Příspěvky se štítkem ‚Povodí Moravy’

Povodí Moravy požaduje regulaci plavidel na vodních nádržích

19. 4. 2015 v 14.41 • Témata: , , , , ,

Povodí Moravy, a.s., tisková zpráva • Nová vyhláška ministerstva dopravy, která vstoupí v platnost 15. dubna 2015, umožní provoz malých plavidel se spalovacím motorem do 10 kW na vodních nádržích Nové Mlýny I, Brno, Vranov a Nové Mlýny III. Právě nastavení podmínek plavby a regulace provozu plavidel na zmíněných nádržích bylo hlavním tématem jednání Povodí Moravy, s.p., Státní plavební správy a dalších zúčastněných.

„Povodí Moravy, s.p. neprodleně vstoupilo do jednání se Státní plavební správou, Ministerstvem dopravy, Dopravním podnikem města Brna a VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ , a.s. a snaží se o to, aby byla co nejdříve nastavena jasná pravidla pro lodě, které začnou naše vodní plochy nově využívat,“ vysvětluje generální ředitel Povodí Moravy, s.p., Jan Hodovský a dodává: „velice oceňuji konstruktivní a věcný přístup Státní plavební správy v Přerově a dalších zúčastněných stran, protože bude nezbytné na nádržích vymezit řadu omezení a zákazů v zájmu správy nádrže, ochrany vod i přírody.“

Na vodním díle Vranov bude plavba plavidel se spalovacími motory i přes ustanovení nové vyhlášky zakázána. Celá nádrž je ochranným pásmem vodního zdroje, který zásobuje pitnou vodou téměř sto tisíc lidí. To je nutné respektovat.

Pro vodní díla Brno, Nové Mlýny I. a III. nádrž je povolena plavba pro spalovací motory do 10 kW ve výtlačném režimu. Zde však bude plavba souviset i s omezeným množstvím lokalit vhodných pro přístaviště, ale také s překážkami ve vodě v podobě odumřelých stromů.

PM zrealizuje na těchto VN informační cedule, kde bude veřejnost informovat o pravidlech a možnostech plavby na VN.

„Jednání se Státní plavební správou se však netýkají jen malých plavidel. Snahou obou stran je vymezit plavební dráhu pro veřejnou dopravu již pro letošní plavební sezónu, a to zejména na vodním díle Vranov“ uzavírá Hodovský.

Zdroj, foto: pmo.cz

Opraví Kozí horku

16. 3. 2015 v 10.35 • Témata: , , , , , ,

Povodí Moravy, s.p. dokončuje opravu opevnění pravého břehu vodního díla Brno v lokalitě Kozí horka. Renovace opevnění v místech oblíbeného koupacího místa, která začala v říjnu loňského roku, bude hotová nejpozději do konce března.

Původní termín dokončení oprav byl však o měsíc dříve. Za zpožděním stojí problémy zhotovitelské firmy, která pro Povodí Moravy, s.p. opravu za 2,6 milionu korun provádí. „Zhotovitelská firma je v insolvenci. Snažíme se vzniklé komplikace co nejdříve vyřešit, aby byla oprava břehového opevnění nejpozději do konce března hotová,“ řekl ředitel Závodu Dyje Jan Moronga.

Oprava opevnění v celkové délce 600 metrů začíná pod restaurací na Kozí horce, pokračuje k půjčovně loděk, kolem vodní záchranné služby až k restauraci U Kotvy. Rekonstrukce zahrnuje demontáž a srovnání panelů, vybudování nové betonové patky pod zatravňovacími panely, nového podsypu a uložení. Součástí stavby je také odstranění všech schodišť v opravovaném úseku a vybudování nových z betonu.

-pro-
probystrc.cz

Povodí Moravy spouští provoz aeračních věží a dávkování síranu železitého

1. 5. 2014 v 00.50 • Témata: , , ,

Povodí Moravy, tisková zpráva • Povodí Moravy, s.p. spouští od 1. května 2014 provoz aeračních věží a dávkování síranu železitého na přítoku Svratky do Brněnské údolní nádrže. S blížícím se startem letní sezony chtějí vodohospodáři udělat vše proto, aby koupání v Brněnské přehradě bylo pro rekreanty co nejpříjemnější a kvalita vody zůstala po celé období dobrá.

Provzdušňovací systém v kombinaci se síranem železitým, který je pro člověka zcela neškodný, má vytvářet takové prostředí, které brání masívnímu rozvoji nepříjemných sinic. Vodohospodáři začnou síran dávkovat v rámci projektu Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži, jehož cílem je snížení eutrofizace povrchových vod v přehradě. Ročně přiteče do Brněnské přehrady 34 tun fosforu, z čehož více než 70 % má původ na posledních třinácti kilometrech řeky. Právě neškodný síran železitý fosfor vysráží a hlavní živina pro sinice se tak do nádrže dostane jen v minimálním množství.

Projekt čištění přehrady je v současné době ve své druhé etapě. PM pevně věří, že na jeho konci bude díky spolupráci s partnery projektu a obcemi situace v Brněnské přehradě tak dobrá, že už nebude podobných opatření třeba. Tyto faktory nemůže PM nikterak významně ovlivnit a záleží na jednotlivých původcích znečištění a vodoprávních úřadech, jak k dalšímu omezení znečištění přistoupí.

Bc. Gabriela Tomíčková
tisková mluvčí Povodí Moravy, s.p.

Tip na víkend: Den otevřených dveří na přehradách Koryčany, Karolinka a Hubenov

17. 3. 2014 v 05.58 • Témata: , , , , ,

Státní podnik Povodí Moravy uspořádá u příležitosti Světového dne vody na přehradách Koryčany, Karolinka a Hubenov den otevřených dveří. Akce na jednotlivých vodních dílech se budou konat v sobotu 22. března od 9:00 hodin. Návštěvníkům bude k dispozici průvodce, který zajistí průběh prohlídky a odborný výklad o historii a technických parametrech přehrady. Zájemci budou moci nahlédnout i do vnitřních prostor vodních děl.

Jednotlivé prohlídky začínají vždy v celou hodinu a uskuteční se:

na VD Koryčany: dne 22. března 2014, 09:00-14:00 hod. Začátek poslední prohlídky bude v 13:00 hod. Sraz na parkovišti před bránou do areálu.

na VD Karolinka: dne 22. března 2014, 09:00-14:00 hod. Začátek poslední prohlídky bude v 13:00 hod. Sraz zájemců u koruny hráze na pravé straně vodárenské nádrže Karolinka. Při příležitosti Dne otevřených dveří bude možné navštívit i nedalekou úpravnu vody, kterou provozují Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., kde bude prohlídka zahájena v 10:00 hod. Bližší informace na: www.vakvs.cz

na VD Hubenov: dne 22. března 2014, v 09:00, 10:00 a 11:00 hod. Sraz zájemců u domku hrázného.

Průvodce podá výklad k jednotlivým zařízením a částem přehrady a zodpoví případné dotazy, které se k vodnímu dílu vztahují. Trasa povede v běžně nepřístupných místech pro veřejnost, proto je nutné dbát na vlastní bezpečnost a dodržovat pokyny pracovníků podniku. Návštěvníkům doporučujeme vhodnou obuv s neklouzavou podrážkou do vlhkého prostředí a vzhledem k nízkým teplotám v přístupových štolách i vhodné oblečení. Děti do 15 let věku se mohou prohlídek zúčastnit pouze s doprovodem dospělých.

Povodí Moravy s.p. upozorňuje na možnost úpravy programu v souvislosti s aktuálním vývojem počasí a dalšími nepředvídatelnými okolnostmi. Informace o případných změnách budou oznámeny na webových stránkách www.pmo.cz.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Bc. Gabriela Tomíčková
tisková mluvčí

Potápěči sklápějí aerační věže v Brněnské nádrži

14. 10. 2013 v 05.39 • Témata: , , , , , ,

Povodí Moravy, s.p. připravuje Brněnskou přehradu na zimu. Koncem září ukončili vodohospodáři dávkování síranu železitého na přítoku do nádže a v těchto dnech potápěči sklápějí aerační věže, které vodu od jara do podzimu provzdušňovaly.

Koncem října pak začnou pracovníci státního podniku Povodí Moravy snižovat hladinu v nádrži přibližně o 30 cm denně. Přes zimu bude hladina o pět metrů níž než v létě.

Bc. Gabriela Tomíčková
tisková mluvčí Povodí Moravy, s.p.

Vodohospodáři odklízejí naplaveniny z Brněnské přehrady

8. 7. 2013 v 14.50 • Témata: , , , , ,

Pracovníci Povodí Moravy, s.p. odklidili během pondělí množství naplaveného nepořádku z hladiny Brněnské přehrady. Přibližně třicet tun odpadu odvezlo šest nákladních vozidel. Nepořádek (převážně větve, odpadky, pet lahve) do přehrady spláchly přívalové srážky v uplynulých dnech. Naplaveniny se držely u hráze přehrady, odkud je vodohospodáři vytahovali pomocí těžké techniky. Další naplaveniny byly roztroušeny po přehradě, držely se v zátokách, nebo plavaly po hladině. Ty naši pracovníci odklízeli ručně. Pokud to bude potřeba, budou práce pokračovat i v dalších dnech.

Bc. Gabriela Tomíčková
tisková mluvčí Povodí Moravy, s.p.

Autorem fotografie je pan Lubomír Strážnický. Snímek publikujeme s jeho laskavým svolením.

Projekt čištění Brněnské přehrady má před sebou druhou etapu

14. 6. 2013 v 10.04 • Témata: , , , , , , , ,

Povodí Moravy, tisková zpráva • Státní podnik Povodí Moravy zahájil druhou etapu projektu Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži. Potápěči postupně vztyčí a zprovozní do letní provozní polohy všech 20 aeračních věží, které mají za úkol zajistit provzdušnění vodního sloupce. „Ve srážení fosforu na přítoku do vodní nádrže pokračujeme od rána zvýšenou dávkou 20 miligramů síranu železitého na litr,“ řekl generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Radim Světlík. Doplnil, že důvodem posílení dávky síranu železitého jsou zvýšené hodnoty znečištění na přítoku kvůli trvalým srážkám a vyšším průtokům v minulých dnech.

Dávkování síranu železitého na vtoku do nádrže je vysoce účinnou (až 96%) metodou odbourání fosforečnanů, které jsou limitující živinou pro sinice. Ročně totiž přiteče do Brněnské přehrady 34 tun fosforu, z čehož více než 70 procent má původ na posledních třinácti kilometrech řeky. Svratku tak nejvíce zásobovala města Nové Město na Moravě, Bystřice nad Pernštejnem a Velká Bíteš. „Dávky síranu železitého se budou operativně měnit podle aktuálního stavu kvality vody,“ zopakoval generální ředitel.

Po tříletém srážení fosforu na přítoku, provozu zařízení na provzdušňování vodního sloupce a postupné úpravě rybí obsádky se podařilo velmi významně snížit množství sinic v sedimentech a zvýšit koncentraci kyslíku jeden metr nade dnem na 2 miligramy na litr. „V rámci druhé etapy projektu v letech 2013 až 2017 musíme zajistit udržitelnost dosažených parametrů kvality vody,“ popsal ředitel závodu Dyje (Povodí Moravy, s.p.) Jan Moronga s tím že dobrý stav vody potvrdil podrobný monitoring vody a sedimentů.

Financování celé akce, zahájené v roce 2009 podepsáním smlouvy o dílo se zhotovitelem IMOS Brno a.s., bylo vícezdrojové. Konečná částka za dílo se vyšplhala na více než 94 milionů korun bez DPH, z čehož 83,9 miliónu Kč tvořila dotace Státního fondu životního prostředí ČR, přes 4,6 miliónu korun dotoval Jihomoravský kraj a téměř 1,8 miliónu korun město Brno. I když byla celková přiznaná dotace ze státního fondu více než 134,6 miliónu korun a dohody s krajem i městem zněly shodně na dotaci 7,48 miliónu Kč, předpokládané náklady se snížily. Podle Jana Morongy se totiž některé dílčí aktivity projektu provedly buď v menší míře, případně se s nimi vůbec nezačalo.

Kvůli mnohonásobnému snížení buněk sinic v sedimentech patřila mezi nerealizované aktivity například těžba sedimentů a jejich ošetření biopreparáty. Nekonalo se i ošetření vodního sloupce chemickým přípravkem na bázi hliníku, protože sinice se ve vodním prostředí nepřemnožily. Celkové náklady na akci, evidované státním podnikem Povodí Moravy od roku 2007, pak dosáhly téměř 121,8 miliónu korun.

V rámci splnění příslušných podmínek Státního fondu životního prostředí ČR se již v roce 2012 začala připravovat druhá etapa projektu. Tato akce ale bude financována pouze ze zdrojů Povodí Moravy, Jihomoravského kraje a města Brna. Celkové náklady jsou devět až deset milionů Kč ročně** včetně nákladů správce toku za vlastní práce a monitoring. Nyní jsou již smluvně pokryty dotace téměř 2,52 miliónu korun z Jihomoravského kraje a 5,68 miliónu korun z města Brna. O možnosti čerpání dalších dotačních peněz se intenzivně jedná a Jihomoravský kraj již přislíbil možnost poskytnutí dalších 2,5 miliónu Kč.

Vodohospodáři nedávno také ukončili opravu opevnění břehů Brněnské přehrady na Rakovci v úseku od budovy Dopravního podniku po opěrnou zeď u restaurace Rybářská bašta. Rekonstrukční práce na celkem 590 metrech délky doplnila i náhradní výsadba stromů a každoroční těžba naplavenin z hladiny v lokalitách u hráze a Rakovecká zátoka. „Pro zájemce o projekt opatření na přehradě i o historii budování této stavby umístíme výstavu Prygl story o prázdninových měsících do hotelu Santon a poté v září do přízemí Krajského úřadu Jihomoravského kraje,“ uzavřel Radim Světlík.

Zdroj, foto: www.pmo.cz

Oprava opevnění břehů Brněnské přehrady na Rakovci skončila

23. 5. 2013 v 10.25 • Témata: , , , , , , , , , , , ,

opevneni-brehu-prehrady-640Povodí Moravy, tisková zpráva • Státní podnik Povodí Moravy ukončil v uplynulých dnech opravu opevnění břehů Brněnské přehrady v katastrálním území Rakovec. Rekonstrukční práce na celkem 590 metrech délky doplnila v tomto měsíci i náhradní výsadba stromů za účasti odborníků z oblasti životního prostředí. Před zahájením letošní turistické sezóny začalo i dávkování síranu železitého na přítoku do nádrže a uskutečnila se také těžba naplavenin z hladiny v lokalitách u hráze a Rakovecká zátoka.

„Srážení fosforu na přítoku do vodní nádrže jsme zahájili dávkou síranu železitého deset miligramů na litr, která se bude operativně měnit podle aktuálního stavu kvality vody,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Radim Světlík s tím, že projekt Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži vstoupil do své II. etapy v letech 2013 – 2017.

Po dobu pěti let musí správce toku zajistit udržitelnost dosažených parametrů kvality vody, která je na rozdíl od let minulých bez problémů s masivním výskytem vodního květu sinic. Po tříletém provozu zařízení na provzdušňování vodního sloupce i srážení fosforu na přítoku se podařilo snížit množství sinic v sedimentech a zvýšit koncentraci kyslíku 1,0 m nade dnem na 2 mg/l. Opatření doplnila také úprava rybí obsádky a podrobný monitoring vody a sedimentů. Z něj vyplývá, že Brněnská přehrada je z biologického i rekreačního hlediska ve zlepšeném stavu. Zlepšení kvality vody potvrdily i výsledky sledování Krajskou hygienickou stanicí Jihomoravského kraje, která od roku 2010 nevyhlásila zákaz koupání.

Oprava poškozeného opevnění břehů a schodů v Rakovecké zátoce v úseku od budovy Dopravního podniku po opěrnou zeď u restaurace Rybářská bašta se uskutečnila v celkové délce 590 metrů. Opevnění břehů vodního díla je na tomto místě vyřešeno betonovými zatravňovacími panely a lomovým kamenem. „Práce běžely od listopadu 2012 do konce dubna 2013 a jejich převážná část byla při snížené hladině vodního díla na kótě 225,00 metrů nad mořem,” popsal ředitel závodu Dyje (Povodí Moravy, s.p.) Jan Moronga.

Stavba podle něj začala odstraněním porostů včetně pařezů, poté následovalo rozebrání opevnění z poškozených úseků, vybourání starých schodů a konkrétní provedení oprav. Vyhloubení rýh pro založení opěrné patky doplnilo zhutnění základové spáry a osazení prefabrikátových základových bloků. Výkopy kolem základu stavebníci zasypali a zhutnili, poté doplnili podloží pod panely zeminou do požadovaného sklonu. Po zhutnění podloží provedli podsyp z makadamu s opětovným zhutněním, na tuto vrstvu položili netkanou geotextilii a následně pak betonové panely.

Otvory v panelech stavbaři vysypali jemným štěrkem a schody vytvořili z monolitického železobetonu. Úsek od schodů po měnírnu v celkové délce 47 metrů z lomového kamene nejdříve rozebrali, zhotovili zapuštěnou patu a opevnění znovu provedli z lomového kamene na sucho s urovnáním pohledového líce ve sklonu 1:2,5. Dno u základových patek opravovaných úseků rovnoměrně urovnali tak, aby nový stav navazoval na dosavadní dno. „Terén od vrchu opevnění byl pozvolně upraven ke kraji cesty a oset travním semenem,“ uzavřel Jan Moronga.

Prováděná opatření na Brněnské údolní nádrži mají podle odborníků pozitivní vliv na kyslíkový režim nádrže, zejména pak v nejhlubších místech u hráze, kde byl v předchozích letech vždy kyslíkový deficit. Aerace zajistila také dostatečné prokysličení hlavního jezera nádrže, což úspěšně obstálo i v extrémně suchém a teplém roce 2012. Dávkování síranu železitého na vtoku do nádrže je pak vysoce účinnou (až 96%) metodou odbourání fosforečnanů v nádržích. Monitoring prokázal snížení množství buněk sinic v sedimentu oproti sezónám před realizací projektu s jednoznačně kladným vlivem na celkový stav nádrže.

Brněnská přehrada letos vydrží čistá, tvrdí hygienici

29. 4. 2013 v 07.05 • Témata: , , , , , , , ,

Čištění Brněnské přehrady loni skončilo. Nyní začne pětiletý udržovací cyklus. Vodu budou udržovat aerační věže a síran.

Teploty minulý týden vyšplhaly nad dvacítku a první odvážlivci si už stihli zaplavat v Brněnské přehradě. Letos se nemusí bát, že si z koupání odnesou nepříjemnou památku v podobě vyrážky. Dřív přemnožené sinice má Povodí Moravy pod kontrolou. Podle hygieniků může voda vydržet čistá celé léto.

Povodí Moravy za několik dní opět spustí provzdušňovací věže a také dávkování síranu železitého do přítoku Svratky do nádrže. „Hlavní fáze čištění skončila. Čeká nás ještě pět let udržovacích prací. Začátkem května opět vztyčíme aerační věže vhánějící okysličenou vodu do hloubky, což škodí sinicím,“ řekla mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková. Také ujistila, že síran železitý není lidskému zdraví nijak škodlivý.

(…)

Celý článek Petry Kozlanské si přečtěte na brnensky.denik.cz

Brněnská přehrada získá nové vstupy do vody i záchody

24. 1. 2013 v 06.44 • Témata: , , , , , , , , , , ,

Brno – Karel Gajdoš teplé letní víkendy tráví hlavně na plážích u Brněnské přehrady v oblasti Rakovecké zátoky. Už několik let ho ale trápí mnohdy nebezpečný přístup do vody. „Přehrada je druhý rok čistá a tisíce lidí se v ní v sezoně koupou. Přivítali bychom proto příjemnější způsob, jak se do ní dostat. Schody jsou velmi kluzké a téměř nikdo je nevyužívá,“ řekl Gajdoš.

Už letos se ale situace na březích rakovecké zátoky změní. Společnost Povodí Moravy je totiž nedávno začala upravovat. „Vyměníme nebo opravíme zatravněné panely v šest set metrů dlouhém úseku od budovy brněnského dopravního podniku na přístavišti až po restauraci Rybářská Bašta. Na mnoha místech jsou už poškozené, nenavazují na sebe a postupně se sesouvají do nádrže,“ upřesnila mluvčí společnosti Gabriela Tomíčková.

Firma také počítá s úpravou několika schodišť vedoucích do vody. „Jsou už v naprosto nevyhovujícím stavu. Místy končí nesmyslně ve vzduchu, u jiných už chybí jednotlivé stupně nebo nejsou dostatečně široké pro bezpečný sestup do vody,“ upřesnil Jan Moronga z Povodí Moravy.

Podle Morongy se na nový přístup do vody mohou návštěvníci těšit už letos na jaře. „Za stavební práce zaplatíme zhruba tři miliony korun a skončíme s nimi v březnu,“ upřesnil Moronga.

(…)

Zkráceno, celý článek Jana Spěšného si přečtěte na brnensky.denik.cz
Foto: Wikipedie 

Chcíply labutě i kachny

20. 11. 2012 v 14.21 • Témata: , , , , ,

Kolemjdoucím, kteří v Obvodové ulici v Bystrci zahlédli v řece údajně poraněnou labuť, nebyl lhostejný osud tohoto ušlechtilého ptáka a proto v pondělí 19. listopadu zatelefonovali strážníkům.

Na místo vyrazila hlídka městské policie revíru Bystrc, která na hladině řeky Svratky, naproti hlavnímu vstupu do areálu místního fotbalového hřiště, našla již uhynulou labuť. Dále strážníci nalezli u lávky pro pěší v řece dvě uhynulé kachny. Strážníci všechno mrtvé ptactvo vylovili z vody a přivolali odchytáře, aby těla uhynulých ptáků odvezl služebním vozem a poté hlídka provedla kontrolu koryta řeky v okolí. Žádný další uhynulý živočich už nebyl nalezen.

Strážníci zjistili, že voda v řece působila čirým dojmem, bez zápachu a na hladině se netvořila pěna. Příčinu uhynutí labutě i kachen nebylo možné na místě zjistit a bylo pravděpodobné, že ptáci požili závadnou potravu. Strážníci se proto rozhodli pro namátkové kontroly koryta řeky Svratky a dále kontaktovali pracovníky veterinární správy za účelem zjištění příčiny uhynutí ptáků a také zaměstnance Povodí Moravy, kteří by měli zajistit odběr vody k analýze její nezávadnosti pro vodní živočichy.

(dk)
Městská policie Brno

Výstava Prygl story bude putovat po školách v Brně-Bystrci

25. 10. 2012 v 10.15 • Témata: , , , ,

Povodí Moravy, tisková zpráva • BRNO – Výstava s názvem „Prygl story/ Příběh Brněnské přehrady“ se přestěhovala z přízemí radnice MČ Brno-Bystrc, kde byla během léta 2012, do nedalekého Společenského centra na ulici Odbojářské. Expozice ve formě komiksů od kreslíře Jana Duchoně přibližuje historii i současnost jednoho ze stále navštěvovanějších brněnských míst. Lidé se tak mohou seznámit například s příběhem hrázného Šikuly, který zachránil Brněnskou přehradu před zničením nacistickými náložemi. Zjistí také, jakým způsobem se čistí zdejší voda.

„Těší mne, že výstava vzbudila zájem nejdříve na hradě Veveří, ale pak i na bystrcké radnici. Proto jsem moc rád, že tuto prezentaci neschováme do našeho skladu, ale můžeme ji umístit nejen do Společenského centra, ale poté postupně i do bystrckých škol,“ doplnil ředitel závodu Dyje (Povodí Moravy, s.p.) Jan Moronga.

Na panelech je k vidění také podrobná kreslená mapa povodí Moravy s erby jednotlivých měst. Zveřejněny jsou i unikátní historické fotografie ze stavby tohoto vodního díla, na níž se s pomocí jednoho jeřábu, kompresoru a dvou míchaček podílely stovky rukou Brňanů .

K výstavě patří i funkční model hráze vodního díla Brno. Ten je momentálně dlouhodobě k vidění v přízemním podlaží brněnského Technického muzea v Králově Poli. Model vyrobili odborníci z Laboratoře vodohospodářského výzkumu Ústavu vodních staveb VUT.

www.pmo.cz

Související

Prygl story – výstava a přednáška
Komiksová Prýgl story nadchla obyvatele Bystrce. Uvidí ji i školáci
Prygl Story v Bystrci

Sinic v Brněnské přehradě díky provzdušňování vody významně ubylo

17. 10. 2012 v 10.04 • Témata: , , , , , , ,

Voda v Brněnské přehradě se za poslední roky zbavila významného množství sinic. Dokazují to nejen měření, ale i návrat rekreantů na břehy vodního díla. Po třech letech končí hlavní část projektu na vyčištění přehrady.

„V letošním roce, jako posledním roce toho projektu, jsme měli úplně nejlepší kvalitu vody. Podle hodnocení krajské hygienické stanice jsme měli vesměs celou sezónu známku jedna,“ podotýká Jan Moronga z Povodí Moravy, ředitel závodu Dyje.

Ještě přesvědčivěji, než laboratorní měření, prokazuje kvalitu vody v Brněnské přehradě masivní návrat rekreantů na její břehy. Zájem zřetelně narůstá.

„Pro nás jako pro Bystrc to má veliký význam, protože to rozpohybovalo i dění kolem přehrady. Mluví se o vybavení pláže, samozřejmě to pomohlo i podnikatelům. Doufám že i do budoucna to přinese nová pracovní místa, že se oživí hotely a tak dál,“ říká sociálně demokratický starosta městské části Bystrc Vladimír Vetchý.

(…)

Zkráceno, celý článek si přečtěte na www.rozhlas.cz

Brněnská přehrada má nejlepší vodu za desítky let

3. 7. 2012 v 07.55 • Témata: , , , , , , , , , ,

Tisková zpráva • Brněnská přehrada má za sebou první prázdninový víkend a zároveň první tropické teploty v letošním roce. Kvalitu vody v nádrži ohodnotila krajská hygienická stanice stupněm číslo 1, což je nejlepší známka z celkového pětistupňového hodnocení. Poslední měření nezjistilo zvýšený výskyt buněk sinic a jejich počet je v současné době minimální.

Obsah sinic v brněnské nádrži je podle posledních měření hluboko pod hygienickou normou. Zatímco hygienická hranice pro zákaz koupání uvádí, že obsah sinic v jednom mililitru vody nesmí překročit sto tisíc buněk, v Brněnské nádrži jsou nyní pouze jeden až dva tisíce buněk sinic na jeden mililitr vody.

„Na čistotu vody má velký vliv provzdušňování aeračními věžemi, které jsme letos zahájili prvního května“, vysvětlil generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Radim Světlík.

V květnu rovněž začalo dávkování síranu železitého, který na přítoku sráží fosfor. „Ročně přiteče do Brněnské přehrady 34 tun fosforu, z čehož více než 70 procent má původ na posledních třinácti kilometrech řeky,“ zdůraznil Světlík. Právě neškodný síran železitý fosfor vysráží a hlavní živina pro sinice se tak do nádrže dostane jen v minimálním množství.

Dvě hlavní opatření doplňuje například úprava rybí obsádky, která reguluje množství tzv. bílých ryb (cejni, cejnci, plotice) a nahrazuje je rybami dravými, jako jsou štiky nebo candáti.

Povodí Moravy má v záloze ještě další opatření, jednak stavbu sedimentačních nádrží, které mají na přítoku zadržet nánosy plné živin a v případě zvýšeného výskytu sinic je připravena i speciální loď na sběr biomasy přímo z vodní hladiny.

Gabriela Tomíčková
tisková mluvčí Povodí Moravy, s.p.
Foto: Wikipedie

Související

Voda v přehradě je kvalitní a téměř bez sinic
Rybáři odlovili nežádoucí ryby

Voda v přehradě je kvalitní a téměř bez sinic

20. 6. 2012 v 12.14 • Témata: , , , , , , , , ,

Opatření na zlepšení kvality vody, která Povodí Moravy, s.p. provádí v posledních třech letech na Brněnské přehradě, mají výborné výsledky. Podle posledních měření je před začátkem plné koupací sezóny obsah sinic ve vodě hluboko pod hygienickou normou.

Zatímco hygienická hranice pro zákaz koupání uvádí, že obsah sinic v jednom mililitru vody nesmí překročit sto tisíc buněk, v Brněnské nádrži jsou nyní pouze jeden až dva tisíce buněk sinic na jeden mililitr vody. „Na čistotu vody má velký vliv provzdušňování aeračními věžemi, které jsme letos zahájili od 1. května. Koncentrace kyslíku jeden metr nade dnem je teď v červnu 11 mg/l“, vysvětlil generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Radim Světlík. Sinice, které u dna žijí, potřebují vodu téměř bez kyslíku, tedy méně než 2 mg/l.

V květnu rovněž začalo dávkování síranu železitého, který na přítoku sráží fosfor. „Ročně přiteče do Brněnské přehrady 34 tun fosforu, z čehož více než 70 procent má původ na posledních třinácti kilometrech řeky,“ zdůraznil ředitel závodu Dyje (Povodí Moravy, s.p.) Jan Moronga. Největším dodavatelem fosforu do řeky Svratky tak stále zůstávají města Nové Město na Moravě, Bystřice nad Pernštejnem a Velká Bíteš. Právě neškodný síran železitý fosfor vysráží a hlavní živina pro sinice se tak do nádrže dostane jen v minimálním množství.

Dvě hlavní opatření doplňuje například úprava rybí obsádky, která reguluje množství tzv. bílých ryb (cejni, cejnci, plotice) a nahrazuje je rybami dravými, jako jsou štiky nebo candáti.

Povodí Moravy má v záloze ještě další opatření, jednak stavbu sedimentačních nádrží, které mají na přítoku zadržet nánosy plné živin a v případě zvýšeného výskytu sinic je připravena i speciální loď na sběr biomasy přímo z vodní hladiny.

Opatření za téměř 144 milionů korun jsou hrazena ze Státního fondu životního prostředí. Povodí Moravy je bude provádět do konce roku 2012. Státní podnik poté musí pět let udržet podobné kvalitativní hodnoty vody jako v současnosti. Aby mohla zůstat voda v nádrži čistá i po ukončení všech opatření, je nutné snížit objem dostupného fosforu v řece Svratce. Ten je stále hlavní příčinou toho, že voda nad brněnskou nádrží je problematické kvality a pro sinice představuje velmi dobrý zdroj živin.

Gabriela Tomíčková
tisková mluvčí, Povodí Moravy, s.p.

Rybáři odlovili nežádoucí ryby

31. 5. 2012 v 04.21 • Témata: , , , , , , , , , , ,

Rybáři ze státního podniku Povodí Moravy lovili už popáté z Brněnské přehrady nežádoucí druhy ryb. Snížení jejich počtu významně přispěje k eliminaci výskytu sinic a zkvalitnění vody v nádrži. Jde o jedno z řady navržených opatření, kterými chce Povodí Moravy zajistit v nádrži pro letní sezonu čistou vodu bez sinic.

Pracovníci státního podniku Povodí Moravy odlovili v uplynulých dnech z Brněnské přehrady zhruba 1200 kilogramů takzvaných bílých ryb, mezi něž patří cejni, cejnci a plotice. Snížení jejich počtu je jedním z opatření, kterými chce správce nádrže zajistit čistou vodu pro letní sezónu. Bílé ryby totiž požírají zooplankton, likvidující ve vodě nežádoucí zelené řasy a sinice. Samotnému zahájení akce předcházelo sledování vývoje počasí a následně i monitoring trdlišť pro určení vhodného termínu.

„Odlovy s pomocí elektrického agregátu se uskutečnily ve dvou dnech v prostoru Junácké louky a v okolí přítoku do nádrže,“ popsal ředitel závodu Dyje (Povodí Moravy, s.p.) Jan Moronga. Podle něj potřebují ryby pro výtěr teplé počasí a díky tropickým teplotám tak mohl být jejich odlov zahájen dříve, než v minulých letech.

První den dostali rybáři z vody 800 kg ryb o průměrné hmotnosti 300 gramů, druhý den pak 400 kg. Největší druhové zastoupení měl cejn velký. „Nalovené ryby jsme shromažďovali v plovoucí kleci a na konci dne je zástupci Moravského rybářského svazu odvezli do jiných rybářských revírů“ doplnil vedoucí útvaru rybářství Ivo Krechler.

V boji se sinicemi je odlov bílých ryb z Brněnské přehrady pouze jedním z připravených a realizovaných opatření. Povodní Moravy již letos zahájilo provzdušňování nádrže pomocí aeračních věží. Na přítoku u Veverské Bítýšky rovněž dávkuje síran železitý, který vysráží fosfor a tím se tato živina pro sinice dostane do Brněnské nádrže pouze v minimálním množství. V případě Brněnské přehrady jde o první takovou aplikaci v České republice, kde se daří snižovat fosforečnany z 0,25-0,85 mg/l na 0,01 mg/l. Zbytkový fosfor pak spotřebují konkurenční rozsivky, jejichž rozvoji napomáhá promíchávání vodního sloupce.

„Letos jsme rovněž dále naplánovali nad přehradou i stavbu konkrétních preventivních opatření. Například na nejproblematičtějších přítocích Svratky, na Veverce a na Kuřimce, chceme vybudovat systém sedimentačních nádrží. Ty by dokázaly zachytit nánosy plné živin tak, aby se nedostaly do přehrady,“ uzavřel Jan Moronga.

Do zlepšení čistoty vody nad brněnskou údolní nádrží již byly investovány více než dvě miliardy korun. Asi desetina z této částky připadá na akci, která má za cíl zlepšit stav vody přímo v nádrži. Dosavadní výsledky ukazují, že tento ojedinělý projekt má pozitivní výsledky. Voda v nádrži měla už dalším rokem průhlednost 2 až 4 metry, což oceňují nejen odborníci, ale zejména tisíce rekreantů, kteří se na břehy „Pryglu“ opět vrátili.

Státní podnik Povodí Moravy zahájil projekt v roce 2009 na základě návrhu Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny. Přestože je tato akce výjimečná, nestaví na zelené louce. Využité technologie a poznatky jsou konzultovány s odborníky z Nizozemska, Velké Británie a Austrálie. Tam jsou výsledky tohoto projektu sledované a budí náležitou pozornost. Srážení fosforu sírany železa jsou totiž v zahraničí v posledních letech vyhodnocovány jako ekologicky přijatelné a ekonomicky významně výhodnější opatření než řešení rozptýlených a bodových zdrojů.

Projekt Realizace opatření na brněnské údolní nádrži byl připravován od roku 2003. Je financovaný z prostředků Státního fondu životního prostředí, Jihomoravského kraje, města Brna a státního podniku Povodí Moravy. Rozpočet 160 milionů korun na opatření v nádrži tvoří cca 6,5% již vynaložených prostředků v povodí nad nádrží.

Gabriela Tomíčková
tisková mluvčí Povodí Moravy, s.p.

Brněnská přehrada bude mít opravené břehy

29. 4. 2012 v 16.42 • Témata: , , , , , , , , ,

Státní podnik Povodí Moravy dokončuje opravy dlažby a schodů na obou březích řeky Svratky v brněnské městské části Bystrc. V úseku mezi lávkou pro pěší do ZOO a tramvajovým mostem stavebníci postupně doplnili kamenné opevnění svahu kvůli stabilitě dlažeb, očistili a znovu použili kameny z porušené dlažby a její zbývající plochu včetně schodů přespárovali. „Účelem stavby je opětovná stabilizace koryta na původní parametry tak, aby nevznikaly břehové nátrže,“ vysvětlil generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Radim Světlík.

Délka oprav na pravém břehu je téměř 52 metrů, na levém pak 97 metrů za necelé dva miliony korun. Dodavatelská firma se musela vypořádat s exponovaným územím o velkém množství zařízení, sítí a vedení. Nesměla nijak poškodit stromy ani dřevěné plastiky, umístěné poblíž břehu řeky. „Definitivnímu ukončení stavby zatím brání kolísání hladin kvůli manipulacím na nádržích Vír a následně v Brně,“ doplnil ředitel závodu Dyje (Povodí Moravy, s.p.) Jan Moronga.

Opravy schodů a břehového opevnění se zčásti už letos na podzim dočká také Rakovecká zátoka na Brněnské přehradě. Stavbaři tak například rozeberou poškozená schodiště, která rozšíří a místo osmi schodů ponechají jen pět. Nové vstupy do vody budou širší a bezpečnější. Pod schody pak zachovají panely s mírným spádem do vody a rozebrané opevnění zase vrátí do zhutněného štěrkového lože s geotextilií.

Pravděpodobně v roce 2013 pak ve druhé etapě naváže oprava opevnění z betonových L-profilů v délce 50 metrů a zatravňovacích panelů na Kozí Horce. V úseku před půjčovnou loděk se místy urovnají betonové panely, za ní pak zůstanou dvě schodiště a v místech chybějících betonových panelů dostanou břehy opevnění kamenným záhozem. „Všechny jmenované stavby lze však provádět jen při snížené hladině v nádrži. Tedy zejména na podzim a v zimě,“ uzavřel generální ředitel Radim Světlík s tím, že hrubý odhad nákladů na obě přehradní akce činí čtyři až pět milionů korun.

Na Brněnské přehradě zahájil státní podnik povodí Moravy ve čtvrtek 12. dubna po zimní přestávce poslední oficiální sezónu projektu čištění nádržeod sinic. Potápěči tak začali narovnávat 15 sklopených aeračních věží, které jsou jedním ze základních pilířů celé akce.

Přípravou také projde zařízení pro dávkování síranu železitého do vody na přítoku, které bude na stejném místě jako v předchozích letech, tedy nad silničním mostem mezi Veverskou Bítýškou a Chudčicemi. Obě základní opatření spustí správce nádrže 1. května před letní sezónou.

Veronika Slámová
tisková mluvčí Povodí Moravy, s.p.

Čištění Brněnské přehrady od sinic po zimní přestávce znovu startuje

26. 4. 2012 v 08.39 • Témata: , , , , , , , , ,

Z hladiny a okolí Brněnské přehrady odvezli pracovníci Povodí Moravy v uplynulých dnech více než 320 tun odpadků a naplavenin. Předznamenali tak další sezónu projektu, jehož cílem je do konce roku 2012 výrazně snížit množství dostupných živin ve vodě a zamezit tím masovému výskytu sinic. Pro Povodí Moravy ale letošním rokem projekt nekončí. I v dalších letech chce v očistě přehrady pokračovat. Mimo jiné vybuduje například systém sedimentačních nádrží na nejproblematičtějších přítocích.

Tříletá tradice

Státní podnik Povodí Moravy ve čtvrtek 12. dubna zahájí po zimní přestávce poslední oficiální sezónu projektu čištění Brněnské přehrady od sinic. Skupina tří potápěčů začne narovnávat 15 sklopených aeračních věží, které jsou jedním ze základních pilířů projektu.

Odborníci začnou také připravovat zařízení pro dávkování síranu železitého do vody na přítoku. Zásobníky budou umístěny na stejném místě jako v předchozích letech – tedy nad silničním mostem mezi Veverskou Bítýškou a Chudčicemi. „Tato dvě základní opatření chceme spustit 1. května, tedy v době, před letní sezónou,“ vysvětlil ředitel závodu Dyje (Povodí Moravy, s.p.) Jan Moronga.

Provzdušňovací věže jsou na přehradě ve dvojím provedení. Patnáct kusů je osazeno čerpadlem (míchací věže) a pět kusů aerátorem (vzduchovací věž). Zařízení s čerpadlem mají strhávat vrchní část sloupce vody, která je dobře prokysličena a dopravovat ji do spodních vrstev vody nade dnem, a tím rozmíchávat a také okysličovat hlavně spodní vrstvu vodního sloupce. Věže s aerátorem pak dodávají stlačený vzduch rozmíchaný do vody (jemnobublinnou disperzi voda–vzduch) do spodních vrstev vody nade dnem.

Potápěči tak mají náročný fyzický úkol: Rozložit několikatunovou sklopenou aerační věž na její „letní délku“ devíti až dvanácti metrů. Ponořit se tak budou muset téměř dva metry nad dno – tedy asi 10 metrů pod hladinu.

Patnáct aeračních věží

Efekt aeračních věží se hodnotí podle výsledků monitoringu na základě naměřených hodnot kyslíku metr nade dnem. Z dosavadních výsledků vyplývá, že věže potřebný kyslík ke dnu nádrže dodávají.

Odborníci, analyzující výsledky rozborů vody také potvrdili, že zabralo i vypouštění síranu železitého u přítoku do nádrže. Neškodné železo totiž dokázalo vysrážet fosfor natolik, že do nádrže už jej přitékalo minimum.

„Jsem velmi rád, že každý rok, kdy byl projekt spuštěn, ubyly sinice nejen z vody, ale také ze sedimentů. Věřím tomu, že se nám stejně jako loni i letos podaří udržet kvalitu a tedy i průhlednost vody až čtyři metry a hygienici tak nebudou muset zakázat koupání,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy Radim Světlík.

Přestože je letošní letní sezóna poslední, kdy Povodí Moravy dostane od Státního fondu životního prostředí potřebnou dotaci, opatření budou pokračovat i v dalších letech.

Povodí Moravy se totiž zavázalo k tomu, že v následujících pěti letech udrží sledované hodnoty i po oficiálním skončení projektu. Podnik tak má v plánu provozovat i nadále aerační věže. S dalšími partnery jedná i o zachování vypouštění síranu železitého na přítoku.

Oficiální název projektu s hodnotou 144 milionů korun je Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži a z velké části jej financuje Státní fond životního prostředí, finančně se podílí také Jihomoravský kraj a Statutární město Brno. Jeho ukončení se plánuje závěrem roku 2012.

Nový systém sedimentačních nádrží nad přítokem do přehrady

„Nemůžeme se ale spoléhat pouze na tato opatření. Musíme zabránit již samotnému vnosu živin do nádrže. Kromě toho, že jsme v loňském roce přesně pojmenovali problémy a místa, kde dochází k největšímu znečištění Svratky, tak letos plánujeme i stavbu konkrétních preventivních opatření. Například na nejproblematičtějších přítocích Svratky u přehrady – na Veverce a na Kuřimce – chceme vybudovat systém sedimentačních nádrží. Ty by dokázaly zachytit nánosy plné živin tak, aby se nedostaly do přehrady,“ dodal Jan Moronga.

Veronika Slámová
tisková mluvčí Povodí Moravy, s.p.

Jednoduché, levné, geniální. Brněnská přehrada bude hlubší a čistší

1. 4. 2012 v 12.34 • Témata: , , , , , , , , , , , , , ,

Brněnská přehrada bude konečně opravdu čistá. Po celá destiletí a s nízkými náklady. Nový plán na revitalizaci přehrady odhalili dnes na mimořádné tiskové konferenci představitelé magistrátu a Povodí Moravy.

„Dosavadní opatření k vyčištění přehrady sice byla částečně úspěšná, dlouhodobý efekt však od nich očekávat nelze,“ zahájil prezentaci projekt Jan Moronga z Povodí Moravy. „Hlavním problémem, s nimiž se tato vodní nádrž potýká, je zanášení sedimenty a v důsledku toho i malá hloubka na většině plochy.“

Podle analýz mělkost přehrady sinicím vyhovuje. „Nádrže s větší hloubkou problémy s růstem fytotoxických organismů nemají,“ tvrdí Moronga.

Narůstající vrtsvu usazenim přitom nelze odtěžit. „Není to možné ani technicky ani ekonomicky,“ vysvětlil Jan Moronga, „Bagrování by trvalo celá léta, sedimenty není kam odvážet a náklady by byly astronomické. Odtěžení usazenin z tak veliké nádrže by bylo světovým unikátem, nikdy by se však nezaplatilo.“

Vodohospodáři ve spolupráci se stavbaři a radními však dokázali zdánlivě nemožné. Problém vyřešili.

„Po letech úvah jsme nakonec řešení nalezli,“ ohlásil slavnostně primátor Onderka, „Je jednoduché, levné a nebojím se říci – geniální. Hladina v přehradě se dostavbou hráze zvýší, hloubka nádrže vzroste a voda se tak sama vyčistí.“

Nová přehrada bude nejen  hlubší ale nabídne návštěvníkům i větší plochu. Model Archicon s.r.o.

Achitekt Martin Král ze společnosti Archicon pak vysvětlil detaily záměru: „Podle našich výpočtů bohatě postačí zvednout hladinu jezera o čtyři až šest metrů, technicky jsme však schopni dosáhnout bez vysokých nákladů i zvýšení o deset metrů. Je to v zásadě prosté, hráz přehrady se dobetonuje.“

„Když jsme spočítali náklady a výnosy, byli jsme šokováni. Je neuvěřitelné, že na tak prostý a levný způsob revitalizace ještě nikdo nepřišel,“ popsal architekt Král, „Celá stavba se během jednoho desetiletí zaplatí, vstupní náklady přitom nedosáhnou ani čtyř set milionů, což je v kontextu jiných staveb v Brně částka poměrně nízká.“

Hlubší voda odstraní potíže lodní dopravy; parníky dnes u Veverské Bítýšky doslova drhnou o dno. Zvednutí hladiny přehradu nejen prohloubí, ale také zvětší. Na své si tak přijdou i příznivci vodních sportů. Nebude  například problém postavit na nové, větší přehradě, vlek pro vodní lyžaře, který se do stávající nádrže nechtěl vejít.

„Větší přehrada bude prospěšná všem,“ je přesvědčen primátor Onderka, „Na nově zatopených plochách stojí jen pár levných dočasných objektů. Ty město Brno vykoupí. Bude také zapotřebí přeložit silnici, celková délka postižených úseků však není ani jeden kilometr. Bohatě se nám to vrátí třeba jen na zvýšené výrobě elektřiny. Víc vody a vyšší spád přinesou větší zisky.“

Získat peníze na stavbu s tak optimistickým ekonomickým výhledem prý není obtížné; město je odhodláno si vzít úvěr. Celá akce si ani nevyžádá žádné dlouhé přípravy.

Stavět se může začít už na podzim tohoto roku; vyřešit se totiž podařilo i poslední, nejzávažnější otázku.

„Se svednutím hladiny nádrže nemám problém,“ dal projektu zelenou faktický majitel prýglu Ladislav Macek, „Jednak se zatopí otravná nudapláž, kterou jsem chtěl stejně zrušit, a taky to ze své usedlosti budu mít blíž k vodě.“

AP, [r] a Jiří Íl

Související

Černou stavbu náměstka primátora Brna zlegalizuje verdikt jeho odboru

 

Přehrada: prvně nové záchody a sprchy, tobogány počkají

31. 3. 2012 v 08.16 • Témata: , , , , , , , , , , , ,

Momentálně z Přehrady mizí nečistoty a odpadky, které se tu za zimu nashromáždily.Brno – Záchody, sprchy, převlékárny či hřiště na pétanque postaví do začátku roku 2014 město na Brněnské přehradě. Na největší lákadla jako tobogán či fitness park si návštěvníci musí ještě počkat. Se stavbou začne magistrát zřejmě až v roce 2014.

Návštěvníci přehrady jsou zklamaní. „Pétanque hrajeme rádi, ale tobogány máme ještě raději. Mohou k přehradě nalákat hodně návštěvníků. Škoda, že na něj musíme tak dlouho čekat. Magistrát mě zklamal,“ posteskla si například Jana Marková z Brna.

Před stavbou atrakcí chce ale vedení města opravit stávající dětské a sportovní hřiště na čtyřech hlavních plážích. V druhé etapě potom podle vedoucí magistrátního odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství Marty Kolkové postaví město právě například tobogány.

Ve hře je také vlek pro vodní lyžaře, se kterým nesouhlasili kníničtí zastupitelé. Báli se omezení vodní plochy. Investor z Maďarska, společnost Cable Park, chce i přesto vlek postavit. „Máme kladný posudek z hygieny k územnímu řízení. Nyní čekáme na vyjádření města. Se stavbou chceme začít v příštím roce,“ řekl Tomáš Jenček z ateliéru Monoblok, který projekt pro investora vypracovával. Povodí Moravy podle její mluvčí Veroniky Slámové nemá se stavbou problém. Pokud magistrát vlek povolí, začlení ho až do třetí etapy.

(…)

Zkráceno, celý článek Veroniky Horákové si přečtěte na brnensky.denik.cz

Historická chvíle. Čistá voda v přehradě se drží

20. 8. 2011 v 22.58 • Témata: , , , , , , , , , , , , ,

Tento víkend mají Brňané jednu z mála příležitostí užít si koupání v přehradě. Zatímco loni už byla v půlce srpna hladina pokrytá zeleným povlakem, teď je voda jen mírně zakalená a škodlivé sinice jsou na ústupu.

Kromě milovníků přírodních koupališť to těší i Povodí Moravy, které se „zelenou“ vodou bojuje už čtyři roky. V následujících letech přehrada musí vydržet čistá, jinak hrozí, že budou muset vodohospodáři do státní kasy vrátit dotaci 144 milionů korun.

Jih Moravy čeká slunečný víkend, voda v přehradě má dvacet stupňů a vyzývá ke koupání. „Je pozitivní, že ani teplé týdny v červnu a na začátku července neovlivnily kvalitu vody natolik, aby hygienici zakázali koupání. Také průhlednost vody je od 140 do 180 centimetrů v hlavní části nádrže,“ popsal ředitel závodu Dyje Jan Moronga. Pozitivní je podle něj také fakt, že dříve převažující jedovaté sinice jsou postupně „vytlačovány“ skrytěnkami, rozsivkami, řasami a sinicemi, které nejsou toxické. „Aktuální čísla počtu buněk sinic jsou do 18 tisíc buněk na mililitr vody, přičemž limitní hranice pro zákaz koupání je 100 tisíc buněk sinic v mililitru,“ doplnil Moronga.

(…)

Zkráceno, celý text článku najdete na www.modernibrno.cz

Související

Čistá přehrada: hodné řasy zvítězily, tvrdí povodí
Vědci na Brněnské přehradě úspěšně bombardují sinice ultrazvukovými bublinkami