Příspěvky se štítkem ‚OÚPR’

Jih Moravy má územní plán, obce a sdružení jej zřejmě napadnou u soudu

26. 9. 2011 v 12.40 • Témata: , , , , , , , ,

Po letech dohadů má jižní Morava nový územní plán. Podle dokumentu, který je klíčový pro veškeré stavební plánování v kraji na desítky let dopředu, povede silnice R43 přes Bystrc, R52 kolem Mikulova a mezi Tuřany a Šlapanicemi bude průmyslová zóna. Návrh plánu podpořili zastupitelé všech stran.

Zda budou tyto plány od příštího roku platit, ale zatím není jisté. Některé obce i aktivisté chtějí takzvané Zásady územního rozvoje napadnout u Nejvyššího správního soudu. Pravděpodobně mezi nimi bude i sdružení Čisté Tuřany.

„Do týdne o tom rozhodneme. Očekávali jsme příznivější řešení dané situace. Od března se účastníme jednání se zastupiteli kraje a poukazujeme na různé problémy, které ovlivní životní prostředí a zdraví lidí v celém Brně,“ řekla Hanka Kašpaříková ze sdružení Čisté Tuřany. Ona i desítky dalších proto ve čtvrtek protestovali u krajského úřadu.

(…)

Zkráceno, dočtěte si na  brno.idnes.cz

Pro nový územní plán se silnicí R43 přes Bystrc hlasovali až na jednoho všichni zastupitelé. Jen jediný se zdržel hlasování. Z Bystrce je v krajském zastupitelstvu místostarosta Jiří Altman (ČSSD) a Pavel Březa (KSČM). Právě druhý jmenovaný, pan Březa, nehlasoval pro R43 vedenou přes Bystrc.

Jana Pálková, zastupitelka Bystrce (Zelená pro Bystrc) a velká bojovnice proti R43, považuje soudní spor o nový územní plán za hotovou věc.

*

Související

Zastupitelé jihu Moravy schválili nový územní plán
Silniční síť Jihomoravského kraje nerespektuje realitu
Zástupci veřejnosti dosáhli zastavení stavební uzávěry pro R43
Aktuální informace k rychlostní silnici R43

Silniční síť Jihomoravského kraje nerespektuje realitu

26. 9. 2011 v 08.38 • Témata: , , , , , , , , , , , ,

Zastupitelé Jihomoravského kraje mají dnes schválit Zásady územního rozvoje kraje. Podle řady obcí, občanských sdružení a zástupců veřejnosti však předložená silniční síť vychází ze zastaralých přístupů a nerespektuje zhoršené životní prostředí v Brně a okolí, zejména nadměrným hlukem a špatnou kvalitou ovzduší. Alternativní silniční koncepce navrhovaná obcemi a občany přitom nebyla řádně posouzena. Její výhodou by byla i nízká cena, neboť nepočítá s výstavbou silnice R52 na Mikulov a tangent na jihu Brna. Trasu R43 pak umisťuje jako plnohodnotný obchvat Brna do Boskovické brázdy a směřuje jí do Svitav.

„Základní obrysy alternativní ekonomicky úspornější, dopravně výhodnější a ekologicky příznivější silniční koncepce kraje jsou známy už dvanáct let, přesto je ale zarážející, že nebyla ani při této příležitosti objektivně posouzena. Politici tak nelogicky lpí na plánech starých téměř padesát let,“ kritizuje schvalování územního plánu kraje předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Podle něho je ignorován nejen odpor obcí, občanských sdružení a zástupců veřejnosti proti výstavbě tras páteřních silnic v kraji, ale i umístění nového železničního nádraží v Brně asi 800 metrů na jih od stávajícího, neboť i v tomto případě nedošlo k řádnému posouzení s výrazně levnější variantou s nádražím v centru.

Se schvalováním ZÚR je také silně nespokojená i zástupkyně veřejnosti Jana Pálková, kterou v kritice silnice R43 přes Bystrc podpořilo téměř 1300 občanů kraje. Krajský úřad však všechny námitky zamítl.

„Způsob vypořádání našich námitek považujeme za nezákonný a chybný, neboť obyvatelé celého Brna by při realizaci silnice R43 přes Bystrc museli nadále snášet hluk a prach z tranzitní dopravy, protože by neexistoval plnohodnotný obchvat Brna, včetně této městské části,“ připomíná Jana Pálková z bystrckého sdružení.

Další zástupkyně veřejnosti Marie Špačková z bosonožského sdružení také upozorňuje na vážnou situaci na jihu Brna: „V oblasti Bosonoh, Troubska a Ostopovic jsou mnoho let překračovány limity hlučnosti a prašnosti a je tedy protizákonné sem umisťovat další velké silniční stavby jako R43 a JZ tangentu, jak plánují zásady kraje.“

Patrik proto předpokládá, že když budou Zásady územního rozvoje v předložené podobě schváleny, bude proti nim podána žaloba k Nejvyššímu správnímu soudu, který posoudí procesní i věcnou stránku jejich schválení.

Hlavní nedostatky návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje jsou tyto:

1) nebyla porovnána a vyhodnocena alternativní koncepční varianta dopravní infrastruktury, zejména silniční
2) jsou navrhovány nové zdroje hluku a znečištění ovzduší do míst, kde jsou limity již dnes překračovány
3) navrhované řešení není dostatečně odůvodněné
4) navrhované řešení je pro mnohé obce a život jejich obyvatel téměř likvidační

Společná tisková zpráva ze dne 22. září 2011

Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, Cejl 48/50, 602 00 Brno
RNDr. Miroslav Patrik – předseda, mobil 603 574 289, dz.brno@ecn.cz

Občané Brna proti stavbě rychlostní komunikace R43 v trase Kuřim – Troubsko
Jana Pálková – předsedkyně, mobil 608 470 415, janapalkova@seznam.cz

Občané za ochranu kvality bydlení v Brně – Bosonohách
Marie Špačková – předsedkyně, mobil 728 523 678, spackova.marie@volny.cz

Související

Zástupci veřejnosti dosáhli zastavení stavební uzávěry pro R43
Aktuální informace k rychlostní silnici R43

Zástupci veřejnosti dosáhli zastavení stavební uzávěry pro R43

11. 9. 2011 v 09.58 • Témata: , , , , , , , , , ,

Pomoc mnohých z vás při podpisových akcích na jaře tohoto roku na podporu zástupce veřejnosti přispěla k tomu, že OÚPR MMB přípravu stavební uzávěry, která měla chránit území pro R43 v k.ú. Kníničky, Bystrc, Žebětín a Bosonohy, zastavil. Přikládám sdělení OÚPR a příslušné usnesení.

Současně vám sděluji, že námitky zástupce veřejnosti k R43 v připravovaných Zásadách územního rozvoje (ZÚR) byly zamítnuty.

Ve čtvrtek 22. 9 .2011 má krajské zastupitelstvo na programu schválení ZÚR. Pokud budou schváleny, je vysoce velmi pravděpodobné, že ze strany obcí i občanů budou napadeny žalobou.

Jana Pálková
zastupitelka Bystrce (Zelená pro Bystrc)

Související

Vypořádání všech námitek – jihomoravský kraj, ZÚR
Vypořádání námitek veřejnosti k R43

Související

Aktuální informace k rychlostní silnici R43
Jana Pálková svolává schůzku sdružení k R43
Jana Pálková: Je zapotřebí dalších podpisů
Duben 2011 – Krajský územní plán – zástupce veřejnosti

Nové informace ke stavbě na Přívratu (aktualizováno)

17. 6. 2010 v 15.53 • Témata: , , , , , , , , ,


Paní Jitka Vilémová, které vede petiční akci proti plánované stavbě desetipodlažní budovy v Žabovřeskách v blízkosti křižovatky Přívrat, nám poslala nové informace. Jak uvedla, žádá firma Fuertes Development s.r.o. o navýšení indexu podlažních ploch z čísla 1 na 4 na základě předložené studie „Polyfunkční dům Přívrat-Brno-Žabovřesky“ zpracované fy ADAM architects, s.r.o. Jedná se pouze o tzv. úpravu územního plánu (ne změnu), tudíž ji bude schvalovat pouze OÚPR na Magistrátu.

Petiční výbor podal k této studii 11. června 2010 na OÚPR připomínku společně s peticí obyvatel Žabovřesk (podrobnosti o petici budou následovat).

Paní Vilémová zdůrazňuje, že ke studii byly zveřejněny jen tyto 4 výkresy (+vyhláška), pohledy, vizualizace nebo zákres do fotografie chyběl.

Žádná další jednání o problému zatím neproběhla, zástupci petičního výboru pouze o situaci informovali na setkání zástupců občanských sdružení v úterý 15. 6. 2010, které pořádala sdružení Nesehnutí a Horní náměstí. Domluvena jsou však setkání s pány Petrem Machálkem (ředitel hnutí Duha), Milanem Štefancem (Nesehnutí), Martinem Benáčkem (Zastupitel Žabovřesk za SZ) a Martinem Anderem. Podle paní Vilémové se všichni zmínění  o kauzu začali aktivně zajímají.

Jestliže chcete paní Vilémovou v souvislosti se stavbou na Přívratu kontaktovat, pište na adresu j.vilemova@seznam.cz.

Aktualizace

Dostali jsme znění petice proti stavbě. Její text je ideálně prostý:

Já níže podepsaný-podepsaná NESOUHLASÍM s výstavbou polyfunkčního objektu na ulici Přívrat!

Příjmení, jméno, adresa, podpis

V současnosti je možné ještě podepisovat archy v pekárně Medispolu (vedle optiky) a taktéž ve vinotéce na Přívratě 4 (RD u křižovatky).

Přívrat: Deset pater, 24 hodin, 300 podpisů

17. 6. 2010 v 05.24 • Témata: , , , , , , , ,

Jak jsme nedávno informovali, v okolí křižovatky Přívrat v Žabovřeskách se objevily letáky, upozorňující místní obyvatele na plánovanou stavbu desetipatrové budovy. Developerem, který chce tuto stavbu v bezprostřední blízkosti rušné křižovatky postavit, je i v Bystrci dobře známá firma Fuertes Development.

Podle posledních zpráv Žabovřeští občané odpovídají na projekt petiční akcí. Během prvních 24 hodin se jim pod petici, protestující proti polyfunkčnímu objektu, podepsaly přes tři stovky lidí. Občany z petičního výboru už kontaktoval náměstek primátora Martin Ander.

Podrobnosti zjišťujeme.

Související

Věž na Přívratu vítají letáky
Další útok Fuertes Development: Žabovřeské monstrum

Věž na Přívratu vítají letáky

8. 6. 2010 v 09.38 • Témata: , , , , , ,

no images were found

Jak už jsme informovali, firma Fuertes Development připravuje pro obyvatele Žabovřesk další z překvapení, jimiž je tak proslulá. Tentokrát jde o stavbu desetipatrové budovy v oblasti křižovatky Přívrat. Jak se zdá, místní už projekt zaregistrovali; u Přívratu se v neděli večer objevilo několik (zatím) skromných letáků, které na věc upozorňují.

Téma budeme dále sledovat.

Související

Další útok Fuertes Development: Žabovřeské monstrum
Místo hotelu Kozák má v Brně-Žabovřeskách vyrůst rezidence s věží

Další útok Fuertes Development: Žabovřeské monstrum

3. 6. 2010 v 08.57 • Témata: , , , , ,

Věž, která měla v Žabovřeskách vyrůst na místě hotelu Kozák

Skandál v Žabovřeskách

Nenápadně se na úřední desce Magistrátu města Brna objevila, v záplavě stovek jiných dokumentů, studie zástavby na ulici Přívrat v Žabovřeskách. Kauza až příliš připomíná naše bystrcké Horní náměstí.

Zděšení občané Žabovřesk s překvapením zjišťují, že v prostředí nízké zástavby křižovatky Přívrat má vyrůst Polyfunkční objekt o 3 podzemních a 10 (slovy deseti!) nadzemních podlažích.

A, světe div se, žadatelem jsou opět naši staří známí z Fuertes Development (se kterými bojujeme o Horní náměstí). Tato developerská firma bez uzardění žádá po OÚPRu zvýšení indexu podlahové plochy z 1,0 na 4,0 – tedy čtyřikrát. Bez tohoto zvýšení by samozřejmě tuto megalomanskou stavbu nebylo možno legálně realizovat.

Po všech těch událostech, okolo Horního náměstí a po dramatických politických změnách z minulého týdne bychom očekávali poněkud zdrženlivější přístup, alespoň náznak komunikace s občany atd. A ono nic, vůbec nic. Ono to totiž vypadá, že developeři chápou současné politické změny jako poslední možnost urvat do komunálních voleb, co se urvat dá. A to je i pro naše Horní náměstí opravdu, ale opravdu nebezpečné. Jde skutečně do tuhého, bojovat se začíná soudními žalobami týkajícími se konkrétních osob, jak již dnes můžeme vidět v kauze „Bauhaus v Ivanovicích“ (opět Fuertes Development).

Ing. Luboš Raus

IPP, index podlažních ploch, vyjadřuje poměr veškeré plochy nadzemních podlaží k celkové ploše území. Zjednodušeně řečeno ukazuje, kolik je toho na dané ploše postaveno. Tento koeficient stanovuje úzmení plán.

Pro oblast Horního náměstí v Bystrci, v níž Fuertes Development plánuje postavit Polyfunkční centrum je limitující hodnota 0,7. Jak vidíte, je podstatně menší, než stávající hodnota v Žabovřeskách a mnohem, mnohem menší než koeficient, který chce developer v Žabovřeskách dosáhnout. Přesto se do něj „vejde“ pětipodlažní obluda.

Ke všemu si Fuertes Development s omezeními územního plánu hlavu příliš neláme. Koeficient IPP je definován jako nepřekročitelný – projekt Polyfunkčního centra ho však v klidu překračuje, což dokonce uznali i lidé z Fuertes. Nijak je to nezvrušovalo, prý se projekt „mírně poopraví“, případně „územní plán stejně není závazný“ – ano, takové výroky jsme doopravdy slyšeli a můžeme doložit.

Diskuze o podobném plánu – věž na místě hotelu Kozák

Co je moc, to je příliš. Taková zrůdnost v Žabovřeskách nevznikla ani za komunistů. Celé žabovřeské sídliště je podstatně šetrněji začleněno do kontextu, než je tato ohyzdnost. Snad budou mít zastupitelé při ne-povolení dost soudnosti…

Tak tomuto říkám obluda. Vypadá to jako by to tam omylem spadlo z jiného světa. Je to zcela mimo měřítko tohoto místa. Tato ulice je přirozeným středem městské části Žabovřesky a má historicky danou výšku domů. Je pravda, že počet podlaží není stejný, ale maximum se pohybuje někde kolem pěti. Tomuto projektu naprosti chybí pokora a úcta k sousední zástavbě. Pominu vzhled fasády. Ta podle mého názoru nestojí za komentář. Z projektu je jasná snaha investora vyždímat z této parcely maximum. A z bytu s násilně přilepenou terasou v posledním podlaží buď bude perfektní profit nebo si tam pan Fučík umístí svoje imperium.

Jako žabovřeský občan musím takovou stavbu co nejdůrazněji odmítnout.  Doufám, že zdravý rozum a elementární znalosti fyziky / sluneční hodiny /zvítězí nad bezuzdnou touhou po penězích bez ohledu na důsledky pro ostatní, kteří jsou „jen“ ve čtvrti žijícími občany.

Já jsem pro stavbu nového komplexu Kozák, kdybychom čekali, až budou všichni sousedit souhlasit s tím, co si legálně postavíte na svém pozemku, tak nestojí vlastně nic…

Z názorů

Když občanské sdružení Horní náměstí podávalo návrh na snížení koeficientu pro bystrckou plochu, aktivistům se ze všech úředních i politických míst dostávalo jen odpovědi „nemožné“ nebo „neprůchodné“. Když o změnu žádá Fuertes Development…

Ke stažení

Veřejná vyhláška (PDF)

Související

Místo hotelu Kozák má v Brně-Žabovřeskách vyrůst rezidence s věží