Příspěvky se štítkem ‚Pramínek’

Výzva! Ukradli dětem trampolínu

18. 2. 2015 v 23.02 • Témata: , ,

Děti ze ZŠ a MŠ Pramínek o. p. s. v Brně-Bystrci, Heyrovského 13 se obrací na veřejnost, abyste nám pomohli při pátrání a odhalení zlodějů, kteří nám ukradli ze zahrady mateřské školy zamčenou velkou trampolínu. Na krádež jsme přišli v pondělí 16. února. Prosíme občany, aby ti kteří případně viděli zloděje „při práci“, před tímto datem, asi o víkendu, aby toto nahlásili buď přímo na Policii ČR v Bystrci, která krádež vyšetřuje, nebo na mobil 603 363 352.

Za vedení školy

Mgr. Eliška Kovářová

Zápis dětí do 1. tříd na ZŠ v Bystrci

2. 12. 2014 v 18.07 • Témata: , , , , , ,

Zelentda7[1]Vážení rodiče, bystrcké základní školy vás zvou a samozřejmě vaše děti, budoucí prvňáčky, na zápis do 1. třídy pro školní rok 2015/2016:

ZŠ Heyrovského 32

  • zápis proběhne ve dnech 15. 1. 2015 a 16. 1. 2015, vždy od 14.00 do 18.00 hod.
  • den otevřených dveří 9. 12. 2014 od 8.00 do 16.00 hod. (popř. podle domluvy)

ZŠ Laštůvkova

  • zápis proběhne ve dnech 15. 1. 2015 a 19. 1. 2015, vždy od 14.00 do 18.00 hod.
  • den otevřených dveří 11. 12. 2014 od 15.30 do 17.30 hod.

ZŠ Vejrostova 1

  • zápis proběhne ve dnech 16. 1. 2015 od 14 do 18 hod. a 17. 1. 2015 od 9 do 12 hod.
  • den otevřených dveří 7. 1. 2015 od 8.00 do 12.00 hod.

ZŠ a MŠ Pramínek, o.p.s.

  • zápis proběhne ve dnech 19. 1. 2015 a 20. 1. 2015, vždy od 14.00 do 17.00 hod.

Heyrovského 13             

  • Pohádková školička, ukázky práce v centrech aktivit zábavy a hry 13. 1. 2015 v 16.00 hod.

Zapisujeme děti narozené od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009 včetně. K zápisu se dostaví i rodiče s dětmi, kterým byl v minulém školním roce poskytnut odklad. K zápisu s sebou přineste rodný list dítěte a váš občanský průkaz (rodiče cizinci – pas a doklad o pobytu).

Těšíme se na vás.

Zdroj: www.bystrc.cz

II. ročník Brněnský dráček 2014

8. 10. 2014 v 19.16 • Témata: , , , , , ,

V Brně-Bystrci proběhl 1. 10. 2014  v hotelu Santon již druhý ročník vědomostní soutěže pro brněnské základní školy  Brněnský dráček. Oba ročníky proběhly pod záštitou brněnského primátora Romana Onderky. Celou soutěž pořádala již podruhé ZŠ a MŠ Pramínek, o.p.s.  Myšlenkou projektu je, aby se vedle propagace města Brna ,  žáci brněnských škol seznámili s historií, kulturou a významnými osobnostmi města Brna a to zábavnou formou kvízu a her, což přispěje k rozvoji osobnosti žáka, jeho znalostem a i k sounáležitostí k rodnému městu Brnu. Letos soutěžilo 10 škol, které postavily 12 týmů. Zvítězila ZŠ Husova, 1. tým, jako druhá se umístila  ZŠ Sirotkova a jako třetí se umístila ZŠ Kuldova.   Bystrc  reprezentovaly dvě školy a to ZŠ Laštůvkova a náš Pramínek. Bojovaly udatně, ale na vítězná místa nedosáhly.

Jako hosté byli přítomni brigádní generál Emil Boček, anglický válečný pilot- stíhač, který žije v Bystrci a Jan Klimeš, bývalý fotbalový hráč Zbrojovky Brno. Záštitu a pomoc nabídl i JUDr. Tomáš Kratochvíl, pana primátora zastoupil JUDr. Jiří Oliva, radní Brna. Oběma pánům děkujeme za podporu.

Z celé akce byla pořízena fotodokumentace a CD. Rovněž uspořádáme malou výstavku z prací soutěžících žáků. Příští ročník bychom chtěli věnovat chráněným krajinným oblastem, chráněným stromům, rostlinám a živočichům na území Brna.

 Mgr. Eliška Kovářová, ředitelka o.p.s. Pramínek.

Související

Projekt „Brněnský dráček 2014“

V Pramínku jsme o prázdninách nezaháleli

8. 10. 2014 v 11.13 • Témata: ,

Chtěly bychom poděkovat všem, kteří přiložili ruku k dílu a o prázdninách se přičinili o zlepšení prostředí v našem Pramínku.

Konečně jsme se po velmi dlouhé době dočkali opravy kanalizace a propadlého chodníku před 1. třídou, která se realizovala, až se do dohadování zapojil Ing. Hubacz a jeho firma. Půlku zaplatila MČ Bystrc a půlku ŽSD. Díky!
Opravili jsme v oddělení Ptáčků topení, díky panu Vicanovi je vymalovaná nynější první třída, opravil se i problematický chodník před oddělením Motýlků, opět díky ŽSD a jeho pracovníkům. Po domluvě s odborem ŽP jsme prostříhali lípy u MŠ, které přesahovaly do cesta v MŠ. Paní ředitelka Hlouchová zajistila vyřazení již nepoužitelné techniky a její odvoz spolu s vyřazeným nábytkem, který léta hyzdil zadní část pavilonu. Některé třídy se dočkaly nového koberce. Ve všech třídách proběhl generální úklid a tak naši žáci díky provozním pracovnicím a učitelkám přijdou 1.září do čistých a upravených tříd.

Získali jsme také velmi výraznou dotaci od Jihomoravského kraje, která bude využita jednak na vybavení hudebního kroužku ZŠ, kde se dokoupí různé chybějící hudební nástroje a hlavně ozvučení a dále se vybaví venkovní plocha ZŠ a MŠ sportovním nářadím, aby se zlepšila kondice našich dětí. V tomto nám radou velmi pomohl náš příznivec JUDr. Tomáš Kratochvíl, který nám pomáhá a radí i v jiných situacích, děkujeme mu.

Pan Zimmel se postaral o pokosení trávníků a prořezání keřů a tak věříme, že se všem bude u nás líbit a naši žáčci budou chodit do školy s chutí.

Vedení Pramínku

S Pramínkem po stopách mořeplavců

6. 6. 2012 v 21.24 • Témata: , ,

Prázdninovou dílnu pořádá mateřská a základní škola Pramínek v Bystrci.

Překročil ex-starosta Beneš své pravomoci?

31. 5. 2012 v 08.51 • Témata: , , , , , , , ,

Překročil bývalý starosta Bystrce Svatopluk Beneš (ODS) své pravomoci? Porušila v roce 2008 tehdejší rada městské části zákon? Milan Kuchař z Kuršovy ulice se domnívá, že ano.

K porušení zákona mělo podle Milana Kuchaře dojít 13. října 2008, kdy starosta Beneš podepsal za městskou část nájemní smlouvu se základní a mateřskou školou Pramínek. V ní Bystrc poskytla obecně prospěšné společnosti dvě obecní budovy (Heyrovského 11 a 13) na dobu deseti let za úhrnnou částku jedné koruny.

„Bezplatným nájmem se městská část vzdala příjmů ve výši 1,474 milionu korun ročně,“ poukazuje Milan Kuchař na výši tržního nájemného, vyčíslenou znalcem.

Údajné porušení zákona netkví v samotném faktu odpuštění nájmu. Podobné úlevy poskytuje městská část i dalším subjektům. Nájem neplatí například centrum volného času Bystrouška; tržní výše nájmu zde byla znalcem ohodnocena roční částkou převyšující půl milionu korun. Problém je dle Milana Kuchaře v tom, že v případě Pramínku rozhodla o uzavření smlouvy pouze rada městské části, nikoli zastupitelstvo.

„Podle zákona o obcích je rozhodování o poskytování dotací v tak velké výši vyhrazeno pouze zastupitelstvu,“ tvrdí Milan Kuchař. „Rada smí uzavřít podobné smlouvy jen do výše dvaceti nebo v některých případech padesáti tisíc korun.“

Pokud by měl Milan Kuchař pravdu, nájemní smlouva s Pramínkem by tak zřejmě byla od roku 2008 neplatná, navíc by ji nebylo nijak možné zpětně legalizovat. Jestli by to znamenalo nutnost od organizace dodatečně vybrat nájemné v tržní výši, není v této chvíli jasné.

Milan Kuchař, který již dříve mnohokrát poukazoval na různé problémy v hospodaření městské části, sepsal k věci dvě podání. Jedním z nich se obrátil na kontrolní výbor zastupitelstva, druhé adresoval samotnému zastupitelstvu.

„Jednání rady musí prověřit (kontrolní) orgán zastupitelstva a tento obchodní vztah dát do souladu se zákonem,“ uzavřel text svého podnětu Milan Kuchař.

-vl-

Ke stažení

Podání Milana Kuchaře kontrolnímu výboru a zastupitelstvu (PDF)

Ještě týden na přihlášky do Pramínku

4. 2. 2012 v 11.02 • Témata: , , , , , , ,

Zápis do mateřské školy Pramínek, o. p. s. se bude konat v budově MŠ (Heyrovského 11), v jídelně školy, a to 17. února 2012 od 14.00 do 17.00 hodin a  18. února 2012 od 9.00 do 12.00 hodin. Přihlášky k zápisu budou vydáványv kanceláři Heyrovského 11 jen v pondělí od 16. 1. do 13. 2. 2012 (16. 1., 23. 1., 30. 1., 6.2., 13. 2.) od 6.00 do 17.00 hodin za poplatek 100 Kč.

Bližší informace na www.praminek.cz.

Mgr. Bc. Irena Rotreklová
Pedagogická ředitelka

Související

Pramínek: Výstava a aukce uměleckých děl
Pramínek zvyšuje školné

Pramínek: Výstava a aukce uměleckých děl

3. 11. 2011 v 07.58 • Témata: , , , , , , , , , ,

ZŠ a MŠ Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno, si Vás dovoluje pozvat na konání aukce uměleckých děl dne 6. 12. v 17.00 ve Společenském centru Brno-Bystrc.Výtěžek z akce bude použit na nákup učebních pomůcek jak pro žáky mimořádně nadané, tak i se zdravotním postižením, které škola integruje.

Od poloviny listopadu na www.praminek.cz budou vystavena díla umělců, kteří svoje díla pro aukci darovali. Koupi obrazu můžete získat hodnotné umělecké dílo, které udělá radost nejen Vám, ale můžete tak získat hodnotný dar pro Vaše blízké na Vánoce.

Díla si také můžete prohlédnout na výstavě, která proběhne ve dnech 21. – 24. 11. 2011 ve Společenském centru. Výstavu můžete navštívit v pondělí a ve středu od 15.00 do 18.00 hod, v úterý Vám zaměstnanci společenského centra na požádání otevřou od 8.00 do 12.00 hod.

Další info poskytneme na tel.: 603 365 957 nebo praminek@praminek.cz. Přijdte prosím podpořit tuto akci. Děkujeme Vám.

www.praminek.cz

Související

Stránky Pramínku
Pramínek zvyšuje školné
Koupíte obraz, přispějete dětem

Pramínek zvyšuje školné

29. 8. 2011 v 16.59 • Témata: , , , , , ,

Mateřská a základní škola Pramínek v Bystrci (Heyrovského 13) zvyšuje od nového školního roku školné. Oznámily to ředitelky obecně prospěšné společnosti Pramínek Božena Havelková a Eliška Kovářová a ředitelka pro pedagogickou činnost Irena Rotreklová.

„Od září 2011 jsme nuceni zvýšit školné v MŠ a ZŠ Pramínek na částku 900 Kč měsíčně,“ oznámilo vedení školky. „Důvodem je zdražení energií, služeb, ale také potřeby oprav a údržby budov. Naším dalším záměrem je vybavit třídy mateřské a základní školy moderními učebními pomůckami včetně počítačů, jelikož se od příštího školního roku začíná vyučovat od 5. třídy nový školní předmět – informatika. Postupně je třeba kvalitněji vybavit i centra aktivit, protože program Začít spolu klade velké nároky nejen na učitelky, jejich připravenost a přístup k dětem, ale i na vybavení a pomůcky.“

Nová částka školného je 900 korun měsíčně; doteď platili rodiče dětí v mateřské škole 600 korun, za děti ve škole základní byla platba 850 korun za měsíc.

„V rámci platby školného si budete moci zvolit jednu zájmovou aktivitu pro svoje dítě či žáka,“ informuje rodiče Pramínek.

Stejně jako v předchozích letech i letos na podzim uspořádá Pramínek dobročinnou aukci obrazů. Výtěžek z aukce jde na provoz zařízení.

-b-

Související

Koupíte obraz, přispějete dětem

11. 12. 2010 v 10.58 • Témata: , , , , , , , , ,

Už třetí ročník dobročinné aukce obrazů, fotografií a grafických děl se koná v úterý 14. prosince v 17 hodin ve Společenském centru (Odbojářská 2) v Bystrci. Výtěžek z aukce jde ve prospěch základní a mateřské školy Pramínek.

Organizátoři srdečně zvou rodiče, jejich přátele, známé ( i neznámé), všechny, kteří chtějí k vánočním svátkům nadělit krásné umělecké dílo a tím umožnit zakoupení další kvalitní pomůcky, která bude sloužit ke vzdělávání všem žákům.

Předchozí aukce uměleckých děl se konala 14. 12. 2009. Díky ní škola získala 112 000 Kč. Peníze byly použity na nákup další interaktivní tabule.

Ke stažení

Pozvánka s přehledem uměleckých děl (PDF)

Související

Stránky Pramínku, informace o akci
Bližší informace, fotografie

Ptáčci už mají novou třídu. Ředitelka děkuje

21. 6. 2010 v 22.48 • Témata: , , , , , ,

Únor 2010: Ředitelka Irena Rotreková ve vyhořelé školce v Brně-Bystrci, foto IDNES

V noci na 27. ledna letošního roku vyhořelo oddělení Ptáčků mateřské školy Pramínek. Ze dne na den děti přišly o hračky, matrace na spaní i o celou třídu. Hořet začalo v kabinetu učitelky krátce před jednou hodinou ranní. Právě tam byly umístěny výkresy, výtvarné potřeby, ale i evidence všech žáků. Požár však z kabinetu přeskočil až do třídy.

„Jednalo se o úmyslné zapálení,“ popsal tehdy mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Haid. Podle policiepožár založil zloděj magnetofonu, aby zakryl stopy po vloupání.

Výše škoda byla vyčíslena na dva milióny korun, škody ale utrpěly děti i v nehmotné rovině. Přišly o hračky a vybavení, které měly rády, na něž přispěli i jejich rodiče, přišly o pocit jistoty, pro malé děti tak podstatný. Zůstaly jen očouzené zdi.

Školka se svolením krajského úřadu vypsala veřejnou sbírku. V polovině května se podařilo získat získat veřejnou sbírkou a benefičními koncerty už 350 tisíc. Nyní, na konci června, jsme se zeptali ředitelky mateřské školky Ireny Rotreklové, jaká je situace teď.

„Sbírka stále probíhá“, uvedla paní Rortreklová, „Stav účtu je přesně 239 266,- Kč –  to je poslední výpis v květnu. Třída mateřské školky však už byla opravena.“

„Opravená třída Ptáčků byla 15. června 2010 slavnostně předána  panem Svatoplukem Benešem – starostou MČ Brno – Bystrc“, pokračuje Irena Rortreklová, „Děkujem především za velkou iniciativu, obětavost  a velké nasazení paní Elišce Kovářové, která byla nápomocna nejen při obhajování výše rozpočtu na opravu budovy, ale pomohla navázat společně s  Petrem Duchoňem, bývalým primátorem města Brna a Europoslancem, kontakty s firmami, které svými sponzorskými dary byly nápomocny v realizaci oprav. Rada MČ Brno – Bystrc, společným úsilím zajistila, že od září, po dodání potřebného vybavení, si začnou děti opět ve vyhovujícím prostoru společně hrát, radovat se, zpívat, cvičit, tancovat.“

„Děkujeme všem za solidaritu a pomoc v nouzi“, zdůraznila ředitelka.

Kdo všechno na školku přispěl?

Paní Rortreklová říká: „Já osobně si velice cením podpory umělce Aloise Mikulky, který na podporu naší školce věnoval 50 000,- Kč. Do naší školky chodí dětem vyprávět své pohádky. Také mě moc potěšila pomoc školky v Dolanech (u Olomouce), kde mi paní učitelka volala, že děti donesly hračky, aby si ty naše děti, kterým ty hračky shořely, měly s čím hrát a též sebraly finanční obnos, který poslali na veřejnou sbírku.“

My dále víme, že osmdesát tisíc dala firma E.ON. Kolik přispělo osob celkem ředitelka neví.

„Ale bylo jich hodně. Jak kdo mohl, tak se snažil pomoci. A jedním z těch, kdo přišel s nabídkou pomoci a po celou dobu pomáhal, byla také Nadace Veronica – paní ředitelka Mgr. Jasna Flamiková. I jí děkuji.“

Žhář nebyl dosud dopaden.

Související

Sbírka na pohořelý Pramínek vynesla 350 tisíc
Přispějte dětem z vyhořelé školky
Školku dětem zapálil zloděj magnetofonu

Sbírka na pohořelý Pramínek vynesla 350 tisíc

12. 5. 2010 v 13.36 • Témata: , , , , ,

Celkem 350.000 korun se podařilo v uplynulých týdnech získat veřejnou sbírkou a benefičními koncerty na obnovu vyhořelé třídy Mateřské školy Pramínek v Brně. Letos v lednu ji po vloupání do objektu zapálil žhář. Ukradl sice několik drobností, požárem ale způsobil škodu dva miliony korun. Po pachateli pátrá policie. Třída bude obnovena do příštího školního roku.

Po požáru zbyly ze třídy, umýváren a sousedního kabinetu jen trosky. Věci, které nezničil oheň, se musely na pokyn zdravotníků vyhodit, protože byly po požáru zdraví škodlivé.

Prostory stavebně obnoví radnice Brno-Bystrc. Výtěžek sbírky pomůže s vybavením. Nakoupí se nový nábytek, koberce, výukové pomůcky a hračky.

www.ct24.cz/regionalni/brno

Jelikož jsme strašlivě chlubiví, neopomeneme uvést, že jako první médium vyzvaly k přispění do sbírky stránky Horní náměstí.

Přispějte dětem z vyhořelé školky

22. 2. 2010 v 21.16 • Témata: , , , , , , ,

Před třemi týdny dosud neznámý pachatel založil požár v mateřské školce Pramínek. Ze dne na den děti přišly o hračky, výtvarné potřeby, matrace na spaní, o celou třídu. Ztráta se dotkla dětí i rodičů, vždyť mnoho věcí do školky pořizovali dětem sami.

Nyní Pramínek pořádá veřejnou sbírku. Pomozte s obnovou vyhořelých prostor; přispějte dětem na hračky, na malování a spokojený pobyt v nové třídě. Sebemenší částka je důležitá.

Číslo účtu: 43-6596430227/0100 (Komerční banka)

Za děti, jejich rodiče a všechny zaměstnance školky vám děkuje

Mgr. Irena Rotreklová, ředitelka

Krajský úřad Jihomoravského kraje rozhodl o zahájení veřejné sbírky dne 17. 2. 2010 oznámené právnickou osobou Základní škola a Mateřská škola Pramínek, o.p.s. se sídlem Heyrovského 13, 635 00 Brno za účelem humanitárním, charitativním – získání finančních prostředků na obnovu a rekonstrukci oddělení Mateřské školy v Brně, Heyrovského 11, která byla poničena požárem (zejména její vybavení nábytkem, pomůckami apod.). Veškeré dotazy vám zodpoví ředitelka školy Mgr. Irena Rotreklová.

Občanské sdružení Horní náměstí není organizátorem sbírky, peníze jdou přímo na účet Pramínku. Budete-li si přát zveřejnit svůj příspěvek Pramínku na stránkách Horního náměstí, pošlete nám mail. Neznamená to, že se chcete chlubit, ale že jdete příkladem.

Související

Školku dětem zapálil zloděj magnetofonu
Stránky Pramínku
Vyjádření ředitelky školky k požáru

Školku dětem zapálil zloděj magnetofonu

22. 2. 2010 v 11.38 • Témata: , , , , , , , ,

Ještě tři týdny po požáru je v mateřské školce Pramínek v Brně Bystrci cítit štiplavý zápach kouře. A děti z oddělení Ptáčci, kterým neznámý pachatel zapálil jejich třídu, se musí spokojit s náhradním prostorem.

Ředitelka Irena Rotreková ve vyhořelé školce v Brně-Bystrci, foto IDNES

Ze dne na den děti přišly o hračky, matrace na spaní i o celou třídu. „Bylo to děsivé, všude jen očouzené zdi. Všechno zničené. Děti, ale i rodiče brečeli, protože spoustu věcí pořídili do školky sami,“ popisuje ředitelka Irena Rotreklová a ukazuje na vyklizenou třídu.

Hořet začalo v kabinetu učitelky 27. ledna krátce před jednou hodinou ranní. Právě tam byly umístěny výkresy, výtvarné potřeby, ale i evidence všech žáků. Požár však z kabinetu přeskočil až do třídy.

„Jednalo se o úmyslné zapálení,“ popsal mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Haid.

Nejhorší je podle ředitelky fakt, že děti byly na svoji třídu zvyklé. „Malé děti jsou závislé na svojí paní učitelce, na prostředí, na svých hračkách. To o co přišly se nedá vyjádřit v penězích, ale v jistotách,“ popsala Rotreklová.

Od kraje má školka již povolenou veřejnou sbírku. „Může na ni přispět každý, kdo je ochoten pomoci. Číslo účtu bude v nejbližší době na našich stránkách, nebo mu jej rádi sdělíme po telefonu,“ sdělila Rotreklová.

Zkráceno, celý článek Barbory Lukšové si můžete přečíst na zpravy.idnes.cz.

Na stránkách Pramínku o sbírce zatím nic není, školce však můžete přispět sponzorským darem.