Příspěvky se štítkem ‚otázky’

Policie odpovídá

27. 4. 2015 v 08.45 • Témata: , ,

Pravidelně dvakrát ročně navštěvují jednání zastupitelstva městské části policisté, jak z městské policie Brno, tak z policie České republiky, aby odpověděli na otázky zastupitelů. V půlce března jsme vyzvali čtenáře Bystrčníku, aby i oni položili otázky na činnost policie v Bystrci. Odpovědi nyní zveřejňujeme a přikládáme zprávu o činnosti policie.

*

Dotazy zastupitelského klubu Bystrčáků do diskuse zastupitelů a veřejnosti se zástupci Policie ČR a Městské policie-revír Bystrc. Odpovědi Bc. Tomáš Vejrosta, vedoucí revíru Bystrc

 1. Jaká jsou pravidla pro vjezd a pro parkování na tzv. pojezdných chodnících? Jsou případné přestupky ze strany MP a PČR v tomto tolerovány?

Rozdělení komunikací upravuje Zákon č. 361/200 Sb. O provozu na pozemních komunikacích a Zákon č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích. Pojezdový chodník zákon nezná. Pokud dochází k přestupkovému jednání, MP postupuje v souladu se zákonem, ve většině případů s přihlédnutím k okolnostem vedoucích k tomuto jednání.

 1. Jaká cesta je pro kontaktování MP v rámci revíru Bystrc nejrychlejší nebo nejvhodnější 156, 546 214 444 (číslo služebny) nebo přímo číslo strážníka?

Nejrychlejší je oznamovat vše na tísňovou linku 156 nebo přímo na služebnu Bystrc (zde není hovor nahrávaný, není zde možnost zpětné kontroly). Jiný kontakt není vhodný, je složitý a nekontrolovatelný.

 1. Jak rychle MP Bystrc reaguje na podněty podané přes “Kontaktní formulář” na webových stránkách MP (okamžitě, hodiny, dny)?

Kontaktní formulář – je vždy odeslán na vedoucího revíru, jeho zástupce a příslušnému strážníkovi s příslušnou územní odpovědností. Zpětná odpověď se odesílá po vyhodnocení oznámení, jeho prověření, a to vždy v co nejkratším čase, pokud se jedná o kontakt o víkendech, zpravidla v prvním pracovním dni.

 1. Jak řeší MP situaci, kdy občan sám zdokumentuje přestupek (například fotografie, video špatně parkujícího auta) a zašle MP elektronicky (email)?

Dokumentace přestupkového jednání občanem není důkazním prostředkem, věc musí na místě prověřit strážníci a provést vlastní dokumentaci. Foto a video občana slouží pouze jako informace o nějaké události.

 1. Máte k dispozici statistiky z Bystrce, které by dokládaly souvislost provozu hracích automatů se zvýšeným množstvím přestupků? Pokud ne, jaký je váš profesionální odhad ‑ je v Bystrci v blízkosti provozoven, kde jsou hrací automaty, vyšší míra přestupků než kdyby tam nebyly?

Zaměřuje se policie na kontrolu volně pobíhajících psů a řeší to s majiteli?

MP se zaměřuje na kontroly venčení psů, provádí měsíční cílené akce. V roce 2014 bylo řešeno 157 přestupků. Kontroluje i známky jak je uvedeno ve vyhlášce SmB 21/2009.

 1. Kontroluje policie registrační známky u psů? Kolik takových kontrol bylo provedeno a kolik psů bez řádné registrace bylo nalezeno? Jak se tyto případy řeší?
 2. Kolik přestupků spojených se psy bylo v Bystrci evidováno za rok 2014? Jaká byla celková výše vybraných pokut za tyto přestupky?
 3. Kolik dopravních přestupků a nehod řešila policie v loňském roce na sídlišti Kamechách, kolik nehod z toho po zavedení jednosměrek?
 4. Řešila policie v roce 2014 podomní prodej? Kolik případů?

Jedná se o porušení nařízení obce 1/2002 Tržní řád – v roce 2014 řešeno 6x – správní řízení (SŘ).

 1. Kolik registruje policie případů krádeže aut?
 2. Kolik registruje policie krádeží a útoků na seniory? Jaká je tendence a úspešnost v odhalení pachatele?
 3. Používá MP Bystrc tzv. fotopasti?

MP využívá foto pasti, nově i mobilní kamery – zaměření zejména na černé skládky.

 1. Byl někdy v Bystrci využit § 15a zákona č. 200/1990 Sb. (zákaz pobytu)?

Pokud máme dobré informace, nebyl v Bystrci využit § 15a Zákona č. 200/1990 a vysloven zákaz pobytu.

 1. Jaká část “skupinky popíjející na Ečerově” má trvalý pobyt v Bystrci?

Z uvedené skupiny má cca 85% trvalý pobyt v Bystrci.

 1. Kolik času policie věnuje pokutám za parkování?

Jak ukládá zákon, 24 hodin a 365 dní v roce. Strážníci se řídí Zákonem č. 553/1991 Sb., kdy § 7 odst. 1 říká: „Strážník je v pracovní době povinen v mezích tohoto nebo zvláštního zákona provést zákrok nebo úkon, nebo učinit jiné opatření, je-li páchán trestný čin nebo přestupek či jiný správní delikt anebo je-li důvodné podezření z jejich páchání“.

 1. Jaká je procentní struktura (dle druhu přestupků) pokut udělených MP revír Bystrc za rok 2014.

viz zpráva za rok 2014

 1. Proč policie celkem často měří rychlost na ulici Vejrostova mezi zastávkami U borovice a Ruda (ve směru do Bystrce to ještě chápu, ale ve směru mimo Brno, kdy za 200m je značka konec obce) a neměří raději níže na ulici Vejrostova, konkrétně u ulice Ečerova nebo v úrovni ZŠ a Gymnázia Vejrostova, kde je větší frekvence chodců a kde jsem mnohdy svědkem, že někteří řidiči dokonce předjíždějí auta jedoucí 50 km/h.
 2. Jaký je smysl „odparkované“ hlídky státní policie v lese u Křivé borovice, v křoví na lesní cestě za Chovánkem, nebo například ve slepé uličce u retenční nádrže pod Kamechami? Je v tom nějaký taktický manévr, málo paliva, nebo snad „pauzička“ policistů? Podotýkám, že se nejedná o ojedinělý případ.
 3. Proč MP nedohlíží na pejskaře na Kamechách, jak už bylo několikrát slibováno? Výkaly se neuklízí, chodníky jsou znečištěné, psi běhají po ulici bez vodítka a náhubku.

MP dohlíží na „pejskaře“, nemá na starosti pouze Kamechy. V roce 2014 v uvedené lokalitě uděleno 6 blokových pokut (BP).

 1. Chtěla bych se zeptat, jak správně postupovat v případě, kdy majitel psa neuklidí po svém zvířeti hromádku, po mém dotazu proč tak neučinil, nereaguje, odchází pryč, případně má ještě drzé poznámky a trávník zdobí další smrdutá nadílka. Už se mi to stalo poněkolikáté během pár dní, celé sídliště vypadá jako jeden psí záchod, na trávníky se nedá kolikrát vůbec šlápnout. Mám malé dítě a kratochvíle jako čištění psích exkrementů z bot, oblečení, hraček, si ráda odpustím.

Nejlepší je přivolat hlídku přes linku 156 k řešení situace.

 1. Kolik přestupků spojených s kuřáky a odhazováním dokouřených cigaret bylo v Bystrci evidováno za rok 2014. Jaká byla celková výše vybraných pokut za tyto přestupky. Věnuje se MP vůbec této problematice nebo ji tiše ignoruje?

Bylo řešeno 28 případů spojených s touto problematikou.

 1. Po půl osmé zajišťuje MP přechod pro chodce u ulice Fleischnerova kvůli dětem ze školy Vejrostova. Dotaz zní – proč jsou pracovní dny, kdy se MP vůbec nedostaví – jezdím cca 7.40-7.55, takže tu situaci mám velmi dobře zmapovanou. Druhý dotaz je, zda je možné nějak ovlivnit, aby MP stejným způsobem hlídala bezpečnost dětí u vchodu – vjezdu do školy Laštůvkova – myslím tím horní příjezdovou komunikaci. Chápu, že ty problémy dělají sami rodiče, ale děti se autu neubrání, je tam potřeba nějaké řízení.

MP pokud není na přechodu, plní jiné úkoly. Prověření oznámení, projednání přestupků atd.

 1. Jakým způsobem by mohla městská část pomoci policistům? Co bychom mohli udělat, aby se ve službě cítili lépe, aby ji mohli vykonávat s větším zadostiučiněním?

Zlepšení spolupráce s MP a policií ČR, při projednávání přestupků ve SŘ zvýšit postihy tak, aby nebyly, v mnoha případech menší než stanovili při projednávání strážníci MP. Zejména při nesouhlasu přestupce s udělenou pokutou na místě.

 • Bylo by přínosné rozšíření pravomocí městské části tak, aby starosta mohl městské policisty přímo úkolovat, respektive úžeji s nimi spolupracovat?

Nebylo, docházelo by k prosazování zájmů jednotlivých radnic a ovlivňování nestranné práce policie.

 1. Existují dlouhodobější negativní trendy v některých oblastech kriminality v Bystrci, jimž by se měla dnes věnovat zvýšená pozornost, aby se předešlo problémům v budoucnosti?
 • Jaký je nynější roční rozpočet služebny městské policie v Bystrci? O kolik by měl být podle vás navýšen, aby bylo financování optimální?

Rozpočet je dostatečný, bližší informace přes ředitelství MP.

 1. Je pravda, že policista (strážník) sloužící na služebně má větší odměny, než když je tentýž v terénu?

Odměňování strážníků vychází ze zvláštních předpisů a případná odměna odpovídá jeho pracovnímu nasazení. Každý strážník má takové odměny, které odpovídají jeho pracovnímu výkonu. Existuje několik kritérií hodnocení strážníků.

 • Je nějak popsána povinnost nebo činnost strážníka (strážníků ve dvojici) na obchůzce nebo je “procházka”, které jsme většinou svědky (jdou, povídají si o něčem zajímavém a dívají se jen na chodník před sebe, aby neupadli) dostačující?

Činnost je stanovena Zákonem 553/1991 Sb., dále pracovním řádem MP a dalšími interními předpisy. Pokud strážníci nekonají, hrozí jim pracovní postih.

-vl-

Ke stažení

Zpráva o činnosti městské policie (XLS, statistika)
Zpráva o činnosti městské policie

Zeptejte se policistů

27. 3. 2015 v 13.39 • Témata: , ,

Ve středu 15. dubna od 17 hodin se ve Společenském centru v Bystrci (Odbojářská 2) koná zasedání zastupitelstva městské části. Tentokrát je na programu kromě dalších bodů i diskuse zastupitelů a veřejnosti se zástupci Policie ČR a Městské policie-revír Bystrc. Jednání zastupitelstva je ze zákona veřejné, kterýkoli občan Bystrce tedy může přijít a zeptat se na to, co ho zajímá.

Máte-li na zástupce PČR a MP Brno dotazy, k jejichž zodpovězení je potřeba příprava a podklady, případně se sami nemůžete jednání zastupitelstva zúčastnit, napište své otázky prosím předem do komentářů pod tento článek, a to do úterý 7. dubna. Předáme je zástupcům PČR a MP Brno ke zpracování.

Dubnové jednání zastupitelstva bude přenášeno online, video můžete sledovat na stránkách městské části.

Viktor Lošťák

Nezodpovězené dotazy z volební diskuze

6. 10. 2014 v 17.24 • Témata: , ,

no images were found

V sobotu 4. října proběhla ve Společenském centru v Bystrci velká předvolební diskuze všech kandidujících stran. Příchozí mohli kandidátům klást písemně otázky, ne na všechny však zbyl během večera čas. Nezodpovězené dotazy nyní zveřejňujeme, kandidáti tak mají další příležitost odpovědět na věci, které obyvatele Bystrce zajímají.

Dotazy politickým stranám: Výzva čtenářům Bystrčníku

7. 9. 2014 v 17.04 • Témata: , ,

otazkaTento týden přišel od čtenáře Bystrčníku následující dotaz: „Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zdali neuvažujete (případně zda již neproběhla) diskuze, rozhovory a jejich následné vydání v Bystrčníku s kandidáty na starostu z jednotlivých politických stran a jejich stranickými názory týkající se Bystrc? Konkrétně jak vidí situace kolem R43, šaliny na Kamechy, parkování, společenský život v Bystrci, infrastruktura nově se budujících Kamech, atd. Osobně jsem se s tím snažil teď seznámit na internetu a musím říct, že informací mi přijde, že je pomálu. A kdo jiný by mohl získat zajímavé informace než bystrcký magazín.“

Se vším, na co se čtenář ptá, lze jen souhlasit. Skutečných informací je málo, odpovědi politických stran na dotazy by byly více než žádoucí. Je tu však jeden velký problém.

Všichni lidé, kteří Bystrčník dělají, buď sami kandidují nebo jsou alespoň tak či onak s kandidáty spřízněni. Bylo by nekorektní a nepřijatelné, abychom posílali dotazy sami sobě. Vyznělo by to tak, že jsme si připravili takové otázky, které se nám hodí a pominuli ty nepříjemné. Prostě to nejde.

Je tu však řešení. Najde-li se mezi čtenáři Bystrčníku člověk, který je ochoten otázky sám vymyslet, sepsat a rozeslat kandidujícím subjektům, rádi mu poskytneme kontakty. Všechny odpovědi, tak, jak nám je zašle, také zveřejníme. Není to moc práce, je však nezbytné, aby byl autor otázek pod nimi podepsán a přebral tak odpovědnost za to, že dotazy budou nezaujaté a nebudou nikomu šity na míru.

Vyzýváme proto všechny čtenáře, které téma voleb zajímá, aby tuto možnost zvážili a případně nás kontaktovali na posta@bystrcnik.cz nebo v komentářích pod tímto článkem.

Viktor Lošťák

 

 

Jak plní politici sliby? Budete se divit

10. 4. 2014 v 08.00 • Témata: , , ,

Od posledních krajských voleb uplynul rok a půl, konaly se v říjnu 2012. Bystrčník tehdy obesílal všechny vůdce kandidátek na jižní Moravě stejnou otázkou. Žádali jsme odpověď, z níž zároveň vyplýval veřejný slib. Podívejme se dnes, jak to celé dopadlo.

Otázka zněla následovně: „V současnosti není v zápisech z jednání krajského zastupitelstva zveřejňováno po jménech, jak který zastupitel hlasoval. To přinejmenším výrazně znesnadňuje kontrolu občanů nad tím, do jaké míry zastupitelé hájí jejich zájmy a dodržují své sliby. Pokud budete zvolen, uděláte v té věci nějaké změny? Jestliže ano, jaké?“

Oslovení politici se před volbami k věci postavili téměř všichni stejně pozitivně.

„Občané mají právo vědět, jak který zastupitel hlasuje, neboť všechny projednávané záležitosti jsou věcí veřejnou. Budu prosazovat zveřejňování hlasování krajských zastupitelů na webových stránkách Jihomoravského kraje,“ zavázal se bez váhání lídr jihomoravské krajské kandidátky ODS Jiří Crha. „Pokud bychom v krajském zastupitelstvu byli, tento návrh podáme,“ slíbila Jana Drápalová (Strana Zelených). „V případě mého zvolení budu prosazovat, aby na webu kraje bylo pravidelně zveřejňováno, jak který zastupitel hlasoval o dané záležitosti,“ potvrdil Marian Keremidský, lídr kandidátky SPOZ.

A nezaváhal ani nynější hejtman Michal Hašek (ČSSD): “Sám navrhnu úpravu jednacího řádu krajského zastupitelstva v tomto směru.“

Voliči zvolili, v lednu 2013 se konalo první ustavující jednání zastupitelstva Jihomoravského kraje. Od té doby uplynulo patnáct měsíců, víc než dost času, aby, kdyby byla mezi politiky skutečná vůle něco změnit, a kdyby své sliby mysleli vážně, mohla být tato drobná změna provedena. Zbývá ověřit, zda se jejich slova proměnila v činy. Ale než budete číst dál, zkuste si tipnout. Jak to se zveřejňováním jmenovitého hlasování dopadlo, co myslíte?

Budete asi překvapeni. Už od první schůze nového zastupitelstva v lednu 2012 je hlasování jednotlivých zastupitelů na stránkách kraje publikováno. V nově přidané sekci Hlasování jsou poctivě zaznamenány všechny výsledky všech hlasování zastupitelstva. A nejen to. Splnil se i slib, že stejně tak bude zveřejněno hlasování členů Rady. Hádali jste správně?

Články, v nichž Bystrčník publikoval předvolební odpovědi politiků, končívaly větami: „Ptát se kandidátů před volbami na jejich budoucí plány je důležité. Nejenže se má volič podle čeho rozhodnout, ale  odpovědi jsou i veřejným slibem. Po úspěšných kandidátech bude možné vyžadovat jejich plnění.“ Což by také mohlo být poučením z našeho příběhu. Mohlo, ale nebude. Mně se totiž víc líbí jiné.

Sovy nejsou tím, čím se zdají být. A ani politici.

Viktor Lošťák
(na oslovování kandidátů spolupracovali -pm-, r, [x], jb)

Související

Bystrčník se ptá kandidátů: Shrnutí

Bystrčník se ptá kandidátů: Shrnutí

10. 10. 2012 v 14.20 • Témata: , , ,

Bystrčník v minulých týdnech kladl otázky kandidátům do krajských voleb. Snažili jsme se vybrat taková témata, která mají vztah k Bystrci a přitom patří do krajské agendy. Cílem bylo poskytnout voličům informace, k nimž by mohli přihlédnout při svém rozhodování, ale také zjistit, jak ochotni ke komunikaci s voliči uchazeči o zastupitelská křesla jsou.

Celkem vzato jsme byli mile překvapeni, což bylo dáno hlavně tím, že naše prvotní očekávání byla doslova katastrofická. Komunikace s kandidáty však nakonec vypadala vcelku přijatelně. Získat přímý kontakt na kandidáty není problém u žádné z velkých stran a vcelku se to daří i u naprosté většiny stran ostatních. Odpovědi kandidátů obvykle dorazily v přijatelném čase, někdy dokonce bleskurychle. Málokdy jsme na otázku zaslanou mailem museli čekat víc než 48 hodin. Že by někdo neodpověděl vůbec se stalo, ale jen v několika málo případech.

Velmi pozitivní dojem dělá struktura odpovědí. Bez jediné výjimky kandidáti odpovídají věcně, na to, nač jsou tázáni. I tehdy, když je odpověď pro ně nepříjemná (strana zamýšlí vést R43 Bystrcí a kandidát ví, že se ho ptá bystrcký magazín), nesnaží se příliš mlžit a řeknou věci na rovinu. Všichni ti, kterých jsme se ptali na zveřejňování jmenovitého hlasování zastupitelů na webu, pochopili, že je to důležité pro občanskou kontrolu, a souhlasili.

Můžeme tedy konstatovat, že komunikace s kandidáty je nejen možná, ale ve většině případů splnila to, co od ní může volič očekávat. Odpovědi oslovených kandidátů najdete níže v modrém rámečku.

R43 přes Bystrc

Hlasovali byste v případně volebního úspěchu pro trasování dálnice R43 přes Bystrc?

Dotace pro Velkou cenu motocyklů

Daňoví poplatníci zaplatili za konání Velké ceny motocyklů na Masarykově okruhu v Brně-Žebětíně v roce 2011 46,5 milionu korun. Z toho 10 milionů šlo z rozpočtu jihomoravského kraje. Budete v případě volebního úspěchu dál dotovat akci soukromého podnikatele?

Hlasování krajských zastupitelů na webu

Umožníte voličům, aby si mohli jmenovitě zkontrolovat, jak hlasují jejich zastupitelé? Dáte do zápisu z jednání hlasování po jménech?

Nad všechny otázky voličů jsou povzneseni Nezávislí demokraté a žádnou odpověď jsme nedostali od KDU-ČSL. Dotazy rovněž ignorovala kandidátka Moravanů Eva Darmovzalová. Určité potíže vznikly u Pirátů, ale pak to napravili.

Ačkoli konečný dojem je rozhodně lepší, než se čekalo, stranám stále zbývá udělat dost práce. Jejich prezentace kandidátů, ale dokonce i volebních programů na webu bývá někdy prachmizerná. U velkých stran je vše víceméně v pořádku, menší strany však leckdy neuvádějí na svých stránkách ani kandidátní listiny, natož životopisy svých lidí. I zde se ale stav zlepšuje a co neměly strany na stránkách ještě počátkem září, horečně poslední dny před volbami doplňují.

Zbývá se zamyslet, rozhodnout se a jít k volbám. Pokud vám náš průzkum pomohl, jsme rádi. Pokud ne, a stále tápete, zkuste třeba volební kalkulačku.

-vl-, -pm-, r, [x], jb
Foto: Wikipedie

Související

Volte Pravý Blok, volte Petra Hejla!
Konzervativec Svatopluk Kalužík: R43? Čím dřív, tím líp, přes Bystrc však ne
Michal Hašek, ČSSD: Sám navrhnu úpravu jednacího řádu
Jiří Crha, ODS: Občané mají právo vědět jak který zastupitel hlasuje
Piráti podruhé: Bude Tom Vymazal hlasovat pro dotace MotoGP?
Dvakrát Petra Quittová, Věci veřejné
Jiří Martinec, Svobodní: Průhlednější hlasování jsme zařadili do programu
Helena Sýkorová, KSČM: Vždy jsem byla proti R43 přes Bystrc
Zemanovci: Jmenovité hlasování krajských zastupitelů dáme na web
Jak hlasují krajští zastupitelé? Když zvolíte Zelené, dozvíte se to, slibuje Jana Drápalová
Serem na vás. Jsme Nezávislí demokraté!
„R43 nesmí vést přes Bystrc,“ napsala on-line starostka Nového Lískovce
Moravané a R43: Až nás zvolíte, něco už vymyslíme
Věci veřejné: Upřednostňujeme R43 Bystrcí, musí se však pokračovat v jednáních
Národní socialisté: R43 přes Bystrc bude mít jen minimální dopady
Pirát a R43: Bez mýdla i bez odpovědi
Jan Vitula: Jsem odpůrcem dotací pro MotoGP
Dělnická R43 povede Boskovickou brázdou
Suverenita a R43 přes Bystrc: Názor 35 tisíc lidí musí být respektován
Zemanovci chtějí R43 přes Bystrc

Třináct měsíců otázek a odpovědí

9. 5. 2012 v 11.59 • Témata: , , , , , , , , , , , ,

25. dubna uběhl rok od chvíle, kdy bystrcká radnice začala na webu odpovídat na otázky občanů. Jak je tato služba oblíbená a kolik lidí ji využívá?

Za prvních třináct měsíců občané položili radnici 299 dotazů, v posledních měsících je to kolem dvou otázek každý pracovní den. Nejvíce dotazů (55) zodpověděl úřad v lednu 2012.

Nejpilnějšími odpovídači jsou Eva Kubátová, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy, která se ujala odpovědi na 42 otázek a Pavel Košina, referent dopravy z odboru životního prostředí a dopravy. Tomu bylo adresováno 41 dotazů. Následují úředníci Dana Kalousková, vedoucí odbor vnitřních věcí a Radek Bárta (životní prostředí a veřejné služby).

Když Bystrčník vyhodnocoval počty odpovědí v polovině února, byl nejaktivnějším z politiků místostarosta Tomáš Přibislavský (TOP 09). Po dalších třech měsících ho z první příčky nejkomunikativnějšího politika sesadil starosta Vladimír Vetchý (ČSSD), zodpověděl 24 dotazů. Tomáš Přibislavský  je však stále těsně za ním s dvaceti odpověďmi. Mezi politiky pak už najdeme jen místostarostu Petra Fedora (TOP 09); odpověděl na tři otázky.

Po roce provozu se dá říct, že odpovědi bystrcké radnice prostřednictvím webu si oblíbil nejen Bystrčník, který z nich sestavuje připitomělé statistiky a čerpá materiál pro pomlouvačné články, ale také občané. Nesplnily se předpovědi radních z minulého volebního období. Ti nechtěli službu zavést a odůvodňovali to předpokládaným mizivým zájmem. Naopak se zdá, že zájem o dění v městské části a spoluúčast občanů na veřejné správě pomalu roste. Zjednodušení a zveřejňování otázek a odpovědí je nejen zrcadlem trendu, ale také jedním z jeho hybatelů.

Kromě služby samotné lze ocenit i otevřenost. Radnice publikuje dotazy ještě před zodpovězením a drží se stanovených pravidel; nezveřejňuje pouze otázky obsahující urážky a vulgarity. Stížnosti na cenzuru se zatím ve větší míře neobjevily (když tak pište do komentářů). Pro srovnání lze uvést podobnou službu radnice v Kohoutovicích, která je místními kvůli cenzuře kritizována trvale. Zatímco v Bystrci se radnice snaží odpovídat i na otázky na první pohled „mimochodné“, v Kohoutovicích vylučují i věcné dotazy, ať již proto, že jsou radnici nepříjemné nebo je jejich autor ocejchován jako „nehodící se“.

-vl-

Související

Za deset měsíců 195 otázek
Konečně! Ptejte se bystrckých politiků na webu

Za deset měsíců 195 otázek

16. 2. 2012 v 14.33 • Témata: , , , , , , , , , , ,

Už deset měsíců odpovídá bystrcká radnice na webu na otázky občanů. První dotaz položila 25. dubna minulého roku Vladimíra Kuchařová, týkal se dětského hřiště. Jak často používají obyvatelé Bystrce tohoto způsobu ke získání odpovědí na to, co je zajímá? Jak dlouho trvá, než jim úřad odpoví a na koho nejčastěji otázky směřují?

Za prvních deset měsíců, po které stránka otazky.umc-bystrc.cz funguje, položili občané úředníkům a politikům 195 dotazů, z toho 192 otázek bylo zodpovězeno. V průměru se tak občané ptají na 17,5 otázky měsíčně, s mírně stoupajícím trendem. Na odpověď si tazatelé průměrně počkali 3,4 dne, nejdelší doba na vyřízení dotazu byla 28 dnů.

Celkově se na odpovídání občanům podílelo 22 autorů. Nejvíce otázek zodpověděli úředníci Pavel Košina, referent dopravy z odboru životního prostředí a dopravy (30), Eva Kubátová, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy (26) a Dana Kalousková, vedoucí odboru vnitřních věcí (22).

Z politiků byl s velkým náskokem nejaktivnější místostarosta Tomáš Přibislavský (TOP 09), odpověděl na 16 dotazů. Starosta Vladimír Vetchý (ČSSD) napsal odpověď osmi občanům. V žebříčku politiků pak už figuruje jen místostarosta Petr Fedor (TOP 09) se dvěma odpověďmi.

Související

Konečně! Ptejte se bystrckých politiků na webu

 

Nástavby: Pět otázek paní Butulové

31. 5. 2011 v 10.47 • Témata: , , , , , , ,

Nástaveb na městských bytech se týká pět otázek paní Butulové z Bystrce. Položila je na stránce bystrckého úřadu starostovi a místostarostům, a jak paní Butulová tvrdí, netrápí nejen ji, ale i mnoho dalších obyvatel Bystrce. Pro přehlednost jsme otázky a odpovědi vzájemně propojili. Kdo si myslí, že jsme místo větší čitelnosti dosáhli jen naprostého chaosu, může si původní podobu prohlédnout na otazky.umc-bystrc.cz.

*

Vážený pane starosto, vážení pánové místostarostové,

dovoluji se Vás zeptat na následující otázky, které netrápí pouze mne, ale i mnoho dalších obyvatel Bystrce:

1. Domníváte se, že jestliže zastupitelstvo MČ před lety zřejmě pro nedostatek správných informací schválilo smlouvu o výstavbě, která zhorší životní podmínky části obyvatel MČ a není v podstatě při dodržení zákonů ČR realizovatelná, musí stavební úřad této MČ její naplnění stůj co stůj umožnit a výstavbu povolit?

Vážená paní Butulová,

otázky, které jste nám položila, zcela jasně ukazují, že nepochybujete o jediných správných odpovědích, které byste na ně měla obdržet. Přesto si dovolím ve svých odpovědích naznačit, že Vámi připomenutá kausa není zdaleka tak jednoznačná, jak by se mohlo na první pohled zdát.

Obecně všechny orgány volené samosprávy jsou a vždy budou do značné míry vázány rozhodnutími samospráv předešlých. Stejně tak i současná samospráva MČ Brno Bystrc je vázána rozhodnutím bývalého zastupitelstva ve Vaší věci.

Zrušit takové rozhodnutí by bylo v zásadě možné, pouze pokud by se nám podařilo prokázat jasné porušení platných zákonů. Příslušné odbory našeho úřadu prozatím takovéto porušení neobjevily a v tomto případě opravdu neexistuje žádný důvod, proč by stavební úřad naší MČ příslušná stavební povolení neměl vydat. Pokud jsem správně pochopil, naznačujete, že podle Vašeho názoru v celé věci k překračování zákona dochází, pokud je tomu tak, prosím Vás, abyste nám sdělila, v jakých konkrétních věcech se to děje, abychom je mohli znovu prozkoumat.

2. Co je podle Vás důležitější – snaha alespoň trochu pomoci obyvatelům Vámi spravované MČ, nebo zisky developerských firem?

Druhou Vaši otázku lze považovat za čistě řečnickou, neboť na ni opravdu existuje jen jediná správná odpověď. Dle mého skromného názoru ovšem je nejdůležitějším úkolem kterékoli samosprávy snažit se v rámci stávajících zákonů zajistit co možná nejspravedlivější kompromis mezi nejrůznějšími zájmy skutečně všech občanů na dotčeném území. Velmi častá představa, že existují problémy, na jejichž řešení mají všichni občané stejný názor, se totiž doposud vždy ukázala jako lichá.

3. Domníváte se, že je možné nějaké řešení ze strany zastupitelstva či ÚMČ, které by mohlo napravit dřívějším zastupitelstvem způsobený stav a zabránit zhoršení životních podmínek části obyvatel MČ, jestliže zatím k výstavbě nedošlo?

Nejen, že se tak domnívám, ale dokonce si myslím, že je to jeden z pilířů práce celého úřadu MČ. V případě staveb již probíhajících, je odpověď stejná jako u první otázky. Pokud jde o stavby teprve připravované, snad Vás potěší nedávné rozhodnutí rady MČ, že všechny větší stavební projekty na území naší MČ, budou do budoucna vždy veřejně presentovány za účasti občanů ve zdejším Společenském centru ještě před podáním žádosti o územní rozhodnutí. Investor tak má možnost na základě reakcí občanů projekt upravit a občané mají možnost se ptát přímo investora. Územní řízení je  ze  zákona vždy veřejné a  kromě účastníků řízení se ho může zúčastnit i zástupce veřejnosti, ale jedná se o správní řízení, které má zákonem stanovena pravidla.

Věřím, že právě tímto způsobem se nám podaří výrazně zlepšit a zrychlit informovanost o rozsáhlejších stavebních projektech a jejich dopadu na naši MČ a zároveň tak zabráníme i mnohým nedorozuměním a fámám, které v podobných případech velmi často vznikají.

4. Jak zastupitelstvo a rada MČ kontrolují, zda jsou dodržovány stavebním úřadem zákony ČR? 5. Jak zastupitelstvo a rada MČ kontrolují, že výstavba nástavby na svěřeném obecním domě tento dům a případné mezující domy nepoškodí, jestliže bylo v průběhu přípravy zjištěno, že budou nutné injektáže ke zpevnění podloží, ale územní rozhodnutí na nástavbu vydané stavebním úřadem povinnost injektáží ve výroku rozhodnutí, tj. v jediné právně vymahatelné části rozhodnutí, vůbec nestanoví?

Stavební úřad po organizační stránce spadá pod tajemníka ÚMČ, krom toho jsou prováděny pravidelné kontroly a metodická činnost ze strany nadřízeného orgánu, MMB – OÚSŘ . Tento orgán je i odvolacím orgánem při řízeních vedených dle stavebního zákona.

5. Kdo bude hradit případné škody vlastníkům sousedních nemovitostí, pokud injektáže nebudou provedeny, neboť jejich povinnost územním rozhodnutím stanovena není? A všichni víme, že v dnešní době developeři o stavební povolení často nežádají, stačí jim podat na stavební úřad certifikát autorizovaného inspektora, takže argumenty, že se vše ohlídá při stavebním řízení, jsou liché.

Jistě jste už pochopili, že se ptám kvůli nástavbám na obecních domech, nedostatku parkovacích míst, zakonzervování tohoto nedostatku do budoucna pro absenci dalšího volného prostoru, kde by se mohl tento deficit alespoň trochu snížit a kvůli možnému poškození statiky domů, a to jak obecních, tak i sousedních, neboť mívají (pokud nejsou výškově odskočené)společné základové desky.

V této souvislosti se naskýtá řada dalších otázek. Proč město poskytuje zdarma pozemky města developerovi na parkovací místa pro byty v nástavbách, tak jako např. na ulici Valouškova? Tato parkovací místa nelze vydávat za zlepšení stávající špatné situace. Právě naopak. Proč se zastupitelstvo a rada nesnaží spíše získat tyto pozemky pro zlepšení současného neutěšeného stavu? To slepá ulice průjezdná pro oba jízdní směry současně pouze jedním jízdním pruhem šířky 3 metry je v pořádku a v souladu se zákony?

Doufám, že mi na mé obsáhlé otázky odpovíte. Děkuji Vám.

S pozdravem,

Butulová

V rámci podepsaných Dohod o spolupráci schválených Radou i Zastupitelstvem je stanoveno následující:

 • provést před podáním žádosti o vydání stavebního povolení na svůj náklad důkladný geologický průzkum základové spáry a pod základovou spárou. Průzkumné sondy budou provedeny minimálně na pěti místech, a to především pod obvodovou stěnou a uvnitř objektu pod příčně nosnými stěnami. Po provedení geologického průzkumu je stavebník povinen v domě a jeho okolí provést úklid a vše uvést do původního stavu,
 • v případě nízké únosnosti podloží a základového pásu vypracovat projektovou dokumentaci navrhující provedení opatření k zabezpečení stavby, jejichž nezbytnost byla zjištěna na základě výsledků geologického průzkumu a po schválení projektové dokumentace vlastníkem tato opatření na svůj vlastní náklad provést,
 • doklad o výsledcích provedeného geologického průzkumu a případnou projektovou dokumentaci navrhující opatření k zabezpečení stavby předloží stavebník vlastníkovi nejpozději v den podání žádosti o stavební povolení,
 • v případě, že na základě geologického průzkumu bude zjištěno, že k řádné realizaci půdní nástavby je nutno vynaložit ze strany stavebníka náklady, které spolu s ostatními náklady vynaloženými na realizaci půdní nástavby svojí výší převyšují možnosti prodejní ceny bytů, je stavebník oprávněn, do okamžiku zahájení prací na opatřeních, prováděných na základě geologického průzkumu, od této smlouvy odstoupit. Odstoupí-li stavebník z tohoto důvodu od této smlouvy, nemá právo na úhradu nákladů, vynaložených v souvislosti s prováděním geologického průzkumu a vypracováním projektové dokumentace navrhující opatření k zabezpečení stavby.

Následující kontrola provedených opatření vyplývající z geologického  průzkumu a popřípadě z návrhů statika je následně prováděna technickým dozorem vlastníka, který má uzavřenu s MČ mandátní smlouvu.

Injektáž není v podmínkách územního rozhodnutí, protože se jedná o podmínku, týkající se provádění stavby, bude tedy řešena v dalším stupni PD ve stavebním řízení. To, zda developer požádá o stavební povolení stavební úřad, nebo podá na stavební úřad certifikát autorizovaného inspektora, samozřejmě neovlivníme, ale autorizovaný inspektor musí rovněž postupovat podle platných zákonů. Autorizovaný inspektor musí opatřit mimo jiné i závazná souhlasná stanoviska dotčených orgánů a osob, které by jinak byly účastníky stavebního řízení.

Kontrolní prohlídky v průběhu stavby a závěrečnou kontrolní prohlídku již provádí stavební úřad. V případě ohrožení veřejného zájmu potom stavební úřad může ukládat opatření na sousedním pozemku, nařizovat nutné zabezpečovací práce, nařizovat vyklizení atd.

ad 1),2),3) – Petr Fedor, místostarosta,
ad 4),5) – Ing. arch. Ivana Krejčová, vedoucí stavebního odboru, Ing. Josef Vaverka, vedoucí odboru majetkového a investičního

Aktualizace 2. června 2011: K bodům 4 a 5 doplněno upřesnění  Ing. Josefa Vaverky.

Otázky a odpovědi: Lavičky na Kamechách, pískoviště na Černého

25. 5. 2011 v 09.21 • Témata: , , , , , , , ,

Lavičky pro odpočinek, pískoviště a dětská hřiště jsou častým tématem dotazů obyvatel Bystrce. Na dvě otázky odpověděla na stránkách radnice v minulém týdny Ing. Eva Kubátová, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy.

Pan Ivan Choupenitch z Kamech chtěl vědět, zda a kdy plánuje městská část vybavit dvorní trakty na Kamechách lavičkami. Lavičky obyvatelům novostaveb velice chybí, tvrdí pan Choupenitch.

„Dvorní trakty u jednotlivých bloků na Kamechách jsou ve velké většině ve vlastnictví společenství vlastníků bytových domů,“ upozorňuje Eva Kubátová, „V takových případech lavičky bohužel neinstalujeme. Městská část umísťuje lavičky na plochy veřejné. V nejbližší době budou na Kamechách instalovány přístřešky na zastávkách MHD Kavčí a Chvalovka (i s lavičkami). U dalších zastávek a na vhodných místech v uličních prostorách je možno o instalaci laviček uvažovat.“

Paní Hana Herrmannová by si přála. aby radnice vybodovala alespoň jedno oplocené pískoviště na začátku ulice Černého. „Tato ulice je opravdu velká a bohatě obydlená a myslíme si jako maminky malých dětí,že jedno pískoviště je na tuto lokalitu málo,“ napsala paní Hana.

Tentokrát se tazatelce od vedoucí odboru Evy Kubátové dostalo uspokojivější odpovědi: „V plánu (seznamu oprav a investic) je vybudování dětské hřiště ve volné ploše zeleně pod parkovištěm pod OC Letná – na začátku Černého (u domů 3, 5, 7). Doufáme, že se to podaří ještě letos.“

Na stránce radničního webu, vyhrazené dotazům, otázky utěšeně přibývají – přibližně jeden nový dotaz každé dva dny. Stránka, spuštěná zhruba před měsícem, funguje i přes spartánské provedení velmi uspokojivě. Spolehlivě vyvrací argumenty, kterými politici odmítali její zřízení v minulém volebním období – lidé nejenže mají doma internet a umějí ho používat, ale mají také zájem se ptát. Zatím se úředníci ani zastupitelé nevyhýbají odpovědím ani na otázky komplexní a složité; po výzvě jednoho z občanů radnice zveřejňuje i otázky, které jsou zatím bez odpovědi.

Související

Rozšíření webu radnice funguje. Lidé se ptají
Konečně! Ptejte se bystrckých politiků na webu

Rozšíření webu radnice funguje. Lidé se ptají

6. 5. 2011 v 11.32 • Témata: , , , , ,

Rozšíření webu bystrckého úřadu www.bystrc.cz o stránku, na níž je možné položit otázku a dostat na ni od úřadníka nebo politika veřejnou odpověď, spustila bystrcká radnice teprve nedávno.Vznik stránky ohlásil před dvěma týdny místostarosta Tomáš Přibislavský (TOP 09).

Už za necelých čtrnáct dnů si web s otázkami našlo několik tazatelů. Paní Kuchařová se například ptá, zda může čekat rekonstrukci dětského hřiště na Štouračově, paní Pollášková chce vědět, kde jí vydají nový občanský průkaz. Pan Karel by rád označil Ečerovu ulici značkou „obytná zóna“, paní Jana by chtěla, aby jí město přidělilo startovací byt (trochu naivní) a JUDr. Heinrichová si stěžuje, že na Ečerově nemá kde zaparkovat.

Na otázky odpovídají buď vedoucí odborů nebo – v případě startovacích bytů – místostarosta Přibislavský. Odpovědi jsou věcné a zřejmě skutečně řeší tazatelův problém. Nelze sice odhadnout, zda vůbec a kolik otázek neprošlo cenzurou nebo zůstává bez odpovědi, zatím se ale zdá, že celá věc funguje nad očekávání dobře. Škoda jen, že na ni bylo nutné tak dlouho čekat.

Stránku, kde se můžete bystrcké radnice zeptat i vy, najdete na adrese otazky.umc-bystrc.cz.

-mar-

Související

Konečně! Ptejte se bystrckých politiků na webu

Konečně! Ptejte se bystrckých politiků na webu

25. 4. 2011 v 10.26 • Témata: , , , , ,

Na webových stránkách úřadu městské části Brno-Bystrc www.bystrc.cz byla vytvořena platforma pro veřejné dotazy adresované úřadu městské části Brno-Bystrc a odpovědi ze strany kompetentních osob. Oznámil to ve čtvrtek 21. dubna místostarosta Tomáš Přibislavský (TOP 09).

Možnost položit zastupitelům a dalším osobám z radnice otázku, která bude spolu s odpovědí publikována na webu, byla jedním z častých přání bystrckých občanů už v minulém volebním období. Dočkali se ale až dnes. Na adrese otazky.umc-bystrc.cz najdou tazatelé formulář, který jim umožní se na cokoli (?) zeptat.

Otázky nebudou zveřejněny ihned po zadání, ale až poté, co je zkontroluje „kompetentní osoba“. Radnice varuje, že cenzor nepřipustí otázky hrubě provokativní nebo vulgární, ani otázky, podepsané cizí identitou.

Doufejme, že otevřenost nové stránky bude skutečná, ne „jen tak naoko“, jak je tomu u podobného webu, provozovaného primátorem Brna Romanem Onderkou. Ten nepříjemné otázky nechává prokazatelně zmizet, na webu se nikdy neobjeví. V každém případě však jde o další pozitivní posun v komunikaci bystrcké radnice s občany.

Stránku s otázkami by měla v dohledné době následovat kompletní rekonstrukce celého webu Bystrce.

Související

Tomáš Přibislavský: S magistrátem jsem si naběhl, nový web bude později
Noví bystrčtí zastupitelé: Před lidmi se skrývají, jen jeden vykouk
Změna radničního webu se protáhne
Portál primátora otevřenost spíš jen předstírá