Příspěvky se štítkem ‚poděkování’

Poděkování starostovi

18. 1. 2016 v 08.08 • Témata: , , , , , , , ,

Fotbalový klub FC Dosta Bystrc-Kníničky má v současně době sedm mládežnických družstev. Pro jejich chod je nutno zajistit nejen dostatek mladých hráčů a trenérů, ale i hrací a treningové plochy a k tomu rovněž příslušné materiálové vybavení. V roce 2015 vypsal úřad Jihomoravského kraje dotační programy jak na materiálové vybavení mládežnických družstev, tak i na drobnou údržbu zařízení, které slouží v areálu FC Dosta Bystrc – Kníničky k naší činnosti.

Celkem byly vypsány čtyři dotační programy. Naše žádosti o tyto dotace směřovaly zejména na tři z nich, které jsou velice blízké našim potřebám a  činnosti. Že jsme opravdu na tyto tři dotační tituly dosáhli a byly nám příslušné finanční částky přiděleny je i velkou zásluhou ÚMČ Brno – Bystrc, zejména pana starosty JUDr. Tomáše Kratochvíla.

Chtěl bych touto cestou poděkovat panu starostovi jménem všech našich mládežníků, jménem výboru i jménem svým za jeho angažovanost při schválení těchto dotací a následné připsání finančních částek na náš účet.

Ing. Maxmilián Směja v.r., předseda
FC Dosta Bystrc-Kníničky

Bystrčáci děkují za pomoc

21. 9. 2014 v 10.10 • Témata: , ,

????????????????? ????????????????? ?????????????????

Plakáty Bystrčáků visí v Bystrci nejen na komerčních plakátovacích plochách, ale i na desítkách míst v prodejnách, provozovnách služeb a dalších objektech. Děkujeme všem majitelům a provozovatelům, kteří nám dali svolení. Vaše pomoc je neocenitelná, moc si jí vážíme. Velký jmenovitý dík patří i paní Jaroslavě Osuské, dámě, jejíž osobní charisma otevírá dveře i tam, kde by pro jiného zůstaly zavřené.

Prosíme, pokud máte k dispozici jakýkoli objekt, v němž či na němž je možné umístit plakáty či letáky a byli byste k tomu ochotni, ozvěte se nám (604 761 154, posta@bystrcaci.cz). Naše kandidátka na starostku Hana Jindrová vám plakát ráda podepíše s osobním věnováním. Není-li u vás prostor na plakát, postačí i menší letáky, třeba jen umístěné někde na stolku pro zákazníky. Vaše ochota má nejen nesporný vliv na úspěch v kampani, ale je pro nás také důkazem důvěry místních lidí.

Ještě jednou mnohokrát děkujeme.

Viktor Lošťák
kandidát do zastupitelstva městské části Brno-Bystrc – Bystrčáci, www.bystrcaci.cz

Děkuji poctivé nálezkyni

18. 4. 2013 v 16.28 • Témata: , , , ,

kvetiny-823Děkuji poctivé nálezkyni, které dnes našla a vrátila telefon mého syna.

Když dnes mému synovi vypadl telefon z kapsy, našla jej u pivotéky na Vondrákově ulici v Brně-Bystrci mladá žena se světlými vlasy, v bílém svetříku, která šla s růžovým kočárkem (golfovými holemi) na procházku. Telefon mě asi před tři čtvrtě rokem stál pět tisíc, takže ztráta by to byla opravdu velká. Poctivé nálezkyni opravdu mnohokrát děkuji.

-hj-

SMART Comp přispěl dětem

19. 5. 2011 v 13.06 • Témata: , , , , , , , , ,

Společnost SMART Comp. a.s. přispěla finančním darem dětem ze základní školy Heyrovského 32 v Bystrci. Částku 3 500 korun poukázala firma na účet Klubu rodičů při základní škole, který z peněz financuje předměty, které žákům školy zpříjemňují pobyt a různé zábavné akce.

Společnost SMART Comp. a.s., která vznikla v roce 1998, je provozovatelem a vlastníkem telekomunikační sítě NETBOX. Sídlo firmy je v Brně-Bystrci (Kubíčkova 8). SMART Comp poskytuje bezplatné internetové připojení všem bystrckým školám a školkám.

Sdružení rodičů při základní škole Heyrovského vzniklo v roce 2010 na podporu dětí, které tuto školu navštěvují. V letošním roce uspořádalo například knižní bazar, jehož výtěžek šel na zakoupení předmětů do vybavení školy.

Předsedkyně sdružení Michaela Lužová poděkovala za vítaný finanční dar. Klub rodičů jej použije pro financování Zábavného odpoledne pro rodiny. Akce, pořádaná v rámci Brněnských dnů bez úrazu, se bude konat v sobotu 28. května 2010 od 14:00 na hřišti základní školy a všichni rodiče i děti, ať již navštěvují kteroukoli ze škol, jsou srdečně zváni.

Související

Stránky společnosti SMART Comp
SMARTComp nabízí práci
Klub rodičů při ZŠ Heyrovského
Základní škola Heyrovského 32 v Bystrci
Školní sdružení hledá medvěda. S velkým pytlem
Knižní bazar vynesl peníze pro děti
Školní sdružení z Heyrovského: Hnusotu ověří anketa
Knižní bazar na Heyrovského
Výtvarná soutěž Klubu rodičů

Podpisy pro zmocněnce veřejnosti získány

8. 3. 2011 v 08.44 • Témata: , , , , , , , ,

Potřebné dvě stovky podpisů pro zmocněnce veřejnosti Ing. Luboše Rause a Ing. Martina Krále se podařilo získat. Pro Luboše Rause se podepsalo 278 lidí, pro Martin Krále je 366 podpisů. Zmocněnci veřejnosti tak mohou předložit námitky k územnímu plánu, týkající se Horního náměstí.

Všem, kteří se podepsali, děkuji, a také děkuji všem členům občanského sdružení Horní náměstí, kterří se o sbírání podpisů zasloužili.

Anežka Jenešová
předsedkyně občanského sdružení Horní náměstí

Související

Na Ečerově dnes budou sbírat podpisy

Věci veřejné děkují voličům

18. 10. 2010 v 19.38 • Témata: , , ,

Strana Věci veřejné děkuje všem bystrckým občanům, kteří aktivně uplatnili své volební právo a svoje důležité hlasy dali podle své úvahy straně Věci veřejné, nebo dalším plně důvěryhodným stranám, prosazujícím otevřenost a průhlednost při rozhodování o řádné správě obce a při rozhodování o promyšleném a s občany předem projednaném nakládání i obecním majetkem a veřejnými prostředky.

Rozhodování Rady městské části,stejně jako jednání Zastupitelstva městské části, musí být pod trvalou kontrolou občanů! Zpráva o činnosti Rady MČ musí být podle ustanovení §97 zákona přednesena na každém veřejném jednání ZMČ tak, aby občané v sále měli právo a možnost se k jejímu obsahu vyjádřit. Jedině tak je možné trvale zmenšit a podstatně omezit prostor pro korupční vlivy i eliminovat tlaky silných developerů na vedení bystrcké radnice! Zlepšení úrovně v informování veřejnosti by se mělo projevit již v tomto čísle Bystrckých novin, kdy na naši výzvu z 13. 10.  při jednání ZMČ přislíbil pan RNDr. Vladimír Vetchý zveřejnění nejnovějších informací o zahájaní výstavby nové mateřské školky na Kamechách, letos – a s prostavěním částky cca 10 milionů Kč.

Občan, jeho práva, zájmy a potřeby budou při rozhodování nově zvolených orgánů samosprávy v Bystrci vždy na prvním místě! Za projevenou voličskou přízeň a za důvěru bystrckým občanům děkujeme.

Ing. Milan Kuchař
předseda klubu strany VV v Bystrci

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé

15. 10. 2010 v 22.10 • Témata: , , , ,

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,

jménem svým i jménem členů občanského sdružení Horní náměstí vám chci poděkovat za vše dobré, co jste pro Bystrc v právě končícím volebním období vykonali.

Práci některých z vás sdružení během posledních let kritizovalo. Nemá smysl zastírat, že části zastupitelů volební úspěch nepřejeme a odejdou-li ze své funkce definitivně, uvítáme to.  Všem z vás bez rozdílu však přejeme úspěch a dobrý život v rovině lidské.

Náš spor vidíme vždy jen jako věcný, nikoli osobní. Jestliže máme na některé záležitosti názor ostře opačný, neznamená to, že bychom chtěli, abyste ze své funkce odcházeli provázeni opovržením a záští. Věříme, že každý z vás bez výjimky se zastupitelem stal z upřímné snahy Bystrci prospět.

Víme, že kritika vždy poukazuje na věci špatné a ty dobré opomíjí. I když jsme některé zastupitele kritizovali a i v budoucnu kritizovat budeme, jsme si jisti, že u každé a každého z vás dobré skutky převažují.

Přeji vám znovu vše dobré v osobním životě. Děkujeme vám. Každý z vás obci prospěl. Ať už tím, co dobrého vykonal, nebo jen tím, že neprovedl ještě něco horšího.

Anežka Jenešová
předsedkyně občanského sdružení Horní náměstí