Příspěvky se štítkem ‚posudek’

Balkony v Bystrci jsou pro lidi nebezpečné. Rozpadají se

19. 4. 2011 v 08.32 • Témata: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Další statický posudek bude jen plýtváním penězi, doporučuji jejich znepřístupnění v co nejkratším termínu. Tak se vyjádřil v posudku specialista na regenerace bytových domů, balkony a lodžie Vladimír Škoda.

Verdikt se týká balkonů v ulicích Černého, Ečerova, Fleischnerova, Filipova, Kuršova, Laštůvkova, Štouračova, Wolmanova a Vondrákova. „Betonová podlaha u balkonů je značně rozpraskaná, odtržená od ocelového plechu podlahy i lemující svislé ocelové pásoviny. Vlhkostí ve vytvořených spárách je urychlovaná koroze podlahové desky i svárů,“ uvedl dále Škoda.

Místostarosta Bystrce Tomáš Přibislavský se o situaci dozvěděl až z Bystrckých novin. „Jako městská část s tím nemáme nic společného. Problémové jsou soukromé a družstevní byty. Obecní jsme opravili už před dvěma lety. Radnice doporučovala kompletní rekonstrukci i bytovým družstvům. U některých forem vlastnictví je ale problém, že se na opravě musí stoprocentně shodnout všichni. Stačí jeden vlastník, který s návrhem nesouhlasí a opravovat se nemůže,“ podotkl Přibislavský.

Podobnou situaci řešili loni na brněnském sídlišti Lesná. Plánované nahrazení železných balkonů železobetonovými lodžiemi na panelových domech v Milénově ulici rozdělilo vlastníky na dvě části. Jedni proti přestavbě protestovali, druzí zase tvrdili, že balkony jsou v havarijním stavu. Tehdejší starosta městské části Brno-­sever Leo Venclík tvrdil, že spory kolem oprav starých paneláků se objevily už mnohem dříve. „Je to tak vždycky, když se má nějaký opravovat. Část lidí to chce, část ne,“ uvedl tehdy Venclík. Také on upozorňoval, že úřad do sporů zasahovat nemůže, protože domy jsou v soukromém vlastnictví.

(…)

Zkráceno, celý článek najdete na brnensky.denik.cz
Fotografie Michal Eger

Ke stažení

Posudek Vladimíra Škody (PDF)

Související

Posudek balkonů zajistil dohodu o výměně
I když jsou peníze, vyměnit balkony nemusí být snadné
S balkony na Lýskově to nemusí být tak zlé
Balkony hrozí zřícením

Posudek balkonů zajistil dohodu o výměně

29. 3. 2011 v 12.20 • Témata: , , , , , , ,

Posudek Ing. Vladimíra Škody a spoluatorů, který označil stav závěsných ocelových balkonů na panelových domech v Bystrci za havarijní, přispěl k dohodě majitelů bytů v domě na Vondrákově ulici.

„Konečně jsme odhlasovali, že vyměníme balkony, dovyměňujeme  okna a vstupy a zateplíme fasády a střechu,“ řekla pro Bystrčník po pondělní schůzi jedna z majitelek bytu, „Je to obrovský úspěch. Ještě donedávna se někteří majitelé stavěli zcela bezdůvodně proti. Až teď to vyšlo.“

Na Vondrákově se rozhodli vyměnit ocelové balkony za betonové lodžie, které jsou větší a jejichž cena je srovnatelná s kvalitnějšími ocelovými balkony. Ke stejné volbě dospěli například také na Štouračově ulici, kde se ocelové balkony nahrazují lodžiemi právě v těchto dnech.

Majitelé bytů v souvislosti s posudkem podepsali také prohlášení, že jsou si vědomi špatného stavu balkonů a že na ně vstupují výhradně na vlastní riziko. Vstupem na balkon také ručí za všechny škody, které by vznikly v důsledku případné havárie.

Ke stažení

Posudek (PDF)

Související

I když jsou peníze, vyměnit balkony nemusí být snadné
S balkony na Lýskově to nemusí být tak zlé
Balkony hrozí zřícením

I když jsou peníze, vyměnit balkony nemusí být snadné

28. 3. 2011 v 14.41 • Témata: , , , , , , , , , , ,

Studie autora Ing. Vladimíra Škody o katastrofálním stavu závěsných balkonů na bystrckých panelových domech vzbudila u čtenářů Bystrčníku velký zájem. Není divu, majitelé i členové družstva v postižených domech vidí na obzoru výdaje a nepříjemnosti, které jistě nelze označit za malé.

I když se nakonec peníze na výměnu balkonů v domě najdou, není ještě vyhráno. Majitelé se musí na výměně dohodnout, a to jednohlasně. To zakládá významný potenciální problém, jak dokládá následující článek. Přestože je z roku 2008, je stále vysoce aktuální. Převzali jsme jej se souhlasem autora Ing. Kamila Buliona z jeho stránek (text je redakčně upraven).

*

Co se může stát, když není 100% souhlas vlastníků jednotek bytového domu, aneb pohádka pro otrlé dospěláky

V Brně je v sídlišti Bystrc, na ulici Laštůvkova 41-43 panelový dům, který je celý v majetku jednotlivých vlastníků bytových jednotek. To není nic neobvyklého. Ale co se stane, když se jeden z nich „našprajcuje“ a ostatní jej nejsou schopni přesvědčit? O tom je následující pojednání…

Předem předesílám, že zde budu citovat „veřejně přístupná data dostupná na internetu“, stránkách dostupných z celého světa, tedy data nežalovatelná a kdykoli dohledatelná. Ale k věci.

Něco málo úvodem: Letos, tedy v roce 2008 je stávající objekt panelového domu na ulici Laštůvkova 41-43 v Brně – Bystrci cca 30 let starý. Jak jinak, je opatřen závěsnými ocelovými balkóny. Ty jsou již po tak dlouhé době daleko za zenitem své životnosti. Vzhledem k naprosté absenci jakékoliv údržby v dřevních dobách se tyto ocelové balkóny dostaly do stádia havarijního stavu. Je to jev obecný, prokazatelný na většině stávajících panelových domů vzniklých ve stejné době. Je pravdou, že se může technický stav některých konkrétních balkónů poněkud lišit, a to zejména v důsledku individuální péče dřívějších nájemníků (nikoliv družstev a státu – bývalých vlastníků). Obecně lze však prohlásit, že stav zavěšených ocelových balkónů na panalových domech je katastrofální!

Tak tomu je i u popisovaného objektu. Ten sestává ze dvou na sebe navazujících sekcí, tedy domu č.or. 41 a č.or.43. Jedná se o objekt se 4 obytnými podlažími, v každém podlaží jsou 3 bytové jednotky, z nichž dvě jsou vybaveny balkóny. Tedy, pokud dobře počítám, tak společenství vlastníků jednotek má 2(vchody) x 3(byty na patře) x 4(podlaží) = 24 vlastníků. Ovšem z toho je jenom 2(vchody) x 2(byty s balkóny na patře) x 4(podlaží) = 16 vlastníků bytů s balkóny.

V roce 2002 byl zpracován posudek na technický stav stávajících ocelových balkónů na několik objektů v této ulici, a to včetně předmětného domu! Tento posudek jenoznačně stanovil (již v roce 2002) havarijní stav ocelových závěsných balkónů v tomto provedení, tedy dle typové dokumentace panelových objektů typu T-06-B KDU. Na základě této i ostatních okolností se společenství vlastníků rozhodlo jednat. Jednat tak, že nahradí staré ocelové závěsné balkóny novými, předsazenými, železobetonovými lodžiemi a dodatečným zateplením stávajícího panelového domu v duchu tehdy „Programu PANEL“, nebo jak se to jmenovalo, ale to opravdu není podstatné.

A hle! Nastal problém. A dost veliký problém.

Každý by čekal, že se proti novým lodžiím postaví některý z těch majitelů bytových jednotek, které nemají balkón a tedy se jich to netýká. Pravý opak je pravdou! Mezi těmi 16 „nešťastnými“ majiteli ocelových závěsných balkónů se našel jeden majitel (vlastně majitelé dva – manželé), kteří naznali, že jejich balkón je naprosto v pořádku, že si jej chtějí ponechat v původním stavu, že nechtějí žádnou lodžii, prostě že nechtějí a výslovně si nepřejí daný problém jakýmkoliv způsobem technicky řešit.

Dokonce popřeli posudky stávajícího stavu autorizovaných osob v oboru pozemní stavby na stav balkónů na domě, ve kterém se nachází bytová jednotka v jejich vlastnictví. Citované posudky jsou – jeden z května roku 2002, dva z května roku 2007. Je nabíledni, že po 5 letech bez jakékoli údržby (osobně jsem na sporném balkónu nenašel žádné stopy po jakékoli údržbě – mohu doložit fotodokumentací) musí být balkón v daleko horším stavu, než před touto dobou.

V době, kdy se začalo jednat o technickém řešení daného problému, byla šance získat na realizaci záměru dotace z „Programu Panel“. Ovšem, díky tomu, že se jeden z vlastníků bytových jednotek tzv. „našprajcoval“, přišli všichni ostatní o tuto možnost čerpání dotací. Tedy přeloženo do češtiny – oni dva „problémoví“ majitelé bytové jednotky (asi už je budu jmenovat – nebo si to mám nechat až na konec?) připravili ostatní členy společenství jednotek o možnost čerpání příslušných dotací! Do toho ještě přišla změna legislativy, kdy z 5% DPH se přešlo na 9% …. a už je to pomalu a obrazně řečeno „na zabití“. A to ještě není konec.

Po velkých peripetiích byla zpracována projektová dokumentace na revitalizaci celého objektu, spočívající v zateplení celého domu (tedy obou sekcí) a výměně stávajících závěsných ocelových balkónů za železobetonové lodžie. A nastal problém! Stavební zákon požaduje souhlas všech spolumajitelů předmětné nemovitosti, tedy i těch, a teď to ženu ad absurdum, ze sousedního vchodu, kteří balkón vůbec nemají! Ale obraťmež to! Majitel bytu ze sousedního vchodu má prostě smůlu, když ve druhém vchodě se tomu, kdo má ocelový balkón, který je podle něj naprosto vpořádku (ale podle posudků nikoli), prostě nechce investovat do nové lodžie, takže prostě příjde o možnost dotací a DPH za tehdejšícho podmínek! Tak to je „na zabití“ už podruhé! A to stále ještě není konec.

V průběhu stavebního řízení byly vzneseny námitky „oněch majitelů“ (na konci se dozvíte o koho jde …), takže byl projekt přepracován z realizace 16 lodžií na realizaci 15 lodžií. Na tuto alternativu bylo vydáno stavební povolení, nabylo právní moci a začala realizace. Ponechám si pro sebe co si o tom myslím a jak bude dokončené dílo vypadat. Jenom si dovolím konstatovat na dokreslení situace, že jsem na internetu zjistil, že majitel onoho problémového bytu má platnou živnost na realitní činnost! Nehodlám dále komentovat, co je to asi za „odborníka přes reality“. A ani teď to ještě není konec!

Z titulu technického a autorského dozoru subdodavatele stavby a spoluautora patentu realizovaného systému lodžií, jsem při prohlídce stavby zjistil, že havarijní stav stávajících zavěšených ocelových balkónů je opravdu v kritickém stavu a hrozí jejich zřícení! Jenom naprostým zázrakem nedošlo k ohrožení zdraví a života osob a škodám na majetku! Okamžitě jsem jednal v duchu stavebního zákona.

Během jednoho dne proběhla kontrolní prohlídka stavby, řízení dle stavebního zákona a následně demontáž všech balkónů a realizace nových 15 lodžií dle platného stavebního povolení v právní moci, včetně zamezení výstupu do volného prostranství ve 4. nadzemním podlaží u sporného balkónu, který je v majetku manželů Bartuškových (a tady je první indicie!).

A výsledek? Výsledek je nejasný. Tedy mně, jako soukromé osobě je naprosto jasný, ale od manželů Bartuškových se dá očekávat cokoli… trestním oznámením počínaje, soudní dohrou konče! Nebojím se, mám čisté svědomí, jednal jsem podle svého nejlepšího profesionálního vědomí a svědomí a v duchu platných právních předpisů. Dalo by se oponovat, že naopak manželé Bartuškovi svým jednáním mohli „ohrozit zdraví a životy osob“.

Na závěr několik fotografií z konkrétní akce:

Fotografie předmětného balkónu v majetku manželů Bartuškových ze dne 31. 10. 2008
Fotografie ostatních balkónů snesených z objektu Laštůvkova 41-43 v Brně-Bystrci
Havarijní stav balkónu z objektu Laštůvkova 41-43 v Brně-Bystrci

Ing. Kamil Bulion
13. 11. 2008

Ke stažení

Posudek (PDF)

Související

S balkony na Lýskově to nemusí být tak zlé
Balkony hrozí zřícením

S balkony na Lýskově to nemusí být tak zlé

25. 3. 2011 v 16.44 • Témata: , , , , , , , , , , ,

Alarmující posudek stavu balkonů na mnoha domech v Bystrci vyvolal u nájemníků i majitelů bytů v těchto domech velkou odezvu. Studie,  vypracovaná statiky a techniky pro bytové družstvo Průkopník, tvrdí, že balkony jsou v tak špatném stavu, že je nutné okamžitě zakázat na ně vstup, technickými prostředky vstupu zabránit a balkony začít neprodleně z domů svěšovat.

Majitelům i nájemníkům tak vzniknou nepříjemnosti, spojené s nemožností užívat balkony přinejmenším několik měsíců – možná ale i několik let. Domy, které na nové balkony nebudou mít peníze, o ně mohou přijít i napořád. Náklady, jež budou muset nájemníci a majitelé zaplatit, budou velmi citelné. Demontáž balkonů musí být provedena specialisty s horolezeckým vybavením, zajištění balkonů proti vstupu bude také něco stát (a nebude dvakrát estetické). Majitelé bytů navíc zodpovídají za veškeré škody způsobené možnou havárií balkonu. Že taková situace není zcela hypotetická dokládá posudek příkladem havárie, k níž došlo v roce 1997 u balkonu v domě na Vídeňské ulici.

Byty bez balkonů ztratí na ceně a stanou se hůře obchodovatelnými. Největší zátěží pro obyvatele budou samozřejmě výdaje za nové konstrukční řešení balkonů. Ty mohou snadno přesáhnout i sto tisíc na jeden byt.

Mimořádné domovní schůze, které se k problému v dotčených domech chystají, budou velmi bouřlivé. V jednom z domů na Vondrákově, kde se koná schůze v pondělí, bylo podle správkyně už při předběžné informativní schůzce „pěkné dusno“ a nájemníci jsou ze situace „celí diví“.

Dvojnásobně roztrpčení jsou obyvatelé těch domů, v nichž se před lety investovalo do repase balkonů. Konkrétně se jedná o domy na Lýskově ulici, v nichž v roce 2004 provedli revizi a opravy balkonů přivařením výztuh k původním nosným prvkům. Podle čtenáře Bystrčníku stála renovace jednoho balkonu 14 tisíc korun, každé společenství vlastníků bytových jednotek jich vlastní 48. Jedno společenství vlastníků bytů by tak vynaložilo okolo sedmi set tisíc korun, a to zcela zbytečně. Posudek totiž tvrdí, že repase byla neúčinná.

Možná ale není vše tak horké. Ing. Petr Zukal, který bydlí v domě na Lýskově 21 (repase balkonů zde proběhla současně se zateplením východní strany ulice v roce 2004), prohlašuje, že renovované balkony nejsou zase v tak špatném stavu.

„Máme k dispozici fotodokumentaci z repase a žádném úbytku materiálu nemůže být řeč,“ uvádí pan Zukal.

Družstvo Průkopník zatím – na rozdíl od správců domů v ostatních ulicích – prý posudek o stavu balkonů nikomu z Lýskovy ulice nerozesílalo. Studie je ostatně v této části lehce mlhavá – znalci posuzovali repasované balkony na Lýskově jen vizuálně.

„Hemží se to tam pouze termíny jako: předpokládáme, zřejmě, pokud by tyto balkony detailněji prohlédl a posoudil statik, předpokládám…,“ odmítá názory expertů Ing. Zukal. Podle něj je panika mezi obyvateli bytů na Lýskově ulici zbytečná: „Ze zprávy vyplývá, že balkony na Lýskově statik vůbec neviděl. Myslím, že lidi z Lýskovy zbytečně strašíte.“

Studie k repasovaným balkonům však uvádí, že „pokud byly tyto poškozené nosné profily balkonů jakkoliv zesíleny například přivařením ocelových příložek, ani takto nemůže statik odsouhlasit jejich únosnost jako vyhovující, neboť není oprávněn posuzovat při statickém výpočtu únosnost svarů pokud je proveden na korodovaný, poškozený profil“. Následně pak doporučuje provést detailní statický posudek na větším vzorku repasovaných balkonů, avšak v závěru textu autoři poněkud rozporuplně tvrdí, že další posudky mohou být jen vyhazováním peněz.

I když by snad u renovovaných balkonů na Lýskově situace mohla být méně hrozivá než jinde, celkově je stav vážný. Podle Ing. Vladimíra Škody, autora posudku, se do věci vloží stavební úřad. Ten – namísto bytového družstva, které k tomu nemá kompetence – by na základě posudku měl vydat zákaz vstupu na balkony a příkaz k jejich zapečetění. Zda k tomu opravdu dojde a kdy se pokoušíme zjistit.

Ke stažení

Posudek (PDF)

Související

Balkony hrozí zřícením

Balkony hrozí zřícením

24. 3. 2011 v 10.54 • Témata: , , , , , , , , ,

Obyvatelé domů na Vondrákově, Černého, Ečerově, Kuršově, Laštůvkově, Lýskově a dalších ulicích v Bystrci zřejmě přijdou o balkony. Ty jsou v tak nebezpečném stavu, že bude nezbytné zakázat na ně vstup.

Jako „jednoznačně havarijní“ popsal stav balkónů na panelových domech v Bystrci posudek Ing. Vladimíra Škody, Prof. Ing. Jindřich Melchera, DrSc. a Ing. Miroslava Procházky. Posouzení stavu balkónů si nechalo vypracovat stavební bytové družstvo Průkopník.

Studie na základě vizuálního zhodnocení určila stav kovových závěsných balkónů. Jako problémová místa označila prokorodované části nosné konstrukce a popraskanou betonovou podlahu balkónů. Ačkoli kotevní ocelové prvky jsou podle provedených zátěžových zkoušek funkční, přesto „je stav takovýchto balkonů ze statického hlediska jednoznačně havarijní“, tvrdí autoři posudku.

Statici posuzovali závěsné balkony jak v původním stavu, tak i balkony po repasi (na ulici Lýskova 1, 3, 5, 9, 11, 13, 17, 19, 21). Závady shledali u všech objektů. Autoři uvádějí, že řešení přivařením dodatečných podložek na nosné ocelové části problém neodstraní. Ten je podle nich závažný tak zásadně a jednoznačně, že nemá žádný smysl dokonce ani vypracovávat posudek detailnější. Byl by prý jen plýtváním penězi.

„Vzhledem ke stavu balkónů a k obecné zákonné zodpovědnosti vlastníka či správce nemovitosti za údržbu a bezpečnost objektu včetně balkonů, doporučujeme jejich znepřístupnění adekvátním způsobem a v co možná nejkratším termínu,“ píše se v posudku. Na balkony by tak mělo družstvo nejen vyhlásit okamžitý zákaz vstupu, ale dveře na ně zabezpečit také technicky, aby zákaz nemohl být porušován.

Ani to však není dostatečné opatření. Balkony je nutné demontovat, protože ani zamezením vstupu se nezaručí, že se neutrhnou a nespadnou do ulice: „V případě utržení balkonu by mohlo dojít k ohrožení lidí v pásu pod balkony, navíc dalším rizikem jsou nezodpovědní uživatelé bytů, kteří i přes uzavřené dveře vstupují na balkony oknem, třeba z důvodů věšení prádla. Samotná demontáž balkonového tělesa musí být provedena vysoce kvalifikovanými pracovníky s platným osvědčením o odborné způsobilosti k provádění prací ve výškách pomocí horolezecké techniky.“

Nemá smysl pokoušet se o opravy demontovaných balkonů, shodli se autoři posudku. Jediným vhodným řešením je nahradit původní balkonovou konstrukci konstrukcí novou.

Posudek je datován 24. února 2011. Družstvo dosud zákaz vstupu na balkony nevyhlásilo.

Ke stažení

Posudek (PDF)

Územní plán: kritiku nahradilo město chválou

2. 3. 2011 v 11.42 • Témata: , , , , , , , , , , ,

Místo posudku, který upozorňoval na chyby v územním plánu, si město nechalo zpracovat posudek nový. Ten vyzněl pochvalně.

Kritika připravovaného územního plánu? Tu raději slyšet nechceme, rozhodlo se město. Místo posudku od experta Miroslava Martiše, který Brno upozornil na chyby v připravovaném územním plánu, si proto objednalo posudek nový. Ten konstatoval, že je vše v pořádku. Úředníci jsou tedy klidní a tvrdí, že o žádných chybách nevědí. Kvůli nim přitom mohou některé části dokumentu za desítky milionů korun skončit v koši.

Oba posudky se točí kolem vyhodnocení toho, jaký vliv mají tři varianty konceptu nového územního plánu na životní prostředí. Kritický posudek, o němž Brněnský deník Rovnost informoval již dříve, však město odmítlo. „Obsahoval věcné i formální chyby. Chybí v něm například přehledné posouzení dokumentu z hlediska jeho souladu s právními předpisy. Neobsahuje ani žádné doporučení pro jeho dopracování či doplnění,“ zdůvodnila mluvčí brněnského magistrátu Soňa Haluzová, proč město posudek odmítlo.

Co říkají dva rozdílné posudky:

Závěry posudku Miroslava Martiše:
Vyhodnocení vlivu konceptu územního plánu je v rozporu s platnou legislativou. Doporučuji jeho přepracování.
Hodnocení II. varianty konceptu je předpojaté a založené na vědomě nepravdivé informaci o závěru EIA procedury k vedení R 43 přes Bosonohy.

Závěr posudku firmy Amec:
Vyhodnocení vlivu územního plánu města Brna na udržitelný rozvoj území splňuje všechny náležitosti požadované právními předpisy, jež se touto problematikou zabývají. Vyhodnocení rovněž naplňuje formální, obsahové i věcné požadavky předpisů na úseku životního prostředí.

Brno za něj ani nezaplatilo, přestože si ho loni objednalo na základě výběrového řízení. „Město ho zkrátka vůbec nemá, takže ani nemohu reagovat na kritiku, která se v něm objevuje,“ konstatoval náměstek brněnského primátora Ladislav Macek, který má územní plán na starosti.

Odborníci, kteří se věnují posuzování vlivu staveb na životní prostředí, postup brněnského magistrátu nechápou. Martiše totiž považují za odborníka, jehož slova není radno brát na lehkou váhu. „Je jednou z našich největších kapacit v tomto oboru a má i renomé v zahraničí. Posuzování vlivu staveb na životní prostředí se věnuje už od devadesátých let, kdy se u nás začaly takové věci vůbec řešit,“ zhodnotila například nynější Eva Tylová, která v letech 1998 až 2002 působila jako náměstkyně ministra životního prostředí.

(…)

Zkráceno, celý text článku Zuzany Taušové najdete na brnensky.denik.cz

Související

Posudek: územní plán má chyby
Brno: Územní plán straší silnicemi i obchody
Jana Konečná: Místo přírody území za plotem
Územní plán a zástupce veřejnosti – Je potřeba vaší pomoci
Nový územní plán staví proti sobě Bystrc a Líšeň

Posudek: územní plán má chyby

21. 2. 2011 v 10.43 • Témata: , , , , , , , , , , , ,

Město chyby napravovat nehodlá. Přitom hrozí, že kvůli nim skončí některé části plánu. „Když jsem vyhodnotil vliv plánu na životní prostředí, zjistil jsem, že je v rozporu s platnými stavebními zákony i s obvyklými metodickými postupy v tomto oboru,“ konstatuje ve svém posudku proděkan Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze Miroslav Martiš.

Posudek, který si Brno objednalo od nezávislého odborníka, upozorňuje na závažné chyby v konceptu územního plánu. Město kritiku odmítá, je prý neobjektivní.

Překračování limitů prašnosti v Bosonohách či Tuřanech. Špatné řešení průjezdu silnice R43 přes Kníničky. Takové chyby Brno udělalo při přípravě nového územního plánu. Tvrdí to nezávislý posudek, který si magistrát objednal a který má Brněnský deník Rovnost k dispozici.

(…)

Zkráceno, celý článek Zuzana Taušová najdete na brnensky.denik.cz