Příspěvky se štítkem ‚petice’

Jste proti Kauflandu pod Maxem? Petici můžete podepsat jednoduše z tepla domova

10. 4. 2018 v 23.43 • Témata: , , ,

Paní Marta Charousová, Jitka Kafková a další obyvatelé Bystrce iniciovali petici proti výstavbě Kauflandu v Bystrci na ulici Páteřní a proti prodeji městských pozemků, které developer pro tuto stavbu potřebuje. Na konci ledna petici podepsalo více než dva tisíce obyvatel Bystrce. Zastupitelstvo města Brna dosud v otázce prodeje pozemků nerozhodlo, a tak petice pokračuje dál. Připojit se k ní můžete velmi jednoduše, není nutné ani nikam chodit. Stačí petici podepsat na webu e-petice.cz. Podpis je nutné potvrdit v mailu, který po odeslání podpisu dostanete.

Hana Jindrová, Bystrčáci

Převzato z Bystrckých novin 4/2018

Luboš Raus: Referendum o Kauflandu pod Maxem

10. 4. 2018 v 10.02 • Témata: , , , , , , , , ,

Avizovaný program zítřejšího jednání bystrckého zastupitelstva (středa 11.4.2018) uvádí jako poslední bod jednání „Místní referendum ve věci prodeje částí pozemků p. č. 1938/550 o výměře 2 083 m2 a části p. č. 1938/567 o výměře 63 m2, k. ú. Bystrc při ulici Páteřní v Brně-Bystrci“. Lze předpokládat, že to bude nejbouřlivější část jednání.

Porovnáme-li totiž jednotlivá vyjádření týkající se problematiky Kauflandu pod Maxem v časovém sledu, nelze přehlédnout příklon současného vedení radnice směrem k realizaci tohoto obchodního centra vysledovatelný na přelomu roku 2017 a 2018. Posuďte sami:

30. ledna 2013 Rada zásadně nesouhlasí s prodejem pozemků

20. února 2013 Zastupitelstvo potvrzuje tento nesouhlas

13. dubna 2016 Zastupitelstvo nesouhlasí s výstavbou obchodního centra

22. června 2016 Rada zásadně nesouhlasí s prodejem

24. ledna 2018 Rada doporučuje zastupitelstvu nesouhlasit s prodejem (zde už ovšem pro nesouhlas s prodejem nehlasovala celá Rada, jeden s radních se zdržel hlasování)

14. února 2018 Zastupitelstvo nesouhlasí s prodejem

Dne 3. ledna letošního roku se najednou můžeme dočíst v tisku (iDNES.cz): „…místostarosta Jaroslav Petr (ANO) už si není jistý, jestli je odmítavé stanovisko (vůči Kauflandu) dobrý nápad. … „Musíme to posoudit objektivně… Dozvěděl jsem se, že pokud Kaufland zamítneme, má na nás majitel připravenou žalobu ve výši deset a půl milionu korun za neoprávněné obohacení,“ prohlásil (místostarosta) Petr. … Také stanovisko starosty Tomáše Kratochvíla (ČSSD) je v tuto chvíli padesát na padesát. … Další jednání i s developerskou firmou naplánovali radní na 24. ledna. Na něj dorazí i zástupci obchodního řetězce. … místostarosta Petr: „Mluvil jsem s jejich ředitelem. Slíbil mi, že kdyby městská část potřebovala, může Kaufland požádat o finanční příspěvek. Pomohli by například při přestavbě křižovatky u Uni Hobby,“ uvedl.“

Vnucuje se pochopitelně otázka, co se stalo na přelomu roku 2017 a 2018? Kde se vzalo ono váhání po pěti letech zásadních nesouhlasů?

V podobném duchu se nesla, jak mohou potvrdit tam přítomní občané, prezentace Kauflandu pořádaná z iniciativy pana starosty dne 7. února 2018, kde pan starosta Kratochvíl spolu s panem místostarostou Petrem uvedli: „buď se postaví malý Kaufland s devíti pokladnami a pro Bystrc nic nebo město pozemky prodá a postaví se velký Kaufland s jedenácti pokladnami a pro Bystrc, k tomu pak park pod Kauflandem křižovatka a rozšíření ulice Páteřní.“ Tomu ovšem oponoval pan místostarosta Vetchý svým vyjádřením, že „městské pozemky jsou skutečně blokační a developer bez nich nepostaví nic, protože se na pozemek nedostane“, čímž došlo k určitému názorovému nesouladu mezi starostou Kratochvílem a místostarostou Vetchým. Mimo jiné pak pan starosta Kratochvíl uvedl, že „bude stoprocentně respektovat referendum“.

Vžijme se ovšem do role developera, který vlastní pozemky pod Maxem a kterému Rada i zastupitelstvo nepřetržitě od roku 2013 rozhodně odmítají prodat potřebné pozemky. V co jiného lze vkládat za takové situace naději než v referendum. Zejména proto, že nejdůležitější pro každé rozhodování v referendu jsou pravdivé a relevantní informace. A to je právě to, čím si v případě referenda pod Maxem naprosto nejsem jist. Navržená otázka totiž zní: Souhlasíte s prodejem části pozemku p. č. 1938/550 o výměře 2 083 m2 a části p. č. 1938/567 o výměře 63 m2, k. ú. Bystrc při ulici Páteřní v Brně-Bystrci za účelem výstavby obchodního centra? To je bez dalších informací naprosto zavádějící otázka. Slibovaná informační kampaň v termínu 12. dubna – 1. června 2018 je ovšem zcela v rukou koaličních politiků a bezpochyby dává možnost manipulace s veřejností.

Kromě toho nelze též přehlédnout existující petici proti Kauflandu, dnes již se zhruba 2600 (!) podpisy proti výstavbě tohoto obchodního centra pod Maxem. Cožpak lze ze těchto okolností považovat za hospodárné vyhlášení referenda za zhruba tři čtvrtě milionu korun?

Některých odpovědí na zde položené otázky se možná dočkáme již zítra na jednání zastupitelstva Bystrce.

Luboš Raus, bystrcký zastupitel

Tomáš Kratochvíl: Problematika Kauflandu. Pojďte diskutovat o budoucnosti Bystrce

26. 1. 2018 v 21.58 • Témata: , , , , , , , , , ,

Čtenářům Bystrčníku přinášíme v plném znění text starosty Bystrce Tomáše Kratochvíla, který vyšel v prvním letošním vydání Bystrckých novin.

*

Od loňského prosince začala Bystrcí znovu hýbat otázka problematiky výstavby obchodního centra Kaufland v prostoru pod nákupním centrem Max vedle ulice Páteřní. Investor FI Development CZ s. r. o. nás sám oslovil s žádostí o schůzku a nové projednání, kdy dokládá nové podklady. Proto se zúčastnil jednání Rady městské části Brno-Bystrc, které se uskutečnilo ve středu 24. ledna. Nové informace se týkaly parkování, dopravy, typu budovy, velikosti a parkových úprav. Mohu vás ujistit, že na radnici se problematikou zodpovědně zabýváme a názor občanů Bystrce je pro nás velmi významný. Toto téma ovšem má jak své příznivce, tak hlasité odpůrce a nelze vyhovět všem. Také je nutné upozornit, že kompetence a pravomoci nás zastupitelů, včetně mě jako starosty, jsou omezené.

Zároveň jsem zaregistroval, že snad již v rámci předvolební agitace se snaží někteří „aktivisté“ s občany Bystrce manipulovat, dodávají neúplné a zavádějící informace, jsou vypouštěny fámy. Laciný populismus a podpásové metody si nezasloužíme.

Například postupy, kdy nám opozice v noci před jednáním zastupitelstva pošle zásadní materiál s žádostí o překotné projednání následný den, anebo žádost 16 občanů, kterou jsem převzal po Vánocích s žádostí o mimořádné svolání Zastupitelstva do konce roku nejsou ani konstruktivní, ani reálně uskutečnitelné. Spíše se nám to jeví jako zástupný důvod pro následnou bezdůvodnou kritiku radnice, že nekoná. Jsem přesvědčen, že občané Bystrce mají právo na otevřené, pravdivé, věcné a racionální informace.

Vzhledem k významu a rozsahu celé problematiky si proto dovolím pozvat vás, občany Bystrce, k veřejné diskuzi do Společenského centra v Bystrci, a to ve středu 7. února v 17.30 hodin.

Na místě budou zástupci vedení radnice, stavebního odboru i investora. Budeme vás podrobně informovat o možnostech a zákonných limitech městské části Brno-Bystrc o otázce možnosti vyhlášení referenda, o peticích, o výzvě k úhradě 21 milionů, o související dopravě a můžeme také klást otázky přítomným zástupcům investora. Pojďme rozhodovat společně o budoucnosti Bystrce. Buďte aktivní, najděte si volnou chvilku a přijďte.

 

Usnesení prosincového zastupitelstva – bod: 3.18.01
Zjištění názorů občanů městské části na stavbu obchodního centra Kaufland u stávajícího obchodního centra Max na Kubíčkově ulici
Schváleno usnesení: Zastupitelstvo městské části Brno-Bystrc neukládá Radě městské části uspořádat ve lhůtě do 14. 2. 2018 neformální místní referendum či jiným relevantním, reprezentativním a dostatečně důvěryhodným způsobem zjistit názor občanů městské části na výstavbu obchodního centra Kaufland při ulici Páteřní v Brně-Bystrci z důvodů podle přílohy tohoto bodu.
Pro: 17 Proti: 5 Zdržel se: 3 Nehlasoval: 2

Příloha bodu 3.18.01:
1. Podle zákona č. 22/2004 Sb. o místním referendu lze místní referendum vyhlásit usnesením zastupitelstva na návrh přípravného výboru a následně usnesením zastupitelstva Pojem „neformální místní referendum“ zákon nezná. Zákon ukládá uspořádat referendum do 90 dnů po jeho vyhlášení. Vzhledem k přípravě prezidentské volby ve dnech 12. a 13. 1. 2018 (26. a 27. 1. 2018) by nebylo možno zajistit přípravu a zajištění místního referenda v kratším termínu (do 14. 2. 2018, jak zní požadavek v důvodové zprávě).
2. K žádosti společnosti FI Development CZ s. r. o. přijalo 7/10. ZMČ Brno-Bystrc konané 13. 4. 2016 pod bodem 3.08 následující usnesení:
ZMČ Brno-Bystrc nedoporučuje žadateli, jímž je společnost FI Development CZ, s. r. o., záměr na výstavbu obchodního centra při ulici Páteřní ze dne 4. 12. 2015 realizovat a nadále pokračovat v přípravě dokumentace k územnímu řízení.
ZMČ Brno-Bystrc nesouhlasí s výstavbou obchodního centra v dané lokalitě.
Rada MČ Brno-Bystrc zásadně nesouhlasí s prodejem částí pozemků p. č. 1938/550 a p. č. 1938/567 k. ú. Bystrc podle přílohy č. 1 tohoto bodu za účelem výstavby obchodního centra. V těsné blízkosti se již na zastavěné ploše 10 449,72 m2 nachází dvoupodlažní obchodní centrum se stávající prodejní plochou 10 424 m2 a možností rozšíření prodejních ploch o dalších 40 %, které v současné době není plně využito. V místě je již dnes velmi složitá dopravní situace a vzhledem k výstavbě nového obytného celku Panorama se tato situace bude dále zhoršovat.
3. Následně přijala na svém 7/19. jednání Rada MČ Brno-Bystrc konaném dne 22. 6. 2016 toto usnesení (bod 6.1.20):
Rada MČ Brno-Bystrc zásadně nesouhlasí s prodejem částí pozemků p. č. 1938/550 a p. č. 1938/567 k. ú. Bystrc podle přílohy č. 1 tohoto bodu za účelem výstavby obchodního centra. V těsné blízkosti se již na zastavěné ploše 10 449,72 m2 nachází dvoupodlažní obchodní centrum se stávající prodejní plochou 10 424 m2 a možností rozšíření prodejních ploch o dalších 40%, které v současné době není plně využito. V místě je již dnes velmi složitá dopravní situace a vzhledem k výstavbě nového obytného celku Panorama se tato situace bude dále zhoršovat.
4. Vedení radnice se vyhrazuje proti názoru paní Ing. Jindrové, předsedkyni zastupitelského klubu Bystrčáci, která v důvodové zprávě píše: „Nynější vývoj, kdy se o stavbě znova jedná, považuji právem za porušení jistého druhu veřejného slibu.“
Vedení radnice konstatuje, že za poslední období obdrželo a řádně zaevidovalo několik žádostí společnosti FI Development CZ s.r.o.:
21. 6. 2017 (příjemce PhDr. Jaroslav Petr) – č.j. 17-09741/MST
6. 11. 2017 (příjemce JUDr.Tomáš Kratochvíl)
8. 11. 2017 (přípis FI Devel. – prodej pozemku) – č.j. 17-17129/ST
1. 12. 2017 (příjemce JUDr.Tomáš Kratochvíl)
4. 12. 2017 (přípis FI Devel.) – 17-18654/ST
5. 12. 2017 (odpověď pana starosty) – č.j. 17/18654/ST
Každé podání, které je doručeno, musí být řádně zaevidováno a v zákonných lhůtách projednáno, ať už se týká přenesené nebo samostatné působnosti. Proto se příslušné orgány podáními musejí zabývat i v případě, že výsledkem projednávání je zamítnutí či nevyhovění.
5. Je otázka, koho paní Ing. Jindrová zastupuje, a jaký je vlastně názor zastupitelského klubu Bystrčáci na stavbu Kauflandu v Bystrci, neboť podle zápisu z jednání Komise životního prostředí Rady MČ Brno-Bystrc dne 20. 11. 2017 hlasoval pan Ing. Milan Krátký (zastupitel za Bystrčáky) pro následující usnesení:
Komise životního prostředí doporučuje Radě MČ Brno-Bystrc souhlasit s prodejem části pozemků p. č.1938/550 a1938/56 v k. ú. Bystrc ve vlastnictví statutárního města Brna za podmínky, že bude křižovatka Vejrostova – Kubíčkova –Adamcova řešena jako okružní, s kapacitním řešení ulice Páteřní a ulice Páteřní bude od této křižovatky po napojení silnice Páteřní na ulici Rakovecká realizována v duchu konceptu Územního plánu verze I a bude rozšířena o cca 2 metry. Kdy pan zastupitel za „Bystrčáky“ Ing. Krátký naopak aktivně formuloval podmínku dopravního řešení, po kterém doporučil souhlasit s následným prodejem pozemků investorovi, a tedy následnou výstavbou Kauflandu.
Toto usnesení vnímáme jako podmíněný souhlas s budoucí výstavbou Kauflandu v Bystrci! Stejně tak o této problematice jednaly i další komise RMČ a výbory ZMČ, které přijaly následující usnesení:
Komise regenerace Bystrce, rozvoje, stavební a územního plánování – 22. 11. 2017
Žadatel nepředložil k dnešnímu dni řešení dopravní obslužnosti navazujících křižovatek a přístupových komunikací. Z tohoto důvodu nelze v tuto chvíli vydat souhlasné stanovisko k záměru výstavby OC Kaufland a s tím souvisejícím požadavkem na podmíněný prodej pozemků p.č. 1938/550 a 1938/567, k.ú. Bystrc
Pro 7 (Bárta, Ciboch, Cajzl, Küfhaber, Maurer, Strublová, Votoupal)
Komise dopravní a bezpečnostní – 29. 11. 2017
Komise dopravní a bezpečnostní doporučuje RMČ nesouhlasit s podmíněným převodem částí pozemků v k.ú. Bystrc parc. č. 1938/550 a parc. č. 1938/567 a trvat na dřívějším a stále platném zamítavém stanovisku MČ k záměru výstavby OC Kaufland z důvodů nevyřešené dopravní obslužnosti městské části Brno-Bystrc.“
Pro 8 (Trávníček, Jankůj, Kouba, Krejčí, Laštůvka, Mlejnek, Pazdera, Špaček)
Výbor pro rozvoj a infrastrukturu – 29. 11. 2017
VRI doporučuje ZMČ Brno-Bystrc nesouhlasit s prodejem částí pozemků p.č. 1938/550 a 1938/567 v k.ú. Bystrc ve vlastnictví statutárního města Brna, a to is ohledem na předchozí usnesení. Stále se domníváme, že další nákupní centrum v této lokalitě není zapotřebí.
Pro 7, zdržel se 1.
Nesouhlas s prodejem tak neprojevil další zastupitel za „Bystrčáky“ Bc. Lošťák, což opět evokuje otázku, jaký je názor zastupitelského klubu „Bystrčáci“.
6. V současné době eviduje Úřad MČ Brno-Bystrc „Petici proti výstavbě Kauflandu“ z 12. února 2016, kterou podepsalo 350 petentů.
7. „Petici pro výstavbu Kauflandu“ ze dne 21. 3. 2016, podepsanou 570 obyvateli Bystrce a 35 obyvateli přilehlých městských částí, projednala Rada města Brna dne 18. 4. 2016, o výsledku projednávání byl petiční výbor informován. Je vidět, že občané již přímou demokracii a petiční právo řádně využívají.
8. Vzhledem k tomu, že materiály byly zaslány ve včerejších nočních hodinách a dostaly se k vedení radnice až dnes ráno, považujeme tak krátkou dobu k řádnému projednání tak závažné problematiky za nedostatečnou. Přitom o celé problematice se jedná již několik let, a jistě se materiál při zodpovědném přístupu dal zaslat alespoň o několik dní dříve.

Tomáš Kratochvíl, starosta

zdroj Bystrcké noviny 1-2/2018, foto ignisbrunensis.cz, Petr Sojka

Petice, jaká nemá v Bystrci obdoby

22. 1. 2018 v 21.30 • Témata: , , , , , , , ,

Zřejmě nejrozsáhlejší petice v dějinách Bystrce byla dnes předána na sekretariát primátora města Brna Petra Vokřála. Svým rozsahem je téměř dvojnásobná ve srovnání s legendární peticí bojující proti Polyfunkčnímu domu na Horním náměstí z roku 2008. Petice vyjadřuje nesouhlas s výstavbou obchodního centra pod Maxem. Archy s více než 2000 podpisy předala dnes na Magistrát města Brna paní Marta Charousová, iniciátorka této petice. O petici byl informován i bystrcký místostarosta pan Jaroslav Petr.

Petice nesouhlasící s výstavbou obchodního centra Kaufland při ulici Páteřní v Brně-Bystrci pokračuje a je možno se k ní připojit na webu e-petice.cz.

Další jednání bystrcké Rady s developerem proběhne, dle informací, které máme k dispozici, tuto středu 24. ledna 2018.

Luboš Raus

 

Petice pro Kaufland

12. 4. 2016 v 08.48 • Témata: , , , , , ,

Zveřejňujeme plný text petice na podporu výstavby obchodního centra Kaufland při Páteřní ulici v Brně-Bystrci, tak, jak byl předán primátorovi města. Kopie petice byla předána i radě městské části. 

*

Vážený pane primátore,

dovolujeme si Vás informovat, že jsme dnes na podatelně Magistrátu města Brna podali petici podle čl. 18 Listiny základních lidských práv a svobod, dle §1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, „Za výstavbu obchodního centra Kaufland v Bystrci při ulici Páteřní.“

My níže podepsaní, žádáme Vás a Zastupitelstvo Statutárního města Brna o schválení prodeje části pozemků parcelní číslo 1938/550 a 1938/567 v katastrálním území Bystrc, které jsou nutné pro realizaci výstavby zmíněného obchodního centra Kaufland.

Prosím, upozorňujeme na klady tohoto záměru:

 • S výstavbou tohoto nákupního střediska se významně zlepší situace v Bystrci, zvláště rozšířením prodejního sortimentu cenově dostupného pro všechny.
 • Současně se zlepší dopravní situace na křižovatce Vejrostova – Kubíčkova a odkloní se část dopravy do horní části Bystrce, která nyní zatěžuje zbytečně dolní část Bystrce, tzn. z Odbojářské na Obvodovou ulici.
 • Dále dojde k přímému propojení ulic Vejrostovi s Páteřní, čímž dojde ke zkvalitnění průjezdnosti a odlehčení křižovatky Vejrostova – Kubíčkova.
 • Vybudování okružní křižovatky pro zlepšení dopravní situace v dané lokalitě, která řeší ‚nejenom potřeby OC Kaufland, ale zlepší i stávající dopravní situaci v lokalitě. Náklady na řešení budou hrazeny investorem OC Kaufland.
 • Také dojde k rekultivaci dnes neudržovaného veřejného prostoru na park, včetně výsadby stromů, květin, sportovních prvků pro děti i dospělé atd. Park se tak stane pěkným místem pro setkávání občanů. Náklady na park je rovněž připraven hradit investor OC Kaufland.
 • Cyklistická stezka a chodníky v parku budou sloužit jako propojení komerčních ploch s plochami bydlení.
 • Zaměstnání zde najde 60 lidí.
 • Pod objektem vznikne dostatek nových parkovacích míst. Objekt vypadá i zajímavě architektonicky.
 • OC Kaufland by byl jistě i přínosem nejen pro Bystrc, ale i pro okolní městské části.

Získali jsme celkem 570 podpisů od občanů Bystrce, které jsme oslovili přednostně a 35 podpisů od ostatních příznivců. Jistě bychom dokázali získat i více podpisů, ale myslíme si, že toto je dostačující vzorek lidí, kteří by Kaufland v Bystrci přivítali.

Vážený pane primátore, dovolujeme si Vám touto cestou poděkovat za Váš čas věnovaný této záležitosti a věříme, že náš názor bude brán v úvahu při vašem rozhodování.

V Brně 21. 3. 2016

Za petiční výbor: Dagmar Šimčíková

Související

Viktor Lošťák: Budeme si měřit petice?
Robert Pazdera: Připomínky k předložené studii investora OC Kaufland, oblast dopravy
Čeká se horké zastupitelstvo. Projedná Kaufland a přijde Martin Freund
Luboš Raus: Stane se Bystrc bitevním polem?
Kaufland na vizualizacích Fandament Architects
Bystrc rozdělily hádky o Kaufland. Lidé podepisují petici proti stavbě
Luboš Raus, Viktor Lošťák: Veřejné projednání Kauflandu pod Maxem
Petice proti výstavbě Kauflandu v Bystrci při ulici Páteřní
O Kauflandu s občany
Nový obchodní dům v Bystrci? Radnice je spíš proti, nejdřív chce jednat s lidmi
Kaufland pod Maxem – už je to tu zas!
Kaufland pod Maxem: Investor vyrazil na nákup?
Centrum obchodu a služeb při ul. Páteřní – Kaufland (informace na webu městské části)
Kaufland pod Maxem: Majetková komise projedná pozemky
Další petice proti Kauflandu pod Maxem odevzdána
Jedna petice proti Kauflandu odevzdána, pro další se sbírají podpisy
Roman Onderka o Kauflandu pod Maxem
Zastupitelstvo stavbu pod Maxem odmítlo, nic však nekončí
O Bystrci v Bystrci podruhé
81 % čtenářů Kaufland pod Maxem nechce
Centrum obchodu a služeb Brno-Bystrc – zveřejnění záměru
Obchodní centrum pod Maxem už posuzuje kraj
Je v Bystrci dost supermarketů?
Anketa: Chcete Kaufland pod Maxem?
Kaufland pod Maxem
Kaufland na Kamechách nebude
Proč nebude Kaufland na Kamechách? Protože bude pod Maxem
Kaufland na Kamechách: 2014
Kaufland na Kamechách až v příštím roce
Druhý Kaufland má vzniknout pod MAXem

Bystrc rozdělily hádky o Kaufland. Lidé podepisují petici proti stavbě

12. 2. 2016 v 11.08 • Témata: , , , , , , , ,

Brno – Další obchod tu nepotřebujeme, jen přibudou problémy s dopravou a hluk. Tak argumentovali Bystrčtí na čtvrteční debatě s investory a zastupiteli městské části o stavbě Kauflandu mezi ulicemi Páteřní a Nad Dědinou. Proti projektu už také vzniká petice, kterou od soboty podepsalo přes tři sta místních. Mezi lidmi se však našlo i několik příznivců stavby.

Na debatu jich ale dorazilo jen pár. I tak přednesli svůj názor a žádali zastupitele, aby dali projektu šanci. „Spousta lidí ocení nižší ceny Kauflandu, navíc tolik zmiňovaná zelená plocha se neupravuje a je jen zdrojem alergenů,“ řekl osmdesátiletý Ivo Šiška z Fleischnerovy ulice. Podle něj v Bystrci schází odvaha.

S ním nesouhlasila Jana Potůčková s dcerou Kristýnou. „Organizujeme petici proti této stavbě. Vždyť my tu další obchod nepotřebujeme, je jich tu víc než dost. Obáváme se navíc, že kvůli Kauflandu zpustne nynější obchodní centrum Max,“ popsala Potůčková.

(…)

Celý článek si přečtěte na stránkách Brněnského deníku Rovnost

Ve středu 17. února zastupitelstvo městské části nebude projednávat stanovisko ke stavbě Kauflandu, jak je mylně uvedeno v textu článku. I tak však občané mohou přijít a své názory přednést.

*

Související

Luboš Raus, Viktor Lošťák: Veřejné projednání Kauflandu pod Maxem
Petice proti výstavbě Kauflandu v Bystrci při ulici Páteřní
O Kauflandu s občany
Nový obchodní dům v Bystrci? Radnice je spíš proti, nejdřív chce jednat s lidmi
Kaufland pod Maxem – už je to tu zas!
Kaufland pod Maxem: Investor vyrazil na nákup?
Centrum obchodu a služeb při ul. Páteřní – Kaufland (informace na webu městské části)
Kaufland pod Maxem: Majetková komise projedná pozemky
Další petice proti Kauflandu pod Maxem odevzdána
Jedna petice proti Kauflandu odevzdána, pro další se sbírají podpisy
Roman Onderka o Kauflandu pod Maxem
Zastupitelstvo stavbu pod Maxem odmítlo, nic však nekončí
O Bystrci v Bystrci podruhé
81 % čtenářů Kaufland pod Maxem nechce
Centrum obchodu a služeb Brno-Bystrc – zveřejnění záměru
Obchodní centrum pod Maxem už posuzuje kraj
Je v Bystrci dost supermarketů?
Anketa: Chcete Kaufland pod Maxem?
Kaufland pod Maxem
Kaufland na Kamechách nebude
Proč nebude Kaufland na Kamechách? Protože bude pod Maxem
Kaufland na Kamechách: 2014
Kaufland na Kamechách až v příštím roce
Druhý Kaufland má vzniknout pod MAXem

Petice proti výstavbě Kauflandu v Bystrci při ulici Páteřní

9. 2. 2016 v 14.23 • Témata: , , , , , , ,

Šest desítek osob včetně několika zastupitelů podepsalo petici proti výstavbě obchodního centra Kaufland u Páteční ulice v Bystrci. Autorkou petice je Kristýna Potůčková.

Proti stavbě, která by měla vyrůst v sousedství stávajícího nákupního centra Max, vznáší jak městská část, tak občané řadu argumentů. Kritizují navrhované dopravní řešení i samotný fakt, že Kaufland přivede do Bystrce další dopravu v situaci, kdy už nynější komunikace nestačí. Negativně je hodnocen i vliv velkého řetězce na místní obchodníky. Proti projektu vznikly už dvě petice v minulosti, podepsalo je několik stovek obyvatel.

Text petice přebíráme ze serveru e-petice, kde ji můžete podepsat i vy.

kaufland-projednani

*

Zásadně nesouhlasíme s výstavbou nového obchodního centra Kaufland při ulici Páteřní v Brně-Bystrci. Nové obchodní centrum je navrženo v těsné blízkosti stávajícího centra a jeho zpřístupnění má být provedeno pomocí komunikace, která je již v současné době výrazně přetížená.

Postavení obchodního centra Kaufland by vedlo k výraznému zhoršení dopravní situace, která je již v současné době velmi problematická (zácpy apod.) a navíc vzhledem k poloze Bystrce obtížně řešitelná.

Dalším důsledkem je velmi pravděpodobná likvidace stávajících obchodů, které se nacházejí v těsné blízkosti. Obchodní centrum Max není ani v současné době plně využito, a tudíž není absolutně žádná nutnost stavět další obchodní objekt. Výstavba nového obchodního centra by vedla nejen ke zničení menších obchodů v okolí, ale současně by se opuštěná stavba obchodního centra Max stala velmi problematickou a nebezpečnou oblastí. To by výrazně zhoršilo bezpečnost této části sídliště, kudy navíc prochází hlavní trasa ze zastávky MHD.

Stavbou by došlo k zastavění poslední velké zelené plochy v okolí, která je v současnosti hojně využívána obyvateli sídliště (venčení psů, hry dětí, plocha pro cirkus apod.).

Zcela jistě by došlo ke zhoršení kvality životního prostředí, která je hlavní předností této městské části. Jednalo by se o mimořádnou hlukovou, prachovou, vibrační i světelnou zátěž a také o zatížení ovzduší exhalacemi. Toto je obzvláště tíživé, neboť se pozemek nachází v těsné blízkosti obytné zástavby.

V městské části Bystrc je absolutní dostatek nákupních možností. Nacházejí se tu – z velkých obchodních center: 3x Albert, 2x Penny Market, 1x Lidl, 1x Billa a další (Kik, Uni Hobby, Jysk, Okay elektrospotřebiče atd.) a množství menších obchodů. Z výčtu je patrné, že není potřeba vytvářet další nákupní příležitosti.

Stavba obchodního centra Kaufland by obyvatelům nejen Bystrce, ale ani jiných částí Brna nepřinesla žádné nové hodnoty, pouze množství potíží a další zábor půdy, kterou je možno využít smysluplněji. 

Komu bude petice předána: Úřad městské části Brno-Bystrc, primátor města Brna Ing. Petr Vokřál

Zdroj: e-petice

*

Související

O Kauflandu s občany
Nový obchodní dům v Bystrci? Radnice je spíš proti, nejdřív chce jednat s lidmi
Kaufland pod Maxem – už je to tu zas!
Kaufland pod Maxem: Investor vyrazil na nákup?
Centrum obchodu a služeb při ul. Páteřní – Kaufland (informace na webu městské části)
Kaufland pod Maxem: Majetková komise projedná pozemky
Další petice proti Kauflandu pod Maxem odevzdána
Jedna petice proti Kauflandu odevzdána, pro další se sbírají podpisy
Roman Onderka o Kauflandu pod Maxem
Zastupitelstvo stavbu pod Maxem odmítlo, nic však nekončí
O Bystrci v Bystrci podruhé
81 % čtenářů Kaufland pod Maxem nechce
Centrum obchodu a služeb Brno-Bystrc – zveřejnění záměru
Obchodní centrum pod Maxem už posuzuje kraj
Je v Bystrci dost supermarketů?
Anketa: Chcete Kaufland pod Maxem?
Kaufland pod Maxem
Kaufland na Kamechách nebude
Proč nebude Kaufland na Kamechách? Protože bude pod Maxem
Kaufland na Kamechách: 2014
Kaufland na Kamechách až v příštím roce
Druhý Kaufland má vzniknout pod MAXem

Na Foltýnově si koření vysmrdělo petici

19. 1. 2015 v 13.17 • Témata: , , ,

koreni-824Koření většinou voní. Někdy snad trochu intenzivněji než by muselo, málokdy ale natolik, aby způsobilo větší pozdvižení. Výjimka se však najde. Opravdu ambiciózní koření dokáže páchnout tak, že vyvolá třeba i petici. A přesně k tomu došlo v domě číslo 7 na Foltýnově ulici v Bystrci.

V nebytových prostorách domu skladuje na základě smlouvy s městskou částí nejmenovaná firma koření. Není přesně známo o jaký druh jde ani v jakém množství, jisté však je, že pronikavý odér skladovaných aromatických bylin už dávno překročil snesitelnou úroveň. Ostatní nájemníci se proti koření ohrazují. Sepsali petici, v níž radu městské části žádají, aby nájemní smlouvu s kořenáři vypověděla.

„Těžko můžeme rozhodnout jen tak od stolu,“ krčí rameny místostarosta Tomáš Přibislavský (TOP 09). „Podle mého názoru budeme muset věc nejdříve prošetřit přímo na místě.“

O tom, zda nájemní smlouvu městská část zachová, vypoví nebo jestli pošle nejdříve na Foltýnovu úředníka s citlivým nosem, bude rada rozhodovat ve středu 28. ledna.

-vl-

Kohoutovičtí chtějí otevřít dveře ke svým zastupitelům, sbírají podpisy

8. 8. 2014 v 09.04 • Témata: , , , ,

Prosadit změnu jednacího řádu místního zastupitelstva se rozhodli aktivisté v Kohoutovicích. Sbírají podpisy pod petici.

„Zahájili jsme sběr podpisů pod petici, která má donutit místní zastupitelstvo změnit jednací řád. Chceme totiž jako obyvatelé Kohoutovic na zasedání zastupitelstva mít možnost ptát se jeho jednotlivých členů na co chceme,“ uvedla Dana Kalčíková, členka petičního výboru.

Nynější podoba jednacího řádu zastupitelstva podle aktivistů brání občanům, aby vystoupili na jednání se svými připomínkami, a to i přesto, že zastupitelstvo na programu jednání bod „Připomínky“ má. Kohoutovičtí radní však občanům vystoupení zakazují s tím, že připomínky mohou vznášet pouze zastupitelé. O úpravu jednacího řádu v Kohoutovicích se pokoušela již v dubnu 2014 zastupitelka za KSČM Helena Sýkorová, koalice však tehdy odhlasovala vyjmutí návrhu z programu.

„Projednání petice z programu vyjmout nelze,“ upozornila Dana Kalčíková.

V Bystrci již podobná úprava jednacího řádu platí od roku 2012, kdy ji společně navrhla koalice ČSSD, TOP 09 a KDU-ČSL. Na jednání bystrckého zastupitelstva mají občané celou řadu možností, jak své zastupitele oslovit. Obdobně je postaven i jednací řád zastupitelstva Brna.

-vl-

Související

Petice za změnu jednacího řádu ZMČ Brno-Kohoutovice
Krok k občanům: Zastupitelstvo změní jednací řád

Mirek Obrátil: Proč je Lávka taková, jaká je

18. 5. 2014 v 13.49 • Témata: , , , ,

K tématu studia Lávka se vrací vedoucí  Lávky Mirek Obrátil. Lávka, zařízení pro mládež na Kraví hoře, by měla být podle plánu města přestěhována do jiných prostor. Proti tomu protestují mladí lidé i jejich rodiče, kteří se o další osud zavedeného studia obávají.

*

Jako vedoucí Studia Lávka jsem v těchto dnech neustále dotazován – V čem je Lávka tak společensky významná? … proč nesouhlasíme s jejím přemístěním?…jak je to s ekonomikou? atd. V následujících řádcích se pokusím popsat (možná trochu obsáhleji) jak problém vidím, co by pedagog, který se celou dobu tomuto zařízení věnuje.

Historie

První kroky ke vzniku Studia lávka sahají do roku 1995, kdy ředitelství Lužánek formulovalo požadavek rozšířit činnost pro středoškoláky a vytvořit nějakou nabídku aktivit, která by tuto věkovou skupinu oslovila. Toho roku jsem pořádal první filmový tábor, který se odehrál na třech místech (Brno, Vlkov a Stálkov). Úspěch akce mi tehdy nejen zajistil cílovou odměnu, ale hlavně díky ní vznikl kolektiv, který měl potenciál dále spolu fungovat. Připojil se i do té doby divadelní soubor Lávka a několik muzikantů, s kterými jsem už spolupracoval dříve. Práce na filmu je příkladná činnost, která integruje řadu činností v tvořivé oblasti. Zde najde každý, kdo o to stojí, svou parketu. Někdo sleduje výtvarnou stránku, herci chtějí hrát, technika hledá kameramany, osvětlovače, zvukaře atd. No a také někdo napíše povídku nebo básničku a dodá tak předlohu či scénář. Muzikanti pak složí a nahrají hudbu v nějakém studiu. Funkce pedagoga je hlavně v koordinaci všech činností. Středoškoláci nemají až tak velký zájem o návštěvu v pravidelných kroužcích, ale účast na společném projektu, kde mohou uplatnit své konkrétní nápady, dokáže oslovit.

V letech 1995 – 2000 přímo v prostorách CVČ Lužáky na Lidické ulici fungovalo sdružení BB klub, které sdružovalo mladé literáty, filmaře a hudebníky. Vzniklo studio BB, kde začínající kapely nahrávaly své první hudební snímky. Vybavení studia bylo na začátku nulové, ale postupně se zlepšovalo. V začátku jsme měli cívkový magnetofon B 113 a dva mikrofony UNITRA, ale z činnosti jsme šetřili na další přístroje. Vrcholem byl nákup systému Session 8, který umožnil digitální záznam. Nutno konstatovat, že všechny použité finance přicházely z přímé činnosti a nebyly nikdy k tíži Lužánek, ač byly jejich součástí.

V Lužánkách začal živý tvůrčí rej. Výsledné filmy sice neměly až takový ohlas u diváků, cesta vzniku ale přinášela tvůrcům daleko víc. Problémy nastaly díky provozu a koordinaci činnosti s dalším provozem zařízení. Požadavky na řešení realizováných projektů mělo nárazově zvýšené nároky na prostor, to naráželo na běžný rozvrh a provoz kroužků v Lužánkách. Nahrávání ve studiu se redukovalo na noc. Vše se negativně projevovalo na celkovém klimatu spolupráce klientů. Začaly se řešit problémy typu: „… patříme do Lužánek, ale oni nás tady nechtějí.“ a z druhé strany: „…je třeba dodržovat vnitřní pravidla činnosti a rozvrh, navíc jsou tito lidi drzí a neuctiví“. Dlouhodobě se tento způsob práce nedal udržet, natož smysluplně rozvíjet.

Vznik Studia Lávka   

Každá věková skupina má své požadavky na společnost kolem sebe. Kojenci nutně potřebují neustálou péči maminky, starší lidé mají nárok na zaslouženou úctu mladších a skupina pubescentů a adolescentů má své nároky též. Asi dominantní potřebou je hledání místa a kolektivu, kam patřím. Poznávání vlastních schopností a taky potřeba projevit se v kolektivu vrstevníků. Nejeden rodič se  v té době obává špatných vlivů různých partiček, které se scházejí kdesi ve sklepech, vybydlených squatech apod. Mladým lidem je v jádru úplně jedno, kde se scházejí, dokonce je ani nezajímá názor  ostatních „dospělých“, kteří jim podle jejich názoru nerozumějí. Nějaká Lávka jim ani nijak nechybí. Pro jejich rodiče je ale velmi důležitá. Chtějí mít kontakt se svým potomkem, ovšem v tomto věku je to problém. Hledají příležitost, kde najít bezpečné a smysluplné místo pro své dítě, kde pro něj najít zajímavou činnost. Lávka se stala nabídkou pozitivního řešení celé situace.

lavka-denik

Jako pedagog se musím postarat o to, aby všechno probíhalo bezpečně nejen technicky, ale hlavně společensky. Pedagogické vedení na Lávce musí zajistit alespoň základní bezpečnost činnosti a případné problémy řešit. Otázky různých zákazů a nařízení dostanou svou hierarchii. Někdo musí zdůvodnit zákazy v oblastech zákazů tohoto věku, jako jsou – alkohol, cigarety, sex a drogy, protože mladým lidem to přijde jako nesmyslné a striktní zákazy stejné validity a jejich experimentování je mnohdy sebeohrožující a společensky nežádoucí. Není společensky dobré, když mládež necháme napospas, aby si to vyřešili sami.  Lávka nabízí možnost spolupráce na smysluplných projektech s určitým viditelným a slyšitelným výsledkem a navíc je místem pro vzájemnou komunikaci. Vytváří zázemí mimo školu i rodinu, ale je s nimi v kontaktu a spolupracuje. Samotná činnost probíhá v prostoru mírně izolovaného od ostatního dění. Lze zde najít určitou intimitu, ale zároveň je vše otevřeno pro další tvořivé jedince, kde mohou hledat své budoucí kamarády. Nenastávají zde problémy s dalším provozem volnočasového zařízení pro všechny věkové skupiny. Mladí lidé tu mají klid k soustředěné práci. Místo je cíleně budováno k inspirativnímu působení genia loci, kde nápady vznikají a vzájemně se doplňují. Jsou zde období, kdy se inspirace hledá a vlastně se nic moc neděje, jsou zde chvíle, kdy vzniká řada projektů najednou a všemu vládne „tvůrčí chaos“. Pedagogickým cílem není samotný vznik díla a jeho kvantita, důležitý je proces vzniku, a následná prezentace umožňuje společenskou identifikaci tvůrců. Je to pozitivní způsob komunikace se společností. A hlavně je důležité, že tento model v praxi opravdu funguje.

Studio Lávka vzniklo v budově bývalé vodárenské strojovny, která byla řadu let nevyužitá a Magistrát města Brna ji v roce 1999 nabídl za výhodných podmínek Lužánkám k volnočasovému využití. Jednalo se o značně zchátralou budovu, kde bylo třeba zcela přebudovat systém vytápění, znova zavést vodovod a odpady, ve zcela nevyhovujícím stavu byla elektroinstalace. Díky velkému nadšení tehdejších klientů Lužánek se podařilo od dubna 1999 do listopadu 2000 celý objekt zkultivovat a připravit k zahájení činnosti 16.11.2000. To všechno se podařilo za příspěvku asi 500,-tisíc Kč na odborné práce (topení, voda) od Magistrátu města Brna. Velkou část prací odvedli klienti a pracovníci Lužánek brigádnicky.

Co se na Lávce podařilo

Za dobu fungování Studia Lávka se zde podařilo realizovat 243 audio projektů (tj. nahrávek klientů mimo kroužkovou činnost), odhadem je to kolem 1200 skladeb a písniček různých žánrů, délky a taky umělecké úrovně. Dále jsme technicky podpořili nahrávky cca 20 školních projektů nacvičených ve středních školách celého Jihomoravského kraje. Provedli jsme řadu záznamů koncertů a živých hudebních produkcí ( např. máme v archivu kompletní záznam ročníků 1998 – 2014 celostátního kola soutěže pěveckých gymnaziálních sborů – Gymnasia Cantant). V oblasti foto a video vzniklo kolem 40 projektů a k tomu dalších přibližně 60 filmových počinů filmového kroužku Lávka. Ten se v posledních létech účastnil na 17 zahraničních filmových dílnách po Evropě, 5x jsme hostili filmové tvůrce ze zahraničí na Lávce. Filmový kroužek získal řadu ocenění na soutěžích mladých filmařů. Během let se ve studiu Lávka vystřídalo více než 115 hudebních seskupení, které zde našly zázemí ve zkušebnách. Při spolupráci se školami bylo realizováno více než 1100 výukových programů, kterých se zúčastnilo přes 13 tisíc studentů ze středních škol z celé republiky (nejdále u nás byli studenti z Plzně a Ústí n. L, běžně nás navštěvovaly třídy z celého Jm kraje).

Já sám si za léta fungování Lávky velmi vážím osobních sdělení, že spolupráce s Lávkou někomu pozitivně ovlivnila jeho další odborný růst směřující k budoucímu povolání. Těší mě, když se řada dnešních učitelů rozvzpomíná, s kterými třídami absolvovali který program a plánují si budoucí návštěvy. Rád potkávám bývalé klienty, případně jejich děti. Důkazem identifikace se s prostorem je pak žádost některého z klientů, že by v prostorách Lávky chtěl uspořádat oslavu narozenin nebo jiné radostné životní události.

Jaká je budoucnost

Rozhodnutí o uzavření Lávky nás zastihlo zcela nepřipravené. Pokud byly nějaké provozní problémy, pak nebyly nijak fatální a vybočující z řady drobných patálií které je třeba řešit. Dokonce právě rok 2013 byl mimořádně úspěšný díky tvorbě filmového kroužku a množství zahraničních reprezentativních výjezdů. Zvedající se nájem je sice problém, ale díky jeho reálné velikosti není zcela zničující a řešení je možné najít, když budou mít řešitelé zájem. Navíc i podpora více než 1400 signatářů petice na záchranu Studia vyzývá všechny strany k jednání. Samotné přestěhování studia je sice technicky možné, ale de facto vše vrací do situace z roku 1995, kdy naše povídání začalo. Určitě si na novém místě najdeme nové klienty, jsem ale přesvědčen, že zde díky různým věkovým požadavkům budeme muset znovu řešit ony „provozní problémy“. Že časem určitě začnou vznikat konflikty mezi generací mladší i starší a že se kolektivy raději budou scházet někde v neformálních „kuřárnách“, kde je nikdo nenajde, případně v hospodě o několik set metrů dál, kde je nikdo nebude vyhánět. Pro mě, jako pedagoga, je tato představa velmi bolestná. Bolestná proto,že je podložená zkušeností z minula. Smutné je i to, že po uzavření pobočky Lampa ve Starém Lískovci se už nikdo v Lužánkách nebude zajímat o spolupráci s mladými hudebníky, protože jejich hlučnost je pro sídlištní zástavbu problém.

Uzavřením Studia Lávka se finančně ušetří přibližně 120,-tisíc Kč za rok. Jsem přesvědčen o tom, že za nějakých 5-6 let přijde někdo z vedení Lužánek s požadavkem – „Vytvořte nějakou nabídku pro středoškoláky“. Tento požadavek musí přijít, pokud budou Lužánky chtít udržet své postavení mezi ostatními volnočasovými zařízeními. Patrně se tou dobou najdou také nějaké finance, které by pomohly problém řešit, možná město či kraj nabídne nějaký objekt. Bude stačit pouze 0,5 miliónu, jak tomu bylo v případě Lávky? A je vůbec zapotřebí celý tento manažérský experiment?

Mirek Obrátil
vedoucí Studia Lávka

 

Související

Konec studia Lávka?
Na bystrckém gymnáziu probíhá petice za Lávku
Bojujeme pro Studio Lávka
Kraj a město se neumí domluvit. Doplácí na to klub pro mládež

Konec studia Lávka?

9. 5. 2014 v 14.25 • Témata: , , , , ,

Studio Lávka. Mnohým to nemusí nic říkat, ale jde o známější místo, než byste si mysleli! Já se k němu dostala přes filmy, kterým jsem se chtěla začít věnovat. A Lávka na to byla prostě ideální. Scházejí se tam fajn lidi, s nimiž pod vedením pana Obrátila, natáčíme nejen v Česku, ale i v zahraničí při mezinárodních projektech. Nikdy jsem neměla důvod nad tím přemýšlet, ale když se nám toto místo rozhodl pan ředitel Lužánek letos v dubnu zavřít, napadla mě prostá věc: Je možné, abychom dál fungovali stejně jako doposud i bez této budovy?

Náš kroužek má být přesunut do jiné z poboček Lužánek, ovšem naše prostory se zmenší na minimum. Zmizí to zázemí, které máme vybudované, přijdeme o vybavení, se kterým pracujeme – o všechna světla, o odzvučenou místnost, modré plátno i nahrávací studio, s nímž potřebujeme pracovat.

Samozřejmě, vysoké nájemné je složitá věc… ale přece by stačilo požádat město Brno, které by mělo podporovat tuto činnost, kdy se mladí lidé umělecky rozvíjejí, aby snížilo cenu. Protože víte co? Nebude to jen filmový kroužek, který přijde o soukromí a inspirující místo. Jsou to také kapely, pro něž bylo Studio Lávka původně vybudováno. Nikoho zde neruší při zkoušení a díky pódiu vedle budovy tu je pro ně i vhodné místo pro pořádání koncertů. A kde jinde v Brně mohou najít něco podobného, kde by je tak podporovali v jejich činnosti i v oblasti nahrávání písniček?

Hm, a také nechci zapomenout na školy. Třídy sem přicházejí na výukové programy. Mnoho škol, mnoho tříd a mnoho zábavy. Ale jasně, zavřeme to.

Jenže co fotografický kroužek? Co literární a kytarové kroužky?

Takže bych chtěla poukázat na to, že Studio Lávka prostě stojí za zachování! Kdo to nevidí, je asi slepý. Proto, pokud máte zájem nás podpořit, ať už jako rodiče, jejichž děti se tu mohou dozvědět fůru věcí, nebo jako mladiství, kteří máte blízko k uměleckým činnostem, podepište se pod naši petici. Je dostupná v kavárnách Limbo a Falc a v kině Art.

Nebo víte co? Přijďte se k nám podívat a podepište přímo na Lávce. Tímto vás zvu na naši malou akci s názvem SOS – Den otevřených dveří Studia Lávka, která se koná v pátek 16. 5. 2014 ve studiu. Můžete se občerstvit a zadarmo si poslechnout pár kapel spjatých s Lávkou. Dokonce nás navštíví i Ňuňu s Fridrichem Falckým.

Neváhejte si přijít Lávku prohlédnout!

Protože dost možná.

… je to vaše poslední příležitost.

Kateřina Němcová, členka petičního výboru
Brno-Bystrc

lavka-idnes

Související

Na bystrckém gymnáziu probíhá petice za Lávku
Bojujeme pro Studio Lávka
Kraj a město se neumí domluvit. Doplácí na to klub pro mládež

Na bystrckém gymnáziu probíhá petice za Lávku

29. 4. 2014 v 07.05 • Témata: , , , ,

Nejen bystrcké školy navštěvují vzdělávací programy ve studiu Lávka na Kraví hoře. Studio patří organizačně pod středisko volného času Lužánky, které je krajským školským zařízením pro aktivity ve volném čase. Je vybaveno technicky i personálně k práci s dětmi a mládeží pro přípravu rozhlasových a jiných zvukových záznamů a krátkých filmů – jak se dnes říká, k mediální výchově. Kromě zájmových kroužků připravuje na vysoké úrovni vzdělávací programy pro školy. Navštěvují je i žáci z Bystrce, jak z gymnázia, tak ze základních škol.

Problém je v tom, že nemovitost, ve které sídlí Lávka patří městu Brnu a provozovatelem střediska je Jihomoravský kraj. Podle zjištěných informací město kraji neustále zvyšuje nájem, až se dostává na neúnosnou mez a vedení Lužánek nemá na jeho hrazení dost peněz a hodlá účelově zařízené středisko zrušit. Město Brno tak připraví děti svých občanů o tuto smysluplnou činnost.

Vedení Lužánek sice uvažuje o přesunu činnosti do jiného střediska, ale kdo v Lávce byl a viděl, jak je vybavené, je mu jasné, že prosté převedení personálu věc neřeší.

Studio Lávka je systematicky a s osobním nasazením vedoucího Mirka Obrátila budované od devadesátých let, kdy město budovu získalo v dezolátním stavu od vodáren. Tehdy se jí ujalo právě středisko volného času a z peněz města se stavebně upravilo zcela účelově k mediální tvorbě a výuce. Jeho vnitřní uspořádání s režií, dvěma zvukově upravenými studii a světelným parkem je těžko přenositelné jinam. Také umístění v klidném prostředí Kraví hory dává možnosti jak pro zvukové záznamy, tak pro natáčení dětských filmů.

Studio má prostě svůj genius loci a je známo i za hranicemi republiky, protože se účastní mezinárodních akcí.

Zpráva o záměru Lávku zrušit vyburcovala mládež, která Lávku navštěvovala nebo Lávkou v minulosti prošla nejen k petici, ale také ke zřízení stránky Bojujeme pro Studio Lávka, kde můžete mimo jiné shlédnout některé filmy.

 PaedDr. Josef Strubl

 

Kohoutovický Sporthotel

28. 7. 2013 v 09.53 • Témata: , , , , , ,

V diskuzi k mému článku „Setkání brněnských občanských sdružení“ ze dne 26. 6. 2013 byl vznesen dotaz, co se myslí „Parkhotelem v Kohoutovicích“. V článku jsem vycházel ze svého písemného záznamu pořízeného na setkání, který tudíž mohl obsahovat nepřesnosti. V diskuzi jsem tehdy slíbil, že zjistím o co jde, což tímto činím.

parcela-824

Jedná se skutečně o nepřesnost, jde o Sporthotel v Kohoutovicích, o kauzu kohoutovickým velmi dobře známou. Ve stručnosti uveďme informace z článku kohoutovického Nezávislého portálu pro občany MČ Brno-Kohoutovice: jde o pozemek 2249/8 ve vlastnictví města Brna, tzv. Louku za poštou situovanou poblíž křižovatky Libušiny třídy s ulicí Stamicovou. V územním plánu došlo v minulosti v důsledku chyby ke změně z funkce „městská zeleň“ na „zvláštní plocha pro rekreaci“. Potíž je v tom, že tento účel by byl naplněn i výstavbou hotelu, v jehož suterénu či přízemí by byla např. posilovna nebo fitcentrum. Kohoutovičtí občané dali peticí s 682 a následně s 726 podpisy najevo, že výstavbu hotelu v této lokalitě nedopustí.

Jak článek dále uvádí, společnost V-Honey prozatím od výstavby polyfunkčního domu odstoupila. Na louce se ale stále může stavět. Zájem může projevit také jiný investor a ve vhodnější dobu než je dnes. Příští rok jsou volby a před nimi si již politici nechtějí rozzlobit své potenciální voliče.

Varovným signálem byla snaha o výstavbu sedmipodlažního hotelu s garážemi, restaurací a sportovišti. Kohoutovičtí občané se nyní snaží o změnu funkce zmíněného pozemku zpět na „městská zeleň“, aby sloužil místním obyvatelům k tomu, k čemu jej využívali posledních 35 let. Nový koncept územního plánu Brna sice počítá s loukou s využitím „městská zeleň“ pod názvem “Park Libušina třída“, nicméně do doby, než bude schválen (což může trvat ještě dlouho), je třeba ohlídat, aby na louce mezitím někdo něco nepostavil.

A navíc: v současně připravované aktualizaci Územního plánu města Brna dochází k podstatnému rozvolnění označení funkcí ploch, takže například dosavadní „ZP“, tj. zeleň parková bude nadále označována jako „Z“, tedy pouze zeleň. Zásadní ovšem je, že podle definice této plochy je na ploše „Z“ podmíněně povolena i výstavba např. supermarketu nebo hotelu, plní-li tyto doplňující funkci k ploše zeleně! A ona podmíněnost spočívá v tom, že výstavba je povolována stavebním úřadem! Aby se tedy kohoutovičtí (anebo my na Horním náměstí) nakonec ještě nedivili. To už ovšem načínáme téma tak důležité, že bude vyžadovat další článek.

Luboš Raus

Související

Setkání brněnských občanských sdružení
Konec. U Stamicovy v Kohoutovicích se nic stavět nebude
Kohoutovičtí sbírají podpisy. Maily rozzuřily Macka
Zbyněk Svoboda: Hájíme oázu mezi rozpáleným betonem
Anketa neplatí, věc se vrací na začátek, říká starosta Šafařík
Kohoutovická radnice se anketou řídit nehodlá. Byla prý zmanipulovaná
Anketa v Kohoutovicích končí. Lidé hotel odmítli
Nové sportovní centrum? Anketu zmanipuloval hacker
Zmanipulovaná anketa v Kohoutovicích: Radnice problém uznává, bude ho řešit
Stavět či nestavět? Kohoutovická radnice zjišťuje názory anketou
Poplach aktivistů: Anketa kohoutovické radnice je zmanipulovaná!
Odpůrci sportoviště v Kohoutovicích: Neberte dětem louku
Kohoutovice: Setkání radnice s občany předcházejí problémy

Konec. U Stamicovy v Kohoutovicích se nic stavět nebude

12. 3. 2013 v 19.48 • Témata: , , , , , ,

Žádný polyfunkční objekt u Stamicovy ulice v Kohoutovicích stát nebude. Záměr, který mezi místními lidmi vzbudil mnoho nevole a odporu, přestal existovat. Oznámil to dnes starosta Kohoutovic Petr Šafařík (ČSSD).

„Dne 8. března 2013 byl na úřad městské části doručen dopis od společnosti V-Honey, která v něm sděluje, že především z důvodů celostátně složité ekonomické situace, od záměru výstavby polyfunkčního sportovního centra odstupuje,“ informoval občany starosta. „To znamená, že ani na ulici Stamicově, ani v jiné lokalitě v Kohoutovicích se v nynější době žádný polyfunkční relaxační komplex stavět nebude.“

Společnost V-Honey chtěla do stavby původně investovat sto milionů korun. Místním lidem vadilo, že budova má zabrat louku, tvořící významnou součást městské zeleně. Proti stavbě se ohradili na veřejném projednávání, hlasováním v anketě městské části i sběrem podpisů pod petice.

-vl-

Ke stažení

Informace starosty ve věci dalšího postupu případné výstavby PSC Stamicova (PDF)
Petice proti stavbě (PDF)

Související

Kohoutovičtí sbírají podpisy. Maily rozzuřily Macka
Zbyněk Svoboda: Hájíme oázu mezi rozpáleným betonem
Anketa neplatí, věc se vrací na začátek, říká starosta Šafařík
Kohoutovická radnice se anketou řídit nehodlá. Byla prý zmanipulovaná
Anketa v Kohoutovicích končí. Lidé hotel odmítli
Nové sportovní centrum? Anketu zmanipuloval hacker
Zmanipulovaná anketa v Kohoutovicích: Radnice problém uznává, bude ho řešit
Stavět či nestavět? Kohoutovická radnice zjišťuje názory anketou
Poplach aktivistů: Anketa kohoutovické radnice je zmanipulovaná!
Odpůrci sportoviště v Kohoutovicích: Neberte dětem louku
Kohoutovice: Setkání radnice s občany předcházejí problémy

Kohoutovičtí sbírají podpisy. Maily rozzuřily Macka

3. 3. 2013 v 16.00 • Témata: , , , , , , ,

Vzpoura kohoutovických proti stavbě u Stamicovy ulice pokračuje. Aby zabránili společnosti V-Honey vybudovat na nynější louce hotel se sportovišti, založili místní aktivisté nový web, sbírají podpisy pod petici a bombardují politiky maily. U některých z nich tak vzbudili rozhořčené reakce.

„Rozesíláte lživé e-mailové zprávy zastupitelům města Brna,“ obořil se na protestující občany Ladislav Macek (ČSSD), kohoutovický radní a náměstek primátora. Nelíbilo se mu, že jej v textu zpráv označili za člověka zainteresovaného na stavbě hotelu.

„Co vás opravňuje mě ostouzet v očích zvolených zástupců města Brna, že jsem v této stavbě zainteresován? Jak můžete tvrdit, že já, či kdokoliv ze samosprávy městské části tuto stavbu prosazuje?“ zlobí se Macek.

Sám Macek zároveň bez důkazů obvinil aktivisty ze zmanipulování nedávné ankety, jíž se snažila radnice zjistit názory občanů. Označil ji ve své odpovědi za „odpůrci  zmanipulovanou“. Anketa přitom byla napadena neznámým útočníkem, který během několika dnů přidal velké množství hlasů pro stavbu, nikoli proti ní. Ačkoli radnice manipulaci uznala, nikdy nepřišla s žádnými informacemi, ukazujícími na původce, natož aby ho identifikovala jako někoho z lidí, nesouhlasících se stavbou.

Na stránkách stamicova.cz vybídli aktivisté občany k oslovení politiků mailem. Brněnské zastupitele vybízejí, aby se zasadili proti prodeji pozemků společnosti V-Honey. U některých uspěli podstatně lépe než u náměstka Macka.

„O problému vím a budu se jím zabývat,“ slíbila Irena Matonohová (TOP 09). Martin Ander (Strana Zelených) vyjádřil občanům podporu.

Kohoutovičtí také sepsali proti stavbě petici. Požadují v ní, aby pozemek byl ponechán v současném stavu a změnou územního plánu určen k využití jako městská zeleň.

„Louku v zimním období využíváme k sáňkování a k zimní zábavě, na podzim zde rodiče pouští draky. Celoročně ji využívají pejskaři, hlavně však slouží jako důležitý krajinný prvek pro obyvatele. Na jaře zde kvetou stromy a louka, v létě je zase oázou mezi rozpáleným betonem,“ popsal svůj vztah k louce Zbyněk Svoboda, autor petice.

-vl-

Ke stažení

Petice proti stavbě (PDF)

Související

Zbyněk Svoboda: Hájíme oázu mezi rozpáleným betonem
Anketa neplatí, věc se vrací na začátek, říká starosta Šafařík
Kohoutovická radnice se anketou řídit nehodlá. Byla prý zmanipulovaná
Anketa v Kohoutovicích končí. Lidé hotel odmítli
Nové sportovní centrum? Anketu zmanipuloval hacker
Zmanipulovaná anketa v Kohoutovicích: Radnice problém uznává, bude ho řešit
Stavět či nestavět? Kohoutovická radnice zjišťuje názory anketou
Poplach aktivistů: Anketa kohoutovické radnice je zmanipulovaná!
Odpůrci sportoviště v Kohoutovicích: Neberte dětem louku
Kohoutovice: Setkání radnice s občany předcházejí problémy

Zbyněk Svoboda: Hájíme oázu mezi rozpáleným betonem

21. 2. 2013 v 11.21 • Témata: , , , , , ,

V Brně-Kohoutovicích u Stamicovy ulice zamýšlí soukromá společnost V-Honey vystavět nákladem 100 milionů korun hotel se sportovišti. Budova má vzniknout na pozemcích dosud vlastněných městem, a tak je pro realizaci zásadní, zda se je politici rozhodnou investorovi prodat.

Podstatné části místních lidí se záměr pranic nezamlouvá, stavbu si zde nepřejí. To dali najevo jak na veřejném projednání se zástupci radnice a investora, tak i v anketě, kterou kohoutovická radnice následně uspořádala. Nyní proti stavbě vzniká i petice. Zeptal jsem se jejího autora Zbyňka Svobody na jeho názor na plánovanou stavbu, na zisky a ztráty, které místním lidem přinese.

*

Viktor Lošťák: Dobrý den, pane Svobodo. Předpokládám, že když vás stavba sportovního centra přiměla k petiční akci, musí se vás bezprostředně osobně dotýkat. Bydlíte zřejmě někde poblíž plánované výstavby, je to tak? Můžete to alespoň rámcově upřesnit?

Zbyněk Svoboda: Bydlím v panelovém domě nad poštou Stamicova 14, 16, 18. Jedná se o dům, který sousedí šikmo přes silnici s pozemkem, kde se má stavět.

Dnes je na místě plánované stavby jen tráva. Vy sám nebo vaše rodina tu plochu nějak využíváte? K jakým účelům?

Ano, aktuálně v zimním období ji využíváme k sáňkování a k zimní zábavě. Na podzim zde rodiče pouští draky, naše děti jsou na to zatím malé.

To je podzim a zima. Po zbytek roku je lokalita nevyužívaná nebo slouží ještě i k jiným účelům?

Celoročně ji využívají pejskaři jako přirozený výběh pro jejich miláčky, hlavně však slouží jako důležitý krajinný prvek pro obyvatele. Na jaře zde kvetou stromy a louka, v létě je zase oázou mezi rozpáleným betonem.

V textu petice píšete, že ložnice a dětské pokoje by byly otočeny směrem k objektu. Dívám se ale na plánek a zdá se mi, že vzdálenost oken obytných domů od objektu by byla přinejmenším dvacet metrů, je to tak? V čem pak spatřujete problém?

Ano, vzdálenost by byla přibližně 40 metrů. Problémů je několik a existují již nyní. Tímto by se ještě zhoršily a přibyly další. Konkrétně náš dům (39 domácností) má všechny ložnice a dětské pokoje směrem k poště a nákupnímu centru Lipsko. Podotýkám, že zejména v letních měsících je nezbytností mít v panelových domech otevřena okna i v noci. Lidé již nyní trpí nočním provozem pošty (vykládáním a nakládáním balíků v době nočního klidu), celodenním provozem vzduchotechniky umístěné na této budově, ale zejména nočním hlukem z restaurací a heren. Ty jsou umístěny ve větší vzdálenosti než je plánovaný hotel a přesto je zatížení hlukem enormní. Nyní zde má vzniknout restaurace s terasou lidem prakticky pod jejich ložnicemi. O vzduchotechnice pro sedmipodlažní dům ani nemluvím.

Těžko se to vysvětluje někomu, kdo toto nezažije. Vykřikování návštěvníků heren, rozbíjení zastávek a hlasitá produkce hudby v nočních hodinách je zde na denním pořádku. Pokud někdo namítne něco o nočním klidu, tak vězte, že i opakované volání na městskou policii kvůli jeho rušení nepřináší řešení. Stejně tak stížnosti na radnici.

Chápu. Rušení nočního klidu vyvolává konflikty na mnoha místech, stejné potíže známe i u nás v Bystrci.

Kohoutovičtí radní mají nyní problém, že neví, kde postavit novou radnici. Dlouhodobé plány na její stavbu u zdravotního střediska na Voříškově skončily neúspěšně po jednání s majitelem zdejšího objektu. Říkají, že jejich předchůdci udělali chybu, když prodali obě nákupní centra soukromníkům. Tady chtějí ti stejní radní na podobně strategickém místě umožnit to samé. Potom i zde radnice ztratí kontrolu nad tím, co zde bude a zadělává si na budoucí problémy.

Přijde mi, že naše radnice nemá žádnou vizi rozvoje. Někdo přijde s nápadem, že se tady něco postaví a neřeší, jestli to bude někomu vadit, jaký vliv to bude mít na okolí, jestli se to sem hodí, natož jestli to vůbec místním něco přinese. Až dodatečně vymýšlejí argumenty pro.

Polyfunkční budova má vzniknout v Brně-Kohoutovicích na nynější louce. Zdroj: Petice proti stavbě, Zbyněk Svoboda

Dosud jsme se zabývali jen nevýhodami, které by podle vás stavba sportovního centra s hotelem přinesla. Vidíte pro sebe a pro vaši rodinu nějaký užitek z plánované stavby hotelu?

V současné podobě bohužel nevidím. Podle plánů se totiž jedná více o garážový dům a hotel s restaurací než o sportovní centrum. Ze sportovních možností, které v Kohoutovicích nejsou, by byly přínosem pouze badmintonové kurty. Navíc tyto jsou nově na Kamenném vrchu 10 minut jízdy MHD a druhé na Veslařské ulici.

Jaké je podle vás převažující mínění vašich sousedů a lidí, kterých se stavba dotkne? Jaké části asi tak vadí?

V okolních domech plánované stavby na ulici Stamicova a Richtrova je odpor přirozeně velký a slábne logicky se vzdáleností od tohoto místa. K mému překvapení, ale velice vadí i spoustě lidí ze vzdálenějších míst Kohoutovic. Jaké části lidí vadí by měla ukázat právě petice, ke které nás donutila radnice svým jednáním. Starosta již dvakrát zjišťoval názor lidí na stavbu. Ti ji vždy jednoznačně odmítli. Přesto se tím radní odmítají řídit.

Chcete, aby se městská část zasadila o změnu územního plán na dotčené ploše na zeleň. Co by se podle vás mělo dít s lokalitou pak? Ponechat jak je, zalesnit…?

Území může zůstat buď beze změny, protože i tak výborně slouží obyvatelům Kohoutovic anebo se může zkrášlit, ale ne zastavět. Spousta lidí by si zde přála odpočinkovou zónu nebo park, zkrátka místo, kde by se mohli lidé potkávat a společně trávit volný čas, posedět v přírodě na lavičce, povykládat si. Takové místo v centru Kohoutovic chybí.

Jak dlouho plánujete podpisy pod petici sbírat a kdy ji asi tak zastupitelstvům odevzdáte?

Myslím, že by se tomu měl dát alespoň jeden měsíc, tedy přibližně do konce března. Termín upřesníme při jejím spuštění. Zastupitelům ji odevzdáme ihned poté.

Děkuji za odpovědi.

*

Ke stažení

Návrh petice proti stavbě (PDF)

Související

Anketa neplatí, věc se vrací na začátek, říká starosta Šafařík
Kohoutovická radnice se anketou řídit nehodlá. Byla prý zmanipulovaná
Anketa v Kohoutovicích končí. Lidé hotel odmítli
Nové sportovní centrum? Anketu zmanipuloval hacker
Zmanipulovaná anketa v Kohoutovicích: Radnice problém uznává, bude ho řešit
Stavět či nestavět? Kohoutovická radnice zjišťuje názory anketou
Poplach aktivistů: Anketa kohoutovické radnice je zmanipulovaná!
Odpůrci sportoviště v Kohoutovicích: Neberte dětem louku
Kohoutovice: Setkání radnice s občany předcházejí problémy

Provozovatel restaurace v Kamechách: Hosty polévali vodou z oken

3. 12. 2012 v 22.19 • Témata: , , , , , ,

Brno – Hospoda ruší hlukem, kouří nám do oken a kvůli nedaleké školce na sídliště vůbec nepatří. Tak argumentuje petice proti podniku U Slunce v sídlišti Kamechy v brněnské Bystrci. Stěžuje si i provozovatel podniku. Odpůrci prý polévají jeho hosty vodou a do podniku mu hodili páchnoucí bombičku.

Petici podepsalo sedmatřicet lidí ze sídliště. Jak přímo v místě zjistila redaktorka Brněnského deníku Rovnost, někteří s jejím obsahem ne zcela souhlasí. „S hlukem problém nemám. Podepsal jsem kvůli dluhu za energie, který vznikl u minulého provozovatele a měli jsme ho doplácet my, jako společenství vlastníků,“ myslí si jeden z místních obyvatel, který si nepřál být jmenovaný.

Ani Jaroslava Sedláčková, která v domě bydlí, si na hluk nestěžuje. „Je slyšet jen při sportovních přenosech. Horší je to s dýmem. Lidé kouří před hospodou a kouř se nám dostává do oken,“ svěřila se nájemnice.

Také včera v podvečer byl podnik i jeho okolí tiché. Iniciátora petice Jana Hurycha se zastihnout nepodařilo.

Provozovatel Marek Vaněk důvod petice nechápe. „Nemám dokonce ani rádio. Na zem jsem dal koberec, na strop sádrokarton. S kouřem bohužel nic moc dělat nejde,“ řekl.

(…)

Zkráceno, celý text Anny Fajkusové najdete na brnensky.denik.cz

Související

Restaurace U Slunce: Pohled z druhé strany
Policie, voda za krk, smradlavé bomby a petice

Restaurace U Slunce: Pohled z druhé strany

20. 11. 2012 v 15.36 • Témata: , , , , , , ,

Obtěžuje restaurace U Slunce (Hvozdecká 5, Brno-Bystrc –mapa) v bystrcké části Kamech svým provozem ostatní obyvatele domu a okolí? Nebo je to opačně – přecitlivělí obyvatelé z okolí házejí klacky pod nohy majiteli Marku Vaňkovi a jeho podnikání? Druhý názor zastává majitel restaurace; stěžuje si, že jeho podnik je terčem útoků. Lidé prý bezdůvodně volají policii, polévají jeho hosty vodou a do lokálu mu vhodili smradlavou bombičku.

S panem Vaňkem se určitě neshodne pan Milan Novic. Bydlí poblíž a s provozem sport-baru U Slunce má své zkušenosti.

*

Problematiku týkající se „kavárny“ znám již od jejího počátku. Majitelem nebytového prostoru je pan Jiří Michna. Nebytový prostor byl původně bez určení. Aby se tam mohla provozovat „kavárna“  – jak to původně pan Michna všem sliboval – musel pan Michna získat písemné souhlasy od VŠECH majitelů bytů v bytovém domě Hvozdecká 1-5. Podpisy byly podmínkou k vydání Souhlasu ke změně užívání nebytového prostoru – později jej vydal Stavební úřad Brno Bystrc.

Dva majitelé jednoho bytu tyto souhlasy odmítli podepsat. Později bylo zjištěno, že jejich podpisy byly na tzv. souhlasech zfalšovány, což potvrdil i posudek písmoznalce. Vyšetřovala to i policie, ale odložila to. Kdo asi měl zájem a profitoval na těchto zfalšovaných podpisech?

Na zfalšované podpisy byl upozorněn i Stavební úřad Bystrc, ale ten to prý nezajímá, že podpisy v těchto souhlasech jsou falešné-prý nemusí vyžadovat ověřené podpisy. To už klidně mohly být zfalšovány všechny podpisy -všech majitelů bytů! OÚSŘ-nadřazený orgán stavebních úřadů to taky neřešil-prý už je pozdě. Bystrcká radnice s tím prý taky nemá co dělat.

Co se týče zahrádky – byla provozována načerno, protože nebyla uvedena v Tržním řádu města Brna, tudíž nebyla městem povolena. Ať už ji i kavárnu (bar) provozoval p. Michna (fa. Conseo, jíž je spolumajitelem ) nebo p. Vaněk.

A co se týče pana Vaňka. Na první pohled se tváří jako lidumil, ale vše je jinak. K osazenstvu baru se chová asi tak jak má. To už neplatí vůči obyvatelům okolních bytů. Vůbec ho ani ostatní osazenstvo kavárny nezajímá, že se vše rozléhá do okolních bytů a že v nich bydlí také malé děti-i mimina, které nemůžou spát.

Když se tito sousedi pokoušeli s p. Vaňkem domluvit, tak je poslal do pr…, že prý ho omezují v podnikání. O jeho ženě nemluvě. Viděl jsem na vlastní oči jednu maminku s velmi malými dětmi před barem, jak se slušně zeptala pana Vaňka, zdali by nemohl on i ostatní alespoň kousek poodejít z pod jejich oken při jejich velmi častém kouření před vchodem do baru. Jde jim to všechno do oken a nemohou v polovině bytu ani větrat. O hluku před barem nemluvě. Pan Vaněk ji poslal někam a jeho manželka (prý právnička!!!) na ni byla ještě sprostá!!

Pan Vaněk by měl nejraději otevřeno nonstop, jen kdyby mu tam někdo nonstop chlastal. Ale nebude tam přece sedět sám do rána. Když jsem šel v nočních hodinách kolem baru a viděl+slyšel jsem ten randál v baru, politoval jsem lidi v okolních bytech. Pokuřující a dost nahlas bavící se osazenstvo baru před v chodem se vůbec ani nestaralo o to, že by to někomu mohlo vadit natož, že někdo kvůli tomu nemůže spát-třeba mimino přímo nad barem. Zoufalá maminka je slušně požádala, aby se ztišili. To však neměla dělat. Opilci se na ni sprostě obořili a poslali ji někam. Po té se vychcali na trávník jim pod okny. Prasata.

A že si stěžuje pan Vaněk na to, že mu chudáčkovi hážou klacky pod nohy a brání mu v řádném a ohleduplném podnikání? To snad nemůže ani myslet vážně. Prý smradlavej atentát. Nevím co mu tam kdo dal, ale asi se k nějakému opilci nezachoval fér. Pokud mu to tam dal někdo jinej, tak mu tleskám. Aspoň ví, jaký to je čuchat kouř z cigaret. Prý je to hrozný.

A údajná voda za krk? Haha. Pokud je to pravda, tak je to jen další zoufalej čin lidí z bytů nad barem. Petici se nemůže nikdo divit. Kdo jim teda má pomoct? Pokud mu tam chodí kontroly, tak se tomu ani nedivím, s takovou pověstí.

Zoufalí sousedé nad barem volají často policii, ale ta až na výjimky nic neřeší. Pomáhat a chránit. Ale koho? Toho zmetka? Co ostatní lidé v okolních bytech? A to je volají až v nejnutnějších případech-největším kraválu. Právo a právní systém pouze nahrává takovým lidem a chrání takové lidi, jako je majitel a provozovatel tohoto baru.

Když to shrnu:

 • Souhlas o změně užívání nebytového prostoru vydaný Bystrckým stavebním úřadem  je vydán na základě zfalšovaných podpisů – tudíž je neplatný
 • Kdo podpisy zfalšoval je myslím nasnadě
 • Zahrádka byla provozována bez povolení – nebyla uvedena v tržním řádu města Brna
 • Původní záměr provozovat kavárnu je na míle daleko od dnešního baru

Milan Novic

 *

Související

Policie, voda za krk, smradlavé bomby a petice

Odpůrci vleku: lyžujte na horách, přehradu nám nechte

6. 9. 2012 v 13.40 • Témata: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Brno – Kníničky – Asi padesátka lidí se ve čtvrtek v devět hodin ráno sešla na pláži u Sokolského koupaliště na Brněnské přehradě. Náladu na koupání však neměli, sešli se tu kvůli veřejnému projednávání projektu vleku pro vodní lyžování na hladině nádrže. Měli tam totiž poslední šanci vyjádřit své námitky proti této stavbě.

Už před devátou hodinou ranní se na cestě nedaleko místa, kde chce soukromý investor zařízení postavit, scházejí jak odpůrci tak zastánci projektu. „Nechápu proč něco takového má na přehradě vzniknout. Zaberete nám nekrásnější kouty pláže hnusnými sloupy. Vždyť neznám nikoho, kdo by měl o podobnou atrakci zájem. Firma zkrachuje a sloupy v přehradě zůstanou na pořád,“ rozčiluje se například Milena Stodůlková z brněnského Jundrova.

Na místě jsou však i lidé, kteří plán investora podporují. „Chceme se tomuto sportu věnovat a tady není kde. Jezdíme minimálně dvě stě kilometrů daleko. Na jiných nádržích to nikomu nevadí. A to, že by areál časem zkrachoval, nehrozí. Předpokládám, že bude spíše přeplněný. Je tu spousta milovníků tohoto sportu,“ tvrdí například Ivan Martiš.

To už se ale celá skupina přesouvá k místu, kde má vlek stát. „To snad nemyslíte vážně. Vždyť tady běžně plavou lidi a vy jim seberete alespoň tři sta metrů pláže. Jsem zásadně proti tomuto záměru. Jestli chtějí lyžovat, ať jezdí v zimě na hory, nebo v létě na ledovec,“ rozčiluje se další z odpůrců vleku Petr Bělský.

(…)

Zkráceno, celý článek Jana Spěšného si přečtěte na brnensky.denik.cz

Související

Vlek pro vodní lyžování na přehradě? Rozhodne se v září
Vlek na přehradě má od hygieny zelenou
Lyžaři na přehradě? Nejdříve příští rok
Brno povolilo vodní dráhu. Rozhodne hygiena
Petice pro lyžování na přehradě: Dráha je bezpečná, ekologická, tichá a ohleduplná k životnímu prostředí 
Petice pro dráhu
Petice proti dráze
Vodní lyže na sokoláku – mapky
Tomáš Nahodil: Na Rakovci by dráha vadila méně 
Ne „Novostavbě mola a dráhy se zázemím pro vodní lyžování“ společnosti CABLE PARK s.r.o. na Brněnské přehradě!

Policie, voda za krk, smradlavé bomby a petice

16. 8. 2012 v 17.33 • Témata: , , , , , , ,

Provozovatelé restaurací a barů na Kamechách to nemají jednoduché. Přestože se v jejich podnicích neodehrávají žádné výtržnosti, hosté se baví tiše a noční době přiměřeně, i tak jsou často trnem v oku některých obyvatel v okolních bytech. Ti, aby se jich zbavili, jim často provádějí takřka neuvěřitelné věci. Své o tom ví i provozovatel sport baru U Slunce (Hvozdecká 5, Brno-Bystrc – mapa) pan Marek Vaněk.

„Za poslední necelý rok mne navštívila policie celkem devětačtyřicetkrát,“ vypočítává Marek Vaněk. „Když chvíli počkáte, možná spolu oslavíme kulatý, padesátý výjezd.“

Akce městské policie přitom byly zcela zbytečné.

„Všechny návštěvy policistů skončily stejně – vše je v pořádku, k žádnému rušení nočního klidu nedochází. Nedostal jsem jedinou pokutu,“ líčí majitel baru.

„Samozřejmě vím, kdo na mne policii posílá, jsou to lidé z jednoho bytu nad podnikem,“ popisuje pan Vaněk. I přes nepříjemnosti však nemá zlost a stále doufá, že se s lidmi v domě dokáže dohodnout.

„Měl jsem tu i měření hluku z hygieny, byli tady z obchodní inspekce. Vždy vše v pořádku, v limitu. Koupil jsem koberce, aby židle hostů po podlaze neskřípaly. Rád bych se s okolím dohodl na rozumném soužití, ale je to těžké. Místo snahy jsem se dočkal polévání hostů vodou.“

Až donedávna měl pan Marek od jara do podzimu u své restaurace dva stolky. Kdo si k nim sedl, mohl se dočkat překvapení – stalo se, že z oken nad nimi kdosi vychrstl na sedící vodu a důkladně je zmáčel.

„Zhruba před rokem a půl mi dokonce někdo vhodil do lokálu smradlavou bombičku. Čtrnáct dnů hospoda páchla, že se tu nedalo vydržet,“ vzpomíná Marek Vaněk.

Dnes už zahrádka před barem U Slunce nefunguje. Protože v bezprostřední blízkosti podniku otevřela mateřská školka, musel pan Vaněk dva stolky odstranit. Nelíbí se mu to a usiluje, aby povolení k provozu minizahrádky opět získal.

„Zahrádka nefunguje  v době, kdy jsou děti ve školce. Když jsou u mne hosté, je školka zavřená. Zákaz nedává smysl,“ kroutí hlavou pan Vaněk.

S nemenšími problémy se setkávají i provozovatelé podniku Kabinet. Ten leží jen o několik desítek metrů dál, na Chudčické 7. Policisté tu za poslední rok byli už téměř sedmdesátkrát. Ani zde žádnou pokutu neudělili.

Kromě udání se lidé proti restauracím brání i peticemi. Proti podniku pana Marka se podepsalo asi dvacet lidí. Zároveň však také vznikla antipetice, jejíž signatáři si přejí zachování provozu.

„Soužití na Kamechách není lehké. I když nedochází k porušování hygienických norem, je pravda, že noci jsou tu tiché, domy blízko u sebe a hluk v ulicích netlumí žádná zeleň. Když si večer povídají dva lidé před domem u stolečku, nemusí ani křičet a stejně je v bytech nad nimi slyšet každé slovo,“ komentoval situaci jeden pravidelných z hostů baru U Slunce. Sám si však zachování podniku přeje: „Petici pro hospodu jsem podepsal. Zdejší pivo mi chutná.“

-vl-, /bla/

 

 

Vlek pro vodní lyžování na přehradě? Rozhodne se v září

13. 8. 2012 v 14.16 • Témata: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Stavební úřad městské části Kníničky zveřejnil termín projednávání výstavby vleku pro vodní lyžování na Brněnské přehradě. Ten chce postavit společnost Cable Park. Její záměr zatím narážel především na odpor sportovních klubů působících na přehradě.

„Jednání nařídil na šestého září. Potom zváží připomínky lidí i dotčených organizací a rozhodne se, zda připravovanou stavbu posvětí, nebo ne,“ sdělil kníničský starosta Martin Žák.

Pokud se úřad vypořádá se všemi námitkami, mohla by společnost získat stavební povolení ještě letos. „Vlek chceme zprovoznit na začátku příští sezony. Ale projednávání se ještě může protáhnout,“ uvedl Tomáš Jenček z ateliéru Monoblok, který projekt mola a dráhy se zázemím pro vodní lyžování vypracoval.

S vlekem už dříve souhlasili správce přehrady společnost Povodí Moravy i hygienici. Těm se prvně nelíbilo, že původní projekt omezil takzvané koupací oblasti u přehrady. Investor jej proto nechal přepracovat.

Areál má vyrůst v severozápadní části pláže u Sokolského koupaliště. „Tvoří jej necelých sedm set metrů dlouhý okruh s pětiúhelníkovým půdorysem a startovací molo se kterým sousedí provozní budova,“ vysvětlil Jenček.

(…)

Zkráceno, celý text Jana Spěšného najdete na brnensky.denik.cz

Související

Vlek na přehradě má od hygieny zelenou