Příspěvky se štítkem ‚Polyfunkční centrum’

Luboš Raus: Ještě ke zdravotnímu středisku na Kamechách

16. 11. 2012 v 15.31 • Témata: , , , , , , ,

Na Kamechy, do oblasti vymezené ulicemi Teyschlova, Kavčí, Chudčická a Chvalovka, vyjel bagr. Začala stavba zdravotního střediska. To by byl důvod k radosti, kdyby ovšem zdravotní středisko nebylo mnohem více bytovým domem, jak se lze dočíst v nabídce firmy Impera styl, a.s. A protože se na mě jako na svého zastupitele obrátilo několik místních občanů s prosbou o pomoc, vnímám jako svou povinnost zabývat se jejich problémem.

Tedy nejprve fakta:

 • V roce 1998 definuje Regulační plán a vyhláška č. 5/1998 o závazných částech Územního plánu zóny Kamechy pro danou plochu parametry OZ/1,8/0,5/0,3 tj. plocha pro zdravotnictví s indexem podlažní plochy 1,8 (poměr podlahových ploch ve sledovaném území k ploše sledovaného území), indexem zastavěné plochy 0,5 (poměr zastavěné plochy k základní ploše) a koeficientem smíšenosti 0,3 (poměr obytných a funkčních ploch).
 • V roce 2004 bylo vydáno panem ing. Pospíšilem z ÚMČ Brno – Bytsrc územní rozhodnutí č.j. OS-1187/04-Po. Povoluje výstavbu třípodlažního domu zdravotního střediska se suterénem pro 8 lékařských ordinací a 8 bytů pro lékaře.
 • V roce 2009 bylo vydáno paní ing. arch. Krejčovou z ÚMČ Brno – Bystrc stavební povolení č.j. SU/09-08878. Uvádí 8 ordinací a 9 bytů bez rozlišení o jaké byty se jedná, prodlouženo bylo v červnu 2011 (č.j. 11-07934/SU/KRI/01).
 • V červenci 2012 se na internetu objevuje prezentace společnosti Impera styl, a.s., která stavbu připravuje. Ve vizualizaci uvádí 4 nadzemní podlaží, v textové části 3 podlaží. V připojené tabulce lze nalézt lékárnu, 4 ordinace a 8 veřejně nabízených bytů. Výpočtem z uvedených dat lze odhadnout koeficient smíšenosti na 3,4 tj. více než desetinásobný.

Z původně plánovaných 77 % podlahové plochy ordinací a 23% podlahové plochy bytů je pojednou 23 % podlahové plochy ordinací a lékárny a 77 % podlahové plochy bytů. Mnozí se v tuto chvíli ptají, dá-li se s tím něco dělat, někteří mají za to, že nikoli. Zkusme se na věc podívat zdravým selským rozumem.

Neučiníme zřejmě chybu, budeme-li všechny tři zmíněné právní dokumenty (vyhlášku č. 5/1998, územní rozhodnutí a stavební povolení) považovat za platné. Pak platí vše, co v nich je předepsáno (přivřeme-li oko nad mírnými rozpory) a je tedy možno postavit „třípodlažní zdravotní středisko se suterénem, s 8 lékařskými ordinacemi (případně lékárnou) a 8 byty pro lékaře (případně 9 byty, případně nikoli pro lékaře) s parametry OZ/1,8/0,5/0,3“. A jen takový objekt může být zřejmě zkolaudován. Tedy jinak řečeno, objekt může obsahovat 8 ordinací a 8 nebo 9 bytů, nicméně poměr obytných a funkčních ploch nesmí převýšit 0,3.

Kardinální otázka tedy zní: Je pro úspěšné zkolaudování objektu nutný soulad se stavebním povolením nebo i se všemi platnými právními normami? Nebo jinak: nezmiňuje-li územní rozhodnutí ani stavební povolení koeficient smíšenosti, ruší se tím platnost Vyhlášky č. 5/1998 o závazných částech Územního plánu zóny Kamechy?

Zbývá jen doufat, že se nám v dohledné době podaří nalézt správnou odpověď na tuto otázku. Možná pomůže některý z bystrckých občanů disponující právním vzděláním.

Luboš Raus

Luboš Raus je od roku 2010 bystrckým zastupitelem. Byl zvolen za volební stranu Zelená pro Bystrc.

Související

Luboš Raus: Zdravotní středisko na Kamechách a Horní náměstí
Luboš Raus: Tak nám začali stavět zdravotní středisko na Kamechách
Viladům Teyschlova: Zemní práce zahájeny

Luboš Raus: Zdravotní středisko na Kamechách a Horní náměstí

14. 11. 2012 v 15.44 • Témata: , , , , , , ,

V minulém článku jsem se zamýšlel nad postupným přerodem zdravotního střediska ve viladům na Kamechách. To co původně – podle regulačního plánu – mělo sloužit občanům jako zdravotní středisko (75 % plodlahové plochy ordinací a 25 % podlahové plochy byty pro lékaře) se nyní staví jako viladům (23 % plodlahové plochy ordinací a 77 % volně nabízené byty).

Zkusme se nyní nad tímto případem zamyslet poněkud obecněji. Nelze totiž nevidět určitou podobnost mezi zdravotním střediskem na Kamechách, Horním náměstím, ale i celou řadou dalších kauz bystrckých i celobrněnských.

Pro Horní náměstí se totiž z iniciativy občanského sdružení Horní náměstí a současné bystrcké rady připravuje regulační dokument podobně, jako existuje pro Kamechy. Jak bylo ovšem výše uvedeno, pro území zdravotního střediska se stal regulační plán naprosto bezcenným cárem papíru! Jistě tušíte kam mířím. Nestane se i regulační dokument pro Horní náměstí podobným bezcenným cárem papíru, který může být pro developera jen k smíchu?

Aby bylo jasno, naprosto tím nechci naznačit, že regulační materiál pro Horní náměstí nemá valného smyslu. Jen a pouze chci upozornit na skutečnost, že Horní náměstí nedrží a nebude držet nad vodou jen a pouze, byť sebelepší, regulační opatření. Tím nesmírně důležitým faktorem, působícím současně s dobrou regulací, je také personální obsazení bystrcké rady, která je v současné době k občanům velmi vstřícná. Pokud by se opět bystrcká radnice vrátila do starých kolejí, není pochyb o tom, že by jakákoli regulace Horního náměstí měla stejnou váhu, jakou má nyní regulační opatření na Kamechách pro výstavbu viladomu Teyschlova. Uvědomme si, že nás v roce 2014 opět čekají komunální volby – a znovu opakuji, že hovořím o personálním, nikoli stranickém obsazení naší radnice.

A pokud jde u úředníky na bystrcké radnici, tedy o státní správu, můžeme jen předpokládat, že mohou bez mrknutí oka naložit s regulací na Horním náměstí stejně jako na Kamechách. Vážnost situace dokládá, že dne 20. června 2012 musela opět bystrcká rada jednat o prodeji resp. pronájmu pozemků na Horním náměstí. Developeři tedy nespí, pouze čekají na vhodný okamžik. Ke cti naší radě slouží, že všemi osmi hlasy tuto žádost odmítla.

Luboš Raus
Foto: Jaromír  Blatný

Luboš Raus je od roku 2010 bystrckým zastupitelem. Byl zvolen za volební stranu Zelená pro Bystrc.

Související

Luboš Raus: Tak nám začali stavět zdravotní středisko na Kamechách
Viladům Teyschlova: Zemní práce zahájeny

Fuertes už Polyfunkční centrum nechce

9. 12. 2011 v 15.03 • Témata: , , , , , , , ,

Jak zaznělo na jednání bystrckého zastupitelstva 30. listopadu 2011, firma FUERTES DEVELOPMENT upouští od plánovaného investičního záměru výstavby „Bystrc centrum při ulici Kamechy a Lýskova“. Oznámil to v rámci informací zastupitel Ing. Pavel Březa (KSČM).

Komise majetková RMB bere na vědomí

 • nesouhlasné stanovisko Městské části Brno – Bystrc ze dne 3.10.2011 k záměru prodeje nebo pronájmu pozemků nebo jejich částí v k.ú. Bystrc na „Horním náměstí“ p.č. 2341/4, 2480/4, 2480/58, 2480/59, 2480/60, 2480/62, 2480/84, 2480/85, 2480/87, 2480/88, 2480/95, 2480/96, 2480/97, 2482/9, 2483/3, 2483/65, 7368/20, 7368/21, 7368/23, 7599/14, 7600/1 a 7600/2, v k.ú. Bystrc, s tím, že v současné době MČ Brno – Bystrc požaduje pořízení územní studie oblasti zahrnující dotčené území.
 • sdělení společnosti FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o. ze dne 7.11.2011, že na základě nesouhlasného stanoviska MČ Brno – Bystrc k prodeji nebo pronájmu pozemků v k.ú. Bystrc na „Horním náměstí“ společností upouští od plánovaného investičního záměru výstavby „Bystrc centrum při ulici Kamechy a Lýskova“

Zápis č. 24 z 24. zasedání Komise majetkové RMB konaného dne 29. 11. 2011

Důvodem tohoto rozhodnutí firmy FUERTES DEVELOPMENT je podle jejího vlastního vyjádření nesouhlasné stanovisko MČ Brno–Bystrc k prodeji nebo pronájmu pozemků v k.ú. Bystrc na „Horním náměstí“.

Luboš Raus
zastupitel MČ Bystrc (Zelená pro Bystrc)

Ke stažení

Zápis č. 24 z 24. zasedání Komise majetkové RMB konaného dne 29. 11. 2011 (PDF)

Související

Stránky Fuertes Development
Stavba na Horním náměstí stále ve hře
Opět Outulný
Jitka Hrušková: Horní náměstí v rukou nových zastupitelů

Stavba na Horním náměstí stále ve hře

7. 9. 2011 v 12.25 • Témata: , , , , , , ,

Záměr firmy Outulný získat pozemky na Horním náměstí v Bystrci stále existuje. Žádost o prodej pozemků, kterou firma podala na magistrát města Brna, se bude znovu projednávat. Magistrát nyní žádá o vyjádření městskou část, zda s prodejem pozemků souhlasí či nikoli.

Původním záměrem, pro který firma Outulný chtěla pozemky koupit, byla výstavba tzv. Polyfunkčního centra – prodejně-obytného centra s pěti nadzemními a dvěma podzemními patry. Proti projektu se zvedl výrazný protest místních lidí. Ti by raději – jak ukázaly průzkumy aktivistů i bystrcké radnice – viděli na nynější zelené ploše park nebo alespoň zachovali současný stav.

Vizualizace Polyfunkčního centra, původního záměru firmy Outulný

Počátkem příštího týdne se zřejmě sejde majetková komise zastupitelstva Bystrce k mimořádnému jednání. Názor komise má poradní význam. Následně bude stanovisko Bystrce k prodeji pozemků projednávat 21. září bystrcká Rada, která doporučí zastupitelstvu Bystrce usnesení. To by o něm mělo hlasovat na svém zasedání 12. října.

[bre]

Související

Opět Outulný
Jitka Hrušková: Horní náměstí v rukou nových zastupitelů

Pavel Březa: Nechceme zbabělou radnici

8. 10. 2010 v 15.31 • Témata: , , , , , , ,

V městské části Brno-Bystrc je na pováženou, jak se chová radnice, tedy její vedení, Rada a další koaliční funkcionáři. Mám-li hledat jeden charakterizující pojem, vychází mi zbabělost. Pokusím se to doložit několika příklady :

Případ „ZVONOKOSY“ je spojen s osobou pana Kuchaře, který vytrvale prosazoval, aby městská část řešila problematiku „veřejných záchodků“, a to nejen v dolní části (obnovení provozu záchodků u pěší lávky přes Svratku směrem k ZOO) nebo na jiných místech, zejména v části horní. Problém byl ignorován, bagatelizován a výsledkem je boj. Nerovný boj, protože vedení městské části a spřízněné duše si z něho nevybírají obsah, ale formu a hledají způsoby jak „protivníka“ umlčet, napadnout nebo zesměšnit. Takto se s občany nejedná, bez ohledu na to, zda se někomu jeho názory nebo osoba líbí nebo ne.

Případ „REDAKČNÍ RADA“ Bystrckých novin (RR) začal tím, že do RR byli jmenováni zástupci všech politických subjektů v zastupitelstvu. Dlouhé disputace, které vedl především pan starosta, nakonec vyústily v rozhodnutí Rady odvolat všechny opoziční členy s tím, že práce RR nebyla efektivní. Tím se zbavila obav, že by se někdo mohl domáhat názorové pestrosti (vyváženosti) článků. Bystrcké noviny se staly nekontrolovanou „hlásnou troubou“ vedení radnice.

Případ „OKÉNKO ZASTUPITELŮ“ je výsledkem toho, že RR využívá svého „koaličního složení“ k tomu, aby  sama posuzovala  co je pravda a co pravda není, a to i v rubrice, kde „příspěvky nevyjadřují názory redakční rady“. Přestože to platí obecně, RR neoprávněně komentuje uveřejněná autonomní vyjádření tvrzeními, že vytištěná sdělení nejsou pravdivá. Děje se u těch článků, které se RR uvolí otisknout, protože jinak je schopna je prostě zařadit odmítnout.

Případ „OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ HORNÍ NÁMĚSTÍ“ šla RR tak daleko, vložila do BN zvláštní přílohu, ve které – nikoliv vedení radnice, ale RR – velmi nekorektně „cupovala“ vyjádření Občanského sdružení demagogickými výroky, které povyšuje na pravdu. Snaha každého překřičet bývá u těch, kteří si nejsou jisti sami sebou.

Případ „MULTIFUNKČNÍ CENTRUM“ – projednání v Radě a zastupitelstvu – hovoří sám za sebe. Rada se napřed odvolá na usnesení zastupitelstva, které pak – pro odpor veřejnosti – nechá zrušit s odůvodněním, že nebylo potřeba. Přitom Rada své vyjádření tímto usnesením zastupitelstva podmiňovala! A tak souhlas-nesouhlas celý proces pozastavil, aniž by ho vyřešil.

Případ „NÁVRHU ŘEŠENÍ“ občanské vybavenosti na Horním náměstí, o který bylo Občanské sdružení požádáno při jednáních na radnici. Málokterý materiál byl podroben takové kritice (koaliční zastupitelé své materiály nekritizují, ať jsou jakkoliv špatné) jako právě tato studie. Přitom stačilo, aby studie prošla připomínkováním a autoři ji mohli  dopracovat. Místo toho byli autoři napadeni z údajného „střetu zájmů“!

Vedení radnice neřeší ani názorové konflikty, které samo vyvolá. Uchyluje se k napadání oponenta, jako by to byl nepřítel a nikoliv občan, který se svým názorem chce podílet na rozvoji MČ nebo hájit své zájmy. Formalismus, umlčování, omezování, znevažování, to jsou prostředky zbabělců. V těchto dnech bude příležitost vytvořit suverénní a odpovědnou radnici, která bude respektovat a vyhodnocovat zájmy a potřeby občanů, jejichž městskou část spravuje.

V Brně 8. října 2010

Ing. Pavel Březa
člen ZMČ Brno-Bystrc

Že je kritický Pavla Březy postoj k současnému vedení radnice dlouhodobý a konzistentní, dokládá jeho otevřený dopis starostovi z března 2009 (PDF).

Ke stažení

Prohlášení Pavla Březy (PDF)

Související

Pavel Březa: Bystrckou radnici vedou zbabělci

Horní náměstí: Fuertes mluví o „malé“ prodejně

21. 8. 2010 v 09.46 • Témata: , , , , , ,

V tomto týdnu nastal v kauze výstavby na Horním náměstí mírný posun. Pro čtenáře, kteří v okolí Horního náměstí nebydlí, a problém třeba neznají, však nejdřív krátce zrekapitulujme: Občanské sdružení Horní náměstí vzniklo v důsledu protestů místních obyvatel proti plánované výstavbě tzv. Polyfunkčního centra, sedmipatrové budovy, kterou chtěly na Horním náměstí vystavět firmy Fuertes Development a Outulný.

Současná situace kolem projektu se dá nazvat jako „ticho po pěšině“. Ze strany politiků jsme ujišťováni, že projekt je mrtvý, podle úřadu městské části i magistrátu se v záležitosti nic nového neděje. Pozemky, na nichž by se mělo stavět, jsou stále v majetku města, které podmiňuje jejich prodej souhlasem městské části. Ta jej zatím nevydala. Radniční koalice se snažila z věci vyvléknout tvrzením, že souhlas městské části není nutný, to se jí však nepovedlo. Ani firma Fuertes Development, ani Outulný se zástupci sdružení nijak nekomunikuje.

Paní Anežku Jenešovou, předsedkyni občanského sdružení, v tomto týdnu kontaktoval  Ing. Zdeněk Přichystal, zástupce Fuertes Development. Podle jeho slov firma Outulný o projekt polyfunkčního centra ztratila zájem, Fuertes Development následně připravilo projekt „malé“ prodejny o ploše zhruba 600m2. Protože si firma Fuertes Development podle slov pana Přichystala nepřeje další stupňování konfliktu okolo výstavby na Horním náměstí, rád by se sešel se zástupci sdružení.

Občanské sdružení Horní náměstí vítá, že firma začíná s občany komunikovat. Zároveň také uvítáme veškeré informace o chystaném projektu, které firma může veřejnosti poskytnout. Na jejich základě se občané v lokalitě bydlící sami rozhodnou, jestli projekt firmy Fuertes kvalitu bydlení (a spolu s ním i hodnotu jejich nemovitého majetku) v místě zvýší nebo naopak, a projekt buď akceptují nebo ne.

Ze strany firmy jde o pozitivní krok, zástupci Horního náměstí se rádi se zástupci firmy sejdou. Základem skutečné komunikace je však informovanost místních lidí. Jestli firma Fuertes Development chce předejít možným konfliktům a protestům, měla by svůj projekt prezentovat především jim.

Ing. Anežka Jenešová
předsedkyně občanského sdružení Horní náměstí

Ing. Luboš Raus, Jitka Hrušková, Viktor Lošťák, Ing. Věra Blažejovská, Mgr. Maria Králová
členové sdružení

Související

Stránky Fuertes Development
Jiří Altman: Horní náměstí a rada? Bez obav

Vážená redakce Bystrckých novin

22. 2. 2010 v 16.12 • Témata: , , , , ,

Vážená redakce Bystrckých novin,

chtěl bych reagovat na některé články v novinách, bez ohledu na to jestli něco vyřeším či ne. Konkrétně na článek paní Špindlerové bych si dovolil odpovědět takto. Máte pravdu, že základní věcí řešení problémů (a nejen jich) by měla být normální lidská slušnost, ale co se týče stavby na Horním náměstí, nedivím se lidem, že reagují tak podrážděně.

V Bystrci máme velmi dobré bydlení, myslím tím okolní přírodu  i dopravní dostupnost. V dnešní hektické době chtějí mít lidé klid a kousek té přírody, která už v městě Brně kvapem ubývá (díky stavění). Jestliže tedy stavbu za každou cenu, ano, ale ne v takovém megalomanském měřítku a pravda je, že přijde zase nějaká krize a z domu bude dům duchů.

Takže lidé reagují takto, vystupují a píší petice, protože všude kolem nás se nekontrolovaně staví a to jen proto, protože přijde nějaký investor, developerská firma a bez ohledu na to, jaký to bude mít dopad na život lidí v okolí si postaví něco,co třeba ani zastupitelstvo městské části nechce.

Ale investor, když to nejde, jednoduše zajde na Magistrát města Brna a zalobuje (možná uplatí). To neříkám jen tak, to je fakt, a děje se to všude a už se staví. A že vše rozhoduje stavební úřad? To není až taková pravda. A mrzí mě, že se oháníte dobou minulou, že obyčejní lidé nemají co mluvit do toho, co soukromá firma chce kde postavit.

Jestliže to nějakým způsobem ovlivní životy více lidí, máme právo se zeptat, reagovat a bránit. A VY zastupitelé jste od toho voleni námi, abyste posoudili námitky na tyto stavby a naslouchali lidem co chtějí. Také se může stát, že za pár let z tohoto sídliště může být ghetto.

Druhá strana je, že nějaký obchod typu Albert je potřeba. A jiné obchody? V dnešní době si mohou,když už lidé chtějí něco jiného, zajet kamkoliv autem nebo MHD. To co tady je zatím bohatě stačí (myslím tím obchůdky v objektu Albert na Ečerové, či ve středisku Akát).

Ještě mi dovolte malou poznámku k stavbě supermarketu Lídl na ulici Jakuba Obrovského. Co se týče dopravní zátěže a nepřehlednosti v tomto prostoru, bylo by asi na místě volit kruhový objezd. Každý, kdo tu jezdí a nejenom v dopravní špičce, uzná, že to bude konfliktní místo. Zastávka MHD, ve směru ze sídlíště objíždění trolejbusu a náhlé vyústění ulice J. Obrovského, či odbočení zpět do sídliště z této ulice bude velice problematické. A to se týká i odbočování vlevo směrem od Brna.

Děkuji vám a přeji hezký den.

S pozdravem M. Kozel

Uvedený text zaslal pan Kozel 4. února na adresu Bystrckých novin a zároveň v kopii občanskému sdružení Horní náměstí. Je reakcí na článek paní Špindlerové v BN 1/2010. Na základě předchozích zkušeností soudíme, že v Bystrckých novinách se nad dopisem pana Kozla zavře voda, takže jej zveřejňujeme už dnes.

Související

Podle sebe? Ale kdeže, paní radní.

Je důvod k obavám?

19. 2. 2010 v 11.55 • Témata: , , , , , , ,

Je můj strach o Horní náměstí paranoiou nebo má své opodstatnění? Jsme uklidňováni, že v současné době o nic nejde, rozhodnutí zastupitelstva doporučující prodej pozemků na Horním náměstí bylo zrušeno, není tedy proč se vzrušovat. Jaká je skutečnost? V polovině letošního roku opět požádala developerská firma o prodej pozemků na Horním náměstí. Bezpochyby i na základě ostré intervence sdružení Rada města Brna prodej ani pronájem pozemků nedoporučila, ovšem s nepříliš uklidňujícím dodatkem „do doby, než Magistrát města Brna obdrží ze strany MČ Brno–Bystrc vyjádření, zda MČ Brno – Bystrc doporučuje nebo nedoporučuje prodej těchto pozemků“.

V podobném duchu vyznívá i reakce Magistrátu města Brna na žádost sdružení o povolení výsadby několika stromů a keřů a o umístění lavičky na Horním náměstí, vše za peníze a péčí sdružení. Žádost byla zamítnuta se zdůvodněním, že „dotčený pozemek je předmětem majetkové disposice, která se v současné době bude předkládat k projednání ve statutárních orgánech města Brna.“

Myslíte, že se bojím zbytečně?

Jitka Hrušková
vyšlo ve Zpravodaji pro Horní náměstí, občasníku občanského sdružení

Boj o Horní náměstí: lidé chtějí park, radnice byty

11. 2. 2010 v 15.38 • Témata: , , , ,

V Brně-Bystrci vznikl další návrh, jak v budoucnu upravit podobu takzvaného Horního náměstí. Lidé, kterým se nelíbí nápad radnice postavit tam několikapatrový dům s byty a obchody, si ho nechali zpracovat od architektů. V novém návrhu převažuje zeleň, zastavět by se měla menší část prostoru.

Podle starosty Svatopluka Beneše (ODS) zatím není rozhodnuto, zda uspěje plán obyvatel nebo studie radnice. Návrhu lidí ale nakloněný příliš není. Územní plán podle něho umožňuje na prostranství zastavět asi 5000 metrů čtverečních. Lidé si ve dvou variantách předloženého návrhu přejí, aby to bylo buď 800 metrů, nebo 1000 metrů čtverečních. Současně je tam ale oproti původnímu návrhu posun výstavby do místa, kde už nějaké objekty stojí.

(…)

Podle starosty nyní obě varianty návrhu obyvatel posuzuje bystrcký stavební úřad. Podle něj studii posoudí přímo jeho pracovníci, nebo si nechají zpracovat externí urbanistický znalecký posudek. „Následně se věc bude řešit,“ uvedl.

Celý článek si můžete přečíst na www.tyden.cz

Ke stažení:

Boj o Horní náměstí 12.10.2009 (DOC)

Pavilon služeb na Horním náměstí

10. 2. 2010 v 22.35 • Témata: , ,

Okénko zastupiteů 1 - Bystrcké noviny 022010Nedávno jsem si šel pro baterii do hodinek na Horní náměstí a zjistil jsem, že zde již delší dobu hodinář není. Nevím, zda takzvaně zkrachoval, nebo se přestěhoval za lepšími podmínkami jinam. Ať tak, či onak, je mi opravdu líto, že jsem musel vyhledat tuto službu hodně daleko od Bystrce. Ale  hlavně jsem přemýšlel, jaké možnosti a hlavně, jak únosné nájmy budou mít podobné firmy, pakliže se zrealizuje projekt polyfunkčního domu na Horním náměstí. Domu, který bude stát určitě desítky miliónů korun a který se musí investorovi zaplatit.

Jaké živnosti tam budou muset být, aby se nájem utáhl? Kanceláře? Ordinace? Právníci? Jejich služby zcela jistě potřebné jsou, ale potřebujeme jich 5 pater kanceláří? Myslím, že potřebujeme normální služby na dosah. A ty zase nejsou tak výdělečné, že by v takovém gigantu přežily… když je vidět, že mnozí končí v daleko skromnějších podmínkách. Myslím a jsem o tom přesvědčen, že nová vkusná budova ano, podzemní parkovací stání určitě, ale vše v rozumném finančním i prostorovém objemu. Tak aby případná další vlna krize z takové budovy nevyhnala i lékaře a právníky a nezbylo betonové poloprázdné monstrum.

Martin Novotný, zastupitel za SZ
článek vyšel v Bystrckých novinách

Občané nechtějí monstrum

10. 2. 2010 v 17.17 • Témata: ,

BRNO – Záměr stavby sto metrů dlouhého sedmipodlažního víceúčelového domu s točnou pro kamiony a s dalšími betonovými plochami místo dosavadního parku na Horním náměstí vytrvale odmítají obyvatelé Brna-Bystrce prostřednictvím svého občanského sdružení Horní náměstí.

Petice a četné protesty občanů zatím pozastavily záměry radnice vyjít vstříc developerovi na stavbu monstrózního objektu. Starosta Bystrce Svatopluk Beneš (ODS) vyzval občanské sdružení, aby předložilo vlastní projekt toho, co by tam lidé chtěli mít. Obdržel projekt zachování parku k odpočinku či rekreaci, doplněného kompromisní stavbou malého dvoupodlažního střediska obchodu a služeb s parkovištěm v podzemí. Radnice se k námětu zatím nevyjádřila. Zastupitel za ODS Tomáš Jára uvedl, že o existenci návrhu občanského sdružení nedostal z vedení radnice žádné informace. Když se s projektem o. s. seznámil, řekl že není špatný a že se dá o něm diskutovat.

Marie Králová za občanské sdružení Horní náměstí uvedla, že občané požadují po radnici nejprve zavést regule, přesné mantinely o tom, co si městská část přeje, a co nepřeje s náměstím udělat. A až potom na tento mustr shánět investora, nikoliv naopak, jak to dosud řešili bystrčtí radní. Tedy záruku, že městský pozemek v parku neposlouží vzniku nepřiměřené komerční stavby. Občanské sdružení žádá, aby rozprava o tom byla součástí prosincového jednání zastupitelstva.

Luboš Raus z občanského sdružení upozornil, že lidé nejen v Bystrci se probouzejí z netečnosti, začínají se aktivizovat proti nedemokratickým postupům radnice, přestávají se bát a vystupují jménem občanů. Chtějí zlepšit fungování veřejné a státní správy v Bystrci bez potlačování demokracie, podtrhl Raus.

Jak připomněl bystrcký zastupitel a předseda klubu KSČM v brněnském zastupitelstvu Pavel Březa, bystrcká radnice při projednávání regulací územního plánu neuváženě umožnila, aby investoři projektovali stavby sice výhodné z hlediska podnikatelského záměru, ale nepatřičné z hlediska využití náměstí a zejména potřeb a poptávky obyvatel. Občanské sdružení rychleji než radnice pochopilo, co je v zájmu občanů: umožnit vybudování prostor pro dostatečnou kapacitu služeb s minimálním dopadem na rekreační význam Horního náměstí a na dopravní zátěž komunikačně uzavřené lokality. Dlouhodobě podporuji úsilí občanského sdružení a budu prosazovat, aby město – ve spolupráci městskou částí, pokud nabude rozumu – posoudilo potřeby území i s ohledem na rozvoj lokality Kamechy a vyhlásilo nabídkové řízení na využití odpovídající části Horního náměstí, dodal Březa.

Haló Noviny, 19. listopadu 2009, (vž)

Kompromisní návrh řešení Horního náměstí

1. 2. 2010 v 19.46 • Témata: , , , , ,

kompromisni_navrhKrátce po prázdninách 3. 9. 2009 se sešli pověření zástupci bystrcké rady p. starosta Beneš a p. místostarosta Vetchý se zástupci sdružení „Horní náměstí“. V závěru tohoto jednání požádali p. Beneš a p. Vetchý sdružení o zpracování návrhu řešení náměstí tak, aby tento návrh mohl být předložen bystrcké radě. Návrh vypracoval ing. arch. Martin Král ve spolupráci s atelierem RAW (doc.ing.arch Tomáš Rusín a ing.arch. Ivan Wahla) a jako sdružení jsme návrh řádně podali. Zatím ale s radními neproběhla věcná diskuse. Spíše máme dojem, že radní hledali záminky proč o návrhu nejednat, než aby
o samotném návrhu s námi diskutovali.

A nyní k návrhu regulací podrobně. Na jaře tohoto roku jsme se neúspěšně pokusili změnit územní plán tak, aby megalomanská výstavba nebyla možná. Neúspěch nás neodradil a tak navrhujeme kompromis – stávající územní plán doplnit alespoň regulativy. Tyto regulativy omezí případnou výstavbu tak, aby co největší část louky mohla být upravena na park.

Zároveň ale umožňují existenci stávajících obchodů a služeb i jejich případnou úpravu, nebo novou výstavbu ve zhruba stejném, případně mírně větším rozsahu. Nejedná se tedy o konkrétní návrh stavby, ale pouze o regulaci, kterou každý investor musí respektovat. Potom i realizace stavby bude vstřícná k obyvatelům, kteří zde bydlí a kterým má sloužit.

Konkrétně:

 1. Z pásu podél silnice na Kamechy (cca 8540 m2), který může být za současného stavu zastavěn téměř celý, navrhujeme pro investiční záměr pouze jeho dolní třetinu (cca 2850 m2) a zbývající část (cca 5900 m2) zůstane pro zeleň.
 2. Zastavěná plocha nesmí překročit 1100 m2.
 3. Objekt může být nejvýše dvoupatrový.
 4. Parkování pro potřeby objektu musí být v podzemních garážích, aby nedošlo k dalšímu omezení zeleně betonovou plochou. Podrobnější informace jsou na stránkách sdružení www.bystrcnik.cz.
  Takto pojatý projekt je reálný a uskutečnitelný. Inspirovat se můžeme například v Litomyšli. Tam radní občanům naslouchali a nastavením rozumných regulativů přiměli investora k takové výstavbě obchodního centra, která respektovala přání obyvatel.

Se zainteresovanými lidmi z litomyšlské radnice sdružení spolupracuje a využívá jejich zkušeností.

Maria Králová
vyšlo v občasníku občanského sdružení Horní náměstí,
distribuovaném do schránek občanů Bystrce II

A pan starosta se diví

15. 5. 2009 v 15.10 • Témata:

Dobrý den,

nesouhlasím se stavbou tzv. Polyfunkčního centra na Horním náměstí v Bystrci a nesouhlasím ani se stavbou R43, která by nám vedla přímo pod okny, bydlíme na ulici Kubíčkova, a už teď je tam velký hluk. Chápu Vás a byla by škoda zničit ten kousek zeleně. A pan starosta se diví proč „tam ty služby nechcete“? Kdyby tam bydlel on tak by se nedivil.

Přeji Vám hodně úspěchů.

Helena Malá
Kubíčkova 5

Zveřejňujeme se souhlasem pisatelky.

Polyfunkční centrum v měřítku 1:2

11. 5. 2009 v 13.21 • Témata: , , ,

no images were found

Srdce milovníka strohých betonových kubusů pookřeje, vyrazí-li v těchto týdnech na procházku od Horního náměstí ulicí Kamechy směrem do nové stejnojmenné čtvrti.  Pod Teyschlovou ulicí najde objekt, jímž se může do sytosti pokochat – společnost Prefa Trade vyšla vstříc všem obdivovatelům klidných šedivých ploch a vystavěla zde garážový dům, hodný těch nejlepších tradic socialisticko-funkcionalistické architektury. Zastavte se v stínu betonového skeletu a nechte se unést čistou geometrií, jejíž ponurost nebyla dosud zkažena žádnou ohyzdnou barevnou fasádou. Obdivujme sebestřednou suverenitu dokončované stavby, která abstrahovala od všech překonaných měřítek – vlídnosti, uměřenosti, dotváření příjemného prostředí.

A těšme se, protože není všem bystrckým krabicím konec. Garážový dům je jen generální zkouškou na krabici mnohem větší. Jeho výška je poloviční ve srovnání s plánovaným Polyfunkčním centrem, které se má rozvalit po Horním náměstí jen několik set metrů odsud. Šířka čelní fronty Polyfunkčního centra bude také zhruba dvojnásobná, hloubkou jsou obě stavby srovnatelné. Stůjme před novým garážovým domem a představujme si objekt, jehož objem bude čtyřikrát takový. Teď teprve, u tohoto modelu budoucího Polyfunkčního centra si můžeme budoucnost představit opravdu přesně. Taková krása! Jak nádherně se Centrum bude vyjímat v hluchém, dnes jen hnusným trávníkem pokrytém prostoru Horního náměstí.

Díky společnosti Prefa a jejímu novému garážovému domu si dnes každý může udělat velmi přesnou představu o velikosti budoucího Polyfunkčním centra. Fotografie zdaleka nevystihnou střízlivou monumentalitu stavby – zajděte si sami na Kamechy, ať víte, nač se máte těšit.

Poznámka: Bez ironie – na stavbě garážového domu lze nalézt (kromě prostého faktu, že bude kde parkovat) přece jen něco pozitivního. Výstavba budovy byla vcelku šetrná, nezasáhla do svého okolí zdaleka tolik, jak se odpůrci Polyfunkčního centra obávají. Už jen dva metry od stavby roste zachovalý trávník, dvacet metrů od ní nerušeně funguje dětské hřiště.

Jak změní Polyfunkční centrum cenu vašeho bytu?

6. 12. 2008 v 22.03 • Témata: ,

Chtěli jsme vědět, jak stavba Polyfunkčního centra na Horním náměstí ovlivní hodnotu bytů v okolních ulicích, na Kuršově, Lýskově a Rerychově. Téměř dvacet náhodně vybraným realitním kancelářím a makléřům jsme zaslali následující otázku:

Představte si dva identické byty v sídlištní panelové výstavbě. První z nich je sousedství parku a větších ploch městské zeleně, docházková vzdálenost do nejbližšího obchodu typu supermarket je 300-400 metrů, poblíž je však menší obchod s potravinami. Druhý byt, jinak zcela stejný, je v bezprostřední blízkosti supermarketu (včetně frekventovaného parkoviště), docházková vzdálenost do obchodu pod sto metrů. Zelená plocha parkového charakteru sice existuje, je však výrazně redukována. Který z těchto bytů bude mít na trhu vyšší cenu? Lze odhadnout o kolik, alespoň velmi přibližně? Má větší hodnotu při oceňování bytu klidné prostředí nebo blízkost supermarketu nebo je to jedno?

Během týdne si na odpověd našlo čas pět z dotazovaných:

Výhodu má bezesporu ten co je v hezčím prostředí, někteří klienti upřednostňují sice blízkost supermarketu, ale zase takový rozdíl to není a spíše budou preferovat příjemnější okolí.

Co se týče procentuálního odhadu bych možná kalkuloval s minimálním rozdílem cca 5%. Neboť je poptávka i po bytech více u supermarketu, ale dle mého názoru to zvýšení poptávky nikterak neovlivní, bude hrát jistě roli vybavenost bytu, jeho rekonstrukce, určitě výhled. Ale bezesporu prostředí je na prvním místě a určitě před supermarketem. Kombinace těchto faktorů bude mít potom vliv u potencionálního kupujícího na jeho rozhodnutí. Každý ma totiž trochu jinak stanoveny váhu měr jednotlivých vlivů působících na bydlení a proto si nemyslím, že by taková malá nuance jako je příroda a blízkost měla nějaký extrémní dopad na cenu.

Pokud bych měl dopad vyčíslit uvádím těch 5 %, ale to je max.. Někdo se může zase na druhé straně rozhodnout, že bude volit  byt více rekonstruovaný u nákupního centra a nebude se chtít otravovat s rekonstrukcí v lokalitě s více zelení.

S přáním příjemného dne Vás zdraví

David Vašíček
ALVA REAL s.r.o., realitní a dražební společnost
Štěpánská 6, Brno, 602 00
tel.: +420 543217040
GSM: + 420 602 712 407
email: david.vasicek@alvareal.czwww.alvareal.cz

Dobry den

1. U prvniho bytu predpokladate take bezproblemove parkovani?
2. Pokud ano, tak pri takto polozene otazce bude vyssi cena prvniho bytu a to az o 12%
3. Pokud by ale supermaket byl vzdalen ne 300 metru, ale 3 km tak uz to zacne byt zajimavejsi:
a) male byty cca do 1+1  (tj. prechodneho chrakteru) – cena cca shodna v obou lokacich
b) vetsi byty cca od 3+1 – cena bude cca o 10% vyssi v prvni lokaci

Tj. obecne ma větší hodnotu při oceňování bytu klidné prostředí, ale ne ve vsech pripadech a pro vsechny klienty.

S pozdravem

František Syrůček

Dobrý den,

bohužel odpověď není jednoznačná, větší část klientů preferuje klidné bydlení a do supermarketu zajede kamkoliv.Cena bytu je závislá na jeho stavu , patře, zdali je výtah k dispozici a v poslední době hodně rozhoduje lokace.Zcela teoreticky je tudíž cena bytu v klidné lokalitě vyšší řádově a velice přibližně tak o 100 000,-Kč až 200 000,-Kč.Je to pouze odhad , v dnešní době je trh velice nepřehledný a různorodý je zde hodně faktorů které ceny ovlivňují v neposlední řadě, jak který člověk na dané peníze spíchá.Doufám že jsem Vám aspoň částečně pomohl.Přeji pěkný a úspěšný den.

Mužík
Sdružení reality Tomková
774 774 451

Dobrý den,

dle mých zkušeností si troufám tvrdit, že vyšší cenu by měl byt v blízkosti parku, za klidnou lokalitu se platí, mít supermarket hned u domu není pro většinu lidí priorita, zvláště pokud by byl ve vzdálenosti 300-400 m, jak ve Vašem modelovém případě, na druhou stranu blízkost supermarketu nevidím zase jako velký problém, záleží, o  jak velký (frekventovaný) supermarket by se jednalo, nicméně daleko větším problémem je např. frekventovaná cesta pod okny… Rozdíl v cenách se takto těžko odhaduje, záleží na více okolnostech jako velikost a stav bytu, nicméně u malých bytů bych ten rozdíl viděl v intervalu 50-100 tis, u větších 100 tis. a víc

S pozdravem

Jan Černý
MALINA REALITY
Bayerova 23
602 00 Brno
tel. 541 215 215
mob. 774 706 275
email: jan.cerny@malina-reality.cz
web: www.malina-reality.cz

Dobrý den, klienti se vždy ptají na blízkost zeleně a při prodeji je to velice důležité a tyto byty jsou více žádané. Otázku supermarketu téměř nikdo neřeší. Byty v blízkosti zeleně jsou zcela jednoznačně upřednostňovány. Cenově je to však velice težké při teorii rozlišit,

S pozdravem

REAL NOVA, s.r.o.
Jan Böhm
Dobrovského 50, 612 00 Brno
Mobil: 777 222 925, tel.: 541 424 731
e-mail: bohm@realnova.cz
www.realnova.cz

Všichni experti se shodli – lidé jednoznačně preferují klidné prostředí před službami, zeleň před supermarketem, park před kratší docházkovou vzdáleností do obchodu. Výstavba Polyfunkčního centra bude mít bez pochybností negativní dopad na cenu bytů v bezprostředním okolí. Jeho výše je nejistá, odhady se pohybují od tří až do dvanácti procent z původní ceny.

Uvažme konzervativní odhad – pět procent. Dnes se prodávají byty 2+1 a 3+1 za cca 2 milióny korun. Pět procent ze dvou miliónů je sto tisíc korun.

Vlastníte-li střední či větší byt v okolí Horního náměstí, stavba Polyfunkčního centra vám váš majetek znehodnotí o zhruba sto tisíc korun. Přinejmenším.

Přívětivé prostředí není jen emocionální, penězi nevyjádřitelná, těžko vyčíslitelná hodnota. Naopak, vyjádřit ji penězi lze docela dobře. Je to vaše prostředí, jsou to vaše peníze. Necháte si je vzít?

Související:

Tupani co si nechali rozbagrovat park

K projektu Polyfunkčního centra

27. 11. 2008 v 19.59 • Témata: ,

Z poskytnutých materiálů MČ Brno-Bystrc výpočet IPP (index podlažní plochy) navrhovaného polyfunkčního objektu na Horním náměstí v Brně-Bystrci vychází IPP = 0,788, což překračuje požadovanou hodnotu IPP uvedenou v ÚP, která je max. 0,7.

Není úplně vhodné považovat 1. pp za podzemní podlaží, protože téměř celé vystupuje nad terén; bohužel terén v severozápadním rohu je méně než 80cm nad úrovní podlahy 1. pp a proto nelze toto podlaží z hlediska výpočtu IPP považovat za podzemní. Pokud by bylo 1. pp do výpočtu zahrnuto, což by bylo serióznější, pak by vycházel IPP = 1,23!

Předložený návrh tzv. „Polyfunkčního centra“ je maximalistické využití dané plochy určené k zástavbě. Je to nevhodný podnikatelský  záměr bez estetické hodnoty.  Provoz „Polyfunkčního centra“  hlukově zatíží stávajícími bloky uzavřený prostor a  ohrozí  jak kvalitu bydlení, tak i  veřejné zdraví  a životní prostředí celé této lokality.

Projekt firmy Outulný, který byl schválen ZMČ Brno – Bystrc  a následné doporučení prodeje obecních pozemků  p. č. 2480/58; 2480/60 a 2480/85 v katastrálním území Brno Bystrc zastupitelstvu města Brna fi. Outulný, nebyl vůbec projednán před schválením ZMČ Brno – Bystrc v jednotlivých komisích MČ Brno – Bystrc a ani s občany bydlícími v této lokalitě. Myslíme si, že v této věci jednoznačně došlo k pochybení zastupitelů MČ Brno – Bystrc a rádi bychom uvítali pomoc a ochotu řešit tento problém.

Z výše uvedeného je patrné, že navrhovaný objekt je navržen ve větším objemu, než je pro tuto lokalitu přípustné. Je nerozumné umístit 21 bytových jednotek v tomto objektu; počet bytů v lokalitě je již dnes na horní hranici únosnosti a navíc v těsné blízkosti roste velký bytový komplex Kamechy a bytový dům Šemberka. Proč tedy necitlivě zahušťovat vnitroblok sídliště?!

Ing. Anežka Jenešová

Poznámka:

Výpočet paní Jenešové nevychází z konečného projektu, protože ten buď zatím neexistuje nebo jej alespoň – přes všechnu snahu – nemáme k dispozici. Paní Jenešová používá data ze studie EIA, která se sice tváří jako přesná, přesto však jde o pouhou studii, nikoli projekt. Proto je možné, že po možných úpravách se objekt Polyfunkčního centra s odřenýma ušima – a účelovým prohlášením nadbytečného podlaží za podzemní – do limitu IPP 0,7 vejde. Bude nutné, aby přesnější výpočet IPP provedl odborník.

Podle studie EIA provoz Centra zcela vyhoví hlukovým normám. Úhrnná hladina hluku v lokalitě skutečně vzroste, ale stále bude přípustná, pod hygienickým maximem. Normy ovšem stanovují úhrnnou, ustálenou, zprůměrovanou hladinu hluku. Jiná věc je, jak nepříjemné budou v okolí ojedinělé, impulsní zdroje hluku, pregnantněji vyjádřeno, co se stane, když si v hospodě v Centru udělají občas pořádnou párty. Doufejme, že nebudeme mít možnost to zjistit.

Ke stažení:

Centrum Bystrc – Oznámení záměru (Studie EIA, PDF)
Dokument Regulativy k uspořádání území (PDF) vysvětlující pojmy “smíšená jaderná plocha” a “index podlažních ploch”

Úhel pohledu

27. 11. 2008 v 19.37 • Témata: ,

Na každou věc se lze dívat mnoha způsoby. Z některých míst a úhlů může vypadat dobře a lákavě, ale když se pak podíváme odjinud…

Tyto obrázky už známe – Polyfunkční centrum v „sexy“ vizualizacích investora. Jasné nebe, omítky v zářivých barvách. Odstavná plocha pro kamiony je decentně skryta; chápeme, nač kazit dobrý dojem. Z Horního náměstí zbyly tři pěšiny. Ale co už. Cítíte ten uhrančivý rytmus prosklených kvádrů?

Jenže pak přijdou pánové z České televize a pro svou reportáž získají docela jiné pohledy. Pohledy, ukazující pravé rozměry Polyfunkčního centra. Z Horního náměstí se stává pouhý „dvorek za supermarketem“, opticky zastíněný nekompromisní bariérou kubusů. Kdesi za kompaktní hradbou se krčí stávající budova ekumenického střediska, dnes bod setkávání lidí.

Architektonicky neinvenční stavba průmyslového vzhledu vychází z „nejlepší“ tradice betonových krychlí. Řešení, evokující uniformitu osmdesátých let, doslova hýří plochou areálu. Zatímco okolní domy procházejí náročnou revitalizací, která kromě funkčních nedostatků napravuje i esteticky nevyhovující řešení dopracováním detailů, oživujících ubíjející plochou šeď budov, zde žádnou takovou snahu nenacházíme. Žádný respekt k stávajícímu prostoru, žádný pokus o využití střešních teras, žádný ozvláštňující, osobitý projev. Smutnou dominantou je jen vyvýšené parkoviště a – ejhle – ona prve opomíjená odstavná plocha pro kamiony.

Ale ty hezké omítky! Nu ano, veselé virtuální barvičky jsou levné.

Jsem zvědavý, jaké další pohledy nám v lednu předvedou.

Jak se vám líbí?

31. 10. 2008 v 09.59 • Témata:

Tak vypadalo Horní náměstí v slunečném podzimním odpoledni 30. října 2008.

Pokusme se představit si, jak bude vypadat o několik let později, uskuteční-li se plán na stavbu Polyfunkčního centra. Do fotografie není zakreslen realistický tvar budovy, pokusili jsme se jen vystihnout její půdorysné rozměry a maximální výšku, abyste si mohli udělat alespoň rámcovou představu.

Získáme-li další podklady, neprodleně je zde zveřejníme.

Související: Vizualizace zamýšleného Centra, Centrum Bystrc – Oznámení záměru (PDF)

Vizualizace zamýšleného Centra

23. 10. 2008 v 12.09 • Témata: ,