Příspěvky se štítkem ‚Outulný’

Roman Onderka: Hybatelem ve věci Horního náměstí je Bystrc

13. 10. 2011 v 09.51 • Témata: , , ,

Hybatelem ve věci budoucnosti Horního náměstí není magistrát, ale městská část. V odpovědi na otázku Věry Blažejovské z Bystrce to uvedl primátor Brna Roman Onderka.

Dobrý den, s kauzou Horního náměstí v Bystrci jste se již asi setkal, “ ptala se počátkem září paní Blažejovská primátora na jeho stránkách, „Občané žijící v této oblasti odmítají naprostou většinou jakékoliv komerční stavby na tomto území, především představený projekt firmou Outulný. V současné době se má projednávat na Radě v Bystrci souhlas či nesouhlas s prodejem těchto městských pozemků firmě Outulný. Jaký je Váš názor na tuto kauzu a kdy má dojít k projednávání na městě Brně? Občané by uvítali, kdyby se v ÚP tato část změnila z plochy SJ (smíšená – jádrová), která umožnuje výstavbu na plochu Z (zeleně) a prostor byl podle toho dotvořen. Není dnes žádoucí mít obchody u nosu, přednost dáváme především klidové zóně.“

„Obchod je především třeba v oblasti Kamech, kde obyvatelé nemají nic a zatěžují tak současného Alberta na Ečerové ulici,“ dodala Věra Blažejovská.

V odpovědi (po třech týdnech) Roman Onderka uvedl, že konzultoval problematiku s Odborem územního plánování a rozvoje MMB.

„Z vyjádření OÚPR vyplývá, že Městská část Brno-Bystrc žádá odbor MMB o pořízení územní studie pro lokalitu Kuršova – Horní náměstí. Rada MČ Brno-Bystrc záměr pořídit územní studii pro předmětné území schválila, teď se bude řešit pořízení studie odborem MMB,“ popsal stav věcí ze svého pohledu primátor.

„Dotaz by měl však spíše směřovat na městskou část, neboť ta je hybatelem celé věci,“ napsal Roman Onderka. Že se však postoj magistrátu celkově nijak nemění, potvrdil primátor v závěru své odpovědi: „Obecně lze říci, že dle Průzkumu maloobchodní sítě v Brně, kterou OÚPR pravidelně zadává, je saturace obyvatel Bystrce rozsahem prodejních ploch nedostatečná a podprůměrná. Z územního hlediska proto OÚPR výstavbu, popř. změnu územního plánu na obchodní plochy v sídlišti Bystrc, v minulosti podpořil.“

Stavba na Horním náměstí stále ve hře

7. 9. 2011 v 12.25 • Témata: , , , , , , ,

Záměr firmy Outulný získat pozemky na Horním náměstí v Bystrci stále existuje. Žádost o prodej pozemků, kterou firma podala na magistrát města Brna, se bude znovu projednávat. Magistrát nyní žádá o vyjádření městskou část, zda s prodejem pozemků souhlasí či nikoli.

Původním záměrem, pro který firma Outulný chtěla pozemky koupit, byla výstavba tzv. Polyfunkčního centra – prodejně-obytného centra s pěti nadzemními a dvěma podzemními patry. Proti projektu se zvedl výrazný protest místních lidí. Ti by raději – jak ukázaly průzkumy aktivistů i bystrcké radnice – viděli na nynější zelené ploše park nebo alespoň zachovali současný stav.

Vizualizace Polyfunkčního centra, původního záměru firmy Outulný

Počátkem příštího týdne se zřejmě sejde majetková komise zastupitelstva Bystrce k mimořádnému jednání. Názor komise má poradní význam. Následně bude stanovisko Bystrce k prodeji pozemků projednávat 21. září bystrcká Rada, která doporučí zastupitelstvu Bystrce usnesení. To by o něm mělo hlasovat na svém zasedání 12. října.

[bre]

Související

Opět Outulný
Jitka Hrušková: Horní náměstí v rukou nových zastupitelů

Opět Outulný

4. 7. 2011 v 12.07 • Témata: ,

Třebíčská firma „Outulný“ se razantně ucházela a dodnes uchází o možnost investování v Bystrci. Zkoušela napřed prosadit monstrózní „polyfunkční centrum“ (hlavně tedy supermarket) s parkovištěm pro 6 desítek aut uprostřed obytných bloků Horního náměstí při jednosměrné obslužné komunikaci. Spontánní odpor místních občanů proti této myšlence vedl k založení občanského sdružení, které je mateřským orgánem i našeho Bystrčníku. Dnes svoje úsilí firma poněkud modifikovala, nicméně jistí zastupitelé včele s bývalým starostou Outulného naděje stále živí. Jaká je ale její pověst?

Asi před dvěma roky tiskem proběhla informace, že firma Outulný jako „všimné“ kupovala vlivným zastupitelům na Třebíčsku jistě zcela náhodou právě v době kdy usilovala o zakázku na stavbu jistých inženýrských sítí (kanalizace?), vstupenky i s letenkami na fotbalové zápasy v britském Wembley. Vyšetřování ale bylo odloženo.

V nejnovějším dvojčísle týdeníku Respekt (č. 26/27) uvádí Ondřej Kundra v článku Štěstí Milana Šťastného o této firmě další „zajímavosti“. Třebíč potřebovala postavit u jedné školy tělocvičnu. Na zakázku v objemu cca 40 milionů bylo vypsáno výběrové řízení. Jeden z účastníků, stavební podnikatel Milan Šťastný, který nabídl (jak se později ukázalo) cenu nižší než Outulný, uvádí, že jej tento pán osobně navštívil (telefonická domluva byla pro delikátnost nevhodná) a nabídl mu čtvrt milionu za to, že svoji nabídku stáhne. Když přihlédneme i k okolnosti, že už před ukončením řízení byl Svatoslav Outulný informován o výšce konkurenčních nabídek, šlo o jednání, které jde jen těžko nazvat jinak než korupční. Pan Šťastný, který se takto stal svědkem pokusu, kdy měl za peníze pomoci při drancování městské kasy, ovšem „dar“ nepřijal a celou věc neprodleně nahlásil starostovi Ivo Uhrovi. Ten ale (kupodivu?) zareagoval zcela nestandardně a místo vyšetření záležitosti mu sdělil, že se ho to vůbec netýká, že to není jeho problém. Milan Šťastný tedy vše ohlásil policii a nějaký čas se skutečně zdálo, že se věc vyšetřuje. Ale co se nestalo: celé výběrové řízení bylo z malicherných formálních důvodů zrušeno a vypsáno nové, ovšem ušité tak, že mu mohla vyhovět pouze jedna jediná firma. Hádejte která. Ano. Ale už ne za 40, ale za pěknějších milionů 50. Mezitím ovšem proběhly volby, staré zastupitelstvo bylo vyměněno a to nové všechny zakázky znovu prověřuje. A staviteli Outulnému  bylo nedávno sděleno obvinění z pletich při veřejné soutěži. Ten se ovšem brání zuby nehty, prý jde o spiknutí jej a jeho firmu zdiskreditovat. No, uvidíme.

Podobnost s jeho bojem za investice v Bystrci, podporovaným minulým vedením bystrcké radnice proti obrovské, několikrát nezpochybnitelně prokázané vůli většiny občanů, je určitě jenom „čistě náhodná“.

Petr z Bystrce

Milan Kuchař: Doporučuji velkou obezřelost

12. 9. 2010 v 10.38 • Témata: , , , , , , , , , ,

Ing. Milan Kuchař, předseda místního klubu strany Věci veřejné, který bydlí na Kuršově ulici v čísle 5, zaslal Bystrčníku vyjádření k záměru společnosti Fuertes Development. Ta 9. září na schůzce se zástupci občanského sdružení Horní náměstí oznámila, že chce před domem Kuršova 3 vybudovat „menší“ prodejnu. Ing. Zdeněk Přichystal, jednatel Fuertes Devlopment, vyjádřil zájem občany, kteří  v lokalitě bydlí, informovat o plánech firmy, a diskutovat s nimi s cílem předejít protestům a dosáhnout smírného řešení

Záměr stavby „menšího obchodu o ploše cca 1300 m2“ na již dnes přeplněném parkovišti u domu Kuršova 3 a záměr přeložení hlavní spojovací silnice do velkého sídliště do těsné blízkosti domů Kuršova 2, 5, 3 a 1 – oba záměry jsou spojeny se změnou platného územního plánu, ke které dalo bez projednání věci s občany dotčených domů souhlas zastupitelstvo MČ v prosinci 2007.

Petici proti oběma těmto záměrům podepsalo 328 občanů z dolní části Kuršovy ulice.

Zjevné či skryté rozpory, které prokazují nedomyšlenost a nedůvěryhodnost nově předloženého záměru:

  1. Není uvedeno, kolik činí deficit parkovacích míst v této lokalitě podle Generelu. Postavit ve stabilizované lokalitě supermarket bez navýšení stávajícího počtu parkovacích míst, když jeho provoz a užívání bude potřebovat 61 míst dle studie je chybné. Situace pro parkování aut se zhorší.
  2. Hluková zátěž ze silničního provozu se dále zvyšuje, přitom současná četnost jízd aut do sídliště (ulice Foltýnova, Šemberova, Rerychova, Lýskova, Kuršova, Kamechy) činí 6 000 aut za den. Tento počet odpovídá počtu parkovacích míst i úrovni motorizace v tomto bytovém komplexu (spádová oblast pro cca 7 000 obyvatel). Toto řešení spojovací silnice je chybné, situaci pro občany zhorší.
  3. Při změně dotčeného území v územním plánu na dopravu, obchod a služby u plochy mezi ulicemi Kuršovou a Vejrostovou je důležitý navrhovaný koeficient podlažní plochy (IPP). Kolik činí? Není to 0,7, stejně jako na Horním náměstí?
  4. Namalování úzkého malého objektu obchodu a jeho předložení jako záměr je jeden krok. Po schválení územního plánu s dostatečným koeficientem IPP se obvykle záměr původní opustí – a postaví se něco jiného, ale nyní již v souladu s územním plánem. Pan Altman v článku o objektu obchodu a služeb na Horním náměstí také uplatnil malý úzký obrázek objektu – a pak pomohl prosadit sedmipodlažní kolos (který měl být původně ještě o dvě patra vyšší!).

Vůči záměru Fuertes Development doporučují velkou obezřelost.

Ing. Milan Kuchař
předseda místního klubu VV
Kuršova 5

Ke stažení

Urbanistická studie záměru (PDF)

Související

Fuertes chce stavět u Kuršovy

Fuertes chce stavět u Kuršovy

9. 9. 2010 v 17.44 • Témata: , , , , , ,

Devátého září dopoledne se z iniciativy firmy Fuertes Development uskutečnilo setkání pěti zástupců občanského sdružení Horní náměstí (Anežka Jenešová, Luboš Raus, Maria a Martin Královi a Viktor Lošťák) s panem Zdeňkem Přichystalem, jednatelem společnosti. Cílem schůzky bylo informovat o záměrech Fuertes Development při výstavbě na Horním náměstí a v okolí.

Objemová studie plánované stavby. Podoba objektu je vystižena pouze hranolem podobného objemu, takto prodejna nakonec vypadat může, ale také vůbec nemusí.

Ing. Zdeněk Přichystal představil plán na stavbu prodejny při ulici Kuršova, mimo plochu samotného Horního náměstí. Objekt o výšce 6,5 metru má mít zhruba 900 metrů čtverečních prodejní plochy, celková podlažní plocha má být přibližně 1300 m2. Stavba má být situována mezi ulici Kuršovu a Vejrostovu, v místě, kde jsou nyní parkoviště. Množství parkovacích ploch má zůstat zachováno; v současnosti jich dle údajů Fuertes Development poskytuje lokalita 122, po výstavbě prodejny by jich bylo 128. O navýšení, a to ani malé, však nejde, protože část parkovacích ploch zabere samotný provoz objektu. Aby bylo dosaženo dostatečného prostoru pro parkování, má být jako parkoviště využita i střecha objektu. S vyššími náklady, které to přinese, je Furtes Development podle vyjádření pana Přichystala srozuměna.

Prodejnu má provozovat zřejmě firma Tesco (obchod Tesco Express), není však vyloučena ani firma Lidl, Penny a snad i další. Pan Přichystal tvrdí, že stavba v žádném případě nemá být „unifikovanou stodolou“, jimiž proslula zejména společnost Lidl, a chce dát veřejnosti v tomto směru i jasné smluvní záruky finančního charakteru (sankční závazek). Termín realizace stavby odhadl na „ne dříve než 1,5 – 2 roky do vydání stavebního povolení“.

Stavba u Kuršovy ulice je projektem pouze firmy Fuertes Development, společnost Outulný, která s Fuertes dříve spolupracovala na plánu stavby Polyfunkčního centra na Horním náměstí, se nového projektu nijak neúčastní. Podle pana Přichystala je projekt Polyfunkčního centra na Horním náměstí ve své původní podobě zcela mrtvý a o výstavbu na Horním náměstí v této chvíli nikdo neusiluje. V budoucnosti však záměr vystavět další objekty na Horním náměstí – nezábrání-li tomu změna územního plánu a/nebo další opatření – vznikne, což připouští i pan Přichystal.

Záměrem společnosti Fuertes Development je dosáhnout konzultacemi se sdružením Horní náměstí a dalšími subjekty souhlasu veřejnosti v lokalitě a předejít tak protestům. Fuertes Development se nebrání jakémukoli zveřejnění svého záměru a podle pana Přichystala uvítá setkání i s dalšími sdruženími či jednotlivci.

Občanské sdružení Horní náměstí vyzývá obyvatele Bystrce, zejména ty, kterých se plány Fuertes Development bezprostředně dotknou, aby vyjádřili svůj názor. S dotazy a připomínkami k projektu se můžete také obrátit na Ing. Zdeňka Přichystala, jednatele Fuertes Development, tel. 541 243 649, mail zprichystal@fuertes.cz.

Ke stažení

Urbanistická studie záměru (PDF)

Související

Milan Kuchař: Doporučuji velkou obezřelost
Horní náměstí: Fuertes mluví o „malé“ prodejně
Stránky Fuertes Development

Horní náměstí: Fuertes mluví o „malé“ prodejně

21. 8. 2010 v 09.46 • Témata: , , , , , ,

V tomto týdnu nastal v kauze výstavby na Horním náměstí mírný posun. Pro čtenáře, kteří v okolí Horního náměstí nebydlí, a problém třeba neznají, však nejdřív krátce zrekapitulujme: Občanské sdružení Horní náměstí vzniklo v důsledu protestů místních obyvatel proti plánované výstavbě tzv. Polyfunkčního centra, sedmipatrové budovy, kterou chtěly na Horním náměstí vystavět firmy Fuertes Development a Outulný.

Současná situace kolem projektu se dá nazvat jako „ticho po pěšině“. Ze strany politiků jsme ujišťováni, že projekt je mrtvý, podle úřadu městské části i magistrátu se v záležitosti nic nového neděje. Pozemky, na nichž by se mělo stavět, jsou stále v majetku města, které podmiňuje jejich prodej souhlasem městské části. Ta jej zatím nevydala. Radniční koalice se snažila z věci vyvléknout tvrzením, že souhlas městské části není nutný, to se jí však nepovedlo. Ani firma Fuertes Development, ani Outulný se zástupci sdružení nijak nekomunikuje.

Paní Anežku Jenešovou, předsedkyni občanského sdružení, v tomto týdnu kontaktoval  Ing. Zdeněk Přichystal, zástupce Fuertes Development. Podle jeho slov firma Outulný o projekt polyfunkčního centra ztratila zájem, Fuertes Development následně připravilo projekt „malé“ prodejny o ploše zhruba 600m2. Protože si firma Fuertes Development podle slov pana Přichystala nepřeje další stupňování konfliktu okolo výstavby na Horním náměstí, rád by se sešel se zástupci sdružení.

Občanské sdružení Horní náměstí vítá, že firma začíná s občany komunikovat. Zároveň také uvítáme veškeré informace o chystaném projektu, které firma může veřejnosti poskytnout. Na jejich základě se občané v lokalitě bydlící sami rozhodnou, jestli projekt firmy Fuertes kvalitu bydlení (a spolu s ním i hodnotu jejich nemovitého majetku) v místě zvýší nebo naopak, a projekt buď akceptují nebo ne.

Ze strany firmy jde o pozitivní krok, zástupci Horního náměstí se rádi se zástupci firmy sejdou. Základem skutečné komunikace je však informovanost místních lidí. Jestli firma Fuertes Development chce předejít možným konfliktům a protestům, měla by svůj projekt prezentovat především jim.

Ing. Anežka Jenešová
předsedkyně občanského sdružení Horní náměstí

Ing. Luboš Raus, Jitka Hrušková, Viktor Lošťák, Ing. Věra Blažejovská, Mgr. Maria Králová
členové sdružení

Související

Stránky Fuertes Development
Jiří Altman: Horní náměstí a rada? Bez obav

Už jsou tady zas!

1. 5. 2010 v 17.22 • Témata: , , , , , , ,

Zdá se, že bdělosti a ostražitosti není nikdy dost. Někteří obchodníci, vyhodíte-li je dveřmi, po krátké chvíli opět vstoupí třeba oknem, jak praví lidové úsloví. Na hrubé sukno hrubá záplata, jak praví úsloví jiné. Ze všeho nejhorší je rezignace, TA SE NÁS NAŠTĚSTÍ NETÝKÁ.

Opět o nás bez nás. Naši bystrčtí radní ani radní statutárního města Brna se nepoučili a opět uvažují o výstavbě obchodního objektu v naší lokalitě bez alespoň minimální diskuse s občany. To se nedělá, to není slušné.

Dne 23. 9. 2009 se schází bystrcká rada (ve složení: Ing. S. Beneš, V. Borský, RNDr. A. Křivánková a P. Župka za ODS, PhDr. J. Altman, P. Greňo, PaeDr. M. Pešová, RNDr. V. Vetchý CSc. za ČSSD Mgr. E. Kovářová za SNK ED) a nemá námitek k případnému pronájmu výše uvedených pozemků (za podmínky kladného projednání příslušné změny Územního plánu města Brna). O tuto změnu Územního plánu požádala firma Fuertes Development (dříve na území Horního náměstí pracující pro firmu Outulný) a příslušná změna územního plánu je vedena pod označením B30/08-I v 26. souboru změn ÚPmB-I.

Události jsou již tedy v běhu a bude-li plánováno se stejným rozmachem jako na Horním náměstí, lze očekávat stavbu vysokou např. 5 podlaží.

V tuto chvíli se můžeme jen domýšlet, kdo bude případným stavebníkem. Možná to bude firma Outulný (je to koneckonců pravděpodobné), možná nikoli. Nejlepší je zeptat se přímo u zdroje:

starosta, Ing. Svatopluk Beneš: 546 125 110 starosta@bystrc.cz
Svatoslav Outulný (předseda představenstva): 568 619 567; sv.outulny@outulny.cz
Ing. Svatoslav Outulný (místopředseda př.): 568 619 553 s.outulny@outulny.cz
Ing. Zdeněk Přichystal (Fuertes development):  604 239 942zprichystal@fuertes.cz

Možná nám nakonec někdo přijde zamýšlený projekt představit a třeba budeme nakonec všichni spokojeni.

A nezapomeňte, že letošní rok je rokem volebním!!  😉

Prohlášení občanského sdružení Horní náměstí,
v těchto dnech letáky šířené v okolí Horního náměstí

Ke stažení

Leták (PDF)

Už jsou tady zas!

30. 4. 2010 v 18.36 • Témata: , , , , ,

no images were found

Už jsou tady zas!, varují letáky, vylepené dnes v Bystrci. Informují občany o nových záměrech investorů zastavět zelené a jiné volné plochy v Bystrci hypermarkety, které radnice tiše a bez jakéhokoli projednání nebo informování lidí schvaluje. K tématu se brzy vrátíme.

Svolání Zastupitelstva MČ Brno – Bystrc

12. 2. 2010 v 10.16 • Témata: , , ,

Svolání Zastupitelstva MČ Brno – Bystrc k 5/21. zasedání, které se koná ve středu 17.2. 2010 v sále Společenského centra na Odbojářské ulici Č. 2 od 16:00 hod.

Navržený program zasedání:

1. Technický bod
1.1 Zahájení – prezence
1.2 Schválení sčitatele a ověřovatelů zápisu
1.3 Schválení programu
1.4 Informace o ověření zápisu
2. Stanoviska občanů k projednávaným bodům programu
3. Hlavní jednání
3.01 Jednací řád Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc, změny a doplnění Zrušení usnesení 5/15. ZMČ – 3.02
3.02 Horní náměstí, harmonogram řešení problému
3.03 Horní náměstí – vyhrazení pravomocí ZMČ, projednání záměru společnosti OUTULNÝ Bystrc Centrum, s.r.o.
3.04 Stanovení paušální částky náhrady výdělku ušlého neuvolněnému členovi zastupitelstva, který není v pracovním nebo obdobném poměru, v souvislosti s výkonem funkce – pro rok 2010
3.05 Odměny členů výborů ZMČ, kteří nejsou členy Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc
3.06 – Program regenerace bytového fondu na rok 2010 – 2014. – Zrušení usnesení Z 5/12 – 3.08 ze dne 10.9.2008/Program regenerace bytového fondu na rok 2008 – 20 III
3.07 Zpráva auditora o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření za leden až červen 2009 a průběžném ověření účetní závěrky k 31.12.2009
4. Dotazy, připomínky, podněty

Ing. Svatopluk Beneš
starosta MČ Brno-Bystrc

Kompromisní návrh řešení Horního náměstí

1. 2. 2010 v 19.46 • Témata: , , , , ,

kompromisni_navrhKrátce po prázdninách 3. 9. 2009 se sešli pověření zástupci bystrcké rady p. starosta Beneš a p. místostarosta Vetchý se zástupci sdružení „Horní náměstí“. V závěru tohoto jednání požádali p. Beneš a p. Vetchý sdružení o zpracování návrhu řešení náměstí tak, aby tento návrh mohl být předložen bystrcké radě. Návrh vypracoval ing. arch. Martin Král ve spolupráci s atelierem RAW (doc.ing.arch Tomáš Rusín a ing.arch. Ivan Wahla) a jako sdružení jsme návrh řádně podali. Zatím ale s radními neproběhla věcná diskuse. Spíše máme dojem, že radní hledali záminky proč o návrhu nejednat, než aby
o samotném návrhu s námi diskutovali.

A nyní k návrhu regulací podrobně. Na jaře tohoto roku jsme se neúspěšně pokusili změnit územní plán tak, aby megalomanská výstavba nebyla možná. Neúspěch nás neodradil a tak navrhujeme kompromis – stávající územní plán doplnit alespoň regulativy. Tyto regulativy omezí případnou výstavbu tak, aby co největší část louky mohla být upravena na park.

Zároveň ale umožňují existenci stávajících obchodů a služeb i jejich případnou úpravu, nebo novou výstavbu ve zhruba stejném, případně mírně větším rozsahu. Nejedná se tedy o konkrétní návrh stavby, ale pouze o regulaci, kterou každý investor musí respektovat. Potom i realizace stavby bude vstřícná k obyvatelům, kteří zde bydlí a kterým má sloužit.

Konkrétně:

  1. Z pásu podél silnice na Kamechy (cca 8540 m2), který může být za současného stavu zastavěn téměř celý, navrhujeme pro investiční záměr pouze jeho dolní třetinu (cca 2850 m2) a zbývající část (cca 5900 m2) zůstane pro zeleň.
  2. Zastavěná plocha nesmí překročit 1100 m2.
  3. Objekt může být nejvýše dvoupatrový.
  4. Parkování pro potřeby objektu musí být v podzemních garážích, aby nedošlo k dalšímu omezení zeleně betonovou plochou. Podrobnější informace jsou na stránkách sdružení www.bystrcnik.cz.
    Takto pojatý projekt je reálný a uskutečnitelný. Inspirovat se můžeme například v Litomyšli. Tam radní občanům naslouchali a nastavením rozumných regulativů přiměli investora k takové výstavbě obchodního centra, která respektovala přání obyvatel.

Se zainteresovanými lidmi z litomyšlské radnice sdružení spolupracuje a využívá jejich zkušeností.

Maria Králová
vyšlo v občasníku občanského sdružení Horní náměstí,
distribuovaném do schránek občanů Bystrce II

Nové zprávy o prodeji pozemků

7. 5. 2009 v 07.52 • Témata: ,

Dnes (tj. 6. května) odpoledne jsem byl opět osobně na magistrátu. Ing. Ilona Frýzová mi závazně sdělila, že na květnovém zasedání ZMB (koná se 19. května 2009) nebude projednáván prodej pozemků. Opravená žádost „Outulný-Fuertes“ sice přišla, zdaleka však není kompletní. Čeká se na nové vyjádření ZMČ, navíc věc bude procházet dopravním odborem a odborem pro životní prostředí magistrátu. Až toto bude hotovo, půjde věc na právní oddělení, které teprve materiál připraví do veřejného zasedání. Nic z toho se zatím nestalo.

Všechny zdraví Miloš Kudera

Nic nového v prodeji pozemků

4. 5. 2009 v 19.44 • Témata: , ,

Jedním z uzlových bodů problému Polyfunkčního centra na Horním náměstí je prodej městských pozemků investorům, firmám Outulný a Fuertes Development. Žádost o prodej již byla podána, úřad ji však odmítl pro formální nedostatky. Občanské sdružení Horní náměstí se pokouší prodeji zabránit, tj. přimět městské zastupitele, aby hlasovali proti němu. K tomu je zejména zapotřebí vědět, kdy (pokud vůbec) se bude o prodeji jednat.

Vážení, píše pan Miloš Kudera, dneska jsem byl na magistrátu a zjistil, že Outulný žádou novou (opravenou) žádost o prodej pozemků zatím nepodal. Ještě si to v týdnu ověřím telefonicky, ale jak to vypadá teď, prodej pozemků do jednání s největší pravděpodobností nepůjde. Prý by to už muselo odejít na právní oddělení, a tam to určitě nešlo.

Související

Horní náměstí – vlastníci a žadatelé
Pozemky se v dubnu neprodají
Prodej pozemků – zatím ne
Vlastnické vztahy na Horním náměstí

EVA Market v červenci neskončí

30. 4. 2009 v 15.00 • Témata: , ,
30. dubna 2009: EVA Market stále funguje

30. dubna 2009: EVA Market stále funguje

Obchod EVA Market na Horním náměstí v červenci neskončí, uvedl dobře informovaný zdroj pan Štěpánek. Podle toho, co zjistil, firma Outulný, majitel nemovitosti, prodloužila nájemci smlouvu (která měla vypršet v červenci) do konce roku 2009. „Až nám začnete vadit, dáme vám vědět“, prohlásil údajně zástupce Outulného bez dalšího upřesnění k provozovateli obchodu.

Už na přelomu ledna a února obeslala předsedkyně Horního náměstí Anežka Jenešová firmy Fuertes Development a Outulný dopisem, mezi nimiž byl i dotaz na jejich úmysly s obchodem EVA Market. Zástupci obou společností se na setkání s občany v lednu 2009 divili, proč se na ně dosud nikdo neobrátil, že by mohli situaci vysvětlit, otázky zodpovědět a obavy lidí rozptýlit. Na odpověď obou firem však čeká paní Jenešová dodnes.

Informace pana Štěpánka může znamenat, že Polyfunkční centrum se zatím opravdu odkládá. Situace je však nejistá a mění se každým okamžikem. V každém případě to není nepříznivá zpráva.

Horní náměstí – vlastníci a žadatelé

3. 4. 2009 v 14.35 • Témata: , ,

MBB odpovídá na žádost Mgr. Jitky Hruškové o informace:

Ing. Ilona Frýzová 542 173 353 542 173 099 fryzova.ilona@bmo.cz 2009-03-30

Žádost o informaci dle zák. č. 106/199 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění

Vážená paní magistro,

dne 22.3. t.r. jsme obdrželi prostřednictvím e-mailu Vaši žádost, kterou jste podle zákona č. 106/1999 Sb., požádala o odpovědi na Vaše níže uvedené dotazy.

1) na Váš dotaz „ které pozemky vdané lokalitě jsou v majetku firmy Outulný nebo v majetku firmy Fuertes development, případně v jejich společném vlastnicví“ Vám zasíláme grafický zákres pozemků dotčených investičním záměrem výstavby polyfunkčního objektu včetně textové části se specifikací vlastnických vztahů.

2) na Váš dotaz „datum prodeje těchto parcel“ Vám sdělujeme, že informaci nemáme k dispozici. Předmětnou informaci lze získat na Katastrálním úřadě pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Bmo-město, Moravské nám. 1, Bmo

3) na Váš dotaz „ kteří jsou další vlastníci pozemků kdatu 23. března 2009″ viz naše odpověď v rámci bodu 1).

4) na Váš dotaz „žadatelé o prodej pozemků kdatu 23.3. 2009″ Vám sdělujeme, že Majetkový odbor MMB eviduje pod spis. zn. MMB/ 202872/2008 podání spol. Outulný Bystrc Centrum, s.r.o., zastoupené na základě plné moci spol. Fuertes Development, s.r.o., ve věci prodeje pozemků p.č. 2480/4, p.č. 2480/59, p.č. 2480/60, p.č. 2480/62, p.č. 2480/84, p.č. 2480/87, p.č. 2480/95, p.č. 2480/97, p.č. 7368/20, p.č. 7368/21, p.č. 7368/23, p.č. 7600/1, p.č. 7600/2ra částí pozemků p.č. 2341/4, p.č. 2480/58, p.č. 2480/85, p.č. 2480/88, p.č. 2480/96, p.č. 2482/9, p.č. 2483/3, p.č. 2483/65, p.č. 7599/12, p.č. 7599/13, p.č. 7599/14 k.ú. Bystrc za účelem výstavby polyfunkčního objektu.

S pozdravem

Ing. Pavel Sršeň, Ph.D. vedoucí odboru

Ke stažení

Celý text odpovědi včetně příloh a mapky (PDF)

Související

Pozemky se v dubnu neprodají
Prodej pozemků – zatím ne
Vlastnické vztahy na Horním náměstí

Prodej pozemků – zatím ne

31. 3. 2009 v 21.21 • Témata: , , ,

Odpověď magistrátu města Brna na dotaz Věry Blažejovské:

Věc: Prodej pozemků v k.ú. Bystrc (lokalita Horní náměstí)

Vážená paní,

k Vašemu dotazu ze dne 17. 3. 2009 týkajícího se prodeje pozemků v k.ú. Bystrc (lokalita Horní náměstí) za účelem výstavby polyfunkčního objektu Vám sdělujeme následující.

Majetkový odbor MMB eviduje pod spis. zn. MMB/202872/2008 podání spol. Outulný Bystrc Centrum, s.r.o., zastoupené spol. Fuertes Development, s.r.o. ve věci prodeje pozemků p.č. 2480/4, p.č. 2480/59, p.č. 2480/60, p.č. 2480/62, p.č. 2480/84, p.č. 2480/87, p.č. 2480/95, p.č. 2480/97, p.č. 7368/20, p.č. 7368/21, p.č. 7368/23, p.č. 7600/1, p.č. 7600/2 a částí pozemků p.č. 2341/4, p.č. 2480/58, p.č. 2480/85, p.č. 2480/88, p.č. 2480/96, p.č. 2482/9, p.č. 2483/3, p.č. 2483/65, p.č. 7599/12, p.č. 7599/13, p.č. 7599/14 vše k.ú. Bystrc za účelem výstavby polyfunkčního objektu. S ohledem na nekompletnost doložených podkladů ze strany navrhovatele nelze prozatím předložit předmětné podání k projednání orgánům města Brna.

S pozdravem

Ing. Pavel Sršeň, Ph.D.
vedoucí majetkového odboru MBB

Ke stažení

Text odpovědi v PDF

Primátor: Tento bod nebude ani na zastupitelstvu města

27. 3. 2009 v 23.06 • Témata: ,

Z dotazů primátorovi (http://brno.cz/primator/)

Autor: Blažejovská Věra
Datum zveřejnění: 19.03.2009

Téma: 420. Polyfunkční centrum na Horním náměstí v Bystrci

Dotaz: Dobrý den,pane primátore. Jak jste již byl jistě informován Radou MČ Bystrc byl na zasedání Zastupitelstva MČ Bystrc dne 18.2.2009 zrušen souhlas Zastupitelstva MČ Bystrc s investičním záměrem výstavby PFC na Horním náměstí podaný firmou Outulný Bystrc Centrum s.r.o.. Byla na Magistrát města Brna podána již žádost o odkup pozemků v této lokalitě? Bude na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Brna 7.4.2009 v programu hlasování o prodeji těchto pozemků? Děkuji předem za odpověď.

Odpověď primátora: 27.03.2009

Vážená paní, dle informace městské části bylo radou městské části schváleno v září 2008 usnesení, dle kterého ÚMČ schválilo záměr investice a prodej dotčených pozemků. Toto usnesení však bylo na tlak vytvořeného občanského sdružení na jednání ZMČ 18. 2. 2009 zrušeno. Jinak tato investice by měla být soukromá, takže Odbor investic MMB nemá podrobnější informace. Tento bod nebude ani na zastupitelstvu města.

Vlastnické vztahy na Horním náměstí

4. 3. 2009 v 12.04 • Témata: , ,

vlastnicke_vztahy

Současný stav vlastnických vztahů k parcelám a budovám na Horním náměstí ukazuje dokument, zaslaný panem Štěpánkem.

Stáhněte si dokument v PDF