Příspěvky se štítkem ‚politika’

Karel Kašpárek: Imigranti ve Společenském centru

19. 10. 2015 v 10.21 • Témata: , , , , , , ,

Z posledních Bystrckých novin jsme se dozvěděli o konání  konference s názvem  Demokracie jsme my  ve Společenském centru. Tuto akci zaštituje  a zve na ni sám starosta Bystrce a na prvním místě avizuje téma imigrace a menšin. Svým vystoupením  na protiislámské demonstraci pořádané na Moravském náměstí  letos v únoru  pan starosta  mnohé ze svých názorů poodohalil a naše zastupitelstvo, alibisticky označíc tuto akci za soukromou (JUDr. Kratochvíl zde vystupoval jako starosta Bystrce!), zas ukázalo svoji nejistotu, bezradnost, …  Sám název  působí poněkud sebestředně a přemýšlejícího člověka hned napadá i jiný výrok  o svobodě končící tam kde začíná svoboda druhého.

Události  spojené s masivním přesunem  desitek a dnes  už stovek tisíc lidí jistě nejsou maličkostí a nelze se tvářit, že neexistují. Mnohými jsou označovány  jako druhé stěhování národů  a jejich vliv na podobu dosud jakžtakž stabilního světa je neoddiskutovatelný.  Na druhou stranu je jejich dopad na Českou  republiku  zatím mizivý a zdá se, že někteří politici si snaží na tomto tématu  spíše „přihřát svoji polívčičku“ a získávat politické body než skutečně něco řešit či pomoci.  Že nejde o nic nového víme už z historie ať už dřívější – henleinovci využívající hospodářské krize zvlášť těžce doléhající právě na pohraničí, nedávné   – sládkovci upozorňující na nepořádky ve státě nebo současné – nejrůznější skupiny radikálů slibující udělat pořádek tam, kde policie a státní správa selhává. Jak trefně poznamenal redaktor v jednom z článků v časopise Respekt : všichni o imigrantech mluví, málokdo nějakého mimo televizní zprávy a YouToube viděl a skoro nikdo s imigrantem nemluvil. Většina z těchto „ochránců“  volá po zachování hodnot a suverenity státu. Německá kancléřka Angela Merklová ve vystoupení odvysílaném v rámci pořadu České televize  168 hodin řekla (volně cituji) : „hodnoty naší společnosti vyrostly na křesťanství a to stojí na Bibli – Novém Zákonu.  Kolik z těch, kteří o těchto hodnotách dnes hlasitě mluví, Bibli otevřelo,  četlo a natož se jí řídí?

demokracie-jsme-my-program

Pokud už mluvíme o hodnotách, měli bychom se všichni mnohem intezivněji a hlasitěji ptát, jestli je jedinou hodnotou naší společnosti cifra na bankovním účtě a jakou  hodnotou je  třeba to, že v neděli – možná od slova nedělat 😉 – , na kterou si nedovolili sáhnout ani středověcí  feudálové, musíme chodit nakupovat a nutit tak pracovat jiné.  A když se někdo pokusí tuto zhovadilost alespoň omezit stejně jak je to běžné ve  vedlejších zemích ( Německo, Rakousko),  nastoupí ti, kteří jsou zvoleni jako zastupitelé, a obhajují  pouze zájmy majitelů bankovních kont s patřičnou sumou. A jakou hodnotou je  vzdělání, které lze koupit zatímco tisíce poctivých roky studují?   A proč nestojí za to alespoň symbolicky vyvěsit  vlajku Tibetu, kde byla lidská práva pošlapána někým , kdo se dnes jeví nadějným hospodářským partnerem?   A proč skoro každý, kdo se po volbách ocitne jako zvolený zástupce občanů  v nějaké funci,  pokládá za samozřejmost různé prebendy (nezasloužená výhoda)? Abychom nechodili  daleko:  předpokládám, že pan starosta ve SC nehodlá mluvit o tom, jak někteří bystrčtí zastupitelé zvládají plnohodnotně  pracovat v zastupitelstvu a k tomu ještě ve třech nebo i čtyřech komisích a výborech a za svou taktak 50% docházku inkasovat  odměny ve výši  100%?

Na závěr přesto musím napsat,  že Bystrc je čím dál více nejen pěkné, ale i dobré a zajímavé místo pro život. Rok od voleb máme kolem sebe spoustu nových hřišť s cvičícími prvky a stroji, které zařídili ti, z nichž mnozí ještě v minulém volebním období považovali za jedinou vhodnou aktivitu pro děti a mládež pískoviště. Kromě sterilních BN máme i webový Bystrčník, díky němuž mělo smysl tohle psát. V zastupitelstvu sedi kromě koalice a mlčící opozice i opozice skutečná, která se ptá a mluví do věcí i tam, kde to koalici není příjemné.  A hlavně tu máme řadu lidí, kteří nečekají až co jim spadne do klína a nesobecky dělají  ve svém volném čase a zdarma řadu aktivit pro druhé.  A to je skutečná  HODNOTA .

Karel Kašpárek

Související

Demokracie jsme my: Konference přivede do Bystrce osobnosti politiky a veřejného života

Demokracie jsme my: Konference přivede do Bystrce osobnosti politiky a veřejného života

18. 10. 2015 v 15.39 • Témata: , , , , ,

demokracie-jsme-my-programDemokracie jsme my. My, lidé v této zemi. My jsme ti, na nichž leží odpovědnost za naši budoucnost. My jsme ti, kdo demokracii sami tvoří, s nimiž stojí a padá. Takové je poselství konference Demokracie jsme my, pořádané iniciativou Spravedlivé město. Uskuteční se v Brně-Bystrci už příští sobotu.

Účastníci konference se budou ve svých přednáškách zabývat tématy imigrace, subsidiarity, menšin, lobbingu a neziskového sektoru – křižovatkami, na nichž Česká republika dnes stojí. Je demokracie v ohrožení? Jak uklidnit obyvatele země v souvislosti s imigrační vlnou? Kde končí vzdělání a začíná indoktrinace? V sérii přednášek si můžete vyslechnout odpovědi osobností veřejného života; vystoupí bývalý náměstek primátora Robert Kotzian (spolek Brno+), Tomáš Pajonk (krajský předseda Strany svobodných občanů), Martin Ambros (Islám v České republice nechceme), Eva Hrindová (Naštvané matky), pravicový sociolog Petr Hampl a řada dalších. Program završí moderovaná diskuze klíčových účastníků s odpověďmi na dotazy návštěvníků a předání ceny iniciativy Spravedlivé město.

Konference se koná pod záštitou starosty městské části JUDr. Tomáše Kratochvíla ve Společenském centru na Odbojářské ulici v Brně-Bystrci. Srdečně zveme všechny vážné zájemce o politiku a veřejné dění. Vstup volný.

Další informace na www.spravedlivemesto.cz
info@spravedlivemesto.cz
www.facebook.com/events/1092133124131523/

Pavel Březa: Jsou východiska bytové politiky města Brna správná?

1. 10. 2010 v 10.52 • Témata: , , , , , , , , ,

Zřejmě blížící se komunální volby vedly náměstka primátora města Brna Ing. Olivera Pospíšila k tomu, aby využil měsíčník ŠALINA (7/2010 a 8/2010) na svou prezentaci v souvislosti s bytovou politikou statutárního města Brna, kterou „adoptoval“ v končícím volebním období. Přiznávám mu zásluhu, že po vstupu České republiky do Evropské unie se prodeje obecních bytových domů za podpory Klubu KSČM nedostaly na základě pokusu ODS do soutěže silných právnických subjektů mimo dosavadní uživatele bytů. Novými pravidly prodeje se podařilo udržet přednostní právo nájemníka, avšak za cenu námi kritizovaného růstu cen na zhruba dvojnásobek (a to i po korekci, kterou jsme prosadili). Samozřejmě, že poslední úpravy pravidel pronájmu obecních bytů spočívající v zavedení pojmů „sociální byt“ a „startovací byt“ podporuji, protože se tím město zapojuje do řešení základní kapitoly sociální politiky: zajištění sociálních podmínek pro uplatnění práva na bydlení. Některá další témata jsou však pojata zkresleně, a to může ohrozit nalezení správných východisek.

Zmíněná „privatizace bytového fondu“ principiálně privatizací vůbec není. Obec není „privatizátorem státního majetku“, obec tento majetek vlastní a v rozsahu, který je pro obec zbytný, ho prodává. Obec má plnit svoji úlohu v bytové politice, musí si ji odpovědně definovat a musí proto disponovat nástroji, kterými ji bude realizovat. Nepostačí žádná strategie bez neopomenutelných nástrojů bytové, mezi které patří obecní bytový fond. Nelze tedy otevřít nabídku obecních bytů jako v městské části Brno-Bohunice, kde se obecních bytů prodejem zbavili, a tím se odstřihli od odpovědnosti za bytovou politiku a přenechali ji městu a ostatním městským částem. Je dobré si uvědomovat, že tento model podporoval i současný starosta MČ a kandidát na primátora Robert Kotzian. Výhodou města Brna je, že od přijetí vyhlášky města Brna č.3/1996 svoji bytovou politiku zásadně nemění a tato je stabilizačním prvkem pro občany města. Součástí bytové politiky města musí být vůle ponechat si určitý rozsah bytového fondu, který je dnes definován v seznamu bytových domů.

Nejde tedy o „zapojení občanů, kteří si mohou dovolit pronajatý byt výhodně koupit“. Především bytové domy nebo jejich celky určené k prodeji nejsou užívány pouze takto sociálně silnými nájemníky a s prodejem se „svezou“ i ti, kteří na získání bytu do majetku nemají. Většinou se snaží sebrat veškeré zdroje na získání vlastnického práva k bytu (dochází k němu až v dalších krocích, protože město poměry jednotek v domě nedefinuje) nebo trnou v obavách, jak s nimi naloží nový vlastník z hlediska nájemného, udržení v bytě nebo „atraktivní“ cenou při pozdějším prodeji. Za zvrácené považuji to, že se v České republice prosazuje představa nájemního bydlení dražšího než bydlení vlastnické. Odporuje to obecným principům, kdy právě majetní si zajišťují bydlení do vlastnictví, zatímco ostatní využívají ve své podstatě sociální systém bydlení nájemního, zajišťovaného zejména obcemi. Je to všeobecně výhodné i z hlediska potřebné mobility pracovní síly. Proto „tržní“ ceny bytu i nájemného, musí dostat svoji zákonnou definici. Musí být založena na kvalitě bytu, na ekonomice poskytování bydlení (společenské je levnější než individuální), a to včetně podmínek místních. K tomu je třeba stanovit právní rámec pro její použití, včetně protiprávnosti navýšení ceny odpovídající parametrům „lichvy“.

Debaty o „nesporných výhodách regulovaného nájemného“ jsou mimo realitu v době, kdy se nájemné nadále označované za regulované pohybuje nad hranicí ekonomicky zdůvodnitelnou. Cílové nájemné stanovené na úrovni 5% (či 4,5%) nevěrohodně započtených základních cen bytu podle katastrálních území není dáno věcným stavem (skutečně na úrovni asi 3,2%), ale je politickým rozhodnutím. Nájemníci, kteří řeší jak uhradit každoročně zvyšované nájemné podle zákona 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného, již nejsou zvýhodňováni vůbec. Pokud neberu v úvahu, že nový nájemník je vystaven ještě vyššímu cenovému diktátu. Navíc nejistota z vývoje nájemného (cílové nájemné vzrostlo v Brně od roku 2006 o 40% bez ohledu na současný cenový trend v oblasti nemovitostí) je žene do rizik spojených s vyčerpáním finančních zdrojů na získání bytu do vlastnictví a s ekonomickým tlakem silnějších vlastníků bytů v příslušném společenství vlastníků jednotek (SVJ). Útok na bytová družstva korunovaný i jejich zařazením mezi obchodní společnosti je další vizitkou „oduševnělosti“ naší společnosti. Proto je namístě vytvořit podmínky, aby se nájemníci s dostatečným finančním potenciálem realizovali ve vlastnickém bydlení a pro ostatní byl nájemní prostor zachován a uvolněn. Jak máme řešit sociální aspekty bydlení, když o obecní byty soutěží zájemci ochotní uhradit i 400 tisíc Kč dluhů s příslušenstvím, případně přistoupit na protiprávní požadavek úhrady nákladů na uvedení bytu do uživatelného stavu!

Obec má nástroje, aby dokázala nájemné v bytech odstupňovat, nikoliv na principu vyšších příjmů do rozpočtu, ale na principech kvality bytu, kvality lokality, apod. Členění nájemného pouze podle katastrálních území je zcela neopodstatněné. Už také proto, že pro definování těchto cen jednak není dost podkladů, jednak jsou tyto podklady zahrnují pouze omezený segment trhu s byty, případně vychází pouze z cen nabídkových, tedy nerealizovaných (realizovatelných?). Ani zákon o jednostranném zvyšování nájemného majiteli cenu zvyšovat neukládá a nebrání mu cenu snížit. Domnívám se, že lze pracovat s myšlenkou, aby si město obecní byty stanovilo vlastní „cílové nájemné“, a např. s rezervou ve výši max. 70% cílového nájemného stanoveného sdělením Ministerstva pro místní rozvoj pro standardní byty a max. 45% pro byty se sníženou kvalitou (s odkazem na odlišné náklady na pořízení a cíl cenové motivace zájmu o nižší komfort bydlení).

„Zkušenosti ze zahraničí jsou inspirativní“ – určitě. Stačí se ohlédnout do Rakouska : propracované ohodnocení kvality a vybavení bytu pro stanovení výše nájemného, systematická podpora sociálního bydlení a další inspirativní parametry bytové politiky. V České republice bude za současných politických podmínek problém prosadit potřebné zákony tak, aby byly „šetrné sociálně“ (nikoliv jen rozpočtově).

Městu by neměla chybět odvaha využívat právní prostor k vlastní celoměstsky jednotné bytové politice, zahrnující jak prodeje, tak pronajímání i stanovení výše nájemného.

První říjnové pondělí je trvale spojeno se Dnem bydlení, kdy si připomínáme stav řešení této naší neoddělitelné životní a společenské potřeby. Významnou roli v oblasti bydlení sehrává Sdružení nájemníků ČR (SON) svou iniciační i poradenskou činností, kterou nevyužívají jen nájemníci, ale informace a rady vyhledávají i ostatní zainteresované subjekty. Autoritu SON potvrzuje i ta skutečnost, že se letos koná ve dnech 30. září až 3. října 2010 v Praze XVIII. Kongres IUT (International Union of Tenants).

Ing. Pavel Březa
člen Zastupitelstva Brna-Bystrce, města Brna a předseda KO SON v Brně

Pavel Březa (KSČM) znovu kandiduje v nadcházejících volbách do zastupitelstev Bystrce i Brna. Článek jsme převzali z e-zinu Rudý drak.

Související

Volební program bystrcké KSČM
Pavel Březa: O kamerovém systému nechci spekulovat
Pavel Březa: Bystrckou radnici vedou zbabělci
Pavel Březa: Referendum není hra (se zpěvy)
Pavel Březa: Rada, která dokáže předložit takový návrh, není kompetentní
Pavel Březa: Stávající radnice projevuje zbabělost
Pavel Březa, Svatopluk Beneš: Blokové čištění v Bystrci

Být aktivistou nebo politikem?

5. 6. 2010 v 20.43 • Témata: , , , ,

Otázku v titulku dnes řeší hned několik aktivistů sdružení Horní náměstí. A jistě nejsou sami. Komunální volby se blíží a termín pro uzavření kandidátních listin politických stran také. Odkaz na následující text poslala jedna z členek sdružení, která stála před takovýmto rozhodnutím.

Nedávno jsem seděl na jedné konferenci o korupci, kterou v Liberci organizovalo občanské sdružení Čmelák. Představilo na něm rozsáhlé případy rozkrádaček v Liberci, na které chmurně hleděl ohvězdičkovaný zástupce policie. Raději ani nečekal na předloženou strategii boje proti korupci, a šel domů.

Medicína se musí požívat po malých kapkách. Po debatě jsme šli do hospody, kde po rozboru volebních výsledků nutně přišlo na řeč základní téma. Jak současné vládě zlodějů zabránit v rozkradení státu? Všem bylo jasné, že tzv. „reformy“ už nikdo nezastaví, a do roka a do dne o všechno přijdeme. Zdravotnictví se zprivatizuje přes Šnajdra a Julínka, důchody se rozkradou do penzijních fondů, školství se vytuneluje podle Bílé knihy milého pana Matějů, a zbytek veřejného majetku se reformuje nějakým jiným, podobně nápaditým způsobem. Lid promluvil a stát bude legálně rozkraden.

Takže šlo pouze o to, jak zachránit alespoň zbytek obecního majetku v komunálním vlastnictví, který se nějakým záhadným způsobem zatím nepodařilo zcela rozkrást.

Aktivisté všeho druhu a všude možně hodlají vstoupit do komunální politiky, aby ovlivnili chod a kontrolu veřejných peněz. Na vstup do zavedených velkých stran nikdo normální už nemá žaludek. O novopečených stranách na jedno volební použití to platí dvojnásob. Při vstupu různých „nezávislých“ do městské politiky vzniká zajímavý problém, totiž konflikt mezi dvěma velmi odlišnými sférami činnosti.

Občanská aktivita stojí na principu svobodné lidské iniciativy, která se snaží ve veřejném prostoru mobilizovat lidi dobré vůle pro tu či onu obecně prospěšnou věc. Od zajištění blaženého života slepic ve vlastním 2+1 s výběhem až po občanské sdružení umlaufoviny, které nese na rozdíl od výše zmíněných křídlatců význam přímo kosmický. Činnost aktivistů a občanských sdružení je v demokraciích umožněna zvláštním zákonem, který přiznává daným skupinám právo nezdaněného zisku a omezeného přijímání darů. Jejich snaha mobilizovat veřejný prostor pro určité cíle je založena na principu dobrovolnosti a autority.

(…)

Václav Umlauf
Celý článek najdete na umlaufoviny.com

Aleš Kvapil za pět, Beneš ani Altman vysvědčení zatím nedostali

20. 2. 2010 v 11.10 • Témata: , , , , ,

Téměř čistou pětkou ohodnotili návštěvníci webu Deník politika Aleše Kvapila, dnes již bývalého starostu Brna-Žabovřesk, kterého před týdnem zatkla policie. Do absolutního bodového hodnocení mu chybí pouhá desetina.

Deník politika má být „první databází politiků, politických stran, obcí a institucí České republiky“. V době psaní tohoto článku obsahuje údaje o 62 995 politicích a 155 politických stranách. Svým návštěvníkům umožňuje politiky i strany hodnotit, přidávat k nim komentáře a vést o nich diskuzi.

„Korupce za 1, hodnocení za 5“, napsal jeden z hodnotitelů Aleše Kvapila.  „ODS si to bohužel v poslední době totálně pohnojila“, tvrdí další.

Svatopluk Beneš, současný bystrcký starosta, v databázi je, ale dosud k němu nikdo nepřipsal žádné hodnocení. Není u něj dokonce ani životopis či jakýkoli kontakt. Místostarosta Jiří Altman tyto údaje uvedeny má, včetně kontaktu na soukromý mail, ani jemu však dosud nikdo známku nedal. Hodnocení jsme nenašli ani u žádného jiného z bystrckých zastupitelů.

Hodnocení samotné je sice pouhou hříčkou bez většího významu, proč se ale trochu nepobavit? Na webu Deník politika si můžeme politiky i strany seřadit podle získané známky. V žebříčku oblíbenosti tak dnes vede premiér Jan Fischer se známkou 2,3, opačný konec spektra obsadil již zmíněný Aleš Kvapil (4,9). Povšimněme si a lehkým úšklebkem kvitujme fakt, že web u premiéra Fischera neuvádí v přehledu politických příslušností ani v životopisu jeho členství v KSČ. To je ostatně běžným jevem i u dalších, že.

Nejlépe hodnocenou stranou je Zemanova Strana práv občanů (2,1, nechápu), nejhůře dnes již zřejmě nefungující Občanská federální demokracie Viktora Koženého.

Ing. Milana Kuchaře web Deník politika v databázi dosud nemá, jeho oblíbená strana Věci veřejné si však v žebříčku popularity nevede úplně špatně (3,2). Věci veřejné jsou na tom lépe než Strana zelených (3,6) a ODS (3,6), nepředčí však ČSSD (3,1).

Na webu Deník politika si lze vést také blog, jak to dělá například Olga Zubová, předsedkyně jedné z neurčitého počtu zelených stran. Diskutovat můžete nejen o politicích a stranách, ale i institucích, politických tématech, krajích či obcích. Diskuze k Bystrci zde existuje, zatím je však bez příspěvků.

Polemika: Věci veřejné, internet a Milan Kuchař

19. 2. 2010 v 11.10 • Témata: , , , , ,

Vážení členové výboru Občanského sdružení Horní náměstí,

jako předseda KLUBU politické strany Věci veřejné v MČ  Brno-Bystrc jsem nucen reagowat na aktualizaci z 12. 2. 2010 na webu vašeho občanského sdružení, u informace s titulkem“Milan Kuchař předsedou VV“, kde je uvedeno, že po existenci bystrckého klubu „není na internetu ani stopa, žádná zpráva, žádný kontakt nic“.

Zdůvodnění tohoto stavu je podle mne velmi prosté. Jsem ročník nar.1942 a s internetem a počítačem nejsem příliš velký kamarád! Podobmě jsou na tom i další dříve narozeni členové našeho KLUBU. Odmítám být také poslušným uživatelem mobilu, který většinou někde zapomenu! Internet používám převážně k získávání důležitých informací ze zápisů Rady MČ a Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc o rozhodování věcí veřejných v současnosti, ale také v minulých volebních obdobích! Srovnání s rozhodováním těchto orgánů samosprávy v jiných městských částech Brna, v jiných obcích a městech, v našem a jiných krajích – je velmi poučné!

Snadná přístupnost obsahu a úrovně jiných obecních novin snadno prokazuje uplatňování cenzury v Bystrckých novinách, kde jsou roky občanům zatajovány informace o rozhodování Rady MČ – a často i zastupitelstva MČ!

(…)

Ing. Milan Kuchař, 16. února 2010

Strana VV je tu pro aktivní občany, kteří chtějí spolu s námi změnit veřejnou správu a rozhodování veřejných záležitostí ve službu veřejnosti, spojenou s osobní odpovědností a prováděnou zásadně veřejně a za přímé účasti včas a objektivně informovaných aktivních občanů.

Ing. Milan Kuchař,
předseda klubu strany VV
Bystrcké noviny 10/2009

Podle průzkumu agentury CVVM k 19. únoru 2010 dosáhly volební preference VV 6%.

Milan Kuchař (*1942), Bystrc
Ing. Milan Kuchař je známý bystrcký odbojář a rebel, bojující – byť s úspěchy jen střídavými, avšak o to úporněji – proti korupci mezi místními politiky a úředníky. Bitvy s radniční klikou svádí přinejmenším od roku 2002. Je autorem nesčetně mnoha podání, stížností, odvolání a dovolání, inicioval několik soudních sporů. Na podzim roku 2009 se stal předsedou místního klubu strany Věci veřejné. Ve svém boji se drží stálého modu operandi – texty vytváří na psacím stroji a rozmnožuje na kopírce. Následně je zasílá úřadům, rozvěšuje po nástěnkách bystrckých domů a vhazuje do schránek lidem, které by mohly zajímat. Pravidelně se účastní veřejných zasedání zastupitelstva, což téměř vždy skončí konfliktem, zpravidla se starostou Svatoplukem Benešem.
Mezi lokálními politiky je pro své aktivity krajně neoblíben.
V roce 2008 v parlamentních volbách kandidoval za stranu Moravané na nevolitelném 58. místě kandidátky; v současnosti je předsedou bystrckého klubu strany Věci veřejné.
Kdo jsou další členové klubu a jaké jsou jejich plány není známo.

Z prohlášení Ing. Milana Kuchaře k článku o místním klubu strany Věci veřejné cituji jen část, v níž zdůvodňuje, proč o existenci místní buňky VV není na internetu ani stopa. Následuje několik odstavců výpadů proti radnici a lokálním politikům, které sice mohou být zajímavé, pro tuto chvíli jsou však irelevantní. Zájemci si mohou celé prohlášení Milana Kuchaře stáhnout a přečíst.

Pan Kuchař má naprostou pravdu, zdůvodnit něco je skutečně velmi prosté. Zdůvodnit lze při troše kreativity cokoli čímkoli. Zdůvodnění se však nikdo nenají.

Je paradoxní, jestliže místní klub strany, která si zveřejňování dala přímo do názvu, nepovažuje zveřejnění své existence, záměrů a oslovení občanů v místě svého bydliště za podstatné. Zveřejnění, ať již si o tom myslí kdokoli cokoli, dnes znamená jednoznačně také internet. Pan Kuchař jako soukromá osoba může internet využívat nebo nevyužívat zcela libovolným způsobem, avšak jakákoli organizace, která chce opravdu veřejně působit, dnes internet využívat jednoduše musí. Nebýt na internetu znamená pro politickou stranu totéž jako nebýt vůbec. Politik, který nepovažuje internet za důležitý, je jako pekař, který má těsto za zbytečnost.

Nelze se na nic vymluvit. Omlouvat se věkem, vlastně omlouvat se jakkoli znamená prosté přiznání, že místní klub není schopen vyhovět ani těm nejminimalističtějším požadavkům, které se na spolek jeho typu kladou. Je to přiznání neschopnosti, navíc zhoršené nevůlí s chybou něco dělat.

Samotná strana Věci veřejné na internetu samozřejmě přítomná je. Její stránky vám v prvé i druhé řadě, podobně jako u jiných stran, nabídnou mediálně známý obličej svého vůdce. Může být, že si s tváří Radka Johna vystačíte, zvláště, jste-li z Prahy. Očekával bych však, že založí-li strana místní organizaci, a tím zřejmě aspiruje na pozice v lokální politice, bude komunikovat s lidmi na místní úrovni. Představí tedy patrně svůj program pro obec, zveřejní aktivity v místě působení a kontakty na své lidi. Hovoří-li strana o přímé demokracii, předpokládám, že umožní voličům se svými lidmi co nejlepší komunikaci.

To vše nevyhnutelně znamená i internetovou přítomnost – stránky, maily, diskuzní fóra, online rozhovory.

Znám pana Kuchaře osobně. Opravdu oslovuje lidi na ulicích, láduje jim svá prohlášení do schránek – občas i proti jejich vůli. Píše své protiradniční texty bez únavy a zasílá je všem kolem. To všechno je pravda a je to výborné. Dělá to proto, že si to sám vybral.

Jako politik, a tím se založením lokální organizace politické strany chtě nechtě stává, však bude muset dělat i věci, které si sám nevybral. Věci, které logicky vyplynou z jeho nové pozice. Petra Adámka taky nebavilo rozdávat volební letáky ODS před Albertem – já to na něm viděl – ale dělal to, protože tohle politik dělat musí. Musí rozdávat letáky, musí se zubit na lidi, které by nejradši zabil  – a musí, opravdu musí být na internetu.

Viktor Lošťák

Ke stažení

Prohlášení Milana Kuchaře (PDF)

K zamyšlení: LIDÉ SOBĚ

10. 2. 2010 v 22.44 • Témata:

NÁVRH ŘEŠENÍ VŠEM LIDEM NESPOKOJENÝM SE SOUČASNÝM STAVEM.

ČÍM VÍCE NÁS O TÉHLE MOŽNOSTI BUDE VĚDĚT, TÍM LÉPE PRO TUHLE ZEMI, PRO NÁS, OBČANY A TÍM HŮŘE PRO TY, KTEŘÍ NÁS CHTĚJÍ PODVÁDĚT, OVLÁDAT A MANIPULOVAT.

Tahle země je po dvacetiletém drancování na pokraji bankrotu. Vytváří se iluze, že prý nemůžeme nic dělat, nijak se bránit. A přitom téměř 50 procent z nás nechodí k volbám a tím mlčky umožňuje současný stav. A co takhle to konečně po dvaceti letech zkusit s politiky jinak? Jak to nefunguje, už víme. Co tak to začít dělat tak, aby to možná fungovalo?

Vykašleme se na politiky a jejich zájmy a ZAČNĚME CHRÁNIT SAMI SEBE.

(Pokračování textu…)

Milan Kuchař předsedou VV

25. 1. 2010 v 11.26 • Témata: , , ,

Ing. Milan Kuchař, známý bystrcký rebel a neúnavný bojovník proti radničnímu establishmentu, autor nesčetně mnoha stížností, podání a udání, se stal předsedou místního klubu politické strany Věcí veřejných. Informoval o tom v Bystrckých novinách 10/2009:

Věci veřejné zahájily činnost v Bystrci

Po splnění podmínek dle Stanov politické strany Věci veřejné byl v Bystrci ustanoven místní KLUB této strany, který zahájil svoji činnost v září 2009. Občané, kteří mají zájem o podrobnější informace o jejím fungování mají k dispozici www.veciverejne.cz nebo zdarma telefonní linku 800 879 709 (8-22 hod.), kde si mohou také objednat časopis Věci veřejné, dodávaný zdarma až do pošt. schránek.

Strana VV je tu pro aktivní občany, kteří chtějí spolu s námi změnit veřejnou správu a rozhodování veřejných záležitostí ve službu veřejnosti, spojenou s osobní odpovědností a prováděnou zásadně veřejně a za přímé účasti včas a objektivně informovaných aktivních občanů.

Ing. Milan Kuchař,
předseda klubu strany VV

Na stránkách VV však o Ing. Milanu Kuchařovi nic nevědí, stejně tak mlčí při vyhledávání slova „Bystrc“. K 25. lednu 2010 se nepodařilo nalézt žádný internetový zdroj, který by o činnosti, a vlastně ani existenci VV v Bystrci informoval. Naskýtá se otázka, o jaké veřejnosti se zde vlastně mluví.

Je hezké, že si občan může objednat reklamní letáky politické strany, v případě komunální politiky by však byl víc na místě osobní kontakt.

Aktualizováno 12. února 2010:

Stav je stále stejný, po existenci bystrckého klubu není na internetu ani stopa. Žádná zpráva, žádný kontakt, nic. Věci veřejné?