Příspěvky se štítkem ‚parkovací dům’

Veřejné projednání? Spíš prezentace hrnců

12. 3. 2012 v 11.47 • Témata: , , , , , , ,

Dnes, tedy v pondělí 12. března, se v 17 hodin ve Společenském centru v Bystrci uskuteční další z mnoha veřejných projednání stavby. Svůj projekt parkovacího domu pod ulicí Černého bude veřejnosti prezentovat firma Komfort.

Současná bystrcká koalice (ČSSD, TOP 09, KDU-ČSL) plní slib, že všechny větší stavby v Bystrci budou předem projednány s veřejností. Přestože se radní snaží, stále však zůstává otevřenou otázkou, nakolik se tyto akce dají skutečně nazvat projednáním. Předem poznamenávám, že ne vinou politiků.

Ochota investorů poskytnout předem – a nejen předem – úplné informace o svém záměru je totiž velmi nízká. Občané se tak nemohou předem nijak připravit, promyslet si otázky a argumenty. Dokonce kromě názvu akce leckdy – jako v tomto případě – nevědí vůbec nic. A to je také záměr.

Investoři by rádi, aby byl tok informací co možná nejjednosměrnější a aby jejich vyznění nebylo možné nijak zpochybnit. Lidé přijdou, architekt jim promítne své obrázky, co nejpřesvědčivěji pohovoří o výtečnostech svého projektu (a pomlčí o slabších stránkách), investor vyzvedne pokrok, jakého se oblasti dostane, nejlépe přidá něco o pracovních místech (přibudou dvě), a pak už raději rychle domů. Hlavně se moc na nic neptat, nepromýšlet, nemít možnost s nikým získané informace konzultovat. Veřejně projednáno bylo, věci bylo učiněno zadost, co byste ještě chtěli.

Investoři se takovým uvažováním nijak netají, dokonce jim zřejmě ani nedochází, do jaké míry je neregulérní.

Ing. Zdeněk Veselý, zástupce firmy Komfort, tak sice na dotaz Bystrčníku a po jednání s místostarostou Tomášem Přibislavským materiály ke stavbě parkovacího domu zaslal, zároveň však zcela protismyslně zakázal jejich zveřejnění: „V příloze vám posílám zákresy a skicy parkovacího domu. Berte prosím na vědomí, že zákresy a skicy jsou ve výhradním vlastnictví firmy KOMFORT, a.s. a bez dalšího svolení se nesmí poskytnout další osobě, či k dalšímu použití.“

Pan Veselý dodal i vysvětlení. Firma nechce, aby „docházelo k nechtěným dezinformacím mezi lidmi“. Jinými slovy, aby si lidé třeba neudělali jiný názor, než by měli.

Ještě podivnější stanovisko zaujal Ivor Ševčík ze společnosti AI Development, společnosti, která chce na Šemberově ulici vystavět bytový dům. Pan Ševčík si zprvu v komentářích na Bystrčníku stěžoval na negativní vyznění článků. „V případě, že je zájmem občanského sdružení informovat obyvatele Bystrce, pak je jeho zájmem i získávání a komentování objektivních informací, ne vymýšlet si a rozhodně ne živit spekulace a obecně negativní náladu,“ prohlásil pan Ševčík.

Když jsme ho však požádali, aby veřejnost o svém záměru informoval tak, jak si myslí, že je to správné, odmítl to. Prý „je zklamán postojem občanského sdružení“. Kde tedy ony „objektivní informace“ vzít, Ivor Ševčík nevysvětlil.

Z původního dobrého záměru veřejnosti poskytnout možnost vyjádření se tak stává fraška na úrovni komerčních prezentací předražených hrnců a dek z pravé ovčí vlny. I když radní mají jen malý prostor, jak investora k poskytnutí informací o projektu donutit, možná by mohli zvážit, jestli se za takových okolností na podobných fraškách vůbec podílet.

Viktor Lošťák

Související

Veřejná prezentace parkovacího domu na Černého
Bytovka na Šemberově – nové zprávy
Spustí nová bytovka na Šemberově lavinu protestů?
Stránky KOMFORT a.s.
Stránky AI Development

Veřejná prezentace parkovacího domu na Černého

6. 3. 2012 v 06.08 • Témata: , , , ,

Svůj projekt parkovacího domu pod ulicí Černého bude veřejnosti prezentovat firma Komfort v pondělí 12. března od 17 hodin ve Společenském centru (Odbojářská, Bystrc).

Nástavby na Filipově – odpovídá Josef Vaverka

17. 11. 2011 v 11.00 • Témata: , , , , ,

Dobrý den. Můžete mi sdělit, kdy se uskuteční nástavba na domech Filipova 8, 10, 12, 14, 16, 18 a zda budou stávající byty k odprodeji? Děkuji za odpověď.

Olga

Realizace nástaveb je podmíněna vybudováním příslušného počtu parkovacích míst. Stavební úřad zastavil územní řízení o umístění stavby parkovacího domu na parkovišti za ulicí Filipova a dodavatel firma Komfort, a.s. vypracuje novou projektovou dokumentaci a požádá o nové umístění stavby parkovacího domu na jiném místě v dochůzné vzdálenosti od plánovaných nástaveb. Dle sdělení firmy Komfort by se toto mělo stát do konce roku 2011. Pokud uzemní a stavební řízení parkovacího domu proběhne bez problémů, mohla by realizace nástaveb na domech Filipova č. 8 -18 sudá proběhnout v roce 2012.

Pokud nástavba bude realizována, dojde pravděpodobně k prodeji stávajících obecních bytů po bytových jednotkách. Podmiňovací způsob odpovědi není náhodný, protože MČ Brno-Bystrc nemůže předem znát stanoviska účastníků stavebního řízení, která mohou zásadně ovlivnit, zda budou či nebudou nástavby realizovány.

Ing. Josef Vaverka
vedoucí odboru majetkového a investičního

Otázku a odpověď jsme převzali ze stránky bystrckého úřadu, věnované dotazům občanů.

Parkovací dům na Filipově nebude

16. 8. 2011 v 12.08 • Témata: , , , , , , , ,

Parkovací dům na konci Filipovy ulice v Bystrci nevyroste. Investor přehodnotil plány a o stavbě, která měla stát na konci ulice, nyní již neuvažuje.

„Parkovací dům se měl budovat v souvislosti s dalšími nástavbami na domech na Filipově,“ objasnila situaci Eva Kubátová z odboru životního prostředí a dopravy bystrckého úřadu, „Vzhledem k tomu, že územní řízení na nástavby je zastaveno, ve věci hromadných garáží nabyly ze strany investora učiněny žádné kroky.“

Investorem měla být společnost KOMFORT, a. s. Podle původního záměru mělo být vybudováno 80 nových parkovacích stání v garážovém domě. Z toho 22 samostatných uzavřených garáží, 30 volných parkovacích stání v objektu a 28 volných parkovacích stání na střeše objektu. Dalších 25 parkovacích stání mělo vzniknout na terénu mezi bytovými domy na ulici Filipova. Stání měla být přednostně určena pro místní obyvatele.

Řešení otázky parkování v podání velké koalice je jen fikcí

22. 6. 2011 v 16.01 • Témata: , , , , , , ,

Jaroslav Kacer je zastupitelem Bystrce i Brna za TOP 09. Právě na brněnském magistrátě je slyšet nejhlasitěji. Jeho razantní opozice proti plánu magistrátu zakoupit od developerů na Kamechách startovací byty vedla až ke zrušení záměru. V následujícím textu z 16. června, který jsme převzali z blogu Jaroslava Kacera, se autor zabývá parkováním v Brně a způsobem, jakým situaci řeší-neřeší magistrát.

*

Radní velké koalice schválili minulý týden ambiciózní plán výstavby parkovacích domů a řešení majetkových vztahů společnosti Brno parking. Již dříve vedení města rozhodlo o vypracování strategie parkování ve městě Brně za 4 až 5 miliónů korun a pověřilo Brněnské komunikace a.s. organizátorem dopravy v klidu. Vypracování strategie je krok správným směrem, avšak další postup velké koalice, tj. předčasné ustanovení organizátora dopravy v klidu či výběr lokalit pro stavby parkovacích domů, jsou unáhlené a mohou směřovat proti případným výstupům strategie. Stejně tak mohou tyto kroky negativně ovlivnit podobu strategie, kdy zpracovatel bude limitován nesystémovými rozhodnutími o vybraných lokalitách.

Vypadá to na pokračování systému pokus-omyl, zdá se oblíbeného způsobu řízení brněnské radnice. Zde o hospodárném nakládání s veřejnými prostředky a o systému či transparentnosti  v rozhodování nelze mluvit. Proč jinak stanovovat lokality, kde budou parkovací domy stát, když není vypracována a ani schválena strategie parkování ve městě Brně? Není ani jasné, jak bude město financovat jejich výstavbu. Nejsou ani vypořádány majetkové vztahy některých dotčených pozemků. Výkupem nemovitostí je podle mandátní smlouvy pověřena společnost Brněnské komunikace a.s., veřejnost však má právo být informována o kupních cenách a dalších podmínkách kupních smluv. Rozhodně není možné se případným dotazům vyhýbat poukazem na obchodní tajemství.

Vraťme se o pár roků dříve, kdy v roce 2005 vznikla společnost Brno parking a.s., která měla stavět parkovací domy. O špatném rozhodnutí minulého vedení dnes snad již nikdo nepochybuje, když dodnes nestojí ani jeden parkovací dům. O transparentní majetkové struktuře nelze také hovořit. Město Brno je minoritním akcionářem s 34% akcií a majoritu vlastní společnost Parking CZ a.s, což není veřejnosti až tak známá informace. Město Brno vložilo do společnosti zhruba 1,7 miliónu korun. Brno parking a.s. je mimo jiné stoprocentním vlastníkem společnosti Brno parking Panenská a.s., která je podle informací některých členů Komise dopravy Rady města Brna zatížena úvěry v hodnotě 15 miliónů korun. Můžeme jen doufat, že finanční vyrovnání bude pro město výhodné, a že se veřejnost dozví, kolik město tento neúspěšný pokus dosud stál, stojí a ještě bude stát.

Měli bychom se poučit z minulosti a požadovat po Brněnských komunikacích transparentní zadávání veřejných zakázek na nákup služeb, materiálu, zveřejnění obchodních smluv atd., aby veřejnost měla kontrolu nad fungováním této městské společnosti. Jen tak budou zajištěny rovnocenné podmínky pro všechny firmy, které budou mít zájem spolupracovat nejen na řešení problematiky parkování. Zamezí se tak případnému klientelismu ve prospěch spřátelených společností. Stejný systém bychom měli požadovat po všech městských společnostech s majoritním podílem města Brna.

Jaroslav Kacer
TOP 09, 16. června 2011

*

Související

Startovací byty: Plán B město odložilo
Jaroslav Kacer: S byty v principu souhlasíme
Antimonopolní úřad Brnu zatrhl nákup startovacích bytů za 150 milionů
Úřad zastavil uzavření smluv na startovací byty
Jaroslav Kacer z Bystrce povede TOP 09

Další sporný bod – kohoutovické Oko

28. 2. 2011 v 13.11 • Témata: , , , , , ,

Mezi další sporné body v Kohoutovicích se po sjezdovce a rušení zahrádek zařadila i místní lokalita „Oko“. Občanské sdružení Zelená pro Kohoutovice si zde nepřeje výstavbu motoristického centra. Otázkou je, nakolik bude tento názor sdílen všemi kohoutovickými, protože součástí centra má být i parkovací dům, a parkování je v Kohoutovicích stejně bolestivým problémem jako v ostatních městských částech Brna.

*

„OKO“ – motoristické centrum, pumpa?

Součástí rozvojové lokality Ke-2 (Stavební dvůr) ve variantě I konceptu ÚP je také parkoviště, tzv. „OKO“. Je zde navržena plocha komerční vybavenosti se zástavbou o výšce 6-16 m.

Územní studie této lokality, kterou současně nechal vypracovat Úřad MČ, zde počítá s „motoristickým centrem“ včetně parkovacího domu. Tento volně stojící objekt se čtyřmi vjezdy, obklopený ze všech stran širokými silnicemi by byl nepohodlně přístupný pěším, a také obtížně prostupný – a přitom stojí právě mezi dvěma potenciálními centry obce – Voříškovou a Stavebním dvorem. Zaznamenali jsme i návrh, umístit sem benzínovou pumpu. Jsme přesvědčeni, že takováto zařízení patří na okraj obce, ne do jejího středu.

Připravili jsme proto námitku a žádáme, aby Územní plán lokalitě „Oko“ zajistil funkci, která odpovídá její exponované poloze, aby využil jejího potenciálu spojit místa rozptýlená kolem ní, a aby zajistil podmínky pro humanizaci tohoto bezútěšného místa. Současně požadujeme změnu dopravního řešení, které negativně limituje celé okolí – tak, aby se navrhovaná zástavba ocitla vně křižovatky, ne v jejím středu.

Pro námitku je třeba podpisů 200 občanů, abychom mohli být v této věci zastupcem veřejnosti. Podepsat podporu zástupci veřejnosti je třeba do 7 března:

  • v centru Brna: Panská 9, Ekologická poradna Veronica, kavárna Podobrazy (budova Moravské galerie), Moravské nám. 1a
  • nebo v Kohoutovicích v DM Juventus, Stamicova 11, v přízemí, v kanceláři Jany Konečné: úterý a pátek 10-11:30 h, jinak po domluvě na 777 656 258

www.kohoutovice.org

*

Na stránkách Zelené pro Kohoutovice se můžete k „Oku“ vyjádřit v anketě.

Související

Jana Konečná: Místo přírody území za plotem
Stránky občanského sdružení Zelená pro Kohoutovice
Ne tak docela fotosoutěž
Zelená pro Kohoutovice spustila web
V Kohoutovicích vzniká nové sdružení. Chce lyžařský svah a trhy

V Kohoutovicích vyroste další parkovací dům

15. 2. 2011 v 10.51 • Témata: , , , , , , , ,

O sto šedesát aut víc může blízké době zaparkovat v brněnských Kohoutovicích. Radnice jedná s investorem, který chce vystavět parkovací dům a parkoviště na křižovatce ulic Žebětínská, Chopinova a Libušina třída.

V Kohoutovicích žije asi třináct tisíc lidí a parkování potřebují. „Najít na sídlišti po šesté hodině večer místo na parkování se prostě nedá,“ řekl místní obyvatel Marek Brabec. Sám nové parkoviště nejspíš nevyužije, od jeho domu je daleko. „I tak je určitě dobře, že se něco takového postaví. Každé parkovací místo navíc se hodí. Zvlášť v době, kdy některé rodiny v okolí mají třeba i tři auta,“ uvedl Brabec.

Plánovaný garážový dům na rohu pojme stovku aut. „Vedle něj pak soukromá společnost postaví parkoviště s šedesáti až sedmdesáti místy,“ uvedl starosta městské části Petr Šafařík. Garáže mají mít celkem tři patra. „Budova bude vysoká asi tři až čtyři metry, na místě kde je plánovaná nepokazí výhled ani směrem do města, ani směrem z města. Vzhled okolí nijak nenaruší,“ ujistil Šafařík.

(…)

Zkráceno, celý článek Ondřeje Galamboše si přečtěte na brnensky.denik.cz