Příspěvky se štítkem ‚podchod’

Strážníci na Ečerově lámou dětem nohy

22. 12. 2011 v 10.27 • Témata: , , , ,

Titulek článku je lživý nebo přinejmenším silně přehnaný; puzení něco spáchat bylo však příliš silné. Nicméně i pan Víťa se domnívá, že městská policie může dětem, které přecházejí Vejrostovu ulici u zastávky Ečerova, způsobit úraz.

„Nechápu činnost strážníků MP na přechodu pro chodce u konečné zastávky tramvaje č.1 (Ečerova) v ranních hodinách,“ kroutí hlavou pan Víťa. „Místo aby vychovávali řidiče, že na přechodu se dává přednost chodci, chodce zastavují a pouští vozidla.“

Výchova ranních řidičů by mohla spočívat například v soutěžním kvízu. Strážníci by řidiče zastavili, vytáhli z aut a sestavili skupinky po šesti až deseti. Těm by pak dávali různé otázky o bezpečnosti provozu, což by je pobavilo, nad chytáky by se společně zasmáli a vítězný řidič by vyhrál šálek kávy s praporčicí na služebně. Jenže to oni ne.

„Za vrchol považuji, že tito strážníci posílají děti podchodem,“ vadí panu Víťovi. „Přitom je zde cedulka, že v zimním období se tato cesta neudržuje, takže riskují, když je v současné době vše namrzlé, úraz těchto dětí.“

Místo žertovného kvízu hážou strážníci školáky do zmrzlého podchodu a zhovadile se smějí praskotu dětských kostí. Možná nebožátkám i kradou svačiny. Tak hrůzostrašné scény se odehrávají každé ráno u Ečerovy ulice. Úřade, co s tím uděláš?

„Úkolování strážníků městské policie nespadá do kompetence Úřadu městské části Brno-Bystrc,“ trapně se vymlouvá Pavel Košina, který sám sebe nazývá referentem dopravy. Zohavené děti bez svačin, zato se zlámanými hnáty, jsou mu jedno. „Veškeré připomínky, stížnosti a pod. k práci městské policie řeší Ředitelství Městské policie Brno, Štefánikova 43, 602 00 Brno, e.mail podatelna@mpb.cz.“

„Podchod na konečné tramvaje při ul. Ečerové je funkční i přes zimní období. Přístupové rampy do podchodu se udržují schůdné,“ dodává cynik Košina a myslí si, jak z toho snadno vybruslil.

Ale kdeže, pane Košino. Jen počkejte, až se vás bulvár zeptá. Pane Košino, vaše dítě podchodem nechodí, že? A pak řekneme „áha“, a bude to takové významné „áha“.

-mm-

Otázku i odpověď jsme převzali ze stránek bystrckého úřadu. Kde přebral Martin Mrzák nevíme.

Miloš Kudera: Tajemství

31. 10. 2011 v 09.04 • Témata: , , , , , , , ,

Zveřejňování  nákladů konkrétních stavebních akcí v Bystrci je stále jen výjimečné. V první půli roku se opravoval podchod při ulici Ečerova. Opravu prováděly Dopravní stavby Brno, které mi tvrdily, že jediný subjekt, kterému mohou výši nákladů sdělit, je bystrcká radnice. Tam to ale nikoho vůbec nezajímalo, prý se jich tato věc absolutně netýká. Zajímavé. Až po několika dnech, několika telefonátech a vlastně oklikou jsem se onu sumu, kolik stála generálka podchodu, dozvěděl: 3 940 000 Kč. Není to náhodou až podezřele blízko zřejmě zadanému limitu 4 mil.?

Z iniciativy mé a potažmo dr. Altmana* bylo opraveno parkoviště pod Rerychovou ulicí, a opět není nikde možno zjistit, kolik to vlastně stálo. Brněnské komunikace, které akci provedly a jimž pravděpodobně parkoviště i patří, takové věci prostě nesdělují. Radnici to opět ani nezajímá.

Před pár týdny proběhla ve Společenském centru beseda nad studií parku pro Horní náměstí. Tady je výše investice známá, bude to 17 milionů. Otázky ale nezmizely: bylo vypsáno nějaké výběrové řízení, nebo byla na studii určena přímo jedna firma? A ta firma, co vyrobila studii, bude také investorem? Proč se zadává zhotovení studie, když ještě není vyřešena směna předmětných pozemků a ani peníze na samotný park nejsou v dohlednu? A ještě: třetina parku, která je stále vyhrazena pro „jádrovou smíšenou“ výstavbu, tak toto určení územního plánu je opravdu „slovo boží“? Opravdu už není síly, která by změnila na „park“ celou plochu Horního náměstí? Věřím, že kdyby byla na naší radnici vůle, tak že by to šlo.

Ani v jednom případě se tedy nedělalo žádné výběrové řízení. První dvě jmenované akce zřejmě prováděly přímo subjekty, které jsou zároveň vlastníky opravovaných nemovitostí a mají i svůj stavební podnik. V případě parku ale bychom architektonickou soutěž i na studii a posléze výběrové řízení na dodavatele víc než jen uvítali. Objektivně efektivní proces staveb nebyl tedy zajištěn. V případě parku je ještě naděje. Pokud bude vůle radnice, tak věřím, že by park mohl být dokonce na celém dotčeném území. A že by Bystrc měla přehled o tom, co se v jejím katastru děje a za kolik, a tyto informace (třeba na webu) vždy zveřejnila? Jistě by to aspoň část občanů hodně zajímalo, jsou to totiž peníze z jejich daní. Jen ten zájem obce zatím nevidět.

Miloš Kudera

* Míněn PhDr. Jiří Altman, místostarosta Bystrce (ČSSD). Poznámka Bystrčník

Související

Společný majetek – věc neveřejná?
Miloš Kudera: Pan Klimeš versus pan Altman
Vandalové a zastupitelská slepota
Horní náměstí? Podle studie park, na který schází peníze
Jak bude vypadat Horní náměstí? Studie ateliéru RAW má začít diskuzi
Obrazem: Most na Vejrostově opraví do konce prázdnin

Společný majetek – věc neveřejná?

28. 7. 2011 v 20.10 • Témata: , , , ,

Za poslední půlrok se pod okny našeho bytu zhmotnily dvě investice. Nejdřív k té první, menší:

Pravděpodobně jako ohlas na moji kritiku výtluků v chodníku uvnitř tramvajové smyčky (opraveno ihned a s jistě zanedbatelnými náklady), se vzala mnohem víc z gruntu i oprava výmolů v koridoru pro pěší na parkovišti pod Reryškou. Nejdříve se tam objevily barevné čáry, vyznačující rozsah budoucí opravy, pak byl proveden výkop pro budoucí dlažbu a sejmutí koberce v horní části. Když se posléze vše vydláždilo, vyrovnalo a zaasfaltovalo, byly ještě po čtrnáctidenní přestávce zality okraje asfaltu penetralem, aby novou spárou nezatékalo do podloží. Akce netrvala ani dva měsíce (nebo spíš celé dva měcíce?), a chodci mohou být opravdu spokojeni.

Pan místostarosta Altman, který po mém příspěvku v Bysrčníku počátkem tohoto roku vyjádřil svůj údiv nad tím, „z jak malého exkrementu je možno uplést tak obrovský bič“ zřejmě tento nepatrný „exkrement“ rozšířil do formátu, hodného své funkce, postavení i postavy. Už jsem se chystal jeho zásah pochválit, chyběla mi k tomu jen „maličkost“. Vědět, kolik to celé stálo. Abych nedej bože pana Altmana nakonec nepřechválil. I šel jsem na naši radnici s vírou, že to bude otázka jedné dvou minut. Od té doby jsem ale už uskutečnil 6 telefonátů, několik rozhovorů na staveništi a dvě návštěvy našeho úřadu, onu sumu jsem ale stále ještě nezjistil.

Na radnici to vůbec nikoho nezajímá. Je (byla) to prý věc Brněnských komunikací. Tam mi dva inženýři sdělili, že nejsou oprávněni to číslo vyslovit, prý jsou „akciovka“ a jako taková prý nejsou „povinná osoba“. Na námitku, že jsou sice akciovka, ale vlastněná 100% městem, a oprava ze 100% veřejného majetku byla jistě hrazena z daní občanů, nebyl brán žádný zřetel. Prý informace dávají jen našemu úřadu. Jak jsem ale zjistil, toho se věc „vůbec netýká“.

Druhá akce je podstatně větší. Od února se hodně z gruntu generálkuje podchod pro pěší u konečné tramvaje č.1. Koncem července bude konečně vše hotovo. Sice nikdo nikdy nespatřil občana, který by podchod využil k původnímu účelu (jen občas tam naše milá mládež, krytá před deštěm, bubnovala na bubínky a k tomu si vykuřovala travičku), ale budiž, asi už hrozilo zřícení, a likvidace podchodu ve stylu toho bývalého u zastávky ZOO by nejspíš přišla na podobné peníze.

Ale opět: kolik toto dílo stálo? Na radnici mě odkázali na Magistrát, odbor dopravy, Kounicova 67. Tam jsem se přes počáteční vstřícnost dozvěděl po asi dvaceti minutách totéž: nic nesdělujeme, zeptejte se v Bystrci. U nás v Bystrci se ovšem o peníze vůbec nezajímají, nikdo to tu nemá v pracovní náplni, paní vedoucí stavebního odboru počínaje, přes odbor životního prostředí až po odbor investic. Prý to Bystrci vůbec nepatří, a basta. Moje námitka, že je to přece v našem katastru, pro naše občany a navíc z daní nás všech, byla u všech dotázaných brána jako otázka z nějaké jiné civilizace, snad dokonce z Marsu. Jakoby tu zazněla poprvé. Ale to číslo jsem se nakonec dozvěděl. Dělníci dopravních staveb mě odkázali na svého parťáka, ten na mistra a mistr na stavbyvedoucího. Až tento pán, jménem Jaroslav Pikna, mi asi po dvaceti minutách hledání a pátrání zavolal a sdělil sumu: 3 940 000,-Kč  (slovy: tři miliony devět set čtyřicet tisíc korun českých). Je to málo? Je to moc? To ať posoudí specialisté.

Co z tohoto pátrání plyne? Stále se mluví o boji proti korupci, o průhlednosti veřejných zakázek, o komplexní informovanosti. Když se ale podíváme na konkrétní zakázku, není vůbec snadné se o ní cokoliv dovědět. Najednou to není ničí povinnost, dozvíme se, že mnohý majetek na katastru obce jí vlastně nepatří, a ten komu patří nám nic neřekne. Toho, kdo městskou část spravuje asi vůbec nezajímá, co se na jeho území děje, natož kolik to stojí. Ale za tento neutěšený stav si mohou i občané sami. Tím, že se o obecní záležitosti nezajímají. Pořád se tu žije v domnění, že se nás tyto věci vůbec netýkají. Přitom jde o naše peníze, které si stát vzal z našich příjmů prostřednictvím povinných daní. Divíme se, proč jsou stát, ale i města a obce zadluženy, a přitom je nám docela jedno co se děje pod našimi okny, kde ty dluhy vznikají. Byla ta která investice vynaložena efektivně? Jak vypadalo výběrové řízení – a bylo vůbec nějaké? Nebyla cena zakázky navýšena? Jak bylo vyloučeno předražení? Kdo celou věc kontroloval?

Pane Altmane, vaši milí a jinak vstřícní úředníci na radnici v Bystrci, na které jste mě minule odkazoval, o tom co tu popisuji nemají ani ponětí. Nevyčítám jim to, nemají to asi v tzv. popisu práce. Ve svých povinnostech byste to ale měli mít přinejmenším vy, naši volení zastupitelé. Jen vy máte možnost ony pracovní povinnosti zaměstnanců žádoucím způsobem doplnit. Takže, omlouvám se, ale s pochvalou musím zatím v obou případech ještě počkat.

Miloš Kudera
Rerychova ulice, Bystrc

Související

Miloš Kudera: Pan Klimeš versus pan Altman
Vandalové a zastupitelská slepota
Obrazem: Most na Vejrostově opraví do konce prázdnin

Žebětínští hasiči čistili cesty pro žáby

22. 3. 2011 v 22.43 • Témata: , , , , , , ,

Dobrovolní hasiči z brněnské čtvrti Žebětín dnes pomáhali místním žábám. Vyčistili sedm podchodů pod silnicí, kterými žáby prochází k rybníku, kde se páří. Žabí stezky se vždy před zimu zanesou usazeninami a žáby se tak k vodě nemohou dostat. Hasiči tak dnes hadice a stříkačky nepoužívali k uhašení požáru, ale aby proudem vody vymyli listí, větve a bláto z podchodů.

Veškerou techniku mají hasiči neustále připravenou k zásahu u požáru, takže se na čištění žabích podchodů nemuseli nijak zvlášť připravovat. „K čištění průchodů vyrazilo devět hasičů v plné výzbroji a máme tu dvě hasičská auta, která nabírají vodu na pročištění žabích tunelů,“ popsal akci jejich velitel Petr Jelínek. Pro žebětínské dobrovolné hasiče je čištění podchodů tradicí, na žádost obce ji provádí už deset let.

(…)

Zkráceno, celý článek a video najdete na www.ct24.cz

Obrazem: Připraveno pro sprejery

13. 9. 2010 v 14.58 • Témata: , , , ,

no images were found

Zvítězí Antifa nebo Národní odpor? Napjati jsme byli v polovině června, kdy si stoupenci těchto prospěšných uskupení navzájem přemalovávali nápisy v podchodu u tramvajové zastívky Ondrouškova. V politickém střetu však nakonec zvítězil ten nejlépe financovaný – město Brno. Za šest miliónů nakoupilo bazén šedé barvy a vyslalo dělníky, aby všechna graffiti přetřeli. A tak se i stalo.

Podchod na Ondrouškově je nyní šedý jak životy nás všech, ale zároveň čistý a plný příležitostí. Kdo se jich chopí první? Napětím nedutám.

Text: Martin Mrzák, Foto: Oháňka

Související

Antifa odporuje Odporu
Brno za šest miliónů vymaže nacionální socialismus
Hrázní: Policie zatkla umělce

Antifa odporuje Odporu

13. 6. 2010 v 09.23 • Témata: , , , , , ,

no images were found

Dříve než magistrát dokázal rozjet svou šestimiliónovou akci a vymazat všechna graffiti ve městě, zaútočila na nápis v podchodu na Ondrouškově Antifa. Militantním anarchistům se zřejmě nelíbila černá barva, kterou se na stěnách propagovali národní socialisté (ano, právě ti) a tak ji překryli nápisy červenými. Odkazy na Národní odpor vystřídaly linky na Antifa a GNWP a heslo „Nedej náckům žádnou šanci“.

Zuří v bystrckém podchodu nesmiřitelný boj dvou extrémistických uskupení? Nebo jde hlavně o to, že se podchodem courají děti z vyučování v nedaleké základní škole? Nechají si nacionalisté příkoří na svých nápisech spáchaná líbit? Jaká další barva přibude?

Svět graffiti je plný temných dobrodružství.

Související

Graffiti magazín
Národní odpor
Antifa.CZ
GNWP.CZ