Příspěvky se štítkem ‚pobočka’

Jan Hlaváček: Dobrovolné aktivity mají být dobrovolné

2. 5. 2012 v 11.43 • Témata: , , , , , , , , , ,

Bystrčtí zastupitelé na posledním jednání 11. dubna „porcovali medvěda“. V nadsázce tak místostarosta Petr Fedor (TOP 09) označil každoroční přidělování finančních darů z rozpočtu městské části různým subjektům, převážně organizacím organizujícím v Bystrci sportovní, kulturní či jinou spolkovou činnost.

Bystrcký medvěd je jen útlý – celkem váží 180 tisíc korun – a zájemců o porce je hodně. Letos jich bylo dvaadvacet, ne na všechny se dostalo. Po delší rozpravě schválili zastupitelé původní navrh rady, upřednostňující sport, mládež, ryze bystrcké akce a žadatele, kteří nemohou mimo Bystrc podporu získat.

Přidělování darů zaujalo koordinátora nedávno založené bystrcké pobočky Strany svobodných občanů Jana Hlaváčka, a tak jsem se ho zeptal – co by Svobodní udělali jinak? Komu by peníze dali, komu ne a dali by je vůbec někomu? Vždyť mantrou Strany svobodných občanů je „laissez faire, jejich ideologií liberalismus a všechny dotace považují za zlo. Když se za dva roky dostanou do bystrckého zastupitelstva, nezruší už dnes vyhublého „medvěda“ docela?

-vl-

*

Dobrovolné aktivity mají být dobrovolné

Pokud někdo označuje aktivity své nebo svého spolku za dobrovolné, tak ať skutečně zůstávají dobrovolnými. Nebo si je snad město objednalo, že je má skrz dotace platit? Pokud je aktivita přínosná i pro někoho dalšího, nechť na ni přispějí ti konkrétní, kdo je za přínosné považují, samozřejmě dobrovolně, ne prostřednictvím daní. Výjimku může tvořit jediný případ, a to, když příjemce dotace nemůže jít a peníze si vydělat. V seznamu, o kterém zastupitelé jednali, jde o tyto subjekty:

  • Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Fugnerova 30, Brno
  • Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. míst. org. II/3 Vavřinecká 15
  • Slezská diakonie, Na Nivách 7, 737 01 Č. Těšín, středisko – Poradna rané péče Dorea, Kamenná 21, 639 00 Brno
  • Svaz důchodců ČR, MO Brno, Běhounská 17, 602 00 Brno
  • Armáda spásy v ČR, Petržílkova 2565/23, Praha, NZDM Jonáš, Kubíčkova 23, 635 00 Brno
  • Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR o.s. Roháčkova 15, 617 00 Brno

V prvním kole bychom tedy nevyloučili těchto šest subjektů. Zbývá otázka, jak moc je požadovaná dotace službou bystrckým občanům, a jak moc účelná je zamýšlená investice. V tomto konkrétním případě se jedná o šest žádostí, které se dají přezkoumat, rozhodnutí zdůvodnit, vše zdokumentovat a zveřejnit.

Pro ostatní, sportovní a zájmové organizace, výpadek příjmu v řádu jednotek procent jejich ročního rozpočtu neznamená nic fatálního. Maximálně drobné omezení činnosti nebo větší tlak na získání peněz ze soukromých zdrojů. Nezapomínejme, že s žádostí o dotaci, splněním podmínek dotace a řádným vyúčtováním je spojena práce a další povinnosti, takže skutečný přínos dotace v řádu tisíců je ve skutečnosti velmi malý. Ovšem toto rozdávání peněz má další důsledek: na skutečně potřebné a bezmocné zůstává méně peněz. Například šest výše zmíněných organizací žádalo na konkrétní projekty obdrželo v součtu jen 45 tisíc korun z požadovaných (a jimi jistě pečlivě zdůvodněných) 140.000,-. Hanba by mne fackovala, kdyby se můj syn za tyto peníze například proháněl po hřišti.

S úctou

Jan Hlaváček
Strana svobodných občanů
Pobočka Brno-Bystrc

Ke stažení

Dary městské části 2012
Zásady poskytování darů

Související

Zastupitelé rozdělují dary: Bystrc nemá zachraňovat hříchy tohoto světa
Svobodní mají pobočku i v Bystrci
Strana svobodných občanů (web)
Strana svobodných občanů na Wikipedii

Svobodní mají pobočku i v Bystrci

28. 3. 2012 v 07.08 • Témata: , , , , ,

Strana svobodných občanů má od 27. března svou pobočku i v Bystrci. Koordinátorem místní organizace se stal Ing. Jan Hlaváček.

Strana svobodných občanů (Svobodní) byla založena v roce 2009. Svobodní se hlásí k pravicově liberální orientaci, základním bodem jejich ideologie je minimalizace státu a volný trh; prosazují vyrovnaný státní rozpočet, redukci státních institucí a snížení daní.

„Chceme se aktivně zúčastnit už nejbližších krajských voleb a v roce 2014 uspět ve volbách komunálních,“ uvedl koordinátor bystrcké pobočky Jan Hlaváček.

Oficiálně zahájí pobočka Svobodných v Bystrci činnost až během jednoho nebo dvou týdnů. Podle Hlaváčka je nejdříve nutné, aby její ustavení schválil krajský sněm strany.

Poslední průzkumy odhadují, že by Svobodní v parlamentních volbách získali 3,6 % hlasů.

Související

Strana svobodných občanů (web)
Strana svobodných občanů na Wikipedii
FACTUM: Svobodní atakují hranici 5 %

Bystrcká knihovna provoz omezí

7. 12. 2011 v 12.47 • Témata: , ,

Bystrcká pobočka Mahenovy knihovny (Vondrákova 15) v příštím roce omezí půjčovní dobu. Důvodem jsou škrty magistrátu v rozpočtech příspěvkových organizací. Knihovna, podobně jako další instituce, musí v roce 2012 oželet pětinu svého rozpočtu.

Vedení knihovny stále neoznámilo rozsah omezení provozu. Knihy, půjčené do konce roku, mají prodlouženou lhůtu na vrácení až do 25. ledna. Důvodem je, že ani zaměstnanci sami dnes nevědí, nakolik bude knihovna od ledna vůbec fungovat.

Zároveň s omezením služeb se zvedají poplatky za promeškané vrácení knihy. Z nynější jedné koruny denně na desetinásobek.

Bystrc má už nyní, před omezením provozu, ze všech městských částí nejhorší služby místní knihovny. Zatímco jiné části Brna se srovnatelným počtem obyvatel mají dvě nebo i tři pobočky, Bystrc má jen jedinou. V počtu svazků na jednoho obyvatele je na tom Bystrc také nejhůře. Přestože Bystrc má obyvatel jako větší okresní město, provozní doba místní knihovny je výrazně kratší než bývá běžné i v mnohem menších obcích.

Existuje plán na rekonstrukci místní pobočky. Měla by rozšířit prostory a vést ke zkvalitnění služeb. Investici cca 22 milionů však musí schválit Rada města Brna a ta se podle všeho k ničemu takovému v dohledné době nechystá.

Zaměstnanci pobočky Mahenovy knihovny v Bystrci vyjádřili obavy z propouštění.

-ba-

Související

Omezení provozu knihovny – žádné informace předem
Pavel Greňo: Rekonstrukci knihovny musí schválit Rada Brna
Bystrcká pobočka Mahenovy knihovny v číslech
Libuše Nivnická, ředitelka Mahenovy knihovny: Bystrc ani Žebětín se rušit nebudou
V Bystrci není co škrtat, už teď je na tom nejhůř
Knihovna v Bystrci asi nezavře, může však výrazně omezit provoz
Edita Vališová, Mahenova knihovna: Ředitelka tu není, nic vám neřeknu, děkuji, nashledanou
Zruší Onderka knihovnu v Bystrci a Žebětíně?
Brno hledá peníze na kanalizaci, Mahenova knihovna proto zruší pobočky

Pavel Greňo: Rekonstrukci knihovny musí schválit Rada Brna

28. 11. 2011 v 07.34 • Témata: , , , , ,

Mahenova knihovna bude příští rok, podobně jako další příspěvkové organizace města Brna, operovat s o pětinu sníženým rozpočtem. To má mít vliv i na provoz  její bystrcké pobočky, ačkoli zatím nebylo oznámeno jaký.

Čtenáři Bystrčníku ukázali na číslech, že už nyní je na tom Bystrc, co se týče knihovních služeb, ze všech brněnských městských částí nejhůř. V poměru k počtu obyvatel je zde nejen nejméně knih k vypůjčení, ale podobně velké městské části Brna mají dvě nebo i tři pobočky.

Pavel Greňo (ČSSD) je v současnosti jediným zástupcem koalice jak v Bystrci, tak zároveň v Brně. Zeptal jsem se ho, jak situaci s místní pobočkou knihovny vidí on.

„O situaci pobočky Mahenovy knihovny samozřejmě vím, i já vnímám stav jako neutěšený,“ odpověděl Pavel Greňo. „Problém vidím v tom, že škrty, které se dotknou města Brna v příštím roce v částce cca 900 milionů, vedou k úsporám příspěvkovým organizacím v působnosti města. Město nemá jinou možnost se s touto situací vyrovnat, než snížit dotace příspěvkovým organizacím. Protože město, aby fungovalo, musí zajistit základní jeho chod, proto se hledá východisko ze situace, kdy stát, potažmo ministerstvo financí zkracuje dotace.“

„Pobočka Mahenovy knihovny Vondrákova 15 je v řešení,  byl schválen investiční záměr rekonstrukce pobočky prozatím komisí investiční a kulturní RMB a Rada města Brna bude schvalovat zařazení této akce do operativního plánu investic. Tato rekonstrukce bude stát cca 22 mil. Mohu vám za sebe říci, že udělám vše pro to, aby knihovna fungovala, ale nejsem všemohoucí,“ dodal bystrcký radní a brněnský zastupitel Pavel Greňo.

-vl-

Související

Bystrcká pobočka Mahenovy knihovny v číslech
Libuše Nivnická, ředitelka Mahenovy knihovny: Bystrc ani Žebětín se rušit nebudou
V Bystrci není co škrtat, už teď je na tom nejhůř
Knihovna v Bystrci asi nezavře, může však výrazně omezit provoz
Edita Vališová, Mahenova knihovna: Ředitelka tu není, nic vám neřeknu, děkuji, nashledanou
Zruší Onderka knihovnu v Bystrci a Žebětíně?
Brno hledá peníze na kanalizaci, Mahenova knihovna proto zruší pobočky

Bystrcká pobočka Mahenovy knihovny v číslech

4. 11. 2011 v 08.33 • Témata: , , , , , ,

Způsobí úsporná opatření magistrátu zrušení bystrcké nebo žebětínské pobočky Mahenovy knihovny? To se Bystrčník pokoušel zjistit od minulé středy. Nakonec nám ředitelka knihovny Libuše Nivnická potvrdila, že přímo o zrušení se neuvažuje; provoz však může být od počátku přístího roku nějakým způsobem omezen.

V souvislosti s tématem čtenáře zajímalo, kolik čtenářů do bystrcké knihovny vlastně chodí a další čísla. Pro odpověď jsme si zašli jednak na web Knihovny Jiřího Mahena, jedna na pobočku samotnou, kde nám je poskytla její vedoucí Libuše Pelánová.

Nuže: V Bystrcké pobočce se nabízí k půjčení 28 875 knihovních jednotek, z toho 3 682 CD. Zbytek, tj. 25 193 kusů, jsou knihy a časopisy. Knihovna registruje celkem 2 252 čtenářů, z toho je 734 dětí a 1 518 dospělých. Čtenáři ročně navštíví knihovnu 26 792×, pokud se započtou i lidé, kteří přijdou kvůli veřejnému internetu a dalším službám (besedy apod.), bystrcká knihovna ročně zaznamená 31 084 návštěv. Ročně se uskuteční 88 943 výpůjček.

Knihovna má otevřeno 26 hodin týdně, o prázdninách 16 hodin týdně. Celkem je to 1 272 hodin ročně. V průměru se tak za hodinu otevírací doby uskuteční 70 výpůjček, 1,2 výpůjčky za minutu.

Paní vedoucí odmítla sdělit, kolik na pobočce pracuje knihovnic. Prý jde o „interní údaje“. To je samozřejmě úplná pitomost, protože knihovna je povinný subjekt, na který se vztahuje zákon o informacích, a tak si může kdokoli vyžádat i výši jejího platu. Ale tentokrát nebyla vůle se hádat, a tak rovnou řekněme, že jde o tři a půl plného úvazku, rozděleného mezi pět osob. Toto číslo od reality příliš vzdáleno nebude.

Výroční zpráva Mahenovy knihovny neuvádí žádné ekonomické údaje o provozu (!). Odhadněme náklady na provoz pobočky konzervativně na jeden milion ročně. Každý z čtenářů tak obdrží ročně dotaci cca 450 korun, jedna výpůjčka je dotována zhruba 11 korunami. Nesmíme však opomenout další služby, které knihovna poskytuje (besedy, výstavy a internet).

Počet čtenářů celé Mahenovy knihovny vzrostl mezi roky 2009 a 2010 o cca 3,5 %. Růst v minulých letech byl podobného řádu, několik procent ročně.

Zastřešením nyní otevřeného atria by bystrcká pobočka získala navíc plochu, která je téměř stejná, jako plocha stávající.

Ptal se Viktor, počítal Aleš

Související

Libuše Nivnická, ředitelka Mahenovy knihovny: Bystrc ani Žebětín se rušit nebudou
V Bystrci není co škrtat, už teď je na tom nejhůř
Knihovna v Bystrci asi nezavře, může však výrazně omezit provoz
Edita Vališová, Mahenova knihovna: Ředitelka tu není, nic vám neřeknu, děkuji, nashledanou
Zruší Onderka knihovnu v Bystrci a Žebětíně?
Brno hledá peníze na kanalizaci, Mahenova knihovna proto zruší pobočky

Žebětínská pošta se stěhuje

11. 7. 2011 v 16.35 • Témata: , , , , ,

Česká pošta s. p. sděluje, že místní pobočka na Křivánkově nám. 35 bude naposledy otevřena v pátek 15. července a od pondělí 18. července bude provoz přesunut na nové pracoviště – Dům sv. Jana Nepomuckého, Křivánkovo nám. 27, vchod z Helenčiny ulice.

Provozní hodiny zůstanou v platnosti. V pondělí, středu a pátek je otevřeno 8-11 a 13-17, v úterý a čtvrtek 8-11 a 13-18 hodin.