Příspěvky se štítkem ‚Petr Ulrich’

Kohoutovický les: Starosta se jen lituje, říká Petr Ulrich

20. 4. 2012 v 19.03 • Témata: , , , , , , , ,

Obyvatelé Kohoutovic se bouří. Protestují proti údajnému záměru vykácet 1,5 hektaru lesa u Chopinovy a Bellovy ulice. Les, sloužící až dosud rekreačním účelům, by po změně územního plánu měl uvolnit místo garážím.

Místní lidé se dokázali během několika dnů účinně zorganizovat. Dobře připravenou účastí na jednání brněnského zastupitelstva dosáhli, že zastupitelstvo nepřijalo k záměru žádné usnesení. Spor se tak vrátil zpět do městské části a aktivisté mají nyní možnost donutit kohoutovickou radnici, aby zrušila svůj souhlas se změnou územního plánu.

Jak nyní zamýšlejí nespokojení občané postupovat? Jakým způsobem jednají s radnicí – jednají-li vůbec – čeho chtějí dosáhnout a jakými prostředky? Na otázky Bystrčníku odpověděl neformální vůdce aktivistů Petr Ulrich.

*

Viktor Lošťák: Dobrý den, pane Ulrichu. Nyní, když se spor o les u Chopinovy ulice dostal zpět do Kohoutovic, svolal starosta Petr Šafařík (ČSSD) veřejné shromáždění. To byl, pokud vím, i jeden z vašich požadavků. Na ničem dalším – když tak mne opravte – jste se ale už neshodli, počínaje termínem setkání. Vy – tedy lidé, protestující proti změně územního plánu – jste nejdříve anketou zjistili termín, který by byl pro lidi nejlepší. Starosta však určil datum sám. V době, kdy se starosta Šafařík rozhodoval o termínu veřejného shromáždění, kontaktoval vás nějak, abyste mu sdělili, který den je pro vás nejvhodnější?

Petr Ulrich: Ne, starosta Šafařík s námi vůbec nekomunikoval, přitom o našem protestu prokazatelně věděl. Máme navíc důkazy, že starosta toto veřejné shromáždění včetně termínu prioritně konzultoval se stranou vlastníků, kteří tak o všem měli mnohem lepší a čerstvější informace, než my – byli a jsou tak zvýhodněni. Dlouho také nebyla ze strany radnice zveřejněna žádná konkrétní informace v této věci a vše bylo pro nás zahaleno v mlze.

První oficiální prohlášení pan starosta Šafařík udělal až poté, kdy obdržel náš otevřený dopis s výzvou, aby toto veřejné shromáždění připravoval s námi. Nebýt naší otevřené výzvy, je otázkou, zda a hlavně kdy by vůbec starosta svůj termín pro setkání občanům zveřejnil. Myslím si, že by tak učinil až na poslední chvíli a to v nejméně příhodnou dobu, aby to lidé přehlédli. To plně odpovídá jeho stylu jednání s občany. Naše výzva ho evidentně zaskočila

Ve vašem otevřeném dopise jste starostu také žádali, aby vám na jednání dal rovnocenný prostor. Odpověděl vám starosta?

Ano, odpověděl, ale opět ve stejném demagogickém a osobním tónu jako byla jeho veškerá dosavadní komunikace v této věci s občany.

Když se ukázalo, že vámi a radnicí navržené termíny jednání se neshodují, pokusil se to starosta nějak řešit?

Starostova reakce by se dala shrnout tak, že žádné datum není optimální a proto je to vlastně jedno a zůstane to tak, jak určil on.

Žádali jste také, aby jednání moderoval někdo nezávislý. Vyhověl vám starosta?

Jeho reakce na náš požadavek, aby setkání moderoval zkušený a nezávislý moderátor, byla – cituji: „Má-li uvedené setkání moderovat zkušený či dokonce profesionální moderátor, je otázkou, zda výsledek bude takový, jaký si představujete. A kdo by určil, jaký moderátor je případně nezávislý?“

Starosta přitom ani nevzal v potaz naše upozornění na to, že takové zmanipulované veřejné setkání a projednávání pak nemůže považovat za legitimní.

Setkání ještě neproběhlo, nedá se tedy tvrdit, že je zmanipulované. Je ale jasné, že se toho obáváte.

Starosta se ve své rétorice neustále snaží přesunout věcnou část problému do zcela jiné roviny, a to osobní, kde náš protest bagatelizuje, uznává jen svou „pravdu“ a lituje se, jak jsou na něj lidé zlí. Žádná sebereflexe a pokus o vstřícný a transparentní krok. Jen manipulativní hry, za které ho bohužel ze svých daní platíme a on na ně, narozdíl od nás, tak má dostatek času.

Odpověď starosty Kohoutovic Petra Šafaříka na otevřený dopis aktivistů

Pane Ulrichu,

odpovídám Vám tímto na podněty, které uvádíte k připravované veřejné diskuzi .

Termín konání veřejné diskuze byl připravován vedením městské části Brno-Kohoutovice na období, které bylo nejbližší možné po uzávěrce zpravodaje MČ Brno-Kohoutovice Kohoutovický kurýr – tedy tak, aby byl osloven co největší počet obyvatel. Termín byl také stanoven s ohledem na možnou a jistě potřebnou přítomnost zástupců Magistrátu města Brna a také s ohledem na přítomnost pana místostarosty Zorníka, který byl v ZMČ předkladatelem návrhu změny územního plánu v předmětné lokalitě (má dlouhodobě plánovanou dovolenou od 20.4. do 27.4.2012).

Není to tedy jinak, naprosto pak ne s úmyslem, který Vy osobně v Otevřeném dopisu zmiňujete. Myslím si, že každý termín je z určitého pohledu napadnutelný. Například odkládání na pozdější období bude chápáno jako vyhýbání se problému, příliš krátké období na svolání (které mimochodem navrhujete i Vy) zase znamená, že jsme obešli řadu spoluobčanů a nedostatečně informovali o jejich přímé možnosti vyjádřit se.

Má-li uvedené setkání moderovat zkušený či dokonce profesionální moderátor, je otázkou, zda výsledek bude takový, jaký si představujete. A kdo by určil, jaký moderátor je případně nezávislý?

Ač jsou Vaše podmínky silně ultimativní, mohu Vás ubezpečit, že na setkání prostor k vyjádření dostanete, stejně jako ostatní občané městské části – vždyť je to ten hlavní důvod pro svolanou diskuzi!

Je mi občas líto, jakým způsobem se mi někteří občané snaží znepříjemnit podmínky k mé práci. Určitá zaujatost některých osob je pak motivující k jisté destrukci připravovaných plánů. Snaží se ovlivnit svoje okolí a přimět je k pohledu na určitý záměr z jejich strany a tím společně pak nabývají síly a přesvědčení, že jedině jejich názor je zcela namístě.

Pane Ulrichu, máte jistě plné právo na vyjádření svého názoru, vždyť žijeme v demokratické a svobodné zemi. Jsem však znepokojen tónem, který z Vašeho Otevřeného dopisu plyne. Byl bych upřímně rád, kdybyste přijal moje objasnění důvodů k Vašim pochybám a nehledal v něm nějaké manipulace či skrytá překvapení.

Přeji Vám klidný víkend, ale i dny následující, já ho bohužel díky šíření polopravd, lží a útoků na moji osobu už poněkolikáté klidný mít nebudu.

Petr Šafařík
starosta MČ Brno-Kohoutovice

Probíhají nyní jakékoli jednání nebo kontakty mezi radnicí a aktivisty? Pokud ano, jaké?

Ne, neprobíhají. Pan starosta Šafařík se nás snaží v očích veřejnosti izolovat jako pár křiklounů a lhářů a věří, že jeho dosavadní zkušenost a praxe s oblbování občanů bude opět slavit úspěch.

V podstatě na ničem jste se tedy se starostou neshodli. Přijmou za takových okolností aktivisté  podmínky radnice? Přijdou vaši lidé na setkání?

Byť toto veřejné shromáždění již nyní dle evidentních důkazů považujeme za zmanipulované a špatně připravené, tak i přesto chceme ukázat svou dobrou vůli a přijdeme.

Obáváme se však, že v podání pana starosty Šafaříka a p. Macka se celá záležitost opět promění v pouhou frašku, kde nebude dán prostor pro racionální argumentaci, ale jen pro jejich divadlo, aby pak mohli říct „s veřejností bylo projednáno a podle nás je vše v pořádku, proto beton místo lesa schvalujeme a jdeme dál“.

Záznamů z jednání bude jistě hodně, takže si každý bude moci udělat názor. Děkuji za odpovědi.

*

Veřejné projednání záměru změny územního plánu u Chopinovy ulice se koná ve středu 2. května 2012 v 17:00 hodin v jídelně ZŠ Pavlovská, Brno-Kohoutovice (mapa).


*

Ke stažení

Otevřený dopis Petra Ulricha starostovi Kohotovic Petru Šafaříkovi (ČSSD)
VEŘEJNÁ DISKUZE Chopinova – pozvánka na 2. května

Související

Zachraňme Kohoutovice – Media Kit (všechny dokumenty k případu, shromážděné aktivisty)
Stránky kohoutovické radnice
Zachraňme Kohoutovice – stránka protestujících na Facebooku
Čištění lesa nesouvisí s protesty, ohrazují se mladí křesťané
Nedůvěřujeme vám, přesvědčte nás, píší kohoutovičtí svému starostovi
Občane neškoď!
Hynek Bouší: Výsledek považuji za vítězství
Kohoutovické kácení neprošlo zastupitelstvem
Videozáznam z jednání zastupitelstva
Garáže místo lesa? Plán město odložilo. Ale jen na čas

Čištění lesa nesouvisí s protesty, ohrazují se mladí křesťané

17. 4. 2012 v 10.02 • Témata: , , , , , , , , ,

Čištění lesa nijak nesouvisí s děním kolem lesa u Chopinovy ulice v Kohoutovicích, ohradil se vedoucí Společenství křesťanské mládeže v Brně Ondřej Valeš.

Mladí křesťané pořádají 16. května v Kohoutovicích dobrovolnickou akci, při níž budou čistit les. Objevil se názor, že brigáda se hodí kohoutovické radnici, která se v současnosti potýká s protesty místních obyvatel. Ti se obávají, že změna územního plánu, odsouhlasená místním zastupitelstvem, povede ke kácení lesa. Pokud by na čištění lesa přišlo málo lidí, bude radnice tvrdit, že zájem místních o les není tak silný, jak tvrdí, míní někteří aktivisté.

„Akce Čistý les se koná pravidelně každý rok, letos již pošesté,“ odmítá takové domněnky Ondřej Valeš.

Dobrý den všem,

jakožto hlavní vedoucí mládežnické organizace Společenství křesťanské mládeže v Brně Kohoutovicích se musím ohradit proti tvrzení:

„Ale ani kohoutovická radnice nelení a chystá „protitah“. Na 16. květen vyhlásila akci křesťanské mládeže – akci „Čistý les“. Žádá dobrovolníky, aby pomohli v čištění místního lesa.„Je jasné o co jim jde. Na brigádě bude málo lidí, nepřijdou protestující, řekne se, že lidi o les vlastně nestojí a že si tedy pokácení zaslouží,“ myslí si jeden z aktivistů.“

Pokud se o životní prostředí v Kohoutovicích zajímáte pravidelně, a ne jen jednorázově, musíte vědět že akce Čistý les se koná každý rok. Jen pro informaci se letos Čistý les bude konat již po šesté (vždy mezi 16.-24. květnem). Tzn. již 5 vyčištěných lokalit lesa jmenovitě: kolem Bašného pomníku, pod Stamicovou u TJ Tatran, Lesopark, za ulicí Pavlovská, stavební dvůr a vždy ještě další vzdálené lokality např. Myslivna.

Nevím kolikrát jste se akce čištění lesa zúčastnil, nebo jak ve svém volnu životnímu prostředí pomáháte, ale jistě Vás, i ostatní rád uvidím na šestém ročníku akce Čistý les. Tak tedy sraz ve středu 16. 5. 2012 od 16.30 hodin na zastávce Libušina třída směrem dolů, budeme čistit celý kopec Ostrá nad studánkou Blaženka.

Ondřej Valeš

K dalšímu střetu mezi protestujícími dojde ostatně už o několik dnů dříve. Ve středu 2. května se koná v Kohoutovicích veřejné setkání. Na něm chce radnice diskutovat s občany o změně územního plánu. Patrně nepůjde o setkání zcela poklidné. Jeden z mluvčích protestujících, Petr Ulrich, označil setkání předem za podvod.

„Starosta na nás jednoznačně připravuje další podvod – nastoupí tam se všemi vlastníky lesa a jejich příbuznými a příbuznými jejich příbuzných a pak řekne, že nás bylo málo a jednalo se jen o ojedinělé řvouny a lháře,“ je přesvědčen Petr Ulrich.

Rozhořčení místních došlo až tak daleko, že na facebookové stránce, organizující protesty, už ojediněle i vybízejí k násilnému řešení. „Mám chut dát Mackovi po čuňi!!! Kdo se přidá?“ ptá se člověk, který se podepsal jen přezdívkou.

-vl-

Ke stažení

Čistý les – pozvánka

Související

Stránky kohoutovické radnice
Zachraňme Kohoutovice – stránka protestujících na Facebooku
Nedůvěřujeme vám, přesvědčte nás, píší kohoutovičtí svému starostovi
Občane neškoď!
Hynek Bouší: Výsledek považuji za vítězství
Kohoutovické kácení neprošlo zastupitelstvem
Videozáznam z jednání zastupitelstva
Garáže místo lesa? Plán město odložilo. Ale jen na čas

Nedůvěřujeme vám, přesvědčte nás, píší kohoutovičtí svému starostovi

13. 4. 2012 v 10.27 • Témata: , , , , , , , ,

Poté, co nespokojení obyvatelé Kohoutovic zabránili svými protesty na jednání brněnského zastupitelstva přijmout usnesení, jež by podle nich směřovalo k vykácení 1,5 hektaru lesa, se dění z Brna vrací do městské části. Další událostí má být veřejné projednání záměru s občany.

„Žádám vás, abyste se k nám, občanům, postavil čelem a tuto kauzu s námi transparentně projednal,“ píše v otevřeném dopisu starostovi Kohoutovic Petru Šafaříkovi (ČSSD) mluvčí protestujících Petr Ulrich.

Starosta už dříve oznámil, že veřejnou schůzi s občany svolá. Nejdříve mluvil o termínu v dubnu, později o počátku května. Odklady se občanů dotkly, stejně jako fakt, že o konkrétním datu se jako první se značným předstihem dozvěděli majitelé pozemků, o nichž se jedná. Pro majitele je vlastnictví lesa nevýhodné, změna na stavební parcely by jim přinesla významný zisk.

„Jak to, že o termínu ví přednostně jedna strana a druhá nikoliv?“ zeptala se na webu radnice paní Marie Sotolářová.

„Ubezpečuji Vás, že jednáme o tom, aby se na jednání dostavili nejen zástupci MČ, ale také z MMB a z institucí, které mohou podat relevantní údaje k zamýšlené úpravě územního plánu a návazných řešení. Mám-li sdělit, proč „o záležitosti ví jedna strana a druhá nikoliv“ mohu se pouze domnívat, že je to dáno právě výše uvedenými předběžnými vyjednáváními o přítomnosti námi oslovených zástupců,“ odpověděl starosta Šafařík.

Že se s mlhavou odpovědí lidé nesmíří dali rázně najevo otevřeným dopisem. Podepsán je pod ním Petr Ulrich, neformální vůdce protestujících.

„Žádám vás, aby setkání s občany proběhlo v termínu, který je pro pracující občany příhodný. Ve světle vašich dosavadních činů vás podezírám z manipulativního chování, kdy záměrně termín stanovujete na dobu, kdy se občané nemohou uvolnit z práce a ještě navíc na dobu mezi státními svátky, kdy se dá očekávat, že většina občanů bude na dovolené a na setkání dorazí pouze vaši motivovaní příznivci – vlastníci pozemků,“ napsal starostovi Petr Ulrich.

Lesy brzdí krněnský rozvoj, musí se vybetonovat.

Nezávislý audit ukázal, že se v kohoutovických lesích obtížně parkuje. Lesy proto budou vykáceny a zality betonem. Za tímto futuristickým projektem stojí náš nejoblíbenější náměstek primátora, neohrožený stavitel čehokoli kdekoli, Bc. Ladislav Macek. Již jeho obskurní bakalářská práce ukázala, že se nenechá vázat konvencemi. Nyní můžeme s úžasem sledovat, kterak si poradí se zhoubným plevelem českých lesů – se stromy. Jak ukázaly mnohé studie z Kazachstánu, ve vybetonovaném lese se mnohem lépe parkuje, chodí, nebo třeba jen tak polehává na rozpáleném betonu. Tato koncepční vize dálného východu uhranula i nejlepšího starostu Kohoutovic, Petra Šafaříka.

(…)

Standa Sluníčko Láska
www.zitbrno.cz

V dopise je dále vysloven požadavek, aby setkání moderovala nezávislá osoba a všechny strany sporu dostaly rovnocenný prostor.

„Setkání moderované vámi, nebo vašimi lidmi a tak plně ve vaší režii je pro nás za daných okolností nelegitimní a manipulativní,“ myslí si Petr Ulrich.

Kohoutovičtí si nejdříve anketou zjistili, jaký termín je pro ně nejpříhodnější. Nejvíc se lidem hodilo nedělní odpoledne. O setkání v neděli 22. dubna pak požádali starostu.

Jedná se o dobu, kdy občané nemají pracovní závazky vůči svým zaměstnavatelům a mohou se tak setkání zúčastnit,“ vysvětluje Petr Ulrich. „Naše důvěra ve vás nyní neexistuje. Přesvědčte nás, že zájem občanů je pro vás určující a dáte jim proto přednost před vlastní nedělní rekreací,“ zní závěr otevřeného dopisu.

Letáky aktivistů strhali strážníci

Letáky, které kohoutovičtí aktivisté vyvěsili v lese, aby informovali své spoluobčany, strhali strážníci městské policie. Policie připustila, že jednala z konkrétního podnětu, odmítla však sdělit, kdo byl jeho původce. Protestující se domnívají, že strážníky poslala přímo radnice.

Akci strážníků v kohoutovickém lese zdokumentoval 2. dubna odpoledne jeden z místních obyvatel.

Starosta Šafařík spekulace odmítl. „Městskou policii nemůžeme úkolovat. Strážníky jsem nikam neposílal,“ odpověděl o den později na dotaz Bystrčníku.

Janu Konečnou, mluvčí občanského sdružení Pro Kohoutovice, které je na letácích podepsáno, informovala policie, že vyvěšování v lese je nezákonné.

„Lidé nemají žádnou možnost, jak získat zásadní informace o místě, kde bydlí: v Kohoutovickém Kurýru se je nedočtou, také mají zakázáno ptát se na zasedání zastupitelstva svých zastupitelů. A většina dotazů na oficiálním webu radnice zůstane také bez odpovědi,“ komentovala Jana Konečná.

Dopis aktivisté odeslali 12. dubna. O den později se na webu kohoutovické radnice objevilo pozvání: „Akce se koná ve středu 2. května 2012 v 17:00 hodin v jídelně ZŠ Pavlovská.“ Starosta tedy svůj původní termín požadavkům občanů nijak nepřizpůsobil.

Případ se mezitím dostal do brněnských i celostátních médií, referovala o něm regionální televize. Známý web Žít Brno, utahující si z brněnského magistrátu, mu věnoval článek. Ale ani kohoutovická radnice nelení a chystá „protitah“. Na 16. květen vyhlásila akci křesťanské mládeže – akci „Čistý les“. Žádá dobrovolníky, aby pomohli v čištění místního lesa.

„Je jasné o co jim jde. Na brigádě bude málo lidí, nepřijdou protestující, řekne se, že lidi o les vlastně nestojí a že si tedy pokácení zaslouží,“ myslí si jeden z aktivistů.

-vl-

Ke stažení

Otevřený dopis Petra Ulricha starostovi Kohotovic Petru Šafaříkovi (ČSSD)
VEŘEJNÁ DISKUZE Chopinova – pozvánka na 2. května
Čistý les – pozvánka

Související

Stránky kohoutovické radnice
Zachraňme Kohoutovice – stránka protestujících na Facebooku
Občane neškoď!
Hynek Bouší: Výsledek považuji za vítězství
Kohoutovické kácení neprošlo zastupitelstvem
Videozáznam z jednání zastupitelstva
Garáže místo lesa? Plán město odložilo. Ale jen na čas
Lidé z Kohoutovic protestovali proti kácení – zpravodajství České televice (v čase 14:26)
Část kohoutovického lesa mají nahradit garáže, místní se bouří
Kohoutovičtí půjdou s transparenty na velkou radnici
Kohoutovický les: Starosta občany neuklidnil, protesty pokračují
Kohoutovice: Aktivisté chystají ofenzívu
Kácení lesa: Kohoutovický starosta vydal prohlášení
Setkání občanů ve věci protestu proti kácení lesa v Kohoutovicích
Kácení lesa v Kohoutovicích: Protesty narůstají
Vzrostlý les by v brněnských Kohoutovicích mohl ustoupit parkovišti
Garáže místo lesa? Chopinova a arogance moci

Občane neškoď!

12. 4. 2012 v 10.14 • Témata: , , , , , , , , , , ,

Obyvatelé Kohoutovic se už tři týdny bouří proti záměru místní radnice. Ta, jak se domnívají, chce změnit územní plán, aby mohla vykácet 1,5 hektaru vzrostlého lesa u Chopinovy ulice. Přestože kohoutovičtí radní  tvrdí, že nic takového se nikdy nechystalo a nechystá, občany tím neuklidnili. Paní Olga Hubíková, jedna z protestujících, shrnuje ve svém textu dosavadní události z pohledu aktivistů.

Text jsme převzali z Deníku Referendum, který jej publikoval jako první, s laskavým svolením autorky.

*

V brněnských Kohoutovicích chce zastupitelstvo změnit územní plán tak, aby bylo možné v lese postavit garáže. Místní občané se bouří, ale jsou umravňováni. Místní sdružení, které nechce nechat zastupitelům klid na práci, dokonce obtěžuje policie.

Představitele kohoutovické radnice v posledních dnech překvapila vlna aktivně projevované nedůvěry ze strany kohoutovických občanů. Ti totiž odmítli uvěřit, že kvůli stavbě několika garáží je nutné v územního plánu vyjmout z funkce lesa parcely o rozloze více než 16 000 m2 a pozměnit jejich funkci na tzv. dopravu v klidu. „Z území velkého zhruba jako dvě obří parkoviště OBI v Bystrci má být prostor pro hromadné garáže. To je v rozporu se stavebním zákonem. Podle zákona lze totiž změnit územní plán jen tehdy, nedají-li se využít již vymezené plochy. A vymezené plochy v lokalitě jsou, například 100 metrů odtud se chystá stavba několikapatrového parkovacího domu,“ komentuje záměr radnice Jana Konečná z občanského sdružení Pro Kohoutovice.

Znepokojené občany rozhodně neuklidňuje ujištění člena Rady MČ Brno-Kohoutovice a náměstka primátora města Brna Bc. Ladislava Macka, že lesu žádné nebezpečí nehrozí. Fakt, že zrovna radní Macek se v této záležitosti angažuje, a to i osobními útoky, v řadě lidí naopak posiluje pocit, že důvod obávat se o les rozhodně existuje. Ladislav Macek totiž v Brně dávno proslul svým umem mlžit a zároveň neotřelými postupy dotáhnout do konce, cokoliv si zamane, a klidně si přitom dle potřeby ohnout zákony. Nedávným příkladem je dodatečná legalizace černé stavby jeho vlastní chaty u brněnské přehrady. „V neděli jsem si všiml v lesní oboře za Kohoutovicemi na plotech cedulky s nápisem: Bude před vašimi domy les, nebo garáže? a skutečně jsem se vyděsil. To snad nemůže někdo myslet vážně, že by kdokoliv ze samosprávy Městské části Brno-Kohoutovice takový nesmysl podpořil,“ rozčílil se radní Macek v emailu adresovaném občanskému sdružení Pro Kohoutovice. Háček je v tom, že se v roce 2010, kdy zastupitelstvo MČ Kohoutovice udělalo k tomuto „nesmyslu“ první krok, nenašel nikdo, kdo by ho nepodpořil. Všichni jednomyslně hlasovali pro návrh na změnu ÚPmB v MČ Brno-Kohoutovice v lokalitě při ulici Chopinova. Všichni, včetně pana Macka.

V případě letáků je pan Macek na špatné stopě. Výpadem proti občanskému sdružení doutnající vzpouru kohoutovické veřejnosti neuhasí. Občanské sdružení Pro Kohoutovice určitě odpor vůči zmíněné změně územního plánu plně podporuje a chystá se v něm aktivně participovat a mapka se sloganem „Bude před vašimi domy les nebo garáže?“ skutečně pochází od členky sdružení, Dany Kalčíkové. Byla však umístěna pouze na webových stránkách sdružení jako informační materiál. Nikdo ze sdružení se jejím šířením po Kohoutovicích nezabýval.

V Kohoutovicích se totiž stalo něco lepšího. Na scénu spontánně vstoupili ve sdružení neorganizovaní kohoutovičtí občané. Z  webu sdružení stáhli mapku příslušné lokality a živelně ji vylepili na výlohy, sloupy i stromy v ohroženém lese. V tradičně pojímaném demokratickém systému by možná taková aktivita byla tolerována jako normální projev občanské angažovanosti. Progresivní kohoutovické hlavy pomazané ale tuší, že zdánlivě mírumilovný projev občanského odporu by se mohl ošklivě zvrhnout – je třeba včas zachrastit zbraněmi. Proto pro jistotu občanské sdružení, ač letákový polep nebyl jeho dílem, několikrát kontaktovala policie. Městská policie také ze stromů, které už to možná mají spočítané, letáky neohroženě strhala.

Letáková akce byla doprovázena facebookovou iniciativu Zachraňme Kohoutovice, kterou založil Pert Ulrich, jenž není členem sdružení. Jeho výzva se těší značné odezvě. I na květnou neděli se lidé byli ochotni osobně sejít a diskutovat další strategii postupu proti změně územního plánu. Pokud bychom podlehli klasické popírací strategii radního Macka, sešikovali se chudáci pomýlení občané do boje proti přeludu: „Dokonce jsem četl i zprávu, že se má u Chopinové vykácet 1,5 ha lesa pro výstavbu garáží. Nechápu, kdo má v Kohoutovicích zájem šířit takovéto nesmysly a co tím chce docílit. Vy sama dobře víte, že na zítřejším zasedání Zastupitelstva města Brna se o ničem takovém, jako kácení lesa v rozsahu dvou obřích parkovišť u OBI v Bystrci nebude jednat,“ pokusil se Macek demagogicky zpochybnit tvrzení Jany Konečné, jako by si ona celou věc vymyslela coby prodloužený aprílový žertík. To, co pan Macek vehementně vyvrací, přitom mezitím proběhlo i tiskem. Že by nepodložené fámy z MFDnes či Brněnského deníku?

Samozřejmě, že zastupitelstvo nehlasovalo a v budoucnu nebude hlasovat přímo o vykácení lesa. Vykácení lesa si snadno zajistí jiní, pokud k tomu představitelé města změnou územního plánu připraví podmínky. To, oč v úterý 3. 4. na zastupitelstvu mělo jít, občanům Kohoutovic prostřednictvím sdružení předem vysvětlil člen ZMB Martin Ander (SZ) . Upozornil na situaci po  prvním kole jednání o změně územního plánu , které proběhla bez účasti veřejnosti. „Tentokrát je mezi DOPORUČENÉ k dalšímu pořizování navržena změna B2-11/I: Prověřit změnu z lesa na parkovací plochy nad Chopinovou.“

Cílem odpůrců navrhované změny územního plánu se v této fázi mělo stát, aby zastupitelé Brna návrh přeřadili z doporučených mezi nedoporučené. Kohoutovičtí občané tedy dorazili 3. 4. 2012 se svými  plakáty a interpelacemi na zasedání ZMB ohradit se proti hrozbě, která dle pana Macka neexistuje. Uspěli jen částečně. Prozatím dosáhli pouze pozdržení procesu změny územního plánu týkající se dané lokality. Usnesení týkající se tohoto bodu nakonec nebylo přijato. To znamená, že návrh na zahájení změny územního plánu pro tuto lokalitu ze hry vyřazen nebyl.

Celá věc tak zůstává nadále otevřená. Podle předběžných informací se bude počátkem května konat diskuse občanů Kohoutovic, zastupitelů městské části a majitelů příslušných parcel. Lze očekávat, že proponenti překvalifikování funkce parcel v územním plánu se budou zaklínat nedostatkem parkovacích míst v Kohoutovicích. Kohoutovice mají zhruba stejné potíže s parkovacími místy jako většina ostatních hustě zalidněných sídel. Jakub Kořínek z o.s. Pro Kohoutovice, který se tématem parkování v Kohoutovicích dlouhodoběji zabývá, vysvětluje: „Otázka parkování je u nás řešena nekoncepčně – garáže se staví tam, kde se to někomu hodí, ale ne tam, kde lidé opravdu nemají kde zaparkovat. Výsledkem je ale mrhání pozemky – hodně plochy na málo aut. Nezanedbatelné jsou plochy příjezdových komunikací, které se staví opět neefektivně – tak aby investor srazil náklady na minimum. Takže jsou pak hned zase „potřeba“ garáže další.“ Podíváme-li se do stávajícího územního plánu, zjistíme, že pokud by byly garážové domy postaveny všude, kde je pro ně již nyní vyčleněno místo, budou jimi Kohoutovice prorostlé jak rakovinou.

Důvod položit na oltář automobilismu kus vzrostlého lesa tedy není. Neexistence analýzy problému parkování ani ucelené koncepce jeho řešení ale možná dlouhodobě hraje do karet těm, kteří chtějí investorům šikovně přičarovat pozemky k zabetonování. Lokalita za Chopinovou ulicí je pro developery jistě tak zajímavá, že záměr vybudovat pár garáží by mohl být jen využitím klasické metody „Jezinky“. „Jen dva prstíčky tam strčíme… jen pár garáží vám postavíme…“ a za pár let by mohli mít obyvatelé Chopinovy ulice za okny místo lesa třeba satelit. Fakt, že se celý plán s překvalifikování účelu lokality v územním plánu provalil ve chvíli, kdy se občané ještě mohou pokusit mu zabránit, vyvolává v některých papaláších agresivitu. Protože jak jinak si vyložit výpad radního Macka proti o.s. Pro Kohoutovice: „Prosím, pokud se nechcete zapojit do práce pro rozvoj Kohoutovic, aspoň Kohoutovicím neškoďte!“

Olga Hubíková

*

Související

Hynek Bouší: Výsledek považuji za vítězství
Kohoutovické kácení neprošlo zastupitelstvem
Videozáznam z jednání zastupitelstva
Garáže místo lesa? Plán město odložilo. Ale jen na čas
Lidé z Kohoutovic protestovali proti kácení – zpravodajství České televice (v čase 14:26)
Část kohoutovického lesa mají nahradit garáže, místní se bouří
Kohoutovičtí půjdou s transparenty na velkou radnici
Zachraňme Kohoutovice – stránka protestujících na Facebooku
Kohoutovický les: Starosta občany neuklidnil, protesty pokračují
Kohoutovice: Aktivisté chystají ofenzívu
Kácení lesa: Kohoutovický starosta vydal prohlášení
Setkání občanů ve věci protestu proti kácení lesa v Kohoutovicích
Kácení lesa v Kohoutovicích: Protesty narůstají
Vzrostlý les by v brněnských Kohoutovicích mohl ustoupit parkovišti
Garáže místo lesa? Chopinova a arogance moci

 

Kohoutovičtí půjdou s transparenty na velkou radnici

2. 4. 2012 v 10.22 • Témata: , , , , , , , , ,

Téměř tři desítky lidí se v neděli večer sešly v restauraci Na Trati v Brně-Kohoutovicích, aby se poradili, jak zabránit zničení místního lesa. Domnívají se, že radnice zamýšlí vykácet 1,5 hektaru vzrostlého lesa u ulic Chopinovy a Bellovy, a postavit místo nich garáže.

Podstatná část přítomných uvedla, že si bydlení v Kohoutovicích vybrala právě kvůli zeleni a blízkost lesa považují za jeho největší kvalitu.

„Máme kohoutovický les rádi, chceme pomoci k jeho záchraně,“ řekli na setkání otec a synové Bouší.

„Kvůli zeleni jsem se do Kohoutovic přistěhoval,“ uvedl Tomáš Šebesta. Stejně se vyjádřil Jan Coufal a další.

„Pořád tomu ještě nemůžu uvěřit,“ vrtěla hlavou na informacemi o kácení lesa Radka Stráská.

Zazněla celá řada stížností na chybějící informace.

„Přišlo by daleko víc lidí, ale museli by o záměru vědět. Radnice nikomu nic neřekla, jestli jsme se vůbec něco dozvěděli, bylo to až z letáků,“ řekl jeden z přítomných. Letáky po Kohoutovicích rozšířilo občanské sdružení Pro Kohoutovice.

Mezi občany přišel i jeden zastupitel, pan Martin Kyselák (KDU-ČSL).

„Jako opozičnímu zastupiteli se mi od koalice nedostane víc než deset, možná dvacet procent informací,“ stěžoval si zastupitel Kyselák. Přestože nabídl občanům všemožnou pomoc a kácení lesa označil za „trestný čin“, nebyl ostatními přijat právě vřele. Rozhořčení lidé odmítají příliš rozlišovat mezi jednotlivými politiky a každý „člověk z radnice“, ať již koaliční či opoziční, je považován předem za darebáka.

„Byl jsem přesvědčen, že se jedná pouze o několik parkovacích stání a šlo mi také o zahájení diskuze k tématu,“ hájil se Martin Kyselák. Ukázalo se totiž, že pro souhlas městské části se změnou územního plánu také hlasoval.

S transparenty na velkou radnici

Návrh na změnu územního plánu, která by v budoucnu měla kácení lesa umožnit, bude v úterý 3. dubna projednávat zastupitelstvo města Brna.

„Chceme interpelovat zastupitele,“ vysvětluje Petr Ulrich, místní občan, který setkání svolal. Interpelace začínají v úterý v 8:30.

„Jde o klíčový okamžik,“ myslí si Petr Ulrich a vybízí ostatní k účasti na jednání zastupitelstva. Ačkoli je pracovní den a pro mnoho lidí je obtížné se na zasedání dostavit, postupně zvedá ruce zhruba desítka lidí. Nikdo z nich dosud na jednání brněnského zastupitelstva nebyl. Někteří přiznávají, že budou muset překonat ostych, jiní je však povzbuzují. Po desítkách minut diskuze převládne bojovná atmosféra; na konci schůze se už řeší obsah a velikost transparentů, jenž si lidé na jednání přinesou. Někteří se rozhodli, že na zasedání zastupitelstva vezmou i rodinné příslušníky.

„V úterý se sejdeme před osmou na radnici,“ končí po hodině a půl schůzi Petr Ulrich. Lidé se rozcházejí, prvotní skepsi vystřídalo odhodlání. Jestli vydrží, bude v úterý ráno na velké radnici pěkný bugr.

-vl-

Kontakty

Petr Ulrich, Chopinova 4, Brno-Kohoutovice; zachranmekohotovice@centrum.cz, petr.ulrich@qbizm.cz, 602 711 890
Marie Sotolářová, marie.soty@centrum.cz, sotolarova@upcmail.cz, 724 181 488

Související

Zachraňme Kohoutovice – stránka protestujících na Facebooku
Kohoutovický les: Starosta občany neuklidnil, protesty pokračují
Kohoutovice: Aktivisté chystají ofenzívu
Kácení lesa: Kohoutovický starosta vydal prohlášení
Setkání občanů ve věci protestu proti kácení lesa v Kohoutovicích
Kácení lesa v Kohoutovicích: Protesty narůstají
Vzrostlý les by v brněnských Kohoutovicích mohl ustoupit parkovišti
Garáže místo lesa? Chopinova a arogance moci
Parkování místo lesa?
Stránky občanského sdružení Pro Kohoutovice

 

 

Kohoutovický les: Starosta občany neuklidnil, protesty pokračují

31. 3. 2012 v 09.38 • Témata: , , , , , , , , ,

Hněv kohoutovických občanů neustává. I přes prohlášení starosty Petra Šafaříka (ČSSD) pokračují protesty proti údajnému záměru vykácet poblíž Chopinovy ulice 1,5 hektaru vzrostlého lesa, sloužícího dnes pro rekreační účely. Na místě lesa by měly stát garáže.

Starosta Šafařík označuje zprávy o kácení za nepodložené. „Jedná se o malý zábor okrajových částí lesního porostu. V žádném případě nejde o žádný masivní zásah do lesa, jak je nepravdivě šířeno mezi občany,“ napsal ve svém prohlášení.

U Chopinovy ulice má padnout 1,5 hektaru lesa. Zdroj: Zachraňme Kohohoutovice

Lidé však starostovi vesměs neuvěřili. Ačkoli Petr Šafařík poukazuje na to, že plánované garáže mají zabírat plochu jen patnáctinovou proti rozloze, o níž mluví odpůrci, ti trvají na svém.

„Vše nasvědčuje tomu, že výstavba garáží je jen záminka pro změnu územního plánu a ve skutečnosti se zde po tajné dohodě s vlastníky parcel připravuje nová výstavba bytových domů,“ prohlašuje Petr Ulrich, jeden z organizátorů protestů. „Starosta celou kauzu bagatelizuje a uvádí informace, jež se rozcházejí s oficiálními zápisy z jednání zastupitelstva Kohoutovic, což občany ještě více mate.“

„I z oficiálních zdrojů radnice v této věci přichází rozporuplné a nejednoznačné informace. Pochybuji, že je to náhoda. Sladká slova pana starosty nám vykácenou zeleň už nikdy nenahradí. Vzpomeňte si, co nedávno udělal tajemník Macek v Bystrci – tito pánové nemají žádné skrupule a svědomí, před ničím se nezastaví. Velmi dobře umí manipulovat a schovávat se za byrokratickou mašinérii. Nesmíme se nechat uchlácholit, nesmíme polevit,“ burcuje Petr Ulrich.

„Prohlášení pana starosty ohledně velikosti území vypadá jako dezinformace. Po vlastních zkušenostech s panem starostou nevěřím, že i on sám přizná chybu, spíš to vypadá že prostě kalí vodu,“ myslí si Jana Konečná z občanského sdružení Pro Kohoutovice a dodává: „Také se možná snaží odvést občany od úmyslu zaměřit se nyní na zasedání zastupitelstva Brna.“

Brněnské zastupitelstvo bude projednávat změnu územního plánu v úterý 3. dubna. Protestující se chystají jednání zúčastnit. Už nyní oslovili brněnské zastupitele s naléhavou žádostí o zastavení změn, od některých dostali i odpověď.

„Ujišťuji vás, že budu proti takové změně a myslím, že by bylo vhodné, kdyby někteří občané Kohoutovic přišli a k projednávanému bodu promluvili,“ přivítal účast občanů na jednání Mojmír Vlašín (Strana Zelených).

Stránka Zachraňme Kohohoutovice si za prvních 48 hodin existence získala přes 120 příznivců. Další lidé diskutují na webu občanského sdružení Pro Kohoutovice. Právě aktivisté tohoto sdružení dokázali dostat informaci o plánu na kácení lesa mezi lidi. Až do té doby prakticky nikdo neměl o záměru žádné zprávy. Nedostatek informací kritizují i lidé mimo okruh protestujících.

„Uznávám, že ke zlosti tu důvod je. Převelikánskou a přímo průserovskou vadou na této kauze je absolutní neschopnost městské části dodat svým občanům včas informace,“ prohlásil Jaromír Blatný, člen komise pro informovanost a komunikaci Rady městské části. „Připomínkoval jsem proto na komisi, aby zveřejňovala na svém webu i připravované investiční akce soukromých subjektů.“

Letáky jsou v Kohoutovických lesích na každém kroku

O nápravu vyhrocené situace se dál snaží i starosta Petr Šafařík. Chce v dubnu svolat veřejné shromáždění, přesný termín však zatím nevyhlásil a mnoho důvěry mezi protestujícími si tím nezískal.

„Starosta slibuje setkání s občany v dubnu, poté, co již proběhne jednání Zastupitelstva města Brna. Snaží se tak občany ukolébat, ačkoli velmi dobře ví, že jde o čas a jakmile se proces schvalování rozběhne, občané se již budou muset řídit pravidly stavebního zákona a budou mít značně svázané ruce. Naopak tam se budou zastupitelé cítit jako ryba ve vodě,“ pochybuje o upřímnosti starostových snah Petr Ulrich. „Otázkou je, zda panu starostovi mohou občané ještě věřit. Vyzýváme pana starostu, aby setkání svolal v součinnosti s nimi a dal jim na něm rovnocenný prostor.“

Na neděli 1. dubna svolali nespokojení občané poradu. V 17 hodin se sejdou v kohoutovické restauraci Na Trati, aby se dohodli na dalším postupu.

-vl-

Související

Kohoutovice: Aktivisté chystají ofenzívu
Kácení lesa: Kohoutovický starosta vydal prohlášení
Setkání občanů ve věci protestu proti kácení lesa v Kohoutovicích
Kácení lesa v Kohoutovicích: Protesty narůstají
Vzrostlý les by v brněnských Kohoutovicích mohl ustoupit parkovišti
Garáže místo lesa? Chopinova a arogance moci
Parkování místo lesa?
Stránky občanského sdružení Pro Kohoutovice

Kohoutovice: Aktivisté chystají ofenzívu

30. 3. 2012 v 08.37 • Témata: , , , , , , , ,

Kohoutovičtí občané, nespokojení s údajným záměrem vykácet les o rozloze asi patnáct tisíc metrů čtverečních, se organizují k protestům. Poté, co místní občanské sdružení zveřejnilo informace o plánu na svém webu a jeho tiskové zprávy publikovala i celostátní média, přihlásila se řada místních lidí, kteří chtějí proti kácení aktivně vystoupit.V lese u Chopinovy ulice, jež má padnout, aby uvolnil místo pro parkování, ale i v oboře Holedná, lze v těchto dnech spatřit na stromech a plotech letáky s informacemi pro kolemjdoucí. Kohoutovičtí založili facebookovou stránku Zachraňme Kohoutovice, na níž se domlouvají na dalším postupu.

Jedním z kroků pro záchranu lesa má být i sepsání petice. Ta bude patrně adresována zastupitelstvu města Brna, které má záměr projednávat už 3. dubna.

Jen s peticí se však kohoutovičtí nespokojí. Plánují oslovovat zastupitele a jednání zastupitelstva navštívit osobně.

Na neděli 1. dubna svolal jeden z aktivistů, Petr Ulrich, setkání všech občanů, kteří chtějí les zachránit. Lidé se mají v 17 hodin sejít v místní restauraci Na Trati a poradit se o dalším postupu.

„Chceme se osobně seznámit a také prodiskutovat další kroky,“ napsal Petr Ulrich.

Situace se v posledních dnech natolik vyhrotila, že starosta Kohoutovic Petr Šafařík vydal zvláštní prohlášení. V něm se snaží rozlícené občany uklidnit.

„Jedná se o malý zábor okrajových částí lesního porostu. V žádném případě nejde o žádný masivní zásah do lesa,“ tvrdí starosta Šafařík. Aby občanům vše vysvětlil, rozhodl se dokonce svolat v dubnu veřejné shromáždění. Zda starostovo uklidňování obyvatele uspokojí, není jisté.

„Vypálíme radnici a všechny co tam sedí!“ napsal na Facebooku jeden z nespokojených. Jestli kohoutovické zlost neopustí, mají se místní politici na co těšit.

[rx] + -vl-

Ke stažení

Jeden z letáků (PDF)

Související

Kácení lesa: Kohoutovický starosta vydal prohlášení
Setkání občanů ve věci protestu proti kácení lesa v Kohoutovicích
Kácení lesa v Kohoutovicích: Protesty narůstají
Vzrostlý les by v brněnských Kohoutovicích mohl ustoupit parkovišti
Garáže místo lesa? Chopinova a arogance moci
Parkování místo lesa?
Stránky občanského sdružení Pro Kohoutovice

Setkání občanů ve věci protestu proti kácení lesa v Kohoutovicích

29. 3. 2012 v 15.21 • Témata: , , , , , , ,

Děkujeme všem za Vaši podporu a aktivitu. Rád bych Vás tímto pozval na setkání, kde bychom se mohli vzájemně osobně seznámit a také prodiskutovat další kroky.

Všichni máme málo času – navrhuji termín setkání tuto neděli v 17:00 v restauraci Na Trati v Kohoutovicích (Restaurace Na Trati, Libušina třída 880/25, Brno-Kohoutovice). Vím, že datum 1. 4. není příliš šťasné pro pozvání k setkání, ale bohužel to tak nějak vyšlo 🙁 ..není to apríl 🙂

Zdůrazňuji, že se jedná o iniciativu občanů – proto prosím jen k věci. Přihlaste se prosím přes tuto Aktivitu, ať víme, kolik nás bude.

Těším se na setkání. S pozdravem

Petr Ulrich
zachranmekohotovice@centrum.cz, 602 711 890
www.facebook.com/ZachranmeKohoutovice

Související

Kácení lesa v Kohoutovicích: Protesty narůstají
Vzrostlý les by v brněnských Kohoutovicích mohl ustoupit parkovišti
Garáže místo lesa? Chopinova a arogance moci
Stránky občanského sdružení Pro Kohoutovice

Kácení lesa v Kohoutovicích: Protesty narůstají

26. 3. 2012 v 08.33 • Témata: , , , , , , , , , , , , ,

Stále ostřejší protesty vyvolává zamýšlené kácení lesa v Brně-Kohoutovicích. Poté, co občanské sdružení Pro Kohoutovice zveřejnilo zprávu, že kohoutovičtí radní potichu schválili vykácení části lesa pro budoucí garáže, spustil se mezi místními lidmi pravý poprask.

Vedení kohoutovické radnice chce asi čtvrt kilometrů dlouhý pás lesa za Chopinovou ulicí, užívaný dnes pro rekreaci, využít pro parkování. Leckdo z kohoutovických tomu však nevěří.

„Jsem přesvědčený, že výstavba garáží je jen záminka a ve skutečnosti se bude jednat o výstavbu dalších bytových domů. To samozřejmě zcela zničí unikátní charakter ulic Chopinova a Bellova a celých Kohoutovic,“ myslí si Petr Ulrich.

„Když se podívám do pět až šest let vzdálené budoucnosti, tak na místě dnešního lesa podél ulice Chopinova až k Hájence vidím beton, natěsnané bytové sedmipodlažní domy, Lídl v přízemí, nedostatečné garáže a u Hájenky benzínovou pumpu. Do té doby několik let drastických stavebních prací a těžkotonážní auta hned vedle Obory,“ představuje si budoucí vývoj v lokalitě Petr Ulrich.

Záměr kohoutovické radnice pana Ulricha natolik rozezlil, že se rozhodl odpůrce zorganizovat. Založil proto na Facebooku stránku Zachraňme Kohoutovice.

Obyvatelům Kohoutovic vadí nejen plán samotný, ale také to, že je radnice neinformovala.

„Děkuji za upozornění na vašich internetových stránkách,“ napsal na webu sdružení Pro Kohoutovice člověk, který se podepsal jménem Pavel. „Bohužel, stejně jako já tak i většina ostatních a nejen kohoutovických obyvatel o této velice důležité informaci doposud nevěděli nebo nevědí.“

„Jsou to politici z koalice ČSSD a ODS, kdo konají příslušné kroky. Občanům Kohoutovic však svůj záměr neprozradili, natož aby provedli nějakou diskusi. Na záměr kohoutovické radnice nás upozornil až brněnský zastupitel Martin Ander (Strana zelených),“ stěžuje si na nedostatek informací Jana Konečná, mluvčí sdružení Pro Kohoutovice.

O pokrytectví starosty městská části Petra Šafaříka (ČSSD) píše i Vojtěch Sláma: „V Kohoutovickém kurýru starosta píše „Ať se z Kohoutovic vydáte na jakoukoliv stranu, narazíte na lesy. Teď s nadcházejícím jarem začínají žít a dýchat…“ A tento člověk obhajuje zrušení lesa a výstavbu garáží na jeho místě!“ pohoršuje se pan Sláma a vybízí: „Občané Kohoutovic, zahlťte radnici telefonáty, osobně radnici navštivte a protestujme proti tomuto pokrytectví!“

Psycholožku Marii Sotolářovou pohoršily plány na kácení lesa natolik, že se rozhodla vystoupit na jednání kohoutovického zastupitelstva. Neuspěla však.

„V závěru zasedání zastupitelstva jsem se  hlásila o možnost písemně i ústně interpelovat pana starostu, předsedu nově zvolené komise pro životní prostředí i samotné zastupitele ve věci stanoviska MČ k návrhu změny Územního plánu města Brna při ulici Chopinova. Bylo mi starostou za souhlasného přikyvování tajemníka, zastupitele Ladislava Macka a všech zbývajících  zastupitelů za ČSSD, sděleno, že na to nemám podle jednacího řádu právo!“ zlobí se paní Sotolářová.

„Čí zájmy vlastně zastupují ti naši zastupitelé?“ ptá se obyvatelka Kohoutovic Eva Dvořáková.

O potlačování informací a názorů občanů mluví členové občanského sdružení Pro Kohoutovice už dlouho. Kritizovali uzavřenost radničního periodika Kohoutovický kurýr i to, že radnice na svém webu odpoví jen na ty dotazy, které se jí hodí.

Starosta Kohoutovic Petr Šafařík důvod k masivním protestům nevidí. „Na Chopinově se určitě nechystá stavba žádného velkého parkoviště,“ tvrdí a změnu územního plánu, která stavbu garáží na místě nynějšího lesa umožní, označuje za „drobnou“.

O změně územního plánu bude brněnský magistrát hlasovat v dubnu.

-vl-

Související

Zachraňme Kohoutovice (Facebook)
Pro Kohoutovice
Vzrostlý les by v brněnských Kohoutovicích mohl ustoupit parkovišti
Majitelé chtějí vykácet les v Kohoutovicích, aby vydělali na garážích
Garáže místo lesa? Chopinova a arogance moci