Příspěvky se štítkem ‚pokuta’

Popíjel u radnice, vyfásl pokutu

11. 10. 2014 v 09.06 • Témata: , , , ,

Neodbytný a arogantní byl prý v pátek 10. října odpoledne muž v Bystrci k řidičům parkujícím na náměstí 28. dubna. Chtěl po nich údajně peníze a cigarety. Lidé vystupující z vozidel se o svá auta báli, a přivolali proto strážníky. Hlídka se spojila se svědky, kteří jí ukázali podezřelého sedmačtyřicetiletého muže. Zdržoval se sice u parkoviště, v danou chvíli však nežebral. Popíjel ovšem na veřejnosti alkohol, a tak mu strážníci uložili tisícikorunovou pokutu a z místa spáchání přestupku ho vykázali.

(jag)
Městská policie Brno

Utekl bez zaplacení. Ne daleko

2. 6. 2012 v 12.52 • Témata: , , , ,

Ani rychlé nohy příliš nepomohly pětadvacetiletému muži, který v pátek ráno s potravinami za více než 600 korun utekl z prodejny na Ečerově ulici jen pár minut po jejím otevření.

Pracovník ostrahy se ihned obrátil s popisem muže na strážníky, kteří provedli bleskovou pátrací akci. Díky vhodně zvolené taktice zákroku se jim za několik minut podařilo v blízkosti tramvajové smyčky zajistit osobu, která odpovídala uvedenému popisu. Pětadvacetiletý muž se ke krádeži v obchodě přiznal a nepoškozené zboží bylo vráceno na prodejnu. Mladíkovi strážníci nakonec vyměřili tisícikorunovou pokutu.

(pš)
Městská policie Brno

Milan Kuchař: Vysvětlení a fakta pro čtenáře Bystrčníku

18. 2. 2012 v 17.27 • Témata: , , , , , , , ,

Ing. Milan Kuchař doručil Bystrčníku text, kterým reaguje na komentář místostarosty Jiřího Altmana (ČSSD) pod článkem Návrh rozpočtu jsme zveřejnili, obvinění je nesmysl, říká radnice. Pro ty, kteří nevědí oč jde, krátce vysvětlím, že Milan Kuchař popohání před přestupkovou komisi místostarostu Altmana spolu se starostou Bystrce Vladimírem Vetchým (ČSSD), jelikož se podle něj dopustili zatajení střetu zájmů, nezveřejnili na úřední desce návrh rozpočtu na rok 2012 a v souvislosti s pojištěním zastupitelů se „nezákonně obohatili“. Celá věc je značně spletitá. Údajné přestupky obou radních projedná příslušná komise magistrátu.

V textu Milana Kuchaře zmíněné události okolo účetnictví Bytasenu již byly na stránkách Bystrčníku diskutovány. Zájemce si může přečíst články Milan Kuchař: Jak to bylo s Bytasenem?, Jiří Altman: Vše způsobila jediná účetní a Vadné účetnictví Bytasenu: Jde o selhání místostarosty Altmana, tvrdí Milan Kuchař.

Dopis Milana Kuchaře obsahuje jeho osobní názory a stanoviska. Zveřejňujeme jej v původním znění, případné chyby způsobil obtížný převod strojopisného textu do elektronické podoby. Originál dopisu si můžete stáhnout pod článkem.

-vl-

*

Vysvětlení a fakta pro čtenáře Bystrčníku ke komentáři pana Jiří Altmana u článku Návrh rozpočtu jsme zveřejnili, obvinění je nesmysl, říká radnice.

Je průkazné, že pan Jiří Altman je již 13 let bystrckým místostarostou – a že do 15. 4. 2009 měl na starosti vnitřní věci, včetně vyvěšování dokumentů na Úřední desku. Jako zodpovědný místostarosta tehdy každý rok zajistil např. dodržení zákona o rozpočt. pravidlech tím, že návrh ročního rozpočtu byl vždy úřadem MČ zásadně předložen k projednání, k připomínkování a ke schválení usnesením Radě městské části. Radou MČ schválené připomínky byly do návrhu rozpočtu zapracovány a takto získaná a schválená konečná čísla jednotlivých skupin návrhu rozpočtu byla jako zákonný dokument vyděšena na Úřední desce bystrcké radnice!

Proč byl od 25. 10. 2011 do 10. 11. 2011 nejdříve vyvěšen na úřední desce koncept návrhu rozpočtu a teprve 16. 11. 2011 byl návrh rozpočtu Radou MČ projednán a usnesením schválen, je záhadou!

Velmi zarážející ale je, že proti tomuto postupu neprotestoval velmi zkušený pan místostarosta J.Altman, zvláště když dne 29. 11. 2011 Rada Jihomoravského kra je,  jejímž je 3,5 roku členem, po projednání schválila usnesením návrh rozpočtu kraje na r.2012 – a v bodě c/usnesení uložila přísluš. odboru zabezpečit zveřejnění dle přísl.§ zákona o rozpočtových pravidlech! Každý zkušený a zodpovědný místostarosta má povinnost svoji obec chránit před hrozbou vysoké pokuty za správní delikt – a pokud je to možno, hrozbu pokuty odvrátit, následky zmírnit. Pan místostarosta J. Altman v této záležitosti neudělal vůbec nic!

V roce 2005 hrozilo panu místostarostovi odvolání z funkce, pro selhání při hospodaření s obecními byty správcem bytů Bytasenem, za což byl Zastupitelstvu MČ a občanům odpovědný pan J.Altmant. Je ne vyvratitelné, že od 1. 11. 2004 do 20. 2. 2005 se Bytasenu zhroutilo celé účetnictví o hospodaření s byty, a že v této účetní agónii vykázal Bytasen zcela vážně za rok 2004 zisk pouhých 268 tisíc, místo plánem Bytasenu orgánem ZMČ uloženého úkolu hospodařit tak, aby za rok 2004 zisk dosáhl cca 16-ti milionů korun! Úsilím znalců z fi ECOJUR Brno se podařilo ze zachráněných nebo obnovených účet. dokladů prokázat zisk za r. 2004 jen cca 8 milionů Kč, propad zbývajících 8 milionů plánov. zisku nebyl nikdy a nikým vysvětlen, nebo zdůvodněn! Pan Altman se zasadil i o to, aby Bytasen nebyl potrestán smluvní pokutou ve výši cca jeden milion Kč za vedení účetnictví v rozporu se zákonem po dobu 3 měsíců /listopad 2004 až leden 2005/! Od této události-skandálu v roce 2004 až 2006 – stále není hospodaření Bytasenu pod čtvrtletní kontrolou ze strany Rady MČ, Zastupitelstva MČ a veřejnosti – přitom výnosy při hospodaření s byty dosahují ročně cca 80 milionů Kč!

Návrh, aby si radní MČ Brno-Bystrc sami schválili /a dalším několika členům ZMČ/ soukromé pojištění za škodu, způsobenou vlastní obci, kdy pojistné za ně hradí ročně radnice z veřejných peněz, byl poprvé uplatněn v listopadu 2008. Znovu byl tento způsobe soukromého pojištění za obecní peníze zopakován v dubnu 2011-pro 15 zastupitelů. Jde o typický příklad, jak někteří veřejní činitelé, včetně pana starosty a pana místostarosty Altmana občanům tvrdí, že Bystrc má málo finančních prostředků, proto musí šetřit – a sami nakládají s veřej. prostředky ve svůj prospěch, navíc se zatajením střetu zájmů! Podle pana Altmana jde o zcela legální postup, jenom poněkud ostudně nemravný – a proto zcela nepřijatelný pro soukromé pojištění zastupitelů Jihomor. kraje za veřejné peníze, což je určitě názor pana hejtmana Haška a jeho nejbližšíck spolupracovníků. Náš starosta pan V. Vetchý má k veřejným financím přístup zcela jiný-pojistit se nechal podruhé!

Ing. Milan Kuchař
13. 3. 2012

*

Ke stažení

Milan Kuchař: Vysvětlení a fakta pro čtenáře Bystrčníku (PDF)
Odpověď tajemníka ÚMČ Brno-Bystrc Jiřího Kroupy na podání Milana Kuchaře (PDF)
Podání Milana Kuchaře k přestupkové komisi (PDF)

Související

Návrh rozpočtu jsme zveřejnili, obvinění je nesmysl, říká radnice
Zatajili návrh rozpočtu. Zaplatí Bystrc milión?
Milan Kuchař: Pojišťovací praxe zastupitelů porušuje zákon
Komentář: Není nad dobré úmysly
Milan Kuchař: Jak to bylo s Bytasenem?
Jiří Altman: Vše způsobila jediná účetní
Vadné účetnictví Bytasenu: Jde o selhání místostarosty Altmana, tvrdí Milan Kuchař

Návrh rozpočtu jsme zveřejnili, obvinění je nesmysl, říká radnice

15. 2. 2012 v 11.38 • Témata: , , , , , , , ,

„Vaše nařčení odmítáme jako nepodložené a nedůvodné,“ odpověděl Milanu Kuchaři tajemník bystrckého úřadu Jiří Kroupa. Pan Kuchař obvinil svým podáním u přestupkové komise starostu Vladimíra Vetchého a místostarostu Jiřího Altmana (oba ČSSD) z toho, že před občany zatajili návrh rozpočtu městské části na rok 2012. Milan Kuchař (ex-vůdce bystrckých VV) tvrdí, že se návrh neobjevil na webu úřadu (viz Zatajili návrh rozpočtu. Zaplatí Bystrc milión?), a dovozuje z toho i možnost udělení pokuty městské části. Ta by prý mohla dosáhnout až jednoho milionu korun.

„Veškeré písemnosti, tedy i návrh rozpočtu městské části byl v souladu s § 16 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, souběžně s vyvěšením na úřední desce zveřejněn i na její elektronické podobě, a to od 25. 10. 2011 do 10. 11. 2011,“ odmítl tvrzení Milana Kuchaře tajemník Kroupa. Naprosto stejně jako tajemník už dříve vyjádřila i vedoucí odboru vnitřních věcí bystrckého úřadu Ing. Kalousková.

Obvinění komentoval i starosta Vladimír Vetchý: „Je to nesmysl.“

Nyní bude na panu Kuchařovi, aby svá obvinění u přestupkové komise dokázal. To bude velmi obtížný úkol i z technického hlediska, není zcela jasné, jak by bylo možné doložit, že se dokument na webu ve stanovenou dobu neobjevil. Podání Milana Kuchaře žádný důkazní materiál neobsahuje, je založeno pouze na tvrzení svého autora. Podobně je nejasné, proč pan Kuchař viní z přestupku právě starostu a jednoho ze čtyř místostarostů.

Podání obsahovalo i další obvinění, a to z nepřiznání střetu zájmů a nezákonného obohacení. Toho se měli Vladimír Vetchý a Jiří Altman dopustit v souvislosti s rozhodováním o pojištění zastupitelů. Žádost o „Vyvození odpovědnosti za opakované přestupkové jednání dvou vysokých veřejných činitelů v městské části Brno-Bystrc“, jak svůj text pan Kuchař nazval, nyní posoudí odbor vnitřních věcí Magistrátu města Brna.

-vl-

Ke stažení

Odpověď tajemníka ÚMČ Brno-Bystrc Jiřího Kroupy na podání Milana Kuchaře (PDF)
Podání Milana Kuchaře k přestupkové komisi (PDF)

Související

Zatajili návrh rozpočtu. Zaplatí Bystrc milión?
Milan Kuchař: Pojišťovací praxe zastupitelů porušuje zákon
Komentář: Není nad dobré úmysly
Petr Laštůvka: Pojištění se strhává zastupitelům z odměn
Petr Adámek: Nejde o žádný vlastní prospěch
Pavel Březa: Nepovažoval jsem za přijatelné “jistit se” z veřejných prostředků
Zmizení málo záhadná

 

Zatajili návrh rozpočtu. Zaplatí Bystrc milión?

13. 2. 2012 v 13.52 • Témata: , , , , , ,

Před přestupkovou komisí se budou brzy zpovídat ze svých hříchů starosta Bystrce Vladimír Vetchý a jeho spolupachatel místostarosta Jiří Altman (oba ČSSD). Alespoň taková je představa Milana Kuchaře (ex-vůdce bystrckých Věcí veřejných).

Milan Kuchař zaslal přestupkové komisi návrh k projednání, v něm obviňuje oba výše zmíněné pány z nezákonného jednání. Měli se ho dopustit v souvislosti se sjednáváním pojištění zastupitelů na škody, způsobené obci během své funkce. Komerční pojištění už mnoho let platí za zhruba polovinu zastupitelů městská část. Tím jednak smazává celý smysl osobní odpovědnosti zastupitelů, jednak přenáší zodpovědnost ze zastupitelů na občany (ti zaplatí vyšší pojištění, když zastupitel něco zvrtá) a jednak se – dle Milana Kuchaře – dopouští i překračování zákona.

Milan Kuchař tvrdí, že oba radní při projednávání úhrad pojištění něpřiznali střet zájmů a získali i neoprávněný majetkový prospěch. Za to by jim údajně hrozila pokuta až do výše padesáti tisíc korun.

Ve svém podání Milan Kuchař také kritizuje, že městská část nezveřejnila návrh rozpočtu na rok 2012 na úřední desce na webu úřadu. Zde prý zákon může uložit pokutu až jednoho milionu korun. Milan Kuchař tvrdí, že zastupitelstvo městské části na fakt, že na úřední desce úřadu nebyl návrh rozpočtu zveřejněn, a že městské části hrozí vysoká pokuta, upozorňoval již před projednáním rozpočtu. Přesto však údajně k publikaci návrhu nedošlo.

Jiný názor zastává vedoucí odboru vnitřních věcí bystrckého úřadu Ing. Kalousková. Podle ní byl návrh rozpočtu v souladu s ustanovením § 11 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a schváleným „harmonogramem“ vyvěšen na úřední desce a elektronické úřední desce v termínu od 25. 10. do 10. 11. 2011. Písemné připomínky mohli občané uplatnit do 11. 11. 2011 na odboru finančním, dodává paní Kalousková.

Milan Kuchař odeslal své podání přestupkové komisi 18. ledna tohoto roku. Kdy jej komise projedná není dosud známo. Ustálenou praxí je, že přestupkové komise městských částí delegují projednání přestupků místních zastupitelů na jiné části Brna.

-x- a -vl-

Ke stažení

Podání Milana Kuchaře k přestupkové komisi (PDF)

Související

Milan Kuchař: Pojišťovací praxe zastupitelů porušuje zákon
Komentář: Není nad dobré úmysly
Petr Laštůvka: Pojištění se strhává zastupitelům z odměn
Petr Adámek: Nejde o žádný vlastní prospěch
Pavel Březa: Nepovažoval jsem za přijatelné “jistit se” z veřejných prostředků
Zmizení málo záhadná

A přece se jezdí!

6. 11. 2011 v 13.07 • Témata: , , , , , , , , , ,

Značka Průjezd zakázán už neznepříjemňuje život motoristům, kteří chtějí projet z křižovatky Kuršovy a Lýskovy ulice strmou silnicí kolem garážového domu a kotelny na Teyschlovu.

Bezmocná značka, vyvrácená z kořenů, se válí v křoví a kálí na ni psi. „Asi vítr,“ odhaduje příčinu čtenář Bystrčníku MK, jemuž děkujeme za fotografii.

Podobně dopadla i některá další dopravní opatření v Bystrci. Zlikvidována byla značka Cyklisto, sesedni z kola u lávku přes Svratku na ulici Pod Horkou. Někdo také několikrát rozebral retardér na spojce mezi Kuršovou a Vejrostovou, až to policii přestalo bavit a rezignovala.

Anarchistický Bystrčník by rád viděl ve vyvrácené značce počátek revoluce. Bystrcký lid bere vládu do svých rukou, svrhává jho, dnes značka-zítra radnice, a takové hovadiny. Je však možné, že katem značky nebyl rozzuřený automobilista, ale jen nějaký opilec.

-vl-

Související

Zákaz průjezdu? Řidiči ho ignorují
Na Kamechy průjezd zakázán
Průjezd zakázán neznamená zákaz vjezdu!

 

Zákaz průjezdu? Řidiči ho ignorují

24. 8. 2011 v 00.57 • Témata: , , , , , ,

Z křižovatky v brněnské Bystrci vyjíždí do ulice Kamechy modrý kombík. Jeho řidič bez zastavení míjí značku průjezd zakázán a na další křižovatce mizí za rohem. Není sám.

V dalších patnácti minutách ho následuje osm dalších. Vyplynulo to z průzkumu, který včera dopoledne v městské části udělala redakce Brněnského deníku Rovnosti. Místo objížďky po Teyschlově a Vejrostově ulici řidiči volí cestu, kde už zhruba měsíc riskují pokutu od strážníků.

Právě neukáznění řidiči přitom podle bystrcké radnice obyvatelům vadili. Na magistrátu a vedení městské části si vymohli značky.

(…)

Zkráceno, celý text článku si přečtěte na brnensky.denik.cz

Související

Na Kamechy průjezd zakázán
Průjezd zakázán neznamená zákaz vjezdu!

Na Kamechy průjezd zakázán

20. 8. 2011 v 12.16 • Témata: , , , , , , ,

Značka „průjezd zakázán“ přibyla o prázdninách na ulici Kamechy. Motoristé tak již nyní nesmí projet z křižovatky Kuršovy a Lýskovy ulice strmou silnicí kolem garážového domu a kotelny na Teyschlovu.

Nová značka vzbuzuje u některých nevoli.

„Včera mě to stálo 200 Kč. Měšťáci tam z toho mají živnost,“ postěžoval si na Bystrčníku uživatel s přezdívkou MK.

Městskému úřadu si na stránce pro dotazy občanů na zákaz průjezdu stěžoval muž, který se podepsal jako Jirka: „Jaký smysl značka má? Má to i jiný význam než aby měla městská policice jak vydělávat?“

Jsou ale i lidé, kteří zákaz uvítali.

„Ta silnice je na obousměrný provoz úzká a nebezpečná. Chodíme tam denně s děckama na Ečerku a lidi tam jezdili jako prasata…,“ popisuje na Bystrčníku své zkušenosti čtenář David, „Zvlášť od doby, kdy tam někdo udělal atrapu chodníku (uzoučký na 2 kachle), takže se tam nevyhnou ani dva lidi, natož dva kočárky. Takže vyhýbat se musíte po silnici, kde lidi jezdí dost neohluduplně.“

„Dokud tam nebude normální chodník, ať je tam zákaz vjezdu!“ myslí si pan David, „Kdyby tam lidi jezdili normálně v klidu, ohleduplně a přizpůsobili jízdu povaze vozovky, nemuselo to tak dopadnout.“

Pan Mareček dokonce úřadu za umístění značky děkuje: „Děkuji za zákaz vjezdu na ulici Kamechy, protože tam pravidelně chodíme s dětmi na Ečerovu a řidiči tam jezdili na úzké silnici dost rychle a nebylo se kde vyhnout. Chodci tam mají úzký chodníček, takže se musí vyhnout jedině po silnici. Jenom aby zákaz taky řidiči začali dodržovat…“

Pavel Košina, referent dopravy z odboru životního prostředí a dopravy úřadu v Bystrci umístění značky vysvětlil takto: „Umístění dopravní značky průjezd zakázán na ulici Kamechy bylo projednáno na komisi dopravní a bezpečnostní při Radě Městské části ÚMČ Brno-Bystrc a bylo doporučeno k realizaci. Komunikace je úzká a je určena pro příjezd majitelům domků a zahrádek a pro příjezd do garážového domu. Zvýšenou četností osobních vozidel v tomto úseku, kdy si řidiči zkracují cestu, dochází ke kolizním situacím spojených s ohrožením života, zdraví a majetku občanů.“

Aleš, foto -vl-

Související

Průjezd zakázán neznamená zákaz vjezdu!

Zákon o stížnostech: 10 000 pokuta za nadávky

9. 2. 2011 v 13.43 • Témata: , , , , , , ,

Je nový zákon o stížnostech pomoc lidem při jednáních s radnicemi? Nebo je to jen ochrana úřadů před nepohodlnými hlasy stěžovatelů? Na tom se aktivisté a jihomoravští radní, kteří zákon navrhli, nedokáží shodnout. Každá strana tvrdí něco jiného.

Svůj návrh chtějí radní prosadit k projednání do parlamentu co nejdříve. „Neexistuje jednotné a přesně dané právní prostředí pro vyřizování stížností. Člověk stěžující si například v Třebíči nemá záruku, že se mu dostane stejného vyřízení jeho podání jako člověku stěžujícímu si například v Berouně. Proto jsme se rozhodli podat tento návrh. Netýká se jen krajů, ale také obcí,“ vysvětlil mluvčí kraje Jiří Klement. Doplnil, že se radní inspirovali na Slovensku, kde podobný zákon funguje už deset let.

Návrh zákona přesně určuje, co je vlastně stížnost a kdo je odpovědný za její vyřízení. Zároveň říká, že anonymní ani telefonické podání nemusí úředníci řešit, pokud neukazuje na možný trestný čin. Odpadne jim také opakované vyřizování stejného podnětu. Stěžovatelé navíc mají povinnost s úřady spolupracovat. A pokud své povinnosti neplní, hrozí jim až desetitisícová pokuta. Stejně jako za používání urážlivých výrazů.

Zástupci občanských sdružení, kteří stížnosti využívají, s návrhem nesouhlasí. „Je pravda, že obsahuje několik zlepšení současného stavu. To všechno ztrácí na váze v momentě, kdy člověk za svoji stížnost může dostat pokutu. Podobnou nehoráznost neobsahovala ani vyhláška o vyřizování stížností pracujících z roku 1958, která platila až do konce roku 2005. Ta naopak jasně říkala, že stěžovatel nesmí být nijak postihován za to, že podal stížnost,“ upozornil Milan Štefanec ze sdružení Nesehnutí.

Spokojená se zákonem není ani Jana Pálková. Se stížnostmi na úřady má dost zkušeností. Je totiž organizátorkou protestů proti vedení rychlostní silnice R43 přes brněnskou Bystrc. „Diskutabilní je otázka vyhodnocení oprávněnosti či neoprávněnosti stížnosti. A také výše pokuty,“ kritizuje návrh Pálková. Nesouhlasí ani s tím, aby lidé ztratili možnost stěžovat si opakovaně na jednu věc. Naopak novinku, že o problému rozhodnou vždy jen nepodjatí úředníci, vítá.

(…)

Zkráceno, celý článek Petr Jeřábka si přečtěte na brnensky.denik.cz

Milan Kuchař: Jak to bylo s Bytasenem?

6. 9. 2010 v 16.53 • Témata: , , , , , , ,

Dosavadní starosta Bystrce Svatopluk Beneš a čtyři místostarostové způsobili městské části škodu ve výši jeden milion korun. Tak to alespoň tvrdí Ing. Milan Kuchař, dlouholetý protivník bystrcké radnice, dnes vůdce místního klubu Věcí veřejných.

Událost, při níž mělo ke škodě dojít, není aktuální, došlo k ní na konci roku 2004 a na začátku roku 2005. Jak dokládá Milan Kuchař, tehdy byly zjištěny nesrovnalosti v účetnictví firmy Bytasen, která pro městskou část zajišťuje správu městských bytů. Jak ukázal následný audit, provedený znaleckým ústavem ECOJUR, firma Bytasen k 31. 12. 2004 nevedla své účetnictví řádně a dle zákona.

Podivné účetnictví

V dubnu 2005 byl zastupitelstvem Bystrce schválen hospodářský výsledek Bytasenu, který vykázal zisk ve výši 269 tisíc korun. Nesrovnalosti v účetnictví, jak ukazuje pan Kuchař, byly tak zásadní, že přepracovaná verze závěrečné zprávy, poté, co ve spolupráci s ECOJUR Bytasen účetnictví rekonstruoval, už vykazuje zisk 7,9 miliónu. Chyba tedy dosáhla 7,6 miliónu, a to ve prospěch Bytasenu. Kdyby oprava nebyla provedena, tato částka by firmě patrně zůstala.

Milan Kuchař dokládá, že v opravené verzi účetnictví se změnila téměř polovina všech položek, a to jak na straně „má dáti“, tak na straně „dal“. Například v položce „opravy malé do třiceti tisíc korun“ původně Bytasen vykázal částku 12,5 miliónu, po opravě ji snížil na 10,2 miliónu. Bytasen v původní zprávě nadhodnotil náklady o 6,5 a podcenil výnosy o 1,1 miliónu korun.

Rekonstruovanou (opravenou) verzi hospodářského výsledku pak zastupitelstvo schválilo v červnu 2005.

Pan Kuchař ke svému tvrzení dále dokládá mandátní smlouvu mezi městskou částí a Bytasenem. V ní se v článku VI.3 praví:

Mandatář se zavazuje za oblast bytového fondu vést účetnictví bytového fondu v souladu s platnými předpisy, včetně inventarizace a dílčích povinností vyplývajících ze Zákona o účetnictví a prováděcích předpisů v souladu s účtovou osnovou platnou pro hospodářskou činnost obce a další evidenci podle pokynů mandanta. Data s měsíční uzávěrkou budou vždy 15. dne následujícího měsíce předávána mandatářem na UMC na disketě (dle zásad o předávání účet. dokladů). Nesplní-li mandatář tyto povinnosti, je povinen zaplatit mandantovi smluvní pokutu ve výši měsíční odměny a to do 30 dnů po uplynutí termínu stanoveného pro splnění povinností.

Proč nebyla vyplacena pokuta?

Podle Ing. Milana Kuchaře je právě tento článek mandátní smlouvy zcela zásadní. Městská část podle něj měla nárok na smluvní pokutu od Bytasenu ve výši tří měsíčních odměn, což činí 1,079 miliónu korun. Nikdy ho však neuplatnila. Jak to?, ptá se pan Kuchař. Jak ukázal audit, tři měsíce bylo účetnictví Bytasenu vedeno v rozporu se zákonem, vymáhání smluvní pokuty tak mělo nastoupit zcela automaticky. Jak je možné, že ze strany Rady ani Zastupitelstva nikdy nikdo nepodnikl v tomto směru žádné kroky? Komu byl takový nadstandardně přívětivý vztah s Bytasenem ku prospěchu?

Obvinění je velmi závažné, teoreticky by se na něj mohl vztahovat § 255 zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona „porušování povinnosti při správě cizího majetku“.

Porušování povinnosti při správě cizího majetku

§ 255

(1) Kdo jinému způsobí škodu nikoli malou tím, že poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako osoba, která má zvlášť uloženu povinnost hájit zájmy poškozeného, nebo
b) způsobí-li takovým činem značnou škodu.

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu.

Otázky

Celá událost vyvolává řadu dalších otázek. Jak to, že Zastupitelstvo schválilo opravený hospodářský výsledek, který představoval zisk 7,9 miliónu korun, za správný bez dalšího komentáře, ačkoli plánovaný hospodářský výsledek roku 2004 byl více než dvojnásobný (16 milionů)? Kdo na problém poprvé poukázal, odkud vzešel impuls k provedení auditu?

Jak vlastně k nesrovnalostem v účetnictví Bytasenu došlo? Radnice na to nedává žádnou odpověď. Web www.bystrc.cz na dotaz „Bytasen“ vrátí jediný, naprosto irelevantní článek. Radnice k nesrovnalostem tak velkého rozsahu nikdy nevydala tiskové prohlášení ani žádné jiné oficiální vysvětlení. Zápisy z jednání zastupitelstva neobsahují naprosto žádné informace, které by mohly záležitost objasnit. Nepodařilo se ani dohledat žádný článek kteréhokoli z tehdejších zastupitelů, který by se případem zabýval; přitom by se dalo očekávat, že zejména opozice se záležitosti ráda chopí.

Auditorská zpráva ECOJUR nepřímo tvrdí, že viníkem problémů byla účetní Bytasenu. Tu po zjištění chyb nahradili novou pracovnicí. Jde však skutečně o pochybení jediné osoby? Zaryté mlčení radnice, která událost nijak veřejnosti nevysvětlila, svádí k různým konstrukcím.

Nedává to žádný smysl

Konzultace materiálů, které přináší Ing. Milan Kuchař, s dlouholetou profesionální účetní státní organizace, vedla k jednoznačnému stanovisku: „Celé to nedává žádný smysl“, prohlásila odbornice. Podle ní je zcela nepochopitelné, jak k tak masivním chybám vůbec mohlo dojít, a jak se vůbec Bytasenu podařilo roční uzávěrku 2004 provést. Podle vyjádření expertky by to nemělo být možné. Pro dílčí rozdíly v jednotlivých položkách by se snad přijatelné vysvětlení našlo, ale pro nesrovnalosti v celkovém výsledku už jen stěží.

Zrekapitulume události:

  • Duben 2005 – Bytasen předkládá zprávu, vykazuje zisk 269 tisíc, zastupitelstvo zprávu schválí
  • ECOJUR provádí audit, konstatuje, že účetnictví nebylo vedeno podle zákona, Bytasen vyměňuje účetní
  • Květen 2005 – Bytasen vykazuje zisk 7,9 miliónu, zastupitelstvo novou zprávu schválí
  • Spolupráce s Bytasenem pokračuje, smluvní pokutu městská část nevymáhá

Vyšetřování

Ing. Milan Kuchař podal ve věci v minulosti už několik trestních oznámení. Jak říká, všechna byla vyšetřovatelem odložena. Milan Kuchař tvrdí, že věc pokaždé vyšetřoval stejný policista, který se spokojil s vyjádřením tajemníka úřadu, že „chyby v účetnictví byly bezvýznamné a nezpůsobily v důsledku žádnou škodu“.

Jak je ale možné, že už v okamžiku, kdy se na nesrovnalosti v řádu miliónů přišlo, nebyla ihned věc vyšetřována jako kriminální? Kdyby se problém nezjistil, skončil by v Bytasenu zatajený zisk ve výši 7,6 miliónu, který náležel městské části. Je zvláštní, že nikoho ze zastupitelstva tehdy takový fakt neznepokojoval.

Ing. Milan Kuchař vidí v odložení trestních oznámení, která ve věci podal, také „politické tlaky“. Nyní, když ministerstvo vnitra řídí Věci veřejné, doufá, že se podaří zvláštní hospodaření s byty řádně vyšetřit. V těchto dnech podává trestní oznámení nové.

Vysvětlení? Radnice žádné nedává

Je možné, že pro celou aféru existuje dobré vysvětlení, které nikoho nestaví do špatného světla. Proč však radnice nikdy s takovým vysvětlením nepřišla? O příčinách a souvislostech zmizení a znovuobjevení sedmi miliónů nikdy veřejnost neinformovala. Nelze dohledat důvod, proč městská část Bytasenu prominula smluvní pokutu.

Bystrcké noviny 5/2005 sice uvádějí zprávu o hospodaření městské části, položka, o kterou se nám jedná, tu však není. V čísle 6/2005 místostarosta Jiří Altman píše, že „Prostituce není v Bystrci žádoucí“. Snad. Informace o prapodivných akcích Bytasenu však určitě žádoucí jsou.

*

Rádi zveřejníme všechny informace, které by pomohly záležitost objasnit.

Ke stažení

Materiály dodané Ing. Milanem Kuchařem (PDF)
Bystrcké noviny 5/2005 a 6/2005 (PDF)