Příspěvky se štítkem ‚pojištění zastupitelů’

Zatajili návrh rozpočtu. Zaplatí Bystrc milión?

13. 2. 2012 v 13.52 • Témata: , , , , , ,

Před přestupkovou komisí se budou brzy zpovídat ze svých hříchů starosta Bystrce Vladimír Vetchý a jeho spolupachatel místostarosta Jiří Altman (oba ČSSD). Alespoň taková je představa Milana Kuchaře (ex-vůdce bystrckých Věcí veřejných).

Milan Kuchař zaslal přestupkové komisi návrh k projednání, v něm obviňuje oba výše zmíněné pány z nezákonného jednání. Měli se ho dopustit v souvislosti se sjednáváním pojištění zastupitelů na škody, způsobené obci během své funkce. Komerční pojištění už mnoho let platí za zhruba polovinu zastupitelů městská část. Tím jednak smazává celý smysl osobní odpovědnosti zastupitelů, jednak přenáší zodpovědnost ze zastupitelů na občany (ti zaplatí vyšší pojištění, když zastupitel něco zvrtá) a jednak se – dle Milana Kuchaře – dopouští i překračování zákona.

Milan Kuchař tvrdí, že oba radní při projednávání úhrad pojištění něpřiznali střet zájmů a získali i neoprávněný majetkový prospěch. Za to by jim údajně hrozila pokuta až do výše padesáti tisíc korun.

Ve svém podání Milan Kuchař také kritizuje, že městská část nezveřejnila návrh rozpočtu na rok 2012 na úřední desce na webu úřadu. Zde prý zákon může uložit pokutu až jednoho milionu korun. Milan Kuchař tvrdí, že zastupitelstvo městské části na fakt, že na úřední desce úřadu nebyl návrh rozpočtu zveřejněn, a že městské části hrozí vysoká pokuta, upozorňoval již před projednáním rozpočtu. Přesto však údajně k publikaci návrhu nedošlo.

Jiný názor zastává vedoucí odboru vnitřních věcí bystrckého úřadu Ing. Kalousková. Podle ní byl návrh rozpočtu v souladu s ustanovením § 11 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a schváleným „harmonogramem“ vyvěšen na úřední desce a elektronické úřední desce v termínu od 25. 10. do 10. 11. 2011. Písemné připomínky mohli občané uplatnit do 11. 11. 2011 na odboru finančním, dodává paní Kalousková.

Milan Kuchař odeslal své podání přestupkové komisi 18. ledna tohoto roku. Kdy jej komise projedná není dosud známo. Ustálenou praxí je, že přestupkové komise městských částí delegují projednání přestupků místních zastupitelů na jiné části Brna.

-x- a -vl-

Ke stažení

Podání Milana Kuchaře k přestupkové komisi (PDF)

Související

Milan Kuchař: Pojišťovací praxe zastupitelů porušuje zákon
Komentář: Není nad dobré úmysly
Petr Laštůvka: Pojištění se strhává zastupitelům z odměn
Petr Adámek: Nejde o žádný vlastní prospěch
Pavel Březa: Nepovažoval jsem za přijatelné “jistit se” z veřejných prostředků
Zmizení málo záhadná

Milan Kuchař: Pojišťovací praxe zastupitelů porušuje zákon

20. 11. 2011 v 12.21 • Témata: , , , , ,

„Úhrada soukromého pojištění starosty a části členů ZMČ z veřejných peněz byla nezákonná a od počátku neplatná,“ tvrdí Ing. Milan Kuchař. „Škoda činí 67 850 Kč!“

Milan Kuchař z Kuršovy ulice v Bystrci kritizuje dlouhodobou praxi bystrcké radnice. Ta části svých zastupitelů již mnoho let platí pojištění zastupitelů na škody způsobené obci. Z dvaceti sedmi zastupitelů jich má pojištění zaplaceno městskou částí víc než polovina.

Pan Kuchař se domnívá, že placením individuálního pojištění  dochází k porušování zákona.

„Odměňování starosty, místostarostů, dalších členů Rady MČ a dalších členů ZMČ z veřejných peněz za výkon jim svěřených funkcí podléhá přísným pravidlům, stanoveným v zákoně č.128/2000 Sb. o obcích a v nařízení vlády 37/2003 Sb. Totéž platí i pro případné snahy o zvýšení jejich příjmů v průběhu volebního období,“ míní Milan Kuchař. Podle něj je proplácení pojištění navyšováním odměny zastupitelům, nikdy a nikým neschváleným.

„Ani Zastupitelstvo ani Rada městské části nikdy v souvislosti s úhradou soukromého pojištění starosty a části zastupitelů nedaly souhlas k udělení odměn nebo peněžitých darů,“ píše Milan Kuchař v podání, adresovaném zastupitelstvu Bystrce.

Jak přesně probíhá proplácení pojištění zastupitelům se tak docela neví. Petr Adámek (ODS) v dubnu 2009 tvrdil, že proplacená částka je dalším příjmem zastupitele, který zvlášť daní, naopak Patr Laštůvka (Strana Zelených) uváděl, že se částka odečte z odměn zastupitelů a k navýšení tedy nedochází. Záhadu by bylo snadné objasnit podáním žádosti o informace úřadu městské části, zatím to však nikdo neudělal.

Praxe proplácení individuálního pojištění zodpovědnosti zastupitelům z veřejných prostředků trvá přinejmenším od roku 2009. Milan Kuchař ji také už od té doby kritizuje. Zatím bezvýsledně, jeho podání zastupitelstvu neměla až dosud žádný efekt. Proč se neobrátil se stížností na porušení zákona na jiné instituce, není zřejmé.

„Byl porušen zákon a Bystrci vznikla škoda 67 850 korun. Náhradu této škody je třeba po projednání věci dne 7. 12. 2011 v zastupitelstvu začít vymáhat,“ uzavírá svůj text Milan Kuchař.

Jestli však k projednání v zastupitelstvu dojde, je více než sporné. Na program jednání by pojištění musel dát některý za zastupitelů, případně by zastupitel mohl vznést dotaz na Radu s žádostí o objasnění celé věci. Podání Milana Kuchaře je však adresováno zastupitelstvu jako celku, neoslovuje konkrétně žádného z jeho členů. Na základě dosavadních zkušeností se tak jeví jako velmi nepravděpodobné, že by někdo z členů zastupitelstva projevil iniciativu v míře větší než obvyklé, a o rozluštění zákonnosti či nezákonnosti bystrckého pojišťování se doopravdy pokusil.

-vl-

Ke stažení

Milan Kuchař: Podání zastupitelstvu Bystrce k pojištění zastupitelů (PDF)

Související

Komentář: Není nad dobré úmysly
Petr Laštůvka: Pojištění se strhává zastupitelům z odměn
Petr Adámek: Nejde o žádný vlastní prospěch
Pavel Březa: Nepovažoval jsem za přijatelné “jistit se” z veřejných prostředků
Zmizení málo záhadná

 

Komentář: Není nad dobré úmysly

12. 11. 2011 v 09.24 • Témata: , , , , ,

Milan Kuchař, pověstný bystrcký odbojník, si stále nedá pokoj. Poté, co po slabých pěti nebo šesti letech přiměl bystrckou Radu, aby na stránkách radnicí vydávaného periodika zveřejňovala zprávy o své činnosti, snaží se dotáhnout do konce další dlouholetou kauzu. Týká se pojištění zastupitelů.

Záležitost se táhne přinejmenším od počátku roku 2009. Tehdy Milan Kuchař kritizoval praxi, kdy části zastupitelů je z prostředků radnice hrazeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou obci. Věc se v roce 2009 dále zkomplikovala, protože tehdejší osazenstvo bystrckého úřadu poskytovalo panu Kuchaři – patrně záměrně – neúplné odpovědi na žádosti o informace, z nichž vypustilo klíčové údaje.

Milan Kuchaři se nelíbilo a nelíbí, že soukromé pojištění zastupitelů je hrazeno z veřejných peněz. V roce 2009 požádal o posudek dokonce i organizaci Transparency International, která jej přislíbila, aby nakonec slib nesplnila. Na pojišťovací praxi se také od roku 2009 nic nezměnilo, a tak pan Kuchař bojuje dál.

Pojištění stojí ročně městskou část zhruba 22 tisíc korun. Pojištěni nejsou všichni zastupitelé, jen ti, kteří se aktivně k nabídce přihlásí. V roce 2008 to bylo 14 z 27, letos se nechalo pojistit 15 bystrckých zastupitelů.

Lze namítnout, že částka je nevýznamná a řádově srovnatelná se sumou, kterou průměrný zastupitel projí ročně na jednání v obložených chlebíčcích. Je možné poukázat na běžnou praxi v soukromých firmách – ty obdobné pojištění zodpovědnosti svým zaměstnancům často také hradí (a pak jim to strhnou z platu). Oproti takové argumentaci lze postavit principiální stanoviska, což milerád přenechám panu Kuchaři. Sám si chci povšimnout něčeho jiného.

To, že zákonodárce učinil zastupitele osobně a hmotně zodpovědnými za případná špatná rozhodnutí, vypadá na první pohled dobrý nápad. Těžko najít občana, který by radostí nezavýskl. Uděláš něco špatně? Zaplatíš, milánku. Občan, seznámen s takovým zákonem, bude rád. Pochválí si, že motivace zastupitelů dělat svou práci pořádně se zlepší.

Chyba lávky, nic takového. Nezlepší, nezmění, žádná zodpovědnost. Výsledkem celého, snad původně i dobře míněného systému, je pouze další přesun peněz daňového poplatníka přímo na účet větší soukromé firmy. Nic jiného se nestane.

Kolik takových schémat dokážete vyjmenovat? Mýtné? Správně. Celý smysl výběru mýtného je pouze v přesunování vašich peněz na účty firmy Kapsch. Na silnice, byť si to prostší člověk zpočátku mohl myslet, nejenže nepřijde navíc ani koruna – naopak, dostanou méně, než kdyby žádné mýtné neexistovalo.

Co dál? Stavební spoření? Také správně. Pod záminkou pomoci mladým rodinám stát hradí z vašich peněz marketingové akce bankám. Z daní se platí nahánění klientů soukromým subjektům. Kdyby stavební spoření neexistovalo, musely by se banky samy starat, jak klienty získat. Musely by nabídnou větší výnosy. Stavební spoření je penězovod z veřejného rozpočtu na účet velkých společností.

Napadají vás další příklady? Jak by ne, mne taky. Co mne však nenapadá, je pointa tohoto článku. Nemám, nedám, jářku, ani smrt nebere. Ještě pár neprokouknutých dobrých nápadů a skončíte taky tak.

Viktor Lošťák

 

Související

Petr Laštůvka: Pojištění se strhává zastupitelům z odměn
Petr Adámek: Nejde o žádný vlastní prospěch
Pavel Březa: Nepovažoval jsem za přijatelné “jistit se” z veřejných prostředků
Zmizení málo záhadná

 

Pojištění zastupitelů – posudek TIC až za týden

14. 5. 2009 v 14.14 • Témata: , , ,

Jak jsme vás již informovali v řadě článků, Ing. Milan Kuchař napadl ve svých podáních pojištění části bystrckých zastupitelů na škodu způsobenou obci. Pojištění zastupitelé uzavřeli na podzim minulého roku. Pan Kuchař se domnívá, že toto pojištění je soukromé a nelze je tudíž hradit z veřejných prostředků.

Podání Milana Kuchaře se dostala až k organizaci Transparency International, která se zabývá korupcí. Ta sice dala předběžně panu Kuchaři za pravdu, vyžádala však si lhůtu do 15. května na podrobné prozkoumání pojistné smlouvy. Dnes nám TIC zaslalo tuto zprávu:

Dobrý den,

chci Vás informovat, že na posouzení pojistných smluv pracujeme, nicméně vzhledem velkému vytížení Právní poradny budeme mít kompletní posouzení k dispozici až za týden. Děkuji za pochopení.

S pozdravem

Katarína Oboňová
Právní poradna TIC, Transparency International – Česká republika
Sokolovská 260/143, 180 00 Praha 8
Tel: +420 224 240 895-7, Fax: +420 224 240 914
Web: http://www.transparency.cz, E-mail: obonova@transparency.cz

Související

Petr Laštůvka: Pojištění se strhává zastupitelům z odměn
Petr Adámek: Nejde o žádný vlastní prospěch
Pavel Březa: Nepovažoval jsem za přijatelné “jistit se” z veřejných prostředků
Zmizení málo záhadná
Transparency International k dění v Bystrci

Petr Laštůvka: Pojištění se strhává zastupitelům z odměn

6. 5. 2009 v 09.58 • Témata: ,
Petra Laštůvku, bystrckého zastupitele za Stranu zelených, najdete i na Facebooku

Petra Laštůvku, bystrckého zastupitele za Stranu zelených, najdete i na Facebooku

Objevil jsem na webu článek o pojištění zastupitelů. Jsem jeden z těch, kteří se do pojištění zapojili a proto jsem asi nebyl osloven s dotazem. Přesto cítím potřebu reagovat.

Než jsem k pojištění přistoupil, zjišťoval jsem si podrobnosti mezi svými zkušenějšími kolegy, zastupiteli za Stranu zelených v jiných místech, a zjistil jsem, že pojištění zodpovědnosti za škodu způsobenou činností zastupitele není zase tak neobvyklá záležitost a sjedná-li se hromadně, pak vyjde zpravidla levněji.

Pak jsem se také informoval na odboru finančním, který toto administroval a z odpovědí jsem pochopil, že pojištění bude sice zjednáno úřadem společně, můj podíl mi ale bude strháván z mé zastupitelské odměny, tedy nepůjde z veřejných prostředků, ale mých. Pojištění funguje od letoška a přiznám se, že jsem to v návalu jiných věcí zatím nekontroloval a pokud to tak není, budu to řešit.

Petr Laštůvka

(Pokračování textu…)

Petr Adámek: Nejde o žádný vlastní prospěch

30. 4. 2009 v 09.43 • Témata: , , ,

V článcích Zmizení málo záhadná a Pavel Březa: Nepovažoval jsem za přijatelné “jistit se” z veřejných prostředků jsem se zabýval pojištěním bystrckých zastupitelů na škody způsobené obci. Pojištění pokrývá období od 1. 12. 2008 do 30. 11 .2010 a chrání zastupitele před škodami, které by při výkonu své funkce mohli případně obci způsobit, a to do výše pěti miliónů korun. Známý oponent radnice Ing. Milan Kuchař pojištění kritizoval, když tvrdil, že soukromé pojištění by nemělo být hrazeno z veřejných zdrojů.

To se však věci Horního náměstí netýkalo snad ani nepřímo až do chvíle, kdy Milan Kuchař obdržel na svou žádost o informace podle zákona 106/1999 od úřadu odpověď, v níž chyběla právě ona klíčová část, která označuje pojištění jako soukromé. To už se nás však dotýká – informační (či spíše ne-informační) praxe radnice je trvalým problémem, s nímž se v činnosti sdružení potýkáme a stála u samotného zrodu sporu o Horní náměstí a polyfunkiční centrum. Přimět úřad ke zlepšení i v tomto směru je dnes naším druhým úkolem, protože se ukazuje, že bez výrazného pokroku v informování občanů se budou stejné problémy stále opakovat.

Ve znění pojistné smlouvy mne zaujalo, že pojištěno je jen čtrnáct zastupitelů z sedmadvaceti. Proč právě tito, proč druzí ne? Pokusil jsem se zjistit, jakým způsobem byli vybráni. Na mou otázku odpověděl jako první Pavel Březa, který objasnil, že k pojištění se přihlásili zastupitelé podle vlastní úvahy. Někteří zájem měli a jiní ne – jako právě on, když se domnívá, že jde o plýtvání veřejnými prostředky.

Dnes na mou otázku přišla odpověď Petra Adámka, člena ODS a zastupitele městské části:

Dobrý den,

odpověď je velmi jednoduchá. Do pojistného programu nebyl zahrnutý ten kdo nechtěl anebo již obdobnou pojistku má – což je i můj případ.

Jinak, co se mi vybavuje, tak obcí uhrazené pojistné je příjmem zastupitele (pojištěného) a ten jej daní ve svých příjmech. Navíc pojištění se vztahuje pouze na škody způsobené obci. Takže je zřejmé, že žádný vlastní prospěch z daného pojištění zastupitel nemá a ani mít nemůže.

Důvod proč se rozhodla obec uhradit pojistné ze svých zdrojů je nejspíše ten, že členství v zastupitelstvu je neplacená funkce (odměna, či náhrada zastupitele je ve stokorunách…) a další náklady navíc spojené činností pro obec by spolu s dalšími aspekty práce zastupitele (jako např. volný čas strávený prací pro obec, nebo i utrhání na cti a rozšiřované pomluvy způsobené koníčkem některých občanů) by dále učinily tuto funkci ještě více neaktraktivní pro ty co chtějí něco dělat pro svou obec.

Co se týká plýtvání veřejnými zdroji, tak za investigaci by stálo zjištění kolik už stála daňové poplatníky záliba pana Kuchaře. Kdy na každý jeho přípis a výmysl úřady musí reagovat, přičemž na odpovědích a právních rozkladech pracuje i několik odborníků. Jen na našem (i vašem) obecním úřadě už na korespondenci s panem Kuchařem padl možná i malý lesík. Opravdu sloupec korespondence je impozantní (téměř vše se také musí 27x kopírovat na zasedání zastupitelstva…)

Přeji Vám hodně úspěchů v Občanském sdružení a hlavně udržení si nezávislosti a zaměření na původní cíle OS. Nenechte se zneužít zlovolným koníčkem p. Kuchaře. Mimochodem, víte, že se pan Kuchař veřejně přiznává, že ve svých podáních záměrně vymýšlí?

Kdyby jste cokoliv potřeboval, tak se na mne bez okolků obraťte.

S pozdravem

Petr Adámek

Znovu podotýkám, že spor o pojištění samotné není tématem občanského sdružení Horní náměstí. K věci jsme se dostali jen tím, že referujeme o tom, co se v Bystrci děje a hlavně problémem, který vznikl při vyřizování žádosti pana Kuchaře o informace. Tehdy se mi zdálo potřebné odhalit detaily záležitosti a způsob, jakým vznikla. Kdyby existovaly podrobnější záznamy z jednání zastupitelstva – například v jiných obcích běžné audiozáznamy – nebylo by třeba spekulovat a obtěžovat zastupitele zbytečnými otázkami; a to platí v podstatě o každém problému, kterého jsme se kdy dotkli. Nedostatek informací ze strany úřadu vytváří prostor pro nedorozumění, spekulace a v důsledku vede k nevrlým vztahům mezi občany a radnicí a k potížím samotných zastupitelů.

Pojištění bude stát obec 2×23 000,- Kč. Je to mnoho nebo málo? Na to, zda zastupitelé z veřejných prostředků pojištění být mají či ne zjevně existují dva odlišné pohledy – jeden z nich představuje pan Kuchař a spolu s ním jej sdílí i zastupitel Pavel Březa a předběžně i organizace Transparency International, druhý Petr Adámek (byť sám tímto pojištěním nekrytý) a zejména ti zastupitelé, kterých se pojistná smlouva týká. Sám se domnívám, že oba pohledy jsou dokonale legální i legitimní a na věc žádný určitý názor nemám.

Napadají mne další otázky – byli zastupitelé pojištěni v minulosti? Jestliže ne, co je přimělo pojištění na podzim roku 2008 uzavřít? Nesouvisí tak pojištění s problémem Polyfunkčního centra a Horního náměstí? Nemusí jít nutně o absurdní spekulaci, umím si představit, že odvoláním souhlasu zastupitelstva se stavbou přijde investor o peníze a bude chtít po obci, aby mu je vrátila. Jestliže byli zastupitelé pojištěni už dříve, došlo někdy v vyplacení pojistného plnění? Hledat takovéto odpovědi se mi ale nezdá být zatím příliš důležité, a tak se k pojištění zastupitelů znovu vrátím až po získání právního rozkladu Transparency International. Zbývá už jen zjistit, proč se panu Kuchaři dostalo na jeho žádost neúplných informací, jestli jde o opomenutí nebo běžnou praxi a pokusit se s tím něco udělat. Ale to zas až příště.

Viktor Lošťák

Související

Pavel Březa: Nepovažoval jsem za přijatelné “jistit se” z veřejných prostředků
Zmizení málo záhadná

Pavel Březa: Nepovažoval jsem za přijatelné „jistit se“ z veřejných prostředků

29. 4. 2009 v 12.42 • Témata: , ,

Materiály, zveřejňované radnicí, jsou strohé, osekané až na kost. Neobsahují víc, než ze zákona musejí, a – dopustím se jízlivosti, vyčtěte mi ji – leckdy i méně. Snad chce úřad trénovat fantazii lidí, ponouknout je k barvitým spekulacím, kterými by vyplnili prázdný informační prostor, přimět občany k samostatnému přemýšlení. I já jsem po sepsání článku Zmizení málo záhadná přemýšlel nad tím, co všechno ještě listiny neříkají a co by mne zajímalo. Zvláště jedna věc mi vrtala hlavou. Jenže jsem člověk líný, z přemýšlení mne hlava brzy rozbolí, a tak jsem se nakonec místo dumání rovnou zeptal.

Dobrý den, pane Březo,

jmenuji se Viktor Lošťák a v současné době udržuji stránky občanského sdružení Horní náměstí. V článku Zmizení málo záhadná a několika předchozích textech jsme zveřejnili materiály, týkající se sporu kolem pojištění zastupitelů na škody způsobené obci – viz text pojistné smlouvy v příloze tohoto mailu.

Pojistná smlouva obsahuje v příloze 1 seznam zastupitelů, kterých se týká. Někteří zastupitelé MČ zde jsou, jiní – například právě vy – nikoli. Marně se snažím odhalit klíč, podle něhož byl tento výběr uskutečněn. Pojistná smlouva k tomu říká jen:

Pojištěné funkce: zastupitelstvo (členové zastupitelstva výslovně vyjmenovaní v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy)

Jak ale byli vybráni ti, kteří pojištěni budou a čím se liší třeba od vás, který touto smlouvou pojištěný nejste? Jde o stranický klíč (na seznamu není nikdo z KSČM)? Jak byl vůbec seznam vytvořen? Můžete se k tomu, prosím, alespoň krátce vyjádřit?

Děkuji za váš čas,

Viktor Lošťák

Odpověď pana Březy dorazila během necelých tří hodin (!), což je patrně zastupitelský rekord.

Vážený pane Lošťáku,

odpověď na Váš dotaz je velice jednoduchá :

Účastníky pojistné smlouvy nikdo nevybíral, byli zřejmě osloveni všichni. Osobně jsem nepovažoval za přijatelné, abych své jednání v postavení člena zastupitelstva (porušení právní povinnosti vyplývající z funkce člena zastupitelstva) „jistil“ z veřejných prostředků.

Předpokládám, že i moji kolegové a další zastupitelé dospěli k podobnému závěru a k pojistné smlouvě se vědomě nepřipojili. Klíč k celkovému výsledku měl každý sám.

S pozdravem

Ing. Pavel Březa

Aha! A máme to. Tak to tedy bylo. A je po problému.

Seznam zastupitelů pojištěných z obecních peněz na škodu způsobenou obci

Seznam zastupitelů pojištěných na škodu způsobenou obci

Jenže kde se jeden problém vyřeší, vždy se vzápětí vynoří další. Komunista Pavel Březa nepovažuje za přijatelné užít veřejné prostředky na soukromé pojištění, nechce plýtvat obecními penězi ani tam, kde se ostatní nerozpakují. Budou volby… Jenže je to komunista! Ovšem odpovídá – na rozdíl od jiných zastupitelů, jak si brzy ukážeme – na dotazy, odpovídá rychle a k věci. V problému Horního náměstí stál na straně občanů. A budou ty volby. Ale KSČM…?

Au! Už mne zase bolí hlava. A víte co? Přemýšlejte si sami.

Poznámka: Stejnou otázku (proč jste se nepojistil?) obdrželi i další zastupitelé, jejich případné odpovědi zveřejníme.

Aktualizace

29. dubna 2009, 12:51

Prakticky ve stejný okamžik, kdy jsme publikovali tento článek, přišla odpověď Vladimíra Borského, člena rady místního sdružení ODS a bystrckého místostarosty:

Zastupitelé se dobrovolně přihlásili k tomuto druhu pojištění. Někdo se pojistí na cokoliv a někdo – třeba já – ne. Proto ten rozdíl v počtu zastupitelů.

29. dubna 2009, 17:08

Děkuji Vám za podrobné informace týkající se pojistné smlouvy i za její zaslání. TIC v souladu se svým vyjádřením podrobí smlouvy právní analýze a o výsledku Vás i pana Ing. Kuchaře bude informovat. Předpokládaný termín je do 15. května 2009.

S pozdravem

Katarína Oboňová
Právní poradna TIC, Transparency International – Česká republika
Sokolovská 260/143, 180 00 Praha 8
Tel: +420 224 240 895-7, Fax: +420 224 240 914
Web: http://www.transparency.cz, E-mail: obonova@transparency.cz

Transparency International – Česká republika (TIC) je jednou z více než 90 poboček mezinárodní sítě nevládních organizací Transparency International. Posláním TIC je zjišťovat stav korupce v České republice a aktivně přispívat k jejímu systémovému omezování. Více informací naleznete na www.transparency.cz.

Související

Zmizení málo záhadná
Ing. Pavel Březa: Občané nejsou stádo

Zmizení málo záhadná

27. 4. 2009 v 20.42 • Témata: , , , ,

Před několika dny zveřejnily tyto stránky odpověď Transparency International na podání Ing. Milana Kuchaře, které se nepřímo týkalo i věci občanského sdružení Horní náměstí. Jak podání, tak i odpověď TIC se zabývaly rozsáhlým okruhem problémů, které Milan Kuchař bystrcké radnici vyčítá. Dnes se s novými fakty vrátíme k jednomu z nich – k pojištění zastupitelů městské části na způsobené škody.

Pojištění definuje pojistná smlouva č. 7100779764, schválená na zasedání rady městské části 19. listopadu 2008. Základem kritiky pana Kuchaře je názor, že pojištění zastupitelů je jejich soukromá věc, a proto je nepřípustné hradit je z veřejných prostředků; k podobnému názoru pak směřovalo i vyjádření TIC:

Bez podrobné znalosti obsahu pojistného závazku TIC konstatuje, že samotná možnost pojištění odpovědnosti zastupitele za škodu způsobenou obci se jeví jako potenciální způsob ochrany majetku obce před chováním osob odpovědných za nakládání s obecním majetkem. TIC však zdůrazňuje, že veškeré náklady na pojištění by podle našeho názoru měli nést pouze zastupitelé, a nikoliv obec. V každém případě však k této věci nemůžeme bez podrobné analýzy smluvního vztahu vzniklého na základě pojistné smlouvy zaujmout detailnější stanovisko. V této věci tedy nabízíme možnost vypracování právní analýzy vztahů vyplývajících z předmětné smlouvy s důrazem na veřejnoprávní regulaci nakládání s majetkem územního samosprávného celku.

Ing. Milan Kuchař si na základě zákona o informacích vyžádal od úřadu znění oné pojistné smlouvy, aby mohl TIC poskytnout detailní informace. Smlouvu obdržel a zároveň se octla na webových stránkách úřadu, v oddílu Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. Z adresy http://www.bystrc.cz/download.aspx?id_file=3556 si ji můžete stáhnout i vy, najdete ji rovněž na konci tohoto článku. Na první pohled se zdá, že úřad perfektně dostál své zákonné povinnosti.

Při podrobnějším zkoumání však na straně 4 textu zjistíme, že smlouva má obsahovat dvě přílohy – seznam zastupitelů městské části a pojistné podmínky.

Smlouva má obsahovat dvě přílohy

Smlouva má obsahovat dvě přílohy

Jak se však můžete sami přesvědčit, obsahuje přílohu pouze jedinou, seznam zastupitelů. Pojistné podmínky chybí.

Pan Kuchař v současnosti nemá možnost prohledávat webové zdroje, my tu možnost však máme. Potrvá jen chvíli, než najdeme kompletní smlouvu s oběma přílohami – je součástí příloh k jednání rady městské části konané 19. 11. 2008. Zápis z jednání rady lze najít na stránce http://www.bystrc.cz/default.aspx?section=222&server=1&article=1345, zápis konkrétně na adrese http://www.bystrc.cz/download.aspx?id_file=3171, přílohy na http://www.bystrc.cz/download.aspx?id_file=3172. Jedná se o soubor s názvem 1.3.07 Příloha č.1 (Pojistná smlouva).pdf.

Na straně 6 této druhé, kompletní smlouvy, začíná příloha 2. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY P – 666/07 PRO POJIŠTĚNI ODPOVĚDNOSTI ZASTUPITELŮ ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU OBCI. První článek zní takto:

Soukromé pojištění, čteme ve zmizelé příloze

Soukromé pojištění, čteme ve zmizelé příloze

Článek i.

Úvodní ustanovení

Soukromé pojištění odpovědnosti zastupitelů za škodu způsobenou obci (dále jen .pojištění“) se sjednává jako pojištění škodové.

Nabízí se domněnka, že zmizení přílohy 2 pojistné smlouvy ze souboru, vyžádaném na základě zákona 106/1999 panem Kuchařem, je způsobeno červeně zvýrazněnými slovy, která výmluvně dokládají logičnost původního podání – jak může být soukromé pojištění hrazeno z veřejných prostředků?

Bez ohledu na spor ohledně pojištění samotného ukazuje se zde také cosi přinejmenším stejně závažného – jak „důsledně“ dodržuje radnice zákon o informacích a jak vážně bere svou povinnost sdělovat občanům vyžádaná fakta. Úřad bude zřejmě vysvětlovat zmizení klíčové části textu jako pouhé opomenutí, je to tak ale opravdu? Nejsou podobná „opomenutí“ a „pochybení“ spíše součástí rutinního postupu vůči občanům? Skutečně máme věřit, že místo snadného poskytnutí souboru, který již byl stejně dávno zveřejněn na webu (byť je pro laika dosti složité jej nalézt) budou úředníci plýtvat energií na vyrobení souboru nového, v němž pak pouhým nedopatřením vynechají právě onu nejdůležitější pasáž? Mně osobně se takovému vysvětlení věřit jaksi nechce.

Viktor Lošťák

Poznámky:

Pan Kuchař se proti postupu při vyřizování jeho žádosti o informace odvolal a zároveň podal stížnost; důvodem jeho stížnosti však nebyly nedostatky zmíněné v článku, ale ještě další závady (!). O výsledku těchto podání vás budeme informovat.

Zároveň připomínáme, že tyto stránky ihned a v plném znění zveřejní každé vyjádření kohokoli, kdo má s věcí co do činění, tj. kteréhokoli člověka z úřadu, který by měl k problému co říct, chtěl jej vysvětlit či jakkoli komentovat.

Ke stažení

Žádost Ing. Milana Kuchaře o informace
Pojistná smlouva poskytnutá úřadem jako odpověď na tuto žádost (bez přílohy 2)
Kompletní pojistná smlouva s oběma přílohami
Odvolání pana Kuchaře proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace
Stížnost pana Kuchaře na postup při vyřizování žádosti o informace

Související

Transparency International k dění v Bystrci

Transparency International k dění v Bystrci

21. 4. 2009 v 21.04 • Témata: , , , ,

Následující text je odpovědí Transparency International na podání Ing. Milana Kuchaře. Pan Kuchař jej obdržel 21. dubna 2009. Případné chyby, překlepy a jiné rozdíly proti původnímu textu jdou na vrub převodu z tištěné do elektronické podoby. Originální podobu dopisu (naskenovanou) si můžete stáhnout na konci článku, stejně jako v textu zmiňovanou pojistnou smlouvu zastupitelů, zákon o obcích a právní vyjádření ministerstva 4/2008.

Vážený pan
Ing. Milan Kuchař
Kuršova 5
635 00 Brno-Bystrc

V Praze dne 16. dubna 2009

Transparency International – Česká republika, o. p. s. (dále jen „TIC“) je nevládní nezisková organizace zabývající se dlouhodobě problematikou korupce. V této souvislosti bylo TIC předáno Ministerstvem vnitra, odborem efektivní veřejné správy (dále jen „MV ČR“) dne 20. března 2009 Vaše podání poukazující na korupční jednání představitelů městské části Bmo – Bystrc (dále jen „MČ“). Současně bylo TIC předáno stanovisko MV ČR ze dne 13. února 2009 (dále jen „Stanovisko“) týkající se některých částí Vašeho podání.

Předané podklady TIC posoudila, přičemž se zaměřila na (i) povinnost obce informovat občany o činnosti jejích orgánů, (ii) práva občana obce podávat podněty k orgánům obce, (iii) smluvní vztahy MČ.

(i) povinnost obce informovat občany o činnosti orgánů obce

Z Vašeho podání vyplývá, že MČ dlouhodobě neinformuje občany o činnosti rady MČ, a to ani na zasedáních zastupitelstva MČ, ani jiným způsobem. V dubnu 2008 MČ zrušila informační vývěsní skřínky a potřebné informace (např. o zasedání zastupitelstva nebo rady MČ) neobsahuje ani radniční periodikum.

Podle ustanovení § 97 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) je „obec povinna informovat občany o své činnosti na zasedání zastupitelstva obce a dále jiným způsobem v místě obvyklým“.

Ze Stanoviska vyplývá, že zákonem stanovená povinnost předpokládá aktivní přístup obce a jejich orgánů při informování občanů. Sdělované informace by měly být obecnějšího charakteru, tzn. obec tyto informace sděluje bez toho, že by někdo žádal o konkrétní informaci např. podle zákona č. 106/1999 Sb. Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Nad rámec informací sdělovaných občanům na zasedání zastupitelstva může obec informovat občany prostřednictvím úřední desky. Z ustanovení § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vyplývá, že pro orgány územního samosprávního celku se zřizuje jedna úřední deska, která musí být nepřetržitě přístupná. Obsah veřejné desky zveřejňuje dále obec i způsobem umožňující dálkový přístup.

K dalším způsobům, jak informovat občany obce, patří obvykle radniční periodikum. V této souvislosti TIC konstatuje, že není povinností obce vydávat radniční periodikum. Pokud však takové periodikum existuje, mělo by být využíváno k informování občanů o důležitých událostech v obci, kterým datum zasedání zastupitelstva nebo rady bezpochyby je.

TIC zastává názor, že radniční periodikum by nemělo občany informovat jednostranně a tendenčně. V periodiku by měl být vytvořen prostor jak pro „opoziční“‚ zastupitele, tak pro názory a připomínky občanů.

Podle zákona o obcích není obec povinna zřizovat informační vývěsné tabule. Jejich existenci nebo neexistenci nelze tedy obci přikládat k tíži.

Nejzávažnější porušení ustanovení § 97 zákona o obcích spatřuje TIC v absolutním neinformování občanů o činnosti rady. TIC doporučuje obrátit se v této věci na starostu MČ, který je podle ustanovení § 103 odst. 4 zákona o obcích odpovědný za informování veřejnosti o činnosti obce.

V případě, že starosta MČ nezjedná nápravu, je vhodné obrátit se na MV ČR s konkrétním podnětem na provedení výkonu kontroly samostatné působnosti podle ustanovení § 128 a násl. zákona o obcích. V případě Vašeho zájmu Vám bude TIC v této záležitosti ráda nápomocna.

(ii) práva občana obce podávat podněty k orgánům obce

Ve Vašem podnětu uvádíte, že zastupitelstvo a obecní úřad MČ opakovaně nereagují na Vaše podněty týkající se obecních záležitostí.

Podle ustanovení § 16 odst. 2 písm. g) zákona o obcích má občan obce právo „podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty; podání orgány obce vyřizují bezodkladně, nejdéle do 60 dnů (jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů)“.

Dále poukazujeme na ustanovení § 16 odst. 2 písm. f) zákona o obcích, podle něhož mají občané obce právo „požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce nebo zastupitelstvem obce; je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů“.

Pro posouzení povinnosti jednotlivých orgánů obce reagovat na podněty občanů podle výše uvedených ustanovení, je záhodno zkoumat jejich vzájemný vztah.

Jelikož zastupitelstvo a rada obce mohou jednat a rozhodovat pouze na svých jednáních a zasedáních, v praxi by právo občana obce podle výše uvedených ustanovení vedlo ke stejné povinnosti zastupitelstva a rady obce, a to projednat danou věc na zasedání nebo schůzi.

K těmto závěrům dospělo i stanovisko MV ČR č. 4/2008, podle něhož je „základ obou práv ve vztahu k zastupitelstvu či radě obce totožný, neboť v obou případech by jim odpovídala povinnost zastupitelstva či rady obce zabývat se danou věcí na svém zasedání nebo schůzi, tj. povinnost projednat ji. Protože však v případě práva podle písm. g/ je povinností příslušného orgánu podání věcně vyřídit, zatímco v případě práva podle písm. f/ nikoli, a protože každou jednotlivou otázku by bylo možno zastupitelstvu či radě předložit podle obou ustanovení (v zásadě pouze v závislosti na zvolené formulaci konkrétního podání), došlo by akceptováním shora uvedeného výkladu ke stavu, kdy by dvě ustanovení ukládala v obsahově identické věci odlišný postup, což nelze považovat za uspořádání odpovídající vztahu občana obce a zastupitelstva a rady obce. „

Podle MV ČR se tedy ustanovení § 16 odst. 2 písm. g) zákona o obcích nevztahuje na podání určená zastupitelstvu obce nebo radě, vůči nimž je třeba vždy postupovat podle speciálního ustanovení § 16 odst. 2 písm. f) zákona o obcích.

S ohledem na výše uvedené TIC konstatuje, že pokud zastupitelstvo MČ nereagovalo na Vaše podněty, nepostupovalo v rozporu se zákonem o obcích za podmínky, že tyto nebyly podepsány nejméně 0,5 % občanů obce.

Dále TIC konstatuje, že obecní úřad MČ je povinen odpovídat na podněty občanů ve smyslu ustanovení § 16 odst. 1 písm. g) zákona o obcích. Pokud tedy obecní úřad na Vaše podněty nereagoval, postupová! v rozporu se zákonem o obcích. TIC proto navrhuje obdobný postup jako v předchozím bodu (i).

(iii)  smluvní vztahy MČ

V další části Vašeho podání popisujete údajné korupční jednání spočívající v tom, že rada MČ schválila dne 19. prosince 2008 pojistné smlouvy pro pojištění odpovědnosti zastupitele za škodu způsobenou obci.

Bez podrobné znalosti obsahu pojistného závazku TIC konstatuje, že samotná možnost pojištění odpovědnosti zastupitele za škodu způsobenou obci se jeví jako potenciální způsob ochrany majetku obce před chováním osob odpovědných za nakládání s obecním majetkem. TIC však zdůrazňuje, že veškeré náklady na pojištění by podle našeho názoru měli nést pouze zastupitelé, a nikoliv obec. V každém případě však k této věci nemůžeme bez podrobné analýzy smluvního vztahu vzniklého na základě pojistné smlouvy zaujmout detailnější stanovisko. V této věci tedy nabízíme možnost vypracování právní analýzy vztahů vyplývajících z předmětné smlouvy s důrazem na veřejnoprávní regulaci nakládání s majetkem územního samosprávného celku.

Dále uvádíte, že MČ ne vymáhala smluvní pokutu ve výši jeden milion Kč za porušení smlouvy o správě obecních bytů uzavřené se soukromou společností.

Korupčního jednání se měli představitelé MČ dopustit i v případě dohod o spolupráci při výstavbě nástavbových bytů na obecních domech, které nebyly schváleny zastupitelstvem obce. Závazky obou smluvních stran byly přesto v průběhu let 2007 a 2008 realizovány.

Podle ustanovení § 38 odst. 1 zákona o obcích musí být majetek obce využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly.

Ve smyslu ustanovení § 38 odst. 7 zákona o obcích jsou představitelé obce povinni zajistit vymáhání smluvní pokuty. V případě, že tak představitelé obce nečiní, jednají v rozporu se zájmy obce. Proto by také plně odpovídali za škodu způsobenou obci z hlediska občanskoprávních předpisů příp. z hlediska trestněprávních předpisů.

Platnost a/nebo ekonomickou nevýhodnost veškerých výše uvedených smluvních vztahů a postup představitelů MČ nelze však dále hodnotit bez právního posouzení předmětných smluv. Máte-li proto jakoukoliv z výše popsaných smluv (a souvisejících dokumentů) k dispozici, zašlete je, prosím, TIC. V opačném případě si TIC smlouvy a relevantní podklady sama vyžádá na základě zákona o svobodném přístupu k informacím a v návaznosti na učiněné závěry zváží možnosti dalšího postupu ve věci.

David Ondráčka
ředitel
Transparency International – Česká republika, o. p. s.
Sokolovská 260/143
180 00 Praha 8

Na vědomí: Ministerstvo vnitra, odbor efektivní veřejné správy
DOPORUČENĚ S DODEJKOU

Ke stažení

Naskenovaný dopis Transparency International (PDF)
Pojistná smlouva č. 7100779764 pro pojištění odpovědnosti zastupitele za škodu způsobenou obci (PDF)
Zákon o obcích 128/2000 Sb. (PDF)
Stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 4/2008 (PDF)

Související

Ing. Milan Kuchař: Quo usque tandem?
Anežka Jenešová k aktivitám Milana Kuchaře
Ing. Milan Kuchař proti politicko-úřednickému terorismu
Zápis z jednání Rady (zastupitelstvo bude řešit opakované napadání členů Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc Ing. Milanem Kuchařem)
Ing. Milan Kuchař: Pomoc při prosazení demokracie v Bystrci
Ing. Milan Kuchař: Despota nepatří na radnici
Ing. Milan Kuchař: Redakční rada lhala
Ing. Milan Kuchař: Pochvalný dopis
Ing. Milan Kuchař: Sabotáž demokracie
Obálka pana Kuchaře