Příspěvky se štítkem ‚Pavel Košina’

Na webu všechna čištění nejsou

15. 5. 2012 v 13.05 • Témata: , , ,

Sledovat termíny blokového čištění na webu úřadu nemusí stačit. Sledujete, sledujete, a zatím vám odtahují auto.

„Dobrý den, koukám na soupisku čištění komunikací pro rok 2012, ale nikde nevidím, že by na ulicích Říčanská a Teyschlova mělo 15. května probíhat. Přitom značky jsou v ulicích vyvěšeny,“ podivuje se člověk, podepsaný zkratkou UFC na stránce bystrcké radnice, věnované dotazům a odpovědím. „Pokud bych byl na dovolené, tak mám asi díky vám vyděláno za odtah a návrat vozidla. Chtělo by to trochu důslednosti.“

Leč nedůslednost není pravou příčinou, odpovídá Pavel Košina z odboru životního prostředí a dopravy.

„Blokové čištění 15. května na ulici Říčanské a části ulice Teyschlovy není zahrnuto v přehledu termínů blokového čištění, protože se nejedná o pevné bloky, ale o tzv. operativní čištění. Toto operativní čištění je prováděno celkem 6× za rok a řidiči jsou na čištění upozorněni umístěním přenosného dopravního značení 7 dní před termínem,“ vysvětlil Pavel Košina.

Na dovolené, v nemocnici nebo kdekoli jinde mimo domov však můžete být déle než týden. Co pak?

„Před odjezdem na dovolenou doporučuji kontaktovat odbor životního prostředí a dopravy, který má přehled o všech termínech blokového čištění,“ doporučuje Pavel Košina.

Možnost zaregistrovat svůj mail na webu úřadu a nechat si posílat zprávy o termínech čištění by mohla být docela užitečná služba.

-vl-

Třináct měsíců otázek a odpovědí

9. 5. 2012 v 11.59 • Témata: , , , , , , , , , , , ,

25. dubna uběhl rok od chvíle, kdy bystrcká radnice začala na webu odpovídat na otázky občanů. Jak je tato služba oblíbená a kolik lidí ji využívá?

Za prvních třináct měsíců občané položili radnici 299 dotazů, v posledních měsících je to kolem dvou otázek každý pracovní den. Nejvíce dotazů (55) zodpověděl úřad v lednu 2012.

Nejpilnějšími odpovídači jsou Eva Kubátová, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy, která se ujala odpovědi na 42 otázek a Pavel Košina, referent dopravy z odboru životního prostředí a dopravy. Tomu bylo adresováno 41 dotazů. Následují úředníci Dana Kalousková, vedoucí odbor vnitřních věcí a Radek Bárta (životní prostředí a veřejné služby).

Když Bystrčník vyhodnocoval počty odpovědí v polovině února, byl nejaktivnějším z politiků místostarosta Tomáš Přibislavský (TOP 09). Po dalších třech měsících ho z první příčky nejkomunikativnějšího politika sesadil starosta Vladimír Vetchý (ČSSD), zodpověděl 24 dotazů. Tomáš Přibislavský  je však stále těsně za ním s dvaceti odpověďmi. Mezi politiky pak už najdeme jen místostarostu Petra Fedora (TOP 09); odpověděl na tři otázky.

Po roce provozu se dá říct, že odpovědi bystrcké radnice prostřednictvím webu si oblíbil nejen Bystrčník, který z nich sestavuje připitomělé statistiky a čerpá materiál pro pomlouvačné články, ale také občané. Nesplnily se předpovědi radních z minulého volebního období. Ti nechtěli službu zavést a odůvodňovali to předpokládaným mizivým zájmem. Naopak se zdá, že zájem o dění v městské části a spoluúčast občanů na veřejné správě pomalu roste. Zjednodušení a zveřejňování otázek a odpovědí je nejen zrcadlem trendu, ale také jedním z jeho hybatelů.

Kromě služby samotné lze ocenit i otevřenost. Radnice publikuje dotazy ještě před zodpovězením a drží se stanovených pravidel; nezveřejňuje pouze otázky obsahující urážky a vulgarity. Stížnosti na cenzuru se zatím ve větší míře neobjevily (když tak pište do komentářů). Pro srovnání lze uvést podobnou službu radnice v Kohoutovicích, která je místními kvůli cenzuře kritizována trvale. Zatímco v Bystrci se radnice snaží odpovídat i na otázky na první pohled „mimochodné“, v Kohoutovicích vylučují i věcné dotazy, ať již proto, že jsou radnici nepříjemné nebo je jejich autor ocejchován jako „nehodící se“.

-vl-

Související

Za deset měsíců 195 otázek
Konečně! Ptejte se bystrckých politiků na webu

Za deset měsíců 195 otázek

16. 2. 2012 v 14.33 • Témata: , , , , , , , , , , ,

Už deset měsíců odpovídá bystrcká radnice na webu na otázky občanů. První dotaz položila 25. dubna minulého roku Vladimíra Kuchařová, týkal se dětského hřiště. Jak často používají obyvatelé Bystrce tohoto způsobu ke získání odpovědí na to, co je zajímá? Jak dlouho trvá, než jim úřad odpoví a na koho nejčastěji otázky směřují?

Za prvních deset měsíců, po které stránka otazky.umc-bystrc.cz funguje, položili občané úředníkům a politikům 195 dotazů, z toho 192 otázek bylo zodpovězeno. V průměru se tak občané ptají na 17,5 otázky měsíčně, s mírně stoupajícím trendem. Na odpověď si tazatelé průměrně počkali 3,4 dne, nejdelší doba na vyřízení dotazu byla 28 dnů.

Celkově se na odpovídání občanům podílelo 22 autorů. Nejvíce otázek zodpověděli úředníci Pavel Košina, referent dopravy z odboru životního prostředí a dopravy (30), Eva Kubátová, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy (26) a Dana Kalousková, vedoucí odboru vnitřních věcí (22).

Z politiků byl s velkým náskokem nejaktivnější místostarosta Tomáš Přibislavský (TOP 09), odpověděl na 16 dotazů. Starosta Vladimír Vetchý (ČSSD) napsal odpověď osmi občanům. V žebříčku politiků pak už figuruje jen místostarosta Petr Fedor (TOP 09) se dvěma odpověďmi.

Související

Konečně! Ptejte se bystrckých politiků na webu

 

Strážníci na Ečerově lámou dětem nohy

22. 12. 2011 v 10.27 • Témata: , , , ,

Titulek článku je lživý nebo přinejmenším silně přehnaný; puzení něco spáchat bylo však příliš silné. Nicméně i pan Víťa se domnívá, že městská policie může dětem, které přecházejí Vejrostovu ulici u zastávky Ečerova, způsobit úraz.

„Nechápu činnost strážníků MP na přechodu pro chodce u konečné zastávky tramvaje č.1 (Ečerova) v ranních hodinách,“ kroutí hlavou pan Víťa. „Místo aby vychovávali řidiče, že na přechodu se dává přednost chodci, chodce zastavují a pouští vozidla.“

Výchova ranních řidičů by mohla spočívat například v soutěžním kvízu. Strážníci by řidiče zastavili, vytáhli z aut a sestavili skupinky po šesti až deseti. Těm by pak dávali různé otázky o bezpečnosti provozu, což by je pobavilo, nad chytáky by se společně zasmáli a vítězný řidič by vyhrál šálek kávy s praporčicí na služebně. Jenže to oni ne.

„Za vrchol považuji, že tito strážníci posílají děti podchodem,“ vadí panu Víťovi. „Přitom je zde cedulka, že v zimním období se tato cesta neudržuje, takže riskují, když je v současné době vše namrzlé, úraz těchto dětí.“

Místo žertovného kvízu hážou strážníci školáky do zmrzlého podchodu a zhovadile se smějí praskotu dětských kostí. Možná nebožátkám i kradou svačiny. Tak hrůzostrašné scény se odehrávají každé ráno u Ečerovy ulice. Úřade, co s tím uděláš?

„Úkolování strážníků městské policie nespadá do kompetence Úřadu městské části Brno-Bystrc,“ trapně se vymlouvá Pavel Košina, který sám sebe nazývá referentem dopravy. Zohavené děti bez svačin, zato se zlámanými hnáty, jsou mu jedno. „Veškeré připomínky, stížnosti a pod. k práci městské policie řeší Ředitelství Městské policie Brno, Štefánikova 43, 602 00 Brno, e.mail podatelna@mpb.cz.“

„Podchod na konečné tramvaje při ul. Ečerové je funkční i přes zimní období. Přístupové rampy do podchodu se udržují schůdné,“ dodává cynik Košina a myslí si, jak z toho snadno vybruslil.

Ale kdeže, pane Košino. Jen počkejte, až se vás bulvár zeptá. Pane Košino, vaše dítě podchodem nechodí, že? A pak řekneme „áha“, a bude to takové významné „áha“.

-mm-

Otázku i odpověď jsme převzali ze stránek bystrckého úřadu. Kde přebral Martin Mrzák nevíme.

Jak přes křižovatku? Nikdo neví

23. 11. 2011 v 14.51 • Témata: , , , ,

„Na křižovatce ulic Lýskova a ulice Kamechy platí pravidlo pravé ruky, nebo ještě má platnost pravidlo obytné zóny? Jde mi o to, že značka obytné zóny je až pár metrů od hranice křižovatky. Chtěl bych jenom být v obraze, kdyby něco…,“ ptal se bystrckého úřadu před několika dny jistý Martin.

Pavel Košina, referent dopravy, odbor životního prostředí a dopravy, promptě objasnil: „Při jízdě po ul. Kamechy směrem do sídliště není při křižovatce s ul. Lýskovou upravena přednost dopravními značkami hlavní a vedlejší silnice. Platí zde tedy jiné ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a to přednost zprava. Umístěná dopravní značka Obytná zóna v tomto případě není nadřazena a řidič je povinen respektovat konkrétní dopravní situaci, t.j. platí přednost zprava.“

Takže zprava… možná. Nebo třeba taky ne. Stačí, když se zeptáte někoho jiného.

„Reaguji tímto na odpověď ohledně pravidla pravé ruky na křižovatce ulic Lýskova a Kamechy,“ píše o několik dnů úřadu pan Bob. „Protože výklad je velmi nejednoznačný, zeptal jsem se přímo na odboru dopravy – Magistrát Brno a odpověď je zcela opačná: Ve smyslu výše uvedeného řidiči vyjíždějící z obytné zóny na ulici Lýskova musí dávat přednost vozidlům jedoucím po ulici Kamechy, byť dopravní značka Konec obytné zóny se jim zdá instalovaná odsazeně od komunikace na ulici Kamechy. Dopravní značka je umístěna v souladu s platnou legislativou týkající se provozu na pozemních komunikacích a platí pro ulici Lýskova, proto ji nelze umístit blíže předmětného křížení.

„Co tedy platí? Pravidlo pravé ruky nebo Obytná zóna?“ ptá se znovu Bob.

Jedním ze způsobů, jak problém vyřešit, by byla likvidace značky. Poslední dobou je to v Bystrci dost oblíbená činnost.

Pan Košina z úřadu je však pro jiné řešení: „Vzhledem k rozdílnému názoru na přednosti v jízdě v křižovatce ul. Kamechy – Lýskova požádám Dopravní inspektorát Policie České republiky Brno o stanovisko.“

Stanovisko bude následně vylepeno na ceduli přímo doprostřed křižovatky, aby to bylo všem řidičům okamžitě jasné.

-vl-

Související

A přece se jezdí!
Zákaz průjezdu? Řidiči ho ignorují
Na Kamechy průjezd zakázán
Průjezd zakázán neznamená zákaz vjezdu!

 

Další sražený chodec. Dělá městská část dost pro bezpečnost?

7. 11. 2011 v 11.36 • Témata: , , , , ,

U OBI došlo k další nehodě. Paní Dášu to přimělo k dotazu na bystrcký úřad. Nemělo by se pro bezpečnost dopravy v Bystrci dělat víc?

„Dobrý den, pročítala jsem dotazy a již několik z nich se týká přechodů pro chodce v Bystrci,“ píše Dáša, „Shodou okolností jsem i viděla včera večer již několikátou nehodu (včerejší vypadala docela vážně, asi sražený chodec), právě na přechodu od zastávek tramvají u OBI směrem k mostu do Údolí oddechu. Myslím, že na tomto místě jsou různé nehody časté.“

Dáša si myslí, že takových nebezpečných míst je v Bystrci více. „Další dost nezabezpečený přechod mi přijde mezi odbočkou k ulici Vondrákova a Filipova, u zastávek trolejbusů, kde obzvlášť večer řidiči shora jezdí docela rychle. Tyto dva přechody trápí mne osobně nejvíc, ale obecně se chci zeptat, dá se takováto situace – v podstatě i u dalších bystrckých přechodů řešit např. retardéry? Myslím, že značky samy o sobě nestačí! Bystrc by jako městská část, která se dle mého názoru snaží o pozitivní vývoj a modernizaci mohl jít příkladem ostatním městským částem a udělat opravdu krok k větší bezpečnosti dopravy a občanů.“

Na otázku odpověděl Pavel Košina, referent dopravy. Jeho názor je, že bezpečnost není záležitostí úřadu: „Bezpečnost na přechodech pro chodce je věcí všech účastníků silničního provozu. Každý je povinen chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život a zdraví nebo majetek svůj ani jiných osob, nepoškozoval životní prostředí. Každý je povinen přizpůsobit své chování zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na pozemních komunikacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu.“

„Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích v platném znění, upravuje práva a povinnosti účastníků provozu na pozemních komunikacích,“ píše pan Košina, „Umísťování přechodů pro chodce odsouhlasuje mimo jiné i Dopravní inspektorát Policie České republiky Brno s ohledem na situace silničního provozu a především na bezpečnost osob. Ostatní již záleží na všech účastnících silničního provozu.“

Pokud tedy bude paní Dáša na opatřeních ke zvýšení bezpečnosti trvat, asi jí nezbyde, než se obrátit na dopravní policii.

*

Otázku i odpověď jsme převzali ze stránky bystrcké radnice, věnované dotazům občanů.

Nová spojovací silnice na Vejrostovu?

24. 10. 2011 v 10.36 • Témata: , , , , , ,

Je snad v plánu propojit novou silnicí ulice Lýskovu, Rerychovu, Kuršovu a další s hlavní komunikací, tedy ulicí Vejrostovou? Určitě by si to leckdo přál (a leckdo zas ne).

„Dobrý den, uvažuje se o vybudování nového napojení ulic Lýskova, Kuršova, Rerychova, Foltýnova a Šemberova na ulici Vejrostova. Stávající napojení z ulice Kamechy je nejenom v raních hodinách značně přetížené (díky výstavbě sídliště Kamechy a také 2 přechodům pro chodce ve směru na centrum),“ myslí si pan Jarda, a ptá se bystrckého úřadu, jak to tedy bude. Nové propojení by podle něj mohlo být realizováno třeba z ulice Šemberovy.

Jenže nic nebude.

„Bohužel Vás musím zklamat, ale o dalším dopravním napojení z této lokality se neuvažuje,“ vyjádřil se jednoznačně Pavel Košina, referent dopravy, z odbor životního prostředí a dopravy bystrckého úřadu.

Obyvatelé širšího okolí Horního náměstí tak zřejmě budou muset i nadále trpět problémy, jež jim přináší rozvoj individuální dopravy v měřítku, s nímž původní architekti sídliště nepočítali.

Smrt se plíží k zastávce

1. 9. 2011 v 12.57 • Témata: , , , ,

Autobusová zastávka Ondrouškova linky 52 do Žebětína u základní školy Vejrostova trápí pana Petra. Připadá mu nebezpečná.

„Chtěl bych se zeptat, zdali nejde něco udělat s autobusovou zastávkou u ZŠ Vejrostova směr Žebětín,“ ptá se na stránce bystrckého úřadu, určené pro dotazy občanů. „Zastávka je velmi nebezpečná a úzká. Na autobus tam čeká velké množství děti navštěvujících školu, blbnou a občas spadnou až do silnice, kde je může srazit nějaké auto. Nešlo by s tím, prosím, něco udělat?“

Nešlo, myslí si Pavel Košina referent dopravy z bystrckého úřadu: „Autobusová zastávka u ZŠ Vejrostova ve směru na Žebětín splňuje stavebně-technické parametry dané dle ČSN. Přidání technických zábran ve formě děleného zábradlí není možné vzhledem k různým typům autobusů používaných Dopravním podnikem města Brna.“

Pavel Košina se domnívá, že dostačující prevencí je dopravní výuka ve škole: „Dle informace ředitele ZŠ Vejrostova probíhá na škole dopravní výuka žáků 1-5 třídy, kde jsou děti upozorňováni na chování v rámci bezpečnosti silničního provozu.“

Pan Petr však změnu sám vymyslel. Děti by mohly jezdit přímo od školy, z parkoviště.

„U školy Vejrostova se otáčí autobusová linka 54 na tom velkém parkovišti. Ovšem autobus tam děti nenaloží. Nešlo by zařídit, aby tato linka tam měla zastávku a nabrala děti přímo u školy?“ ptá se úřadu pan Petr.

To by snad i šlo, ale musíte žádat jinde, odpovídá Pavel Košina. Rozmístění autobusových zastávek je v kompetenci dopravního podniku.

„Co se týče autobusu č. 54, má řidič určené bezpečnostní přestávky a má určená místa, kde může autobus po tuto dobu odstavit. Mimo bezpečnostní přestávky se řídí platným přepravním řádem Dopravního podniku, kde jsou jízdními řády určená místa a časy pro nastoupení a vystoupení cestujících. Mimo určená místa je přepravním řádem zakázáno nastupování a vystupování cestujících. Případnou změnu je oprávněn povolit pouze Dopravní podnik města Brna,“ uzavřel svou odpověď referent dopravy Pavel Košina.

Související

Situace na mapy.cz

Na Kamechy průjezd zakázán

20. 8. 2011 v 12.16 • Témata: , , , , , , ,

Značka „průjezd zakázán“ přibyla o prázdninách na ulici Kamechy. Motoristé tak již nyní nesmí projet z křižovatky Kuršovy a Lýskovy ulice strmou silnicí kolem garážového domu a kotelny na Teyschlovu.

Nová značka vzbuzuje u některých nevoli.

„Včera mě to stálo 200 Kč. Měšťáci tam z toho mají živnost,“ postěžoval si na Bystrčníku uživatel s přezdívkou MK.

Městskému úřadu si na stránce pro dotazy občanů na zákaz průjezdu stěžoval muž, který se podepsal jako Jirka: „Jaký smysl značka má? Má to i jiný význam než aby měla městská policice jak vydělávat?“

Jsou ale i lidé, kteří zákaz uvítali.

„Ta silnice je na obousměrný provoz úzká a nebezpečná. Chodíme tam denně s děckama na Ečerku a lidi tam jezdili jako prasata…,“ popisuje na Bystrčníku své zkušenosti čtenář David, „Zvlášť od doby, kdy tam někdo udělal atrapu chodníku (uzoučký na 2 kachle), takže se tam nevyhnou ani dva lidi, natož dva kočárky. Takže vyhýbat se musíte po silnici, kde lidi jezdí dost neohluduplně.“

„Dokud tam nebude normální chodník, ať je tam zákaz vjezdu!“ myslí si pan David, „Kdyby tam lidi jezdili normálně v klidu, ohleduplně a přizpůsobili jízdu povaze vozovky, nemuselo to tak dopadnout.“

Pan Mareček dokonce úřadu za umístění značky děkuje: „Děkuji za zákaz vjezdu na ulici Kamechy, protože tam pravidelně chodíme s dětmi na Ečerovu a řidiči tam jezdili na úzké silnici dost rychle a nebylo se kde vyhnout. Chodci tam mají úzký chodníček, takže se musí vyhnout jedině po silnici. Jenom aby zákaz taky řidiči začali dodržovat…“

Pavel Košina, referent dopravy z odboru životního prostředí a dopravy úřadu v Bystrci umístění značky vysvětlil takto: „Umístění dopravní značky průjezd zakázán na ulici Kamechy bylo projednáno na komisi dopravní a bezpečnostní při Radě Městské části ÚMČ Brno-Bystrc a bylo doporučeno k realizaci. Komunikace je úzká a je určena pro příjezd majitelům domků a zahrádek a pro příjezd do garážového domu. Zvýšenou četností osobních vozidel v tomto úseku, kdy si řidiči zkracují cestu, dochází ke kolizním situacím spojených s ohrožením života, zdraví a majetku občanů.“

Aleš, foto -vl-

Související

Průjezd zakázán neznamená zákaz vjezdu!