Příspěvky se štítkem ‚poplatky’

Radek Bárta, Jiří Altman: Poplatky ze psů nepokryjí náklady

11. 11. 2011 v 07.39 • Témata: , , , , , ,

Zdravím, též jsem byl jednu dobu vytočen, a ne že bych teď nebyl, nad výší poplatku za psa, mimochodem v Bystrci je jeden z nejvyšších v Brně, píše čtenář Bystrčníku, používající přezdívku Mr.Propper. A proto jsem nelenil a napsal na radnici. I když s většinou jejich názorů nesouhlasím, je fakt, že po mém dopisu se do 14 dnů objevilo na Kamechách „spousta“ nových zásobníků na sáčky, které jsou celkem často doplňovány. Ale řekl bych že jediný systém je výchova lidí, jelikož počítat kolik se vybere a kolik se dá na úklid je nesmysl. Úklid by mohl být denně a i přesto bude na ulicích plno výkalů.

Můj dopis na radnici a odpovědi na něj:

Dobrý den,

rád bych se informoval na co naše radnice používá nemalé poplatky za psa?

Bydlíme v nově budované části Kamechy a není zde jediný koš určený pro psí exkrementy, natož zásobník s pytlíky na tyto exkrementy, jsme tedy nuceni házet psí exkrementy do běžných odpadkových košů. Stačí však přejít kousek do sousedního Žebětína, kde je mimochodem poplatek za psa „pouze“ 2/3 toho co v Bystrci, a zásobníky na igelitové sáčky jsou téměř na každém rohu a co více jsou i pravidelně doplňovány, takže se nestane že někde sáčky chybí déle než jeden den.

Rád bych věděl co za zaplacených 1500 Kč radnice pro „pejskaře“ na Kamechách za minulý rok udělala? Vím, že uklízení po psech je zejména o lidech, ale nemyslíte, že umístění těchto boxů na sáčky a košů určené pro psí exkrementy by pomohlo, aby uklízeli i ti co to jinak z všemožných důvodů nedělají?

Děkuji za odpověď.

*

Dobrý den,

jistě je vám známo, že Kamechy jakožto čistě developerský projekt jsou odlišné od zbývající části Bystrce v tom, že zde nejsou žádné volné městské pozemky na vybudování občanské vybavenosti. Osvícený developer by měl do projektu bytové výstavby zahrnout i plochy pro odpočinek a volnočasové aktivity, jenomže potom by byla výtěžnost z m2 plochy pochopitelně nižší než u prodaných bytů.

Z toho důvodu zde nemůžeme vybudovat ani dětské hřiště, ani psí výběh a proto jsme alespoň zrekonstruovali dětské pískoviště v přilehlé Teyschlově ulici. V letošním roce bude na jediném volném městském pozemku na rohu Chudčické a Kavčí postavena mateřská škola. Letos rovněž plánujeme vybavit některé zastávky MHD lavičkami a zkusíme něco vymyslet i s těmi zásobníky.

Jinak trávníky se jistě nesekají jenom kvůli psům, ale dětská hřiště se musí oplocovat jenom kvůli nim. Snažil jsem se vám vysvětlit, že co se vybere za psy, se nemusí na psy zase nutně vrátit a že poplatek není předplacená služba, ale daň. A možnost vyzvednutí sáčku na Radnici nebyl argument, ale nabídka. Oba dobře víme, že v dostupnosti sáčků to není a že kdo je slušný sáček má vždy po ruce a kdo slušný není, s tím nehne ani 10 plných zásobníků v každé ulici.

S pozdravem

Ing. Bárta Radek
odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Brno-Bystrc

*

Rovněž přeji dobrý den

a připojuji se k odpovědi ing. Bárty. Skutečně náklady, které má městská část v souvislosti s pejsky, jsou vyšší než příjmy. Oplocení hřišť se dělá prakticky jen kvůli tomu, jinak jsou volně přístupná většinou několika brankami. Ploty se musí navíc stále opravovat popř. vyměňovat.

Chtěl bych také upozornit na oplocený areálek pro psy (i jejich majitele) u konečné Ečerova. Co se týče stojanů na sáčky – dávám k úvaze ing. Bártovi možnost, vybudovat na Kamechách několik samostatných stojánků na sáčky nezávisle na koších, někde v jejich blízkosti.

S pozdravem,

Jiří Altman
místostarosta (ČSSD)

*

Související

Konec prasopejskařů v Bystrci
Anketa: Je Bystrc čistá?

Hřiště u školy může využít každý

10. 7. 2011 v 08.59 • Témata: , , , , , , , , ,

Sportovní areál základní školy Heyrovského 32 v Bystrci může využívat také veřejnost. Ředitelka školy Mgr. Ludmila Eliášová vyhlásila od 1. července 2011 Provozní řádpoplatky za užívání sportovišť.

O prázdninách a svátcích je možné přijít na hřiště od 9:30, provoz se ukončuje v osm hodin večer podle pokynů správce. Ve dnech výuky je areál otevřen pro veřejnost od 17 hodin. V areálu se nesmí pít alkohol a užívat drogy. Vstup psů do areálu a používání jízdního kola, skateboardu a kolečkových bruslí na umělých plochách hřišť je zakázáno. Na umělé povrchy hřišť je též zakázáno chodit v obuvi s ostrými hroty.

Související

Stránky ZŠ Heyrovského


Proč se prodloužila doba blokového čištění?

1. 6. 2011 v 07.23 • Témata: , , , , , , , , , ,

Za odtažení vozidla při blokovém čištění zaplatíte téměř čtyři tisíce korun. Za tuto cenu si vaše auto udělá půldenní výlet na odtahové parkoviště a zpět. Vyplývá to z Pravidel odtahů při blokovém čištění.

Pravidla odtahů při blokovém čištění

Odtahy vozidel při blokovém čištění zajišťuje společnost Brněnské komunikace a.s. dle zákona č. 13/1997 Sb., § 19 odst. 6 na území 23 městských částí města Brna (neodtahuje se v městských částech Medlánky, Útěchov, Ořešín, Jehnice, Ivanovice, Kníničky).

V případě, kdy v rámci této činnosti dojde k odtahu vozidla, bude s ohledem na rozsudek Nejvyššího soudu postupováno takto:

  • provozovatel vozidla, kterému bylo vozidlo odtaženo, bude mít možnost dostavit se k vyzvednutí vozidla na odtahové parkoviště nejpozději 1 hodinu před skončením doby vymezené pro blokové čištění. Provozovatel v takovém případě zaplatí cenu jednoho odtahu;
  • nedostaví-li provozovatel pro vozidlo nebo jinak nekontaktuje odtahovou službu ve výše uvedené době (tj. nejpozději 1 hodinu před skončením doby vymezené pro blokové čištění), vozidlo bude následně vráceno na místo odtahu. Po provozovateli bude vymáháno zaplacení ceny odtahu na odtahové parkoviště a ceny za odtah vozidla na místo odtahu;
  • kontaktuje-li provozovatel vozidla odtahovou službu ve výše uvedené době (tj. nejpozději 1 hodinu před skončením doby vymezené pro blokové čištění) a požádá-li o vrácení vozidla na místo odtahu, bude mu vozidlo vráceno na místo odtahu v době nejdříve 1 hodinu před skončením doby vymezené pro blokové čištění. Po provozovateli bude vymáháno zaplacení ceny odtahu na odtahové parkoviště a ceny za odtah vozidla na místo odtahu.

Cena odtahu vozidla a jeho uložení na odtahovém parkovišti 1 920,– Kč (včetně 20 % DPH), zpětný odtah na místo odtahu činí 1 800,– Kč (včetně 20 % DPH), tzn. občan zaplatí při vrácení vozidla na místo odtahu 3 720,– Kč (včetně 20 % DPH).

Vracení vozidel zpět na parkoviště je také důvodem pro prodloužení doby blokového čištění. Ta se protáhla z původních 15 hodin až do čtvrté hodiny odpoledne. Na prodloužení doby, po kterou se nesmí na určených místech parkovat, se zeptal bystrckého úřadu Josef Vacula: „Proč jsou parkovací místa blokována značkou po úklidu, který skončí třeba už v deset dopoledne? Víme všichni, jaký je problém s parkováním všeobecně, a aby nebylo málo tak, je prodloužen časový limit z 15 do 16 hodin.“

„Dle nových pravidel se odtažená vozidla vrací na původní místo,“ uvedla Yveta Bičanová z odboru životního prostředí a dopravy bystrckého úřadu, „A to právě mezi třetí a čtvrtou hodinou. V naší městské části po domluvě s odtahovu službou odstraňujeme přechodné dopravní značení z ulic, na které se vozidla nebudou vracet, bezprostředně po jejich vyčištění.“

Nechcete-li být odtahovači ohroženi, zaparkujte v Kníničkách. Tam vašemu autu žádné nechtěné projížďky nehrozí.

/kop/

Související

Termíny blokového čištění v Bystrci v roce 2011

Jaroslav Kacer: Koncepce, či nekoncepce parkování města Brna?

29. 4. 2011 v 11.07 • Témata: , , , , , ,

Po letech se Brnu snad svítá na lepší časy se systémovým řešením parkování. Byla vyhlášena veřejná soutěž na dodavatele strategie a Brno možná již definitivně upustí od systému pokusů a omylů, ale má to však jeden háček. Před vypracováním a schválením strategie parkování v Brně, hodlá vedení města podepsat mandátní smlouvu s dalším subjektem, což můžeme nazvat bianco šekem a ignorováním výstupů strategického dokumentu.

Podle průzkumů je v očích veřejnosti parkování v Brně jedním z nejpodstatnějších problémů. Je tomu skoro dvacet dva let od sametové revoluce a žádné z minulých vedení Magistrátu města Brna se touto problematikou doposud kompetentně a koncepčně nezabývalo. Současná rada schválila zadání veřejné zakázky na zpracování Strategie parkování ve městě Brně, jehož vypracování bude stát okolo čtyř až pěti miliónů korun. Problém s parkováním je nutné konečně řešit a hlavně systémově. Souhlasím s vytvořením strategického dokumentu od společnosti, která vzejde z výběrového řízení a má s touto problematikou zkušenosti nejenom v České republice, ale i v Evropě a ve světě. Společnost by byla i na stanovené období supervisorem plnění opatření parkovací politiky včetně případných úprav a změn. Sám osobně preferuji zhotovitele, který má mezinárodní zkušenosti a prokazatelné reference s řešením této problematiky.

Současně však vedení Brna navrhuje k otázce parkování v městě zřídit Fond statické dopravy. Účelem tohoto peněžního fondu má být zajištění zdrojů na správu parkování a financování výstupů ze Strategie parkování ve městě Brně. Dále je předkládán návrh na přesun deseti miliónové částky z Fondu bytové výstavby do nově zřízeného Fondu statické dopravy na základě výjimky ze Statutu v nejbližším možném termínu. Fond statické dopravy je dobrá myšlenka, avšak je zbytečné převádět finanční prostředky z Fondu bytové výstavby. Finanční prostředky do fondu mohou již nyní plynout z výnosů z parkování a investice na výstavbu bude možné zakomponovat při přípravě rozpočtu na příští rok v dohledné době. Je ovšem otázkou, kam a komu v dnešní době plynou finanční prostředky vybrané za parkování a jaký profit z toho má město.

Dalším tentokrát zásadním a pro mne nelogickým krokem je schválení mandátní smlouvy k pověření Brněnských komunikací a.s. organizátorem dopravy v klidu s výpovědní dobou patnácti let. Není systémové podepisovat mandátní smlouvu s jakýmkoli subjektem před vypracováním a schválením strategie parkování ve městě Brně, která by měla mimo jiné definovat organizaci dopravy v klidu, jaké jsou minimální požadavky na společnost realizující opatření a formy jejího zajištění.

Systémovým a transparentním krokem jistě není, aby se na přípravě strategie podílela společnost, která bude zajišťovat organizaci dopravy v klidu. Ad absurdum může nyní nastat případ, kdy společnost zajišťující organizaci dopravy bude realizovat opatření parkovací politiky v předstihu před schválenou strategií, které mohu být v přímém rozporu v budoucnosti schválenou strategií a nastanou tak nevratné změny na dobu minimálně dvaceti let. Příkladem může být budování parkovacích domů nebo parkovišť na nevhodných místech či podpis nevýhodné smlouvy s dalším subjektem, který za poplatek poskytne parkovací dům či jiný prostor určený k parkování. Není proto žádný pádný důvod, který vede k přílišnému spěchu podpisu mandátní smlouvy.

Parkovací politiku města Brna je možné realizovat až po schválení Strategie parkování v městě Brně, pokud tomu tak nebude a Magistrát města Brna bude postupovat ad hoc, je potom zbytečné vypracovávat tento strategický dokument a neúčelově mrhat veřejnými prostředky v řádech milionů korun. Osobně s tímto postupem nemohu souhlasit a rozhodně jej nedoporučuji, neboť nelze stále otázku parkování řešit systémem pokus omyl, jak bylo například při zřízení společnosti Brno parking a.s., která měla postavit několik parkovacích domů, ale za šest let nezrealizovala jediný.

Dalším příkladem je parkoviště u polikliniky Zahradníkova, kde je patrná chvályhodná myšlenka zrekonstruovat a zpoplatnit parkoviště tak, aby umožnilo krátkodobé parkování. Ceny za parkování zde byly ukázkově nastaveny ad hoc, tedy bez kvalitních podkladů. Poplatky za parkování musí být nastaveny tak, aby parkoviště primárně plnilo svůj účel a řidiči tam parkovali. Určitě by poplatky neměli tvořit snadný zdroj příjmů do rozpočtů městských částí nebo Magistrátu města Brna. Ideální a prozatímní řešení před schválením strategie by v tomto případě asi bylo, permanentní využívání parkoviště. Přes den by bylo zvýhodněné krátkodobé parkování do tří hodin stání pro návštěvníky polikliniky Zahradníkova, studenty přilehlých škol a návštěvníků Moravské zemské knihovny. Ve večerních hodinách až do rána by bylo parkoviště určeno pro rezidenty.

Závěrem bych dodal, že připomínky k této problematice jsem již přednesl na zasedání Komise dopravy Rady města Brna, kde však nebyly akceptovány. Zveřejnění informací je poslední možností opozičního zastupitele k upozornění na problematický postup vedení města Brna při řešení strategie parkování. Věříme, že radní před konečným rozhodnutím zváží dopady svých kroků.

Jaroslav Kacer
zastupitel Brna a městské části Brno-Bystrc, TOP 09

Text jsme převzali z blogu autora.

Související

Jaroslav Kacer kritizuje přístup magistrátu k parkování

Za psa 1500, za lunapark 50

16. 9. 2010 v 16.20 • Témata: , , ,

Zastupitelstvo Bystrce schválilo 8. září místní sazby poplatků. Měly by začít platit od počátku roku 2011.

Za jednoho psa tak v příštím roce zaplatíte 1 500 korun ročně, za druhého a dalšího už dokonce 2 250. Jste li však důchodce, bude vás první pes stát ročně jen dvě stovky, druhý pes tři. Podnikavý důchodce by tak mohl na sebe napsat všechny psy v Bystrci a majitelé by ušetřili. Pokud se takový najde, nechť nám napíše a nějak to zorganizujeme.

Poplatky za psa se také liší podle toho, kde bydlíte. V bytovém domě zaplatíte výše zmíněné částky, v domě rodinném či jiných prostorách to bude suma méně než poloviční. Doporučujeme zřídit si trvalou adresu na městském úřadu.

Máte-li lunapark, úřad po vás bude chtít za každý čtvereční metr plochy prostranství 50 korun denně. Neuvěřitelné! Za prostor 10×10 metrů musí kolotočář zaplatit radnici každý den pět tisíc. Každý den první stovka dětí platí radnici. Pak nemají být kolotoče tak drahé.

Kdo se bude chtít v Bystrci rekreovat, zaplatí úřadu patnáct korun denně a ono ho to brzo přejde. Za billboard na veřejném prostranství chce úřad už 2 800 korun měsíčně. Ze všech akcí pořádaných v Bystrci budete muset odvést úřadu 20 % ze vstupného. A chcete-li někoho ubytovávat, zaplatíte za každé lůžko šest korun denně, ať už se na něm spí nebo ne.

Zajímavé je, že ačkoli se nikomu nechce platit ani korunu, proti poplatkům se petice nesepisují.

-MM-

Ke stažení

Navržené sazby poplatků (XLS, PDF)

Polovina bystrckých chovatelů za psy neplatí

11. 8. 2010 v 09.00 • Témata: , , , , , ,

Poplatek za psa

Rodinný/dům Byt
Brno střed 600/1500
Bystrc 200/1500
Žabovřesky 1200/1200
Kohoutovice 500/1100
Slatina 250/1200
Starý Lískovec 400/1500
Nový Lískovec 300/1300
Bosonohy 300/600
Žabětín 499/999
Tuřany 240/240
Řečkovice 600/1500
Brno sever 400/1000
Chrlice 200/1000
Bohunice 400/1500
Komín 300/1000
Líšeň 200/1000
Židenice 1000/1500
Jundrov 500/1500
Královo Pole 600/1500
Kníničky 400/600
Maloměřice 500/750
Vinohrady 500/1500

Vyškov 300/1000
Břeclav 500/1000
Znojmo 500/1000
Hodonín 780/780
Blansko 600/1200

Penzisté a invalidní důchodci platí za psy výrazně méně.

Platební morálka pejskařů je v každé části Brna jiná. Ve Slatině evidují deset neplatičů, kteří nereagují na žádné výzvy. Exekuce je připravena ve třech případech. Jinak však 90 procent chovatelů ve Slatině platí včas a žádné problémy s nimi nejsou.

O podobně svědomitém přístupu si ale mohou nechat jen zdát na úřadě v Bystrci. Podle vedoucí odboru vnitřních věcí Dany Kalouskové má problémy s včasným placením více než polovina tamních majitelů psů.

U některých dlužníků převyšuje dluh patnáct tisíc korun. Podle Kalouskové je na vině často nedbalost majitelů. Zemře-li pes, nebo odstěhuje-li se jeho majitel jinam, stává se, že pejskař tuto skutečnost opomene oznámit.

„Tím, že úřad dál eviduje psa dle místa původního trvalého pobytu chovatele, vyměřuje poplatek za psa a dochází k narůstání dluhu. Nyní to vyznívá tak, že lidé s úřady nekomunikují a nechají problém s nezaplacením dojít až k exekuci,“ vysvětlila Kalousková.

(…)

Celý článek Jana Brože si přečtěte na brno.idnes.cz

Související

Kam mizí bystrčtí psi?