Příspěvky se štítkem ‚pěšina’

Chronická impotence správního orgánu

31. 10. 2016 v 21.29 • Témata: , , ,

wp_20160629_19_42_57_proSpor o zatarasenou pěšinu z Foltýnovy ulice k potoku Vrbovci se vleče už celé roky; a bohužel se nezdá, že by se případ blížil k řešení.

*

Nemohoucnost jakéhokoliv orgánu je vždycky frustrující pro ty, kterých se týká. Nás potrefila chronická bezmocnost OŽPD v Bystrci, který není schopen v reálném čase řešit naše problémy s přístupem na zahrádku v jejich začátku a nechává je rozkošatět tak, že řešení je pak velmi komplikované.

Projevilo se to už na samém začátku sporu o pěšinu, když ji ing. Holan v roce 2008 přehradil. Bystrčtí občané se obraceli na úřad, ale nápravy se nedočkali. Teprve teď jsme se dověděli o existenci Obecně závazné vyhlášky č. 1/2006. Vydalo ji statutární město Brno a je závazná pro všechny městské části. V kapitole „Zásady regulace území“ se píše: V zastavěném i nezastavěném území města musí být – pokud navazující územně plánovací dokumentace nestanoví jinak – zachovány stávající a obnovovány v současné době znepřístupněné pěší cesty zajišťující průchodnost území a přístup k jednotlivým pozemkům.  Bystrčtí úředníci jako by o ní neměli ani potuchy. Rozhodně se jí necítí být nijak vázáni. Jak jinak si vysvětlit, že hned nato, když bylo v komplikovaném řízení v roce 2014 dosaženo deklarace pěšiny jako veřejné od nepaměti, povolili její uzavření pro veřejnost. Takové bylo jejich správní uvážení – vyhláška-nevyhláška.

To bylo před dvěma lety. Letošní nemohoucnost správního orgánu je opět velmi tristní. Když na konci června ing. Holan přehradil pěšinu nad brankou (na hranici pozemku, jehož dvě třetiny od loňského roku spoluvlastní), oznámil nám to dopisem vhozeným do schránky. My jsme to ohlásili na úřadě a doufali jsme, že náprava bude zjednána okamžitě. Šlo jenom o to, aby úřad trval na dodržení svého vlastního rozhodnutí, které je pravomocné od února 2015. Když se dva týdny nic neudálo, podali jsme žádost o předběžné opatření.  Ta byla promptně odmítnuta jako právně nepřípustná, protože ve věci se nevede správní řízení.  Odvolali jsme se. Na konci srpna přišlo z magistrátu zamítnutí našeho odvolání. Odvolací orgán se ztotožnil s argumentací bystrckého úřadu, který vyhodnotil Vaše oznámení nikoliv jako podání dle § 37 správního řádu, neboť nesplňovalo náležitosti dle uvedeného ustanovení, ale jako podnět ve smyslu § 42 správního řádu. První věta § 42 však říká: „Správní orgán je povinen přijímat podněty, aby bylo zahájeno řízení z moci úřední.“ Proč Bystrcký OŽPD nezahájil okamžitě řízení z moci úřední, nám nikdo srozumitelně neodůvodnil.

Úřady tedy poskytly Holanovi dostatek času k jeho činnosti směřující k vypuzení ostatních zahrádkářů z kolonie. Po celé léto jsme nemohli na svou zahrádku chodit. Na konci srpna vydal odbor dopravy MmB nové rozhodnutí (na základě rozsudku Krajského soudu), kde se nařizuje majitelům pozemků odstranit překážky z pěšiny (kromě povolených branek).

Na konci září jsem se šla podívat, co je odstraněno. Plot přehrazující pěšinu na hranici pozemku p. č. 2184 tam stále byl. Uvnitř na pěšině (na pozemcích pana Holana) byly hromady zahradního odpadu, hlavně větví. Ačkoliv lhůty stanovené rozhodnutím dávno uplynuly, pěšina ani dnes není průchozí. Holan provedl svůj oblíbený a vyzkoušený trik. Plot přehrazující pěšinu během října odstranil a zahradní odpad umístil na horní část pěšiny, která nevede přes jeho pozemky, takže pěšinou se nedá projít. Pochopitelně bude tvrdit, že to není jeho a on o tom nic neví, a úřad bude obesílat bezbranné majitele pozemků s výzvami na odstranění překážek, protože „vlastnictví zavazuje“, jak jsem slyšela z úst jednoho úředníka. Já bych na to navázala tím, že svěřený úřad také zavazuje. Výkon státní správy, jak ho v této věci předvádí bystrcký OŽPD a jak ho vehementně obhajuje tajemník úřadu, rozhodně není službou veřejnosti.

Jana Švancarová

Související

Luboš Raus: Kauza Pěšina k Vrbovci není mrtvá
Jana Švancarová: Kdo zastaví Holana?
Jana Švancarová: Pěšina k Vrbovci opět svévolně zatarasená
Pěšina Vrbovec v Bystrci skončí. Městská část zvažuje stavbu nové stezky
Správní řízení může být nemravné. Stačí, když nevybočí z mezí zákona
Soukromník chce cestu jen pro někoho. Šestiletý spor o pěšinu je u soudu
Jana Švancarová: Lepší drzé čelo než poplužní dvůr
Pěšina k Vrbovci je otevřená. Plná střepů a s bránou navíc
Plot musí z pěšiny pryč, rozhodl úřad o zahrádkách v Bystrci
Případ zatarasené pěšiny k Vrbovci končí
Reportáž: Pěšina k Vrbovci se řeší už mnoho let
Zatarasená pěšina – stránky věnované sporu, podrobné informace, dokumenty
Po pěšině k Vrbovci se znovu bude chodit
Spor o pěšinu k Vrbovci se vrací do Bystrce
Pěšina k Vrbovci – soud promluvil
Pěšina k Vrbovci: Spor se vleče
Zatarasená pěšina: Úředníci mlží, městská část nedělá nic
Lidem vadí zátaras v Údolí oddechu. Stěžují si na úřady
Jak se řeší zatarasená pěšina v Bystrci
Luboš Raus: Cesta do údolí Vrbovce
Kdy budeme zase chodit pěšinkou do údolí Vrbovce?
Odstraní úřad sporný plot? (aktualizováno)

Spor o pěšinu k Vrbovci pokračuje. Opět je neprůchozí

26. 7. 2016 v 14.44 • Témata: , , ,

Brno – Osmiletý spor o pěšinu mezi sídlištěm Kamechy a potokem Vrbovec v Bystrci má pokračování. Na pěšině se opět objevil zátaras a je pro zahrádkáře nepřístupná. Přitom se podle rozhodnutí úřadů na cestu dostat měli. Spor Brněnský deník Rovnost dlouhodobě sleduje.

Manželé Švancarovi, kteří o zpřístupnění pěšiny několik let usilují, se kvůli zátarasu nedostanou na svůj pozemek. „Jeden ze dvou majitelů pozemků, přes které pěšina vede, Jiří Holan ji svévolně přehradil,“ poznamenala Jana Švancarová. Přitom však k této části podle rozhodnutí úřadů měli Švancarovi mít volný přístup. Holan se k problému odmítl vyjádřit.

Opětovným zablokováním přístupové cesty se zabývá bystrcký odbor životního prostředí a dopravy. „Nyní nelze předjímat, kdy v záležitosti pravomocně rozhodneme. Při kontrole jsme zjistili, že se jedná o pevnou překážku, a domníváme se, že ten, kdo ji tam umístil, porušil zákon. Silniční správní úřad ale neví, kdo to byl,“ uvedla referentka odboru Yveta Bičanová.

(…)

Zkráceno, celý článek si přečtěte na stránkách Brněnského deníku Rovnost

Související

Luboš Raus: Kauza Pěšina k Vrbovci není mrtvá
Jana Švancarová: Pěšina k Vrbovci opět svévolně zatarasená
Pěšina Vrbovec v Bystrci skončí. Městská část zvažuje stavbu nové stezky
Správní řízení může být nemravné. Stačí, když nevybočí z mezí zákona
Soukromník chce cestu jen pro někoho. Šestiletý spor o pěšinu je u soudu
Jana Švancarová: Lepší drzé čelo než poplužní dvůr
Pěšina k Vrbovci je otevřená. Plná střepů a s bránou navíc
Plot musí z pěšiny pryč, rozhodl úřad o zahrádkách v Bystrci
Případ zatarasené pěšiny k Vrbovci končí
Reportáž: Pěšina k Vrbovci se řeší už mnoho let
Zatarasená pěšina – stránky věnované sporu, podrobné informace, dokumenty
Po pěšině k Vrbovci se znovu bude chodit
Spor o pěšinu k Vrbovci se vrací do Bystrce
Pěšina k Vrbovci – soud promluvil
Pěšina k Vrbovci: Spor se vleče
Zatarasená pěšina: Úředníci mlží, městská část nedělá nic
Lidem vadí zátaras v Údolí oddechu. Stěžují si na úřady
Jak se řeší zatarasená pěšina v Bystrci
Luboš Raus: Cesta do údolí Vrbovce
Kdy budeme zase chodit pěšinkou do údolí Vrbovce?
Odstraní úřad sporný plot? (aktualizováno)

Luboš Raus: Kauza Pěšina k Vrbovci není mrtvá

23. 7. 2016 v 16.52 • Témata: , , ,

Pozemky_23-7-2016Otvírám svazek nadepsaný Kauza „Pěšina k Vrbovi“, který čítá na 234 stran mnoha dokumentů. Začíná událostí datovanou „Jaro 2008“, kde čtu zprávu, staženou kdysi ze stránek lednacek.net: Na jaře 2008 zahradil ing. Holan jako nový majitel parcely 2082 veřejnou pěšinu mezi ulicí Foltýnovou a údolím potoka Vrbovce. Tu cestu jsem dobře znal, vozil jsem po ní syna v hlubokém kočáru (dokonce v zimě, ta mladická nerozvážnost!) a tak vím zcela spolehlivě, že to bylo na přelomu roků 1987 a 1988. Ale jsou v Bystrci i pamětníci, kteří vědí a mohou dosvědčit, že tam ona stezka byla ještě mnohem dříve.

Vysvětlovat podrobně o co jde v kauze „Pěšina k Vrbovci“ by vydalo na knihu. Připomeňme jen několik dalších hlavních bodů. V květnu 2008 vychází na brno.idnes.cz článek Soused chtěl koupit jejich chatu. Neprodali, pak jim vyhořela. Nabídku na odkup dostalo od nového souseda několik majitelů zahradních chat. Čtyři z nich o chatu přišli – chaty vyhořely, policie pachatele nenašla. Čánek píše i o zalepených zámcích, rozvaděčích, odmontovaných a ulomených trubkách, prosolené nádrži s dešťovou vodou. A jaká náhoda, to vše v rozmezí dvou let. Jiří Holan ale spojení s tím, že hořelo, zásadně odmítá, uvádí článek.

O dva dny později cituje Pavla Komárková na idnes bystrcké úředníky: Cesta existuje a jsou o tom důkazy. Podle zákona o ochraně přírody a krajiny musí být u takovéto cesty zachovaný stav a nikdo nesmí zamezovat vstup do krajiny.

Unavovat čtenáře dalšími desítkami stran rozsudků, odvolání, zápisů a usnesení nehodlám. Že došlo i k pochybení ze strany úřadu je z těchto dokumentů zřejmé. Mé záznamy končí odvoláním datovaným 5. 12. 2014 a zdálo se, že zlo definitivně zvítězilo a kauza pěšiny k Vrbovci je mrtvá. Chaty shořely, cesta neexistuje, nikdo nic nevypátral, nikdo nikoho neviděl. Pěšina k Vrbovci je pro veřejnost uzavřena, přístup na své pozemky mají pouze jejich majitelé. Tedy měli – až do června letošního roku, jak uvádí nedávný článek paní Švancarové. A nám nezbývá než s paní Švancarovou konstatovat, že u nás v Bystrci je právo, i to nejzákladnější, skutečně nevymahatelné.

Zkusme se ale podívat na věc z jiné strany. Bystrcký úřad tvrdí, a to už osm let, že je vše v souladu se zákony a nic jiného nelze dělat. Můžeme se ale důvodně domnívat, že bystrcký úřad už osm let neví, co se mu děje na pozemcích při pěšině k Vrbovci, ač by zřejmě vědět měl. Měl by mít informace o stavbách vyžadujících stavební povolení, stejně tak i o zemních pracích. Mělo by ho zajímat, že se lidé nedostanou na pozemky, které jsou jejich vlastnictvím. Zde už jsme totiž dávno překročili hranice obyčejného sousedského sporu. Zvláštní opar zahalující tajemnem pozemky při stezce k Vrbovci jako by téměř volal po podrobnější kontrole činnosti našeho stavebního úřadu.

Luboš Raus

Související

Jana Švancarová: Kdo zastaví Holana?
Jana Švancarová: Pěšina k Vrbovci opět svévolně zatarasená
Pěšina Vrbovec v Bystrci skončí. Městská část zvažuje stavbu nové stezky
Správní řízení může být nemravné. Stačí, když nevybočí z mezí zákona
Soukromník chce cestu jen pro někoho. Šestiletý spor o pěšinu je u soudu
Jana Švancarová: Lepší drzé čelo než poplužní dvůr
Pěšina k Vrbovci je otevřená. Plná střepů a s bránou navíc
Plot musí z pěšiny pryč, rozhodl úřad o zahrádkách v Bystrci
Případ zatarasené pěšiny k Vrbovci končí
Reportáž: Pěšina k Vrbovci se řeší už mnoho let
Zatarasená pěšina – stránky věnované sporu, podrobné informace, dokumenty
Po pěšině k Vrbovci se znovu bude chodit
Spor o pěšinu k Vrbovci se vrací do Bystrce
Pěšina k Vrbovci – soud promluvil
Pěšina k Vrbovci: Spor se vleče
Zatarasená pěšina: Úředníci mlží, městská část nedělá nic
Lidem vadí zátaras v Údolí oddechu. Stěžují si na úřady
Jak se řeší zatarasená pěšina v Bystrci
Luboš Raus: Cesta do údolí Vrbovce
Kdy budeme zase chodit pěšinkou do údolí Vrbovce?
Odstraní úřad sporný plot? (aktualizováno)

Jana Švancarová: Kdo zastaví Holana?

20. 7. 2016 v 22.58 • Témata: , , ,

Kauza pěšiny k potoku Vrbovci není jen banální sousedský spor. Někdo nám upírá přístup k našemu pozemku a příslušný úřad se nás z moci úřední sám od sebe nezastane. A případ má také svůj veřejnoprávní rozměr, který zasahuje všechny obyvatele naší městské části. Nejen ty, kdo po pěšině chodili, ale všechny ostatní, kteří někdy potřebují vyřídit něco na úřadě. I když nelze házet všechny úředníky do jednoho pytle, moje zkušenost je taková, že místo aby hledali spravedlivé řešení, snaží se hledat důvody, proč to nejde.

Klasickým příkladem je naše současná situace. Když jsme oznámili, že nám Ing. Holan opět zatarasil pěšinu, dostali jsme odpověď: Z úrovně ÚMČ Brno-Bystrc bude záležitost řešena v souladu s kontrolním řádem a správním řádem a zde stanovenými lhůtami a právy všech účastníků řízení (právo navrhovat důkazy, podávat připomínky, náměty, podat odvolání apod.), proto nelze očekávat nápravu stavu v řádu dnů. Neměla ta odpověď znít spíš: „Ano, vaše právo přístupu na pozemek je nezpochybnitelné, uděláme všechno pro to, aby náprava byla zjednána co nejdříve“? Odpověď v tomto smyslu jsem dostala až od pana starosty.

Neutěšené poměry v zahrádkářské kolonii K Žlíbkům panovaly už před rokem 2008. Požáry chatek, šikanování sousedů, viz tento článek. Není bez zajímavosti, že pozemky s vyhořelými chatami vždycky koupil ing. Holan. Pokud byli majitelé ochotni prodat. Majitelé parcely 2168, které cituje výše zmíněný článek, vydrželi až do loňského roku. Teď už je v katastru nemovitostí zapsán jako vlastník ing. Holan. Ale jsou i tak zásadoví zahrádkáři, kteří Holanovi dosud nic neprodali, i když jim chata vyhořela a pro vysoký věk pozemky užívat nemohou. Prodat je někomu jinému asi není jednoduché vzhledem k poměrům, které v lokalitě vládnou.

Kladu si otázku, zda je žádoucí, aby zahrádkářskou kolonii v těsné blízkosti sídliště ovládl jeden či dva vlastníci (situace k tomu směřuje, stačí prostudovat si katastrální mapu). Vím, že neexistuje administrativní nástroj, který by reguloval převod majetku mezi soukromými subjekty. O jednom „nástroji“ bych ale věděla. Je to vědomí odpovědnosti ke krajině, k sousedům, k širšímu společenství.

Nakoupit pozemky, přehradit cestu a bránit spoluobčanům v průchodu krajinou je poměrně barbarské. Není to ale nic nového pod sluncem, protože už v dobách dávno minulých varoval prorok: „Běda těm, kteří připojují dům k domu a slučují pole s polem, takže už nezbývá žádné místo, jako byste jen vy byli usedlíci v zemi“ (Iz 5, 8). Je to hrozba těm, kdo bezhlavě nakupují a omezují přitom druhé. Ale ani odpovědnost těch, kdo se znalostí situace prodávají, není nulová. Anglický politik a filozof Edmund Burke je známý svým výrokem: Má-li zlo triumfovat, potřebuje jediné – aby slušní lidé nedělali nic. Zdá se, že u nás v Bystrci žije hodně slušných lidí. A nejvíc jich sedí na úřadě.

Jana Švancarová

Související

Jana Švancarová: Pěšina k Vrbovci opět svévolně zatarasená
Pěšina Vrbovec v Bystrci skončí. Městská část zvažuje stavbu nové stezky
Správní řízení může být nemravné. Stačí, když nevybočí z mezí zákona
Soukromník chce cestu jen pro někoho. Šestiletý spor o pěšinu je u soudu
Jana Švancarová: Lepší drzé čelo než poplužní dvůr
Pěšina k Vrbovci je otevřená. Plná střepů a s bránou navíc
Plot musí z pěšiny pryč, rozhodl úřad o zahrádkách v Bystrci
Případ zatarasené pěšiny k Vrbovci končí
Reportáž: Pěšina k Vrbovci se řeší už mnoho let
Zatarasená pěšina – stránky věnované sporu, podrobné informace, dokumenty
Po pěšině k Vrbovci se znovu bude chodit
Spor o pěšinu k Vrbovci se vrací do Bystrce
Pěšina k Vrbovci – soud promluvil
Pěšina k Vrbovci: Spor se vleče
Zatarasená pěšina: Úředníci mlží, městská část nedělá nic
Lidem vadí zátaras v Údolí oddechu. Stěžují si na úřady
Jak se řeší zatarasená pěšina v Bystrci
Luboš Raus: Cesta do údolí Vrbovce
Kdy budeme zase chodit pěšinkou do údolí Vrbovce?
Odstraní úřad sporný plot? (aktualizováno)

Jana Švancarová: Pěšina k Vrbovci opět svévolně zatarasená

4. 7. 2016 v 19.36 • Témata: , , ,

U nás v Bystrci je právo nevymahatelné. Taková je naše zkušenost.

Čtenáři Bystrčníku, které tato kauza zajímá, její průběh znají, nebo si ho mohou dohledat. Připomenu jenom to, že po mnohaletém úsilí byla před dvěma lety pěšina prohlášena za veřejně přístupnou účelovou komunikaci od nepaměti a majitelé přilehlých pozemků dostali příkaz odstranit překážky. Místo pana Holana musel po třech měsících některé překážky odstranit úřad na své (tedy naše) náklady a po dvou týdnech, kdy byla pěšina veřejně přístupná, vydal povolení ji uzavřít pro veřejnost. Naši hlavní odvolací námitku, že totiž toto řízení bylo v rozporu s dobrými mravy, odvolací orgán úplně pominul, což zakládalo důvod ke správní žalobě. Rozhodli jsme se ale zanechat už sporů, spokojit se s tím, že jsme dosáhli přístupu ke své zahrádce a spolehnout na dobré vztahy se sousedy. Veřejnost se otevření pěšiny sice nedočkala, ale bylo jí slíbeno, že radnice prozkoumá možnost vést podobnou pěšinu o kousek dál po pozemcích města.

Někdy v lednu 2015 jsme se přípisem od Krajského soudu dozvěděli, že ing. Pařil podal správní žalobu proti rozhodnutí, které deklarovalo pěšinu jako veřejnou v celé délce. Považovala bych za logické, kdyby svou žalobu stáhl poté, co dosáhl povolení uzavřít pěšinu pro veřejnost. Neudělal to. Vadí mu nejen veřejnost, ale i my. Ochotně uznává naši potřebu chodit na zahrádku shora po pozemcích sousedů, je ale toho mínění, že nepotřebujeme chodit až k potoku pro vodu. Nevyznám se v právnických jemnůstkách, selský rozum mi ale říká, že požadavek ing. Pařila by měl být předmětem nového řízení. Na rozhodnutí Krajského soudu jsem byla zvědavá.

V loňském roce jsme začali zpustlou zahrádku rekultivovat. Letos už se pokoušíme i něco málo vypěstovat. Úroda je ale ohrožena. Při pokusu zajít pro vodu k potoku jsme zjistili, že zámek na brance ing. Pařila je nefunkční. Majitel po upozornění nejevil ochotu věc napravit, když chceme chodit přes jeho pozemek, máme si zámek zprovoznit sami. Na upozornění, že podle rozhodnutí úřadu má branku udržovat na své náklady, nereagoval. Jestli branku zprovoznil, už nemůžeme zjistit. Na svou zahrádku opět nemáme žádný přístup.

10. června jsme obdrželi rozsudek Krajského soudu, který vrací věc k novému projednání, protože odvolací orgán (odbor dopravy MmB) se dostatečně nevypořádal s námitkou žalobce, že zanikla naše potřeba chodit až k potoku. Tento rozsudek způsobil vír v hlavě pana Holana. Nemá trpělivost počkat na nové rozhodnutí správních orgánů, ale opět bere věci do svých rukou. Posední červnový víkend nám vhodil do schránky dopis, ve kterém oznamuje, že pěšinu opět přehradil, kdybychom se pokusili vniknout na jeho pozemek, bude to trestný čin a vůbec, všechno je střeženo kamerovým systémem.

Náš syn, kterému jsme mezitím zahrádku darovali, dal oznámení na městskou policii a na bystrcký silniční správní úřad. Jsme zvědaví, kdo z nich dříve zakročí proti svévolnému jednání pana Holana, které nám už způsobilo tolik problémů. Odpověď z bystrckého úřadu je frustrující. Úřednice, která minulý týden zastupovala nepřítomného pana Mráze, odpověděla sice promptně, ale radost nám neudělala. Posuďte sami: Z úrovně ÚMČ Brno-Bystrc bude záležitost řešena v souladu s kontrolním řádem a správním řádem a zde stanovenými lhůtami a právy všech účastníků řízení (právo navrhovat důkazy, podávat připomínky, náměty, podat odvolání apod.), proto nelze očekávat nápravu stavu v řádu dnů. Padla na nás hluboká deprese. Pozemek nám zaroste, rajčata zvadnou, děti si na zahrádce nepohrají. Nelze se ubránit dojmu, že téměř synchronizované uzavření cesty na obou koncích je koordinovaná šikana na odstranění nepohodlných sousedů. A úřad bude šetřit práva svévolníků…

Také idea radnicí přislíbené náhradní pěšiny po pozemcích města je pravděpodobně mrtvá. Podrobnosti neznám, ale hlavní překážkou je zřejmě neschůdný terén (což se ví už dávno), a tím pádem i velké náklady na vybudování schůdné cesty. Není teď vhodná doba, znovu otevřít pěšinu pro veřejnost tam, kde – jak bylo před dvěma lety deklarováno – vedla od nepaměti?

Jana Švancarová

P.S. Po napsání článku přišla odpověď od městské policie: K Vašemu podání jsem oprávněn Vám sdělit, že není v kompetenci MP Brno zajišťovat legitimní přístupy na pozemky ať již soukromým nebo právnickým osobám, či odstraňování oplocení u jednotlivých pozemků. Úkolem MP Brno je zejména řešení místních záležitostí veřejného pořádku. Ve Vámi uvedené věci jde o občansko-právní spor, který musíte řešit jinou cestou.  Doporučuji Vám obrátit se na odbor životního prostředí a dopravy při ÚMČ Brno-Bystrc, který je oprávněn v uvedených případech rozhodovat. V případě, že zjistíte poškozování Vašeho majetku nebo drobnou krádež, obraťte se na bezplatnou linku 156, kde Vám jistě v těchto případech pomohou.

*

Související

Pěšina Vrbovec v Bystrci skončí. Městská část zvažuje stavbu nové stezky
Správní řízení může být nemravné. Stačí, když nevybočí z mezí zákona
Soukromník chce cestu jen pro někoho. Šestiletý spor o pěšinu je u soudu
Jana Švancarová: Lepší drzé čelo než poplužní dvůr
Pěšina k Vrbovci je otevřená. Plná střepů a s bránou navíc
Plot musí z pěšiny pryč, rozhodl úřad o zahrádkách v Bystrci
Případ zatarasené pěšiny k Vrbovci končí
Reportáž: Pěšina k Vrbovci se řeší už mnoho let
Zatarasená pěšina – stránky věnované sporu, podrobné informace, dokumenty
Po pěšině k Vrbovci se znovu bude chodit
Spor o pěšinu k Vrbovci se vrací do Bystrce
Pěšina k Vrbovci – soud promluvil
Pěšina k Vrbovci: Spor se vleče
Zatarasená pěšina: Úředníci mlží, městská část nedělá nic
Lidem vadí zátaras v Údolí oddechu. Stěžují si na úřady
Jak se řeší zatarasená pěšina v Bystrci
Luboš Raus: Cesta do údolí Vrbovce
Kdy budeme zase chodit pěšinkou do údolí Vrbovce?
Odstraní úřad sporný plot? (aktualizováno)

Pěšina Vrbovec v Bystrci skončí. Městská část zvažuje stavbu nové stezky

17. 3. 2015 v 15.36 • Témata: , , , ,

Brno /FOTOGALERIE/ – Lidé, kteří byli zvyklí zkracovat si cestu z brněnského sídliště Kamechy v Bystrci k potoku Vrbovec pěšinou přes zahrádkářskou kolonii, mají zřejmě definitivně smůlu. Brněnský magistrát nevyhověl v odvolacím řízení manželům Švancarovým, kteří o zprůchodnění pěšiny dlouhodobě usilují. Majitelé ji tak mohou zatarasit.

Spor, který Brněnský deník Rovnost dlouhodobě sleduje, se táhne už sedm let. Loni v létě úřady rozhodly, že majitelé pozemků musejí stezku zpřístupnit. Ti ji však nechali zatarasenou a bystrckou radnici požádali o povolení k zahrazení cesty. „Majitel nerespektoval rozhodnutí úřadu, a přesto mu tentýž úřad v novém řízení plně vyhověl v jeho žádosti o uzavření cesty,“ vysvětlila zahrádkářka Jana Švancarová. V reálu to vypadalo tak, že bystrčtí úředníci zaplatili firmě jedenáct tisíc korun, aby v listopadu odstranila zátaras, a o několik dní později ho schválili.

Podle bystrckého místostarosty Jaroslava Petra však úředníci tamní radnice nechybovali. „Krátce po nástupu do funkce jsem si v prosinci nechal předložit všechny dokumenty k případu. Ze strany městského úřadu jsem nenašel pochybení,“ uvedl Petr.

Jak tvrdí Švancarová, jednání bystrckých úředníků bylo v rozporu s dobrými mravy a podala kvůli tomu odvolání na magistrát. Ten však žádosti nevyhověl. „Je to velké zklamání a tvrdý náraz na státní správu,“ poznamenala žena. Další postup nyní zvažuje. Ze zákona na to má dva měsíce.

(…)

Celý článek včetně fotogalerie najdete na brnensky.denik.cz

Související

Správní řízení může být nemravné. Stačí, když nevybočí z mezí zákona
Soukromník chce cestu jen pro někoho. Šestiletý spor o pěšinu je u soudu
Jana Švancarová: Lepší drzé čelo než poplužní dvůr
Pěšina k Vrbovci je otevřená. Plná střepů a s bránou navíc
Plot musí z pěšiny pryč, rozhodl úřad o zahrádkách v Bystrci
Případ zatarasené pěšiny k Vrbovci končí
Reportáž: Pěšina k Vrbovci se řeší už mnoho let
Zatarasená pěšina – stránky věnované sporu, podrobné informace, dokumenty
Po pěšině k Vrbovci se znovu bude chodit
Spor o pěšinu k Vrbovci se vrací do Bystrce
Pěšina k Vrbovci – soud promluvil
Pěšina k Vrbovci: Spor se vleče
Zatarasená pěšina: Úředníci mlží, městská část nedělá nic
Lidem vadí zátaras v Údolí oddechu. Stěžují si na úřady
Jak se řeší zatarasená pěšina v Bystrci
Luboš Raus: Cesta do údolí Vrbovce
Kdy budeme zase chodit pěšinkou do údolí Vrbovce?
Odstraní úřad sporný plot? (aktualizováno)

Správní řízení může být nemravné. Stačí, když nevybočí z mezí zákona

23. 2. 2015 v 21.24 • Témata: , , ,

vrbovec-pesina-snih-824Takové je poselství Rozhodnutí Odboru dopravy MmB o našem odvolání proti rozhodnutí zdejšího Silničního správního úřadu, které povoluje uzavřít pěšinu k potoku Vrbovci pro veřejnost a nás odkazuje na dohodu se sousedem.

Odvolací orgán nás poučil, že : „Namítaný rozpor s dobrými mravy není důvodem, pro který by bylo možno rozhodnutí zrušit a vrátit k novému projednání. (…) Předmětem přezkumu je tedy soulad (případně rozpor) s právními předpisy, nikoliv soulad s dobrými mravy. Pojem „dobré mravy“ je termínem z oblasti práva soukromého zabývající se občanskoprávními vztahy a o jeho užití rozhoduje soudce.“      

Máme tomu rozumět tak, že úředník či úřednice může při svém rozhodování na dobré mravy  zcela zapomenout? Doufáme, že ne. Nejsme první, kdo ve správním řízení rozpor s dobrými mravy namítal a k této problematice se vyjádřil i Nejvyšší správní soud: V podstatě se jedná o zákonné vyjádření pravidel „elementární slušnosti a dobrých mravů“, bez nichž si nelze představit žádný spravedlivý proces, tedy ani správní rozhodování“ 7 As 13/2004.

Připomenu čtenářům, v čem pro nás spočíval rozpor s dobrými mravy: v tom, že se vedlo správní řízení o možnosti uzavřít pro veřejnost cestu, která v době tohoto řízení nebyla vůbec otevřena. Autor zátarasů nerespektoval rozhodnutí silničního správního úřadu, k němuž jsme dospěli po úmorném řízení, a přesto tentýž úřad v novém řízení plně vyhověl  jeho žádosti o uzavření cesty. Naše námitky v průběhu řízení úřad odmítal a odmítl je i v následně vydaném rozhodnutí. Odvolací orgán jeho argumentaci podpořil. Že v průběhu řízení byla předmětná cesta pořád zatarasená? Nevadí, stačí, když ji otevřeli těsně před vydáním rozhodnutí. Že my s navrhovaným řešením nesouhlasíme? Nevadí, je to řešení, které je obvyklé v jiných zahrádkářských koloniích. Naše obavy, že se staneme rukojmími velmi svérázně jednajícího souseda, nikoho nezajímají, rozhodně ne bystrcký a magistrátní odbor dopravy.

Rozhodnutí nabude právní moci po doručení všem účastníkům, tedy v prvních březnových dnech. Doufáme jenom, že bystrcký úřad dohlédne, aby ing. Holan instaloval normální branku, která odpovídá stavebním předpisům a neuráží estetické cítění procházejících (a nehyzdí okolní přírodu) jako ta „hrůza“, která je tam teď.

My můžeme zamáčknout slzu a s chladnou hlavou uvážit, zda máme rozhodnutí odvolacího orgánu, které se nejen lehce štítivě distancuje od dobrých mravů, ale také zcela pomíjí několik našich odvolacích námitek, zažalovat u správního soudu.

Docela mě zajímá, jak to vidí čtenáři Bystrčníku.

Jana Švancarová

Související

Soukromník chce cestu jen pro někoho. Šestiletý spor o pěšinu je u soudu
Jana Švancarová: Lepší drzé čelo než poplužní dvůr
Pěšina k Vrbovci je otevřená. Plná střepů a s bránou navíc
Plot musí z pěšiny pryč, rozhodl úřad o zahrádkách v Bystrci
Případ zatarasené pěšiny k Vrbovci končí
Reportáž: Pěšina k Vrbovci se řeší už mnoho let
Zatarasená pěšina – stránky věnované sporu, podrobné informace, dokumenty
Po pěšině k Vrbovci se znovu bude chodit
Spor o pěšinu k Vrbovci se vrací do Bystrce
Pěšina k Vrbovci – soud promluvil
Pěšina k Vrbovci: Spor se vleče
Zatarasená pěšina: Úředníci mlží, městská část nedělá nic
Lidem vadí zátaras v Údolí oddechu. Stěžují si na úřady
Jak se řeší zatarasená pěšina v Bystrci
Luboš Raus: Cesta do údolí Vrbovce
Kdy budeme zase chodit pěšinkou do údolí Vrbovce?
Odstraní úřad sporný plot? (aktualizováno)