Příspěvky se štítkem ‚Oliver Pospíšil’

Kaufland pod Maxem – už je to tu zas!

19. 11. 2015 v 00.05 • Témata: , , , , , , , , , , ,

Už je tomu bezmála tři roky, když se na Bystrčníku psalo o zamýšlené stavbě Kauflandu v Bystrci pod obchodním domem Max, mezi ulicí Páteřní a Nad Dědinou. Orientační průzkum Bystrčníku v únoru 2013 naznačil, že 81 % hlasujících si stavbu nepřeje, 65 % dává najevo svůj nesouhlas dokonce velmi razantně (je to úplná pitomost) a jen 16 % hlasů by Kaufland u Maxu přivítalo. Stejně negativní stanovisko zaujímá k záměru výstavby Bystrcká radnice a to konzistentně od roku 2013 až podnes.

Tenkrát jsem v článku Kaufland pod Maxem uvedl: „Z katastrální mapy zjišťujeme, že pozemky na inkriminovaném místě pod Maxem jsou v rozsahu necelých 10 000 m² ve vlastnictví firmy IMPERA Invest s.r.o., v rozsahu cca 13 000 m² ve vlastnictví Statutárního města Brna. Je tedy docela možné, že pro realizaci výše naznačeného investičního záměru by byla nezbytná nejen domluva Kauflandu s Imperou, ale též aby Statutární město Brno prodalo (či pronajalo či jinak dalo k dispozici) městské pozemky firmě Impera, která by pak následně stavěla budovu pro Kaufland. To je budoucí scénář, který si v této chvíli dovoluji načrtnout – zda pravdivě či nikoli, ukáže budoucnost.“

Obr_1bNyní se zdá, že se tento ponurý scénář začíná naplňovat a že firma Impera spolu s pražskou FI Development o výstavbu nejen usiluje, ale už ji ve spolupráci s magistrátem města Brna reálně připravuje. Svědčí o tom i dopis, který bystrcká radnice v nedávné době obdržela z Magistrátu města Brna.

Pro dokreslení situace vzpomenu ještě jednání bystrckého zastupitelstva dne 20. 2. 2013, na kterém se pan Ing. Jaromír Beneš, předseda představenstva a jednatel společnosti Impera (nezaměňovat s panem Ing. Svatoplukem Benešem, naším bývalým starostou) snažil přesvědčit zastupitele o výhodách svého projektu slovy: „Domnívám se, že nákupní centrum tohoto typu, které my navrhujeme, by se zcela jistě městské části a nejenom městské části velmi významně hodilo. Nehledě k tomu, že je to dlouhodobá zkušenost, že kde se postaví jakékoli nákupní centrum tohoto typu, vždycky na sebe nabaluje další činnosti a spíše se ta daná lokalita rozvíjí, než aby ubírala pracovní příležitosti jiného pidiobchodního centra, které je v blízkosti.“

K problematickému dopravnímu napojení kruhovým objezdem těsně nad tramvajovým mostem pak uvedl: „Dopravní řešení kruhovým objezdem, které jsme navrhli, by městské části nejen teď, ale i do budoucna významně pomohlo. Zdůrazňuji, že plánovaný kruhový objezd jsme chtěli vybudovat z vlastních zdrojů. Občané Bystrce mohou mít na dopravní napojení laický názor, ale jsem hluboce přesvědčen, že pakliže to prošlo různými stupni projednávání na městě, na odboru dopravy a k našim návrhům se vyjadřují naprosto kladně, tak spíš bych věřil tady těm odborníkům než sám sobě.“ Pan Ing. Jaromír Beneš tenkrát žádal po zastupitelstvu buď kladné rozhodnutí ve věci stavby nebo odročení jednání v této záležitosti.

Bystrcké zastupitelstvo na onom jednání dalo ovšem jednoznačně a až na jeden hlas jednomyslně najevo svůj nesouhlas se zamýšlenou stavbou. Ze strany zastupitelů zazněla celá řada komentářů, snad nejpřípadněji to vyjádřil zastupitel pan Petr Fedor slovy: „Děkuji panu Benešovi za názor, že odborníci z magistrátu města Brna ví daleko lépe než občané a zastupitelé městské části Brno Bystrc, co je pro Bystrc lepší. Já jsem opačného názoru. Já si myslím, že občané a zastupitelé městské části Brno Bystrc by si snad mohli říct, co jim připadá zajímavé a lepší. A k celé té věci jenom jedna jednoduchá poznámka. Stavební plocha pro možnou lehkou výrobu popřípadě obchodní aktivity pod stávajícím centrem Max je poslední větší stavební plochou v Bystrci použitelnou v budoucnosti pro cokoli. V tuto chvíli není žádná akutní potřeba ji využít, občané okolo netrpí žádným nedostatkem ničeho závažného snad kromě toho, že je ohrožují budoucí projekty tam připravované. A domnívám se, že vyplýtvat tuto poslední volnou plochu v Bystrci na to, abychom postavili obchodní centrum vedle obchodního centra je mírně řečeno nerozumné a naše děti a naši vnuci by nám za to jednou rozhodně nepoděkovali.“

Neklame-li mě paměť, odcházel pan Ing. Jaromír Beneš z onoho zasedání zastupitelstva s tím, že si povolení ke stavbě zařídí na Magistrátu města Brna. Současná situace, jak se zdá, toto potvrzuje. Naše bystrcká radnice má o zamýšlené stavbě jen minimum informací a téměř žádné možnosti, jak jí zabránit. Zdá se, že někdo na městě rozhodl, že my tady v Bystrci další obchodní centrum nutně potřebujeme.

Co se dá v nastalé situaci dělat? Naši radní a zastupitelé budou rozhodně potřebovat podporu nás, občanů. Prostě proto, aby jim na velké, magistrátní radnici bylo vůbec nasloucháno. Jedno vím jistě, že totiž rozhodně není ani nutné ani vhodné složit ruce v klín a čekat rezignovaně, jak to dopadne. Příkladem budiž bystrcké Horní náměstí.

A co udělat konkrétně? Víc hlav víc ví, očekávám spoustu nápadů v diskuzi. Každý nápad se počítá, žádný nápad není hloupý. Říká se tomu brainstorming. Tak pojďme na to.

Ing. Luboš Raus

Související

Kaufland pod Maxem: Investor vyrazil na nákup?
Centrum obchodu a služeb při ul. Páteřní – Kaufland (informace na webu městské části)
Kaufland pod Maxem: Majetková komise projedná pozemky
Další petice proti Kauflandu pod Maxem odevzdána
Jedna petice proti Kauflandu odevzdána, pro další se sbírají podpisy
Roman Onderka o Kauflandu pod Maxem
Zastupitelstvo stavbu pod Maxem odmítlo, nic však nekončí
O Bystrci v Bystrci podruhé
81 % čtenářů Kaufland pod Maxem nechce
Centrum obchodu a služeb Brno-Bystrc – zveřejnění záměru
Obchodní centrum pod Maxem už posuzuje kraj
Je v Bystrci dost supermarketů?
Anketa: Chcete Kaufland pod Maxem?
Kaufland pod Maxem
Kaufland na Kamechách nebude
Proč nebude Kaufland na Kamechách? Protože bude pod Maxem
Kaufland na Kamechách: 2014
Kaufland na Kamechách až v příštím roce
Druhý Kaufland má vzniknout pod MAXem

Kaufland pod Maxem: Investor vyrazil na nákup?

11. 9. 2013 v 12.10 • Témata: , , , , , , , , , , ,

Úsilí investora o stavbu nového nákupního centra Kaufland v Bystrci neustává. Pro realizaci projektu, plánovaného pod nynějším obchodním střediskem Max u Kubíčkovy ulice, potřebuje od města vykoupit klíčové pozemky. Ačkoli jsou bystrčtí radní i zastupitelstvo razantně proti záměru, magistrátní koalice ODS-ČSSD přes jisté váhání pozemky prodat chce.

„O prodeji pozemků jednala majetková komise města Brna,“ popisuje vývoj událostí bystrcký místostarosta Tomáš Přibislavský (TOP 09). „V červnu se nesešla v usnášeníschopném počtu, v červenci komise nepřijala žádné usnesení.“

Majetková komise hlasovala jak o návrhu prodej posoudit kladně, tak o opačném usnesení. Komise sice hlasování svých členů nezveřejňuje, Bystrčníku se přesto podařilo zjistit, že pro prodej pozemků hlasovali Oliver Pospíšil (ČSSD), Marián Hnát (ČSSD), Josef Haluza (ČSSD) a František Vižďa (ODS).

„Žádost o prodej pozemků šla tedy na radu bez stanoviska komise, avšak dříve, než mohla být projednána, investor návrh stáhl,“ uvádí Tomáš Přibislavský.

O důvodech stažení návrhu lze jen spekulovat. Může za ním být nejistota, že by žádost nemusela být schválena, pravděpodobněji však zní snaha odložit hlasování na „vhodnější“ dobu, tedy po volbách. „Investor vyrazil na nákup,“ zní cynický komentář informovaného zdroje z magistrátu. Další termín, kdy bude brněnská rada prodej pozemků pro Kaufland projednávat, není zatím znám.

Stanovisko městské části je jednoznačně proti stavbě.

„Městská část Brno-Bystrc dlouhodobě preferuje výstavbu obdobného obchodního centra v centrální části obytného souboru Kamechy, kde je vážný deficit občanské vybavenosti. Uvažovaná výstavba by byla realizací předkládaného investičního záměru vážně ohrožena,“ říkají schválená usnesení bystrcké rady i zastupitelstva.

Záměr je problematický i kvůli velmi složitému dopravnímu řešení. Investor plánuje v rámci výstavby nákupního centra vybudovat nový kruhový objezd na Vejrostově ulici. Vzhledem k okolním výškovým rozdílům je záměrem investora vyklonit stávající komunikaci (ulici Vejrostovu) blíže směrem k souběžně vedenému tramvajovému pásu tak, aby dosáhl lepšího sklonu pro navazující příjezdové komunikace k objektu nákupního centra. Návrh investora předpokládá výstavbu nového kruhového objezdu na Vejrostově ulici. Podle některých by výsledkem bylo výrazné zkomplikování až zablokování dopravy do horní Bystrce po dobu zhruba jednoho roku. Kvůli složitým terénním poměrům není navíc jisté, zda je vůbec navržený projekt reálný.

Proti Kauflandu u Kubíčkovy ulice jsou i obyvatelé okolních domů, bližších i vzdálenějších. Sepsali a úřadům odevzdali již dvě petice.

„Nasbírali jsme celkem 313 podpisů a z toho jen 27 jich bylo mimo ulice Nad dědinou, Kachlíkova a Kubíčkova,“ uvedla členka petičního výboru Lenka Ondrušová.

Menší část místních lidí by však Kaufland uvítala.

„Ja som za. Nie je tu nič okrem Billy a Alberta na Ečerovej. Ked niečo potrebujeme, musíme do mesta,“ napsala na sociální síti Petra Dej.

-vl-

Související

Centrum obchodu a služeb při ul. Páteřní – Kaufland (informace na webu městské části)
Kaufland pod Maxem: Majetková komise projedná pozemky
Další petice proti Kauflandu pod Maxem odevzdána
Jedna petice proti Kauflandu odevzdána, pro další se sbírají podpisy
Roman Onderka o Kauflandu pod Maxem
Zastupitelstvo stavbu pod Maxem odmítlo, nic však nekončí
O Bystrci v Bystrci podruhé
81 % čtenářů Kaufland pod Maxem nechce
Centrum obchodu a služeb Brno-Bystrc – zveřejnění záměru
Obchodní centrum pod Maxem už posuzuje kraj
Je v Bystrci dost supermarketů?
Anketa: Chcete Kaufland pod Maxem?
Kaufland pod Maxem
Kaufland na Kamechách nebude
Proč nebude Kaufland na Kamechách? Protože bude pod Maxem
Kaufland na Kamechách: 2014
Kaufland na Kamechách až v příštím roce
Druhý Kaufland má vzniknout pod MAXem

Startovací byty na Kamechách už podruhé zrušeny

25. 1. 2013 v 06.21 • Témata: , , , , , , , , ,

Už podruhé zrušil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pokus brněnského magistrátu o nákup startovacích bytů. Koupi bytů za 150 milionů korun schválilo přes protesty opozice v březnu 2011 zastupitelstvo Brna.

Rozhodnutí ÚOHS je pravomocné, magistrát se proti němu neodvolal. Důvodem, proč úřad magistrátní tendr zrušil, byly chyby při vypsání zakázky na nákup bytů. Brno nestanovilo dílčí hodnotící kritéria tak, aby vyjadřovala vztah užitné hodnoty a ceny; magistrát neurčil lhůtu pro podání nabídek s ohledem na předmět zakázky; chyby byly i při vymezení zakázky v zadávací dokumentaci. Podle ÚOHS  měla brněnská radnice také vyloučit nabídky sdružení Impera a firmy REKO a.s., které nakonec vybrala jako nejvýhodnější, přestože firmy nesplnily požadavky uvedené v zadávacích podmínkách. I tím, že magistrát vybral dva vítěze, byl dle rozhodnutí ÚOHS porušen zákon.

Magistrát chtěl za 150 milionů nakoupit 84 bytů na sídlišti Kamechy mezi Bystrcí a Žebětínem. Záměr  od počátku důrazně kritizovala opoziční TOP 09, zastupitel Jaroslav Kacer jej označil za „šrotovné pro developery„. Kacerovi se nelíbilo, že město chce koupit byty za tržní cenu, navíc i s pozemkem. Přitom Brno má pozemky vlastní, na nichž by mohlo nechat byty postavit. Pokud by město stavělo vlastními silami, zachovalo by si vliv na architektonické řešení, dispozici i další detaily, mínil Jaroslav Kacer.

Pokusy Brna se startovacími byty jsou dlouhodobě kontroverzní a potýkají se s různými problémy. V létě 2012 nabízel magistrát startovací byty v Brně-Kohoutovicích. Původní kritéria pro jejich získání však přilákala tak málo žadatelů, že se byty nepodařilo obsadit a podmínky se musely změnit.

„Smyslem projektu startovacích bytů je vyjít vstříc mladým lidem, aby se mohli v Brně usadit natrvalo,“ řekl náměstek primátora Oliver Pospíšil (ČSSD).

-vl-

Související

ÚOHS podruhé zrušil tendr Brna na nákup startovacích bytů
Zájemců o startovací byty v Brně přibylo, bude se losovat
Startovací byty na Kamechách nebudou
ÚOHS bude znovu řešit tendr Brna na startovací byty
Je to tak proto, protože to tak je, vysvětluje Onderka

ÚOHS bude znovu řešit tendr Brna na startovací byty

24. 2. 2012 v 14.33 • Témata: , , , , , , , , , ,

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) znovu prošetří tendr brněnské radnice na nákup 84 startovacích bytů pro mladé rodiny za 150 milionů korun. Antimonopolní úřad ho loni v červnu zrušil. Předseda úřadu Petr Rafaj ale nyní rozhodnutí svých podřízených změnil a vrátil jim případ znovu k došetření, uvedl ÚOHS na svém webu.

Rafaj rozhodl, že jeho podřízení mají v novém řízení znovu řešit otázku, zda v řízení skutečně šlo o veřejnou zakázku na stavební práce. Budou se zabývat i hodnoticími kritérii zakázky nebo otázkou, zda změna v technických podmínkách týkající se vytápění vedla k rozšíření okruhu uchazečů, či nikoliv.

Investici do startovacích bytů schválili loni v březnu zastupitelé Brna. Z výběrového řízení vybrala koalice jako vítěze dva subjekty – firmu Reko a sdružení firem Impera. Každá z nich postaví pro město bytový dům na sídlišti Kamechy mezi Bystrcí a Žebětínem. Obchod kritizovala opoziční TOP 09 – zastupitel Jaroslav Kacer ho označil za šrotovné pro developery. Primátorův náměstek Oliver Pospíšil (ČSSD) jeho výtky už dříve odmítl.

Kacer kritizoval to, že město nakupuje byty za tržní cenu, navíc i s pozemkem. Přitom má pozemky vlastní, na kterých by mohlo nechat byty postavit. Navíc by si tak zachovalo vliv na architektonické řešení, dispozici i další detaily. Pospíšil však už dříve v reakci na Kacerovy výtky uvedl, že situace na realitním trhu dává naději na výhodný nákup.

(…)

Zkráceno, celý článek si přečtěte na www.vz24.cz

Související

Startovací byty: Plán B město odložilo
Jaroslav Kacer: S byty v principu souhlasíme
Roman Onderka: Startovací byty nejsou pro chudé
Antimonopolní úřad Brnu zatrhl nákup startovacích bytů za 150 milionů
Úřad zastavil uzavření smluv na startovací byty
ÚOHS zkoumá kontroverzní tendr Brna na startovací byty
Jaroslav Kacer: O stížnosti proti startovacím bytům se rozhodne během půl roku
Znovu Onderka, znovu startovací byty
Roman Onderka hájí startovací byty (podruhé)
Roman Onderka hájí startovací byty
Proti startovacím bytům tři čtvrtiny hlasujících
Pavel Březa: Startovací byty jsou prospěšné
Jaroslav Kacer: Šrotovné pro developery prošetří ÚHOS
Anketa: Startovací byty na Kamechách
Startovací byty na Kamechách: Detaily
Startovací byty prověří antimonopolní úřad
Startovací byty v Brně mají zelenou, opozice protestuje
Pavel Březa: Dopady bytové politiky v městě Brně
TOP 09 o startovacích bytech: Šrotovné pro developery
Diskuze o startovacích bytech na www.kamechy.net

Kino Scala je v úpadku. Nelze se divit

29. 11. 2011 v 12.08 • Témata: , , , , , , , , ,

Bystrčník přináší plný text otevřeného dopisu akademiků primátorovi města Brna k uzavření kina Scala.

*

Dejte Scale šanci – otevřený dopis primátorovi města Brna ke kauze uzavření městského kina Scala

Vážený pane primátore,

obracíme se na Vás a Vaším prostřednictvím na brněnské radní a zastupitele v souvislosti s rozhodnutím uzavřít městské kino Scala, poslední tradiční kino v centra druhého největšího města v republice, kino s jedinečnými dispozicemi a historickou pamětí sahající do roku 1929.

Obracíme se na Vás jako odborné akademické pracoviště Masarykovy university, jež se zabývá dějinami kinematografie a speciálně i dějinami kinematografické kultury v Brně.

Současně se na Vás obracíme jako občané, kterým není lhostejná správa veřejných institucí, i jako filmoví diváci, kteří hojně navštěvují zdejší kina.

Prostudovali jsme si podrobně Návrh na ukončení provozu kina Scala, respektive Důvodovou zprávu, pod níž je podepsána ředitelka příspěvkové organizace Turistické a informační centrum města Brna PhDr. Petra Kačírková, Ph.D. a podle níž rozhodovala Rada města Brna.

Na základě této zprávy i dalších veřejných vystoupení musíme konstatovat, že Scala je typickým případem, kdy se namísto příčin řeší důsledky, přičemž se pracuje s neúplnými, nepřesnými nebo izolovanými informacemi, nenabízí se žádné srovnávací alternativy natož řešení a zcela se pomíjí nepominutelná historická tradice.

Ekonomickou argumentaci, s níž se tu operuje, považujeme za zástupnou a účelovou. Těžko lze totiž přijmout vážně skutečnost, že by městský rozpočet ve výši 12 miliard mohly nějak ohrozit zhrubá 2 miliony roční dotace na provoz kina (což je polovina celkových provozních nákladů, druhou na sebe kino vydělá) a jednorázová investice do digitalizace (která se bude navíc léty zhodnocovat) ve výši cca 5 mil. (TIC sice nepochopitelně odhaduje náklady na 10 mil., ve skutečnosti se ale pohybují ve výši 3-5 mil., přičemž až polovinu mohou pokrýt domácí nebo evropské granty).

Ano, kino Scala je v úpadku a nelze se divit, že nepřitahuje diváky.

Příčiny ale nevidíme v neviditelné ruce trhu, nýbrž ve viditelně nekompetentní správě kina ze strany provozovatele, tj. Turistického a informačního centra (dříve Brněnské kulturní centrum), respektive vedení městských kin. Turistické a informační centrum se odvolává na „nerovnou konkurenci multiplexů, zastaralé vybavení a nutnost digitalizace“, aniž dodává, že právě ono bylo povoláno tyto problémy řešit, stejně jako je musela řešit všechna ostatní srovnatelná kina. Není pak překvapující paradox, že návrh na zrušení podává právě Turistické a informační centrum, které mělo v popisu práce o kino pečovat.

Nezřetelná rozvojová strategie a marketing, stereotypní dramaturgie, časté technické nedostatky během projekcí (špatně nasazené rámečky, nezaostřený obraz, chybné střídání kotoučů aj.) a celkově nedbalý přístup personálu, to jsou dlouhodobě neřešené příčiny postupného úpadku kina. Pro naše studenty je provoz Scaly odstrašujícím příkladem, jak se to nemá a nemůže dělat. Pokud by tedy mělo být něco rušeno, potom Turistické a informační centrum jako špatný hospodář, nikoli kino Scala jako jeho oběť.

Tolik k příčinám a nyní k řešení.

Město hodlá Scalu pronajmout, aniž to podmiňuje udržením původního účelu a pravidelného filmového programu. To s vysokou pravděpodobností znamená, že kino odtud nenávratně zmizí.

Není nám jasné, proč město nepronajme Scalu s explicitní podmínkou zachování pravidelného provozu kina, když víme, že tento typ transformace je vyzkoušený a fungující -většinou v kombinaci se smíšeným financováním, tj. při zachování městské dotace – a pomohl mnohá tradiční kina nejen zachránit, ale také nově rozvinout.

Například v Jablonci nad Nisou, který je osmkrát menší než Brno, fungují hned dvě kamenná kina. V Praze zažívají dlouhodobý rozkvět spojená kina Aero (Žižkov), Světozor (Václavské náměstí) a Oko (Holešovice). V Olomouci se uchovalo kino Metropol, kterému hrozil podobný osud jako Scale. V centru Budapešti se navzdory vážným ekonomickým problémům, s nimiž se Maďarsko potýká, podařilo zachovat osm tradičních artových kin.

Když to jde jinde, proč by to nešlo v Brně s jeho obrovským potenciálem kulturního a universitního města?

Vážený pane primátore, za První republiky bylo v Brně osmatřicet kin, z toho pět luxusních v samém středu města. Nedopusťte, aby konec této pozoruhodné tradice byl spojován s Vaším jménem.

Vážený pane primátore, dejte Scale šanci.

Doc. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D. (vedoucí katedry)
PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D. (zástupce vedoucího)
Doc. Mgr. Petr Szczepanik, Ph.D.
Mgr. Anna Batistová, Ph.D.
Mgr. Lucie Česálková, Ph.D.
Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
Mgr. Marie Barešová
Mgr. Vladimíra Chytilová
Mgr. Šimon Bauer
Mgr. Luděk Havel
Mgr. Jakub Klíma
Mgr. Radomír Kokeš
Mgr. Lukáš Skupa
Ing. Pavla Švédová

*

Ke stažení

Dejte Scale šanci (otevřený dopis primátorovi, PDF)

Související

Akademici chtějí kino
Zachraňte kino Scala, vyzvali filmoví vědci brněnského primátora
S koncem roku skončí i Scala
Stránka Pavla Skopala

Akademici chtějí kino

29. 11. 2011 v 07.21 • Témata: , , , , , , , , ,

Dejte Scale šanci, žádají brněnského primátora Romana Onderku v otevřeném dopise akademici z Masarykovy univerzity.

Čtrnáct členů Ústavu filmu a audiovizuální kultury se připojilo k protestům proti plánovanému zrušení nejstaršího brněnského kina. To má přestat existovat od začátku příštího roku. O novém nájemci pak rozhodne výběrové řízení.

Podle Pavla Skopala, který dopis podepsal, je nutné dát vědět, že odborníkům na kině záleží. „Je to poslední tradiční kino v centru Brna. Má jedinečnou dispozici a jeho historie spadá až do roku 1929,” upozornil Skopal.

Kino lze podle iniciátorů dopisu zachránit. „Rozpočet města, který činí asi dvanáct miliard korun přece nemohou ohrozit dva miliony na dotaci kina. A to ani v případě, kdy se šetří. Problém je spíše ve špatném vedení kina,” píšou v dopise.

(…)

Celý článek Heleny Čtvrtečkové si přečtěte na brnensky.denik.cz

Proti ukončení provozu Scaly, k němuž má dojít na konci tohoto roku, existuje i petice. Na serveru zmenpolitiku.cz ji podepsalo přes pět set lidí.

„Pochybuji, že tito lidé do kina chodili,“ odmítl petiční akci petici před časem náměstek primátora Oliver Pospíšil (ODS), aniž by se ptal, co vedení Scaly udělalo pro to, aby kino bylo atraktivnější.

Ke stažení

Dejte Scale šanci (otevřený dopis primátorovi, PDF)

Související

Zachraňte kino Scala, vyzvali filmoví vědci brněnského primátora
S koncem roku skončí i Scala
Stránka Pavla Skopala

 

 

Startovací byty: Plán B město odložilo

6. 6. 2011 v 09.38 • Témata: , , , , , , , , ,

Nepodařilo se to rychle, tak to zkusíme pomaleji. A klasickým způsobem. Takovým způsobem se rozhodlo vedení Brna získat takzvané startovací byty pro mladé rodiny. Po té, co antimonopolní úřad zastavil nákup bytů v lokalitě bystrcko-žebětínských Kamech od soukromé firmy, chce město stavět vlastními silami. Plán ovšem budí rozepře v současné koalici sociálních a občanských demokratů.

„Nákup startovacích bytů nedopadl, respektive nedopadne dobře. Tím pádem musíme připravovat projekty na nichž se pracuje standardní cestou. Tedy že budeme stavět na pozemcích města a město také vše zařídí včetně dokumentace pro stavební povolení,“ sdělil náměstek brněnského primátora Oliver Pospíšil.

Podle šéfa brněnské TOP 09 Jaroslava Kacera by bylo vhodné využít jako startovací ty byty,, které už Brno vlastní. „Pokud se byt uvolní, nebo je už prázdný, je to vhodné využití. Naopak plány na jedné straně levně byty prodávat a na straně druhé draze nakupovat jsou paradoxní,“ kritizoval Kacer. Dodal přitom, že jeho strana nemá problém ani s výstavbou nových startovacích bytů. „Musí ovšem být transparentní,“ podotkl Kacer.

Mladí Brňané sledují dění kolem bytů s rozpaky. „Stejně na takzvaný startovací byt nedosáhnu. Podmínkou je plat minimálně osm desetin průměrného platu. Já jsem po škole nastoupil do práce a oněch potřebných dvacet tisíc nemám ani zdaleka,“ kroutí hlavou například Štěpán Ptáček.

Zkráceno, celý text Petra Jeřábka si přečtěte na brnensky.denik.cz

Článek obsahuje určitou nepřesnost. Podmínkou pro získání startovacího bytu není příjem ve výši osmi desetin průměrného platu. Tato podmínka je doslova formulována následovně: „Čistý měsíční příjem alespoň jednoho z manželů dosahuje minimálně 0,8 násobek průměrné hrubé mzdy v České republice vyhlášené Českým statistickým úřadem za předchozí rok nebo čtvrtletí kalendářního roku“, viz Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínky zajišťování bytové náhrady.

Poněkud nepochopitelně se v pravidle provnává čistý příjem žadatele s průměrnou hrubou mzdou. Jestliže čistý příjem je právě zhruba osm desetin hrubého (přibližně, ale příliš daleko od pravdy nebudeme), pak žadatel musí mít příjem dokonce průměrný nebo vyšší.

Formulace pravidel pro získání bytů je rozporná i v dalších aspektech a zřejmě ji dosud nikdo nenapadl pouze proto, že když nejsou startovací byty, pravidla pro jejich získání jsou bezpředmětná.

-vl-

Ke stažení

Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínky zajišťování bytové náhrady

Související

Jaroslav Kacer: S byty v principu souhlasíme
Roman Onderka: Startovací byty nejsou pro chudé
Antimonopolní úřad Brnu zatrhl nákup startovacích bytů za 150 milionů
Úřad zastavil uzavření smluv na startovací byty
ÚOHS zkoumá kontroverzní tendr Brna na startovací byty
Jaroslav Kacer: O stížnosti proti startovacím bytům se rozhodne během půl roku
Znovu Onderka, znovu startovací byty
Roman Onderka hájí startovací byty (podruhé)
Roman Onderka hájí startovací byty
Proti startovacím bytům tři čtvrtiny hlasujících
Pavel Březa: Startovací byty jsou prospěšné
Jaroslav Kacer: Šrotovné pro developery prošetří ÚHOS
Anketa: Startovací byty na Kamechách
Startovací byty na Kamechách: Detaily
Startovací byty prověří antimonopolní úřad
Startovací byty v Brně mají zelenou, opozice protestuje
Pavel Březa: Dopady bytové politiky v městě Brně
TOP 09 o startovacích bytech: Šrotovné pro developery
Diskuze o startovacích bytech na www.kamechy.net

Akvarijní výstava nepřežije prázdniny

4. 6. 2011 v 17.23 • Témata: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Jen do konce prázdnin má zůstat v provozu stálá akvarijní výstava v budově staré radnice v centru Brna. Expozici, provozovanou brněnskou zoo od roku 1969, po prázdninách uzavřou.

Důvodem je rekonstrukce budovy staré radnice. Ta potrvá asi rok a nákladem dvaceti tří milionů korun má vyřešit statické potíže stavby.

„Opravy začnou na podzim a omezí prohlídky radnice a provoz infocentra,“ uvedla Dagmar Kabeláčová z investičního odboru města Brna.

Za statické problémy můžou podle odborníků necitlivé stavební zásahy do budovy v minulosti a stavba kolektoru v Radnické ulici.

„Někdy se může stát, že se při ní budova naruší. Pokud je poničení vážné, mohou se praskliny poměrně rychle rozšiřovat. U Staré radnice je ale situace už několik let stejná. I přesto ji pečlivě monitorujeme,“ podotkl náměstek brněnského primátora Oliver Pospíšil.

V budově je kromě stálé akvarijní výstavy Brněnské kulturní centrum a infocentrum pro turisty. Pracovníci kulturního centra sice o plánu ví, nikdo je však zatím neinformoval o termínech ani dalších detailech rekonstrukce. Pracovníky infocentra prý o záměru neinformoval nikdo.

Co bude se stálou akvarijní výstavou se údajně zatím nerozhodlo. Ředitel zoo Martin Hovorka zamýšlí převézt ryby do Bystrce, kde se stanou součástí zoologické zahrady na Mniší hoře. Zároveň však spolu s náměstkem primátora Ladislavem Mackem tvrdí, že by se měla výstava zcela zrušit. Prý se tím uspoří peníze.

Likvidaci výstavy kritizují jak brňané, kteří si za čtyři dekády na ryby na radnici zvykli, tak zaměstnanci zoologické zahrady. Šéf odborářů Michal Jurčík zpochybnil, že by se zrušením SAV cokoli ušetřilo, navíc prohlašuje, že v prostorách zoo v Bystrci se žádné vhodné místo pro nádrže s rybami nenachází.

Akvarijní výstava dlouhodobě přiváděla do zoologické zahrady téměř deset procent z celkového počtu návštěvníků. Náklady na ni představovaly však jen dvě procenta z provozních nákladů zoo; v kalkulaci však není započten ušlý zisk z komerčního prostor výstavy. Investiční náklady do ostatních expozic pohltí ročně desítky milionů korun, do SAV se však podle Michala Jurčíka už roky neinvestovalo nic.

Ředitel zoo Hovorka tvrdí, že nic ještě není definitivní a že chce úsporné plány nejdříve projednat se zaměstnanci a odboráři. Lidé ze zoo jsou však skeptičtí. Očekávají, že nejdříve se akvária z Radnické ulice kvůli rekonstrukci odvezou do provizorních prostor, počká se, až se na ně pozapomene, a pak se celá výstava potichu zruší.

„Na ryby na radnici mě vzali rodiče, když jsem byla malá. Snad i proto jsem se dostala k práci se zvířaty. Pak jsem tam vedla své děti. Ony už tam ale své potomky nepovedou. Asi tam bude něco užitečnějšího. Možná kasino,“ povzdechla si zaměstnankyně brněnské zoo.

/kop + heč/

*

Stálá akvarijní výstava Zoo Brno (Radnická 6) představuje v centru města ve čtyřiaosmdesáti nádržích o celkovém obsahu 7 980 litrů početné zástupce mořských i sladkovodních ryb, rostlin a živočichů téměř z celého světa. V současné době zde chovají více než 80 jedinců 32 druhů mořských ryb a přes 1000 jedinců 84 druhů ryb sladkovodních.

Otevřeno je denně od 9.30 do 17.00 hodin. Vstupné: rodina 75,-Kč dospělí 30,-Kč důchodci, studující (ISIC, ALIVE), děti do 15-ti let 15,-Kč děti do 3 let zdarma. Při předložení vstupenky ze SAV máte nárok na 20 % slevu na vstupném do Zoologické zahrady města Brna.

Související

Opraví Starou radnici. Po prázdninách
Michal Jurčík: Výsledek bude v lepším případě nulový
Akvarijní výstava: A přece se ruší!
Zoo bude propouštět. Odejít má třetina zaměstnanců
Stránky brněnské zoo
Brněnská zoo na Facebooku
Stálá akvarijní výstava na webu zoo

Jaroslav Kacer: S byty v principu souhlasíme

30. 5. 2011 v 21.40 • Témata: , , , , , ,

Podle informací, které přinesl server iDnes, vydal úřad pro ochranu hospodářské soutěže předběžné opatření, jež brání Brnu podepsat s developery smlouvy na nákup startovacích bytů. Čtyřiaosmdesát bytů chtěl magistrát koupit za 151 milionů na bystrckých Kamechách. Brno tím podle náměstka primátora Olivera Pospíšila (ČSSD) propáslo okamžik, kdy mohlo byty koupit výhodně a smlouvy o nákupu již nepodepíše.

Podání k ÚOHS podal Jaroslav Kacer (TOP 09), zastupitel Brna a Bystrce. Brněnská TOP 09 celý záměr, schválený v březnu brněnským zastupitelstvem, razantně kritizovala. Nyní, když z nákupu sešlo, jsem se zeptal Jaroslava Kacera, jak vidí současnou situaci a jak se k myšlence startovacích bytů postaví TOP 09 v budoucnu.

Viktor Lošťák: Vaše akce proti nákupu startovacích bytů na Kamechách skončila úspěchem. ÚOHS sice vydal pouze předběžné opatření, město ale – jestli jsem správně pochopil zprávy v tisku – obratem od záměru ustoupilo. Rozumíte důvodům? Podle Olivera Pospíšila, náměstka primátora,  město propáslo okamžik, kdy mohlo nakoupit byty výhodně. Ceny nemovitostí se však zatím nijak citelně nehýbou, a podmínky nákupu (alespoň podle vás) stejně nijak zvlášť výhodné nebyly. Jaké jsou skutečné důvody, které koalici vedou k tak rychlému vycouvání z nákupu?

Jaroslav Kacer: Nemyslím si, že by současná velká koalice od záměru nákupu startovacích bytů od vybraných developerů ustoupila. Pokud by se tak skutečně stalo, bylo by to jen dobře. Vedení města nemuselo však zatěžovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, pokud by vyslyšelo naše pochybnosti a připomínky.

V budoucnu plánuje město výstavbu startovacích bytů na vlastních pozemcích. Jak se k tomu postavíte vy a brněnská TOP 09? Jste proti startovacím bytům jako takovým, za jakýchkoli podmínek, nebo budete souhlas či nesouhlas zvažovat až podle detailů budoucího plánu?

S myšlenkou startovacích bytů souhlasíme, ale za výhodných ekonomických podmínek.

Tak jak jsem již uvedl dříve, město by mělo vyhlásit dvě veřejné soutěže a to na projekty se startovacími i sociálními byty a následně na výstavbu těchto domů na pozemcích města Brna. Zajistí si tak architektonickou a urbanistickou podobu domů včetně odpovídajících dispozic jednotlivých bytů. Jednotlivé veřejné soutěže budeme posuzovat jednotlivě a jedním z hlavním kritérií bude cena.

Děkuji za zájem a přeji pěkný večer.

Díky za odpovědi.

-vl-

*

Související

Antimonopolní úřad Brnu zatrhl nákup startovacích bytů za 150 milionů
Roman Onderka: Startovací byty nejsou pro chudé
Úřad zastavil uzavření smluv na startovací byty
ÚOHS zkoumá kontroverzní tendr Brna na startovací byty
Jaroslav Kacer: O stížnosti proti startovacím bytům se rozhodne během půl roku
Znovu Onderka, znovu startovací byty
Roman Onderka hájí startovací byty (podruhé)
Roman Onderka hájí startovací byty
Proti startovacím bytům tři čtvrtiny hlasujících
Pavel Březa: Startovací byty jsou prospěšné
Jaroslav Kacer: Šrotovné pro developery prošetří ÚHOS

Antimonopolní úřad Brnu zatrhl nákup startovacích bytů za 150 milionů

30. 5. 2011 v 18.40 • Témata: , , , , , , ,

Antimonopolní úřad zařízl pokus Brna nakoupit startovací byty přímo od developerů. Připravené smlouvy za více než 150 milionů korun nakonec město vůbec nepodepíše. A na byty si zájemci počkají ještě několik let.

Brno už podle náměstka primátora Olivera Pospíšila (ČSSD) propáslo okamžik, kdy mohlo byty koupit výhodně. Radní chtěli v první vlně nakoupit 81 startovacích bytů v bytových domech postavených developery za 151 milionů korun.

„Antimonopolní úřad ale vydal předběžné opatření, kterým městu uložil zákaz uzavřít s vybranými firmami smlouvy,“ řekl místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Kamil Rudolecký.

Úřad bude smlouvu zkoumat. Co by na ní mohlo být špatně, to Rudolecký nesdělil.

Zkráceno, podrobnosti najdete na brno.idnes.cz

Startovací byty mělo město nakoupit na bystrckých Kamechách. Proti projektu se postavila opozice, jmenovitě TOP 09 v osobě Jaroslava Kacera, který podání úřadu na ochranu hospodářské soutěže podal. Ani veřejné mínění nebylo záměru většinově nakloněno. TOP 09 dosud rozhodnutí ÚOHS nekomentovala.

Související

Úřad zastavil uzavření smluv na startovací byty
ÚOHS zkoumá kontroverzní tendr Brna na startovací byty
Jaroslav Kacer: O stížnosti proti startovacím bytům se rozhodne během půl roku
Znovu Onderka, znovu startovací byty
Roman Onderka hájí startovací byty (podruhé)
Roman Onderka hájí startovací byty
Proti startovacím bytům tři čtvrtiny hlasujících
Pavel Březa: Startovací byty jsou prospěšné
Jaroslav Kacer: Šrotovné pro developery prošetří ÚHOS
Anketa: Startovací byty na Kamechách
Startovací byty na Kamechách: Detaily
Startovací byty prověří antimonopolní úřad
Startovací byty v Brně mají zelenou, opozice protestuje
Pavel Březa: Dopady bytové politiky v městě Brně
TOP 09 o startovacích bytech: Šrotovné pro developery
Diskuze o startovacích bytech na www.kamechy.net

Úřad zastavil uzavření smluv na startovací byty

23. 5. 2011 v 11.43 • Témata: , , , , , ,

Magistrát nesmí uzavřít smlouvy s developery na koupi startovacích bytů. Znemožnilo mu to předběžné opatření, které vydal antimonopolní úřad.

Potvrdil to místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Kamil Rudolecký. „Správní řízení jsme začali z vlastního podnětu. Týká se veřejné zakázky města na startovací byty“ řekl Rudolecký. Co přesně vyšetřují nechtěl do skončení řízení Rudolecký komentovat.

Startovací byty chce nakoupit Brno za 151 milionů na bystrckých Kamechách. Rozhodlo o tom brněnské zastupitelstvo v březnu. Rozhodnutí napadla opoziční TOP 09 podání u úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Majetkový náměstek brněnského primátora Oliver Pospíšil se o předběžném opatření dozvěděl v pátek od redaktorů Rovnosti. „Úplné překvapení to ale pro mě není. Antimonopolní úřad po nás chtěl doplňení určitých informací, takže se dalo předpokládat, že tomu nejsou naklonění,“ sdělil Pospíšil.

(…)

Celý článek najdete na brnensky.denik.cz

Související

ÚOHS zkoumá kontroverzní tendr Brna na startovací byty
Jaroslav Kacer: O stížnosti proti startovacím bytům se rozhodne během půl roku
Znovu Onderka, znovu startovací byty
Roman Onderka hájí startovací byty (podruhé)
Roman Onderka hájí startovací byty
Proti startovacím bytům tři čtvrtiny hlasujících
Pavel Březa: Startovací byty jsou prospěšné
Jaroslav Kacer: Šrotovné pro developery prošetří ÚHOS
Anketa: Startovací byty na Kamechách
Startovací byty na Kamechách: Detaily
Startovací byty prověří antimonopolní úřad
Startovací byty v Brně mají zelenou, opozice protestuje
Pavel Březa: Dopady bytové politiky v městě Brně
TOP 09 o startovacích bytech: Šrotovné pro developery
Diskuze o startovacích bytech na www.kamechy.net

Startovací byty v Brně mají zelenou, opozice protestuje

7. 3. 2011 v 15.51 • Témata: , , , , , , , , , ,

Zastupitelstvo Brna dnes i přes nesouhlas opozičních zastupitelů schválilo projekt na výstavbu 84 sociálních bytů. Město vybralo 2 firmy, které se o zakázku podělí. Byty město získá za více než 166 milionů korun v městské části Bystrc-Kamechy. První nájemníky by byty měly získat příští rok v dubnu. Opozice tento krok kritizuje, podle ní město v soutěži na zhotovitele bytů dostatečně neupřesnilo, kolik bytů chce získat, vědělo se jen, kolik by mělo pořízení bytů stát.

Město původně avizovalo, že by chtělo získat asi 150 bytů. Podmínky vypsané soutěže ale dávaly možnost, aby firmy, které se o zakázku ucházejí, požadovaly za metr čtvereční až 36 tisíc korun bez DPH.

Šrotovné pro developery

Tak nazývají projekt startovacích bytů v současné podobě opoziční zastupitelé. Radnice prý koupí byty z neúspěšných nebo neprodejných projektů, čímž sice pomůže developerům, s byty však bude kupovat za tržní cenu i pozemky. „I když vlastní dostatek pozemků určených pro bytovou výstavbu,“ upozorňuje zastupitel Jaroslav Kacer (TOP 09).

Podle Kacera měla radnice raději stavět na svém pozemku, čímž by podle něj ušetřila. Pospíšil však míní, že situace na realitním trhu dává naději na výhodný nákup. „V kratším čase bychom mohli dosáhnout stejných cenových podmínek, jako kdybychom stavěli,“ řekl.

(…)

Zkráceno, celý článek si přečtěte na www.ct24.cz

Brno koupí 84 startovacích bytů pro mladé rodiny

Brno nakoupí od developerů 84 startovacích bytů pro mladé rodiny. Investici za 151 milionů korun bez DPH dnes schválili zastupitelé. Z výběrového řízení vybrala koalice jako vítěze dva subjekty — firmu Reko a sdružení firem Impera. Každá z nich postaví pro město bytový dům na sídlišti Kamechy mezi Bystrcí a Žebětínem. Obchod kritizovala opoziční TOP 09 — zastupitel Jaroslav Kacer ho označil za šrotovné pro developery. Primátorův náměstek Oliver Pospíšil (ČSSD) jeho výtky už dřív odmítl.

Kacer kritizoval, že město nakupuje byty za tržní cenu, navíc i s pozemkem. Přitom má pozemky vlastní, na kterých by mohlo nechat byty postavit. Navíc by si tak zachovalo vliv na architektonické řešení, dispozici i další detaily.

Pospíšil však už dříve v reakci na Kacerovy výtky uvedl, že situace na realitním trhu dává naději na výhodný nákup. „V kratším čase bychom mohli dosáhnout stejných cenových podmínek, jako kdybychom stavěli,“ řekl ČTK.

Náměstek nevyhověl ani Barboře Uhlířové ze Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením. Na zasedání zastupitelstva upozornila, že v Brně je málo bytů pro mentálně postižené a nakupované byty by jim mohly sloužit. Podle Pospíšila ale mají startovací byty jiný účel.

(…)

Plný text článku najdete na denik.obce.cz

Související

Pavel Březa: Dopady bytové politiky v městě Brně
TOP 09 o startovacích bytech: Šrotovné pro developery

Startovací byty na Kamechách o krok blíže realitě

9. 12. 2010 v 13.30 • Témata: , , , ,

O tom, že město zakoupí na Kamechách startovací byty pro mladé rodiny, se mluví již delší dobu. Nyní se tento plán posunul o další krok směrem k realizaci.

*

Krize pomůže mladým manželům v Brně k bytům. Nakoupí je město

Hospodářská krize by paradoxně mohla léčit řešit neutěšenou bytovou situaci mladých manželů v jihomoravské metropoli. Už příští rok brněnská radnice zainvestuje do startovacích bytů. Město je získá výhodně z pozastavených developerských projektů, o něž nebyl zájem.

Peníze na nákup bytů schválila rada těsně před volbami. Tehdy to však opoziční ODS kritizovala. Startovací byty se tak staly jedním z kompromisů, které museli občanští demokraté udělat pro vznik koaliční smlouvy s ČSSD v Brně.

Do zítřka mohou firmy posílat na magistrát nabídky a už příští týden se jimi začne zabývat výběrová komise.

Šanci mají i projekty, které jsou zatím jen na papíře. „Stačí, když developer bude mít stavební povolení a vlastnit pozemek. Rozhodující bude cena za metr čtvereční bytu a termín dodání,“ nastínil náměstek primátora pro majetkové záležitosti Oliver Pospíšil (ČSSD).

(…)

Zkráceno, celý článek najdete na brno.idnes.cz

Horní náměstí? Primátor odkazuje na náměstka

4. 12. 2010 v 18.28 • Témata: , , , , , ,

Jak to vypadá nyní, po volbách, se zájmem developerů či dalších subjektů o prodej městských pozemků na území tzv. Horního náměstí v Bystrci? Bude v nejbližší době Rada či Zastupitelstvo tuto otázku projednávat a jaké je Vaše stanovisko k prodeji pozemků?

Věra Blažejovská, 18. listopadu 2010

Vážená paní,

bližší informace na toto téma naleznete u mého majetkového náměstka Olivera Pospíšila. E-mail je pospisil.oliver@brno.cz. Pokud mu budete posílat dotaz, prosím, zkuste ho co nejvíce specifikovat. Přeji Vám pěkný den.

Roman Onderka, primátor

Otázku i odpověď najdete na portálu primátora, kde můžete svou otázku Romanu Onderkovi položit i vy.

Erasmus: lidé opět protestovali

8. 10. 2010 v 22.13 • Témata: , , , , , , , , ,

Přestože se případ rezidence Erasmus na Klatovské a Hrnčířské v městské části Brno-střed dění v Bystrci přímo netýká, lze najít mnoho podobností s bystrckým případem Horního náměstí a záměrem stavby Polyfunkčního centra.

K dalšímu veřejnému protestu proti plánované stavbě rezidence Erasmus se v pátek odhodlali lidé z okolních ulic. Vadí jim, že přestože brněnský magistrát zrušil stavební povolení, stavební stroje a dělníci z Hrnčířské ulice nezmizeli.

„Naopak. Investor staví snad ještě intenzivněji. V sobotu, v neděli i o svátcích. Působí to, jakoby chtěl stihnout co nejvíce postavit co nejdříve,“ upozornil organizátor protestu Ludvík Křenek. Magistrát kvůli změnám v původním projektu stavební povolení pro společnost Aikona zrušil. Dokud však krajský úřad nerozhodne o odvolání, které developerská společnost podala, investor stavět může.

Město Brno už také na společnost podalo žalobu, protože staví na jeho pozemcích. „Nemá k nim smluvní vztah a neplatí na za ně nájem,“ upozornil náměstek brněnského primátora Oliver Pospíšil.

(…)

Celý článek Petra Jeřábka najdete na stránkách brnensky.denik.cz

Související

Stránky sdružení vlastníků bytu na Klatovské a Hrnčířské (protestující)
Královo Pole: Erasmus? Ano, ale jen pro školu
Proti Erasmu se demonstrovalo
Stavba Rezidence Erasmus navzdory zrušenému povolení zahájena
Erasmus: úřad zrušil povolení
Erasmus – luxusní bydlení na úkor sousedů?

Pavel Březa: Jsou východiska bytové politiky města Brna správná?

1. 10. 2010 v 10.52 • Témata: , , , , , , , , ,

Zřejmě blížící se komunální volby vedly náměstka primátora města Brna Ing. Olivera Pospíšila k tomu, aby využil měsíčník ŠALINA (7/2010 a 8/2010) na svou prezentaci v souvislosti s bytovou politikou statutárního města Brna, kterou „adoptoval“ v končícím volebním období. Přiznávám mu zásluhu, že po vstupu České republiky do Evropské unie se prodeje obecních bytových domů za podpory Klubu KSČM nedostaly na základě pokusu ODS do soutěže silných právnických subjektů mimo dosavadní uživatele bytů. Novými pravidly prodeje se podařilo udržet přednostní právo nájemníka, avšak za cenu námi kritizovaného růstu cen na zhruba dvojnásobek (a to i po korekci, kterou jsme prosadili). Samozřejmě, že poslední úpravy pravidel pronájmu obecních bytů spočívající v zavedení pojmů „sociální byt“ a „startovací byt“ podporuji, protože se tím město zapojuje do řešení základní kapitoly sociální politiky: zajištění sociálních podmínek pro uplatnění práva na bydlení. Některá další témata jsou však pojata zkresleně, a to může ohrozit nalezení správných východisek.

Zmíněná „privatizace bytového fondu“ principiálně privatizací vůbec není. Obec není „privatizátorem státního majetku“, obec tento majetek vlastní a v rozsahu, který je pro obec zbytný, ho prodává. Obec má plnit svoji úlohu v bytové politice, musí si ji odpovědně definovat a musí proto disponovat nástroji, kterými ji bude realizovat. Nepostačí žádná strategie bez neopomenutelných nástrojů bytové, mezi které patří obecní bytový fond. Nelze tedy otevřít nabídku obecních bytů jako v městské části Brno-Bohunice, kde se obecních bytů prodejem zbavili, a tím se odstřihli od odpovědnosti za bytovou politiku a přenechali ji městu a ostatním městským částem. Je dobré si uvědomovat, že tento model podporoval i současný starosta MČ a kandidát na primátora Robert Kotzian. Výhodou města Brna je, že od přijetí vyhlášky města Brna č.3/1996 svoji bytovou politiku zásadně nemění a tato je stabilizačním prvkem pro občany města. Součástí bytové politiky města musí být vůle ponechat si určitý rozsah bytového fondu, který je dnes definován v seznamu bytových domů.

Nejde tedy o „zapojení občanů, kteří si mohou dovolit pronajatý byt výhodně koupit“. Především bytové domy nebo jejich celky určené k prodeji nejsou užívány pouze takto sociálně silnými nájemníky a s prodejem se „svezou“ i ti, kteří na získání bytu do majetku nemají. Většinou se snaží sebrat veškeré zdroje na získání vlastnického práva k bytu (dochází k němu až v dalších krocích, protože město poměry jednotek v domě nedefinuje) nebo trnou v obavách, jak s nimi naloží nový vlastník z hlediska nájemného, udržení v bytě nebo „atraktivní“ cenou při pozdějším prodeji. Za zvrácené považuji to, že se v České republice prosazuje představa nájemního bydlení dražšího než bydlení vlastnické. Odporuje to obecným principům, kdy právě majetní si zajišťují bydlení do vlastnictví, zatímco ostatní využívají ve své podstatě sociální systém bydlení nájemního, zajišťovaného zejména obcemi. Je to všeobecně výhodné i z hlediska potřebné mobility pracovní síly. Proto „tržní“ ceny bytu i nájemného, musí dostat svoji zákonnou definici. Musí být založena na kvalitě bytu, na ekonomice poskytování bydlení (společenské je levnější než individuální), a to včetně podmínek místních. K tomu je třeba stanovit právní rámec pro její použití, včetně protiprávnosti navýšení ceny odpovídající parametrům „lichvy“.

Debaty o „nesporných výhodách regulovaného nájemného“ jsou mimo realitu v době, kdy se nájemné nadále označované za regulované pohybuje nad hranicí ekonomicky zdůvodnitelnou. Cílové nájemné stanovené na úrovni 5% (či 4,5%) nevěrohodně započtených základních cen bytu podle katastrálních území není dáno věcným stavem (skutečně na úrovni asi 3,2%), ale je politickým rozhodnutím. Nájemníci, kteří řeší jak uhradit každoročně zvyšované nájemné podle zákona 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného, již nejsou zvýhodňováni vůbec. Pokud neberu v úvahu, že nový nájemník je vystaven ještě vyššímu cenovému diktátu. Navíc nejistota z vývoje nájemného (cílové nájemné vzrostlo v Brně od roku 2006 o 40% bez ohledu na současný cenový trend v oblasti nemovitostí) je žene do rizik spojených s vyčerpáním finančních zdrojů na získání bytu do vlastnictví a s ekonomickým tlakem silnějších vlastníků bytů v příslušném společenství vlastníků jednotek (SVJ). Útok na bytová družstva korunovaný i jejich zařazením mezi obchodní společnosti je další vizitkou „oduševnělosti“ naší společnosti. Proto je namístě vytvořit podmínky, aby se nájemníci s dostatečným finančním potenciálem realizovali ve vlastnickém bydlení a pro ostatní byl nájemní prostor zachován a uvolněn. Jak máme řešit sociální aspekty bydlení, když o obecní byty soutěží zájemci ochotní uhradit i 400 tisíc Kč dluhů s příslušenstvím, případně přistoupit na protiprávní požadavek úhrady nákladů na uvedení bytu do uživatelného stavu!

Obec má nástroje, aby dokázala nájemné v bytech odstupňovat, nikoliv na principu vyšších příjmů do rozpočtu, ale na principech kvality bytu, kvality lokality, apod. Členění nájemného pouze podle katastrálních území je zcela neopodstatněné. Už také proto, že pro definování těchto cen jednak není dost podkladů, jednak jsou tyto podklady zahrnují pouze omezený segment trhu s byty, případně vychází pouze z cen nabídkových, tedy nerealizovaných (realizovatelných?). Ani zákon o jednostranném zvyšování nájemného majiteli cenu zvyšovat neukládá a nebrání mu cenu snížit. Domnívám se, že lze pracovat s myšlenkou, aby si město obecní byty stanovilo vlastní „cílové nájemné“, a např. s rezervou ve výši max. 70% cílového nájemného stanoveného sdělením Ministerstva pro místní rozvoj pro standardní byty a max. 45% pro byty se sníženou kvalitou (s odkazem na odlišné náklady na pořízení a cíl cenové motivace zájmu o nižší komfort bydlení).

„Zkušenosti ze zahraničí jsou inspirativní“ – určitě. Stačí se ohlédnout do Rakouska : propracované ohodnocení kvality a vybavení bytu pro stanovení výše nájemného, systematická podpora sociálního bydlení a další inspirativní parametry bytové politiky. V České republice bude za současných politických podmínek problém prosadit potřebné zákony tak, aby byly „šetrné sociálně“ (nikoliv jen rozpočtově).

Městu by neměla chybět odvaha využívat právní prostor k vlastní celoměstsky jednotné bytové politice, zahrnující jak prodeje, tak pronajímání i stanovení výše nájemného.

První říjnové pondělí je trvale spojeno se Dnem bydlení, kdy si připomínáme stav řešení této naší neoddělitelné životní a společenské potřeby. Významnou roli v oblasti bydlení sehrává Sdružení nájemníků ČR (SON) svou iniciační i poradenskou činností, kterou nevyužívají jen nájemníci, ale informace a rady vyhledávají i ostatní zainteresované subjekty. Autoritu SON potvrzuje i ta skutečnost, že se letos koná ve dnech 30. září až 3. října 2010 v Praze XVIII. Kongres IUT (International Union of Tenants).

Ing. Pavel Březa
člen Zastupitelstva Brna-Bystrce, města Brna a předseda KO SON v Brně

Pavel Březa (KSČM) znovu kandiduje v nadcházejících volbách do zastupitelstev Bystrce i Brna. Článek jsme převzali z e-zinu Rudý drak.

Související

Volební program bystrcké KSČM
Pavel Březa: O kamerovém systému nechci spekulovat
Pavel Březa: Bystrckou radnici vedou zbabělci
Pavel Březa: Referendum není hra (se zpěvy)
Pavel Březa: Rada, která dokáže předložit takový návrh, není kompetentní
Pavel Březa: Stávající radnice projevuje zbabělost
Pavel Březa, Svatopluk Beneš: Blokové čištění v Bystrci