném rozsahu, v zákonné lhůtě odvolal. Odvolatel prvostupňové rozhodnutí označuje za nesprávné. Opětovně zdůrazňuje, že dopisem ze dne 13. 8. 2009 se bránil předchozímu útoku na jeho čest a důstojnost ze strany Mgr. Kovářové. V odvolání pan Kuchař namítal, že při ústním jednání před komisi mu bylo odebráno slovo a nebylo mu dovoleno uvést na jeho obranu skutečnosti souvisejí s byty a pozemky, o nichž Rada MČ Brno-Bystrc před sedmi lety rozhodovala.

15. září 2010 bylo řízení ukončeno. Odvolací orgán, Magistrát města Brna, Odbor vnitřních věcí, v souladu s ustanovením § 90 odst. 4 správního řádu rozhodnutí Komise k projednávání přestupků městské části Brno-Královo Pole zrušil a řízení v dané věci zastavil.

Ve zdůvodnění se uvádí: „Ing. Milan Kuchař se měl přestupkového jednání dopustit dne 13. 8. 2009. Podle ustanovení § 20 zákona o přestupcích nelze přestupek projednat po uplynutí prekluzivní jednoroční lhůty od jeho spáchání. Do běhu lhůty se nezapočítává doba, po kterou se pro tentýž skutek vedlo trestní řízení. V tomto případě však trestní řízení zahájeno nebylo a odpovědnost za přestupek tak zanikla dne 13. 8. 2010. Odvolací orgán obdržel spisový materiál s odvoláním Ing. Kuchaře dne 2. 9. 2010, tedy v době, kdy ve věci již došlo k prekluzi.“

Protože toto rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu odvolat, je spor Elišky Kovářové a Milana Kuchaře ve věci ublížení na cti ukončen.

-vl-

*

Ke stažení

Rozhodnutí o zastavení řízení (PDF)

Související

Mým koníčkem není pomluva, říká Milan Kuchař
Pomluva jako koníček

U přehrady se kradlo i pilo

14. 7. 2010 v 10.59 • Témata: , , , , , , , , ,

Na přehradě ukradl batoh, prý ale zapomněl, kam jej schoval

Ve středu při kontrole pláže u Rakovecké ulice narazili strážníci na dvacetiletého mladíka z Brněnska, u nějž následně vyšlo najevo, že den předtím odcizil návštěvníkovi pláže U sirky batoh.

Pětasedmdesátiletý muž měl tašku s věcmi v celkové hodnotě asi 3500 korun odloženou vedle své deky. Pachatele sice při krádeži spatřil, dopadnout se jej ale nepodařilo. Strážníky kontrolovaný mladík se k odcizení tašky přiznal. Prý z pláže utekl i se svým úlovkem do travnatého porostu v okolí přehrady kde batoh ukryl, kam přesně, to prý ale zapomněl.

Jelikož se svým jednáním dopustil přestupku proti majetku, bude se jeho nenechavostí dále zabývat příslušný správní orgán.

Omladina popíjela alkohol, nechyběl ani třináctiletý hoch

Dvě hodiny po půlnoci ve středu 14. července si strážníci hlídkující na pláži u Rakovecké ulice všimli omladiny sedící na lavičce a popíjející alkohol.

Kvarteto tvořil i třináctiletý chlapec a šestnáctiletá dívka. Oba při následném měření na přítomnost alkoholu „nadýchali“ kolem jednoho promile. Konzumaci vína jim umožnili dva jejich osmnáctiletí známí, kteří alkohol pro tento účel zakoupili a k tomuto jednání se strážníkům doznali. K podnapilým nezletilcům byla přivolána republiková policie, počínáním starších hochů se bude zabývat přestupková komise.

Zdroj: Městská policie Brno

V Hodoníně to není jako v Bystrci. Za letáky radnice trestá

28. 5. 2010 v 11.04 • Témata: , , , ,

Psi štěkají, ale karavana jde dál. Převažující (a účinnou) taktikou bystrcké radnice proti kverulantským aktivistům je posupné mlčení. Ignorováním se nic nezkazí. Nic to nestojí, neztrapníte se, jako když přidáváte k radniční tiskovině letáky proti občanským sdružením, těch pár letáčků po nárožích stejně rychle serve opilá mládež a když to vyjde, vypadáte nakonec ještě jako liberál a demokrat. Jinak však uvažuje radnice ve Veselí nad Moravou. Na zaplacenou plochu  vylepíte leták, v němž si postěžujete na místního úředníka, a už to jede.

Proti státu a kapitalismu s řeckými soudruhy; hledá se fenka. Tato zvláštní kombinace letáků nevisí v Bystrci, ale na nádraží v Králově poli.

Jako v Kocourkově si ve Veselí nad Moravou na Hodonínsku připadá podle svých slov třiapadesátiletý Dušan Leitgeb. Za to, že vylepil po městě letáky upozorňující na komunistickou minulost jednoho z kandidátů za ODS do parlamentu a pracovníka úřadu zároveň, jej teď trestá tamní stavební úřad.

Trestní oznámení za šíření pomluvy podané na Leitgeba právě „mužem z plakátu“ překvalifikovala policie na přestupek. Namísto toho, aby jej však řešila přestupková komise, dostal napomenutí od stavebního úřadu. „Navíc musí zaplatit tisíc korun jako úhradu nákladů řízení,“ podotkl tajemník veselského městského úřadu Jaroslav Miklenda.

Leitgeb i jeho sympatizanti to považují za absurdní. Tvrdí, že není v kompetenci úřednice stavebního úřadu v této věci vůbec rozhodovat. „Odvolal jsem se na krajský úřad v Brně. Podle právníků, se kterými jsem hovořil, je totiž holý nesmysl, aby místo přestupkové komise rozhodoval o věci právě stavební úřad,“ vysvětluje Leitgeb. Zároveň tvrdí, že si deset plakátovacích ploch řádně předem zaplatil v souladu se zákonem.

(…)

Celý článek najdete na zpravy.idnes.cz