Příspěvky se štítkem ‚oprava’

O víkendu výluka linky 52

6. 10. 2017 v 10.17 • Témata: , , , , ,

Z důvodu opravy povrchu komunikace bude od 7:00 v sobotu 7. října do ukončení prací (předpoklad v 22:00 v neděli 8. října) omezen průjezd veškeré dopravy křižovatkou ulic Stará dálnice a Kohoutovická. Linka 52 pojede v úseku Bartolomějská – Stará dálnice odklonem po Staré dálnici a ulici Dlážděné. Vynechá tak zastávky Kohoutovická a Žebětín, škola, ve směru do Bystrce i Žebětín, hřbitov a ve směru do centra i Stará dálnice. Zastávka Kopce bude pro oba směry přeložena na ulici Dlážděnou, k rozcestí od chatové oblasti.

Spoje do Bystrce obslouží zastávku Křivánkovo nám. na ulici Dlážděné. Spoje směr Mendlovo náměstí obslouží zastávku Křivánkovo nám. na ulici Kohoutovické.

Sobotní večerní spoje s odjezdem z Mendlova náměstí v 22:25 a 22:55 (ukončené již na Bartolomějské) pojedou ze zastávky Stará dálnice přes přeloženou zastávku Kopce přímo na Bartolomějskou a vynechají tak také zastávku Křivánkovo náměstí. Cestující mohou pokračovat navazujícím spojem noční linky N98 směr Bystrc.

Zastávky Kohoutovická a Žebětín, škola budou po dobu výluky zcela bez obsluhy.

Zdroj: DPmB

Sesuv na Rakovecké je horší, než se myslelo. Zavřená ale nebude, doufá starosta

16. 3. 2016 v 15.54 • Témata: , , , , ,

Problém se sesuvem půdy na Rakovecké ulici je horší, než se původně myslelo. Svah pod komunikací je výrazně nestabilní a úplné řešení se patrně protáhne. Důležitá komunikace však přesto nebude uzavřena, slibuje starosta městské části Tomáš Kratochvíl.

„Dá předpokládat, že k nestabilitě přispívá dočasná deponie zeminy ze stavby sídelního celku Panorama. Odvážení zeminy již začalo, délka odvozu bude záviset na klimatických podmínkách,“ popsal Tomáš Kratochvíl.

Silnice spojující Bystrc s Veverskou Bítýškou má nyní v problematickém úseku omezenu rychlost na třicet kilometrů v hodině, v délce asi patnácti metrů nemohou jet vozidla rychleji než pět kilometrů za hodinu. Pokud by došlo k dalšímu sesuvu, bude městská část usilovat o rychlé znovuzprovoznění, byť za cenu provizorních opatření a omezení rychlosti.

„Komunikace je v majetku kraje, z úrovně městské části se snažíme koordinovat řešení. Silnice je důležitá a nelze připustit, aby byla uzavřena,“ uzavřel starosta Kratochvíl.

Zdroj: bystrc.cz

 

Aktuální dopravní situace na silnici Rakovecká

12. 3. 2016 v 05.34 • Témata: , , , , ,

znicena-cestaSoučasná situace na silnici II. třídy Rakovecká je ze strany příslušného úřadu (Odboru dopravy MMB) intenzivně řešena. Svah pod tělesem komunikace je nestabilní, přičemž se dá předpokládat, že ke svahové nestabilitě přispívá dočasná deponie zeminy. Odvážení zeminy již začalo, délka odvozu bude záviset na klimatických podmínkách. Až po skončení odvozu deponie rozhodne správce komunikace (Správa a údržba silnic JMK) o dalším postupu.

Opravovat vozovku na nestabilním svahu nemá smysl, a tak je možné, že před opravou bude proveden hydrogeologický průzkum a následně sanace svahu. Do té doby bude stav silnice monitorován a prováděny nezbytné opravy k zachování její sjízdnosti. Bohužel nevypadá, že by ke konečné opravě mělo dojít v nejbližší době.

Jaroslav Mráz, referent dopravy ÚMČ Brno-Bystrc
Zdroj: bystrc.cz

Věžní hodiny na bystrckém kostele se zastavily

29. 6. 2015 v 09.24 • Témata: , , , , ,

Hodiny na věži bystrckého kostela sv. Janů se zastavily. Příčinou není závada, ale plánovaná oprava a vyčištění hodinového stroje.

„Hodiny budou mimo provoz asi tři týdny,“ oznámila na stránkách bystrcké farnosti její mluvčí Eva Máchová.

Farnost kostel opravuje dlouhodobě, během posledních let došlo na opravy fasády, oken vitráží, střechy i kříže před kostelem. Opravy již stály více než jeden milion korun, náklady hradí farnost z vlastních prostředků, převážně z darů.

Zdroj: faby.cz, stránky bystrcké farnosti

Opraví Kozí horku

16. 3. 2015 v 10.35 • Témata: , , , , , ,

Povodí Moravy, s.p. dokončuje opravu opevnění pravého břehu vodního díla Brno v lokalitě Kozí horka. Renovace opevnění v místech oblíbeného koupacího místa, která začala v říjnu loňského roku, bude hotová nejpozději do konce března.

Původní termín dokončení oprav byl však o měsíc dříve. Za zpožděním stojí problémy zhotovitelské firmy, která pro Povodí Moravy, s.p. opravu za 2,6 milionu korun provádí. „Zhotovitelská firma je v insolvenci. Snažíme se vzniklé komplikace co nejdříve vyřešit, aby byla oprava břehového opevnění nejpozději do konce března hotová,“ řekl ředitel Závodu Dyje Jan Moronga.

Oprava opevnění v celkové délce 600 metrů začíná pod restaurací na Kozí horce, pokračuje k půjčovně loděk, kolem vodní záchranné služby až k restauraci U Kotvy. Rekonstrukce zahrnuje demontáž a srovnání panelů, vybudování nové betonové patky pod zatravňovacími panely, nového podsypu a uložení. Součástí stavby je také odstranění všech schodišť v opravovaném úseku a vybudování nových z betonu.

-pro-
probystrc.cz

Lávka přes Svratku otevře až v půlce dubna

16. 3. 2015 v 01.21 • Témata: , , , ,

Lávka pro pěší přes Svratku, vedoucí z Údolí oddechu k zastávce Kamenolom, je uzavřena. Některým lidem z Bystrce to působí citelné potíže.

„Jak dlouho bude pro chodce nedostupná cesta z Údolí oddechu přes lávku k tramvajové zastávce?“ zeptala se úřadu městské části paní Křivánková. „Představa, že spěcháte ráno do práce a zjistíte, že máte absolvovat okružní pochodové cvičení k Zoo byla při pondělku mírně řečeno překvapivá.“

Podle Jaroslava Mráze z odbor životního prostředí a dopravy opravu chodníku u lávky provádějí Brněnské komunikace, a.s.

„Oprava měla být hotova do 15. dubna,“ sdělil Jaroslav Mráz.

Ještě zhruba měsíc tedy na paní Křivánkovou cestou do práce čeká menší výlet.

Zdroj: www.bystrc.cz

Aktualizace: Článek je věcně chybný. Lávka není fyzicky uzavřena a lze po ní projít. Uzávěra se vztahuje pouze na chodník mezi vyústěním lávky u Kamenolomu a obchodem Lidl. Čtenářům děkujeme za upozornění a popis skutečné situace (viz diskuze níže).

Pod Horkou opraví osvětlení

8. 11. 2013 v 04.55 • Témata: , , ,

Až do 30. listopadu bude v ulici Pod Horkou probíhat generální oprava veřejného osvětlení.  Mezi domy s čísly 1 až 33 budou vyměněny kabely a tělesa lamp, což si vyžádá výkop v chodníku.

„V případě jakýchkoli problémů s přístupem do domů a garáží se obracejte na zodpovědnou osobu zhotovitele – Ing. Tomáš Polanský, tel. 775 590 264,“ upozornily stránky městské části.

Zdroj: www.bystrc.cz

Oprava lávky

26. 9. 2012 v 07.08 • Témata: , , , ,

Od 29. září do 14. října se bude opravovat pochůzná vrstva lávky pro pěší, spojující Kubíčkovu a Laštůvkovu ulici v Bystrci. Chodci mohou nadále lávku využívat i v době prací, oprava bude probíhat vždy na polovině lávky.

Zdroj: www.bystrc.cz

Michaela Lužová: Než se záchody opraví, budeme hledat provizorní řešení

19. 1. 2012 v 12.10 • Témata: , , , , , , , , ,

Klub rodičů a přátel je občanské sdružení, působící při základní škole Heyrovského 32 v Bystrci. Cílem Klubu je všemožně přispívat ke příjemnění pobytu dětí ve škole.

Členové Klubu rodičů a přátel se sešli 17. ledna se starostou Bystrce Vladimírem Vetchým (ČSSD). Impulsem k setkání byla starost rodičů o stav toalet ve škole. Zeptal jsem se předsedkyně Klubu rodičů Michaely Lužové, jak to vlastně se školními záchody je a jak se věci vyvíjejí.

*

Viktor Lošťák: Michaelo, jaká je situace se záchody na Heyrovského? Je opravdu tak špatná, jak leckteří tvrdí?

Michaela Lužová: Rozhodně jsou ve stavu, který vyžaduje komplexní rekonstrukci. Na první pohled jsou některé toalety ucpané, zřejmě vlivem již nevyhovující kanalizace. Jejich čištění vyžaduje zastavení vody v celé škole, protože neexistují uzavírací  kohouty k jednotlivým toaletám. Nemluvě o celkovém vzhledu, odpovídajícímu stáří toalet.

Co vlastně bylo impulsem, aby se Klub začal o stav toalet zajímat?

Především stížnosti našich dětí na zápach linoucí se z ucpaných toalet, jejich nedostatek pokud se některé ucpou, problémy s toaletním papírem, který je pouze v centrálním zásobníku před kabinkami, takže v momentě kdy dítě správně neodhadne množství, které si bere do kabinky, a vezme si málo, dochází k jistě velmi nepříjemným situacím. Na druhou stranu, když si vezme moc, tak zbytek prostě nacpe do mísy a ta se ucpe.

Škola se pokouší vzniklé problémy operativně řešit, ale je jasné, že jediným řešením je komplexní rekonstrukce financovaná zřizovatelem. Proto jsme se obrátili na pana starostu MČ Bystrc pana RNDr. Vladimíra Vetchého, CSc.

Jaký byl cíl schůzky se starostou?

Cílem schůzky s panem starostou bylo probrat tuto situaci, zjistit zda a kdy městská část Bystrc plánuje rekonstrukci provést a v jakém rozsahu.

Podařilo se ho naplnit? Byla podle vás schůzka k něčemu?

Určitě ano.  Pan starosta nás vyslechl,  seznámil nás se systémem plánování investic v rámci MČ a  nechal nás nahlédnout do projektu plánovaných stavebních úprav, které jsou rozvrženy na tři etapy, z nichž první dvě v rozsahu 1,3 milionu+550tis budou zahájeny a dokončeny během letních prázdnin v roce 2013. Třetí etapa za 1,1 milionu pak bude provedena v roce 2014.

Co Klub podnikne nyní?

Vzhledem k tomu, že rekonstrukce nebude zřejmě dříve než v létě 2013 (pokud se MČ nepodaří najít finanční rezervy), pokusíme se zajistit prostředky na alespoň provizorní vyřešení  nejpalčivějších problémů, tj. zajištění zásobníků na toaletní papír do každé kabinky dívčích záchodů (namísto současného jednoho centrálního zásobníku) a zajištění uzávěrů vody umožňujících  panu školníkovi snadnější práci při opravách.

Samozřejmě budeme v tomto směru i nadále v kontaktu s MČ a budeme sledovat vývoj tohoto pro nás nesmírně důležitého problému.

Díky za odpovědi.

*

Související

Záchody radnici zajímají
Navrch huj, vespod fuj. Základní škola Heyrovského v Bystrci má potíže se záchody
Stránky Klubu rodičů a přátel

 

Oprava: Setkání nad studií Horního náměstí je už v úterý

18. 9. 2011 v 11.08 • Témata: , , , , , , , , ,

Diskuzní setkání s občany nad studií parkových úprav Horního náměstí se uskuteční už v úterý 20. září v 18 hodin. Nikoli tedy až ve středu, jak jsme chybně uvedli. Za chybu se omlouváme.

Na úterý 18. září jsou všichni občané, bydlící v okolí Horního náměstí, zváni do pizzerie Plameňák na Horním náměstí, aby zde diskutovali s místostarostou Petrem Fedorem (TOP 09), zastupitelem Lubošem Rausem (Zelená pro Bystrc) a dalšími o studii parkových úprav Horního náměstí. Jejich názory pomohou zformovat budoucnost lokality. Přijďte!

Související

Jak bude vypadat Horní náměstí? Studie ateliéru RAW má začít diskuzi

 

Omezení provozu na mostě přes Vejrostovu

1. 7. 2011 v 10.26 • Témata: , , , , ,

Od 7. 7. do 28. 7. 2011 bude částečně uzavřena silnice III/3844 – Stará dálnice. Dojde ke zúžení vozovky na mostě ev.č. 3844-4 přes ulici Vejrostovu. Opatření si vyžádala oprava zábradelních svodidel.

Zdroj: www.bystrc.cz

Havárie vodovodu u žebětínského rybníka

29. 6. 2011 v 23.54 • Témata: , , , ,

Brněnské vodovody a kanalizace  a.s., upozorňují občany na opravu havárie vodovodního řadu v oblasti u žebětínského rybníka. Oprava potrvá pravděpodobně 29. a 30. 6. 2011. V důsledku této havárie může docházet k poklesům tlaku vody.

Sluníčko dostane nové dveře. Ještě se neví od koho

22. 6. 2011 v 03.36 • Témata: , , , , , , ,

Vedení bystrcké Mateřské školy Sluníčko trápí v posledních letech špatný stav oken a dveří v budově. Brzy se to změní. Už za několik týdnů má totiž začít výměna.

„Stará okna vůbec netěsní, takže platíme zbytečně vysoké účty za teplo. A vstupní dveře jsou celé zrezivělé. Jsme rádi, že se na opravu konečně našly peníze,“ uvedla ředitelka mateřské školy Blanka Pelikánová.

Výměna bude stát podle bystrckého starosty Vladimíra Vetchého přes dva miliony korun. „Práce potrvají pouze přes letní prázdniny. Nechceme provoz školky nijak omezit,“ upozornil Vetchý.

O tom, kdo školu opraví, rozhodnou bystrčtí radní příští týden ve středu. „Do výběrového řízení se přihlásilo jedenáct firem. Máme vybraného favorita, vítěze definitivně určíme příští týden,“ informoval starosta.

(…)

Zkráceno, celý článek Heleny Čtvrtečkové si přečtěte na brnensky.denik.cz

Související

Stránky MŠ Sluníčko

V Žebětíně opraví kanály. Z „evropských“ peněz

2. 6. 2011 v 10.03 • Témata: , , , , , , , , , , ,

V Žebětíně a dalších městských částech (Bohunice, Ivanovice a Tuřany) do roku 2013 opraví kanalizační stoky. Pokud město dostane dotace z Evropské unie.

Na  rekonstrukci a dostavbu kanalizační sítě zažádá Brno o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. V pondělí 30. května 2011 byl za účasti primátora města Brna Romana Onderky a generálního ředitele Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., Ladislava Haška podepsán dodatek k Nájemní a provozní smlouvě. K čemu přesně byli oba pánové při podpisu nutní, agenturní zpráva neuvedla.

Úprava smlouvy je poslední podmínkou pro to, aby město Brno získalo Rozhodnutí o udělení dotace z fondů Evropské unie. Brno totiž plánuje do konce roku 2013 v několika městských částech dobudovat a zrekonstruovat kanalizační síť. Zpracovalo již žádost o finanční podporu, kterou hodlá podat v rámci Operačního programu Životní prostředí. Celkem půjde o 13 staveb s celkovými náklady ve výši 2,23 miliardy korun, dotace by z této částky mohly dosáhnout až 980 milionů.

Bohužel zábavné spekulace o tom, že bídný stav žebětínské kanalizace je způsoben žíravými produkty kvasících kompostérů jsou nám zakázány. Zakázáno nám však není obvyklé upozornění, že ať již jde o peníze „evropské“ či „normální“, stejně mají všechny původ ve vaší peněžence.

-vl-, MM

Obrazem: Oprava cesty na Štouračově

16. 5. 2011 v 00.51 • Témata: , , ,

no images were found

Pěšinu vedoucí od zastávky tramvaje k domům na Štouračově ulici v minulém týdnu opravili. Příčné dřevěné prahy upevněné ocelovými hřeby mají zabránit další erozi terénu a zpříjemnit chůzi, která byla – zvláště za špatného počasí – již velmi obtížná. Místním zevlounům tak bohužel radnice překazila oblíbenou zábavu, spočívající v posměchu podajícím chodcům, řítícím se rozbláceným kaňonem dolů.

Související

Na Štouračovu dopadnou ocelové hřeby

Obrazem: Most na Vejrostově opraví do konce prázdnin

12. 4. 2011 v 09.15 • Témata: , , , , , ,

no images were found

Co je důvodem dopravního omezení na křižovatce ulic Vejrostova – Ečerova?

Jedná se o opravu nosné konstrukce podchodu včetně vozovky (§ 24 zákona o pozemních komunikacích), kterou provádí firma Dopravní stavby Brno. K opravě dochází z rozhodnutí Odboru dopravy Magistrátu města Bma na základě souhlasu Policie ČR – DI a po projednání se správcem komunikací Brněnskými komunikacemi a.s., Dopravním podnikem města Bma, a.s. a s MČ Bmo-Bystrc. Probíhající přechodná úprava provozu na  pozemní komunikaci ul. Vejrostova potrvá do 31. srpna 2011.

Odbor životního prostředí a dopravy
úřad městské části Brno-Bystrc

Odpověď úřadu jsme převzali z Bystrckých novin 3/2011.

S balkony na Lýskově to nemusí být tak zlé

25. 3. 2011 v 16.44 • Témata: , , , , , , , , , , ,

Alarmující posudek stavu balkonů na mnoha domech v Bystrci vyvolal u nájemníků i majitelů bytů v těchto domech velkou odezvu. Studie,  vypracovaná statiky a techniky pro bytové družstvo Průkopník, tvrdí, že balkony jsou v tak špatném stavu, že je nutné okamžitě zakázat na ně vstup, technickými prostředky vstupu zabránit a balkony začít neprodleně z domů svěšovat.

Majitelům i nájemníkům tak vzniknou nepříjemnosti, spojené s nemožností užívat balkony přinejmenším několik měsíců – možná ale i několik let. Domy, které na nové balkony nebudou mít peníze, o ně mohou přijít i napořád. Náklady, jež budou muset nájemníci a majitelé zaplatit, budou velmi citelné. Demontáž balkonů musí být provedena specialisty s horolezeckým vybavením, zajištění balkonů proti vstupu bude také něco stát (a nebude dvakrát estetické). Majitelé bytů navíc zodpovídají za veškeré škody způsobené možnou havárií balkonu. Že taková situace není zcela hypotetická dokládá posudek příkladem havárie, k níž došlo v roce 1997 u balkonu v domě na Vídeňské ulici.

Byty bez balkonů ztratí na ceně a stanou se hůře obchodovatelnými. Největší zátěží pro obyvatele budou samozřejmě výdaje za nové konstrukční řešení balkonů. Ty mohou snadno přesáhnout i sto tisíc na jeden byt.

Mimořádné domovní schůze, které se k problému v dotčených domech chystají, budou velmi bouřlivé. V jednom z domů na Vondrákově, kde se koná schůze v pondělí, bylo podle správkyně už při předběžné informativní schůzce „pěkné dusno“ a nájemníci jsou ze situace „celí diví“.

Dvojnásobně roztrpčení jsou obyvatelé těch domů, v nichž se před lety investovalo do repase balkonů. Konkrétně se jedná o domy na Lýskově ulici, v nichž v roce 2004 provedli revizi a opravy balkonů přivařením výztuh k původním nosným prvkům. Podle čtenáře Bystrčníku stála renovace jednoho balkonu 14 tisíc korun, každé společenství vlastníků bytových jednotek jich vlastní 48. Jedno společenství vlastníků bytů by tak vynaložilo okolo sedmi set tisíc korun, a to zcela zbytečně. Posudek totiž tvrdí, že repase byla neúčinná.

Možná ale není vše tak horké. Ing. Petr Zukal, který bydlí v domě na Lýskově 21 (repase balkonů zde proběhla současně se zateplením východní strany ulice v roce 2004), prohlašuje, že renovované balkony nejsou zase v tak špatném stavu.

„Máme k dispozici fotodokumentaci z repase a žádném úbytku materiálu nemůže být řeč,“ uvádí pan Zukal.

Družstvo Průkopník zatím – na rozdíl od správců domů v ostatních ulicích – prý posudek o stavu balkonů nikomu z Lýskovy ulice nerozesílalo. Studie je ostatně v této části lehce mlhavá – znalci posuzovali repasované balkony na Lýskově jen vizuálně.

„Hemží se to tam pouze termíny jako: předpokládáme, zřejmě, pokud by tyto balkony detailněji prohlédl a posoudil statik, předpokládám…,“ odmítá názory expertů Ing. Zukal. Podle něj je panika mezi obyvateli bytů na Lýskově ulici zbytečná: „Ze zprávy vyplývá, že balkony na Lýskově statik vůbec neviděl. Myslím, že lidi z Lýskovy zbytečně strašíte.“

Studie k repasovaným balkonům však uvádí, že „pokud byly tyto poškozené nosné profily balkonů jakkoliv zesíleny například přivařením ocelových příložek, ani takto nemůže statik odsouhlasit jejich únosnost jako vyhovující, neboť není oprávněn posuzovat při statickém výpočtu únosnost svarů pokud je proveden na korodovaný, poškozený profil“. Následně pak doporučuje provést detailní statický posudek na větším vzorku repasovaných balkonů, avšak v závěru textu autoři poněkud rozporuplně tvrdí, že další posudky mohou být jen vyhazováním peněz.

I když by snad u renovovaných balkonů na Lýskově situace mohla být méně hrozivá než jinde, celkově je stav vážný. Podle Ing. Vladimíra Škody, autora posudku, se do věci vloží stavební úřad. Ten – namísto bytového družstva, které k tomu nemá kompetence – by na základě posudku měl vydat zákaz vstupu na balkony a příkaz k jejich zapečetění. Zda k tomu opravdu dojde a kdy se pokoušíme zjistit.

Ke stažení

Posudek (PDF)

Související

Balkony hrozí zřícením

Balkony hrozí zřícením

24. 3. 2011 v 10.54 • Témata: , , , , , , , , ,

Obyvatelé domů na Vondrákově, Černého, Ečerově, Kuršově, Laštůvkově, Lýskově a dalších ulicích v Bystrci zřejmě přijdou o balkony. Ty jsou v tak nebezpečném stavu, že bude nezbytné zakázat na ně vstup.

Jako „jednoznačně havarijní“ popsal stav balkónů na panelových domech v Bystrci posudek Ing. Vladimíra Škody, Prof. Ing. Jindřich Melchera, DrSc. a Ing. Miroslava Procházky. Posouzení stavu balkónů si nechalo vypracovat stavební bytové družstvo Průkopník.

Studie na základě vizuálního zhodnocení určila stav kovových závěsných balkónů. Jako problémová místa označila prokorodované části nosné konstrukce a popraskanou betonovou podlahu balkónů. Ačkoli kotevní ocelové prvky jsou podle provedených zátěžových zkoušek funkční, přesto „je stav takovýchto balkonů ze statického hlediska jednoznačně havarijní“, tvrdí autoři posudku.

Statici posuzovali závěsné balkony jak v původním stavu, tak i balkony po repasi (na ulici Lýskova 1, 3, 5, 9, 11, 13, 17, 19, 21). Závady shledali u všech objektů. Autoři uvádějí, že řešení přivařením dodatečných podložek na nosné ocelové části problém neodstraní. Ten je podle nich závažný tak zásadně a jednoznačně, že nemá žádný smysl dokonce ani vypracovávat posudek detailnější. Byl by prý jen plýtváním penězi.

„Vzhledem ke stavu balkónů a k obecné zákonné zodpovědnosti vlastníka či správce nemovitosti za údržbu a bezpečnost objektu včetně balkonů, doporučujeme jejich znepřístupnění adekvátním způsobem a v co možná nejkratším termínu,“ píše se v posudku. Na balkony by tak mělo družstvo nejen vyhlásit okamžitý zákaz vstupu, ale dveře na ně zabezpečit také technicky, aby zákaz nemohl být porušován.

Ani to však není dostatečné opatření. Balkony je nutné demontovat, protože ani zamezením vstupu se nezaručí, že se neutrhnou a nespadnou do ulice: „V případě utržení balkonu by mohlo dojít k ohrožení lidí v pásu pod balkony, navíc dalším rizikem jsou nezodpovědní uživatelé bytů, kteří i přes uzavřené dveře vstupují na balkony oknem, třeba z důvodů věšení prádla. Samotná demontáž balkonového tělesa musí být provedena vysoce kvalifikovanými pracovníky s platným osvědčením o odborné způsobilosti k provádění prací ve výškách pomocí horolezecké techniky.“

Nemá smysl pokoušet se o opravy demontovaných balkonů, shodli se autoři posudku. Jediným vhodným řešením je nahradit původní balkonovou konstrukci konstrukcí novou.

Posudek je datován 24. února 2011. Družstvo dosud zákaz vstupu na balkony nevyhlásilo.

Ke stažení

Posudek (PDF)

Žebětínské stoky opraví Pöyry Environment

27. 1. 2011 v 11.41 • Témata: , , , , , , , , , , ,

Zakázku na opravu kanalizace na několika místech v Brně, celkově za téměř 44 milionů korun, vyhrála firma Pöyry Environment. ČTK to zjistila z informačního systému o veřejných zakázkách. Práce na 13 stavbách by mohly začít v posledním čtvrtletí tohoto roku, uvedla Jana Indrová z investičního odboru brněnského magistrátu, který tendr vypsal.

„Bude se jednat o rekonstrukci kmenových stok. Kanalizace se bude rekonstruovat ve městských částech Bohunice, Tuřany, Ivanovice a Žebětín,“ dodala Indrová.

Podle ní bude spolufinancován z Evropské unie. „Nyní naši žádost posuzuje Brusel,“ uvedla Indrová.

Za poslední čtyři roky se na různých místech Brna včetně centra opravily vodovody a kanalizace za 1,4 miliardy korun. Nejvíc se investovalo do rekonstrukcí v roce 2007, a to přes 435 milionů Kč.

Zdroj: www.enviweb.cz

Obrazem: Rekonstrukce u ZŠ Heyrovského

7. 9. 2010 v 15.44 • Témata: , , , , , , ,

no images were found

Rekonstrukce hřiště u základní školy na Heyrovského ulici se chýlí ke konci. Její závěr je plánován na říjen. Škola má také nově opraveno vstupní schodiště a opravuje se i schodiště na přilehlé cestě pro pěší.

Silnici kolem Veveří zavřou, bude se opravovat

9. 8. 2010 v 20.53 • Témata: , , , , , , , ,

Zřejmě hned po prázdninách začnou práce na opravě silnice mezi hradem Veveří a křižovatkou Nové dvory. Silnice bude po dobu oprav uzavřena, a tak se z Bystrce do Veverské Bítýšky dostanete během září a října jen přes Ostrovačice.