Příspěvky se štítkem ‚přestavba’

Přestavba cykloservisu na Horním náměstí by mohla začít v říjnu

30. 3. 2012 v 16.21 • Témata: , , , , , , , , ,

no images were found

Zbourat stávající budovu cykloservisu prvního října a novou otevřít 1. března 2013. Takový je plán pana Vladimíra Kozárka, majitele prodejny kol a cykloservisu na Horním náměstí.

Na neformální veřejné setkání, které svolal místostarosta Petr Fedor v pondělí 26. března do místní restaurace, nepřišel mimo členů občanského sdružení Horní náměstí, pana Kozárka, zastupitele Daniela Bárty a místostarosty Přibislavského vůbec nikdo. Zdá se tedy, že mezi lidmi žádný reálný odpor proti přestavbě neexistuje.

Na místě dnešní přízemní budovy s půdorysem dvou šestiúhelníků má vzniknout dvoupodlažní stavba o ploše 55 čtverečních metrů; objem budovy vzroste zhruba na čtyřnásobek. V přízemí objektu je navržena prodejna, v druhém podlaží byt. V novém cykloservisu se má topit plynem. Majitel tvrdí, že do současné vzrostlé zeleně u budovy nehodlá nijak zasahovat. U objektu je naplánováno parkoviště pro dva vozy.

Pan Kozárek zdůraznil, že jeho časový plán vychází z ideálního průběhu, ve skutečnosti může dojít ke zpoždění. Rada městské části už se záměrem souhlasila.

-vl-

Související

Cykloprodejna na Horním náměstí: Zastupitelé se přou
Nová prodejna kol na Horním náměstí? Přijďte na setkání občanů
Co nového na Horním náměstí?

Cykloprodejna na Horním náměstí: Zastupitelé se přou

22. 3. 2012 v 14.22 • Témata: , , , , , , , , ,

Po dlouhých letech rozepří se má na Horním náměstí začít opravdu stavět. Ačkoli nejde o monstrózní polyfunkční centra nebo hypermarkety, ani nejnovější stavební plány neponechávají obyvatele Bystrce v klidu.

Majitelé prodejny kol a cykloservisu na Horním náměstí manželé Kozárkovi jej chtějí přestavět. Na místě nynější šestiboké přízemní stavby má podle dostupných informací vzniknout dvoupodlažní objekt. V přízemí má pan Kozárek nadále provozovat prodejnu a servis kol, v prvním patře zamýšlí bydlet.

Vůči záměru zatím nevznikl ani tak otevřený odpor, jako spíše určitá obezřetnost. Aktivisté ze sdružení Horní náměstí, kteří se razantně postavili proti byvšímu plánu na výstavbu sedmipodlažního polyfunkčního centra, jsou vesměs proti jakékoli výstavbě v této lokalitě. Existuje obava, že dvoupodlažní objekt o více než dvojnásobné výšce než stávající prodejny na ploše náměstí otevírá dveře následným stavebním záměrům o stále větším objemu. Obava není zcela neopodstatněná, argumentace stylem „strpěli jste uříznutí jedné nohy, vydržíte i amputaci druhé“ bývá ve sporech mezi investory a místními obyvateli vcelku častá.

Vždy lehce (nebo zcela nedostatečně, podle toho, jak se na to díváte) paranoidní aktivisté také automaticky předpokládají, že všechny stavby jsou zprvu ohlášeny jako zcela miniaturní, psí boudě podobné kůlny z pěti prkének, z nichž se však postupnými změnami během schvalovacího procesu stanou olbřímí mrakodrapy skřížené se závodem na přepracování jaderného paliva. Ani tato představa nemusí být neopodstatněná. Existují reálné příklady, kdy se – téměř – takto postupovalo. Ostatně nejsou to jen občané, kdo se podobného vývoje bojí, taková nebezpečí zvažují i někteří radní.

Že existují lidé, kteří takto uvažují, více náznakem než otevřeně konstatoval zastupitel a člen občanského sdružení Horní náměstí Luboš Raus (Zelená pro Bystrc), když ve dvou článcích informoval o plánované přestavbě cykloservisu a zval veřejnost na neformální setkání, kde se lidem dostane podrobnějších informací. I tak se ale nemile dotknul jiného bystrckého zastupitele, jinak dosti tichého Daniela Bárty (ČSSD).

Je mi velmi líto, že pan Raus považuje pracovníky stavebního úřadu MČ Brno Bystrc, členy komise regenerace Bystrce, rozvoje, stavební a územního plánování při Radě městské části, jejímž jsem předsedou a pracovníky odborných útvarů radnice městské části za odborně nezpůsobilé posoudit a rozhodnout o podmínkách pro stavbu cykloprodejny a stanovení podmínek pro vydání stavebního povolení stavby.

Pan Raus vymýšlí a sděluje ostatním občanům lokality horního náměstí svoje obavy z navrhované stavby, sbírá a tlumočí názory občanů, kteří nejsou se stavebním záměrem seznámeni a vytváří tak u občanů pocit, že v místě původní prodejny vyroste mnohapodlažní budova bytového domu. Staví se tak do čela ochránců práv místních občanů, kteří o stavebním návrhu nové prodejny nemají potřebné informace.

Pan Raus zřejmě nekontaktoval stavební úřad městské části a neseznámil se stavebním záměrem a návrhem prodejny. Proto bych rád tímto prostřednictvím sdělil, že záměrem stávajícího majitele cykloprodejny při konečné tramvaje Ečerova je nahradit nevyhovující stávající skeletovou budovu, která je nevzhledná, tepelně neizolovaná, jednopatrovou zděnou budovou s plochou střechou. Celková výška stavby nepřesáhne 8 m. Stávající šestiboký tvar budovy bude nahrazen klasickou čtyřbokou budovou na stávajícím místě.

Občané Bystrce II by měli vědět, že majitelem stávající prodejny a investorem nové stavby je bývalý cyklistický závodník a reprezentant v té době Československé republiky, odborník na jízdní kola, jehož záměrem je pokračovat v prodeji a opravách kol. Nejedná se tedy o spekulativního developera, který chce postavit bytový dům.

Pana Rause bych chtěl proto v této věci poprosit, aby jako zastupitel městské části seznamoval občany Bystrce s věrohodnými, osobně ověřenými informacemi a nešířil neověřené spekulace. Současně si myslím, že jako občané Bystrce bychom měli podporovat rozvoj služeb a obchodu, ve kterých má naše městská část značné rezervy.

Ing. Daniel Bárta
zastupitel (ČSSD), předseda komise regenerace Bystrce, rozvoje, stavební a územního plánování při Radě MČ Brno – Bystrc

„Je mi velmi líto, že pan Raus považuje pracovníky stavebního úřadu a členy komise, jejímž jsem předsedou, za odborně nezpůsobilé,“ ohradil se Daniel Bárta.

„Pan Raus zřejmě nekontaktoval stavební úřad městské části a neseznámil se stavebním záměrem a návrhem prodejny,“ domnívá se pan Bárta, „Záměrem majitele cykloprodejny je nahradit nevyhovující skeletovou budovu, která je nevzhledná a tepelně neizolovaná, jednopatrovou zděnou budovou s plochou střechou. Výška stavby nepřesáhne osm metrů.“

„Pana Rause bych chtěl poprosit, aby jako zastupitel městské části seznamoval občany Bystrce s věrohodnými, osobně ověřenými informacemi a nešířil neověřené spekulace,“ žádá zastupitel Bárta.

„Žádné neověřené informace nešířím,“ odmítá výtky Luboš Raus, „Předmětem mých článků je zpráva pro veřejnost o existenci záměru a pozvání na neformální setkání občanů, kde se lidé dozvědí více. Kdybych se chtěl s panem Bártou přít, musel bych především konstatovat, že zatímco já poskytnul lidem informace takové, jaké jsem měl a mám, on veřejnosti do té doby neřekl zhola nic. Nerad bych ale, abychom od samotného záměru přesunuli téma k osobním sporům a podrážděnostem.“

„Znovu připomínám všem, které přestavba cykloservisu na Horním náměstí u Kuršovy 1 zajímá, aby přišli na setkání v restauraci ZI’ TERESA, Rerychova 20, v pondělí 26. března v 19 hodin. Na neformální schůzce, iniciované místostarostou Petrem Fedorem (TOP 09 – poznámka Bystrčník) se dozvědí více,“ uzavřel Luboš Raus.

-vl-

Související

Nová prodejna kol na Horním náměstí? Přijďte na setkání občanů
Co nového na Horním náměstí?

Nová prodejna kol na Horním náměstí? Přijďte na setkání občanů

19. 3. 2012 v 08.45 • Témata: , , , , , , , ,

Zhruba před deseti dny jsem na Bystrčníku v článku „Co nového na Horním náměstí“ psal o zamýšlené přestavbě prodejny kol „Cyklosport + servis“ pana Kozárka. Pro připomenutí, jedná se o pozemky 6991/4 a 7366/50 a části pozemků 6991/1, 7366/41, 7366/42, 7366/43, 7366/44, 7366/49 a 7366/51 v dolním rohu Horního náměstí na křižovatce ulic Kuršova a Kamechy, poblíž domu Kuršova 1. Mělo by se zřejmě jednat o dvoupatrovou budovu s prodejnou a servisem v přízemí a s bytem majitele v prvém patře.

no images were found

Je pochopitelné, že zamýšlená stavba vzbuzuje určité obavy, mnozí mají strach, že se bude jednat o určitý precedens, protože jakási analogie s bistrem „U Hrocha“ na Rerychově ulici se jistě nabízí.

Ze všech těchto důvodů a z mnoha dalších, a také proto, abyste mohli povědět svůj názor, bude dobré zúčastnit se neformálního setkání, na kterém bude zamýšlený projekt představen. Z pověření pana místostarosty pana Mgr. Petra Fedora dovoluji si tedy nyní pozvat vás, čtenáře Bystrčníku a bystrcké občany, k setkání v restauraci ZI‘ TERESA, Rerychova 20 (tedy pozor, tentokrát nikoli na Horním náměstí), a to na pondělí 26. března v 19 hodin.

Luboš Raus

Související

Co nového na Horním náměstí?

Co nového na Horním náměstí?

6. 3. 2012 v 16.23 • Témata: , , , , , ,

Na stránkách bystrcké radnice dočteme se v zápise ze schůze bystrcké rady, která se konala 25. ledna 2012, v bodě 3.0.1. o tom, že žádost o prodej nebo pronájem částí pozemků p. č. 6991/1, 7366/41, 7366/42, 7366/43, 7366/44, 7366/49 a 7366/51 k. ú. Bystrc – ul. Kuršova byla odročena.

no images were found

Nahlédnutím do katastru nemovitostí lze zjistit, že majitelem pozemku 6991/4 a 7366/50 jsou pan a paní Kozárkovi, což je v podstatě dobrá zpráva, protože pan Kozárek je, jak lze také snadno zjistit z internetu, nejen majitelem obchodu Cyklosport + servis v provizorním stánku na adrese Kuršova 1, tedy na pozemcích, o kterých je řeč a také podobného obchodu na ulici Horové, ale i občan bystrcký z ulice Ondrouškova.

Dobrá zpráva je to proto, že obchody v Bystrci zůstávají v rukách místních občanů a občané bystrčtí tedy nevyklízejí své pozice přenechávajíce své obchody nadnárodním řetězcům. Odročení rozhodnutí bystrckou radou je ovšem také dobrá zpráva svědčící o tom, že záležitost je pod dobrým dohledem bystrcké radnice a můžeme těšit na novou budovu obchodu nejen s větším prostorem a širší nabídkou, ale i z vnějšího pohledu pěknou a hodící se do dané lokality.

Luboš Raus
zastupitel, Zelená pro Bystrc

Záměrem pana a paní Kozárkových je podle dostupných informací přestavba stávajícího cykloservisu na dvoupodlažní budovu. V přízemí by měla být prodejna a servis jako doposud a v prvním patře byt majitele o výměře cca 50 m2. Existuje obava, že objemové parametry objektu by se poté, co město pozemky prodá, mohly zvětšit. Přinejmenším někteří radní jsou tak vůči projektu poněkud opatrní.

Investor chce v Brně obnovit kemp Obora, lodní zastávku i restauraci

27. 2. 2012 v 09.55 • Témata: , , , , ,

Kemp Obora u Brněnské přehrady plánuje soukromý investor přestavět na rekreační letovisko. Chce tím oživit turistický ruch v blízkosti Podkomorských lesů.Brno – Zpřístupnit staré cesty v Podkomorském lese a obnovit lodní zastávku Obora. Obojí je součástí plánu soukromého investora obnovit stejnojmenný kemp u Brněnské přehrady. Tento týden představil svůj projekt i lidem z městské části Bystrc, jejíž radnice nyní záměr posuzuje. Plány investora zatím narážejí na územní plán Brna.

Společnost Greendam plánuje v areálu zbořit staré rozpadající se chatky a postavit místo nich moderní cihlové domy. „V šestnácti menších budovách a třech větších pavlačových domech vznikne sto padesát pokojů, které si mohou zájemci i dlouhodobě pronajímat. Volné prostory poslouží jako autokemp,“ sdělil architekt Petr Hrůša, který projekt vypracoval.

Část Brněnské přehrady v blízkosti hradu Veveří se tak může dočkat oživení. Stejně jako od roku 2005 zrušená lodní zastávka Obora. „V okolí je spousta krásných cest nabízejících výlety do okolí, například k Ríšově studánce. Je to křižovatka cyklistických i turistických tras. Počítáme s obnovou výletní restaurace, která je jednou z nejstarších svého typu v okolí Brna. Lodní zastávka jí přinese další zákazníky,“ konstatoval architekt Hrůša.

(…)

Zkráceno, celý článek si přečtěte na brnensky.denik.cz

Ke stažení

Rekreační centrum Obora (Preentace, PDF)

Související

Obrazem: Rekreační centrum Obora
Projednávání přestavby rekreačního centra Obora

Obrazem: Rekreační centrum Obora

22. 2. 2012 v 14.31 • Témata: , , , , ,

no images were found

Prezentaci přestavby rekreačního centra Obora, jejíž veřejné projednání se konalo v pondělí 20. února, poskytl Bystrčníku místostarosta Tomáš Přibislavský (TOP 09).

Ke stažení

Rekreační centrum Obora (PDF)

Související

Projednávání přestavby rekreačního centra Obora

 

Projednávání přestavby rekreačního centra Obora

13. 2. 2012 v 11.47 • Témata: , , , ,

Veřejné projednávání přestavby rekreačního centra Obora proběhne v pondělí 20. února od 17 hodin ve Společenském centru Bystrc, Odbojářská 2. K akci vám bohužel nemůžeme nabídnout žádné další informace, úřad městské části ani investor stavby žádné nevydali.

Zchátralou Letnou v Bystrci nahradí nové byty

29. 3. 2011 v 22.56 • Témata: , , , , , , , ,

Nebude stavba příliš vysoká? Nepoškodí výstavba statiku okolních budov? A zajistili projektanti dostatek parkovacích míst? S takovými otázkami se musela v pondělí v podvečer vypořádat developerská firma Manhattan Development, která v bystrckém společenském centru představovala svůj projekt přestavby nedalekého zchátralého nákupního střediska Letná v Černého ulici.

Nevzhlednou a nevyužívanou Letnou totiž developer plánuje přestavět na moderní devítipatrový dům s byty, terasami, obchody a kancelářemi. „Architektonický návrh počítá s šesti desítkami bytů, sto dvaceti parkovacími místy i prostory pro obchody či třeba lékařské ambulance,“ uvedl manažer projektu Ivo Adamčík.

Chvíle, kdy se do nového domu nastěhují první obyvatelé, je však ještě v nedohlednu. Projekt navržený architekty ze společnosti Arch.Design totiž ještě nemá ani územní rozhodnutí.

Investor teprve jedná o tom, zda se jeho záměru může přizpůsobit územní plán. „Očekáváme, že začít stavět by se mohlo v horizontu tří let,“ odhaduje Adamčík.

Pozemky pod budovou Letné má přitom firma od městské části pronajaté jen do roku 2015. O prodloužení nájemní smlouvy chce radnice rozhodovat podle toho, jak se k projektu postaví lidé z okolí. „Chceme, aby lidé měli na dění v městské části větší vliv. I proto jsme trvali na tom, aby investor veřejně představil svůj projekt. Pokud se proti němu zvedne vlna nevole, podporu radnice nezíská,“ řekl místostarosta Tomáš Přibislavský.

(…)

Zkráceno, celý článek Zuzany Taušové najdete na brnensky.denik.cz

Související

Pondělí: Přestavba Letné na Černého
Letnou na Černého čeká přestavba. Přijďte se podívat
Bývalé nákupní centrum chátrá. Má se změnit v nové byty
Jiří Altman: Letná je v soukromém vlastnictví, těžko můžeme něco dělat

Pondělí: Přestavba Letné na Černého

23. 3. 2011 v 18.06 • Témata: , , , , , , ,

Rada MČ Brno Bystrc zve obyvatele městské části na prezentaci projektu společnosti Manhattan Development s.r.o. týkající se objektu Letná v Bystrci na ulici Černého. Prezentace proběhne v pondělí 28. 3. 2011 od 17:00 ve Společenském centru Bystrc, Odbojářská 2 a jejím předmětem bude představení záměru přestavby objektu na multifunkční centrum pro obchod, služby a bydlení.

Tomáš Přibislavský, místostarosta

Letnou na Černého čeká přestavba. Přijďte se podívat

8. 3. 2011 v 09.18 • Témata: , , , , , ,

Chátrající objekt „Letná“ na Černého ulici v Bystrci čeká přestavba. Jak bude projekt vypadat, vám zástupci firmy Manhattan Development s.r.o. předvedou na veřejné prezentaci v pondělí 28. března 2011 od 17 hodin.  Prezentace, uspořádaná z iniciativy rady městské části, se koná Společenském centru Bystrc, Odbojářská 2 a jejím předmětem bude představení záměru přestavby objektu na multifunkční centrum pro obchod, služby a bydlení.

Související

Bývalé nákupní centrum chátrá. Má se změnit v nové byty
Jiří Altman: Letná je v soukromém vlastnictví, těžko můžeme něco dělat
Vladimír Vetchý: Letnou vlastní soukromník
Jitka Hrušková: Co v Bystrci chybí?