Příspěvky se štítkem ‚Panorama nad přehradou’

Roman Onderka k občanské vybavenosti

15. 3. 2012 v 14.51 • Témata: , , , ,

Primátor Brna Roman Onderka odpovídá (?) na otázku k občanské vybavenosti pro obyvatele sídelního souboru Panorama nad Přehradou. Otázku i odpověď jsme převzali ze stránek primator.brno.cz, kde se můžete Romana Onderky zeptat i vy.

*

Dobrý den,

město prodalo pozemky developerské společnosti pro výstavbu bytů v komplexu Panorama v Bystrci. Rád bych se zeptal, kdo zajistí pro další nově bydlící v Bystrci občanskou vybavenost jako je doprava, pošta, školka apod., tak, aby nedošlo ke zhoršení současného – a nijak radostného – stávajícího stavu ?

Karel, 16. 2. 2012

Vážený pane,

v Bystrci je připravována výstavba nákupního střediska v lokalitě Kamechy, rovněž výstavba další mateřské školy a centra zdravotnických služeb – bližší informace v této záležitosti podá příslušná městská část Brno-Bystrc, Odbor územního plánování a rozvoje MMB pořídil studii. Pokud jde o občasnou vybavenost, na tu se v této lokalitě určitě nezapomíná. Územní plán města Brna pro ni vymezuje plochy v lokalitě Horní náměstí – v tomto pololetí bude tato otázka konkrétně řešena územní studií zahrnující také lokalitu Kuršova, kde však sami občané Bystrce nesouhlasili s projednávanou změnou územního plánu, která měla v této lokalitě na obvodu obytného souboru vytvořit plochy pro prodejnu potravin.

Pro další rozvoj veřejné hromadné dopravy je v územním plánu plánováno prodloužení tramvajové trati až do západní části lokality Kamechy. V návaznosti na obytný soubor Panorama je pak také vymezena rozvojová plocha pro sport, rekreaci a zábavu. Je však třeba zdůraznit, že kromě plánované výstavby MŠ je budování dalších aktivit občanské vybavenosti v rukou soukromých investorů.

Roman Onderka, 15. 3. 2012

*

Související

Obrazem: Panorama nad přehradou, další etapy výstavby

Obrazem: Panorama nad přehradou, další etapy výstavby

14. 2. 2012 v 17.11 • Témata: , , ,

no images were found

Prohlédněte si prezentaci sídelního souboru Panorama nad přehradou, která byla projednávána s občany na setkání ve Společenském centru v pondělí 13. února. Panorama nad přehradou je komplex obytných domů, vznikající u ulic Kachlíkovy a Nad Dědinou. V oblasti má po výstavbě všech etap bydlet podle autorů projektu 800-1 200 lidí, realističtější je údajně nižší hranice odhadu.

Prezentaci Bystrčníku poskytl místostarosta Tomáš Přibislavký (TOP 09), děkujeme.

Ke stažení

Panorama nad přehradou – prezentace (PDF, 130 MB)

Související

Další veřejná projednání: Sídelní soubor Panorama a nový vstup do zoo
Parkoviště u Kachlíkovy zabírá stavební firma
Obrazem: Panorama nad Přehradou

Parkoviště u Kachlíkovy zabírá stavební firma

30. 6. 2011 v 13.47 • Témata: , , , , , , ,

U Kachlíkovy ulice se staví areál obytných domů Panorama nad přehradou. Omezení parkovacích možností, které to vyvolává, rozhořčily pana Jaroslava Kučeru. Jeho otázku a odpověď Evy Kubátové z odboru dopravy a životního prostředí bystrckého úřadu jsme převzali ze stránky otazky.umc-bystrc.cz.

*

Dobrý den.

Velké parkoviště na ul.Kachlíkova má být více jak z poloviny zabrané stavební firmou. To znamená, že více jak 70 automobilů nebude mít kde zaparkovat.To máme jezdit po celé Bystrci a hledat parkovací místo?

Přitom by se při dobré vůli, již dalo parkovat na nově vybudovaných stáních,které jsou již hotové a mají toto parkoviště nahradit. Že se tak stane, nikdo nepochyboval, mysleli jsme si, jak je to dobře promyšlené. Opak se stal ale pravdou. V současné době jsou po parkovišti umístěny značky tak chaoticky, že není vůbec zřejmé jak bude parkování pro ten zbytek automobilů vypadat. Dle mého názoru i názoru ostatních rozhořčených řidičů je rozhodnutí UMČ nezodpovědné a alibistické. Pro tuto lokalitu dlouhodobě (při stavebním tempu) zničující. Stačilo by málo, upřednostnit potřeby obyvatel a ne stavební firmu.Děkuji za odpověď.

Kučera Jaroslav

*

Dobrý den,

k dopravním omezením na ul. Kachlíkově v souvislosti s výstavbou obytného souboru Panorama Vám sdělujeme následující:

Parkování vozidel obyvatel bude v celém rozsahu zachováno na parkovišti pod domem Kachlíkova 1 a na parkovacích místech u rodinných domků ul. Nad Dědinou.

Stávající plocha parkoviště vedle domu Kachlíkova 2 bude dotčena stavbou, dojde zde k odfrézování obrusné vrstvy v celém rozsahu (bude trvat cca 2 dny), polovina parkoviště však zůstane funkční a vhodná k parkování vozidel po celou dobu výstavby křižovatky, dokud nebudou nová parkovací stání s příjezdem z ul. Nad dědinou uvedena do předčasného užívání (ještě nejsou dokončena a neproběhlo řízení o předčasném užívání na stavebním úřadě).

Zároveň bude uvedeno opět do plného provozu i parkoviště pod OC MAX (firma provádějící propojení Vírského vodovodu v této části již práce dokončila).

Ing.Eva Kubátová, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy

*

Související

Obrazem: Panorama nad Přehradou

Nové ulice v Bystrci, Jundrově a Přízřenicích

9. 6. 2011 v 16.34 • Témata: , , , , , , ,

Názvy nových ulici v katastrálních územích Bystrc, Jundrov a Přízřenice schválila Rada města Brna na své schůzi 8. června 2011. Definitivní pojmenování ještě bude projednávat Zastupitelstvo města Brna.

Nad Brněnskou přehradou v blízkosti ulice Kachlíkovy a Nad Dědinou vzniknou v katastrálním území Bystrc dvě nové ulice. Pracovní skupina navrhla pro pojmenování ulic název Nad Přehradou, dle umístění v terénu – nad Brněnskou přehradou. Rada městské části Brno-Bystrc na své schůzi konané dne 18. 5. 2011 doporučila Zastupitelstvu městské části Brno-Bystrc schválit návrhy na pojmenování ulic v nově vznikající obytné oblasti Markůvky a Nad Přehradou. Uvedený návrh bude projednán Zastupitelstvem městské části Brno-Bystrc dne 8. 6. 2011.

Pro nové ulice a prodloužení stávajícího názvu ulice, které vzniknou bytovou výstavbou v lokalitě nad Brněnskou přehradou v katastrálním území Bystrc, jsou navrženy názvy:

 • „Markůvky“ podle místního zvyklostního názvu
 • „Nad Přehradou“ podle umístění ulice v terénu nad Brněnskou přehradou
 • „Nad Dědinou“ pojmenování prodloužení stávající ulice Nad dědinou

(…)

Zkráceno, celý článek si přečtete na www.parlamentnilisty.cz

Obrazem: Panorama nad Přehradou

20. 5. 2011 v 07.35 • Témata: , , , , , ,

no images were found

Stavba obytného komplexu Panorama nad přehradou se zatím omezuje na úpravy terénu. Rýsují se již tvary budoucích nových ulic Síčky a Markůvky.

Související

Výstavba u Kachlíkovy má v budoucnu pokračovat
Obrazem: Bagry u Kachlíkovy potřetí
Obrazem: Bagří výběh – Panorama nad přehradou
Kachlíkova: Bagry likvidují louku?
Síčky a Markůvky

Dnešní zastupitelstvo projedná názvy ulic

13. 4. 2011 v 11.59 • Témata: , , , , , , ,

I názvy nově vzniklých ulic v areálu Panorama Nad přehradou bude dnes od 16:00 projednávat zastupitelstvo Bystrce.

Předběžný program jednání:

 • Jednání ZMČ Brno-Bystrc s Policií ČR a MP
 • Koncept nového Územního plánu města Brna, úvodní projednávání
 • Novela obecně závazné vyhlášky města Brna č. 5/2010 o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
 • Novela obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna č. 17/2005, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních, včetně restauračních zahrádek, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, v platném znění
 • Novela obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna č. 20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku
 • Novela vyhlášky Statutárního města Brna č. 21/2009 „o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku“
 • Žádost o vyjádření k navrhované změně ÚPmB v lokalitě „Kozí Horka“
 • Žádost o vyjádření k navrhované změně ÚPmB v lokalitě „Markůvky“
 • Prodej bytových jednotek v domech určených k prodeji po bytových jednotkách dle zákona 72/1994 Sb.
 • Harmonogram postupu zpracovávání a projednávání rozpočtu MČ Brno-Bystrc na rok 2012
 • Závěrečný účet MČ Brno-Bystrc za rok 2010
 • Hospodaření MČ Brno-Bystrc za rok 2010
 • Hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Brno-Bystrc za rok 2010, schválení hospodářského výsledku a rozdělení do fondů
  1) Zpráva o činnosti VHČ za rok 2010 – Bytasen, s. r. o.
  2) Výsledek hospodaření – VHČ za rok 2010
 • 1. změna rozpočtu MČ Brno-Bystrc na rok 2011
 • Odměny ředitelům školských příspěvkových organizací, účelové vymezení částky z příspěvku na provoz
 • Finanční dary z rozpočtu MČ Brno-Bystrc pro rok 2011
 • Žádost o prominutí penále za pozdní úhradu nájemného pozemků
 • Areál „Panorama Nad přehradou“ – pojmenování nově vzniklých ulic, doplnění usnesení Z 5/23 – 3.11

Veřejné jednání se jako vždy koná ve společenském centru na Odbojářské ulici.

Výstavba u Kachlíkovy má v budoucnu pokračovat

16. 9. 2010 v 15.42 • Témata: , , , , , , , ,


K ulicím Síčky a Markůvky, které má vytvořit právě nyní budovaný obytný areál Panorama nad přehradou, v budoucnu přibudou další. Pod Kachlíkovou ulicí se podle navrhovaných změn územního plánu bude intezivně stavět dál, a to zejména objekty pro bydlení.

Ke stažení

Navrhovaná změna územního plánu (PDF)

Související

Obrazem: Bagry u Kachlíkovy potřetí
Obrazem: Bagří výběh – Panorama nad přehradou
Kachlíkova: Bagry likvidují louku?
Síčky a Markůvky

Obrazem: Bagry u Kachlíkovy potřetí

16. 9. 2010 v 05.04 • Témata: , , ,

no images were found

V krátké době se už potřetí podíváme na začínající stavbu bytového areálu Panorama nad přehradou za Kachlíkovou ulicí. Sérii fotografií odtamtud poslal pan Tomáš Adam, děkujeme.

Pan Adam se také na úřadu ptal, co se vlastně v místě děje a jak to bude s psím výběhem, který je přes řádění radlic stále v místě vyznačen. Úřad městské části mu odpověděl:

Na ulici Kachlíkova se začíná s realizací bytového projektu Panoráma, jehož výstavba probíhá v souladu s územním plánem a dle platného stavebního povolení. Psí výběh, i když jen v nějaké zredukované podobě vedle mantinelového hřiště bychom v této lokalitě i nadále rádi zachovali. Zatím nelze jeho hranice přesně určit, ale po oplocení staveniště se budeme touto problematikou zabývat.

Související

Obrazem: Bagří výběh – Panorama nad přehradou
Kachlíkova: Bagry likvidují louku?

Obrazem: Bagří výběh – Panorama nad přehradou

12. 9. 2010 v 09.59 • Témata: , , , ,

no images were found

Tak to vypadá, když se z výběhu pro psy stane výběh pro bagry, jak nás upozornil pan Tomáš Adam. Za Kachlíkovou ulicí se začíná stavět obytný komplex Panorama nad přehradou.

Související

Kachlíkova: Bagry likvidují louku?
Síčky a Markůvky

Síčky a Markůvky

1. 6. 2010 v 19.36 • Témata: , , , , ,

Síčky a Markůvky. Tak se mají jmenovat dvě nové bystrcké ulice. Vzniknou v bloku nových obytných domů, jehož výstavba v rámci projektu Panorama nad přehradou začíná při Kachlíkově ulici. Bytové domy a tenisové kurty budou na stávající ulice Kachlíkova a Nad Dědinou napojeny navrženou průsečnou křižovatkou. Nově je navrženo celkem 316 parkovacích stání jako náhrada za zrušená parkoviště.

Pro část výstavby, která navazuje na křižovatku ulic Nad Dědinou a Kachlíkova (2 obytné bloky A a B po 5 vchodech) rada městské části navrhuje využít místní název „Síčky“, odbočku z ulice Nad Dědinou (1 obytný blok C s 5 vchody) navrhuje rada pojmenovat místním název „Markůvky“ (název polní tratě v těsné blízkosti nově vzniklé ulice).

Rada ve svém návrhu dbá obecného doporučení dát při při pojmenovávání nových ulic přednost existujícím místním názvům před složenými nebo nově vytvořenými názvy ulic.

Návrh bude na svém příštím zasedání 9. června 2010 schvalovat bystrcké zastupitelstvo.